Byla e2A-1173-618/2020

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Albinos Pupeikienės, Larisos Šimanskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Alvydo Žerlausko,

2teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovų S. Z. ir J. K. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. liepos 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų J. P., S. Z. ir J. K. ieškinius (skundus) atsakovams valstybės įmonei Registrų centrui, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos valstybei, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Gargždų projektas“ ir individuali įmonė D. J. matininkų biuras, dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovai S. Z. ir J. K. kreipėsi į teismą, prašydami: 1) panaikinti atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) Klaipėdos rajono skyriaus 2018 m. spalio 18 d. sprendimą „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų keitimo“ Nr. 12SK-981-(14.12.110); 2) panaikinti valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Registrų centro Klaipėdos filialo 2018 m. spalio 26 d. sprendimą Nr. (4.7.11.) KS-126, 2018 m. spalio 26 d. sprendimą Nr. (4.7.11.) KS-127, 2018 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. (4.6.10.)RS-1233 ir 2018 m. gruodžio 10 d. sprendimą Nr. (4.6.10.)RS-1232; 3) panaikinti VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2018 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. cspr 1-332 ir 2018 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. cspr 1-333; 4) įpareigoti atsakovą VĮ Registrų centrą iš naujo išnagrinėti pareiškėjų 2018 m. spalio 19 d. prašymą (reg. Nr. 19011828) ir 2018 m. spalio 19 d. prašymą (reg. Nr. 19011851). Priteisti iš atsakovų jų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovas J. P. kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti NŽT Klaipėdos rajono skyriaus 2018 spalio 18 d. sprendimą „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo“ Nr. 12SK-983-(14.12.110.) dėl J. K. žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo; 2) panaikinti NŽT Klaipėdos rajono skyriaus 2018 m. spalio 18 d. sprendimą „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo“ Nr. l2SK-982-(14.12.110.) dėl S. Z. žemės sklypo kadastrinių duomenų pakeitimo; 3) priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos NŽT, 10 000 Eur neturtinės žalos atlyginimą.

93.

10Atsakovė VĮ Registrų centras atsiliepimu prašo ieškovų S. Z. ir J. K. patikslinto ieškinio reikalavimus atsakovui Registrų centrui dėl sprendimų panaikinimo atmesti kaip nepagrįstus, o ieškovų reikalavimus atsakovei NŽT nagrinėti teismo nuožiūra. Ieškovo J. P. reikalavimą dėl NŽT administracinių aktų panaikinimo ir neturtinės žalos atlyginimo nagrinėti teismo nuožiūra.

114.

12Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (ji yra ir atsakovės Lietuvos valstybės atstovė) atsiliepimais prašo ieškovų reiškiamus reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus.

135.

14Trečiasis asmuo UAB „Gargždų projektas“ atsiliepimais prašo ieškovų S. Z. ir J. K. ieškinių netenkinti.

156.

16S. Z. ir J. K. atsiliepimu į ieškovo J. P. ieškinį prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

177.

18J. P. atsiliepimais į S. Z. ir J. K. ieškinį prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

19II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

208.

21Klaipėdos apylinkės teismas 2020 m. liepos 16 d. sprendimu ieškovo J. P. ieškinį tenkino iš dalies, panaikino NŽT Klaipėdos rajono skyriaus 2018 spalio 18 d. sprendimą „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo“ Nr. 12SK-983-(14.12.110.) dėl J. K. žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo; panaikino NŽT Klaipėdos rajono skyriaus 2018 m. spalio 18 d. sprendimą „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo“ Nr. l2SK-982-(14.12.110.) dėl S. Z. žemės sklypo kadastrinių duomenų pakeitimo; kitą J. P. ieškinio dalį atmetė. Ieškovų J. K. ir S. Z. ieškinį atmetė.

229.

23Teismas nustatė, kad, kilus ginčams tarp gretimų žemės sklypų savininkų dėl žemės sklypo ribų, Klaipėdos apygardos teismas 2017-11-02 panaikino ieškovo J. P. žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), kadastrinius duomenis, įregistruotus Nekilnojamojo turto registre, ir panaikino Klaipėdos apskrities viršininko 2010-03-17 įsakymo Nr. 4-1346-(1.3) „Dėl S. Z. žemės sklypo – (kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), padalijimo“ dalį dėl žemės sklypų kadastrinių duomenų nustatymo ir registracijos; panaikino NŽT Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus 2010-10-21 įsakymo Nr. Ž 12-860 „Dėl J. K. žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), padalijimo“ dalį dėl žemės sklypų kadastrinių duomenų nustatymo ir registracijos. 2018-04-09 nutartimi Klaipėdos apygardos teismas išaiškindamas savo 2017-11-02 priimtą sprendimą atkreipė dėmesį į tai, jog vykdant 2017-11-02 Klaipėdos apygardos teismo sprendimą ginčų žemės sklypų duomenys Nekilnojamojo turto registre galėtų būti keičiami pateikus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 patvirtintų Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka suformuotas ir patvirtintas žemės sklypų kadastro duomenų bylas ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje (reglamentuojančiame nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisinius pagrindus) nurodytus dokumentus. Įsiteisėjus apygardos teismo sprendimui ieškovas J. P. kreipėsi į UAB „Gargždų projektas“, o ieškovai J. K. ir S. Z. kreipėsi į IĮ D. J. matininkų biurą dėl žemės sklypo kadastro duomenų bylų sudarymo. NŽT Klaipėdos skyrius, susipažinęs su ieškovų pateiktais dokumentais ir nustatęs, kad žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. ( - ), planai parengti teisingai ir jie atitinka galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, priėmė sprendimus, kuriais patvirtino pareiškėjų žemės sklypų kadastro duomenis, tačiau VĮ Registrų centras juos įregistruoti atsisakė, motyvuodamas tuo, kad visų žemės sklypų ribos nesutampa su gretimų žemės sklypų ribomis ir dėl to negalima žemės sklypo ribų pažymėti kadastro žemėlapyje. VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, išnagrinėjusi faktines ir teisines aplinkybes, padarė išvadą, kad ginčijami Klaipėdos filialo sprendimai yra pagrįsti ir teisėti.

2410.

25Teismas konstatavo, kad NŽT, žinodama apie sklypų pasislinkimus ir tai, kad jau nuo 2003 metų tarp šalių vyksta ginčai dėl sklypo ribų, tikrindama visų ieškovų žemės sklypo planus nesivadovavo Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo taisyklių, patvirtintų NŽT prie ŽŪM generalinio direktoriaus 2009-09-03 įsakymu Nr.1P-98, 3 p., kuris numato, kad jeigu atlikus tikrinimą kameraliai iškyla abejonių dėl nustatytų žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinačių ar kartografuotų (nekartografuotų) faktinių žemės naudmenų ir situacijos elementų tikslumo, atliekamas žemės sklypo kadastrinių matavimų ir žemės sklypo ribų ženklinimo tikrinimas vietoje.

2611.

27Teismas nusprendė, kad ieškovų J. K. ir S. Z. užsakyti ir matininko D. J. atlikti jų žemės sklypo kadastriniai matavimai, akivaizdžiai pažeidžiant riboženkliais nustatytą ieškovo J. P. žemės sklypo ribą ir transformuojant jų žemės sklypo koordinates iš vietinės koordinačių sistemos į valstybinę, yra netikslūs. Todėl tiek atlikti kadastriniai matavimai, tiek Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus 2018 m. spalio 18 d. priimti sprendimai Nr. 12SK-983-(14.12.110.), Nr. 12SK-982-(14.12.110.) dėl J. K. ir S. Z. žemės sklypų kadastrinių duomenų keitimo, kuriais buvo suderintas jų žemės sklypo planas, yra naikintini, nes šiais poįstatyminiais teisės aktais yra pažeidžiamos ieškovo J. P. teisės ir pareigos. Nors NŽT tikrindama ginčo sklypų kadastrinius matavimus nenustatė, kad šie matavimai neatitiktų ar prieštarautų teritorijų planavimo dokumentams, taip pat kitiems dokumentams, tačiau pati pripažino, kad sklypo koordinačių ji netikrino ir nelygino su gretimų žemės sklypų ribomis, todėl teismas daro išvadą, kad NŽT neturėjo teisinio pagrindo tvirtinti D. J. atliktų ieškovo J. K. ir S. Z. kadastrinių matavimų. Teismas sprendė, kad ieškovo J. P. ginčijami NŽT sprendimai negali būti laikomi teisėtais ir teisingais, todėl yra naikintini.

2812.

29Teismas padarė išvadą, kad J. P. žemės sklypo kadastro duomenys buvo atlikti vadovaujantis pirminiais žemės sklypo dokumentais (pirkimo–pardavimo sutartimi, planu) vietinėje koordinačių sistemoje ir kadastriniai žemės sklypo matavimai atlikti pagal faktinius vietoje duomenis, dalyvaujant gretimų žemės sklypų savininkams, todėl ieškovų S. Z. ir J. K. reikalavimas panaikinti atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus 2018 m. spalio 18 d. priimtą sprendimą Nr. 12SK-981-(14.12.110) dėl J. P. žemės sklypų kadastrinių duomenų keitimo atmestinas.

3013.

31Teismas pažymėjo, kad nekilnojamojo turto objektų kadastrinius matavimus atlieka juridiniai asmenys, turintys šiam darbui licencijas, tačiau VĮ Registrų centrui nei Nuostatuose, nei Taisyklėse tokia kompetencija nesuteikta. Pažymėtina, kad Klaipėdos filialas du kartus kreipėsi į NŽT Klaipėdos rajono skyrių, kad būtų pateikta išvada apie teisingai parengtą žemės sklypo planą, nurodydamas, kurie besiribojančių žemės sklypų planai yra tikslintini, todėl buvo priimti ginčytini sprendimai atidėti vieno mėnesio laikotarpiui sprendimo priėmimą. Tačiau NŽT išvados, kuris žemės sklypo planas yra teisingas, o kurie besiribojančių žemės sklypų planai turi būti tikslinami, teritoriniam registratoriui nepateikė. Ieškovų nurodyti teiginiai dėl netinkamai suformuoto J. P. žemės sklypo kadastro duomenų negali paneigti kadastro tvarkytojo nustatytų aplinkybių, egzistavusių ieškovų prašymų pateikimo momentu, ir negali paneigti kadastro tvarkytojo pareigos tikrinti duomenis ir, nustačius neatitiktį, jų neregistruoti. Teismas konstatavo, kad atsakovas pagal jam suteiktą kompetenciją išnagrinėjo ieškovų J. K. ir S. Z. 2018-10-19 prašymus ir priėmė teisingus sprendimus. Klaipėdos filialo teritorinio registratoriaus sprendimai yra motyvuoti, pagrįsti teisės aktų nuostatomis, tinkamai įvertintos faktinės aplinkybės, todėl pripažįstami teisėtais ir pagrįstais. Teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių ginčijami sprendimai turi būti panaikinti.

3214.

33Teismas akcentavo, kad, netenkinus ieškovų reikalavimo panaikinti ginčijamus VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2018-10-26 sprendimus Nr. (4.7.11.) KS-126, Nr. (4.7.11.) KS-127, 2018-12-10 sprendimą Nr. (4.6.10.)RS-1233, 2018-12-10 sprendimą Nr. (4.6.10.)RS-1232; VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2018-12-17 sprendimą Nr. cspr 1-332 ir 2018-12-17 sprendimą Nr. cspr 1-333, negali būti tenkinamas ieškovų išvestinis reikalavimas įpareigoti atsakovą VĮ Registrų centrą iš naujo išnagrinėti ieškovų J. K. ir S. Z. 2018-10-19 prašymą (reg. Nr. 19011828) ir 2018-10-19 prašymą (reg. Nr. 19011851). Todėl ir šį ieškovų J. K. ir S. Z. reikalavimą teismas atmetė.

3415.

35Teismas nustatė, kad ieškovas J. P. neturtinės žalos atlyginimą kildina iš to, kad neturtinė žala jam kilo iš atsakovo neteisėtų sprendimų priėmimo, kurie buvo panaikinti teismine tvarka. Ieškovo teisės nebuvo apgintos operatyviai, jis patyrė stipresnius dvasinius išgyvenimus, nei paprastai jie patiriami socialinėje aplinkoje, susiklosčius įvairioms gyvenimiškoms situacijoms, susijusioms su valstybės valdžios institucijų aktais bei veiksmais, taip pat neteisybės jausmą. Jam buvo sukeltas neigiamas poveikis, kuris nepriimtinas asmens gero vertinimo ir valstybės valdžios institucijos gero administravimo požiūriu. Nurodo, jog dėl neteisėtų skundžiamų sprendimų jo žemės sklypo plotas sumažėjo iki 0,2522 ha, iki šiol kadastriniai duomenys nėra įregistruoti NT registre, todėl jam buvo sukeltas nepatogumas, negalėjimas disponuoti žeme.

3616.

37Teismas nurodė, kad vien netiesioginiai įrodymai – ieškovo atstovo paaiškinimai, nėra pakankami konstatuoti ieškovo patirtus išgyvenimus, susijusius su skundžiamais administraciniais aktais, todėl padarė išvadą, kad ieškovas J. P. neįrodė neturtinės žalos, susijusios su skundžiamų administracinių aktų priėmimu, fakto, jis neįrodė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos neteisėtų veiksmų, todėl tenkinti ieškovo reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo nėra teisinio pagrindo. Dėl to šį ieškovo J. P. reikalavimą atmetė.

38III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

3917.

40Ieškovai S. Z. ir J. K. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2020-07-16 sprendimą ir priimti naują sprendimą – tenkinti ieškovų J. K. ir S. Z. ieškinį, o J. P. ieškinį atmesti kaip nepagrįstą arba grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4117.1.

42Teismas teisingai nustatė, kad ginčo objektas yra ginčijami administraciniai aktai, tačiau byloje jų teisėtumo klausimo net nekėlė. Taigi, teismas nagrinėjamoje byloje privalėjo patikrinti kiekvieną iš nurodytų administracinių aktų ir nustatyti, ar nėra aplinkybių, numatytų ABTĮ 91 straipsnio 1 dalyje, o jas nustatęs, dėl ABTĮ 91 straipsnio 1 dalies nuostatų imperatyvumo privalėjo neteisėtus administracinius aktus panaikinti.

4317.2.

44Pirmosios instancijos teismas neįvertino nagrinėjamos situacijos ir nesuprato, kad byloje yra ginčas ne dėl bendros ginčo sklypų ribos nustatymo atliekant kadastrinius matavimus, o dėl administracinių aktų teisėtumo. Ginčo materialinis teisinis santykis yra administracinių aktų pagrįstumas ir teisėtumas ir šio santykio šalys pagal vieną ieškinį yra atsakovai ir VĮ Registrų centras su Nacionaline žemės tarnyba, o pagal kitą – ieškovas J. P. ir Nacionalinė žemės tarnyba. Šioje byloje nėra tokio materialinio teisinio santykio, kurio šalimis būtų atsakovai ir ieškovas J. P.. Nagrinėjamoje byloje išspręsti ginčą reiškia patikrinti administracinių aktų pagrįstumą ir teisėtumą, o ne tai, kuris iš ginčo sklypų savininkų yra sąžiningesnis.

4517.3.

46Teismo sprendimas panaikinti NŽT Klaipėdos r. skyriaus 2018-10-18 sprendimus Nr. 12SK-983-(14.12.110.), Nr. 12SK-982-(14.12.110.) dėl J. K. ir S. Z. žemės sklypų kadastrinių duomenų nustatymo yra nepagrįstas nei faktais, nei teisės aktais. Individualūs administraciniai aktai gali ir privalo būti panaikinti tik ABTĮ 91 straipsnio pagrindu. Ginčijamame teismo sprendime nenurodytas nė vienas iš ABTĮ 91 straipsnio pagrindų, nes jų nebuvo, o teismas net netyrė šių teisės aktų teisėtumo, jų atitikties aukštesnės galios teisės aktams.

4717.4.

48Apeliantai nesutinka su teismo sprendimu ir dėl atsisakymo panaikinti 2018-10-26 VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo sprendimus Nr. (4.7.11.)KS-126 ir Nr. (4.7.11.)KS-127 bei 2018-12-10 sprendimus Nr. (4.6.10.)RS-1232 ir Nr. (4.6.10.)RS-1233, kurie taip pat yra individualūs teisės aktai. VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo teritorinio registratoriaus sprendimai yra nepagrįsti faktinėmis aplinkybėmis, apeliantai ir nesuprato ginčijamų aktų esmės, liko neaišku, kodėl atsisakyta įregistruoti naujai suformuotus žemės sklypus. Ginčo sklypų ribos persidengti negalėjo, nes J. P. sklypo kadastro duomenis, o kartu ir patį žemės sklypą, kaip nekilnojamąjį daiktą, panaikino Klaipėdos apygardos teismas. Po Klaipėdos apygardos teismo sprendimo, kuriuo buvo panaikintos J. P. sklypo ribos, jas iš naujo nustatinėjo matininkas A. K., taip pat ir kitus šio žemės sklypo kadastro duomenis, o NŽT Klaipėdos r. skyriui šiuos duomenis patvirtinus, buvo suformuotas naujas nekilnojamasis daiktas, kuris turėjo būti registruojamas Nekilnojamojo turto registre. Apeliantams prašant Nekilnojamojo turto registre iš naujo įregistruoti jų žemės sklypus, J. P. žemės sklypo Nekilnojamojo turto registre nebegalėjo būti, jį panaikinus Klaipėdos apygardos teismui.

4917.5.

50Ginčas byloje yra ne dėl buvusių žemės sklypų riboženklių atstatymo, o apskritai dėl naujų žemės sklypų suformavimo ir naujų ribų nustatymo, o ne atkūrimo. Matininkas D. J., atlikdamas apeliantų sklypų kadastrinius matavimus, vadovavosi galiojančių detaliųjų planų sprendiniais ir ginčo dėl to byloje nėra, t. y. atliko kadastrinius matavimus, kaip tai numatyta taisyklių 6 punkte. Matininkas A. K., priešingai, atsisakė vadovautis detaliųjų planų sprendiniais, ieškovo J. P. sklypo ribas suformuodamas be jokio teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto ten, kur detaliaisiais planais buvo suformuotos apeliantų sklypų ribos, ir tuo pažeidė taisyklių 6 punktą. Kitų specialiųjų planų, žemės valdos projektų ar institucijų, atsakingų už žemės sklypų formavimo valstybinėje žemėje organizavimą, patvirtintų žemės planų toje teritorijoje nėra, todėl naujai formuojamų žemės sklypų ribos persidengė dėl matininko A. K. atsisakymo vadovautis teisės aktais.

5117.6.

52Visas teismo sprendimas grįstas ne byloje ištirtais įrodymais, bet tik vienos šalies parodymais. Teismas sprendime nurodo, kad nustatytos vienokios ar kitokios aplinkybės, tačiau nenurodyta, kokiais konkrečiais byloje esančiais įrodymais tai pagrįsta. Praktiškai nė viena teismo faktinė aplinkybė nebuvo patikrinta bylos nagrinėjimo metu, todėl teismo aptarti įrodymai yra prieštaringi ir neatitinka tikrųjų faktinių aplinkybių.

5318.

54Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas J. P. prašo ieškovų apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

5518.1.

56Nesutinka su apeliantų teiginiu, kad J. P. sklypas buvo suformuotas be jokio teritorijų planavimo dokumento, ir nurodo, kad sprendimas priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kuris nustato, kad Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo dokumentai yra valstybės valdžios ar valdymo institucijos sprendimas, taip pat nurodo Klaipėdos rajono mero 2000-04-05 potvarkį Nr. 258, kuriuo buvo patvirtintas 1994-09-04 korporacijos „Matininkai“ parengtas J. P. žemės sklypo planas, kuris atitinka teritorijų planavimo dokumentą.

5718.2.

58Nepagrįsta apeliantų nuoroda, kad byloje nėra pridėta J. P. žemės sklypo kadastro duomenų byla, sudaryta UAB „Gargždų projektas“, pagal kurią buvo priimtas skundžiamas NŽT sprendimas. Klaipėdos rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-4-904/2016 5 tome yra pateikta kadastro duomenų byla.

5918.3.

60Apeliantai prieš pateikdami skundus teismui dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus 2018-10-18 priimto sprendimo Nr. 12SK-981-(14.12.110) teisėtumo privalėjo ginčą spręsti išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoje.

6118.4.

62Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2019-03-22 raštu Nr.(5.1 173)-A5-1368 į J. P. atstovo paklausimą atsakė, kad pagal teismo sprendimą turi būti koreguojamas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 200911-26 sprendimu Nr.Tl 1-535 „Dėl J. K. žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintas detalusis planas (reg. Nr.0035530002431) ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009-12-24 sprendimu Nr.Tl 1-590 „Dėl S. Z. žemės sklypo (kad. Nr. ( - )), esančio ( - ), detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintas detalusis planas (reg. Nr.0035530002491). Dėl to apeliantų žemės sklypų detalieji planai dėl sklypų ribų ir registracijos nėra įgyvendinti ir juose nurodytomis sklypų ribų koordinatėmis vadovautis nėra pagrindo.

6318.5.

64Turi būti tikslinami J. K. ir S. Z. viso sklypo (ne atskirų padalytų dalių) kadastriniai duomenys, nes tik tokiu būdu galima išlaikyti žemės sklypų dislokacijos vietą, kraštinių ilgius ir plotus pagal žemėtvarkos planavimo dokumentus (žemės įsigijimo dokumentus).

6518.6.

66Matininkas D. J. 2018-09-24 NŽT Klaipėdos rajono skyriui pateikė J. K. žemės sklypo Nr. ( - ) patikslintų kadastrinių matavimų bylą, 2018-10-01 S. Z. žemės sklypo Nr. ( - ) bylą. Paminėtų žemės sklypų kadastriniai duomenys nustatyti pažeidžiant Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522, 30 p., kuris reglamentuoja, kad, atstatant sunaikintus anksčiau geodeziniais prietaisais išmatuotų žemės sklypų riboženklius, pradiniais punktais turi būti naudojami tos pačios koordinačių sistemos pagrindo punktai, kaip ir atliekant ankstesnius kadastrinius matavimus, šiuo atveju pagal žemės sklypų įsigijimo dokumentus (pradinius žemės sklypų planus). Matininkas D. J. pradiniais punktais naudojo transformuotas (nustatytas neatliekant kadastrinių matavimų) sklypo ribų koordinates, kurios teismo sprendimu yra panaikintos ir remiantis LR ABTĮ 94 str. savaime neatkuriamos.

6718.7.

68Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad matininkas D. J., atlikdamas apeliantų žemės sklypų kadastrinius matavimus, padarė procedūrinių pažeidimų, kurie turėjo esminės įtakos kadastro duomenų teisingam nustatymui.

6918.8.

70Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, jų reikšmę sprendimui. Šioje byloje įrodinėjimo dalyką sudaro administracinių aktų teisėtumas, iš teismo sprendimo turinio matyti, kad teismas aiškinosi visas tiek ieškovų nurodytas ieškinio pagrindą pagrindžiančias, tiek atsakovų atsikirtimų į ieškinį pagrindą sudarančias aplinkybes.

7119.

72Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė VĮ Registrų centras prašo sprendimo dalį, priimtą dėl VĮ Registrų centro, palikti nepakeistą, o S. Z. ir J. K. apeliacinį skundą dėl šios dalies atmesti kaip nepagrįstą, dėl kitos apeliacinio skundo dalies spręsti teismo nuožiūra. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

7319.1.

74Registrų centras nesutinka su apeliantų teiginiais, neva ginčijami Registrų centro teritorinio padalinio 2018-10-26 ir 2018-12-10 priimti sprendimai nepagrįsti faktinėmis aplinkybėmis. Priešingai, nei nurodo apeliantai, teritorinio registratoriaus sprendimuose aiškiai įvardyta, kad teritorinis registratorius negali pažymėti matininko D. J. 2018-09-20 nustatytų žemės sklypų, kadastro Nr. ( - ), ribų, kadangi šių žemės sklypų ribos nesutampa su gretimo žemės sklypo, kadastro Nr. 5523/0002:120, ribomis (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnio 5 dalis, 17 straipsnio 4 dalis). Taip pat apeliantai skundžiamais sprendimais buvo informuoti apie tai, kad teritorinis registratorius, vadovaudamasis Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 125 ir 127 punktu, kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrių, kad šis pateiktų išvadą, kurio iš žemės sklypų (kadastro Nr. ( - )) ribos yra teisingos, o kurios turėtų būti tikslinamos.

7519.2.

76Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio 4 dalis imperatyviai įpareigoja Registrų centro teritorinį padalinį, prieš pažymint nekilnojamojo daikto ribas nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje, patikrinti, ar šios ribos nekerta greta esančių žemės sklypo ribų ir kitų objektų, o nustačius, kad ribos nesutampa, atsisakyti pažymėti tokį nekilnojamąjį daiktą kadastro žemėlapyje (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnio 5 dalis). Teismas skundžiamame sprendime pagrįstai konstatavo, kad tiek Registrų centro teritorinio padalinio, tiek Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2018-10-26, 2018-12-10 ir 2018-12-17 priimti sprendimai yra motyvuoti, pagrįsti teisės aktų normomis, todėl teisėti.

7719.3.

78Apeliantai skunde painioja Klaipėdos apygardos teismo 2017-11-02 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-798-613/2017 panaikintų Klaipėdos apskrities viršininko 2000-09-11 įsakymu Nr. 2108 patvirtintų J. P. nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ) kadastro duomenų ir iš naujo 2018-07-02 nustatytų ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2018-10-18 sprendimu patvirtintų to paties žemės sklypo kadastro duomenų statusą, todėl daro nepagrįstas išvadas. Priešingai, nei teigia apeliantai, Klaipėdos apygardos teismas 2017-11-02 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2A-798-613/2017, panaikino J. P. nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, kadastro Nr. 5523/0002:120, Klaipėdos apskrities viršininko 2000-09-11 įsakymu Nr. 2108 patvirtintus kadastro duomenis, bet ne patį nekilnojamąjį daiktą, kaip teigia apeliantai.

7920.

80Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sutinka su apeliacinio skundo dalimi dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus 2018-10-18 sprendimo Nr. 12SK-983-(14.12.110.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo“ dėl J. K. žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus 2018-10-18 sprendimo Nr. l2SK-982-(14.12.110.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo“ dėl S. Z. žemės sklypo kadastrinių duomenų pakeitimo panaikinimo. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

8120.1.

82Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepimuose ne kartą išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2A-798-613/2017 nurodė, kad Apskrities viršininko administracijos ir Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio priimtų sprendimų, atitinkamai 2010-03-17 įsakymo Nr. 4-1346-(1.3.) „Dėl S. Z. žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), padalinimo“ ir 2010-10-21 įsakymo Nr. Ž12-860 „Dėl J. K. žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), padalinimo“, panaikinimas nesukels jokių teisinių pasekmių, kadangi buvo įgyvendinti žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2009-11-26 sprendimu Nr. T11-535, ir žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2009-12-24 sprendimu Nr. Tl 1-590, sprendiniai.

8320.2.

84Tikrinimo kameraliai metu Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys nustato, ar žemės sklypo ribos, nustatytos atlikus kadastrinius matavimus, atitinka teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte suprojektuotas šio žemės sklypo ribas. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vyresnioji specialistė V. L. patikrino žemės sklypų, kurių kadastro Nr. ( - ), esančių ( - ) kadastro duomenų bylas ir nustatė, kad žemės sklypų, kurių kadastro Nr. ( - ), planai parengti teisingai, jie atitinka galiojančius teritorijų planavimo dokumentus.

8520.3.

86Teismo sprendimas panaikinti NŽT Klaipėdos r. skyriaus 2018-10-18 sprendimus Nr. 12SK-983-(14.12.110.), Nr. 12SK-982-(14.12.110.) dėl J. K. ir S. Z. žemės sklypų kadastrinių duomenų nustatymo yra nepagrįstas nei faktais, nei teisės aktais. Individualūs administraciniai aktai gali ir privalo būti panaikinti tik ABTĮ 91 straipsnio pagrindu. Ginčijamame teismo sprendime nenurodytas nė vienas iš ABTĮ 91 straipsnio pagrindų, nes jų nebuvo, o teismas net netyrė šių teisės aktų teisėtumo, jų atitikties aukštesnės galios teisės aktams.

8720.4.

88Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pažymi, kad žemės sklypo koordinačių tikrinimas neįeina į Nacionalinės žemės tarnybos funkcijas, todėl jas tikrindama viršytų jai priskirtas funkcijas ir viršytų savo kompetenciją.

8920.5.

90Nacionalinė žemės tarnyba dėl kitos dalies, t. y. dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus 2018 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. 12SK-981- (14.12.110.) pagrįstumo ir teisėtumo, su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

9120.6.

92Klaipėdos apygardos teismas sprendimu nepanaikino J. P. žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - )., įregistravimo pagrindo, t. y. 2001 m. birželio 29 d. Valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties Nr. P55/2001-364, kurios pagrindu J. P. iš valstybės nusipirko 0,2820 ha ploto žemės sklypą namų valdai, todėl sandoris yra galiojantis.

9321.

94Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Gargždų projektas“ prašo ieškovų apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

9521.1.

96Detaliųjų planų rengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-473, IV skyriuje „Detaliojo teritorijų planavimo dokumentai“ 10 punkte nurodyta: „Žemės reformos metu formuojant natūra grąžinamus bei namų valdų žemės sklypus, Vyriausybės nustatyta tvarka parengti žemės sklypų planai prilyginami detaliojo teritorijų planavimo dokumentams“, todėl UAB „Gargždų projektas“ matininko A. K. atlikti žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), ribų matavimai atitinka šių teisės aktų reikalavimus. Tiek apeliantų S. Z. ir J. K., tiek J. P. žemės sklypų ribos buvo suformuotos vietinėje koordinačių sistemoje, todėl, vadovaujantis minėtomis detaliųjų planų rengimo taisyklėmis, anksčiau parengti namų valdų žemės sklypų, kadastro Nr. ( - ), planai prilyginami teritorijų planavimo dokumentams, ir jokių žemės sklypų ribų persidengimų vietovėje nenustatyta.

9721.2.

98Apeliantų teiginiai, kad suformuoti detaliaisiais planais trys S. Z. ir du J. K. žemės sklypai leidžia pakeisti šiais naujais teritorijų planavimo dokumentais suformuotas žemės sklypų ribas (pakeisti pirminių žemės sklypų dislokacijos vietą), prieštarauja detaliųjų planų parengimo tikslams, kuriais apeliantai nusprendė esamus daiktus – žemės sklypus – padalyti į sklypus. Apeliantams rengiant detaliuosius planus galiojo tos pačios detaliųjų planų rengimo taisyklės, todėl jie, būdami rūpestingi ir sąžiningi, turėjo suprasti planavimo tikslus, o apeliantų atstovai privalėjo tiksliai paaiškinti ir neklaidinti siekdami nepagrįstų teisės aktais tikslų, nes, prieš rengiant detaliuosius planus, nebuvo pasirūpinta, kad žemės sklypų kadastro duomenys būtų patikslinti valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje ir įregistruoti Nekilnojamojo turto kadastro duomenų registre. Vėliau, įgyvendinant detaliųjų planų tikslus, tai yra formuojant žemės sklypų ribas, darbus atliekantys matininkai neįvertino to, kad vietovėje esančios žemės sklypų ribos gali skirtis nuo Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo žemėlapyje pažymėtų transformuotų žemės sklypo ribų, sukeldami ginčą.

99Teisėjų kolegija

konstatuoja:

100Apeliacinis skundas atmestinas.

101IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir išvados

102Dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo ribų

10322.

104Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos, byloje nenustatyta.

10523.

106CPK 321 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis, tai yra jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Atsižvelgdamas į tai, kad šalys savo argumentus yra išdėsčiusios procesiniuose dokumentuose, įvertinęs ginčo objektą ir byloje esančią medžiagą, apeliacinės instancijos teismas mano, kad žodinis bylos nagrinėjimas nėra būtinas, o teisingo bylos išnagrinėjimo tikslas šiuo atveju gali būti pasiektas ir rašytinio proceso priemonėmis (CPK 321 straipsnio 1 dalis).

107Dėl ginčo esmės

10824.

109Nagrinėjamos bylos apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo iš dalies tenkintas ieškovo J. P. ieškinys, panaikinti NŽT Klaipėdos rajono skyriaus 2018 spalio 18 d. sprendimai dėl J. K. ir S. Z. žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimo, atmestas ieškovų S. Z. ir J. K. ieškinys dėl NŽT Klaipėdos rajono skyriaus 2018 spalio 18 d. sprendimo dėl J. P. žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo panaikinimo ir VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2018 m. spalio 26 d. ir 2018 m. gruodžio 10 d. sprendimų, VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2018 m. gruodžio 17 d. sprendimų panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus.

11025.

111Bylos duomenimis nustatyta, kad 2017 m. lapkričio 2 d. Klaipėdos apygardos teismas sprendimu panaikino ieškovo J. P. žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), kadastrinius duomenis, įregistruotus Nekilnojamojo turto registre, Nr. 55/35032; panaikino Klaipėdos apskrities viršininko 2010-03-17 įsakymo Nr. 4-1346-(1.3) „Dėl S. Z. žemės sklypo – (kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), padalinimo“ dalį dėl žemės sklypų kadastrinių duomenų nustatymo ir registracijos; panaikino Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus 2010-10-21 įsakymo Nr. Ž 12 - 860 „Dėl J. K. žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), padalinimo“ dalį dėl žemės sklypų kadastrinių duomenų nustatymo ir registracijos.

11226.

113Teismas nurodė, kad vykdant 2017 m. lapkričio 2 d. Klaipėdos apygardos teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2A-798-613/2017 minimų žemės sklypų duomenys Nekilnojamojo turto registre galėtų būti keičiami pateikus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu Nr. 534 patvirtintų Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka suformuotas ir patvirtintas žemės sklypų kadastro duomenų bylas ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje (reglamentuojančiame nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisinius pagrindus) nurodytus dokumentus.

11427.

115Ieškovo J. P. prašymu uždaroji akcinė bendrovė „Gargždų projektas“ 2018-07-02 parengė žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), kadastro duomenų bylą, joje nustatyti kadastro duomenys patvirtinti 2018 m. spalio 18 d. NŽT Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo sprendimu Nr. 12SK-981-(14.12.110.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo“.

11628.

117Ieškovo S. Z. prašymu matininkas D. J. 2018-09-20 parengė žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), kadastro duomenų bylą, joje nustatyti kadastro duomenys patvirtinti 2018 m. spalio 18 d. NŽT Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo sprendimu Nr. 12SK-982-(14.12.110.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo“.

11829.

119Ieškovo J. K. prašymu matininkas D. J. 2018-09-20 parengė žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), kadastro duomenų bylą, joje nustatyti kadastro duomenys patvirtinti 2018 m. spalio 18 d. NŽT Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo sprendimu Nr. 12SK- 983-(14.12.110.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo“.

12030.

121Ieškovai 2018 m. spalio 19 d. VĮ Registrų centrui pateikė prašymus įregistruoti minėtų žemės sklypų kadastro duomenis. VĮ Registrų centras juos įregistruoti atsisakė, motyvuodamas tuo, kad visų žemės sklypų ribos nesutampa su gretimų žemės sklypų ribomis ir dėl to negalima žemės sklypo ribų pažymėti kadastro žemėlapyje. VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, išnagrinėjusi faktines ir teisines aplinkybes, padarė išvadą, kad ginčijami Klaipėdos filialo sprendimai yra pagrįsti ir teisėti.

12231.

123Šioje byloje ginčas kyla dėl NŽT Klaipėdos rajono skyriaus sprendimų dėl gretimų žemės sklypų kadastro duomenų keitimo ir VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo sprendimų atsisakyti pakeisti žemės sklypų kadastro duomenis teisėtumo ir pagrįstumo. Ieškovai S. Z. ir J. K. nesutinka su panaikintais NŽT Klaipėdos rajono skyriaus 2018 spalio 18 d. sprendimais dėl jų žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimo, ginčija NŽT Klaipėdos rajono skyriaus 2018 spalio 18 d. sprendimą, kuriuo patvirtinti J. P. žemės sklypo kadastro duomenys, VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2018 m. spalio 26 d. ir 2018 m. gruodžio 10 d. sprendimus, VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2018 m. gruodžio 17 d. sprendimus.

124Dėl materialinės teisės normų pažeidimo

12532.

126Ginčijamu NŽT Klaipėdos rajono skyriaus 2018 m. spalio 18 d. sprendimu „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų keitimo“ Nr. 12SK-981-(14.12.110) buvo patvirtinti J. P. žemės sklypo kadastro duomenys. Įgyvendindama civilinių teisės normų reglamentuojamas teises ir pareigas Nacionalinė žemės tarnyba priima administracinius aktus, kurių teisėtumas, atsižvelgiant į teisinį santykį, šiuo atveju nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

12733.

128Pažymėtina, jog nepagrįsti apeliantų argumentai, kad ginčijamas sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatų. Bylos duomenimis nustatyta, jog ginčijamas sprendimas atitinka individualiam administraciniam aktui keliamus turinio ir formos reikalavimus, įtvirtintus Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje, nes Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog akto turinys ir motyvai gali būti išdėstyti ne viename, bet keliuose dokumentuose.

12934.

130Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudenciją, jei atitinkamas individualus administracinis aktas yra priimamas ankstesnių procedūrinių dokumentų pagrindu, tokiame individualiame administraciniame akte nėra būtina pakartoti tuose dokumentuose nustatytas aplinkybes. Tokiu atveju individualaus administracinio akto įžanginėje dalyje pakanka nurodyti tuos procedūrinius dokumentus, kurių pagrindu priimtas individualus administracinis aktas, kuris asmeniui sukelia materialines teisines pasekmes, ir pridėti tuos dokumentus prie individualaus akto. Administracinių teismų praktikoje tokie atvejai traktuojami taip, kad individualaus administracinio akto įžanginėje dalyje nurodyti procedūriniai dokumentai yra to individualaus akto sudėtinė (motyvuojamoji) dalis (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr.A556-633/2008, 2015 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-327-146/2015, 2015 m. balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1266-624/2015 ir kt.).

13135.

132Apeliantai nesutinka su skundžiamu sprendimu, akcentuodami, jog pirmosios instancijos teismas netyrė minėto individualaus administracinio akto teisėtumo, nes, atliekant J. P. žemės sklypo kadastrinius matavimus, nenurodytas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas, kurio pagrindu iš naujo nustatomi Klaipėdos apygardos teismo 2017-11-02 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-798-613/2017 panaikinti J. P. žemės sklypo kadastro duomenys. J. P. žemės sklypas prie jam priklausančių pastatų nebuvo suformuotas nei detaliuoju planu, nei žemės valdos projektu, todėl panaikinus jo žemės sklypo kadastro duomenis, t. y. panaikinus patį žemės sklypą kaip daiktą, buvo būtina rengti teritorijų planavimo dokumentą arba žemės valdos projektą ir tuos kadastro duomenis nustatinėti iš naujo pagal esamą teisinį reguliavimą.

13336.

134Teisėjų kolegija pažymi, kad Klaipėdos apygardos teismas 2017-11-02 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2A-798-613/2017, panaikino J. P. nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), Klaipėdos apskrities viršininko 2000-09-11 įsakymu Nr. 2108 patvirtintus kadastro duomenis, bet ne patį nekilnojamąjį daiktą – žemės sklypą, kaip teigiama apeliaciniame skunde. Klaipėdos apygardos teismas sprendimu nepanaikino J. P. žemės sklypo įregistravimo pagrindo, t. y. 2001 m. birželio 29 d. Valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties Nr. P55/2001-364, kurios pagrindu J. P. iš valstybės nusipirko 0,2820 ha ploto žemės sklypą namų valdai, todėl sandoris yra galiojantis. Panaikinus pagal patvirtintus detaliuosius planus naujai suformuotų žemės sklypų kadastro duomenis lieka galioti senieji žemės sklypų kadastro duomenys, įregistruoti Nekilnojamojo turto registre Valstybinių žemės sklypų pirkimo–pardavimo sutarčių pagrindu.

13537.

136Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantų teiginiais, kad J. P. sklypas buvo suformuotas be jokio teritorijų planavimo dokumento. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad žemės sklypai formuojami: 1) kai žemės reformos metu grąžinama turėta žemė, perduodama arba suteikiama nuosavybėn neatlyginamai, parduodama arba nuomojama valstybinė žemė – Žemės reformos įstatymo nustatyta tvarka rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektus, o miestuose – Teritorijų planavimo įstatymo ir Žemės įstatymo nustatyta tvarka rengiant detaliuosius planus arba žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus; 2) kitais atvejais – Žemės įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka rengiant teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus.

13738.

138Nagrinėjamu atveju ginčijame sprendime nurodyta, kad tvirtinami žemės sklypo kadastro duomenys, nustatyti pagal UAB „Gargždų projektas“ matininko A. K. 2018 m. liepos 2 d. parengtą žemės sklypo kadastro duomenų bylą, todėl tiek iš faktinių aplinkybių, tiek iš ieškinio turinio akivaizdu, kad ieškovai S. Z. ir J. K. suvokė, kokių faktinių aplinkybių bei teisės aktų pagrindu yra grindžiamas skundžiamas NŽT Klaipėdos rajono skyriaus sprendimas, ir tinkamai realizavo savo teisę į teisminę gynybą. Dėl to plačiau šie apeliantų argumentai nenagrinėtini.

139Dėl NŽT Klaipėdos rajono skyriaus 2018 m. spalio 18 d. sprendimų

14039.

141Ieškovai J. K. ir S. Z. nesutinka su skundžiamu sprendimu, akcentuodami, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai panaikino NŽT Klaipėdos rajono skyriaus sprendimus, kuriais buvo patvirtinti jų žemės sklypų kadastro duomenys, paliekant galioti sprendimą, kuriuo buvo patvirtinti J. P. žemės sklypo kadastro duomenys. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su tokiais apeliantų argumentais.

14240.

143Įsiteisėjusiu 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimu nustatyta, kad J. P. 2001-06-29 valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutartimi įsigijo 0,282 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties sudėtine dalimi buvo ir žemės sklypo planas, M 1:500, kuriame nurodyti duomenys dar 1994 metais buvo suderinti su kaimynais S. Z., J. K. ir K. L. (dabartinė savininkė V. L.) (1994-09-04 UAB korporacija „Matininkai“ parengė namų valdos žemės sklypo planą, M 1:500, kuriame S. Z., K. L. ir J. K. suderino žemės sklypų ribas, jos 1994-09-14 buvo patvirtintos Žemėtvarkos tarnybos viršininko G. S., plane nurodytos sklypo ribų posūkio taškų ir pastatų kampų koordinatės vietinėje sistemoje ir Klaipėdos apskrities viršininko 2000-09-11 įsakymu Nr. 2108 įregistruotos Nekilnojamojo turto registre).

14441.

145Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu N.T11-535 patvirtinti J. K. žemės sklypo ( - ), Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimu N.T11-590 – S. Z. žemės sklypo ( - ) detalieji planai, kuriais buvo suformuoti ginčijami žemės sklypai. Atliekant S. Z. ir J. K. žemės sklypų kadastrinius matavimus ir atstatant sunaikintus riboženklius, padarytas procesinis pažeidimas, todėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimu panaikintos Klaipėdos apskrities viršininko 2010-03-17 įsakymo Nr. 4-1346-(1.3) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono žemėtvarkos skyriaus 2010-10-21 įsakymo Nr. Ž 12-860 dalys dėl J. K. ir S. Z. žemės sklypų kadastrinių duomenų nustatymo ir registracijos; J. P. žemės sklypo kadastriniai duomenys, įregistruoti viešame registre.

14642.

147Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovo J. P. prašymu uždaroji akcinė bendrovė „Gargždų projektas“ 2018-07-02 parengė jo žemės sklypo kadastro duomenų bylą. Sudarydamas J. P. žemės sklypo kadastrinių matavimų bylą, matininkas vadovavosi pirminių žemės sklypų planų kadastro duomenimis (iš vietinės koordinačių sistemos) ir matavimus atliko vietoje dalyvaujant visiems gretimų sklypų savininkams. 2018-07-02 UAB „Gargždų projektas“ matininko A. K. parengta J. P. žemės sklypo kadastro duomenų byla, kurią 2018-10-18 NŽT Klaipėdos rajono skyrius patvirtino sprendimu Nr. 12SK-981 (14.12.110), yra atitinkanti pradinių žemės sklypų planus ir ribų posūkio taškų koordinates.

14843.

149Ieškovų S. Z. ir J. K. prašymu matininkas D. J. 2018-09-20 parengė jų žemės sklypų kadastro duomenų bylas, matininkas teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaudamasis toje teritorijoje galiojančiais detaliaisiais planais, kurių J. P. neginčijo, iš naujo atliko ieškovų sklypų kadastrinius matavimus ir parengė sklypų planus, kvietė suinteresuotus asmenis į šių sklypų ribų paženklinimą (parodymą), sukalė riboženklius, vietoje surašė ginčo sklypų ribų paženklinimo-parodymo aktą, parengė ginčo sklypų kadastrines bylas, NŽT Klaipėdos rajono skyrius 2018-10-18 priėmė sprendimą Nr.12SK-982-(14.12.110) ir sprendimą Nr.12SK-983-(14.12.110), kuriais patvirtino ginčo sklypų kadastro duomenis.

15044.

151Pažymėtina, kad kadastrinių matavimų metu yra renkami faktinio pobūdžio duomenys apie kadastro objektus, atliekami kitokie faktus nustatantys veiksmai, tokie kaip objekto ribų pažymėjimas vietovėje. Šie veiksmai savo prigimtimi yra faktinio, o ne teisinio pobūdžio. Jie nenustato asmenų teisių ar pareigų, bet administracinėse procedūrose gali sudaryti pagrindą priimti teisinius sprendimus, kuriais ir yra nusprendžiama dėl asmenų teisių ir pareigų.

15245.

153Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes, visų pirma atkreipia dėmesį, kad, sudarydamas J. P. žemės sklypo kadastrinių matavimų bylą, matininkas vadovavosi pirminių žemės sklypų planų kadastro duomenimis (iš vietinės koordinačių sistemos) ir matavimus atliko vietoje dalyvaujant visiems gretimų sklypų savininkams.

15446.

155Antra, bylos duomenimis nustatyta, kad su J. P. žemės sklypu besiribojančio žemės sklypo ( - ) ribos visiškai sutapo, minėto žemės sklypo ribų koordinatės buvo derinamos su 2018 m. liepos 2 d. sudarytoje J. P. žemės sklypo kadastro duomenų byloje, patvirtintoje 2018 m. spalio 18 d. NŽT Klaipėdos rajono skyriaus sprendimu, nustatytų ribų koordinatėmis, nuo 2019 m. balandžio 15 d. įregistruotos viešajame registre.

15647.

157NŽT 2018 m. spalio 18 d. patvirtino trijų ginčo žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimus, jos atstovė posėdžio metu pripažino, kad patikrino ginčo žemės sklypų kadastro duomenų bylas ir nustatė, kad žemės sklypų planai parengti teisingai, atitinka galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, vietoje sklypų ribų netikrino, nors yra žinoma, jog ieškovų žemės sklypų ribos persidengia. Nurodė, jog ne kartą ragino ginčyti S. Z. ir J. K. žemės sklypų patvirtintus detaliuosius planus, nes jų pagrindu jie turės teisę vėl parengti naujai suformuotų žemės sklypų kadastrinių matavimų bylas ir jų duomenis NŽT teritorinio skyriaus sprendimu įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

15848.

159Apie būtinumą koreguoti / tikslinti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009-11-26 sprendimu Nr. T11-535 „Dėl J. K. žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintą detalųjį planą (reg. Nr. 0035530002431) ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009-12-24 sprendimu Nr. T11-590 „Dėl S. Z. žemės sklypo (kad. Nr. ( - )), esančio ( - ), detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintą detalųjį planą (reg. Nr. 0035530002491) liudija byloje pateiktas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2019-03-22 raštas Nr. (5.1173)-A5-1368.

16049.

161Ieškovų J. K. ir S. Z. atstovas teismo posėdžio metu patvirtino, kad ieškovų matininkas D. J., atlikdamas ieškovų žemės sklypų kadastrinius matavimus, vadovavosi toje teritorijoje galiojančiais detaliaisiais planais, nes detalieji planai nebuvo panaikinti, jie būtent nustatė sklypo ribas su visomis konfigūracijomis, ribų posūkio taškus su visomis sąlygomis.

16250.

163Teisėjų kolegijos vertinimu, tai, kad J. P. žemės sklypo nauji kadastriniai matavimai atitinka pradinių žemės sklypų planus ir ribų posūkio taškų koordinates, nepersidengia su kitais besiribuojančiais žemės sklypais ( ( - )), todėl teismo išvada, jog J. P. žemės sklypo kadastrinių matavimų atlikimo metu nebuvo padaryta pažeidimų, pripažintina pagrįsta.

16451.

165Įvertinusi anksčiau aptartas aplinkybes, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovų J. K. ir S. Z. žemės sklypų iš naujo atlikti kadastriniai matavimai yra netikslūs, nesutampa su besiribuojančių žemės sklypų ribomis, atlikti vadovaujantis detaliaisiais planais, kurie tikslintini, todėl daroma išvada, kad minėtų žemės sklypų kadastrinių matavimų metu padaryti faktiniai netikslumai pripažintini esminiais pažeidimais, tokiu būdu buvo pažeisti kadastrinių matavimų metu galiojusių Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 34 punkto reikalavimai. Dėl to pirmosios instancijos teismui buvo pagrindas panaikinti NŽT Klaipėdos rajono skyriaus 2018 m. spalio 18 d. vedėjo sprendimą Nr. 12SK-982-(14.12.110.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo“ ir 2018 m. spalio 18 d. NŽT Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo sprendimą Nr. 12SK- 983-(14.12.110.) „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų pakeitimo“.

166Dėl Registrų centro priimtų sprendimų

16752.

168Ieškovai J. P., S. Z. ir J. K. 2018 m. spalio 19 d. VĮ Registrų centrui pateikė prašymus įregistruoti jų žemės sklypų kadastro duomenis. VĮ Registrų centras juos įregistruoti atsisakė, motyvuodamas tuo, kad žemės sklypų ribos nesutampa su gretimų žemės sklypų ribomis ir dėl to negalima žemės sklypo ribų pažymėti kadastro žemėlapyje. VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija, išnagrinėjusi faktines ir teisines aplinkybes, padarė išvadą, kad ginčijami Klaipėdos filialo sprendimai yra pagrįsti ir teisėti.

16953.

170Ieškovai S. Z. ir J. K. mano, kad jų žemės sklypų matininko D. J. nustatyti kadastro duomenys turėjo būti pakeisti Nekilnojamojo turto kadastre, nes Klaipėdos apygardos teismas 2017-11-02 sprendimu panaikino Klaipėdos apskrities viršininko 2000-09-11 įsakymu Nr. 2108 patvirtintus greta esančio J. P. nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), kadastro duomenis, VĮ Registrų centras nevykdė Klaipėdos apygardos teismo sprendimo ir nepanaikino J. P. ankstesnio žemės sklypo kadastro duomenų ir ribų, o jei juos panaikino, tai reiškia, kad registre tų ribų neliko ir apeliantų sklypų ribos galėjo būti įbraižytos, nes kadastro žemėlapyje J. P. sklypų ribų po Klaipėdos apygardos teismo sprendimo negalėjo likti apskritai. Dėl to, kad sklypo ribų neliko, negalėjo persidengti ir ginčo sklypų ribos.

17154.

172VĮ Registrų centras bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad Registrų centro teritoriniam padaliniui J. P. 2018 m. spalio 19 d. pateikė naujus galiojančius ir nenuginčytus dokumentus (matininko 2018 m. liepos 2 d. parengta J. P. nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), kadastro duomenų byla ir šią bylą patvirtinantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjo 2018 m. spalio 18 d. sprendimas), todėl apeliantai nepagrįstai Registrų centro 2018 m. spalio 26 d., 2018 m. gruodžio 10 d. ir 2018 m. gruodžio 17 d. priimtų sprendimų neteisėtumą sieja su J. P. nuosavybės teise valdomo žemės sklypo istorinių kadastro duomenų panaikinimu.

17355.

174Nekilnojamojo daikto kadastro duomenys į nekilnojamojo turto kadastrą įrašomi, o įrašyti keičiami Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (toliau – NTKĮ) 17 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, įrašydamas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, Kadastro tvarkytojas Kadastro nuostatų nustatyta tvarka šiuos daiktus pažymi nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje. Prieš pažymint nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje nekilnojamojo daikto ribas patikrinama, ar žemės sklypų ribos nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje nekerta gretimų ir jau pažymėtų nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje žemės sklypų ribų arba su jomis nesiriboja, išskyrus atvejus, kai šių žemės sklypų ribos Kadastro nuostatų nustatyta tvarka atliekant kadastrinius matavimus nustatytos tiksliau (NTKĮ 17 straipsnio 4 dalies 2 punktas). Nenustačius aplinkybių, trukdančių pažymėti nekilnojamąjį daiktą, Kadastro tvarkytojas Kadastro nuostatų nustatyta tvarka pažymi jį nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje (NTKĮ 17 straipsnio 5 dalis). Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnio 5 punkte nustatyta, kad tuo atveju, kai šio Įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka negalima nekilnojamojo daikto pažymėti kadastro žemėlapyje, Kadastro tvarkytojas atsisako įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti.

17556.

176Teisėjų kolegijos vertinimu, teritorinis registratorius ginčijamuose sprendimuose pagrįstai nurodė, kad negali pažymėti matininko D. J. 2018 m. rugsėjo 20 d. nustatytų žemės sklypų, kadastro Nr. ( - ), ribų, kadangi šių žemės sklypų ribos nesutampa su gretimo žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), ribomis. Nustatęs šias aplinkybes, teritorinis registratorius kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyrių, kad šis pateiktų išvadą, kurio iš žemės sklypo sklypų (kadastro Nr. ( - )) ribos yra teisingos, o kurios turėtų būti tikslinamos. Atsižvelgdamas į tai, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriaus vedėjas 2018 m. spalio 18 d. sprendimais patvirtino trijų tarpusavyje besiribojančių žemės sklypų (kadastro Nr. ( - )) matininko A. K. 2018 m. liepos 2 d. ir matininko D. J. 2018 m. rugsėjo 20 d. nustatytus žemės sklypų kadastro duomenis, o šių žemės sklypų ribos tarpusavyje nesutampa, t. y. Registrų centrui pateikti duomenys yra prieštaringi, Registrų centro teritorinis padalinys, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais, atidėjo apeliantų prašymo nagrinėjimą, o vėliau, negavęs NŽT išvados dėl tikslintinų žemės sklypo ribų, S. Z., J. K. bei J. P. 2018 m. spalio 19 d. prašymus atmetė.

17757.

178VĮ Registrų centras, įvertinęs kartu su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono vedėjo sprendimais Nr. l2SK-982-(14.12.110.) ir Nr. l2SK-983-(14.12.110.) pateiktas žemės sklypo kadastro duomenų bylas, nustatė, kad žemės sklypo plane nustatytos žemės sklypo ribos nesutampa su gretimo žemės sklypo, kurio kadastro Nr. ( - ), ribomis.

17958.

180Teisėjų kolegijos manymu, VĮ Registrų centras, nustatęs tokią aplinkybę, turėjo pagrindą atsisakyti pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis. VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija atsakovo sprendimus pripažino teisėtais. Pirmosios instancijos teismas, esant tokioms aplinkybėms, pagrįstai nusprendė, kad VĮ Registrų centras nepažeidė Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo ir nenustatyta aplinkybių, dėl kurių ginčijami sprendimai turėtų būti naikintini.

18159.

182Atmetęs ieškovų reikalavimus panaikinti ginčijamus VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2018-10-26 sprendimus Nr. (4.7.11.) KS-126, Nr. (4.7.11.) KS-127, 2018-12-10 sprendimą Nr. (4.6.10.)RS-1233, 2018-12-10 sprendimą Nr. (4.6.10.)RS-1232; VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2018-12-17 sprendimą Nr. cspr 1-332 ir 2018-12-17 sprendimą Nr. cspr 1-333, pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovų išvestinio reikalavimo – įpareigoti atsakovę VĮ Registrų centrą iš naujo išnagrinėti ieškovų J. K. ir S. Z. 2018-10-19 prašymą (reg. Nr. 19011828) ir 2018-10-19 prašymą (reg. Nr. 19011851).

183Dėl įrodymų vertinimo, įrodinėjimo pareigų paskirstymo, teismo šališkumo

18460.

185Apeliantų vertinimu, pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstas išvadas, vadovavosi tik ieškovo J. P. ir matininko A. K. teiginiais ir liudijimais, jų teisingumo ir patikimumo nevertino, ignoruodamas apeliantų pateiktus įrodymus, pažeidė procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodymų tyrimą ir vertinimą.

18661.

187Įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių civilinio proceso teisės normų (CPK 176, 185 straipsniai) aiškinimo ir taikymo praktika suformuota ir išplėtota daugelyje kasacinio teismo nutarčių. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios informacijos įrodomąją vertę teismas nustato pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-87-969/2017, 47 p.). Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai išlieka tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-200-421/2019, 27 p.).

18862.

189Pagal kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką, CPK 178 straipsnyje nustatyta bendroji įrodinėjimo pareiga, kuri tenka tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia, t. y. ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų – tokius faktus, atsikirsdamas į ieškinį, turi įrodyti atsakovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-546/2011 ir joje nurodyta praktika).

19063.

191Nors apeliantai nesutiko su NŽT Klaipėdos rajono skyriaus sprendimų, kuriais buvo patvirtinti jų žemės sklypų kadastro duomenys, panaikinimu, siekė panaikinti NŽT Klaipėdos rajono skyriaus sprendimą, kuriuo patvirtinti J. P. žemės sklypo kadastro duomenys, tačiau jokių tai paneigiančių / patvirtinančių papildomų įrodymų nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė, atsikirtimus į ieškovo ieškinį bei savo ieškinio reikalavimus iš esmės grindė bendro pobūdžiais teiginiais, kurie nesudaro pagrindo suabejoti byloje atliktu įrodymų įvertinimu ir naikinti skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo.

19264.

193Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad procesinių veiksmų atlikimas ir atitinkamų procesinių sprendimų priėmimas savaime negali būti vertinamas kaip teisėjo (teisėjų) šališkumo ir suinteresuotumo bylos baigtimi įrodymas bei teisėjo (teisėjų) nušalinimo pagrindas. Nesutikdamas su atitinkamais teismo procesiniais sprendimais, asmuo turi teisę pasinaudoti civilinio proceso įstatyme nustatytomis teismo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formomis – apeliacija, kasacija, proceso atnaujinimo institutu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. lapkričio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-330-916/2019). Todėl aplinkybės, kad pirmosios instancijos teismas padarė kitokias išvadas, nei siekė apeliantai, kad byloje surinkti įrodymai įvertinti ne taip, kaip pageidavo ieškovai S. Z. ir J. K., savaime nesudaro pagrindo konstatuoti bylą išnagrinėjusio pirmosios instancijos teismo teisėjo šališkumo ar neleistino jo palankumo ieškovui J. P..

19465.

195Byloje nėra patikimų duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas buvo šališkas ar turėjo suformuotą išankstinę nuomonę dėl byloje vertinamų teisinių santykių ir nagrinėto klausimo, o apeliantų teiginiai ir pasvarstymai šiuo apsektu vertintini kaip jų subjektyvi nuomonė.

19666.

197Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Dėl esminių apeliacinio skundo argumentų pasisakyta. Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi įtakos skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

198Dėl bylos procesinės baigties

19967.

200Vadovaudamasi šioje nutartyje išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija nusprendžia, kad tenkinti atsakovės apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo. Skundžiamas sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

201Dėl bylinėjimosi išlaidų

20268.

203Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas J. P. apeliacinės instancijos teisme turėjo 700 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Atmetus ieškovų S. Z. ir J. K. apeliacinį skundą iš jų priteistinos ieškovo J. P. 700 Eur bylinėjimosi išlaidos, patirtos bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

204Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

205Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. liepos 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

206Priteisti ieškovui J. P. iš ieškovo S. Z. 350 Eur išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

207Priteisti ieškovui J. P. iš ieškovo J. K. 350 Eur išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovų... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovai S. Z. ir J. K. kreipėsi į teismą, prašydami: 1) panaikinti... 7. 2.... 8. Ieškovas J. P. kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti NŽT... 9. 3.... 10. Atsakovė VĮ Registrų centras atsiliepimu prašo ieškovų S. Z. ir J. K.... 11. 4.... 12. Atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (ji yra... 13. 5.... 14. Trečiasis asmuo UAB „Gargždų projektas“ atsiliepimais prašo ieškovų... 15. 6.... 16. S. Z. ir J. K. atsiliepimu į ieškovo J. P. ieškinį prašo jį atmesti kaip... 17. 7.... 18. J. P. atsiliepimais į S. Z. ir J. K. ieškinį prašo jį atmesti kaip... 19. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 20. 8.... 21. Klaipėdos apylinkės teismas 2020 m. liepos 16 d. sprendimu ieškovo J. P.... 22. 9.... 23. Teismas nustatė, kad, kilus ginčams tarp gretimų žemės sklypų savininkų... 24. 10.... 25. Teismas konstatavo, kad NŽT, žinodama apie sklypų pasislinkimus ir tai, kad... 26. 11.... 27. Teismas nusprendė, kad ieškovų J. K. ir S. Z. užsakyti ir matininko D. J.... 28. 12.... 29. Teismas padarė išvadą, kad J. P. žemės sklypo kadastro duomenys buvo... 30. 13.... 31. Teismas pažymėjo, kad nekilnojamojo turto objektų kadastrinius matavimus... 32. 14.... 33. Teismas akcentavo, kad, netenkinus ieškovų reikalavimo panaikinti ginčijamus... 34. 15.... 35. Teismas nustatė, kad ieškovas J. P. neturtinės žalos atlyginimą kildina... 36. 16.... 37. Teismas nurodė, kad vien netiesioginiai įrodymai – ieškovo atstovo... 38. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 39. 17.... 40. Ieškovai S. Z. ir J. K. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos... 41. 17.1.... 42. Teismas teisingai nustatė, kad ginčo objektas yra ginčijami administraciniai... 43. 17.2.... 44. Pirmosios instancijos teismas neįvertino nagrinėjamos situacijos ir... 45. 17.3.... 46. Teismo sprendimas panaikinti NŽT Klaipėdos r. skyriaus 2018-10-18 sprendimus... 47. 17.4.... 48. Apeliantai nesutinka su teismo sprendimu ir dėl atsisakymo panaikinti... 49. 17.5.... 50. Ginčas byloje yra ne dėl buvusių žemės sklypų riboženklių atstatymo, o... 51. 17.6.... 52. Visas teismo sprendimas grįstas ne byloje ištirtais įrodymais, bet tik... 53. 18.... 54. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas J. P. prašo ieškovų apeliacinį... 55. 18.1.... 56. Nesutinka su apeliantų teiginiu, kad J. P. sklypas buvo suformuotas be jokio... 57. 18.2.... 58. Nepagrįsta apeliantų nuoroda, kad byloje nėra pridėta J. P. žemės sklypo... 59. 18.3.... 60. Apeliantai prieš pateikdami skundus teismui dėl Nacionalinės žemės... 61. 18.4.... 62. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 2019-03-22 raštu Nr.(5.1... 63. 18.5.... 64. Turi būti tikslinami J. K. ir S. Z. viso sklypo (ne atskirų padalytų dalių)... 65. 18.6.... 66. Matininkas D. J. 2018-09-24 NŽT Klaipėdos rajono skyriui pateikė J. K.... 67. 18.7.... 68. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad matininkas D. J.,... 69. 18.8.... 70. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos... 71. 19.... 72. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė VĮ Registrų centras prašo... 73. 19.1.... 74. Registrų centras nesutinka su apeliantų teiginiais, neva ginčijami Registrų... 75. 19.2.... 76. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio 4 dalis imperatyviai... 77. 19.3.... 78. Apeliantai skunde painioja Klaipėdos apygardos teismo 2017-11-02 sprendimu... 79. 20.... 80. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie... 81. 20.1.... 82. Nacionalinė žemės tarnyba atsiliepimuose ne kartą išnagrinėtoje... 83. 20.2.... 84. Tikrinimo kameraliai metu Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys... 85. 20.3.... 86. Teismo sprendimas panaikinti NŽT Klaipėdos r. skyriaus 2018-10-18 sprendimus... 87. 20.4.... 88. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pažymi, kad... 89. 20.5.... 90. Nacionalinė žemės tarnyba dėl kitos dalies, t. y. dėl Nacionalinės... 91. 20.6.... 92. Klaipėdos apygardos teismas sprendimu nepanaikino J. P. žemės sklypo... 93. 21.... 94. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Gargždų... 95. 21.1.... 96. Detaliųjų planų rengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos... 97. 21.2.... 98. Apeliantų teiginiai, kad suformuoti detaliaisiais planais trys S. Z. ir du J.... 99. Teisėjų kolegija... 100. Apeliacinis skundas atmestinas.... 101. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir... 102. Dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo ribų... 103. 22.... 104. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 105. 23.... 106. CPK 321 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas... 107. Dėl ginčo esmės... 108. 24.... 109. Nagrinėjamos bylos apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 110. 25.... 111. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2017 m. lapkričio 2 d. Klaipėdos apygardos... 112. 26.... 113. Teismas nurodė, kad vykdant 2017 m. lapkričio 2 d. Klaipėdos apygardos... 114. 27.... 115. Ieškovo J. P. prašymu uždaroji akcinė bendrovė „Gargždų projektas“... 116. 28.... 117. Ieškovo S. Z. prašymu matininkas D. J. 2018-09-20 parengė žemės sklypo,... 118. 29.... 119. Ieškovo J. K. prašymu matininkas D. J. 2018-09-20 parengė žemės sklypo,... 120. 30.... 121. Ieškovai 2018 m. spalio 19 d. VĮ Registrų centrui pateikė prašymus... 122. 31.... 123. Šioje byloje ginčas kyla dėl NŽT Klaipėdos rajono skyriaus sprendimų dėl... 124. Dėl materialinės teisės normų pažeidimo... 125. 32.... 126. Ginčijamu NŽT Klaipėdos rajono skyriaus 2018 m. spalio 18 d. sprendimu... 127. 33.... 128. Pažymėtina, jog nepagrįsti apeliantų argumentai, kad ginčijamas sprendimas... 129. 34.... 130. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudenciją, jei... 131. 35.... 132. Apeliantai nesutinka su skundžiamu sprendimu, akcentuodami, jog pirmosios... 133. 36.... 134. Teisėjų kolegija pažymi, kad Klaipėdos apygardos teismas 2017-11-02... 135. 37.... 136. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantų teiginiais, kad J. P. sklypas buvo... 137. 38.... 138. Nagrinėjamu atveju ginčijame sprendime nurodyta, kad tvirtinami žemės... 139. Dėl NŽT Klaipėdos rajono skyriaus 2018 m. spalio 18 d. sprendimų... 140. 39.... 141. Ieškovai J. K. ir S. Z. nesutinka su skundžiamu sprendimu, akcentuodami, jog... 142. 40.... 143. Įsiteisėjusiu 2017 m. lapkričio 2 d. sprendimu nustatyta, kad J. P.... 144. 41.... 145. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu... 146. 42.... 147. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovo J. P. prašymu uždaroji akcinė... 148. 43.... 149. Ieškovų S. Z. ir J. K. prašymu matininkas D. J. 2018-09-20 parengė jų... 150. 44.... 151. Pažymėtina, kad kadastrinių matavimų metu yra renkami faktinio pobūdžio... 152. 45.... 153. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes, visų pirma... 154. 46.... 155. Antra, bylos duomenimis nustatyta, kad su J. P. žemės sklypu besiribojančio... 156. 47.... 157. NŽT 2018 m. spalio 18 d. patvirtino trijų ginčo žemės sklypų kadastro... 158. 48.... 159. Apie būtinumą koreguoti / tikslinti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos... 160. 49.... 161. Ieškovų J. K. ir S. Z. atstovas teismo posėdžio metu patvirtino, kad... 162. 50.... 163. Teisėjų kolegijos vertinimu, tai, kad J. P. žemės sklypo nauji kadastriniai... 164. 51.... 165. Įvertinusi anksčiau aptartas aplinkybes, teisėjų kolegija sutinka su... 166. Dėl Registrų centro priimtų sprendimų... 167. 52.... 168. Ieškovai J. P., S. Z. ir J. K. 2018 m. spalio 19 d. VĮ Registrų centrui... 169. 53.... 170. Ieškovai S. Z. ir J. K. mano, kad jų žemės sklypų matininko D. J.... 171. 54.... 172. VĮ Registrų centras bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad Registrų centro... 173. 55.... 174. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenys į nekilnojamojo turto kadastrą... 175. 56.... 176. Teisėjų kolegijos vertinimu, teritorinis registratorius ginčijamuose... 177. 57.... 178. VĮ Registrų centras, įvertinęs kartu su Nacionalinės žemės tarnybos prie... 179. 58.... 180. Teisėjų kolegijos manymu, VĮ Registrų centras, nustatęs tokią aplinkybę,... 181. 59.... 182. Atmetęs ieškovų reikalavimus panaikinti ginčijamus VĮ Registrų centro... 183. Dėl įrodymų vertinimo, įrodinėjimo pareigų paskirstymo, teismo... 184. 60.... 185. Apeliantų vertinimu, pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstas... 186. 61.... 187. Įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių civilinio proceso... 188. 62.... 189. Pagal kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką, CPK 178 straipsnyje... 190. 63.... 191. Nors apeliantai nesutiko su NŽT Klaipėdos rajono skyriaus sprendimų, kuriais... 192. 64.... 193. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad procesinių veiksmų atlikimas ir... 194. 65.... 195. Byloje nėra patikimų duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad pirmosios... 196. 66.... 197. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti... 198. Dėl bylos procesinės baigties ... 199. 67.... 200. Vadovaudamasi šioje nutartyje išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija... 201. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 202. 68.... 203. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas J. P. apeliacinės instancijos teisme... 204. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331... 205. Klaipėdos apylinkės teismo 2020 m. liepos 16 d. sprendimą palikti... 206. Priteisti ieškovui J. P. iš ieškovo S. Z. 350 Eur išlaidų, patirtų... 207. Priteisti ieškovui J. P. iš ieškovo J. K. 350 Eur išlaidų, patirtų...