Byla e2-1601-547/2018
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėja Silvana Girdenienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“, įmonės kodas 303259527, ieškinį atsakovei J. B., asmens kodas ( - ) dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 886,19 Eur negrąžintos paskolos, 470,36 Eur palūkanų, 106,86 Eur administravimo mokesčio, 8,73 Eur delspinigių, 9,82 Eur vėlavimo palūkanų, 5 procentus metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė neprieštarauja, kad byloje įstatymų numatytais atvejais būtų priimtas sprendimas už akių.

5Atsakovei adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti tinkamai – procesiniai dokumentai įteikti atsakovės motinai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalis). Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovė prašo priimti sprendimą už akių.

6Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 straipsnyje nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285 - 286 straipsniai).

7Teismas konstatuoja:

8ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Teismas, atlikęs formalų pateiktų įrodymų ir nurodytų įrodymų vertinimą konstatuoja, kad pasitvirtino ieškovės pateiktų įrodymų turinys ir yra pagrindas priimti tokį sprendimą.

10Teismo pranešimas dėl atsiliepimų į pareikštą ieškinį, ieškinys atsakovei buvo įteikti. CPK 285 straipsnio 1 dalis numato, kad sprendimas už akių gali būti priimtas, kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį ir kita šalis prašė priimti sprendimą už akių. CPK 142 straipsnio 4 dalis numato, kad jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Toks ieškovės prašymas yra. Atsiliepimas turėjo būti pateiktas vėliausiai 2018-02-19.

11Vadovaujantis CPK 286 straipsnio 1 dalimi šio sprendimo už akių motyvai yra sutrumpinti.

12Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė 2016 m. gegužės 27 d. ieškovės administruojamame portale elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_109966 dėl kredito sutarties sudarymo su portale registruotais asmenimis (skolintojais). Minėto portalo registruoti skolintojai finansavo atsakovės kredito sumos suteikimą, todėl tarp atsakovės, skolintojų ir ieškovo (organizatoriaus) buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 109966, pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 1000 Eur dydžio paskola (kreditas) refinansavimui, 48 mėnesių laikotarpiui su 28 procentų dydžio palūkanų norma. Atsakovė paskolos sumą ir palūkanas įsipareigojo grąžinti dalimis pagal grafiką. Taip pat atsakovė įsipareigojo kas mėnesį mokėti sutarties administravimo mokestį. Atsakovė prisiimtų sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė. Ieškovė, įgijusi skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2017 m. spalio 17 d. pranešimu nutraukė sutartį bei informavo apie reikalavimo teisių automatinį perėmimą sutartyje, nuo pranešimo dienos sutarties kreditoriumi esant UAB „Bendras finansavimas“.

13Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38, 6.63, 6.200 straipsniai nustato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnis). Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Vadovaujantis CK 6.63 straipsniu, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Duomenų, kad atsakovas būtų tinkamai atsiskaitęs pagal minėtą vartojimo kredito sutartį, byloje nėra. Atsižvelgiant į išdėstytą, iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 886,19 Eur negrąžintos paskolos, 470,36 Eur nesumokėtų palūkanų, 106,86 Eur administravimo mokesčio.

14Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį netesybomis (CK 6.70 straipsnis). Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (CK 6.71 straipsnis). Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 8,73 Eur delspinigių ir 9,82 Eur vėlavimo mokėjimo palūkanų. Kartu su ieškiniu pateiktoje mokesčių paskaičiavimo lentelėje matyti, jog tiek palūkanos, tiek delspinigiai yra paskaičiuoti už tą patį laikotarpį. Palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, tai priteisiant pagal tokius reikalavimus – mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra mažesni, todėl jie įskaitytini į priskaičiuotų vėlavimo palūkanų dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovo priteistinos 9,82 Eur vėlavimo palūkanos, o ieškovės reikalavimas dėl 8,73 Eur delspinigių priteisimo atmestinas.

15Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi, iš atsakovo priteisiamos 5 (penkių) procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, tai yra nuo 2018-01-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 325,00 Eur išlaidų advokato pagalbai. Iš ieškovo pateiktos sąskaitos už teisines paslaugas matyti, kad ši suma yra paskaičiuota už atstovavimą teisme, taikant 130 EUR/h įkainius (priskaičiuota 2,5 atstovavimo teisme valandų), tačiau šioje byloje nebuvo rengiamas žodinis bylos nagrinėjimas ir prašoma suma akivaizdžiai yra tik už ieškinio rengimą.

17Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas, tačiau suformuotoje teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismas, patenkinęs ieškinį, priteisia šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, ne visas prašomas priteisti išlaidas, o atsižvelgia į Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, vadovaujasi CPK 98 straipsnyje įtvirtintais kriterijais bei sąžiningumo, teisingumo principais ir realumo, būtinumo bei pagrįstumo kriterijais, siekiant, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 nutartis byloje Nr. 3K-3-533/2008, Šiaulių apygardos teismo nutartys civilinėse bylose Nr. e2A-136-856/2016, Nr. e2A-84-368/2016, Nr. 2A-790-357/2014, Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1023-275/2016).

18Atsižvelgdamas į šios bylos sudėtingumą, atliktus procesinius veiksmus, teismas laiko, jog advokato darbo laiko sąnaudos nėra didelės, nes tarp šalių kilęs ginčas nereikalauja sudėtingos teisinės analizės, nėra sprendžiamas naujas teisinis klausimas, uždaroji akcinė bendrovė „Bendras finansavimas“ paslaugas teikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, jos reikalavimo teisę įgyvendinantys asmenys tokio pobūdžio ieškinius reiškia nuolat, jie ganėtinai šabloniški, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teismas daro išvadą, kad ieškovo prašomos priteisti išlaidos už procesinių dokumentų parengimą yra nepagrįstai didelės, todėl jos sumažintinos iki 170,00 Eur.

19Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, ieškovei iš atsakovo priteistina 33,00 EUR bylinėjimosi išlaidų – žyminio mokesčio.

20Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai iš atsakovo nepriteistinos, kadangi šios išlaidos yra mažesnės už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią – 3,00 Eur valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą ( CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis, teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

21Teismas, vadovaudamasis CPK 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

22priimti sprendimą už akių, ieškinį tenkinti iš dalies.

23Priteisti iš J. B., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), 886,19 Eur (aštuonis šimtus aštuoniasdešimt šešis eurus 19 ct) negrąžintos paskolos, 470,36 Eur (keturis šimtus septyniasdešimt eurų 36 ct) nesumokėtų palūkanų, 106,86 Eur (vieną šimtą šešis eurus 86 ct) administravimo mokesčio, 9,82 Eur (devynis eurus 82 ct) mokėjimo palūkanų, 5 proc. (penkių procentų) dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos, tai yra 1473,23 Eur, nuo 2018-01-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 203,00 Eur (du šimtus tris eurus) bylinėjimosi išlaidų ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“, įmonės kodas 303259527, buveinės adresas Vokiečių g. 20, Vilniuje, naudai.

24Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

25Atsakovė J. B. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo yra apmokestinamas žyminiu mokesčiu.

26Uždaroji akcinė bendrovė „Bendras finansavimas“ per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėja Silvana Girdenienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 886,19 Eur negrąžintos paskolos,... 5. Atsakovei adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos bei teismo pranešimas,... 6. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant... 7. Teismas konstatuoja:... 8. ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Teismas, atlikęs formalų pateiktų įrodymų ir nurodytų įrodymų... 10. Teismo pranešimas dėl atsiliepimų į pareikštą ieškinį, ieškinys... 11. Vadovaujantis CPK 286 straipsnio 1 dalimi šio sprendimo už akių motyvai yra... 12. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė 2016 m.... 13. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38, 6.63, 6.200... 14. Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį netesybomis (CK... 15. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 2 dalimi, iš... 16. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 325,00 Eur išlaidų advokato... 17. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 18. Atsižvelgdamas į šios bylos sudėtingumą, atliktus procesinius veiksmus,... 19. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio... 20. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai... 21. Teismas, vadovaudamasis CPK 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279... 22. priimti sprendimą už akių, ieškinį tenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš J. B., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), 886,19 Eur... 24. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 25. Atsakovė J. B. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 26. Uždaroji akcinė bendrovė „Bendras finansavimas“ per 20 dienų nuo šio...