Byla 2A-359-198/2010

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Ramunės Čeknienės, kolegijos teisėjų: Birutės Jonaitienės (pranešėja), Birutės Valiulienės, sekretoriaujant Angelei Andrikonienei dalyvaujant atsakovo atstovei R. G.

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Bangenė“ apeliacinį skundą dėl Rokiškio rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-46-126/2010 pagal ieškovo Valstybinės įmonės Valkininkų miškų urėdija ieškinį atsakovui UAB „Bangenė“ dėl netesybų priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 5 272,50 Lt dydžio netesybas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad su atsakovu 2008-12-09 sudarė apvaliosios medienos ilgalaikio pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 09-02, pagal kurią ieškovas įsipareigojo patiekti, o atsakovas nupirkti apvaliąją medieną: per 2009 m. I ketvirtį - 285 ktm, o per II ketvirtį - 275 ktm PP-B asortimento medienos. Atsakovas Sutartyje numatyto kiekio nenupirko ir taip neįvykdė sutartinių įsipareigojimų. Apie objektyvias nuo Sutarties šalių nepriklausomas ir Sutarties sąlygų neleidžiančias įgyvendinti aplinkybes, kurios turi būti įrodytos ir kurias konstatavus šaliai, pažeidusiai sutarties vykdymą, galėtų būti netaikoma sutartinė atsakomybė, atsakovas nepateikė. Faktas, jog egzistuoja tiek pasaulinė ekonominė krizė, tiek ir ekonominė krizė Lietuvoje yra viešai pripažinta ir visiems žinoma aplinkybė nuo 2008 m. vidurio. Medienos pardavimo rinkos smukimas tiek Lietuvoje, tiek ir Europoje buvo pastebimas nuo 2008 metų vasaros, tačiau šalių sutarto dydžio priteistina netesybų suma neturėtų būti mažinama dėl šių priežasčių: dėl pirkėjo pasiūlytos kainos konkurso metu, pirkėjas įgijo pirmumo teisę įsigyti medienos, likusiems pirkėjams neliko pageidaujamo pirkti medienos kiekio. Todėl vykdant apvaliosios medienos pirkimo - pardavimo konkursą ir sudarant Sutartį su atsakovu šios aplinkybės šalims buvo žinomos. Sutarties 6.2 punkte numatyta, kad Sutarties sąlygų nesilaikanti šalis privalo mokėti kitai Sutarties šaliai 10 procentų nuo neįvykdytos sandorio dalies vertės dydžio baudą. Kadangi atsakovas nevykdė pareigos nupirkti sutartą kiekį medienos, ieškovas dėl to patyrė nuostolius, kuriuos atsakovas privalo atlyginti.

5Rokiškio rajono apylinkės teismas 2010 m. vasario 18 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo UAB „Bangenė“ ieškovui VĮ Valkininkų miškų urėdijai 2 179,20 Lt netesybų ir 571,53 Lt bylinėjimosi išlaidų. Kitoje dalyje ieškinį atmetė.

6Teismas nustatė, kad 2008-12-09 Apvalios medienos ilgalaikio pirkimo - pardavimo sutartimi Nr. 09-02 ieškovas 2009 – 2013 metais įsipareigojo patiekti, o atsakovas nupirkti 5550 ktm, nustatant 1ktm kainą (be PVM) 95 Lt, iš jų 2009 m. I ketvirtyje – 285 ktm, II ketvirtyje – 275 ktm medienos. Sutarties 4 punktu šalys susitarė dėl apvalios medienos pardavimo kainos ir jų keitimo tvarkos, kurios 4.5 punkte numatyta, kad medienos kainos kitam pusmečiui tikslinamos per 10 darbo dienų po medienos pusmetinių pardavimų, vykdomų Prekybos apvaliąja mediena taisyklių nustatyta tvarka, dienos, atsižvelgiant į šiuose pardavimuose nustatytas vidutines atitinkamo sortimento pardavimo kainas. Šios Sutarties sąlygos atitiko Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. D1-327 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. D1-504 redakcija) patvirtintų Prekybos apvaliąja mediena taisyklių 45 punkto reikalavimus. Atsakovas 2009 m. sausio – vasario mėnesiais nupirko 330,61 ktm. medienos už sutartyje nurodyta kainą – po 95Lt už 1ktm. Nors ieškovas teigė, kad 330,61 ktm. medienos buvo parduota pagal 2008 m. gruodžio 9 d. apvaliosios medienos pusmetinę pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 09-05, tačiau pagal byloje pateiktas PVM sąskaitas – faktūras teismas nenustatė, kad mediena buvo perkama būtent pagal Sutartį Nr. 09-05. Ieškovui nesurinkus įrodymų, kad mediena buvo perkama pagal Sutartį Nr.09-05, teismas laikė, kad ieškovas 330,61 ktm medienos po 95 Lt už 1ktm. nupirko pagal Sutartį Nr.09-02. Sprendė, kad atsakovas per 2009 m. 1 ir 2 ketvirčius, vykdydamas sutartį Nr.95-02, iš ieškovo nupirko 330,61ktm. medienos, todėl laikė nepagrįstu ieškovo teiginį, jog atsakovas per minimą laikotarpį visai nepirko sutartyje nurodyto kiekio. Tokiu būdu, atsakovas per 2009 m. I ir II ketvirčius nenupirko 229,39 ktm (560ktm. – 330,61ktm.) medienos.

7Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kaip ekonominė krizė paveikė įmonės veiklos rezultatams. Atsakovas yra verslininkas, veikia savo rizika ir privalo būti apdairus. Sudarytos laisva valia komercinės sutarties nevykdymo atsakovas negali pateisinti pasikeitusia medienos kaina rinkoje, nes sudarydamas sutartį su ieškovu ir sutikdamas su sutarties reikalavimais bei žinodamas taikomus abiems šalims Prekybos apvaliąja mediena taisyklėse numatytus ribojimus, jis prisiėmė riziką dėl galimos medienos kainos kritimo pusmečiui, t. y. laikotarpiui, po kurio dėl perkamos medienos kainos būtų galimi papildomi šalių susitarimai. Atsakovas, manydamas jo teisę esant pažeista, dėl to, kad medienos kaina susitartu ją nupirkti laikotarpiu yra kritusi dėl ekonominio sunkmečio, neturėjo teisės sutarties įsipareigojimų nevykdyti, o ieškovui nesutinkant keisti sutarties sąlygų, turėjo teisę kreiptis į teismą, tačiau to nepadarė (CK 6.204str.3d.), o papildomai sudarė Apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo pardavimo sutartis: 2008 m. gruodžio 9 d. – Nr. 09-05, 2009 m. kovo 6 d. – Nr. 09-62a, 2009 m. balandžio 2 d. – Nr. 09-69. Teismas pažymėjo, kad pagal Prekybos apvaliąja mediena taisyklių 11 punktą, pardavimuose pagal ilgalaikes sutartis nenupirktas medienos kiekis perkeliamas parduoti į tuo metu vykstančius pusmetinius pardavimus, kas šiuo atveju ir buvo padaryta.

8Teismas atmetė atsakovo motyvą, kad 237,27 ktm medienos po 75 Lt ir 1996,43 ktm medienos po 60 Lt atsakovas nupirko vykdydamas Sutartį Nr.09-02, kadangi tokios perkamos medienos kainos numatytos tik apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo – pardavimo sutartyse Nr. 09-62a ir 09-69. Tokiu būdu, laikė, kad 2233,70 ktm medienos buvo nupirkta pagal pusmetinio pirkimo – pardavimo sutartis. Atsakovas pagal Sutartį Nr. 09-02 per I ir II ketvirtį nenupirko 229,39 ktm medienos, todėl netesybos sudaro 2 179,20Lt (229,39 x 95Lt x 10 proc.(Sutarties 6.2 punktas)).

9Apeliaciniu skundu atsakovas prašo apylinkės teismo sprendimą panaikinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas – 158 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodo, kad teismas pažeidė CPK 185 str. nuostatas dėl įrodymų vertinimo, nes daugumos aplinkybių nevertino arba nepagrįstai aiškino ieškovo naudai. O būtent – teismas neteisingai tvirtina, kad atsakovas, manydamas jo teisę esant pažeistą, dėl to, kad medienos kaina susitartu ją nupirkti laikotarpiu yra kritusi dėl ekonominio sunkmečio, neturėjo teisės sutarties įsipareigojimų nevykdyti, o ieškovui nesutinkant keisti sutarties sąlygų, turėjo teisę kreiptis į teismą, tačiau to nepadarė (CK 6.204 str. 3 d.), o papildomai sudarė apvaliosios medienos pusmetinio pirkimo pardavimo sutartis. Priešingai, nei teigia teismas, atsakovas neturėjo galimybės prašyti, o ieškovas keisti sutarties sąlygų, nes tarp šalių sudarytos komercinės sutarties sąlygos yra reglamentuojamos LR Aplinkos ministro 2005-06-29 įsakymu Nr. D1-327 patvirtintomis Prekybos apvaliąja mediena taisyklėmis, kuriose numatyta tik galimybė nevykdyti sutarties dėl objektyvių nuo Sutarties šalių nepriklausomų ir Sutarties sąlygų neleidžiančių įgyvendinti aplinkybių. Tarp atsakovo ir ieškovo 2008-12-09 sudarytos Apvalios medienos pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 09-02 6.2 punktas ne tik nustato prievolę Sutarties sąlygų nesilaikančiai šaliai mokėti 10 procentų nuo neįvykdytos sandorio dalies vertės dydžio baudą, bet kartu ir apibrėžia išimtinius atvejus, kada ši nuostata gali būti netaikoma (pavyzdžiui, jei kelio savininkas laikinai apribojo, nutraukė eismą ar uždarė kelią dėl avarijų, stichinių nelaimių, per polaidį, kelio taisymo, remonto, priežiūros darbų metu ar kt.). Sąlyga taikyti šias aplinkybes - privalomas pranešimas apie aplinkybių atsiradimą kitai šaliai per 5 darbo dienas nuo jų atsiradimo dienos. Atsakovas šią sąlygą įvykdė, todėl teismas turėjo galimybę tirti 2009-02-23 raštą Nr. 09-17 ir 2009-07-29 raštą Nr. 09-109, ko tinkamai nepadarė. Atsakovas įrodinėjo, kad 2010 metų pradžioje įsisiautėjusi pasaulinė ekonominė krizė sudavė ypatingai skaudų smūgį Lietuvos medienos sektoriui. Ši aplinkybė daug kartų buvo įvardinta žiniasklaidos priemonėse, ji yra vertintina kaip viešai žinomas įvykis remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 51 dėl civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje, nuostatomis. Ši aplinkybė įrodoma Lietuvos Respublikos vyriausybės 2009-03-25 nutarimu Nr. 223 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2008 metų veiklos ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“. Nutarimo 2.4 punkte, be kitų sąlygų, tiesiogiai įvardinta priežastis, kodėl atsakovas nebegalėjo vykdyti Sutarties. Tai Lenkijos zloto kurso nuvertėjimas 40 procentų per tris mėnesius (atsakovas yra eksportuotojas, pagrindinė jo rinka - Lenkija). Vyriausybės nutarime konstatuota, kad 60 procentų Lietuvos BVP eksportuojama, tai tampa kliūtimi visai ekonomikai.

10Apelianto teigimu, teismas netyrė ir paties ieškovo pateikto įrodymo - VĮ Valkininkų miškų urėdijos 2009-11-25 rašto Nr. V6(5.5)-1073 „Dėl medienos pardavimo kainų“, kuriame nurodyta, kad 2009 m. I pusmetį vidutinė beržo popiermedžių sortimento kaina buvo 66 Lt už vieną kubinį metrą (su atsakovu pasirašytoje Sutartyje to paties sortimento kaina tuo pat metu buvo 95 Lt). Be to, teismas netinkamai tyrė ir aiškino kitas su ieškovu pasirašytas sutartis: 2008 m. gruodžio 9 d. Nr. 09-05, 2009 m. kovo 6 d. Nr. 09-62a, 2009 m. balandžio 2 d. Nr. 09-69. Papildomos sutartys buvo sudarytos po to, kai Ieškovas buvo informuotas apie aplinkybes, įvardintas Sutarties 6.2 p. Sutikdamas pasirašyti šias sutartis ieškovas konkliudentiniais veiksmais patvirtino, jog puikiai suvokia situaciją medienos rinkoje, žino pasaulio, o tuo pačiu ir Lietuvos Respublikos ekonomiką ištikusios krizės poveikį šalių sutartiniams santykiams, sutinka, kad medienos pirkti tokiomis aukštomis, situacijos rinkoje neatitinkančiomis, kainomis atsakovas nebegali. Taigi, vykdant sutartį atsirado sunkumų, dėl kurių sutarties vykdymas joje numatytomis sąlygomis ėmė prieštarauti protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams, kaip tai įvardinta LR Aukščiausiojo Teismo 2006-04-24 nutartyje, civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2006. Tolimesnis šio principo laikymasis būtų atvedęs įmonę prie bankroto, kuris būtų turėjęs sunkių tiek ekonominių, tiek socialinių padarinių.

11Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinį skundą atmesti ir skundžiamą apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą, taip pat priteisti iš apelianto 508,20 Lt bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą. Nurodo, kad teismas tinkamai įvertino bylos faktines aplinkybes. Priešingai, nei teigia apeliantas, sutarties laisvės principas leidžia šalims ne tik sudaryti sutartį, bet ir pakeisti jau sudarytoje sutartyje sulygtas sąlygas. Šalims nepavykus susitarti, sutartis gali būti pakeista teismo tvarka. Tokiu būdu, atsakovas, manydamas, kad jo teisė yra pažeista, dėl to, kad medienos kaina susitartu ją nupirkti laikotarpiu yra kritusi dėl ekonominio sunkmečio, neturėjo teisės nevykdyti sutartinių įsipareigojimų, o ieškovui nesutinkant keisti sutarties sąlygų, turėjo teisę kreiptis į teismą dėl sutarties pakeitimo, tačiau to nepadarė.

12Atsakovas 2009-02-23 Nr. 09-17 ir 2009-07-29 Nr. 09-109 raštuose, kaip objektyvias nuo Sutarties šalių nepriklausomas ir Sutarties sąlygų neleidžiančias įgyvendinti aplinkybes, įvardija medienos kainų kritimą, valiutų nuvertėjimą, ekonominę krizę pasaulyje ir Lietuvoje. Tačiau tokios atsakovo įvardintos aplinkybės negali būti pripažįstamos, kaip atsakovą atleidžiančios nuo sutartinės atsakomybės. Atsakovas yra verslininkas, laisva valia sudaręs sutartį, veikia savo rizika ir privalo būti apdairus. Tokį išaiškinimą teikia ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT 2003-09-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-813/2003). Be to, medienos pardavimo rinkos smukimas tiek Lietuvoje, tiek ir Europoje buvo pastebimas nuo 2008 metų vasaros, todėl vykdant apvaliosios medienos pirkimo - pardavimo konkursą ir sudarant 2008-12-09 Sutartį su atsakovu šios aplinkybės šalims buvo žinomos, medienos pirkėjai turėjo pagrindo numatyti dar didesnį medienos kainos smukimą. Taigi, atsakovas, būdamas verslininkas, prisiėmė ir su kainų kritimu susijusią riziką.

13Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas netyrė ieškovo pateikto įrodymo - VĮ Valkininkų miškų urėdijos 2009-11-25 rašto Nr. V6(5.5)-1073. Tačiau ši pažyma įrodo ieškovo patirtus nuostolius. Dėl to, kad atsakovas nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų – nenupirko šalių Sutartyje numatyto sortimento atitinkamo kiekio medienos už sutartą kainą, ieškovas, siekdamas išvengti dar didesnių nuostolių, buvo priverstas parduoti medieną už mažesnę kainą. Taip pat teismas netyrė VĮ Valkininkų miškų urėdijos 2009-11-25 rašto, kadangi ieškovui nėra pareigos įrodyti patirtus nuostolius, nes šalys Sutarties 6.2 punkte susitarė dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2007-10-12 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje J. N. v. T. M. ir kt., bylos Nr. 3K-7-304/2007, aiškindama netesybų institutą reglamentuojančias materialinės teisės normas, konstatavo, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais.

14Taip pat atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas netinkamai tyrė ir aiškino kitas su ieškovu pasirašytas sutartis (2008 m. gruodžio 9 d. Nr.09-05, 2009 m. kovo 6 d. Nr.09-62, 2009 m. balandžio 2 d. Nr.09-69). Šias Sutartis atsakovas nepagrįstai įvardija „papildomomis sutartimis, kurios sudarytos po to, kai ieškovas buvo informuotas apie aplinkybes, įvardintas Sutarties 6.2 p.“ Apvaliosios medienos pardavimas yra vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis. Su atsakovu sudarytos 2009 m. kovo 6 d. ir 2009 m. balandžio 2 d. sutartys vykdant medienos pardavimą vienu iš Taisyklėse numatytų medienos pardavimo būdų - šalių susitarimu, pagal atsakovo pateiktą pasiūlymą dalyvauti apvaliosios medienos pardavimo konkurse šalių susitarimu, o 2008 m. gruodžio 9 d. sutartis sudaryta vykdant medienos pardavimą Pusmetinuose pardavimuose, pagal atsakovo pateiktą pasiūlymą dalyvauti konkurse Pusmetiniuose pardavimuose. Šių sutarčių pagrindu su atsakovu atsirado nauji civiliniai teisiniai santykiai, o ne keičiant santykį atsiradusį apvaliosios medienos pirkimo - pardavimo sutarties 2008-12-09 Nr.09-06 pagrindu. Naujų sutarčių sudarymas neatleidžia atsakovo nuo pareigos tinkamai vykdyti 2008-12-09 Nr.09-06 sutartį.

15Apeliacinis skundas atmestinas, Rokiškio rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 18 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

16Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam ginčo išsprendimui svarbias aplinkybes, visapusiškai, pilnai ir objektyviai pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertino įrodymus, tinkamai išaiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, tinkamai motyvavo savo išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 185 str., 263 str. 1 d.).

17Teismas sprendime nurodė konkrečius įrodymus ir jų pagrindu nustatytas faktines bylos aplinkybes, tinkamai motyvavo savo išvadas, nurodė teisės normas, kuriomis vadovaujasi, kas ir sudarė faktinį bei teisinį pagrindą ieškovo Valstybinės įmonės Valkininkų miškų urėdijos ieškinį tenkinti iš dalies. Byloje nustatyta, kad 2008-12-09 šalys sudarė Apvalios medienos ilgalaikio pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 09-02 (t. 1, b. l. 5-9). Sutarties 1 punktu ieškovas 2009 – 2013 metais įsipareigojo patiekti, o atsakovas - nupirkti 5550 ktm. Nustatyta 1 ktm kaina (be PVM) 95 Lt. Pardavimo terminai – 2009 m. I ketvirtyje – 285 ktm, II ketvirtyje – 275 ktm medienos. Sutarties 4 punktu šalys susitarė dėl apvalios medienos pardavimo kainos ir jų keitimo tvarkos, kurios 4.5 punkte numatė, kad medienos kainos kitam pusmečiui tikslinamos per 10 darbo dienų po medienos pusmetinių pardavimų, vykdomų Prekybos apvaliąja mediena taisyklių nustatyta tvarka, dienos, atsižvelgiant į šiuose pardavimuose nustatytas vidutines atitinkamo sortimento pardavimo kainas. Šios Sutarties sąlygos atitiko Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2005-06-29 įsakymu Nr. D1-327 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-09-29 įsakymo Nr. D1-504 redakcija) patvirtintų Prekybos apvaliąja mediena taisyklių 45 punkto reikalavimus. Iš byloje pateiktų PVM sąskaitų – faktūrų matyti, kad atsakovas 2009 m. sausio – vasario mėnesiais nupirko 330,61 ktm medienos už sutartyje nurodyta kainą – po 95 Lt už 1 ktm (t. 1, b. l. 76-80). Pirmosios instancijos, vadovaudamasis byloje esančiais įrodymais, sprendė, kad atsakovas per 2009 m. I ir II ketvirčius, vykdydamas sutartį Nr. 95-02, iš ieškovo nupirko 330,61 ktm medienos, t. y. per 2009 m. I ir II ketvirčius nenupirko 229,39 ktm (560 ktm. – 330,61 ktm.) medienos, su kuo kolegija sutinka ir atskirai nebepasisako.

18Apeliantas skundą iš esmės grindžia tuo, kad teismas pažeidė CPK 185 str. nuostatas dėl įrodymų vertinimo, nes daugumos aplinkybių nevertino arba nepagrįstai aiškino ieškovo naudai, o būtent – netinkamai tyrė ir aiškino 2009-02-23 raštą Nr. 09-17, 2009-07-29 raštą Nr. 09-109, netyrė ir paties ieškovo pateikto įrodymo - 2009-11-25 rašto Nr. V6(5.5)-1073 „Dėl medienos pardavimo kainų“ bei kitų su ieškovu pasirašytų sutarčių (2008 m. gruodžio 9 d. Nr. 09-05, 2009 m. kovo 6 d. Nr. 09-62a, 2009 m. balandžio 2 d. Nr. 09-69). Apelianto teigimu, dėl pasaulį ištikusios ekonominės krizės atsirado sunkumų vykdyti sutartį, dėl ko sutarties vykdymas joje numatytomis sąlygomis ėmė prieštarauti protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams.

19Teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad asmens ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva – tai teisinių galimybių visuma, sudaranti prielaidas asmeniui savarankiškai priimti jo ūkinei veiklai reikalingus sprendimus, suponuoja sutarčių sudarymo laisvę (Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d., 2006 m. gegužės 31 d., 2008 m. kovo 5 d., 2009 m. kovo 2 d., 2009 m. kovo 27 d., balandžio 29 d., birželio 8 d. ir spalio 8 d. nutarimai). Asmens ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva suteikia teisę laisvai pasirinkti verslą, teisę laisvai sudaryti sutartis. CK 6.154 str. 1 d. nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Sutarties esmė – šalių bendra nuomonė, valios sutapimas. Šalių valios autonomijos bei sutarčių sudarymo laisvės principai sutartiniuose civiliniuose teisiniuose santykiuose lemia šių santykių dalyvių pareigą įgyvendinant pasiektus abipusius susitarimus laikytis sulygtų sutarties sąlygų. Kita vertus, tiek sutarties, kaip jos šalių atitinkamų veiksmų teisinis pagrindas, tiek ir jos tarp šalių kilę sutartiniai civiliniai teisiniai santykiai turi atitikti civiliniame įstatyme esančių imperatyviųjų teisės normų reikalavimus. Tai reiškia, kad sutarties šalys yra laisvos susitarti dėl bet kokių joms priimtinų sutarties sąlygų, taip pat gali savarankiškai nuspręsti, kokia forma sudaryti sutartį, išskyrus atvejus, kai tam tikros sutarties turinio sąlygos ar sutarties forma nustato imperatyviosios teisės normas arba tam tikrų sąlygų reikalauja gera moralė, viešoji tvarka, teisės principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 31 d. sutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2008). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykužius sutartinius įsipareigojimus. Ar konkretus netesybų dydis nustatytas pagrįstai, sprendžiama įvertinant tai ar teismas nepažeidė įstatymų, kuriuose suformuluoti jų mažinimo atvejai ir kriterijai, o kitus klausimus, kurie palikti teismo nuožiūrai, sprendė pagal principinius teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 str.) ir iš esmės nuožiūros teise naudojosi protingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007).

20Apelianto teigimu, tarp atsakovo ir ieškovo 2008-12-09 sudarytos Apvalios medienos pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 09-02 6.2 punktas ne tik nustato prievolę Sutarties sąlygų nesilaikančiai šaliai mokėti 10 procentų nuo neįvykdytos sandorio dalies vertės dydžio baudą, bet kartu ir apibrėžia išimtinius atvejus, kada ši nuostata gali būti netaikoma. Sąlyga šio punkto netaikyti - privalomas pranešimas apie aplinkybių atsiradimą kitai šaliai per 5 darbo dienas nuo jų atsiradimo dienos. Kadangi 2010 metų pradžioje įsisiautėjusi pasaulinė ekonominė krizė sudavė ypatingai skaudų smūgį Lietuvos medienos sektoriui, todėl, apelianto manymu, jis galėjo pasinaudoti tokia išlyga, t. y. nevykdyti sutarties 6.2 punkto. Priešingai šiems teiginiams, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas yra verslininkas, veikia savo rizika, todėl privalo būti apdairus. Sudarytos laisva valia komercinės sutarties nevykdymo atsakovas negali pateisinti pasikeitusia medienos kaina rinkoje, nes sudarydamas sutartį su ieškovu ir sutikdamas su sutarties reikalavimais bei žinodamas taikomus abiems šalims Prekybos apvaliąja mediena taisyklėse numatytus ribojimus, prisiėmė riziką dėl galimos medienos kainos kritimo pusmečiui, t. y. laikotarpiui, po kurio dėl perkamos medienos kainos būtų galimi papildomi šalių susitarimai. Pažymėtina, kad būtent Sutartis su atsakovu buvo sudaryta apvaliosios medienos pardavimo pagal ilgalaikes sutartis konkurso nustatyta tvarka, atsakovą pripažinus laimėtoju pagal jo pasiūlyme nurodytą kainą. Jog egzistuoja ekonominė krizė, jau vykdant apvaliosios medienos pirkimo – pardavimo konkursą ir sudarant Sutartį atsakovui buvo žinoma. Tačiau atsakovas sutartį pasirašė būtent tokiomis sąlygomis. Nors atsakovas nurodo, kad pirkti tokiomis aukštomis, situacijos rinkoje neatitinkančiomis, kainomis nebegali, tačiau tai nepaneigia aplinkybės, jog galimai kiti konkurso laimėtojai būtų negalėję tinkamai įvykdyti Sutarties. Taigi, šiuo atveju, kaip minėta, sutarties šalys yra dvi, kurias ištikusi ekonominė krizė veikia vienodai.

21Priešingai, nei teigia apeliantas, sutarties laisvės principas leidžia šalims ne tik sudaryti sutartį, bet ir pakeisti jau sudarytoje sutartyje sulygtas sąlygas. Šalims nepavykus susitarti, sutartis gali būti pakeista teismo tvarka. Būtent CK 6.223 str. numato sutarties pakeitimo pagrindus. Taigi, atsakovas, manydamas, kad jo teisė yra pažeista, dėl to, kad medienos kaina susitartu ją nupirkti laikotarpiu yra kritusi dėl ekonominio sunkmečio, neturėjo teisės nevykdyti sutartinių įsipareigojimų, o ieškovui nesutinkant keisti sutarties sąlygų, turėjo teisę kreiptis į teismą dėl sutarties pakeitimo.

22Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas netinkamai tyrė 2009-02-23 Nr. 09-17 ir 2009-07-29 Nr.09-109 raštus, taip pat netyrė ieškovo pateikto VĮ Valkininkų miškų urėdijos 2009-11-25 d. rašto Nr. V6(5.5)-1073. Tačiau, kaip matyti iš byloje esančių duomenų ir ieškovo paaiškinimų, kadangi atsakovas nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, t. y. nenupirko šalių Sutartyje numatyto sortimento atitinkamo kiekio medienos už sutartą kainą, ieškovas, siekdamas išvengti dar didesnių nuostolių, buvo priverstas parduoti medieną už mažesnę kainą. Per 2009 m. I pusmetį ieškovas šalių susitarimu pardavė PP-B sortimento medieną už vidutinę kainą 66 Lt/m3 (t. 1, b. l. 66), kai Sutartis su atsakovu pagal jo pasiūlytą kainą dalyvaujant konkurse, buvo sudaryta parduoti medieną po 95 Lt/m3. Pažymėtina, kad teismas netyrė VĮ Valkininkų miškų urėdijos 2009-11-25 rašto Nr. V6(5.5)-1073, kadangi ieškovui nėra pareigos įrodyti patirtus nuostolius, dėl to, kad šalys Sutarties 6.2 punkte susitarė dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2007-10-12 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje J. N. v. T. M. ir kt., bylos Nr. 3K-7-304/2007, aiškindama netesybų institutą reglamentuojančias materialinės teisės normas, konstatavo, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Taigi sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. Be to, atsakovo teigimu, teismas netinkamai tyrė ir aiškino kitas su ieškovu pasirašytas sutartis. Kolegija nesutinka su tokiais apelianto teiginiais, kadangi su atsakovu sudarytos sutartys 2009-03-06 Nr. 09-62 ir 2009-04-02 Nr. 09-69 vykdant medienos pardavimą vienu iš Taisyklėse numatytų medienos pardavimo būdų - šalių susitarimu, pagal atsakovo pateiktą pasiūlymą dalyvauti apvaliosios medienos pardavimo konkurse šalių susitarimu, o 2008-12-09 Nr. 09-05 sutartis sudaryta vykdant medienos pardavimą Pusmetinuose pardavimuose, pagal atsakovo pateiktą pasiūlymą dalyvauti konkurse Pusmetiniuose pardavimuose. Taigi, šių sutarčių pagrindu su atsakovu atsirado nauji civiliniai teisiniai santykiai, dėl ko, kaip minėta, naujų sutarčių sudarymas neatleidžia atsakovo nuo pareigos tinkamai vykdyti 2008-12-09 sutartį Nr. 09-06.

23Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvada priimant skundžiamą procesinį sprendimą pagrįsta įrodymais, kurie nekelia abejonių savo įrodomąja galia, leistinumu ir tarpusavio ryšiu (CPK 177, 180, 183 ir 185 str.), tinkamai taikant materialinės ir procesinės teisės normas. Todėl apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Atmetus apeliacinį skundą iš apelianto priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

24Ieškovas Valstybinė įmonė Valkininkų miškų urėdija prašo priteisti iš apelianto 508,20 Lt bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą. CPK 88 str. 1 d. 6 p. numato, jog prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti. Kaip matyti, atsiliepimą surašė UAB Teisinių žinių centras. Esant šioms aplinkybėms, ieškovo prašymas netenkintinas.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Rokiškio rajono apylinkės teismo 2010 m. vasario 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

27Priteisti iš UAB „Bangenė“, į. k. ( - ) , 3,00 Lt (tris litus) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 5 272,50 Lt dydžio netesybas ir... 5. Rokiškio rajono apylinkės teismas 6. Teismas nustatė, kad 2008-12-09 Apvalios medienos ilgalaikio pirkimo -... 7. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas nepateikė jokių... 8. Teismas atmetė atsakovo motyvą, kad 237,27 ktm medienos po 75 Lt ir 1996,43... 9. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo apylinkės teismo sprendimą panaikinti ir... 10. Apelianto teigimu, teismas netyrė ir paties ieškovo pateikto įrodymo - VĮ... 11. Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinį... 12. Atsakovas 2009-02-23 Nr. 09-17 ir 2009-07-29 Nr. 09-109 raštuose, kaip... 13. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas netyrė ieškovo pateikto... 14. Taip pat atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas netinkamai tyrė ir... 15. Apeliacinis skundas atmestinas, Rokiškio rajono apylinkės teismo... 16. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam... 17. Teismas sprendime nurodė konkrečius įrodymus ir jų pagrindu nustatytas... 18. Apeliantas skundą iš esmės grindžia tuo, kad teismas pažeidė CPK 185 str.... 19. Teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos Konstitucinis Teismas ne... 20. Apelianto teigimu, tarp atsakovo ir ieškovo 2008-12-09 sudarytos Apvalios... 21. Priešingai, nei teigia apeliantas, sutarties laisvės principas leidžia... 22. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad teismas netinkamai tyrė 2009-02-23... 23. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvada... 24. Ieškovas Valstybinė įmonė Valkininkų miškų urėdija prašo priteisti iš... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Rokiškio rajono apylinkės teismo 27. Priteisti iš UAB „Bangenė“, į. k.