Byla 2-27-617/2015
Dėl administracinių aktų pripažinimo neteisėtais ir negaliojančiais

1Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėjas Anatolij Januševskij sekretoriaujant Agnei Usovienei dalyvaujant ieškovų atstovui advokatui Justui Čobotui atsakovo atstovei Živilei Tepliakovienei trečiųjų asmenų atstovei advokato padėjėjai Eglei Norvaišaitei teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų P. P., D. P., A. P. ieškinį atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos su trečiaisiais asmenimis T. P., R. P. dėl administracinių aktų pripažinimo neteisėtais ir negaliojančiais, ir

Nustatė

2Ieškovai P. P., D. P., A. P., kreipdamiesi į teismą su ieškiniu, prašė pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Švenčionių žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-08-12 įsakymą Nr. 45VĮ-(14.45-2)-954.

3Ieškovų atstovas advokatas J.Čobotas paaiškino, kad ieškinį palaiko jame nurodytais pagrindais, papildomai nurodė, jog atsakovas 2011-08-12 priėmė ginčijamą sprendimą remdamasis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2011-08-05 sprendimu. 2011-08-05 priimtas sprendimas buvo apskųstas administraciniam teismui ir įsiteisėjusiu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015-02-27 sprendimu yra konstatuota, kad 2011-08-05 sprendimas dalyje, kur ieškovas yra nutrauktas naudojimasis žemės sklypais, yra neteisėtas. Kadangi yra panaikintas administracinis aktas, kurio pagrindu buvo priimtas ginčijamas šioje byloje įsakymas, akivaizdu, jog ieškinys turi būti patenkintas ir panaikintas 2011-08-12 įsakymas. Prašo ieškinį patenkinti.

4Atsakovo atstovė Ž.Tepliakovienė paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka, palaiko atsiliepime į ieškinį išdėstytą poziciją. Papildomai nurodė, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo nutartyje pripažino, jog teisėtas žemės naudotojas buvo tik P. P., o A. P. ir D. P. nebuvo teisėti naudotojai. Jiems neteisėtai buvo suteikta žemė naudotis, todėl įsakymu buvo panaikinta jų teisė naudotis žemės sklypais. Mano, kad ginčijamas įsakymas dalyje, kur panaikinta teisė A. P. ir D. P. naudotis žemės sklypais, yra teisėtas.

5Trečiųjų asmenų atstovė advokato padėjėja E.Norvaišaitė paaiškino, kad ieškovas savo ieškinį grindžia ne teisės aktais, o teisės principais, nenurodo nei vieno teisės akto, kuriam prieštarauja priimtas ginčijamas įsakymas, todėl prašo ieškinį atmesti.

6Ieškinys tenkintinas.

72

8Iš ieškovų, atsakovo, trečiųjų asmenų atstovų paaiškinimų bei bylos medžiagos nustatyta, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius 2011-08-05 priėmė sprendimą Nr. 1T-(7.5)-90 „Dėl R. P. ir T. P. atstovaujančio advokato A. K. skundų išnagrinėjimo“, kuriuo nusprendė įpareigoti Švenčionių žemėtvarkos skyriaus vedėją: 1. Patikslinti Asmenų sąrašus, kuriems žemės sklypai bus projektuojami pagal Žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje nurodytą 12 eiliškumo grupę, nurodant, kad P. P., A. P. ir D. P. gali įsigyti tik tuos žemės sklypus, kurie nėra ginčo objektai ( Adutiškio kadastro vietovėje esantys laisvos žemės sklypai, kuriuos 2003 m. rugpjūčio 5 d. valstybinės žemės ūkio paskirties žemės nuomos sutarčių Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) pagrindu naudojo P. P. ) ir, kuriuos 2011 metais leista naudoti vadovaujantis Rekomendacijų nuostatomis ir, kurie naudojami ne mažiau kaip metus; 2. Pripažinti netekusiais galios Švenčionių rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymus, kuriais ginčo teritorijoje ( Adutiškio ir Jakelių kadastro vietovėse esantys laisvos žemės sklypai, kuriuos 2003 m. rugpjūčio 5 d. valstybinės žemės ūkio paskirties žemės nuomos sutarčių Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) pagrindu naudojo P. P. ) nepagrįstai ir pažeidžiant Rekomendacijų nuostatas suteikti laikinai naudotis žemės sklypai; 3. Patikslinti Asmenų sąrašą nurodant R. P. galima įsigyti faktiškai esamą laisvos žemės plotą pagal Žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje nurodytą 13 eiliškumo grupę ir patikslinti Asmenų sąrašą nurodant tokį galimą įsigyti R. P. žemės ūkio paskirties žemės plotą, pagal Žemės reformos įstatymo 10 straipsnyje nurodytą 14 eiliškumo grupę, kad bendras projektuojamas žemės ūkio paskirties žemės plotas R. P. neviršytų 300 ha; 4. Patikslinti Asmenų sąrašus taip, kad kiekvienam pretendentui bendras projektuojamas žemės ūkio paskirties žemės plotas neviršytų 300 ha; 5. Užtikrinti, kad žemės ūkio paskirties žemės sklypai laikinam naudojimui būtų suteikiami vadovaujantis Rekomendacijų nuostatomis; 6. Panaikinti Švenčionių žemėtvarkos skyriaus 2011 m. birželio 9 d. raštus Nr. 45SS-(14.45.45)-408 ir Nr. 45SS-(14.45.45)-409; 7. Adutiškio ir Jakelių kadastro vietovėse esančius laisvos žemės sklypuose, kuriuos 2003 m. rugpjūčio 5 d. valstybinės žemės ūkio paskirties žemės nuomos sutarčių Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) Nr. (duomenys neskelbtini) pagrindu naudojo P. P., nevykdyti projektavimų darbų iki nebus pasibaigęs tesimo procesas pagal P. P. 2011 m. birželio 2 d. Vilniaus apygardos teismui ( per Švenčionių rajono apylinkės teismą ) pateiktą apeliacinį skundą dėl priimto Teismo sprendimo ( t. 1 b.l. 20-26 ). Vykdant šį sprendimą Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Švenčionių žemėtvarkos skyriaus vedėjas 2011-08-12 priėmė įsakymą Nr. 45 VĮ-(14.45-2)-954 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Švenčionių žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-05-06 įsakymų Nr. 45VĮ-(14.45-2)-440, Nr. 45VĮ-(14.45-2)-445, Nr. 45VĮ-(14.45-2)-446, Nr. 45VĮ-(14.45-2)-441, Nr. 45VĮ-(14.45-2)-435 pripažinimo negaliojančiais“, kuriuo nutarė pripažinti: 1.1. Švenčionių žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-05-06 įsakymą Nr. 45VĮ-(14.45-2)-440 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės suteikimo laikinai naudotis“ A. P. lakinai naudotis 34,69 ha žemės plotu, esančiu (duomenys neskelbtini) Švenčionių r., netekusiu galios; 1.2. Švenčionių žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-05-06 įsakymą Nr. 45VĮ-(14.45-2)-445 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės suteikimo laikinai naudotis“ P. P. lakinai naudotis 47,75 ha žemės plotu, esančiu (duomenys neskelbtini), Švenčionių r., netekusiu galios; 1.3. Švenčionių žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-05-06 įsakymą Nr. 45VĮ-(14.45-2)-446 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės suteikimo laikinai naudotis“ P. P. lakinai naudotis 185,91 ha žemės plotu, esančiu (duomenys neskelbtini), Švenčionių r., netekusiu galios; 1.4. Švenčionių žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-05-06 įsakymą Nr. 45VĮ-(14.45-2)-441 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės suteikimo laikinai naudotis“ A. P. lakinai naudotis 121,70 ha žemės plotu, esančiu (duomenys neskelbtini), Švenčionių r., netekusiu galios; 1.5. Švenčionių žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-05-06 įsakymą Nr. 45VĮ-(14.45-2)-435 „Dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės suteikimo laikinai naudotis“ D. P. lakinai naudotis 26,50 ha žemės plotu, esančiu (duomenys neskelbtini), Švenčionių r., netekusiu galios; 2. Informuoti A. P., P. P. ir D. P. apie Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Švenčionių žemėtvarkos skyriaus priimtą sprendimą ir, kad žemės sklypais leista naudotis iki bus nuimtas derlius

93

10aukščiau nurodytuose sklypuose ( t. 1 b.l. 31 ). Ieškovai dėl minėto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011-08-05 sprendimo Nr. 1T-(7.5.)-90 pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniams teismui prašydami panaikinti šio įsakymo 1, 2, 3, 6, 7 punktus ( t. 1 b.l. 27-30 ). Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014-05-06 sprendimu skundą patenkino iš dalies, panaikino Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011-08-05 sprendimo Nr. 1T-(7.5.)-90 „Dėl R. P. ir T. P. atstovaujančio advokato A. K. skundų išnagrinėjimo“ 1, 2, 6 punktus, likusią skundo reikalavimų dalį atmetė ( t. 2 b.l. 52-60 ). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015-02-27 nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014-05-06 sprendimą pakeitė ir jo rezoliucinę dalį išdėstė taip: „P. P. P., D. P. ir A. P. skundą tenkinti iš dalies. Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011-08-05 sprendimo Nr. 1T-(7.5)-90 1 punkto dalį, kuria nurodyta tikslinti asmenų, kuriems žemės sklypai bus projektuojami pagal Žemės reformos įstatymo 10 straipsnio 12 eiliškumo grupę, sąrašus P. P. atžvilgiu. Pakeisti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorius 2011-08-05 priėmė sprendimo Nr. 1T-(7.5)-90 1 punkto likusią dalį, nurodant tikslinti asmenų sąrašus, kuriems žemės sklypai bus projektuojami pagal Žemės reformos įstatymo 10 straipsnio 12 eiliškumo grupę, atsižvelgiant į tai, kad A. P. ir D. P. gali pretenduoti pirkti tik tuos žemės sklypus, kurie atitinka Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 12 punkte nustatytas sąlygas. Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011-08-05 sprendimo Nr. 1T-(7.5)-90 2 ir 6 punktus. Likusius skundo reikalavimus atmesti.“ ( t. 2 b.l. 61-76 ). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas aukščiau minėtu galutiniu ir neskundžiamu sprendimu konstatavo ( šio sprendimo 13 l. ), kad „< ... > Teisėjų kolegija, taip pat įvertinusi ginčijamus įsakymus atitikties Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875, nuostatoms aspektu, sprendžia, jog nėra pagrindo pripažinti neteisėtais ir naikinti Nacionalinės žemės tarnybos Švenčionių žemėtvarkos skyriaus 2011 m. gegužės mėnesio įsakymus Nr. 45VĮ-(14.45-2)-446, Nr. 45VĮ-(14.45-2)-445, Nr. 45VĮ-(14.45-2)-440, Nr. 45VĮ-(14.45-2)-441 ir Nr. 45VĮ-(14.45-2)-435 dėl valstybinės žemės ūkio paskirties žemės suteikimo P. P., A. P. ir D. P.. Atsižvelgiant į tai, naikintinas Tarnybos Sprendimo 2 punktas, kuriuo nurodyti įsakymai pripažinti netekusiais galios. < ... >.“ LR CPK 182 str. 1 d. 2 p. numato, kad nereikia įrodinėti aplinkybių nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims ( prejudiciniai faktai ). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2014-10-10 nutartyje ( bylos Nr. 3K-3-419/2014 ) konstatavo, kad aiškindamas CPK normas dėl prejudicinių faktų taikymo, kasacinis teismas laikosi šių pagrindinių nuostatų: prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims; pirmesnėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose. Teismui konstatavus, kad pirmiau nurodytos aplinkybės egzistavo, jos byloje dalyvavusiems asmenims tampa prejudiciniais faktais, kurių kitoje byloje tarp tų pačių šalių įrodinėti nereikia, jos negali būti ginčo objektas kitoje. Teisinėje sistemoje negali būti toleruojamos situacijos, kada galiotų du vienas kitam prieštaraujantys arba vienas kito pagrįstumą paneigiantys teismų sprendimai. Vienas esminių teisės viršenybės principo elementų – teisinio apibrėžtumo principas, kuris suponuoja pagarbą res judicata principui. Laikantis šio principo, teismams galutinai išsprendus ginčą, jų sprendimas neturėtų būti kvestionuojamas, taip užtikrinant santykių stabilumą. Išnagrinėtoje administracinėje byloje dalyvavo tie patys asmenys kaip ir nagrinėjamojoje civilinėje byloje, t.y. P. P., A. P., D. P., T. P., R. P., Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

114

12Administracinėje byloje buvo sprendžiamas administracinio akto, kurio pagrindu buvo priimtas ginčijamas aktas nagrinėjamojoje civilinėje byloje, teisėtumas. Todėl konstatuotina, jog aukščiau minėtoje administracinėje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais šioje byloje. Kadangi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015-02-27 nutartimi panaikino Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2011-08-05 sprendimo Nr. 1T-(7.5)-90 2 punktą, kurio pagrindu buvo priimtas ginčijamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Švenčionių žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011-08-12 įsakymas Nr. 45VĮ-(14.45-2)-954, šis įsakymas pripažintinas negaliojančiu.

13Byloje teismo 2012-03-29 nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kurios sprendimui įsiteisėjus panaikintinos ( LR CPK 149, 150 str. ).

14Pateikiant teismui ieškinį ieškovas P. P. sumokėjo 139 Lt ( 40,20 € ) žyminį mokestį. Teismas ieškinį patenkino, todėl iš atsakovo ieškovui P. P. priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos - sumokėtas žyminis mokestis 40,20 € ( LR CPK 93 str. 1 d. ).

15Nagrinėjant bylą teismas turėjo 11,72 € pašto išlaidų, kurios, ieškinį patenkinus, priteistinos iš atsakovo valstybės naudai ( LR CPK 96 str. ).

16Vadovaudamasis LR CPK 270 str., teismas

Nutarė

17Ieškinį patenkinti.

18Pripažinti negaliojančiu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Švenčionių žemėtvarkos skyriaus vedėjos 2011-08-12 įsakymą Nr. 45 VĮ-( 14.45-2 )-954.

19Sprendimui įsiteisėjus panaikinti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012-03-29 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

20Priteisti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos P. P. 40,20 € ( keturiasdešimt € 20 ct ) žyminį mokestį.

21Priteisti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 11,72 € ( vienuolika € 72 ct ) teismo turėtų pašto išlaidų valstybės naudai.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Švenčionių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai