Byla e2-831-180/2015
Dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis, dalyvaujant trečiajam asmeniui AB „LITGRID“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AS „Latvijas Tilti“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 25 d. nutarties netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių civilinėje byloje Nr. e2-3992-653/2015 pagal ieškovo AS „Latvijas Tilti“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis, dalyvaujant trečiajam asmeniui AB „LITGRID“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas AS „Latvijas Tilti“ ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Transeuropinio tinklo jungties – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio, III etapo pirkimo (pirkimo Nr. 158891 (toliau – pirkimas) pirkimo sąlygų 1, 11, 13, 10.4, 15.11, 15.12, 15.14, 18, 73 punktus ir priteisti iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškiniui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Transeuropinio tinklo jungties – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio, III etapo pirkimo procedūras ir įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o jeigu viešojo pirkimo sutartis sudaryta – sustabdyti jos vykdymą.

4Ieškovas nurodė, kad ieškinys atitinka prima facie pagrįstumo kriterijų. Atsakovas nustatė daugybę neteisėtų pirkimo sąlygų, kurių pagrindu vykdo pirkimo procedūras, kurių nesustabdžius atsakovas toliau vykdys pirkimą neteisėtų sąlygų pagrindu ir su neteisėtai nustatytu konkurso laimėtoju sudarys pirkimo sutartį. Pirkimas bus laikomas baigtu. Taigi netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas taptų negalimu, ir jis (ieškovas) negalėtų dalyvauti pirkime, negalėtų reikalauti žalos atlyginimo.

5Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu būtų užtikrinamas viešasis interesas – viešojo pirkimo procedūrų teisėtumas, racionalius perkančiosios organizacijos lėšų panaudojimas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nesukeltų žalos visuomenės interesui dėl Vilniaus vakarinio aplinkkelio III etapo įgyvendinimo. Nors dėl šio pirkimo objekto egzistuoja neabejotinas visuomenės interesas, ir šis projektas įgyvendinamas jau dešimtmečius, todėl šio proceso sustabdymas trumpam laikui – iki bylos išnagrinėjimo, nesukeltų konstituciniams gėriams akivaizdžios ir neištaisomos žalos. Neegzistuoja didelė skuba vykdyti pirkimą. Nors jis finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis (pirkimo sąlygų 1 p.), tačiau atsakovas dar nėra gavęs tokių lėšų paminėtam projektui finansuoti, nėra sudaręs paramos sutarties, todėl nėra rizikos prarasti finansavimą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 25 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė, pripažinęs, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės viršytų naudą, todėl būtų pažeistas viešasis interesas, o tuo pačiu ir ekonomiškumo, efektyvumo bei proporcingumo principai.

8Teismas pažymėjo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, visų pirma, turi užtikrinti viešojo intereso apsaugą ir tik po to turi būti siekiama ieškovo ir atsakovo tarpusavio interesų pusiausvyros. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymą pirkimo procedūros negali būti stabdomos, jeigu jas vykdanti perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų didesnių nuostolių už naudą, kurią galėtų gauti ieškinį pateikęs tiekėjas, jei pastarojo reikalavimas būtų patenkintas, t. y. jei pirkimo procedūrų sustabdymas ekonomiškai netikslingas. Viešasis interesas, visų pirma, reikalauja užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, o ne operatyvų pirkimo įvykdymą, tačiau ši taisyklė dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose nėra absoliuti. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, pirmumas suteikiamas gynybai tos vertybės, kurios neapginus atsirastų didesnė žala.

9Nagrinėjamu atveju teismas prioritetą suteikė viešajam interesui – Vilniaus aplinkkelio statybai, nes Vakarinis Vilniaus aplinkkelis perimtų didžiąją dalį transporto srauto iš miesto centrinės dalies, senamiesčio ir gyvenamųjų rajonų. Taip būtų pagerinta ekologinė situacija bei išplėtota susisiekimo infrastruktūra mieste. Taigi viešojo pirkimo rezultatai glaudžiai susiję su viešuoju interesu. Be to, projektas „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio, III etapas“ yra įgyvendinamas pagal Lietuvos Respublikos 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą. Sustabdžius pirkimą, atsakovas nebegalėtų efektyviai ir operatyviai panaudoti lėšų, skirtų šiam tikslui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, todėl prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, galimi nuostoliai dėl laiku neįvykdyto pirkimo sąlygotų ekonomiškumo principo pažeidimą. Teismo įsitikinimu, sustabdžius viešojo pirkimo procedūras, pirkimo procedūros užsitęstų, ir tai trukdytų laiku atlikti aplinkkelio statybos ir elektros linijos kabelio tiesimo darbus. Pirkimu vykdomas projektas yra ekonomiškai ir socialiai reikšmingas.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas – AS „Latvijas Tilti“, atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartį ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pirkimo „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio III etapas“, Pirkimo Nr. 158891, procedūras ir įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, o jeigu viešojo pirkimo sutartis sudaryta – sustabdyti jos vykdymą.

12Pateikiami šie argumentai:

131. Nesant grėsmės pirkimu numatomo vykdyti projekto vykdymui ir finansavimui, prioritetas turėjo būti suteiktas viešajam interesui užtikrinti – pirkimo teisėtumui, kad šimtamilijoninės eurų vertės investicinis projektas būtų vykdomas už konkurencingą kainą. Ginčas byloje keliamas būtent dėl tų pirkimo sąlygų, kurios neteisėtai riboja tiekėjų konkurenciją.

142. Ieškiniu ginčijamos pirkimo sąlygos, todėl pasiūlymas nebuvo aptiektas, o tai reiškia, kad, ieškinį patenkinus, jis (apeliantas) neturėtų galimybės reikalauti žalos atlyginimo, nes neturėtų galimybės įrodyti žalos faktą bei žalos dydį, todėl būtina laikinąsias apsaugos priemones taikyti skubiai, kol atsakovas nesudarė su laimėtoju sutarties ir pirkimas nepasibaigė.

153. Ieškinys preliminariai pagrįstas. Į tai pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė.

164. Nėra įrodymų ar prielaidų, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovas patirtų nuostolių (net finansavimas projektui dar nėra gautas). Net jeigu tokia rizika butų, galimas nuostolių atlyginimo užtikrinimas.

175. Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas neatneštų esminių neigiamų pasekmių ir visuomenei – trumpą laiką (kol bus nagrinėjama byla) transporto eismo sąlygos išliktų tokios, kaip jau yra daugelį metų iki šiol. Dėl trumpų bylos nagrinėjimo terminų darbai pagal galėtų būtų vykdomi jau 2015 metais.

186. Nėra numatyto būtino termino, per kurį turi būti atlikti pirkimu siekiami įsigyti darbai. Transporto ir tranzito komisijos posėdyje 2014 m. liepos 2 d. numatytas terminas pradėti darbus 2015 metais yra tik politinis.

197. 2015 m. kovo 19 d. papildomai nurodyta, kad 2015 m. kovo 17 d. atsakovas paskelbė apie pirkimo laimėtojus, todėl su laimėtoju gali sudaryti sutartį jau artimiausiu metu.

20Atsakovas - Vilniaus miesto savivaldybės administracija, atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Pateikia šiuos argumentus.

211. Ieškinio tik preliminarus pagrįstumas (dėl jo esmės bus pasisakoma teismui išnagrinėjus bylą) yra nepakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl vertintinos kitos aplinkybės – sprendimo įvykdymo perspektyvos bei viešojo intereso apsauga. Tai pirmosios instancijos teismas įvertino tinkamai.

222. Ieškovas pretenzijas dėl pirkimo sąlygų pateikė praleidęs tam nustatytus terminus, dėl ko ir ieškinys laikytinas preliminariai nepagrįstu.

233. Ieškovas gina išimtinai savo privatų interesą, kurį galėtų apginti ir reikšdamas ieškinį dėl žalos atlyginimo. Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas visuomenei sukeltų žalą, kurios atlyginimas būtų komplikuotas.

244. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų taikymas pažeistų viešąjį interesą, kuris vertinamas kiekvienu konkrečiu atveju. Pirkimu atsakovas siekia įsigyti Vilniaus miesto aplinkkelio statybos ir kabelio tiesimo darbus. Aplinkkelis tiesiamas, siekiant integruoti Vilniaus miesto susisiekimo sistemą į Lietuvos ir Vilniaus apskrities bei transeuropinį transporto tinklą. Nutiesus aplinkkelį juo būtų nukreiptas transporto srautas iš miesto centro, dėl ko mieste pagerėtų ekologinė padėtis ir susisiekimo sistema.

255. Pirkimu įgyvendinama Lietuvos Respublikos 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių investicijų veiksmų programa, pagal kurią vienas iš investicinių prioritetų – Tvaraus transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros skatinimas. Projektas įgyvendinamas visos visuomenės interesais. Tai, kad siekiamas nutiesti aplinkkelis yra svarbus projektas, konstatuota ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 patvirtintoje Nacionalinėje susisiekimo plėtros 2014-2022 metų programoje.

266. Kadangi iš esmės yra baigta sklypų, reikalingų aplinkkeliui, paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, nebėra kliūčių vykdyti aplinkkelio statybos darbus. Pirkimas paskelbtas, atsižvelgus į sklypų paėmimo visuomenės poreikiams eigą.

277. Aplinkybė, kad atsakovas dar nėra gavęs Europos Sąjungos finansavimo, nepaneigia aplinkkelio tiesimo darbų atlikimo skubos. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovas nukryptų nuo numatytų grafikų, darbai nusikeltų į 2015 metų rudenį.

288. Kad aplinkkelio tiesimas turi viešąjį interesą ir dėl to bylose dėl viešųjų pirkimų, kuriais siekiama įsigyti aplinkkelio tiesimo darbus, netaikytinos laikinosios apsaugo priemonės, jau pasisakyta kitoje Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-3785-345/2015, taigi viešasis interesas nestabdyti aplinkkelio tiesimo darbų jau įrodytas.

29IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

30Atskirasis skundas tenkintinas.

31Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija vykdo projekto „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio III etapas“ atvirą konkursą aplinkkelio statybos darbams ir elektros linijos kabeliavimo darbams atlikti (CVP IS pirkimo Nr. 158891). Vilniaus miesto vakarinio aplinkkeliu siekiama integruoti Vilniaus miesto susisiekimo sistemą į Lietuvos, Vilniaus apskrities transporto sistemas, į transeuropinį transporto tinklą. Apeliantas AS „Latvijas Tilti“ ginčija dalį pirkimo sąlygų ir prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Pirkimo vykdymą, o jeigu jis jau įvykdytas, su laimėtoju sudarytos sutarties vykdymą.

32Teismas bylose, kuriose potencialus tiekėjas ginčija Pirkimo sąlygas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Viešųjų pirkimų bylose teismas motyvuota nutartimi gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones – viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą (CPK 4237 str. 2 d. 1 p.), su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymą (CPK 4237 str. 2 d. 4 p.), vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 str. 1 d.). Teismas taip pt gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).

33Viešojo intereso, kaip valstybės pripažinto ir teisės ginamo visuomeninio intereso, įgyvendinimas yra viena iš svarbiausių pačios visuomenės egzistavimo ir raidos sąlygų (Konstitucinio Teismo 1997-05-06 ir 2005-05-13 nutarimai). Viešasis interesas, kaip bendras valstybės, visos visuomenės ar visuomenės dalies interesas, turi būti derinamas su individo autonominiais interesais, nes ne tik viešasis interesas, bet ir asmens teisės yra konstitucinės vertybės (Konstitucinio Teismo 1997-05-06 ir 2004-12-13 nutarimai). Taigi individo (asmens) teisių ir teisėtų interesų apsauga bei gynimas ir viešasis interesas turėtų būti derinami, nepriešinami, turi būti siekiama šių konstitucinių vertybių balanso ir kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiama, kuriai vertybei konkrečiu atveju suteiktinas prioritetas.

34Nėra ginčo, kad Vilniaus miesto aplinkkelio statyba, kaip visuomenei naudingas projektas, turi viešąjį interesą (aplinkkeliu būtų nukreipiama dalis šiuo metu per miestą važiuojančio transporto, tai darytų palankesnes eismo sąlygas mieste ir turėtų teigiamą įtaką ekologinei situacijai Vilniaus mieste), tačiau pirmosios instancijos teismas be pakankamo pagrindo, esant dviejų viešųjų interesų konkurencijai (viešasis interesas efektyviai panaudoti aplinkkelio statybai lėšas, teisėtai, be pagrindo neribojant tiekėjų konkurencijos įvykdyti pirkimą ir taip pat viešasis interesas nedelsiant pastatyti aplinkkelį), prioritetą suteikė viešajam interesui – aplinkkelio statybai.

35Kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi (CPK 12 str., 178 str.). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantas preliminariai pagrindė savo ieškinį, taip pat pagrindė argumentus, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas neišvengiamai pasunkėtų ar taptų apskritai neįmanomas (pagal ieškovo pateiktus duomenis, atsakovas jau nustatė laimėtojus ir gali sudaryti sutartį bei pradėti vykdyti darbus, nors dar nėra baigtas nagrinėti ginčas dėl pirkimo sąlygų, t. y pirkimo teisėtumo).

36Atsakovas akcentuoja pirkimu vykdomo projekto (aplinkkelio apie Vilnių statybos) svarbą ir viešąjį interesą, tačiau nepagrindė įrodymais, kokio dydžio nuostolius (ar iš viso jų būtų) sąlygotų šio projekto vykdymo trumpalaikis sustabdymas, ir dėl ko ir kam tokių tariamų nuostolių atlyginimas būtų komplikuotas. CPK 146 straipsnis nustato galimybę užtikrinti atsakovo galimus nuostolius ir juos atlyginti, todėl atsakovui nėra kliūčių tokia teisės normos nuostata pasinaudoti. Priešingai, byloje nepaneigti apelianto argumentai apie tai, kad aplinkkelio statybai atsakovas dar negavo finansavimo, todėl nėra grėsmės lėšų nepanaudoti laiku.

37Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų įstatymas ir CPK nustato pakankamai trumpą viešųjų pirkimų procedūrų revizijos terminus, todėl dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo aplinkkelio statybos pirkimu, jei šis pirkimas (jo sąlygos) bus pripažintas teisėtu, siekiami įsigyti darbai nebūtus užvilkinti, tuo labiau, kad atsakovas jau yra nustatęs laimėtojus.

38Pažymėtina, kad viešojo pirkimo objektas, koks jis būtų reikšmingas, negali paneigti perkančiosios organizacijos pareigos vykdyti viešojo pirkimo procedūras griežtai laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo principų bei kitų šio įstatymo nuostatų (VPĮ 3 str.). Paminėto įstatymo nuostatų pažeidimas, tai ir viešojo intereso pažeidimas. Atsakovo pirkimo objektas be abejonės turi visuomeninę reikšmę, ir tokio objekto (aplinkkelio statybos) darbai turi būti ne tik greiti, bet ir atlikti kokybiškai, todėl labai svarbu tokiems darbams atlikti atrinkti kvalifikuotą tiekėją teisėtai parengtų pirkimo dokumentų (sąlygų) pagrindu bei tesėtomis pirkimo procedūromis, nepažeidžiant lygiateisiškumo, dalyvių (tiekėjų) nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principų.

39Nagrinėjamoje byloje skundžiamos konkurso sąlygos (dalis), kurios, kaip teigia apeliantas, pažeidžia viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas dėl pirkimo objekto neskaidymo bei kitų nuostatų, riboja tiekėjų sąžiningą konkurenciją, pažeidžia kitus viešojo pirkimo principus. Teismui pripažinus ieškinį pagrįstu, konkurso sąlygų, kartu ir pirkimo procedūrų neteisėtumą, būtų akivaizdu, kad konkurso laimėtojai išrinkti taip pat neteisėtai. Nesustabdžius procedūrų bei sutarties vykdymo, akivaizdu, kad teismo sprendimo įvykdymas būtų neįvykdomas, tačiau tokia situacija neišsklaidytų abejonių dėl vykdančio projektą tiekėjo, laimėjusio konkursą neteisėtų pirkimo dokumentų bei pirkimo procedūrų pagrindu, kvalifikacija ir gebėjimu kokybiškai atlikti visuomenei reikšmingo objekto darbus.

40Lietuvos apeliacinis teismas, įvertinęs visas reikšmingas ginčui faktines aplinkybes, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pirmumą taiko viešajam interesui, susijusiam su viešojo pirkimo procedūrų teisėtumu. Dėl to pirmosios instancijos teismo nutartis netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių naikinama ir apelianto prašymas tenkinamas. Apeliacinės instancijos teismas neturi duomenų apie viešojo pirkimo sutarties su pirkimo laimėtojais sudarymą, todėl kartu taiko ir alternatyvią priemonę – sutarties vykdymo sustabdymą, jei paaiškėtų, kad tokia sutartis sudaryta.

41Teismas taip pat pažymi, kad teismų nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo neturi res judicata galios, todėl gali būti peržiūrimos paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios gali būti reikšmingos, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

42Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

43Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartį panaikinti.

44Ieškovo AS „Latvijas Tilti“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinti.

45Sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio III etapas“, pirkimo Nr. 158891, procedūras ir įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties. Jeigu viešojo pirkimo sutartis sudaryta – sustabdyti jos vykdymą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas AS „Latvijas Tilti“ ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiais... 4. Ieškovas nurodė, kad ieškinys atitinka prima facie pagrįstumo kriterijų.... 5. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu būtų užtikrinamas viešasis... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 25 d. nutartimi ieškovo prašymą... 8. Teismas pažymėjo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, visų pirma,... 9. Nagrinėjamu atveju teismas prioritetą suteikė viešajam interesui –... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas – AS „Latvijas Tilti“, atskirajame skunde prašo panaikinti... 12. Pateikiami šie argumentai:... 13. 1. Nesant grėsmės pirkimu numatomo vykdyti projekto vykdymui ir finansavimui,... 14. 2. Ieškiniu ginčijamos pirkimo sąlygos, todėl pasiūlymas nebuvo aptiektas,... 15. 3. Ieškinys preliminariai pagrįstas. Į tai pirmosios instancijos teismas... 16. 4. Nėra įrodymų ar prielaidų, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 17. 5. Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas neatneštų esminių neigiamų... 18. 6. Nėra numatyto būtino termino, per kurį turi būti atlikti pirkimu... 19. 7. 2015 m. kovo 19 d. papildomai nurodyta, kad 2015 m. kovo 17 d. atsakovas... 20. Atsakovas - Vilniaus miesto savivaldybės administracija, atsiliepime į... 21. 1. Ieškinio tik preliminarus pagrįstumas (dėl jo esmės bus pasisakoma... 22. 2. Ieškovas pretenzijas dėl pirkimo sąlygų pateikė praleidęs tam... 23. 3. Ieškovas gina išimtinai savo privatų interesą, kurį galėtų apginti ir... 24. 4. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų taikymas... 25. 5. Pirkimu įgyvendinama Lietuvos Respublikos 2014-2020 metų Europos Sąjungos... 26. 6. Kadangi iš esmės yra baigta sklypų, reikalingų aplinkkeliui, paėmimo... 27. 7. Aplinkybė, kad atsakovas dar nėra gavęs Europos Sąjungos finansavimo,... 28. 8. Kad aplinkkelio tiesimas turi viešąjį interesą ir dėl to bylose dėl... 29. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 30. Atskirasis skundas tenkintinas.... 31. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija vykdo projekto... 32. Teismas bylose, kuriose potencialus tiekėjas ginčija Pirkimo sąlygas,... 33. Viešojo intereso, kaip valstybės pripažinto ir teisės ginamo visuomeninio... 34. Nėra ginčo, kad Vilniaus miesto aplinkkelio statyba, kaip visuomenei... 35. Kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi (CPK 12 str.,... 36. Atsakovas akcentuoja pirkimu vykdomo projekto (aplinkkelio apie Vilnių... 37. Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų įstatymas ir CPK nustato pakankamai... 38. Pažymėtina, kad viešojo pirkimo objektas, koks jis būtų reikšmingas,... 39. Nagrinėjamoje byloje skundžiamos konkurso sąlygos (dalis), kurios, kaip... 40. Lietuvos apeliacinis teismas, įvertinęs visas reikšmingas ginčui faktines... 41. Teismas taip pat pažymi, kad teismų nutartys dėl laikinųjų apsaugos... 42. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 43. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartį panaikinti.... 44. Ieškovo AS „Latvijas Tilti“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos... 45. Sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo...