Byla e2-48-1010/2016
Dėl administravimo lėšų priteisimo

1Šilalės rajono apylinkės teismo teisėja Lina Šakarnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo administratoriaus R. B. ieškinį atsakovui B. J. dėl administravimo lėšų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas administratorius R. B. kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo B. J. 1775,70 € administravimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismo 2014-11-26 nutartimi UAB „Ugdomas“ iškelta bankroto byla. Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovas į teismą nesikreipė. Atsakovas netinkamai vykdė jo kompetencijai priskirtas pareigas, todėl jam turi būti taikoma civilinė atsakomybė. Atsakovas, kaip UAB „Ugdomas“ vadovas nepateisinamai delsė kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, nors šios bendrovės skolos augo, su kreditoriais atsiskaityta nebuvo, turto atsiskaityti nėra. Klaipėdos apygardos teismo 2015-06-09 nutartimi UAB „Ugdomas“ bankroto byloje buvo patvirtinta 2170 Eur + mokesčiai, t. y. 2625,70 eurų administravimo išlaidų sąmata laikotarpiui nuo supaprastintos bankroto bylos pradžios iki įmonės išregistravimo. Kadangi UAB „Ugdomas“ iškėlus bankroto bylą ir perėmus įmonės turtą, perimtas turtas buvo realizuotas už 850 eurš ir liko nepadengtos administravimo išlaidos – 1775,70 eurų. Todėl prašo priteisti šią sumą iš atsakovo. Ieškovas taip pat prašo, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui B. J. teismo procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu 2015 m. gruodžio 22 d. Atsakovas per nustatytą terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovo prašymu, priimamas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

6Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 11 punktą kreditorius, įmokėjęs pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas, savininkas (savininkai) kreditoriui ar administratoriui atsako solidariai.

7Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1775,70 € administravimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

8Byloje nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nutartimi įmonei UAB „Ugdomas“ buvo iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskiriant UAB „Adsum“. Teismo nutartyje nutartyje nurodyta, kad įmonei bankroto byla keliama dėl nemokumo, kadangi iš UAB „Ugdomas“ 2014-02-26 balanso matyti, kad įmonės turtas yra 9 164 Lt, per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų dydis buvo 18 328 Lt, t. y. šiuo atveju pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nuostolis 2014-02-26 yra 21 709 Lt, nekilnojamųjų daiktų, registruotų atsakovės vardu, nėra. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 14 d. nutartimi UAB „Ugdomas“ administratoriumi paskirtas R. B., UAB „Adsum“ atstatydinus iš administratorės pareigų. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 9 d. nutartimi tenkintinas ieškovo prašymas ir patvirtinta 2170 € administravimo išlaidų suma visam supaprastintam bankroto procesui, leista parduoti bankrutavusios UAB ,,Ugdomas’’ turtą: šaldymo vitriną, medinį barą, kasos aparatą, prekybines svarstykles už 850 EUR kainą. Iš LITEKO duomenų nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2015-10-26 sprendimu priimtas sprendimas dėl likviduojamos UAB „Ugdomas“ pabaigos. Iš VĮ Registrų centro išrašo matyti, kad K. J. nuo 2013-02-15 buvo UAB „Ugdomas“ vienintelis akcininkas bei vadovas.

9Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalį įmonės vadovas bei savininkas (savininkai) turi pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte (t.y. įmonė viešai paskelbė, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų), t. y. įmonei tapus nemokiai. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas apibūdinamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

10Iš byloje esančios Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nutarties matyti, kad UAB „Noble Group“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Ugdomas“, kadangi ši bendrovė neatsiskaito už suteiktas paslaugas. Teismas įvertinęs, kad UAB „Ugdomas“ yra nemoki, iškėlė jai bankroto bylą. Teismas nutartyje konstatavo, jog įmonė yra nemoki, kadangi iš UAB „Ugdomas“ 2014-02-26 balanso matyti, kad įmonės turtas yra 9 164 Lt, per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų dydis buvo 18 328 Lt, t. y. šiuo atveju pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nuostolis 2014-02-26 buvo

1121 709 Lt, nekilnojamųjų daiktų, registruotų atsakovės vardu, nėra (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., CPK 178 str., 185 str.). Tuo tarpu byloje nustatyta, kad nuo 2013 m. vasario 15 d. įmonės UAB „Ugdomas“ vadovo pareigas einantis atsakovas B. J. nesiėmė jokių veiksmų dėl bankroto bylos iškėlimo, t. y. nevykdė nustatytos ĮBĮ 8 straipsnyje atsakovui, kaip įmonės vadovui, pareigos. Byloje įrodymų, kurie patvirtintų buvus objektyvioms priežastims, trukdančioms atsakovui įvykdyti šią pareigą, nėra.

12Pažymėtina, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ne kartą yra išaiškinta, kad įmonės administracijos vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Įmonės vadovas (vienasmenis ar kolegialus) privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų ir kt. Taigi įmonė ir jos valdymo organai (kolegialūs ir (ar) vienasmeniai) privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų, nepriešpastatyti įmonės interesų visuomenės interesams. Dėl šios priežasties įmonės vadovo (vienasmenio ar kolegialaus) civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek ir tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustačius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Taigi įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas, tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

13Vertinant byloje esančius įrodymus, UAB „Ugdomas“ vienasmeniu valdymo organo nariu nuo 2013 m. vasario 15 d. buvo atsakovas. Taigi UAB „Ugdomas“ bei atsakovą be kita ko, siejo pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, kurie reiškia, kad atsakovas turėjo pareigą veikti išimtinai įmonės interesais, rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Pažymėtina, jog tokie atvejai, kai įmonė nevykdo veiklos ir didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011). Kai įmonės vadovas, matydamas realų įmonės nemokumą, delsia kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, pažeidžiami tiek pačios įmonės, tiek kreditorių interesai. Taigi šiuo atveju įmonės vadovo civilinė atsakomybė grindžiama jo specialiųjų, imperatyvių teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimu (tokia yra pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonei tapus nemokiai) bei fiduciarinių pareigų pažeidimu (Šiaulių apygardos teismo 2014 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-406-372/2014). Todėl atsakovas, būdamas įmonės vadovu, matydamas, kad įmonės skolos auga ir viršija turimo turto vertę, privalėjo vykdyti ĮBĮ 8 straipsnio įpareigojimą ir kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas to nepadarė ir savo neveikimu pažeidė įstatymo nustatytą imperatyviąją pareigą, todėl konstatuotina, kad atsakovas neveikė rūpestingai, atidžiai, sąžiningai ir išimtinai bendrovės bei kreditorių interesais ir tokiu būdu atliko neteisėtus veiksmus (CPK m178 str., 185 str.). Ieškovui, kaip įmonės kreditoriui, padaryta žala yra laikoma išvestine iš įmonei padarytos žalos, kuri atsirado atsakovui, kaip įmonės vadovui, neįvykdžius įstatyme įtvirtintos pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad tarp ieškovo patirtos žalos bei atsakovo veiksmų egzistuoja priežastinis ryšys. Tuo tarpu atsakovo kaltė dėl jo veiksmais padarytos žalos yra preziumuojama.

14Byloje nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2015-06-09 nutartimi įmonės bankroto administratoriui leista parduoti bankrutavusios UAB ,,Ugdomas’’ turtą: šaldymo vitriną, medinį barą, kasos aparatą, prekybines svarstykles už 850 EUR kainą. Ieškovas nurodo, kad UAB „Ugdomas“ bankroto byloje buvo patvirtinta 2170 € + mokesčiai, t. y. 2170 € x 21% (PVM) = 2625,70 € administravimo išlaidų sąmata. Kadangi UAB „Ugdomas“ iškėlus bankrotą perimtas turtas buvo realizuotas už 850 €, liko nepadengtos 1775,70 € (2625,70 € - 850 €) administravimo išlaidos, kurias ieškovas prašo priteisti iš atsakovo. Tačiau konstatuotina, kad ieškovas klaidingai paskaičiavo neapmokėtų administravimo išlaidų sumą. Ieškovas teigia, jog patvirtinta 2625,70 € administravimo išlaidų sąmata, tačiau iš Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 9 d. nutarties akivaizdžiai matyti, jog patvirtinta ne 2625,70 €, o 2170 € administravimo išlaidų suma visam supaprastintam bankroto procesui. Tai reiškia, jog teismo nutartyje patvirtinta administravimo išlaidų suma yra galutinė. Minėtoje teismo nutartyje nenurodyta, jog patvirtintina administravimo išlaidų suma plius mokesčiai, todėl į patvirtintą 2170 € administravimo išlaidų sumą yra įskaičiuoti visi mokesčiai (CPK 178 str., 185 str.). Todėl iš atsakovo priteistina ne 1775,70 € suma, o 1320 € (2170 € - 850 €).

15Esant nustatytiems neteisėtiems atsakovo veiksmams bei priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, o atsakovo kaltei esant preziumuojamai, laikytina, kad atsakovui remiantis CK 6.245 str. kyla civilinė atsakomybė dėl 1320 € žalos atsiradimo. Atsakovas bylos eiga nesidomėjo, jokių savo civilinę atsakomybę dėl žalos atsiradimo eliminuojančių įrodymų nepateikė, dėl to, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 1320 € administravimo išlaidos.

16Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.210 str., iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo naudai.

17Ieškovas pateikdamas ieškinį sumokėjo 53,28 € žyminį mokestį, nors procesinius dokumentus pateikiant elektroninių ryšių priemonėmis, mokama tik 75 procentai už ieškinį mokėtinos žyminio mokesčio sumos. Kadangi už pateikiamą ieškinį turėjo būti sumokėtas 40 € žyminis mokestis, ieškovui grąžinama 13,28 € žyminio mokesčio permoka (CPK 87 str. 1 d. 1 p.) Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 1, 2 d.). Patenkinus 74 procentus ieškovo reikalavimų, ieškovui iš atsakovo priteistina 30 € bylinėjimosi išlaidų.

18Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepriteistinos, nes neviršija 3,00 eurų (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., 2014 m. rugsėjo 23 d. Nr. LR finansų ir teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos“).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285-286 str., teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti iš B. J., a. k. ( - ) adresas ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), 1320 € (vieną tūkstantį tris šimtus dvidešimt eurų) administravimo išlaidų, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015 m. gruodžio 4 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 30 € (trisdešimt eurų) žyminį mokestį, R. B., a. k. ( - ) adresas Šiauliai, Korsako g. 1a-7, naudai.

22Grąžinti R. B., a. k. ( - ) žyminio mokesčio permoką 13,28 € (trylika eurų 28 centus), sumokėtą 2015 m. gruodžio 3 d., AB Swedbank banke, dokumento Nr. 526.

23Atsakovas B. J. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šilalės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovas R. B. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Šilalės rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Šilalės rajono apylinkės teismo teisėja Lina Šakarnienė, rašytinio... 2. ieškovas administratorius R. B. kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš... 3. Atsakovui B. J. teismo procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10... 7. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1775,70 € administravimo išlaidų, 5... 8. Byloje nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 26 d.... 9. Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalį įmonės vadovas bei savininkas (savininkai)... 10. Iš byloje esančios Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 26 d.... 11. 21 709 Lt, nekilnojamųjų daiktų, registruotų atsakovės vardu, nėra... 12. Pažymėtina, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ne kartą yra išaiškinta, kad... 13. Vertinant byloje esančius įrodymus, UAB „Ugdomas“ vienasmeniu valdymo... 14. Byloje nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2015-06-09 nutartimi įmonės... 15. Esant nustatytiems neteisėtiems atsakovo veiksmams bei priežastiniam ryšiui... 16. Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.210 str., iš atsakovo... 17. Ieškovas pateikdamas ieškinį sumokėjo 53,28 € žyminį mokestį, nors... 18. Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285-286 str., teismas... 20. ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti iš B. J., a. k. ( - ) adresas ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( -... 22. Grąžinti R. B., a. k. ( - ) žyminio mokesčio permoką 13,28 € (trylika... 23. Atsakovas B. J. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 24. Ieškovas R. B. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę...