Byla e2-1971-464/2015
Dėl viešųjų pirkimų sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Jarinta“, uždaroji akcinė bendrovė „Verslo aptarnavimo centras“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Oslo namai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 15 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo civilinėje byloje Nr. e2-5828-345/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Oslo namai“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Lietuvos dujos“ dėl viešųjų pirkimų sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Jarinta“, uždaroji akcinė bendrovė „Verslo aptarnavimo centras“.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Oslo namai“ 2015-09-09 su ieškiniu per EPP sistemą kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) pripažinti, kad UAB „Jarinta“ pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; 2) pripažinti neteisėtais ir panaikinti automobilių parkavimo paslaugų pirkime UAB „Verslo aptarnavimo centras“ priimtus sprendimus, įformintus 2015-08-27 pranešimu Nr. 3712422, sprendimą patvirtinti galutinių pasiūlymų eilę ir sprendimą pripažinti UAB „Jarinta“ pateiktą pasiūlymą laimėjusiu pasiūlymu ir sudaryti su šiuo tiekėju pirkimo sutartį; 3) įpareigoti UAB „Verslo aptarnavimo centras“ atstovaujamą AB „Lietuvos dujos“ sudaryti naują pasiūlymų eilę automobilių parkavimo paslaugų pirkimo konkurse; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - viešojo pirkimo procedūrų sustabdymų ir įpareigojimą atsakovui nesudaryti pirkimo sutarties. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė ieškinio pagrįstumo sąlyga, taip pat grėsme palankaus sprendimo įvykdymui.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015-09-15 nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas sprendė, kas ieškovas, prašydamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tinkamai nepagrindė ir nenurodė jokios grėsmės galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Vien pareikštas ieškinys neturi sąlygoti viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo ar draudimo sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Be to, ieškovo pateikto prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo argumentai, teismo vertinimu, nesudarė teisinio pagrindo spręsti, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės užtikrins šalių interesų pusiausvyrą ir yra proporcingos siekiamiems tikslams. Teismas padarė priešingą išvadą, kad prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės pažeistų viešąjį interesą, prieštarautų ekonomiškumo principui, todėl ieškovo prašymą atmetė.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Ieškovas UAB „Oslo namai“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015-09-15 nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti: sustabdyti atsakovo įgaliotos organizacijos vykdomo supaprastinto viešojo automobilių parkavimo paslaugų pirkimo (Nr. 237797) procedūras, įpareigoti atsakovą nesudaryti pirkimo sutarties. Skundą grindžia šiais esminiais argumentais:

  1. Teismo išvada, kad ieškovas, prašydamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tinkamai nepagrindė ir nenurodė grėsmės galimai palankaus jam teismo sprendimo įvykdymui, neatitinka faktinės situacijos. Ieškinyje buvo nurodyta grėsmė teismo sprendimo įvykdymui, t. y. kad nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų, ieškovo teisėtų interesų gynyba nebetektų prasmės. Lietuvos apeliacinis teismas 2015-04-09 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2-831-180/2015, buvo nurodęs, kad nesustabdžius procedūrų bei sutarties vykdymo, teismo sprendimas būtų neįvykdomas. Teismų praktikoje pripažinta, jog esant abejonių dėl viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo ir / ar laimėjusio konkursą tiekėjo kvalifikacijos bei gebėjimo kokybiškai vykdyti pirkimo sutartį, grėsmė teismo sprendimo įvykdymui egzistuoja.
  2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovo prašomos laikinosios apsaugos priemonės pažeistų viešąjį interesą ir prieštarautų ekonomiškumo principui. Nenustačius realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai ir realios neigiamos įtakos žmonių gerovei, laikinosios apsaugos priemonės privalo būti taikomos. Teismas nenurodė, kaip pirkimo sparta (nestabdymas) yra susijęs su viešuoju interesu. Atsakovo organizuojamas paslaugų pirkimas visiškai nėra susijęs su neatidėliotinu svarbiausių visuomenės poreikių užtikrinimu. AB „Lietuvos dujos“ perka automobilių parkavimo paslaugas, kurių teikimo atidėjimas neturės įtakos viešajam interesui.
  3. Įvykus konkursui ir sudarius pirkimo sutartį, palankaus ieškovui teismo sprendimo atveju teismas ex officio turėtų spręsti klausimą dėl sandorio pripažinimo niekiniu ir taikyti sandorio negaliojimo padarinius, o atsakovas tokiu atveju turėtų atlyginti ieškovui šio patirtus nuostolius. Taigi viešasis interesas, priešingai nei nurodoma skundžiamoje nutartyje, reikalauja užtikrinti viešųjų pirkimu procedūrų skaidrumą, jas sustabdant bylos nagrinėjimo laikotarpiui, o ne operatyvų pirkimo įvykdymą.
  4. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, proceso šalių interesų pusiausvyra / balansas nebuvo išlaikytas. Prioritetas tam, kad kuo greičiau būtų sudaryta pirkimo sutartis, suteiktas aiškiai nepagrįstai, sukeliant grėsmę viešam interesui.

9Atsakovas AB „Lietuvos dujos“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2015-09-15 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo tokius atsikirtimus:

  1. Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus, bei nustatyti, kokia grėsmė egzistuoja galutiniu teismo sprendimu galimai patenkintų ieškinio reikalavimų įvykdymui, taip pat įvertinti, ar laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas. Pareikštas ieškinys neturi sąlygoti viešojo pirkimo procedūrų stabdymo.
  2. Įvertinus ieškovo ieškinį matyti, kad jis yra nepagrįstas. Iš esmės juo skundžiama trečiojo asmens UAB „Jarinta“ pasiūlymo atitiktis pirkimo dokumentų reikalavimams. Nors ieškovas nurodo, kad UAB „Jarinta“ pasiūlymas iš esmės neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų, tačiau nenurodo, kokių konkrečiai pirkimo dokumentų nuostatų laimėjusio tiekėjo pasiūlymas neatitiko. Laimėjęs tiekėjas UAB „Jarinta“ atitiko visus pirkimo sąlygų reikalavimus. Pirkimo sąlygose tiekėjams nebuvo nurodyti reikalavimai pateikti dokumentus, įrodančius atitikimą 5.11 punkto techniniams reikalavimams, šie reikalavimai laikomi tiekėjo prerogatyva. Ieškovo argumentai dėl privalomos registracijos yra nepagrįsti, nes laimėtojo pasiūlyme nurodytiems žemės sklypams yra atlikta privaloma registracija.
  3. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių laikinųjų apsaugos priemonių būtinumą ir dėl jų netaikymo galinčią kilti žalą ieškovui ar visuomenei. Šiuo atveju neegzistuoja CPK 144 straipsnyje ir CPK 4237 straipsnyje nustatyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindai, kadangi prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės atliktų ne teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo funkciją, o suteiktų ieškovui nepagrįstą pranašumą. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, jų sukeltos neigiamos pasekmės viršytų galimą naudą, pažeistų ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principus, šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas ar pirmosios instancijos teismo nutartis atsisakyti taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemonės yra pagrįsta ir teisėta.

13Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Pagal CPK 4237 straipsnio, reglamentuojančio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ypatumus viešųjų pirkimų bylose, 1 dalį teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu, be to, teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

14Bylos duomenimis, UAB „Verslo aptarnavimo centras“ vykdomo viešojo pirkimo objektas – automobilių parkavimo paslaugos, objekto apimtys – numatomos nuomotis parkavimo aikštelės vietų skaičius: ne daugiau nei 180, pirkėjui neįsipareigojant išpirkti viso numatyto parkavimo aikštelės vietų skaičiaus kiekvieną mėnesį, o sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta – ne didesniu nei 500 m. atstumu nuo Aguonų g. 24, Vilnius (pirkimo sąlygų techninės specifikacijos 2, 3, 4 punktai). Kilus ginčui dėl viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo, ieškovas prašė stabdyti viešojo pirkimo Nr. 237797 procedūras bei įpareigoti atsakovą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties.

15Kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, šioje byloje nagrinėjant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą tarpusavyje konkuruoja viešasis interesas, kad viešieji pirkimai būtų vykdomi teisėtai, atsakovo interesas naudotis parkavimo paslaugomis, reikalingomis jo funkcijų įgyvendinimui, o taip pat apelianto ekonominis interesas. Todėl atskirojo skundo tinkamam išnagrinėjimui būtina nuspręsti, kurioms vertybėms teiktinas prioritetas: siekiui užtikrinti ir apsaugoti apeliantui, kaip viešojo konkurso dalyvio, ekonominį interesą viešajame pirkime, ar viešajam interesui numatytu laiku atsakovui naudotis automobilių parkavimo paslaugomis. Pirmosios instancijos teismas prioritetą suteikė pastarajam ir su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija apeliacinės instancijos teismas nagrinėjamos bylos atveju sutinka. Sprendimas atsisakyti taikyti apsaugos priemones arba jas panaikinti viešojo intereso tikslu turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu. Tai yra, teismas gali nuspręsti netaikyti šių priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Atsižvelgiant į paminėtą kasacinio teismo išaiškinimą, į organizuojamą viešojo pirkimo tikslą, pritartina pirmosios instancijos teismo išvadai, jog sustabdžius viešojo pirkimo procedūras būtų pažeistas proporcingumo principas. Aktualu tai, kad apeliantas iš esmės siekia apginti tik savo turtinius interesus, teigdamas, jog nesustabdžius viešojo pirkimo procedūrų jo teisėtų interesų gynyba nebetektų prasmės. Tokie jo argumentai nėra pagrįsti. Jeigu šioje byloje būtų priimtas apeliantui palankus galutinis teismo sprendimas, teismas spręstų ir dėl pirkimo sutarties (jei tokia iki ginčo išnagrinėjimo iš esmės būtų sudaryta) galiojimo, kas, atsižvelgiant į viešojo pirkimo objekto specifiką (perkamos parkavimo aikštelės paslaugos), niekaip nepaveiktų apelianto interesų ar jo galimybių konkuruoti su kitais tiekėjais ir / ar sudaryti pirkimo sutartį. Apeliantas savo subjektines teises galėtų apginti ir pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo, jeigu tokios žalos jis patirtų (CPK 5 str., VPĮ 96 str.).

16Apeliacinės instancijos teismas nesutinka ir su tokiais skundo argumentais, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nagrinėjamos bylos atveju lemia jo pacituota teismų praktika viešųjų pirkimų bylose. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia apelianto dėmesį į tai, jog tiek materialiosios ar proceso teisės normų aiškinimas bei taikymas, tiek rėmimasis konkrečia teismų praktika privalo būti grindžiamas tapačiomis ar itin panašiomis, kaip ir nagrinėjamoje byloje, faktinėmis aplinkybėmis. Lietuvos apeliacinio teismo nutarties, kuria savo atskirajame skunde remiasi apeliantas, išaiškinimai šiuo atveju nėra aktualūs, kadangi toje byloje ginčas kilo dėl visiškai kitokio pobūdžio ir reikšmingumo visuomenės interesams pirkimo objekto (miesto aplinkkelio statybos rangos darbų pirkimo). Vadovaudamasis šia nuostata, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumą patvirtina šios bylos faktinės aplinkybės, kurių apelianto skundo argumentai nepaneigia.

17Kita vertus, nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių neturi res judicata galios ir pasikeitus aplinkybėms, kurios gali būti reikšmingos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimui išspręsti, ieškovas galėtų kreiptis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pakartotinai, nurodydamas naujas aplinkybes, sudarančias pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, pirmosios instancijos teismas šioje byloje (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. e2-5828-345/2015; CPK 179 str. 3 d.) jau paskyrė bylos nagrinėjimą iš esmės rašytinio proceso tvarka 2015-11-10. Tuo atveju, jeigu pirmosios instancijos teismas sprendimą byloje priims ieškovo naudai, tai gali būti pagrindas pakartotinai vertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo klausimą ir pakartotinai įvertinti, kuriam iš konkuruojančių ginčo šalių interesų teiktinas prioritetas.

18Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai, taip pat trečiojo asmens UAB „Jarinta“ per EPP sistemą pateiktų rašytinių paaiškinimų argumentai esminės teisinės reikšmės procesinio klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėjimui neturi, todėl apeliacinės instancijos teismas atskirai dėl jų nepasisako.

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugsėjo 15 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai