Byla 3K-3-419/2014

1Teisėjo Vinco Versecko (S) ATSKIROJI NUOMONĖ kasacinėje byloje Nr. 3K-3-419/2014

2Manau, kad teisėjų kolegijos šioje byloje priimtas procesinis sprendimas palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir apeliacinės instancijos teismo nutartį pažeidžia pamatinius civilinio proceso principus.

3Pirma, teismo sprendimas, kuriuo teismai rėmėsi atmesdami kasatorės ieškinį dėl paskolos sutarties pripažinimo negaliojančia, priimtas dokumentinio proceso tvarka. Tokia tvarka pareikštas ieškinys nagrinėjamas rašytinio proceso būdu (CPK 427 straipsnio 2 dalis). Teismas įvertina su ieškiniu pateiktus įrodymus ir, konstatavęs, kad pagal juos yra pagrindas tenkinti ieškinį, priima preliminarų sprendimą (CPK 428 straipsnio 1 dalis). Iki preliminaraus sprendimo priėmimo atsakovui apie pareikštą ieškinį nėra pranešama (CPK 427 straipsnio 4 dalis). Preliminarus sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas ir įsiteisėja, jei atsakovas, kuriam sprendimas išsiunčiamas ne vėliau kaip kitą dieną po jo priėmimo, per įstatymo nustatytą terminą nepareiškia motyvuotų prieštaravimų (CPK 428 straipsnio 8 dalis, 429 straipsnio 1 dalis). Jei atsakovas prieštaravimus pateikia ir teismas juos priima, byla nagrinėjama pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles su dokumentinio proceso normų nustatytomis išimtimis: dokumentiniame procese negalima keisti ieškinio dalyko ir pagrindo, reikšti priešieškinio ir kt. (CPK 430 straipsnis). Pateiktos dokumentinio proceso normos nagrinėjamai bylai reikšmingos, nes, minėta, sprendimas, kuriuo teismai, atmesdami ieškinį, rėmėsi, priimtas šio proceso tvarka. Kasatorė, gavusi sprendimą, teikė teismui prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo, tačiau teismas pripažino juos nemotyvuotais ir atsisakė priimti. Taigi preliminarus sprendimas įsiteisėjo ir buvo pradėtas vykdyti. Tai reiškia, kad kasatorė anksčiau išnagrinėtoje byloje išklausyta nebuvo, jos šioje byloje teikti įrodymai ir argumentai dėl paskolos sutarties neteisėtumo nenagrinėti ir teismo preliminariame sprendime dėl jų nieko nepasisakyta. Preliminarus sprendimas pagrįstas tik pateikta paskolos sutartimi, kuri, kasatorės teigimu, neatitinka materialiosios teisės normų reikalavimų ir yra negaliojanti.

4Antra, teismas išsprendžia bylą iš esmės priimdamas sprendimą (CPK 259 straipsnis). Tai reiškia, kad kiekvienu atveju teismas išklauso ginčo šalis, jų argumentus, įvertina byloje esamus įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu (CPK 185 straipsnis), ir priima sprendimą dėl konkrečių ginčo šalių visų pareikštų reikalavimų (CPK 265 straipsnis). Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja prejudicinę galią, juo nustatytų faktų šalys negali ginčyti kitose bylose (CPK 279 straipsnio 4 dalis). Taigi teismo sprendimas priimamas iš esmės išnagrinėjus visus reikšmingus bylai ginčo šalių argumentus ir įvertinus surinktus įrodymus. Nagrinėjamu atveju ieškinys atmestas remiantis teismo preliminaraus sprendimo, priimto remiantis vienos šalies pateiktais įrodymais, netiriant ir nevertinant kitos šalies argumentų ir įrodymų, prejudicine galia. Formalus preliminaraus sprendimo prejudicialumo taikymas nagrinėjamoje byloje neatitinka pirmiau aptartų proceso normų ir pažeidžia pagrindinius proceso principus.

5Trečia, kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę į pažeistų teisių teisminę gynybą (CPK 5 straipsnis) ir pats pasirenka jų gynybos būdą (CPK 13 straipsnis). Byloje nėra pagrindo išvadai, kad kasatorė veikė neaktyviai ar piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, nes gavusi preliminarų sprendimą teikė teismui prieštaravimus, o juos atsisakius priimti, kreipėsi ieškiniu į teismą dėl pažeistos teisės gynimo, t. y. proceso normų nustatyta tvarka siekė ginti, jos manymu, pažeistas teises. Teismui atmetus ieškinį preliminaraus sprendimo pagrindu, kasatorės argumentai ir teikti įrodymai dėl paskolos sutarties teisėtumo (neteisėtumo) netirti ir nevertinti, todėl ginčas dėl paskolos sutarties teisėtumo gali būti išspręstas neteisingai ( be kita ko kasatorė dėl ginčo teisinių santykių teisėtumo buvo kreipusis į kitas teisėsaugos institucijas; iš ikiteisminio tyrimo nutarimo turinio matyti, kad ginčo sutartyje nurodytos paskolos davėjos sūnus ikiteisminio tyrimo metu iš esmės pripažino kasatorės nurodomas paskolos sudarymo aplinkybes). Palikimas galioti teismų priimtus procesinius sprendimus aiškiai pažeidžia CPK 2 straipsnyje įtvirtintus civilinio proceso tikslus.

6Apibendrindamas tai, kas išdėstyta, manau, kad teisėjų kolegija turėjo teisinį pagrindą naikinti apeliacinės instancijos teismo procesinį sprendimą ir grąžinti bylą teismui nagrinėti iš naujo.

7V. Verseckas

Proceso dalyviai
Ryšiai