Byla 2-58-617/2013
Dėl daikto pripažinimo pagrindinio daikto priklausiniu, nuosavybės teisių pripažinimo, teisinės registracijos panaikinimo

1Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėjas Anatolij Januševskij sekretoriaujant Agnei Usovienei dalyvaujant ieškovės ir trečiojo asmens V. P. atstovui advokatui Rolandui Džervui atsakovo atstovui Vygantui Kastanauskui trečiajam asmeniui V. P. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. P. ieškinį atsakovui Švenčionių rajono savivaldybei su trečiaisiais asmenimis V. P., Vilniaus apskrities valstybine mokesčių inspekcija dėl daikto pripažinimo pagrindinio daikto priklausiniu, nuosavybės teisių pripažinimo, teisinės registracijos panaikinimo, ir

Nustatė

2Ieškovė A. P., kreipdamasi į teismą su ieškiniu, prašė pripažinti statinius Nepirių g. 10B, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r. ( unikalus Nr. 4400-0942-5210:4251 ) bei Nepirių g. 10C, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r. ( unikalus Nr. 4400-2357-7068:3830 ) statinio, esančio Švenčionėlių g. 24, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r. ( unikalus Nr. 8699-9000-2013 ), priklausiniais; pripažinti A. P. nuosavybės teises į 35,53 m2 patalpas, 2012-05-04 nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje pažymėtas numeriu 1-8, esančias Nepirių g. 10B, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., pastato unikalus Nr. 4400-0942-5210:4251, bei 35,18 m2 patalpas, 2012-05-04 nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje pažymėtomis numeriu 1-1 bei 1-2, esančias Nepirių g. 10C, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., pastato unikalus Nr. 4400-2357-7068:3830; panaikinti 1999-07-01 priėmimo–perdavimo akto dalį, kurios pagrindu Švenčionių rajono savivaldybė įregistravo nuosavybės teises į patalpas, pažymėtas numeriu 1-1 bei 1-2, esančias Nepirių g. 10C, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., pastato unikalus Nr. 4400-2357-7068:3830; panaikinti patalpų, pažymėtų numeriais 1-1 bei 1-2, esančių Nepirių g. 10C, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., pastato unikalus Nr. 4400-2357-7068:3830, nuosavybės teisių registraciją Švenčionių rajono savivaldybės vardu.

3Ieškovės ir trečiojo asmens V. P. atstovas advokatas R.Džervus paaiškino, kad ginčo patalpas ieškovė kartu su savo sutuoktiniu V. P. įgijo kaip priklausinį 1992 m. privatizuojant šalia esančią valgyklą-parduotuvę Švenčionėlių g. 24, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r. Įvykus valgyklos-parduotuvės privatizavimo procesui, kartu su valgykla-parduotuve trečiajam asmeniui buvo perduota tam tikra projektinė komplekso valgyklos-parduotuvės dokumentacija. Byloje yra pateikta dokumentacijos dalis, kuri susijusi su katiline ir iš kurios matyti, kad katilinės statyba numatyta tame pačiame projekte, kad būtent valgyklą-parduotuvę numatoma šildyti, tiekti karštą vandenį iš tos katilinės. Katilinė funkciškai buvo susieta su valgyklos-parduotuvės pastatu, t.y. nuo katilinės iki parduotuvės-valgyklos yra įrengtos šiluminės trasos. 1992 m. privatizuojant valgyklą-parduotuvę

42

5trečiajam asmeniui V. P. buvo perduotos ir ginčo patalpos, kuriomis jis kartu su ieškove naudojasi daugiau nei 20 metų ir dėl to ginčų tarp šalių daugiau kaip 20 metų nėra kilę. Atsakovas nėra pateikęs jokių įrodymų, kad per visą 20 metų laikotarpį kažkokia apimtimi būtų naudojąsis ginčo patalpomis, nereiškė jokių pretenzijų ieškovei su jos sutuoktiniu dėl naudojimosi. 1998 m. ieškovės ir sutuoktinio nuosavybės teises į ginčijamas patalpas pripažino ir kompetentingos valstybės institucijos. 1998 m. Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimu būtent aplink ginčo patalpas buvo suformuotas atskiras žemės sklypas, kurio šoninės kraštinės visiškai sutampa su ginčo patalpų kraštinėmis ir buvo parduotas trečiajam asmeniui V. P. ne konkurso tvarka, o kaip asmeniui valdančiam šiame žemės sklype nuosavybės teise turimus nuosavybės objektus. Tai patvirtina, kad būtent ginčo patalpas, kurių dalis yra adresu Nepirių g. 10B, kita dalis – Nepirių g. 10C, Kaltanėnų mstl., ieškovės sutuoktinis privatizavimo metu privatizavo, įgijo kaip priklausinį, nes šios patalpos buvo funkciškai susietos su privatizuota valgykla-parduotuve. Kaip matyti iš valgyklos privatizavimo dokumentų, protokolų, kuriais užfiksuoti privatizavimo konkurso rezultatai, juose nenumatyta, kad V. P. privatizavimo metu ginčo katilinės patalpos neperduodamos ar neparduodamos. Tuo tarpu pagal tuo metu galiojusį teisinį reglamentavimą, t.y. LTSR CK 153 str., priklausinio likimas sprendžiamas pagal pagrindinio daikto likimą. Kadangi ginčo patalpos buvo funkciškai priskirtos šildyti valgyklą-parduotuvę, tos patalpos su valgykla-parduotuve perėjo trečiojo asmens V. P. nuosavybėn. Kadangi ši valgykla-parduotuvė šiuo metu priklauso ieškovei, t.y. V. P. sutuoktinei, ji turi suinteresuotumą ginčyti dalies ginčo patalpų priskyrimą ir teisinį registravimą atsakovo vardu. Šiuo metu nuosavybės teisės į dalį ginčo patalpų, esančių Nepirių g. 10C, Kaltanėnų mstl., 1999-07-01 perdavimo-priėmimo akto pagrindu yra registruotos atsakovo vardu, o nuosavybės teisės į ginčo patalpas, esančias Nepirių g. 10B, Kaltanėnų mstl., nėra registruotos. Byloje nustatyta, kad minėtu 1999 m. perdavimo-priėmimo aktu ginčo patalpos nebuvo perduotos atsakovui, o nuosavybės teisės į dalį šių patalpų atsakovo vardu yra registruotos per klaidą. Prašo ieškinį patenkinti visiškai ir pripažinti statinius Nepirių g. 10B, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r. ( unikalus Nr. 4400-0942-5210:4251 ) bei Nepirių g. 10C, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r. ( unikalus Nr. 4400-2357-7068:3830 ) statinio, esančio Švenčionėlių g. 24, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r. ( unikalus Nr. 8699-9000-2013 ), priklausiniais; pripažinti A. P. nuosavybės teises į 35,53 m2 patalpas, 2012-05-04 nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje pažymėtas numeriu 1-8, esančias Nepirių g. 10B, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., pastato unikalus Nr. 4400-0942-5210:4251, bei 35,18 m2 patalpas, 2012-05-04 nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje pažymėtomis numeriu 1-1 bei 1-2, esančias Nepirių g. 10C, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., pastato unikalus Nr. 4400-2357-7068:3830; panaikinti 1999-07-01 priėmimo–perdavimo akto dalį, kurios pagrindu Švenčionių rajono savivaldybė įregistravo nuosavybės teises į patalpas, pažymėtas numeriu 1-1 bei 1-2, esančias Nepirių g. 10C, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., pastato unikalus Nr. 4400-2357-7068:3830; panaikinti patalpų, pažymėtų numeriais 1-1 bei 1-2, esančių Nepirių g. 10C, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., pastato unikalus Nr. 4400-2357-7068:3830, nuosavybės teisių registraciją Švenčionių rajono savivaldybės vardu.

6Atsakovo atstovas V.Kastanauskas paaiškino, kad Švenčionių rajono savivaldybė dalį ginčo patalpų, t.y. patalpas, esančias Nepirių g. 10C, Kaltanėnų mstl., įgijo pagal 1999 m. perdavimo- priėmimo aktą iš valstybės ir šiuo akto pagrindu yra įregistravusi nuosavybės teisės į šias patalpas. Tuo metu atsakovui visos ieškovės atstovo minėtos aplinkybės nebuvo žinomos. Kadangi tuometinio turto valdytojo Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovas paaiškino, kad ginčo patalpos Švenčionių rajono savivaldybei perduotos nebuvo, atsakovas ieškovės reikalavimams neprieštarauja. Prašo sumažinti prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų sumą.

7Trečiasis asmuo V. P. paaiškino, kad 1992 m. jis dalyvavo aukcione, kurio metu buvo privatizuojama buvusiam Černiachovskio kolūkiui priklausanti valgykla-parduotuvė, esanti Kaltanėnų mstl., Švenčionių r. Prieš įvykstant aukcionui buvo sudaryta galimybė apžiūrėti tiek valgyklos- parduotuvės pastatą, tiek jo priklausinius, t.y. sandėlį ir katilinę, kuri buvo sujungta šilumos trasa nuo katilinės iki pagrindinio pastato valgyklos-parduotuvės. Įsigijus pastatą buvo padarytas rekonstrukcijos projektas, demontuota trasa nuo valgyklos-parduotuvės iki katilinės. Tačiau pačios katilinės patalpose

83

9iki šiol yra likę šiluminės trasos fragmentai. Jis manė, kad kartu su valgykla-parduotuve jis privatizavo ir nebaigtą statyti katilinę su sandėliu, kadangi patalpų apžiūros metu, vykusios prieš aukcioną, buvo parodytos ir tos patalpos, t.y. sandėlis ir elektrodinė katilinė kartu su trasa. Nuo pat privatizavimo momento ginčo patalpomis, esančiomis Nepirių g. 10B ir 10C, Kaltanėnų mstl., jis naudojasi bendrai su sutuoktine ir daugiau nei per 20 metų jiems dėl to niekas nėra pareiškęs jokių pretenzijų. Be to, 1998 m. po įsigytais ginčo statiniais buvo suformuotas žemės sklypas, kuris jo buvo nupirktas ir teisiškai įregistruotas. Prašo ieškinį patenkinti visiškai.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Iš ieškovės ir trečiojo asmens atstovo, atsakovo atstovo, trečiojo asmens paaiškinimų bei bylos medžiagos nustatyta, kad 1992-03-31 vykusio aukciono metu trečiasis asmuo V. P. įgijo Kaltanėnų valgyklą-parduotuvę ( b.l. 12-14 ). V. P. teismo posėdyje paaiškino, kad prieš įvykstant aukcionui buvo sudaryta galimybė apžiūrėti tiek valgyklos-parduotuvės pastatą, tiek jo priklausinius, t.y. sandėlį ir katilinę, kuri buvo sujungta šilumos trasa nuo katilinės iki pagrindinio pastato valgyklos-parduotuvės. Jis manė, kad kartu su valgykla-parduotuve jis privatizavo ir nebaigtą statyti katilinę su sandėliu. Nuo pat privatizavimo momento ginčo patalpomis, esančiomis Nepirių g. 10B ir 10C, Kaltanėnų mstl., jis naudojasi bendrai su sutuoktine ir daugiau nei per 20 metų jiems dėl to niekas nėra pareiškęs jokių pretenzijų. Valgyklos-parduotuvės privatizavimo metu trečiajam asmeniui buvo pateikta privatizuojamo objekto projektinė dokumentacija iš kurios matyti, kad pagal projektavimo užduotį valgyklą numatoma aprūpinti šiluma ir karštu vandeniu iš vietinės katilinės susijungus valgyklos ir katilinės pastatus šilumine trasa ir karšto vandens vamzdžiais ( b.l. 15-18 ). Privatizavimo protokole nėra numatyta, kad pagrindinis objektas valgykla-parduotuvė yra parduodama su priklausiniais. Šiuo metu trečiojo asmens privatizuota valgykla-parduotuvė, esanti Švenčionėlių g. 24, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., nuosavybės teisė priklauso trečiojo asmens sutuoktinei ieškovei A. P. ( b.l. 9-11 ). Nuosavybės teisės į ginčo patalpas, t.y. 35,18 m2 patalpas, esančias pastate Nepirių g. 10C, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., kurio unikalus Nr. 4400-2357-7068:3830, 1999-07-01 priėmimo-perdavimo akto pagrindu yra registruotos Švenčionių rajono savivaldybės vardu ( b.l. 40 ). Nuosavybės teisės į ginčo patalpas, t.y. 35,53 m2 patalpas, esančias pastate Nepirių g. 10B, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., kurio unikalus Nr. 4400-0942-5210:4251, nėra registruotos ( b.l. 125-126 ). Ieškovė prašo pripažinti statinius Nepirių g. 10B, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r. ( unikalus Nr. 4400-0942-5210:4251 ) bei Nepirių g. 10C, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r. ( unikalus Nr. 4400-2357-7068:3830 ) statinio, esančio Švenčionėlių g. 24, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r. ( unikalus Nr. 8699-9000-2013 ), priklausiniais, taip pat pripažinti jai nuosavybės teises į 35,53 m2 patalpas, 2012-05-04 nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje pažymėtas numeriu 1-8, esančias Nepirių g. 10B, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., pastato unikalus Nr. 4400-0942-5210:4251, bei 35,18 m2 patalpas, 2012-05-04 nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje pažymėtomis numeriu 1-1 bei 1-2, esančias Nepirių g. 10C, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., pastato unikalus Nr. 4400-2357-7068:3830. LR CK, galiojusio iki 2001-07-01, t.y. galiojusio privatizavimo metu, 153 str. 1 d. numatė, kad priklausinį, t.y. daiktą, skirtą tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijusį su juo bendra ūkine paskirtimi, ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu įstatymas arba sutartis nenustato ko kita. Šiuo metu galiojančio LR CK 4.14 str. numato, kad antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip. Kai pagrindinio daikto perleidimo kito asmens nuosavybėn metu kyla ginčas dėl antraeilio daikto likimo, kartu su pagrindiniu daiktu perleidžiamas to asmens nuosavybėn ir antraeilis daiktas, jeigu neįrodyta, kad turi būti pasielgta priešingai. LR CK 4.19 str. 1 d. numato, kad priklausiniais laikomi savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu. Kasacinis teismas savo praktikoje dėl daikto kvalifikavimo priklausiniu ir jo teisinio ryšio su pagrindiniu daiktu ne kartą yra išaiškinęs, kad priklausiniu pripažįstamas toks daiktas, kuris yra skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir yra susijęs su pagrindiniu daiktu bendra ūkine paskirtimi. Konstatuojant teisiškai reikšmingas priklausinio sąsajas su pagrindiniu daiktu yra svarbus ne jų fizinis ryšys ( geografinė padėtis, buvimas šalia vienas kito ), o funkcinis. Tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažintas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir

124

13nuolatiniu tarnavimu pagrindiniam daiktui ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-04-11 nutartis civilinėje byloje B.P., E.P., G.M., A.P., I.T. v. Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos Respublika ir kt., bylos Nr. 3K-3-142/2012, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012-01-17 nutartis civilinėje byloje S.V. ir kt. v. R.V. ir kt., bylos Nr. 3K-3-12/2012, kitos ). Kasacinis teismas, aiškindamas LR CK 4.14 str. normą, yra pasisakęs, kad priklausinį ištinka pagrindinio daikto likimas ir tais atvejais, kai jo nenurodoma turto perleidimo sutartyje ( jeigu sutartyje nėra priešingos išlygos ). Priklausinio statusą ir paskirtį lemia ne jo įregistravimo faktas, bet jo nuolatinis funkcinis ryšys su vienu arba keliais pagrindiniais daiktais, o likimą nulemia pagrindinio daikto likimas, jeigu šalys sutartyje nepadaro kitokių išlygų ar įstatyme nenumatyta kitaip ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-10-19 nutartis civilinėje byloje G.I. ir kt. v. UAB „Vilga“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-433/2009, kitos ). Kaip jau minėta, 1992-03-31 privatizavimo protokole nėra nurodyta, kad pagrindinis objektas valgykla-parduotuvė yra parduodama su priklausiniais. Bet šiame akte taip pat nėra nurodyta, jog ginčo patalpos nėra parduodamos, ar yra parduodamos kitiems asmenims. Byloje nustatyta, kad kartu su parduotu pagrindiniu objektu valgykla-parduotuve trečiajam asmeniui buvo perduota pastato techninė dokumentacija, kurioje numatyta, kad pagal projektavimo užduotį valgyklą numatoma aprūpinti šiluma ir karštu vandeniu iš vietinės katilinės susijungus valgyklos ir katilinės pastatus šilumine trasa ir karšto vandens vamzdžiais. Taigi pagrindinis daiktas valgykla-parduotuvė be ginčo patalpų negalėtų funkcionuoti. Byloje taip pat nustatyta, kad realiai po pagrindinio pastato privatizavimo trečiajam asmeniui buvo perduotos ir ginčo patalpos, kuriomis jis su ieškove iki šiol, t.y. daugiau, nei 20 metų naudojasi ir niekas nekelia dėl to pretenzijų. Taip pat nustatyta, kad Švenčionių rajono valdyba 1998-07-13 sprendimu Nr. 155 leido ne konkurso tvarka parduoti V. P. žemės sklypą Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., t.y. po nebaigtu statyti valgyklos pastatu 2588 m2 ir po nebaigtu statyti katilinės pastatu 284 m2 ( b.l. 19-20 ). Vilniaus apskrities viršininko administracija 1988-08-19 įsakymu Nr. 2388-86 nusprendė parduoti V. P. ne aukciono tvarka du žemės sklypus, esančius Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., t.y. 2588 m2 ir 284 m2. Įsakyme numatyta, kad žemės sklypai turi būti naudojami kitai ne žemės ūkio paskirčiai, komercinei veiklai ( valgyklos ir katilinės pastatų eksploatavimui ) ( b.l. 21 ). Nuosavybės teisės į 284 m2 žemės sklypą ( kadastrinis Nr. 8617-0001:153 ), esantį Nepirių g. 10C, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., yra registruotos V. P. vardu. Yra numatytos žemės sklypo specialios naudojimo sąlygos, t.y. šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos ( b.l. 22-23 ). Iš į bylą pateiktos Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos ( b.l. 27 ) matyti, kad trečiajam asmeniui V. P. priklausančio žemės sklypo ( kadastrinis Nr. 8617-0001:153 ) šoninės kraštinės visiškai sutampa su ginčo patalpų kraštinėmis. Teismo posėdyje apklaustas liudytojas V. V. paaiškino, kad Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., naudojosi ambulatorijos patalpomis, šalia jos esančia katiline, kuri šildė ambulatoriją bei kitame pastato gale esančiu garažu. Šios patalpos ir buvo perduotos Švenčionių rajono savivaldybei 1999-07-01 aktu. Pastato viduje esančiomis patalpomis Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras nesinaudojo, šios patalpos priklausė buvusiai valgyklai ir jam buvo žinoma, jog jos buvo privatizuotos kartu su valgykla. Kaip minėta, ieškovė prašo pripažinti statinius Nepirių g. 10B, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r. ( unikalus Nr. 4400-0942-5210:4251 ) bei Nepirių g. 10C, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r. ( unikalus Nr. 4400-2357-7068:3830 ) statinio, esančio Švenčionėlių g. 24, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r. ( unikalus Nr. 8699-9000-2013 ), priklausiniais. Iš ieškinio esmės bei kitų ieškovės suformuluotų reikalavimų matyti, kad ieškovė siekia pripažinti jai nuosavybės teises į 35,53 m2 patalpas, 2012-05-04 nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje pažymėtas numeriu 1-8, esančias Nepirių g. 10B, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., pastato unikalus Nr. 4400-0942-5210:4251, bei 35,18 m2 patalpas, 2012-05-04 nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje pažymėtomis numeriu 1-1 bei 1-2, esančias Nepirių g. 10C, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., pastato unikalus Nr. 4400-2357-7068:3830. Byloje nustatyta, kad statinyje, esančiame Nepirių g. 10B, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., yra ne tik ginčo patalpos, bet ir Švenčionių rajono savivaldybei priklausiusios ir šiuo metu privatizuotos ambulatorijos ir jos katilinės patalpos, o statinyje, esančiame Nepirių g. 10C, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r. – Švenčionių rajono savivaldybei priklausantis garažas. Šios patalpos

145

15neturi jokio funkcinio ryšio su ieškovei priklausančiu statiniu, esančiu Švenčionėlių g. 24, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r. Todėl ieškovės reikalavimas pripažinti visus statinius Nepirių g. 10B, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r. ( unikalus Nr. 4400-0942-5210:4251 ) bei Nepirių g. 10C, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r. ( unikalus Nr. 4400-2357-7068:3830 ) statinio, esančio Švenčionėlių g. 24, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r. ( unikalus Nr. 8699-9000-2013 ), priklausiniais, negali būti patenkintas. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes šis ieškovės reikalavimas tenkintinas iš dalies pripažįstant, kad 35,53 m2 patalpos, 2012-05-04 nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje pažymėtos numeriu 1-8, esančios Nepirių g. 10B, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., kurios yra pastate unikalus Nr. 4400-0942-5210:4251, bei 35,18 m2 patalpos, 2012-05-04 nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje pažymėtos numeriais 1-1 bei 1-2, esančios Nepirių g. 10C, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., kurios yra pastate unikalus Nr. 4400-2357-7068:3830, yra statinio, esančio Švenčionėlių g. 24, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r. ( unikalus Nr. 8699-9000-2013 ), priklausiniais. Kadangi priklausinį ištinka pagrindinio daikto likimas, o pagrindinis daiktas valgykla-parduotuvė yra privatizuota ir šiuo metu nuosavybės teisė priklauso ieškovei, ieškovei pripažįstama nuosavybės teisė į aukščiau nurodytas patalpas.

16Byloje nustatyta, kad nuosavybės teisės į ginčo patalpas, t.y. 35,18 m2 patalpas, esančias pastate Nepirių g. 10C, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., kurio unikalus Nr. 4400-2357-7068:3830, 1999-07-01 priėmimo-perdavimo akto pagrindu yra registruotos Švenčionių rajono savivaldybės vardu ( b.l. 40 ). Nuosavybės teisės į ginčo patalpas, t.y. 35,53 m2 patalpas, esančias pastate Nepirių g. 10B, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., kurio unikalus Nr. 4400-0942-5210:4251, nėra registruotos ( b.l. 125-126 ). Pagal LR Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 str. visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Kaip minėta, nuosavybės teisės į ginčo 35,18 m2 patalpas, esančias pastate Nepirių g. 10C, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., kurio unikalus Nr. 4400-2357-7068:3830, Nekilnojamojo turto registre Švenčionių rajono savivaldybės vardu yra įregistruotos 1999-07-01 priėmimo-perdavimo akto pagrindu. Tam, kad Nekilnojamojo turto registre panaikinti įrašą apie daiktinių teisių į ginčo patalpas įregistravimą atsakovo vardu, būtina nuginčiti dokumentą, kuriuo pagrindu buvo padarytas šis įrašas. Kaip jau byloje nustatyta ginčo patalpos yra ieškovei priklausančios valgyklos-parduotuvės priklausiniai ir šiuos patalpos buvo perduotos trečiajam asmeniui V. P. 1992 m. po valgyklos-parduotuvės privatizavimo. Iš 1999-07-01 perdavimo-priėmimo akto ir jo priedų ( b.l. 56-59, 85-120 ) matyti, kad tarp kitų daiktų Švenčionių rajono savivaldybei buvo perduotas ir pastatas su katiline, bet nėra nurodyta šio pastato buvimo vieta, jo unikalus Nr. Teismo posėdyje apklaustas liudytojas V. V. paaiškino, kad Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., naudojosi ambulatorijos patalpomis, šalia jos esančia katiline, kuri šildė ambulatoriją bei kitame pastato gale esančiu garažu. Šios patalpos ir buvo perduotos Švenčionių rajono savivaldybei 1999-07-01 aktu. Pastato viduje esančiomis patalpomis Švenčionių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras nesinaudojo, šios patalpos priklausė buvusiai valgyklai ir jam buvo žinoma, jog jos buvo privatizuotos kartu su valgykla. Esant tokioms aplinkybėms teismas panaikina 1999-07-01 priėmimo–perdavimo akto dalį, kurios pagrindu Švenčionių rajono savivaldybė įregistravo nuosavybės teises į patalpas, pažymėtas numeriu 1-1 bei 1-2, esančias Nepirių g. 10C, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., pastato unikalus Nr. 4400-2357-7068:3830. Nuginčijus dokumentą, kurio pagrindu Nekilnojamojo turto registre buvo padarytas įrašas apie daiktinių teisių į ginčo patalpas įregistravimo atsakovo vardu, panaikintina patalpų, pažymėtų numeriais 1-1 bei 1-2, esančių Nepirių g. 10C, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., pastato unikalus Nr. 4400-2357-7068:3830, nuosavybės teisių registraciją Švenčionių rajono savivaldybės vardu.

17Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012-11-14 nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kurios įsiteisėjus sprendimui panaikintinos.

18Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, t.y. 205 Lt sumokėtą žyminį mokestį bei 3000 Lt atstovavimo išlaidų. Taip pat trečiasis asmuo V. P. prašo priteisti 1000 Lt atstovavimo išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad teismas ieškinį iš esmės patenkino, iš atsakovo ieškovei priteistinas jos paduodant ieškinį sumokėtas žyminis mokestis – 205 Lt. Trečiasis asmuo V. P. byloje dalyvavo

196

20ieškovės pusėje, jis buvo atstovaujamas to paties advokato, kaip ir ieškovė, advokatas, rašydamas trečiajam asmeniui atsiliepimą į ieškinį, faktiškai rašė atsiliepimą į jo paties rašytą ieškinį, todėl papildomai ruoštis atstovauti trečiajam asmeniui atstovui nereikėjo. Iš sąskaitos už teisinės paslaugas Nr. 315 matyti, kad ieškovė A. P. sumokėjo 3000 Lt advokatų kontorai už ieškinio, kitų procesinių dokumentų surašymą bei atstovavimą pirmos instancijos teisme. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 yra patvirtinti Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą ( paslaugas ) maksimalaus dydžio. Šių Rekomendacijų 8.2 p. numato, kad maksimalus užmokesčio dydis už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį yra 3 MMA, o už vieną atstovavimo valandą teisme – 0,15 MMA ( Rekomendacijų 8.18 p. ). Ieškovei atstovaujamas advokatas surašė ieškinį, dalyvavo teismo posėdžiuose, kurių bendra trukmė buvo 2,5 val., todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 2730 Lt atstovavimo išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovei priteistini maksimalus atstovavimo dydžiai, bei į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas trečiajam asmeniui V. P. jo turėtų bylinėjimosi išlaidų nepriteisia.

21Nagrinėjant bylą teismas turėjo 28,55 Lt pašto išlaidų, kurios priteistinos iš atsakovo valstybės naudai.

22Vadovaudamasis LR CPK 270 str., LR CK ( galiojusio iki 2001-07-01 ) 153 str., LR CK 4.14, 4.19 str., teismas

Nutarė

23Ieškinį patenkinti iš dalies.

24Pripažinti, kad 35,53 m2 patalpos, 2012-05-04 nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje pažymėtos numeriu 1-8, esančios Nepirių g. 10B, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., kurios yra pastate unikalus Nr. 4400-0942-5210:4251, bei 35,18 m2 patalpos, 2012-05-04 nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje pažymėtos numeriais 1-1 bei 1-2, esančios Nepirių g. 10C, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., kurios yra pastate unikalus Nr. 4400-2357-7068:3830, yra statinio, esančio Švenčionėlių g. 24, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r. ( unikalus Nr. 8699-9000-2013 ), priklausiniais.

25Pripažinti A. P. nuosavybės teises į 35,53 m2 patalpas, 2012-05-04 nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje pažymėtas numeriu 1-8, esančias Nepirių g. 10B, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., pastato unikalus Nr. 4400-0942-5210:4251, bei 35,18 m2 patalpas, 2012-05-04 nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje pažymėtomis numeriu 1-1 bei 1-2, esančias Nepirių g. 10C, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., pastato unikalus Nr. 4400-2357-7068:3830.

26Panaikinti 1999-07-01 priėmimo–perdavimo akto dalį, kurios pagrindu Švenčionių rajono savivaldybė įregistravo nuosavybės teises į patalpas, pažymėtas numeriu 1-1 bei 1-2, esančias Nepirių g. 10C, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., pastato unikalus Nr. 4400-2357-7068:3830.

27Panaikinti patalpų, pažymėtų numeriais 1-1 bei 1-2, esančių Nepirių g. 10C, Kaltanėnų mstl., Švenčionių r., pastato unikalus Nr. 4400-2357-7068:3830, nuosavybės teisių registraciją Švenčionių rajono savivaldybės vardu.

28Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

29Priteisti iš Švenčionių rajono savivaldybės A. P. 205 Lt ( du šimtu penkis Lt ) žyminį mokestį ir 2730 Lt ( du tūkstančius septynis šimtus trisdešimt Lt ) atstovavimo išlaidų.

30Priteisti iš Švenčionių rajono savivaldybės 28,55 Lt ( dvidešimt aštuonis Lt 55 ct ) teismo turėtų pašto išlaidų valstybės naudai.

31Įsiteisėjus teismo sprendimui panaikinti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012-11-14 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Švenčionių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėjas Anatolij... 2. Ieškovė A. P., kreipdamasi į teismą su ieškiniu, prašė pripažinti... 3. Ieškovės ir trečiojo asmens V. P. atstovas advokatas R.Džervus paaiškino,... 4. 2... 5. trečiajam asmeniui V. P. buvo perduotos ir ginčo patalpos, kuriomis jis kartu... 6. Atsakovo atstovas V.Kastanauskas paaiškino, kad Švenčionių rajono... 7. Trečiasis asmuo V. P. paaiškino, kad 1992 m. jis dalyvavo aukcione, kurio... 8. 3... 9. iki šiol yra likę šiluminės trasos fragmentai. Jis manė, kad kartu su... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Iš ieškovės ir trečiojo asmens atstovo, atsakovo atstovo, trečiojo asmens... 12. 4... 13. nuolatiniu tarnavimu pagrindiniam daiktui ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 14. 5... 15. neturi jokio funkcinio ryšio su ieškovei priklausančiu statiniu, esančiu... 16. Byloje nustatyta, kad nuosavybės teisės į ginčo patalpas, t.y. 35,18 m2... 17. Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012-11-14 nutartimi buvo pritaikytos... 18. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, t.y. 205 Lt... 19. 6... 20. ieškovės pusėje, jis buvo atstovaujamas to paties advokato, kaip ir... 21. Nagrinėjant bylą teismas turėjo 28,55 Lt pašto išlaidų, kurios... 22. Vadovaudamasis LR CPK 270 str., LR CK ( galiojusio iki 2001-07-01 ) 153 str.,... 23. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 24. Pripažinti, kad 35,53 m2 patalpos, 2012-05-04 nekilnojamojo daikto... 25. Pripažinti A. P. nuosavybės teises į 35,53 m2 patalpas, 2012-05-04... 26. Panaikinti 1999-07-01 priėmimo–perdavimo akto dalį, kurios pagrindu... 27. Panaikinti patalpų, pažymėtų numeriais 1-1 bei 1-2, esančių Nepirių g.... 28. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 29. Priteisti iš Švenčionių rajono savivaldybės A. P. 205 Lt ( du šimtu... 30. Priteisti iš Švenčionių rajono savivaldybės 28,55 Lt ( dvidešimt... 31. Įsiteisėjus teismo sprendimui panaikinti Švenčionių rajono apylinkės... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...