Byla e2-63-874/2016
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Joniškio rajono apylinkės teismo teisėja Vijoleta Kurtkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui E. N. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,

Nustatė

2ieškovas UAB „4finance“ prašo priteisti iš atsakovo E. N. 729,84 Eur skolą, kurią sudaro 217,22 Eur paskola, 43,44 Eur paskolos suteikimo komisinis mokestis, 469,18 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui E. N. ieškinys ir jo priedai bei teismo pranešimas per 20 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį įteikti viešo paskelbimo būdu 2015-12-23, paskelbiant specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str.), teismo nustatytas terminas pasibaigė 2016-01-12. Atsakovui E. N. buvo išaiškintos atsiliepimo nepateikimo pasekmės, teismui nėra žinomos priežastys, dėl kurių atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, yra ieškovo reikalavimas priimti sprendimą už akių, todėl priimamas teismo sprendimas už akių, formaliai vertinant byloje esančius ieškovo pateikus įrodymus, t. y. įsitikinant, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Formaliai ištyrus byloje esančius įrodymus – 2009-08-12 Vartojimo kredito sutartį, 2009-08-12 sąskaitos išrašą, paaiškinimą dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio – nustatyta, kad 2009-08-12 ieškovas su atsakovu pagal SMScredit.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 9509902, kurios pagrindu ieškovas atsakovui paskolino 217,22 Eur (750,00 Lt) sumą 30 dienų laikotarpiui, paskolą atsakovas turėjo grąžinti 2009-09-11. Paskolos suteikimo komisinis mokestis 43,44 Eur (149,99 Lt). Atsakovas tęsė paskolos grąžinimo terminą, todėl paskolą ir paskolos suteikimo komisinį mokestį turėjo grąžinti 2009-12-13, tačiau savo prievolės neįvykdė ir paskolos bei paskolos suteikimo komisinio mokesčio laiku negražino. Vadovaujantis Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2. punktu, už kiekvieną uždelstą prievolės neįvykdymo dieną atsakovui buvo pradėti skaičiuoti 1 procento dydžio nuo uždelstų mokėjimų delspinigiai (netesybos). Priskaičiuotų delspinigių dydis už 180 dienų yra 469,18 Eur.

6Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Tinkamai bei sąžiningai vykdyti sutartines prievoles šalis įpareigoja ir CK 6.200 str. 1 d. Pagal CK 6.873 str. 1 d. paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą jos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovas negražino paskolos sutartu terminu, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 217,22 Eur negražintos paskolos ir 43,44 Eur paskolos suteikimo komisinio mokesčio yra tenkintinas.

7Ieškinyje taip pat prašoma priteisti ieškovui iš atsakovo 469,18 Eur delspinigių. Iš pateiktos paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 9.2. punkto matyti, kad atsakovui yra nustatyti 1 procento dydžio delspinigiai, skaičiuojami nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Tai reiškia, kad metinis delspinigių dydis yra 365 procentai (365 d. x 1 proc./d.).

8CK 6.258 str.1 d. įtvirtinta, kad, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, kad ne tik 1 procento už kiekvieną uždelstą dieną dydžio delspinigiai, kokie ir yra šiuo atveju numatyti bendrosiose paskolos sutarties sąlygose, bet net už juos penkis kartus mažesni 0,2 procento už kiekvieną uždelstą dieną dydžio delspinigiai laikytini neprotingai dideliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2002-05-13 nutartis civilinėje byloje L. A. D. v. GNSB „Krantas-2“, bylos Nr.3K-3-721/2002; 2002-06-12 nutartis civilinėje byloje M. M. v. O. M., bylos Nr.3K-3-866/2002; 2003-02-05 nutartis civilinėje byloje B. R. v. V. P., bylos Nr. 3K-3-218/2003; 2003-11-05 nutartis civilinėje byloje UAB „Glass Market“ v. UAB „Lygiakraštis“, bylos Nr.3K-3-1070/2003; 2005-06-06 nutartis civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr.3K-3-316/2005; 2005-09-12 nutartis civilinėje byloje UAB „Lemora“ v. UAB „Pergamas“, bylos Nr.3K-3-394/2005; 2006-06-14 nutartis civilinėje byloje K.P. v. IĮ „Vidista“, bylos Nr. 3K-3-405/2006 ir kt.). CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Įvertinant tai, kad klientas yra vartotojas, sudaręs ieškovo parengtą standartinę sutartį prisijungimo būdu ir neturėdamas galimybių derėtis dėl jos bendrųjų sąlygų, atsižvelgiant į minėtose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse taikytus delspinigių dydžius, ieškovui nepateikus jokių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, reikalaujami delspinigiai yra akivaizdžiai lupikiški ir neprotingo dydžio, o reikalavimas priteisti tokio dydžio delspinigius – aiškiai nepagrįstas. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas vartojimo kredito sutarties sudarymo metu dar negaliojo, todėl minėtame įstatyme numatytą maksimalią delspinigių normą (0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną) nagrinėjamu atveju teismas laiko orientacine ir, remdamasis CK 6.258 str. 3 d. ir CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina delspinigius iki 0,05 procentų nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovo naudai iš atsakovo priteistini 23,46 Eur delspinigiai (260,66 Eur x 0,05 / 100 x 180 dienos) (CK 6.73 str. 2 d.). Teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai ieškovo patirtiems nuostoliams.

9Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., iš atsakovo ieškovui taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Remiantis CPK 93 str. 2 d., iš atsakovo ieškovui priteistina proporcinga patenkintiems reikalavimams sumokėto 16,00 Eur žyminio mokesčio dalis. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovo sumokėto žyminio mokesčio suma nebūtų mažesnė už minimalią 15 Eur sumą, jei nebūtų prašoma priteisti tokių didelių delspinigių, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais iš atsakovo priteistina 15 Eur žyminio mokesčio suma.

11Vadovaudamasis CPK 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str. 1 d. ir 286 str. bei CK 6.37 str. 2 d. ir 3 d., 6.210 str. 1 d., 6.874 str. 1 d. 6.881 str. 1 d.,

Nutarė

12ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovo E. N., a. k. ( - ) 217,22 Eur (dviejų šimtų septyniolikos eurų 22 ct) negrąžintą paskolą, 43,44 Eur (keturiasdešimt trijų eurų 44 ct) paskolos suteikimo komisinį mokestį, 23,46 Eur (dvidešimt trijų eurų 46 ct) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 284,12 Eur (dviejų šimtų aštuoniasdešimt keturių eurų 12 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme nuo 2015-11-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct) žyminį mokestį ieškovui UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644, Jonavos g. 254A, Kaunas, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT91 7300 0101 1149 6911, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.

14Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

15Atsakovas E. N. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Joniškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas UAB „4finance“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Joniškio rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai