Byla e2A-874-638/2017
Dėl nuostolių priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilungė“ apeliacinį skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1618-359/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilungė“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kaišiadorių butų ūkis“ dėl nuostolių priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ginčo esmė

5Ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 203,29 Eur nuostolių, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad 2015 m. gruodžio 28 d. ieškovė ir atsakovė sutarė, kad atsakovė atliks Kaišiadorių turgavietės vamzdyno praplovimo darbus. Atsakovė 2015 m. gruodžio 28 d. vamzdynų valymo mašina atliko užsakytus lietaus nuotekų vamzdynų praplovimo darbus ir ieškovei pateikė išankstinę sąskaitą Nr. 2015/12/28 apmokėti 203,29 Eur, kurią ieškovė apmokėjo. Vėliau atsakovė pateikė ir PVM sąskaitą faktūrą Nr. KŪB 00007262. Ieškovė 2016 m. sausio 14 d. atsakovei pateikė pretenziją dėl netinkamai atliktų darbų. Ieškovė 2016 m. sausio 28 d. informavo atsakovę, kad telemetrijos būdu bus vykdoma vamzdynų praplovimo darbų patikra, į kurią buvo kviečiama ir atsakovė. Patikros ataskaitoje nustatyta, kad vamzdynų praplovimas atliktas netinkamai, kad vamzdynai yra užsikišę. Ieškovė atsakovei 2016 m. kovo 7 d. pateikė pakartotinę pretenziją, prašydama grąžinti už vamzdynų praplovimą sumokėtą sumą. Atsakovė 2016 m. balandžio 6 d. pateikė atsakymą į pretenziją, kurioje nurodė, kad su pretenzija nesutinka, tačiau rašte konstatavo, kad vamzdyne be nedidelio kiekio smėlio sąnašų pastebėta kietų statybinių medžiagų. Atsakovės nuomone, įrengtas vamzdynas nebuvo tinkamai išplautas ir hidrauliškai išbandytas priduodant objektą. Toks atsakovės atsakymas į pretenziją vertintinas kaip atsakovės pripažinimas, kad vamzdynas nebuvo išplautas tinkamai. Dėl netinkamai atliktų darbų ieškovė patyrė 203,29 Eur nuostolių. Atsakovė neginčija, kad tarp ieškovės ir atsakovės buvo susiklostę rangos sutartiniai santykiai, tačiau tarp šalių yra kilęs ginčas dėl darbų kokybės. Atsakovė, matydama, kad dėl tam tikrų priežasčių negalės tinkamai įvykdyti prievolės, ieškovės apie tai neinformavo. Atsakovė, pažeidusi sutartinius įsipareigojimus ir pavestus darbus atlikusi netinkamai, privalo ieškovei atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius. Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti, nurodė ir papildomai paaiškino, kad ieškovei išnuomojo hidrodinaminę mašiną vamzdynų praplovimo darbams vykdyti, dėl ko 2015 m. gruodžio 28 d. ieškovei elektroniniu paštu išsiųsta išankstinė sąskaita Nr. 2015/12/28 apmokėti už hidrodinaminės mašinos nuomą 203,29 Eur. Išnuomojus hidrodinaminę mašiną ieškovei, ieškovės statybos darbų vadovas turėjo vadovautis Statybos techniniu reglamentu 1.08.02:2002 59.1 p., t. y. organizuoti ir techniškai vadovauti atliekant visus statinio statybos darbus pagal jam reglamento suteiktą kompetenciją. Hidrodinaminė mašina ieškovei buvo išnuomota konkrečiam laikui, t. y. 4 valandoms, 13 val. mašina buvo pristatyta į objektą, kuriame turėjo laukti ieškovės statybos darbų vadovas, turėjęs vadovauti vamzdynų praplovimo darbams. Pačius darbus turėjo atlikti atsakovės darbuotojai, nes hidrodinaminę mašiną turi valdyti specialistas, tačiau darbams vadovauti turėjo ieškovės statybos darbų vadovas, kuris turėjo pateikti plovimo schemą, nurodyti darbų eigą. Su ieškove buvo sutarta dėl hidrodinaminės mašinos nuomos, dėl ko ir buvo išrašyta išankstinė sąskaita, kurioje nurodyta, kad išankstinė sąskaita išrašyta už hidrodinaminės mašinos nuomą. Tačiau ieškovės statybos darbų vadovas praplovimo darbuose nedalyvavo. Be to, kaip matyti iš ieškovės pateiktos vamzdžių TV-apžiūros ataskaitos, vamzdynas yra įrengtas netinkamai, nėra tinkamų nuolydžių, dėl ko vamzdyne visada kaupsis sąnašos. Kadangi atsakovė ieškovei hidrodinaminę mašiną išnuomojo, ir nors darbams turėjęs vadovauti ieškovės statybos darbų vadovas juose nedalyvavo, atsakovė atliko praplovimo darbus, todėl atsakomybė dėl darbų atlikimo tenka ieškovei. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 15 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas sprendė, kad tarp šalių susiklostė ne nuomos, o faktiniai rangos teisiniai santykiai, tačiau tai nereiškia, kad turi būti mechaniškai taikomos teisės normos, nustatančios atsakomybę už rangos sutarties pažeidimą. Teismas nurodė, kad ieškovės pretenzija atsakovei pateikta daugiau nei po dviejų savaičių nuo atliktų darbų, taip pat darbų patikra atlikta praėjus mėnesiui laiko nuo atsakovės atliktų darbų, todėl neįrodo, kad atsakovė neatliko arba netinkamai atliko vamzdynų praplovimo darbus, nes patikrinimas atliktas ne iš karto po darbų atlikimo, nes pirmoji pretenzija pareikšta tik po dviejų savaičių nuo darbų atlikimo, dėl ko veikiant aplinkos veiksniams lietaus ir kanalizacijos nuotekų vamzdynuose galėjo atsirasti sąnašų. Be to, byloje nepaneigta atsakovės versija, kad vamzdynas įrengtas nekokybiškai, nėra tinkamų nuolydžių, ir vamzdyne visada kaupsis sąnašos. Ieškovės atstovas teisme pats pripažino, kad atsakovės hidrodinamine mašina ir specialistams dalyvaujant buvo atlikti vamzdyno plovimo darbai, tačiau ieškovė neįrodė, kad šie darbai atlikti netinkamai. Ieškovė būtent ir sumokėjo atsakovei už hidrodinamine mašina atliktus vamzdyno plovimo darbus. Teismas sprendė, kad atsakomybė už atliktus darbus tenka ne tik darbus atlikusiai atsakovei, bet ir darbus užsakiusiai ir jiems vadovavusiai ieškovei. Teismas padarė išvadą, kad ieškovė neįrodė atsakovės civilinės atsakomybės sąlygų.

6III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai Apeliaciniu skundu ieškovė (toliau – apeliantė) prašo panaikinti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais: Teismas, išnagrinėjęs bylą nusprendė, kad tarp šalių susiklostė ne nuomos, bet faktiniai rangos teisiniai santykiai. Šiuo atveju kvalifikavus šalių teisinius santykius kaip rangos sutartį, turi būti taikomos normos, nustatančios atsakomybę už rangos sutarties pažeidimą. Materialiosios teisės normos, reglamentuojančios rangos teisinius santykius, nustato rangovo atsakomybę už netinkamos kokybės darbą. Pateiktoje apeliantės pirmoje pretenzijoje ieškovė prašė atsakovės arba priduoti įmonės atliktus darbus Kaišiadorių vandenų atstovams arba grąžinti pervestas lėšas. Tokiu būdu ieškovė pasinaudojo įstatymo numatytomis savo teisėmis bei pasiūlė alternatyvias galimybes pašalinti netinkamai atlikto darbo trūkumus. Nežiūrint į tai, atsakovė nesiėmė jokių aktyvių veiksmų išspręsti susidariusią problemą. Be to, atsakovė savo raštuose niekur nenurodo, dėl kokių priežasčių darbai buvo atlikti nepilnai ir su trūkumais. Atsakovė, būdama verslininke, užsiimančia analogiškais darbais, turėjo laikytis darbų atlikimo technologinių reikalavimų ir užtikrinti geros kokybės darbų atlikimą. Atmestinas pirmosios instancijos teismo argumentas, kad pretenzija buvo pateikta pavėluotai, nes per dvi savaites po darbų atlikimo žiemos metu vamzdynuose negalėjo priaugti šaknų, atsirasti kalkių ar kitokių sąnašų. Nors vamzdžių TV- apžiūros ataskaita ir buvo pateikta teismui, teismas nieko nepasisakė dėl minėtos ataskaitos ir jos nevertino. Pažymėtina ir tai, kad minėtu vamzdynu apskritai niekas nesinaudojo, kadangi objektas buvo nepriduotas. Atsakovės pozicija ir teismo konstatuotos aplinkybės neduoda pagrindo teigti, kad darbai buvo atlikti tinkamai. Šiuo atveju atsakovė, matydama, kad dėl vienos ar kitos priežasties negali tinkamai įvykdyti prievolės, turėjo informuoti ieškovę apie galimas pasekmes ar sustabdyti darbus. Pranešimo apie negalėjimą atlikti darbus laikotarpiu nuo 2015 m. gruodžio 28 d. iki darbų atlikimo ar pareikštos pretenzijos atsakovė ieškovei nebuvo pateikusi. Atsakovė pažeidė sutartinius įsipareigojimus, pavestus darbus atliko netinkamai, todėl privalo atlyginti ieškovės patirtus nuostolius. Rangos darbų rezultatas turi atitikti nustatytus kokybės reikalavimus visą garantinį terminą. Atsakovė atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad atsakovė ieškovei tik išnuomojo hidrodinaminę mašiną, jokių rangos sutarčių ir darbų apmokestinimo tarp šalių nebuvo pasirašyta. Atvykus į objektą, atsakovės statybos darbų vadovas E. N. turėjo, remdamasis statybos techniniu reglamento 1.08.02:2002 59.1 punktu, organizuoti ir techniškai vadovauti atliekant visus statinio statybos darbus pagal jam suteiktą kompetenciją. Dėl nepateisinamų priežasčių darbų procese statybos darbų vadovas ir jam pavaldūs darbuotojai nedalyvavo. Statybos darbų vadovas nepateikė vamzdyno praplovimo schemos ir konkrečios darbo užduoties nuomojamos hidrodinaminės mašinos vairuotojui. Iš pateiktos telemetrinės medžiagos matyti, kad nuotekų vamzdynas įrengtas nesilaikant UAB „W. B.“ statybos taisyklių „Plastikinių vamzdynų sistemos,, 8X1073435.04:2000. Kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė pateikė naują įrodymą - nuotekų linijos rekonstrukcijos techninio projekto Nr. 13157-01-TP-VN-1 duomenis (b.l.127-145).

7Teismas

konstatuoja:

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados CPK 320 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Kartu su atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė pateikė naują įrodymą: nuotekų linijos rekonstrukcijos techninio projekto Nr. 13157-01-TP-VN-1 duomenis (b.l.127-145). Nors tiesiogiai prašymas prijungti šį įrodymą nepateiktas, tačiau teismas sprendžia, kad atsakovė prašo prijungti šį naują įrodymą prie bylos ir pažymi, kad pagal CPK 314 straipsnį viena iš išlygų, kuomet nauji įrodymai gali būti priimami apeliacinės instancijos teisme, yra tai, kad šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Kasacinio teismo yra pasisakyta, jog sprendžiant dėl naujų įrodymų priėmimo apeliacinės instancijos teisme būtina atsižvelgti į tai, kad teismas ginčą nagrinėja ne formaliai, bet vykdydamas konstitucinį imperatyvą – vykdo teisingumą. Tai lemia, kad teismo atsisakymas priimti, kad ir vėliau pateikiamą, bet turintį bylai svarbią įrodomąją reikšmę įrodymą, nuo kurio priklausytų bylos išnagrinėjimo rezultatas, būtų nepateisinamas protingumo, sąžiningumo ir teisingumo požiūriu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-348/2013). Be to, tiek pirmosios instancijos teismui, tiek apeliacinės instancijos teismui teikiami įrodymai taip pat turi atitikti sąsajumo kriterijų, įtvirtintą CPK 180 straipsnyje. Nagrinėjamu atveju spręstina, kad atsakovė nuotekų linijos techninį projektą galėjo pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, tačiau dėl nežinomų priežasčių tokio įrodymo neteikė. Be to, teikiamas įrodymas, nors ir susijęs su ginčo vamzdyno įrengimu, tačiau esminės reikšmės sprendžiant šalių ginčą negali turėti. Todėl teikiamas įrodymas nėra priimamas ( CPK 314 straipsnis). Pirmosios instancijos teismas šalių teisinius santykius kvalifikavo kaip rangos sutartį. Su tokiu kvalifikavimu nėra pagrindo sutikti. Ieškinyje ieškovas gali nurodyti materialiosios teisės normas, kurias, jo nuomone, reikia taikyti ginčo santykiui, kvalifikuoti faktines aplinkybes pagal tas teisės normas, išdėstyti teisinius argumentus, kurie tai pagrindžia, ir pan. Tačiau pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką teisinė kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo santykiui yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva, todėl ieškinyje ieškovo nurodytas teisinis ieškinio pagrindas ir faktinių aplinkybių teisinis vertinimas teismui nėra privalomas ir šio nesaisto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje VĮ Valstybės turto fondas v. UAB „Okseta“, bylos Nr. 3K-3-166/2008; 2008 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Dujų ūkio prekės“ v. Kauno miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-338/2008; kt.). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šalių teisiniai santykiai atitiko paslaugų teikimo teisinius santykius. Paslaugų teikimo atlygintinos sutarties dalykas – nematerialaus pobūdžio arba kitokios paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu; šalys paprastai tariasi dėl paslaugų teikimo, tačiau gali susitarti ir dėl tam tikro rezultato ( Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis civilinė je byloje Nr.3K-3-559/2010). Kai sutartis sudaryta dėl paslaugų teikimo, jų teikėjo įsipareigojimų ribos turi būti apibrėžtos tiek kiekybe, tiek kokybe, t. y. nagrinėjant tokį ginčą būtina nustatyti, ką teikėjas įsipareigojo daryti ir kokius reikalavimus turi atitikti suteikta paslauga. Sprendžiant dėl sutartinės atsakomybės už netinkamą atlygintinų paslaugų teikimą, turi būti įvertinta, ar paslaugų teikėjo veiksmai atitinka CK 6.717 straipsnio taisykles, kurios įpareigoja teikėją veikti sąžiningai, protingai, kad paslaugų teikimas labiausiai atitiktų kliento interesus, atsižvelgiant į paslaugų rūšį, laikytis nusistovėjusios praktikos ir atitinkamos profesijos standartų, neteikti paslaugų, jeigu kliento nurodymai prieštarauja įstatymams, nusistovėjusioms profesinės veiklos ir etikos taisyklėms, standartams, sutarties sąlygoms ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB If P&C Insurance AS v. UAB ,,Įrengimas“, bylos Nr. 3K-3-516/2009; 2009 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kemitek“ v. UAB „Algos“ saugos tarnyba, bylos Nr. 3K-3-511/2009). Bylą nagrinėjant 2016 m. gruodžio 6 d. teismo posėdyje ieškovės atstovas pripažino, kad rašytinė sutartis tarp šalių nebuvo sudaryta, atsakovei buvo nusiųstas tik užsakymas elektroniniu paštu ( posėdžio garso įrašas nuo 9:20 min.). Šalys nepateikė duomenų, kad buvo susitarta dėl konkretaus paslaugos rezultato. Pagal gautą užsakymą atsakovė pateikė specialų automobilį su vairuotoju, kurį pasitiko ieškovės darbuotojas (E. N.), kuris parodė, kur ir kokį vamzdyną reikia praplauti, tačiau iki paslaugos teikimo pabaigos nelaukė, išvyko. Tarp šalių nėra ginčo, kad atsakovė paslaugą suteikė, tačiau tą pačią dieną vamzdžių išplovimo rezultatas nebuvo nustatytas. Atlikto darbo perdavimo aktas nebuvo surašytas. Ieškovė 2016 m. sausio 14 d. pareiškė atsakovei pretenziją dėl netinkamai atlikto darbo (b.l.13, čia ir toliau nurodomi elektroninės bylos apyrašo lapų numeriai). Tačiau teismui nėra pateikta įrodymų, kad paslauga buvo atlikta netinkamai ir kokiu būdu tas netinkamumas buvo nustatytas. Dar po dviejų savaičių, 2016 m. sausio 28 d. buvo atlikta ginčo vamzdynų patikra telemetrijos būdu ( b.l.18-53). Iš vamzdžių TV apžiūros ataskaitos matyti, kad ginčo vamzdyno tam tikros atkarpos yra paklotos netinkamu nuolydžiu arba yra išlinkę pagal savo ašį, kas galėjo įtakoti atsakovės atliktos paslaugos kokybę, t.y. kad atlikti paslaugą pagal ieškovės pageidavimą nebuvo įmanoma dėl priežasčių, nepriklausančių nuo paslaugos teikėjo. Ta aplinkybė, kad vamzdynas buvo naujai nutiestas ir nebuvo pradėtas naudoti, nepaneigia TV apžiūros metu nustatytų išvadų dėl netinkamų nuolydžių, ašinių išlinkimų ir statybinių medžiagų sankaupų vamzdyne. Todėl nepaisant, kad pirmosios instancijos teismas netiksliai kvalifikavo šalių teisinius santykius, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovė neįrodė netinkamo darbų atlikimo ir atitinkamai neįrodė pagrindo atsakovės atsakomybei taikyti. Spręstina, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė visus bylos pateiktus įrodymus, iš esmės teisingai išsprendė šalių ginčą, todėl priimtas sprendimas laikytinas teisėtu ir pagrįstu, jo naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo ( CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Apeliantės apeliacinį skundą atmetus, ji neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo priteisimą (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovė duomenų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė, todėl jos nepriteistinos. Valstybė patyrė 3,37 Eur išlaidų dėl procesinių dokumentų siuntimo. Šios išlaidos valstybei priteistinos iš ieškovės ( CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 2 dalis).

9Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

10Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

11Priteisti valstybei iš ieškovės UAB „Vilungė“, įm.k. 134522910, 3,37 Eur ( tris eurus ir 37 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant pasirinktinai į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, įmokos kodas 5660).

12Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai