Byla 2A-238-413/2013
Dėl išmokų, susijusių su darbo santykiais, priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jolitos Cirulienės, Virginijos Gudynienės (kolegijos pirmininkė) ir Gintauto Koriagino (pranešėjas), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Skirnuva“ apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 8 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2956-652/2012 pagal ieškovo G. L. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Skirnuva“ dėl išmokų, susijusių su darbo santykiais, priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas nuo 1997 m. rugsėjo 9 d. dirbo pas atsakovą vairuotoju. Darbo sutartis su juo nutraukta 2012 m. balandžio 18 d. pagal DK 128 straipsnio 1 dalį (dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių). Atleidimo iš darbo dieną atsakovas su ieškovu pilnai neatsiskaitė. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 14 202,44 Lt su darbo santykiais susijusių išmokų, iš kurių 6 580,52 Lt neišmokėto darbo užmokesčio, 3 837,41 Lt kompensacijos už nepanaudotas atostogas, 3 784,51 Lt išeitinės pašalpos ir vidutinį darbo užmokestį po 119,65 Lt už kiekvieną uždelstą atsiskaityti darbo dieną nuo 2012 m. balandžio 18 d. (atleidimo iš darbo dienos) iki visiško atsiskaitymo, 5 procentų dydžio procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Bylą prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

5Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. birželio 12 d. preliminariu sprendimu ieškinį patenkino, priteisė ieškovui G. L. iš atsakovo UAB ,,Skirnuva” 14 202,44 Lt neišmokėtą darbo užmokestį, vidutį darbo užmokestį po 119,65 Lt už kiekvieną uždelstą atsiskaityti darbo dieną nuo 2012 m. balandžio 18 d. už visą uždelsimo laiką iki visiško atsiskaitymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško atsiskaitymo.

6Atsakovas pareiškė motyvuotus prieštaravimus ir nurodė, kad iš dalies sutinka su ieškovo reikalavimais, tačiau dėl įmonės sunkios finansinės padėties negali atsiskaityti nei su ieškovu, nei su kitais darbuotojais, įsiskolinimą galėtų sumokėti dalimis.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. spalio 8 d. galutiniu sprendimu 2012 m. birželio 12 d. teismo preliminarų sprendimą pakeitė, ieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš atsakovo ieškovui 14 202,44 Lt neišmokėtų išmokų, susijusių su darbo santykiais, 14 119 Lt dydžio vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (28 320 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-06-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kitoje dalyje ieškinį atmetė. Teismas taipogi priteisė iš atsakovo 850 Lt žyminio mokesčio ir 8 Lt pašto išlaidų valstybei. Sprendimo dalį dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio išieškojimo (2 513 Lt) teismas pavedė vykdyti skubiai.

9Teismas nustatė, kad dėl ieškovui neišmokėtų 14 202,44 Lt dydžio darbo išmokų ginčo byloje nėra. Vadovaudamasis kasacinio teismo praktika, numatančia, kad išmoka už uždelsimo atsiskaityti laiką teismo gali būti sumažinama, atsižvelgdamas į atsakovo nurodytus motyvus apie sunkią įmonės finansinę padėtį ir šią aplinkybę patvirtinantį faktą, jog atsakovui 2012 m. birželio 21 d. iškelta restruktūrizavimo bylą, teismas sumažino prašomą priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką iki 14 119 Lt (DK 141 str. 3 d.). Vadovaudamasis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, teismas tenkino ieškovo reikalavimą ir priteisė iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-06-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

11Apeliaciniu skundu atsakovas prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 8 d. sprendimą dalyje dėl vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką pakeisti ir sumažinti priteistą sumą iki fiksuotos 4 000 Lt sumos. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

121. Dėl netesybų skaičiavimo nutraukimo kai įmonei iškeliama restruktūrizavimo byla. Apelianto nuomone, teismo taikyta (priteista) ieškovui 14 119 Lt sankcija (netesybos) yra pernelyg didelė ir neadekvati pažeidimo pobūdžiui. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad „netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai)“. DK 141 straipsnio 3 dalies turinys - „Kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką“ - visiškai atitinka netesybų sampratą, kaip ją apibrėžia CK: darbdavys (skolininkas) neįvykdo prievolės laiku atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju (kreditoriumi), todėl jis turi sumokėti Darbo kodekso (įstatymo) nustatytą vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką (įstatymo nustatyta pinigų suma). Vadovaujantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnio 2 punktu, nuo teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos jai sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, skaičiavimas. Vadinasi, atsakovui vidutinio darbo užmokesčio, kaip ir kitų netesybų, skaičiavimas įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, turėjo būti sustabdytas. Teismas, skirdamas atsakovui sankciją, negalėjo priteisti vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo laiką daugiau nei iki 2012 m. birželio 29 d., tai yra kuomet įsiteisėjo Kauno apygardos teismo nutartis iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą. Nuo 2012 m. balandžio 18 d., kai ieškovui turėjo būti sumokėtos su darbo santykiais susijusios išmokos, iki 2012 m. birželio 29 d., kai įmonei iškelta restruktūrizavimo byla, praėjo 50 darbo dienų, todėl, apelianto nuomone, maksimali suma, kurią teismas galėjo priteisti ieškovui, yra 5 982,50 Lt (50 d.d. x 119,65 Lt)

132. Dėl netesybų mažinimo. Apeliantas teigia, jog atsižvelgiant į susiklosčiusių aplinkybių visetą, atsakovui turėjo būti pritaikyta dar švelnesnė sankcija nei galimas 5 982,50 Lt priteisimas už pavėluotą atsiskaityti laiką. CK 6.73 straipsnio 2 dalis nustato, kad jeigu netesybos (sankcijos) aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali sumažinti netesybas, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymėta, kad teismas, nustatydamas, ar pagal Civilinio kodekso 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas yra pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, bei spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), ir stengtis nepažeisti šalių interesų pusiausvyros. Proporcingumas yra neatskiriamas teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų aspektas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacine tvarka išnagrinėtose bylose, kur buvo keliamas klausimas dėl Darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalyje nurodytų sankcijų taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad šie principai reikalauja, kad tarp teisės pažeidimo ir sankcijos nebūtų nepagrįstai didelio neadekvatumo, disproporcijų. Neadekvačios sankcijos taikymas tokiais atvejais pažeistų ne tik šiuos principus, bet ir galėtų padaryti žalos kitų darbuotojų interesams, kaip antai: kai kuriais atvejais dėl neproporcingai didelių sankcijų darbdavys galėtų tapti nemokus, dėl to nukentėtų kiti įmonės darbuotojai ir kreditoriai, todėl neadekvačios sankcijos taikymas negalimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 2 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-82/2008; 2008 m. gegužės 12 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-267/2008). Sprendžiant klausimą, kokio dydžio sankcija (netesybos) už uždelstą atsiskaityti laiką su ieškovu butų adekvati, būtina atsižvelgti į tai, kad atsakovas visuomet buvo geras ir sąžiningas darbdavys, visada mokėjęs atlyginimus oficialiai ir laiku, netgi 2009-2010 metų krizės laikotarpiu. Vėlavimai prasidėjo tik 2011 metų pabaigoje. Ieškovui priskaičiuota ir neginčyta išeitinė 3784,51 Lt išmoka yra dalis DK nustatyto kompensacinio mechanizmo iš darbo atleidžiamam darbuotojui ir tuo pat metu sankcija darbdaviui. Vėlavimas atsiskaityti su ieškovu nėra tyčinis: su apeliantu laiku neatsiskaito užsakovai, sutrikus atsiskaitymams daug įmonės darbuotojų išėjo iš darbo, dėl ko pasidarė sudėtinga tinkamai ir laiku vykdyti pasirašytas rangos sutartis, užbaigti darbus ir gauti už juos užmokestį bei atsiskaityti su kreditoriais. Bendrovės vadovai siekia išsaugoti įmonę ir atsiskaityti su visais įmonės kreditoriais. Nuo darbo sutarties nutraukimo su ieškovu dienos (2012-04-18) iki teismo nutarties iškelti atsakovei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos (2012-06-29), kai Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnio 1 punkto pagrindu buvo sustabdytas atsakovės prievolių kreditoriams vykdymas, praėjo tik 2,5 mėnesio, didžiąją šio laikotarpio dalį dėl taikytų areštų atsakovas neturėjo galimybės disponuoti savo lėšomis. Todėl už vėlavimą atsiskaityti su ieškovu šioje situacijoje adekvačia sankcija (netesybomis) galima būtų laikyti 4 000 Lt sumą, kuria apeliantas ir grindžia apeliacinio skundo dalį dėl atlyginimo už uždelstą atsiskaityti laiką sumažinimo.

14Atsiliepimo į apeliacinį skundą negauta.

15Teisėjų kolegija konstatuoja:

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t.y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

18Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas G. L. dirbo pas atsakovą vairuotoju nuo 1997 m. rugsėjo 9 d. iki 2012 m. balandžio 18 d. (b.l. 3). Atleidus ieškovą iš darbo pagal DK 128 straipsnį, atsakovas su juo laiku neatsiskaitė ir liko skolingas 14 202,44 Lt darbo išmokų (b.l. 4). Ginčo dėl neišmokėto darbo užmokesčio fakto ir jo dydžio nėra. Atsakovui UAB „Skirnuva“ 2012 m. birželio 21 d. Kauno apygardos teismo nutartimi iškelta restruktūrizavimo byla.

19Apelianto nuomone, iškėlus atsakovui restruktūrizavimo bylą, netesybos (baudos ir delspinigiai), kuriomis atsakovas laiko ir teismo taikytas sankcijas už pavėluotą darbo užmokesčio išmokėjimą, galėjo būti skaičiuojamos tik iki nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos ( 2012-06-29).

20Teisėjų kolegija atmeta šiuos apeliacinio skundo argumentus kaip nepagrįstus. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad nuo teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą dienos, sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, skaičiavimas, išskyrus delspinigių už pavėluotai dėl darbdavio kaltės išmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas skaičiavimą ir, jeigu sprendimas priimtas teismo nutartimi iškeliant restruktūrizavimo bylą, šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytus savanoriškus įmonės įsipareigojimus. Pagal šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punktą savanoriški įmonės įsipareigojimai yra įsipareigojimai kreditoriams mokėti palūkanas už laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos. Paminėto įstatymo teisės norma, skirtingai nei Bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto nuostata, kurioje, be kita ko, nurodoma, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonei bankroto bylą „nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, tarp jų ir išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas“, numato išimtį iš bendros taisyklės, pagal kurią įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą, priešingai nei kitoms įmonės prievolėms, delspinigių už pavėluotai dėl darbdavio kaltės išmokėtą darbo užmokestį ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų skaičiavimas nesustabdomas.

21DK 141 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu DK ar kitais įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad darbdavys atsiskaitymo su darbuotoju dieną privalo išmokėti visas jam priklausančias pinigų sumas, nustatyta tvarka užpildyti darbuotojo darbo sutartį, o 3 dalyje nustatyta, kad kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką. Formuodamas teismų praktiką dėl DK 141 straipsnio 3 dalies aiškinimo ir taikymo, kuria beje vadovavosi tiek pirmosios instancijos teismas, tiek ir apeliantas savo procesiniuose dokumentuose, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra nurodęs, kad šios normos paskirtis yra tiek kompensacinė (darbuotojui), tiek prevencinė ir nubaudimo (darbdaviui). Nurodyti normos tikslai gali būti pasiekti tik tada, kai darbdaviui paskirta sankcija bus proporcinga padarytam teisės pažeidimui, nepažeis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų. Taikant DK 141 straipsnio 3 dalį būtina atsižvelgti į DK 2, 35 straipsniuose įtvirtintus darbo teisės principus; pagal darbuotojo (ieškovo) vidutinį darbo užmokestį apskaičiuota išmoka už uždelsimo atsiskaityti laiką teismo gali būti priteisiama sumažinta, jeigu jos priteisimas reikštų pernelyg didelę disproporciją, nepagrįstai didelį neadekvatumą tarp teisės pažeidimo ir sankcijos, nebūtų suderinamas su DK 2 ir 35 straipsniuose įtvirtintais darbo teisės principais, taip pat su proporcingumu, kaip bendruoju teisės principu ( pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. 3K-3-365/2010; Nr. 3K-3-247/2011; Nr. 3K-3-179/2012 ir kt.).

22Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad esant tokiai atsakovo padėčiai, kai pavėluotą atsiskaitymą su darbuotojais iš dalies lėmė ir objektyvios priežastys (pablogėjusi įmonės turtinė padėtis, jos turto areštas, kas sąlygojo ir neginčytiną byloje aplinkybę – restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimą), buvo pagrindas mažinti ieškovo prašomą priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką. Tačiau teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su pirmosios instancijos teismo parinktu prašomo priteisti atlyginimo už uždelstą atsiskaityti laiką mažinimo būdu ir dydžiu.

23Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už pavėluotą atsiskaityti laiką, ieškovo reikalavimą tenkino ne iš dalies (kaip nurodoma teismo sprendime), bet iš esmės pilna apimtimi, kadangi tokią sumą (14 119 Lt) nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo priėmimo ir galėtų reikalauti priteisti ieškovas. Tokia išvada darytina iš DK 141 straipsnio 3 dalies ir 300 straipsnio sisteminės analizės, kuria remiantis yra pagrindas išvadai, kad atsakovui nevykdant teismo sprendimo dėl darbo išmokų priteisimo, ieškovas gali reikalauti iš darbdavio papildomai priteisti darbo užmokestį už visą laiką nuo sprendimo (nutarties) priėmimo dienos iki jo įvykdymo dienos. Aptariamam kontekste teisėjų kolegija taipogi pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog CK 6.37 straipsnis, kurio 2 dalyje įtvirtinta skolininko pareiga mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, netaikomas darbo bylose (siekiant skatinti teismų sprendimų vykdymą), nes yra taikomas specialaus pobūdžio DK 300 straipsnis. Pagal įstatyminį reglamentavimą DK nuostatos reguliuodamos darbo santykius turi pirmenybę bendrųjų privatinės teisės nuostatų atžvilgiu (DK 11 straipsnio 1 dalis). DK 300 straipsnis yra speciali darbo teisės norma, pagal kurią, tais atvejais, kai darbdavys nevykdo teismo sprendimo, darbuotojo prašymu teismas priima nutartį išieškoti darbuotojui darbo užmokestį už visą laiką nuo sprendimo (nutarties) priėmimo dienos iki jo įvykdymo dienos. Ši DK nuostata įstatymo leidėjo iš esmės yra skirta skatinti darbdavį vykdyti prievoles darbuotojų naudai, tokiu būdu darbuotojui suteikiant papildomą teisių ir teisėtų interesų teisminę gynybą. Kartu taikant tiek DK 300 straipsnį, tiek CK 6.37 straipsnį dėl procesinių palūkanų susidarytų netoleruotina dvigubų finansinių sankcijų taikymo situacija, todėl darbo santykiuose taikytinas tik DK 300 straipsnis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2010). Taigi pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl procesinių palūkanų yra išankstinė ir pagrįsta netinkamu CK 6. 37 straipsnio taikymu, todėl tenkinti šioje dalyje ieškovo reikalavimą nebuvo teisinio pagrindo.

24Atsižvelgiant į tai, kad nuo ieškovo atleidimo iš darbo dienos (2012 m. balandžio 18 d.) iki apeliacinės instancijos teismo sprendimo (nutarties) priėmimo dienos atsakovas uždelsė atsiskaityti su ieškovu 210 darbo dienų, kas pinigine išraiška sudarytų 25 126,50 Lt (210 d.d. x 119,65 Lt vid. 1 d. d. darbo užmokestis), į paminėtą atsakovo sunkią turtinę padėtį ir aplinkybes, lėmusias nesavalaikį atsiskaitymo su darbuotojais faktą, į tai, kad ieškovas neužilgo po atleidimo iš darbo pas atsakovą dienos įsidarbino kitoje įmonėje, taip sumažindamas dėl atsakovo veiksmų patirtą skriaudą, teisėjų kolegijos vertinimu yra pagrindas pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeisti ir sumažinti vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką dydį iki 50 procentų priklausančios išmokėti ieškovui sumos (25 126,50 Lt), kas sudaro 12 563,25 Lt ( 25 126,50 : 2).

25Sumažinus teismo sprendimu priteistą sumą, pakeistinas ir žyminis mokestis, kurį atsakovas turėtų sumokėti valstybei, sumažinant mokėtino mokesčio sumą iki 803 Lt ir paliekant galioti teismo sprendimo dalį dėl 8 Lt pašto išlaidų (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

26Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

27Pakeisti Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 8 d. galutinį sprendimą ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti sekančiai:

28Priteisti iš atsakovo UAB ,,Skirnuva“, įmonės kodas 253663090, buveinė Naujoji g. 3, Alytus, ieškovo G. L., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), naudai 14 202,44 Lt (keturiolika tūkstančių du šimtus du litus 44 ct) išmokų, susijusių su darbo santykiais, ir 12 563,25 Lt (dvylika tūkstančių penkis šimtus šešiasdešimt tris litus 25 ct) vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką nuo 2012 m. balandžio 19 d. iki 2013 m. vasario 19 d.

29Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

30Priteisti iš atsakovo UAB ,,Skirnuva“, įmonės kodas 253663090, buveinė Naujoji g. 3, Alytus, 803 Lt (aštuonis šimtus tris litus) žyminio mokesčio ir 8 Lt (aštuonis litus) pašto išlaidų valstybei, šias išlaidas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT247300010112394300, esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, mokėjimo dokumente nurodant įmokos kodą 5660.

31Sprendimo dalį dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio (2513 Lt) priteisimo ieškovui G. L. vykdyti skubiai.

32Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas nuo 1997 m. rugsėjo 9 d. dirbo pas atsakovą vairuotoju. Darbo... 5. Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. birželio 12 d. preliminariu... 6. Atsakovas pareiškė motyvuotus prieštaravimus ir nurodė, kad iš dalies... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. spalio 8 d. galutiniu sprendimu 2012... 9. Teismas nustatė, kad dėl ieškovui neišmokėtų 14 202,44 Lt dydžio darbo... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 11. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m.... 12. 1. Dėl netesybų skaičiavimo nutraukimo kai įmonei iškeliama... 13. 2. Dėl netesybų mažinimo. Apeliantas teigia, jog atsižvelgiant į... 14. Atsiliepimo į apeliacinį skundą negauta.... 15. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 17. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas G. L. dirbo pas atsakovą vairuotoju... 19. Apelianto nuomone, iškėlus atsakovui restruktūrizavimo bylą, netesybos... 20. Teisėjų kolegija atmeta šiuos apeliacinio skundo argumentus kaip... 21. DK 141 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbdavys privalo visiškai... 22. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad... 23. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas... 24. Atsižvelgiant į tai, kad nuo ieškovo atleidimo iš darbo dienos (2012 m.... 25. Sumažinus teismo sprendimu priteistą sumą, pakeistinas ir žyminis mokestis,... 26. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Pakeisti Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. spalio 8 d. galutinį... 28. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Skirnuva“, įmonės kodas 253663090, buveinė... 29. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 30. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Skirnuva“, įmonės kodas 253663090, buveinė... 31. Sprendimo dalį dėl vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio (2513 Lt)... 32. Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....