Byla eB2-2534-275/2020
Dėl bankroto

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėdama pareiškėjo R. B. kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimą, BUAB „Saulės grupė“ bankroto byloje,

Nustatė

21.

3Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi UAB „Saulės grupė“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas Mykolas Remeikis. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gruodžio 17 d. nutartimi patvirtinti įmonės kreditoriniai reikalavimai, kurie buvo patikslinti 2019-02-06 nutartimi. Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 20 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

42.

5Teisme gautas pareiškėjo R. B. prašymas patvirtinti jo kreditorinį reikalavimą BUAB „Saulės grupė“ bankroto byloje. Nurodė, kad R. B., vykdydamas individualią veiklą 2017-04-06 su UAB „Saulės grupė“, atstovaujamos direktoriaus D. N., sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. SG-2017-3. Šia Sutartimi pareiškėjas įsipareigojo atlikti vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimo darbus adresu ( - ). Pagal Sutarties 3.1. punktą UAB „Saulės grupė“ įsipareigojo pareiškėjui mokėti 35 Eur už 1 darbo dieną, 3.3. punkte numatyta, kad Užsakovas (UAB „Saulės grupė“) atlyginimą už darbus moka pavedimu į Rangovo sąskaitą banke, per 3 kalendorines dienas po Rangovo pateiktos sąskaitos. Pagal Sutarties 5.1. punktą Užsakovas, praleidęs Sutarties 3 punkte nurodytus terminus, įsipareigojo mokėti Rangovui (R. B.) 0,02 proc. delspinigių nuo Sutarties kainos už kiekvieną praleistą dieną.

63.

7Pažymėjo, jog 2017-07-27 Sutartis su pareiškėju buvo nutraukta, tačiau UAB „Saulės grupė“ pagal Sutartį neatsiskaitė už 2017 m. liepos mėnesį. Iš viso su pareiškėju buvo neatsiskaityta už 19 darbo dienų, todėl, vadovaujantis Sutarties 3.1. punktu UAB „Saulės grupė“ liko skolinga 665 Eur. Kaip minėta, vadovaujantis Sutarties 5.2. p. Užsakovas, praleidęs Sutarties 3 punkte nurodytus terminus, įsipareigojo mokėti 0,02 proc. delspinigių nuo Sutarties kainos už kiekvieną pradelstą dieną, todėl, šios Pretenzijos pareiškimo dieną Rangovas pareiškėjui yra skolingas 936,32 Eur delspinigių. Iš viso skolą pagal Sutartį sudaro 1 601,32 Eur.

84.

9Atsakovo BUAB „Saulės grupė“ administratorius Mykolas Remeikis pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo netvirtinti R. B. prašymo dėl finansinio reikalavimo įtraukimo į Bendrovės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Nurodė, kad finansinis reikalavimas nėra tinkamai pagrįstas. Nėra darbų atlikimą (paslaugų suteikimą) pagrindžiančių dokumentų, tokių kaip išrašyta sąskaita faktūra, darbų atlikimo aktas ar pan. 2020 m. sausio 10 d. administratorius R. B. teikė prašymą dėl papildomos informacijos ir duomenų pateikimo, tačiau jokių papildomų finansinio reikalavimo pagrįstumą įrodančių duomenų iš R. B. negavo.

105.

11Pareiškėjas R. B. pateikė atsiliepimą į atsakovo BUAB „Saulės grupė“ administratoriaus Mykolo Remeikio nemokumo administratoriaus atsiliepimą. Pareiškėjas prašo įtraukti R. B. į BUAB „Saulės grupė“ kreditorių sąrašą ir patvirtinti R. B. kreditorinį reikalavimą 1678,46 Eur sumai.

126.

13Nurodė, kad sutartinius rangos santykius, darbų atlikimo faktą ir skolinius įsipareigojimus nuosekliai pagrindžia papildomai teikiami rašytiniai įrodymai — 2017-07-31 Sąskaita faktūra, kuri išrašyta už suteiktas paslaugas, 2017-07-31 Darbų priėmimo — perdavimo aktas, patvirtinantis, kad buvo atlikti ir UAB „Saulės grupė“ priimti darbai, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2019-02-05 raštas dėl prašymo nagrinėjimo ir 2017-08-31 raštas dėl UAB „Saulės grupė“, kuriuose konstatuota, kad R. B. su UAB „Saulės grupė“ sudarė paslaugų teikimo sutartį ir pagal ją teikė atlygintinas paslaugas už kurias UAB „Saulės grupė“ neatsiskaitė. Apmokėjimo už darbus tvarka ir delspinigių dydis numatytas 2017-04-06 Paslaugų telkimo sutartimi, kuri pateikta kartu su kreditoriniu reikalavimu. Taigi teikiami dokumentai, priešingai nei nurodo nemokumo administratorius, nuosekliai pagrindžia pareiškėjo finansinį reikalavimą.

14Pareiškėjo R. B. prašymas netenkintinas.

157.

16Sprendžiant pateiktą prašymą pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ), reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus ir kuriam įsigaliojus neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomas ĮBĮ. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo R. B. prašymas spręstinas vadovaujantis iki JANĮ įsigaliojimo galiojusio ĮBĮ nuostatomis (JANĮ 155 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

178.

18Vienas iš klausimų, spręstinų bankroto byloje, – bankrutuojančios įmonės kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimas. Remiantis ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalimi, kreditorių reikalavimus tvirtina teismas; kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti taip pat lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų patenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų kreditorių reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis bus tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to reikalavimo patikrinimo stadija, einanti prieš jo patvirtinimą, yra reikšminga ne tik kreditoriaus reikalavimą reiškiančiam, bet ir kitiems kreditoriams, ir yra būtinoji kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo sąlyga. Pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas ir tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-308/2013; 2014 m. sausio 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-106/2014).

199.

20Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėjas R. B., vykdydamas individualią veiklą 2017-04-06 su UAB „Saulės grupė“, atstovaujamos direktoriaus D. N., sudarė Paslaugų teikimo sutartį Nr. SG-2017-3. Šia sutartimi pareiškėjas įsipareigojo atlikti vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimo darbus adresu ( - ). Pagal sutarties 3.1. punktą UAB „Saulės grupė“ įsipareigojo pareiškėjui mokėti 35 Eur už 1 darbo dieną, 3.3. punkte numatyta, kad užsakovas (UAB „Saulės grupė“) atlyginimą už darbus moka pavedimu į rangovo sąskaitą banke, per 3 kalendorines dienas po Rangovo pateiktos sąskaitos. Pagal sutarties 5.1. punktą Užsakovas, praleidęs Sutarties 3 punkte nurodytus terminus, įsipareigojo mokėti Rangovui (R. B.) 0,02 proc. delspinigių nuo sutarties kainos už kiekvieną praleistą dieną.

2110.

22Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas jam liko skolingas 1678,46 Eur sumą. Neatsiskaityta už 19 darbo dienų po 35 Eur už 1 darbo dieną t. y. 665 Eur ir 1 013,46 Eur delspinigių.

2311.

24Pareiškėjas R. B., teikdamas prašymą dėl jo kreditorinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Saulės grupė“ bankroto byloje pateikė teismui įrodymus, patvirtinančius, kad tarp R. B. ir BUAB „Saulės grupė“ 2017-04-06 buvo sudaryta sutartis Nr. SG-2017-3. Pareiškėjas įsipareigojo atlikti vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimo darbus adresu ( - ) . Pareiškėjas buvo įpareigotas teismui pateikti darbų atlikimą įrodančius dokumentus (išrašytas sąskaitas, darbų atlikimo aktus ir kt.). Pareiškėjas atsiliepime nurodo, kad teikia teismui 2017-07-31 Sąskaitą - faktūrą, kuri išrašyta už suteiktas paslaugas, 2017-07-31 Darbų priėmimo - perdavimo aktas, patvirtinantis, kad buvo atlikti ir UAB „Saulės grupė“ priimti darbai. Teismas pažymi, kad iš pateiktos 2017-07-31 Sąskaitos - faktūros, matyti, kad ji išrašyta ir pasirašyta vieno pareiškėjo, atsakovas UAB „Saulės grupė“ minėtoje sąskaitoje - faktūroje nėra pasirašęs, taigi nėra aišku ar apie minėtą sąskaitą-faktūrą buvo žinoma atsakovui. Teismas neturi duomenų, kad minėta sąskaita-faktūra atsakovui buvo įteikta. Be to pareiškėjas teikia teismui CD kompaktinį diskelį, kuriame įrašytas balsas, tačiau pareiškėjas, teikdamas atsiliepimą, nepaaiškina, kokiu tikslu teikia minėtą įrodymą, todėl teismas jo nevertina. Taip pat pareiškėjas pateikė teismui Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus 2019-02-05 raštą dėl prašymo nagrinėjimo ir 2017-08-31 raštą dėl UAB „Saulės grupė“, kuriuose konstatuota, kad R. B. su UAB „Saulės grupė“ sudarė paslaugų teikimo sutartį ir pagal ją teikė atlygintinas paslaugas už kurias UAB „Saulės grupė“ neatsiskaitė. Teismas pažymi, kad minėti dokumentai nėra tinkamai pasirašyti, teikiamos dokumentų ištraukos ir konstatuoti, kad UAB „Saulės grupė“ už atliktas paslaugas neatsiskaitė, iš pateiktų dokumentų teismas negali.

2512.

26Teismas 2020 m. vasario 25 d. nutartimi įpareigojo pateikti šalis papildomus dokumentus. Pareiškėjas pateikė teismui 2017-07-31 Darbų priėmimo - perdavimo aktą. Pažymėtina, kad minėtas dokumentas pasirašytas tik pareiškėjo, todėl teismas negali konstatuoti, kad darbai, numatyti sutartyje buvo atlikti ir atsakovo UAB „Saulės grupė“ priimti.

2713.

28Teismas pažymi, kad, civilinio proceso teisėje, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra įtvirtintas onus probandi principas, t. y. kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Įvertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus, teismas, vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais, turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2008; kt.). Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismo vertinimu, konstatuoti, kad pareiškėjo R. B. kreditorinis reikalavimas yra tinkamai pagrįstas, nėra pagrindo.

2914.

30Bylose, susijusiose su bankroto teisiniais santykiais, teismo aktyvesnis vaidmuo, nereiškia, kad šios kategorijos bylose galėtų būti nepaisoma šalių rungimosi principo (CPK 12 str.) ir bendrųjų įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklių (CPK 178 str.). Kasacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009). Taigi, nagrinėjamu atveju pareiškėjui R. B. kilo pareiga įrodyti pareikšto finansinio reikalavimo pagrįstumą, nes įrodinėti privalo tas, kas teigia, o ne tas, kas neigia (lot.k. – ei incumbit probatio, qui dicit non qui negat). Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, teismas konstatuoja, jog pareiškėjas R. B. neįrodė savo finansinio reikalavimo pagrįstumą, todėl prašymas patvirtinti R. B. 1 678,46 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą BUAB „Saulės grupė“ bankroto byloje atmestinas.

31Vadovaudamasis CPK 290 ir 291 str., Įmonių bankroto įstatymo 11 ir 26 str., teismas,

Nutarė

32Atmesti pareiškėjo R. B. prašymą įtraukti jį į bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Saulės grupė“ kreditorių sąrašą su 1 678,46 Eur dydžio finansiniu reikalavimu.

33Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė,... 2. 1.... 3. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi UAB „Saulės... 4. 2.... 5. Teisme gautas pareiškėjo R. B. prašymas patvirtinti jo kreditorinį... 6. 3.... 7. Pažymėjo, jog 2017-07-27 Sutartis su pareiškėju buvo nutraukta, tačiau UAB... 8. 4.... 9. Atsakovo BUAB „Saulės grupė“ administratorius Mykolas Remeikis pateikė... 10. 5.... 11. Pareiškėjas R. B. pateikė atsiliepimą į atsakovo BUAB „Saulės grupė“... 12. 6.... 13. Nurodė, kad sutartinius rangos santykius, darbų atlikimo faktą ir skolinius... 14. Pareiškėjo R. B. prašymas netenkintinas. ... 15. 7.... 16. Sprendžiant pateiktą prašymą pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d.... 17. 8.... 18. Vienas iš klausimų, spręstinų bankroto byloje, – bankrutuojančios... 19. 9.... 20. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad pareiškėjas R. B., vykdydamas... 21. 10.... 22. Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas jam liko skolingas 1678,46 Eur sumą.... 23. 11.... 24. Pareiškėjas R. B., teikdamas prašymą dėl jo kreditorinio reikalavimo... 25. 12.... 26. Teismas 2020 m. vasario 25 d. nutartimi įpareigojo pateikti šalis papildomus... 27. 13.... 28. Teismas pažymi, kad, civilinio proceso teisėje, siekiant užtikrinti proceso... 29. 14.... 30. Bylose, susijusiose su bankroto teisiniais santykiais, teismo aktyvesnis... 31. Vadovaudamasis CPK 290 ir 291 str., Įmonių bankroto įstatymo 11 ir 26 str.,... 32. Atmesti pareiškėjo R. B. prašymą įtraukti jį į bankrutuojančios... 33. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...