Byla 2S-380-945/2020
Dėl darbo užmokesčio ir dienpinigių priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bartninkas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo S. S. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-16615-886/2019 pagal ieškovo S. S. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „SEV Transport“ dėl darbo užmokesčio ir dienpinigių priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės visas jam priklausančias sumas, delspinigius ir netesybas. Ieškinio papildyme ieškovas nurodė, kad pagal ieškovo atstovų paskaičiavimą atsakovė už laikotarpį nuo 2018 m. lapkričio 19 d. iki 2019 m. vasario 18 d. ieškovui nesumokėjo 2 168,48 Eur darbo užmokesčio ir dienpinigių.

82.

9Atsakovė atsiliepimu prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad tarp šalių buvo kilęs ginčas dėl tam tikrų išmokėtų sumų priskirtinumo komandiruotės išlaidoms, dėl to ieškovas kreipėsi į Valstybinės darbo inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus darbo ginčų komisiją, kuri, šalims padarius nuolaidas, 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu patvirtino taikos sutartį, pagal kurią atsakovė sumokėjo ieškovui 200 Eur. Ieškovas nekvestionavo šios sutarties, priešingai, savo veiksmais – pasilikdamas 200 Eur sumą, patvirtino, kad ši sutartis galioja, todėl ieškinys reiškiamas be teisinio pagrindo.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Kauno apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 13 d. nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą.

144.

15Teismas nurodė, kad ieškovą galimai atstovaujantys asmenys, kuriems apie posėdžio datą, laiką ir vietą buvo pranešta tinkamai (teismo šaukimą ir nutartį išsiuntus trimis skirtingais būdais), į teismo posėdį neatvyko, apie neatvykimo priežastis nepranešė, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą ar nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant nepateikė.

165.

17Teismas taip pat akcentavo, kad ieškinys neatitiko jam keliamų procesinių reikalavimų, jį pateikę asmenys neįrodė atstovavimo tinkamumo, nepašalino teismo nurodytų ieškinio trūkumų.

18III.

19Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

206.

21Ieškovas, atstovaujamas Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos pirmininko P. G., atskiruoju skundu prašo Kauno apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 13 d. nutartį panaikinti. Skunde nurodoma, kad ieškovas ir jo atstovai šaukimo į teismo posėdį ir kitų procesinių dokumentų (2019 m. gruodžio 3 d. nutarties), kuriuose buvo pateikti duomenys apie proceso trūkumus, negavo.

227.

23Atsakovė atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti ir nurodo, kad ieškovo atstovai patvirtino, jog teismo siųstą 2019 m. gruodžio 3 d. nutartį ir šaukimą gavo ieškovo atstovė R. K.. Ieškovo atstovai nepateikė kokių nors objektyvių duomenų, pagrindžiančių negalėjimą dalyvauti teismo posėdžiuose, taigi akivaizdi nedalyvavimo teismo posėdyje priežastis yra ieškovo atstovų neatsakingumas ir nerūpestingumas.

24Teismas

konstatuoja:

25IV.

26Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

278.

28Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 dalimi, 338 straipsniu, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

299.

30Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo 2019 m. gruodžio 13 d. nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

3110.

32Ieškinio palikimas nenagrinėtu, kaip ir bylos nutraukimas, yra bylos užbaigimo nepriėmus teismo sprendimo dėl bylos esmės forma. Ieškinio palikimo nenagrinėtu pagrindai nustatyti CPK 296 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalies 5 punktą, teismas ieškinį palieka nenagrinėtą, jeigu atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių CPK 246 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju.

3311.

34Vadovaujantis CPK 246 straipsnio 1 dalimi, kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas, kuriam tinkamai nepranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, ir jis neturi atstovo, teismas bylos nagrinėjimą atideda. Bylos nagrinėjimas atidedamas taip pat tuo atveju, kai ieškovas bylą veda per atstovą, tačiau į teismo posėdį neatvyksta ieškovas ir jo atstovas ir tinkamai apie teismo posėdžio vietą ir laiką nepranešta ieškovo atstovui. Bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu ieškovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Neatvykimo priežasčių svarbą įvertina teismas, atsižvelgdamas į bylos nagrinėjimo stadiją, ieškovo ir jo atstovo ankstesnį procesinį elgesį ir kitas svarbias aplinkybes. Kitais atvejais teismas atsakovo prašymu ir CPK nustatyta tvarka priima sprendimą už akių. Kai atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą.

3512.

36Atskirajame skunde ieškovo atstovas, kvestionuodamas skundžiamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, nurodo, kad teismas neišsiuntė ieškovo atstovams šaukimo į teismo posėdį ir jie šaukimo negavo. Susipažinęs su civilinės bylos medžiaga apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šis skundo argumentas nepagrįstas.

3713.

38CPK 133 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad dalyvaujantiems byloje asmenims šaukimas ar pranešimas turi būti įteiktas CPK 117–132 straipsniuose nustatyta tvarka ir tokiais terminais, kad jie turėtų pakankamai laiko pasirengti bylai ir atvykti į teismą.

3914.

40Iš LITEKO sistemoje esančios bylos kortelės matyti, kad šaukimai į 2019 m. gruodžio 13 d. teismo posėdį ir 2019 m. gruodžio 3 d. nutartis 2019 m. gruodžio 4 d. buvo įkelti į ieškovą atstovaujančios Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos ir jos teisininkės R. K. aktyvias paskyras LITEKO VEP (Viešųjų elektroninių paslaugų) posistemyje.

4115.

42Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą advokatams, advokatų padėjėjams, antstoliams, antstolių padėjėjams, notarams, valstybės ir savivaldybių įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, finansų įstaigoms, draudimo ir audito įmonėms, teismo ekspertams, bankroto administratoriams ir restruktūrizavimo administratoriams teismas procesinius dokumentus įteikia elektroninių ryšių priemonėmis. Be to, elektroninių ryšių priemonėmis dokumentai įteikiami asmenims, kuriems teisės aktuose ar su teismų informacinės sistemos valdytoju sudarytoje sutartyje nustatyta pareiga gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis. Kitiems asmenims teismas procesinius dokumentus įteikia elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu jie šio Kodekso nustatyta tvarka pageidavo procesinius dokumentus gauti elektroninių ryšių priemonėmis ir yra nurodę reikalingus kontaktinius duomenis. Procesinių dokumentų įteikimo elektroninių ryšių priemonėmis tvarką ir formą nustato teisingumo ministras (CPK 1751 straipsnio 9 dalis).

4316.

44Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-332 patvirtinto Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 3 punkte nustatyta, kad procesiniai dokumentai elektroninių ryšių priemonėmis teismui pateikiami naudojantis LITEKO VEP (Viešųjų elektroninių paslaugų) posistemiu, išskyrus Aprašo 8–91 punktuose nurodytus atvejus. Remiantis Aprašo 21 punktu, jei teisme gauti procesiniai dokumentai turi būti pateikti kitiems proceso dalyviams, atsakingas teismo darbuotojas patikrina, ar, vadovaujantis CPK 1751 straipsnio 9 dalimi, adresatas privalo gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis ir yra aktyvi jo LITEKO VEP paskyra, taip pat patikrina, ar adresatas yra pateikęs sutikimą (prašymą) gauti procesinius dokumentus savo LITEKO VEP posistemio paskyroje. Pagal Aprašo 22 punktą, jei adresatas privalo gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis arba yra pateikęs sutikimą gauti procesinius dokumentus savo LITEKO VEP posistemio paskyroje ir jo LITEKO VEP posistemio paskyra yra aktyvi, atsakingas teismo darbuotojas išsiunčia procesinius dokumentus į adresato LITEKO VEP posistemio paskyrą.

4517.

46Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 6P-141-(1.1) patvirtintų Lietuvos Respublikos teismų viešųjų elektroninių paslaugų teikimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 7.2 punkte nurodyta, kad paslaugų gavėjas, juridinio asmens vadovas, kitas teisėtas atstovas, ar paslaugų gavėjo administratorius, kuriam yra suteikti prisijungimo duomenys, aktyvuoja paskyrą, kai pirmą kartą prisijungę prie LITEKO VEP posistemio ir autentifikavęsi šių taisyklių nustatyta tvarka, atlieka visus šiame punkte nurodytus veiksmus, be kita ko, patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis ir sutinka laikytis jų sąlygų ir šis sutikimas kartu laikomas pradiniu paslaugų gavėjo sutikimu gauti procesinius dokumentus jo paskyroje.

4718.

48Taigi atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, kad Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga ir jos darbuotoja R. K. yra prisijungusios prie LITEKO VEP posistemio, kas pagal Taisyklių nuostatas (Taisyklių 7.2 p.) patvirtina ir jų sutikimą gauti procesinius dokumentus šiose paskyrose, ir byloje nėra duomenų, kad jos būtų atšaukusios savo sutikimus gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis (Taisyklių 35 p.), konstatuotina, jog šaukimo įteikimas CPK 1751 straipsnyje nustatyta tvarka buvo galimas ir tinkamas dokumentų įteikimo būdas.

4919.

50Be to, iš byloje esančių duomenų taip pat matyti, kad šaukimas į 2019 m. gruodžio 13 d. teismo posėdį Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos teisininkei R. K. 2019 m. gruodžio 4 d. buvo papildomai išsiųstas ir elektroniniu paštu, adresu ( - ) (2 t., b. l. 99), kuris kaip kontaktinis elektroninio pašto adresas buvo nurodytas anksčiau į bylą ieškovo vardu pateiktuose procesiniuose dokumentuose (1 t., b. l. 19, 21). Šiuo elektroninio pašto adresu (ir tik juo) anksčiau byloje buvo siųsti šaukimai į parengiamuosius teismo posėdžius (1 t., b. l. 115, 120). R. K. atvyko ir dalyvavo 2019 m. rugpjūčio 21 d. vykusiame parengiamajame teismo posėdyje (1 t., b. l. 170–172), kas patvirtina, kad šiuo elektroninio pašto adresu siunčiamus dokumentus ji gaudavo.

5120.

52Nustatytos aplinkybės paneigia atskirojo skundo argumentą, kad šaukimai į 2019 m. gruodžio 13 d. teismo posėdį ieškovo atstovams buvo neišsiųsti. Pažymėtina ir tai, kad šaukimai buvo išsiųsti likus daugiau nei savaitei iki paskirto teismo posėdžio, t. y. buvo pakankamai laiko pasirengti bylos nagrinėjimui. Tai, kad Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos atstovai galimai dėl savo pačių rūpestingumo stokos neperskaitė jiems siųstų dokumentų, nesudaro pagrindo teigti, jog jie apie teismo posėdį nebuvo informuoti. Kadangi jokių svarbių priežasčių, pateisinančių nedalyvavimą teismo posėdyje, išskyrus nepagrįstus teiginius apie šaukimų neišsiuntimą ir jų negavimą, ieškovą atstovaujančios Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos atstovai nenurodė, pirmosios instancijos teismo išvada, jog į teismo posėdį ieškovo atstovai neatvyko be svarbių priežasčių, yra pagrįsta.

5321.

54Tačiau vertindamas procesinio sprendimo palikti ieškinį nenagrinėtą dėl ieškovo atstovų neatvykimo į teismo posėdį pagrįstumą, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti galimybes vilkinti procesą, todėl ši priemonė negali būti taikoma formaliai, vien nustačius ieškovo ir/ar jo atstovo neatvykimo į teismo posėdį be svarbios priežasties faktą. Tokių neigiamų procesinių padarinių taikymas ieškovui nėra savitikslis bylos užbaigimo, nepriimant sprendimo dėl ginčo esmės, rezultatas, priešingai, tai yra įstatymo leidėjo pasirinkta poveikio priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus. Ieškinio palikimas nenagrinėtu, kaip neigiama procesinė pasekmė, taikoma ieškovui tuo atveju, kai nustatomas ieškovo pasyvus elgesys procese arba piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis bei siekis nepagrįstai užtęsti (vilkinti) procesą. Ieškinį palikti nenagrinėtą CPK 296 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytu pagrindu teismas gali tik tais atvejais, kai yra duomenų, kad ieškovas pasyvus, sistemingai neatlieka procesinių veiksmų ar galbūt piktnaudžiauja procesu, nusišalina nuo bylos nagrinėjimo, nėra suinteresuotas bylos nagrinėjimo tęsimu (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-756/2012, 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-777/2012, 2013 m. spalio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2407/2013, 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1065-464/2018).

5522.

56Iš bylos medžiagos matyti, kad Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga ir jos atstovai nebuvo pakankamai rūpestingi atlikdami procesinius veiksmus ir vykdydami teismo nustatytus įpareigojimus, t. y. neįvykdė 2019 m. rugpjūčio 26 d. teismo žodine nutartimi nustatyto įpareigojimo iki 2019 m. rugsėjo 5 d. patikslinti ieškinį, vykdydami 2019 m. spalio 29 d. nutartį dėl trūkumų šalinimo nepateikė įstatymo nustatyta tvarka patvirtintų dokumentų kopijų. Tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien nurodytos aplinkybės nėra pakankamos pripažinti, kad ieškovas piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, sąmoningai siekdamas vilkinti bylos nagrinėjimą, jog ieškovas nusišalino nuo bylos nagrinėjimo ir nėra suinteresuotas jį tęsti.

5723.

58Dėl įpareigojimo pateikti patikslintą ieškinį nevykdymo apeliacinės instancijos teismas papildomai pažymi ir tai, kad iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovo atstovai, vykdydami pirmosios instancijos teismo 2019 m. birželio 13 d. nutartį, kuria buvo nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti, pateikė ieškinio papildymą, kuriame aiškiai nurodyta, kad pateiktu ieškiniu prašoma priteisti iš atsakovo visas jam priklausančias sumas, susijusias su darbo teisiniais santykiais, įvardinta konkreti prašoma priteisti suma – 2168,48 Eur darbo užmokesčio ir dienpinigių, nurodytas laikotarpis, už kurį paskaičiuota prašoma priteisti suma (2018 m. lapkričio 19 d. – 2019 m. vasario 18 d.), bei pateikti reikalaujamos sumos apskaičiavimai (1 t., b. l. 21–26). Šios aplinkybės leidžia spręsti, kad ieškinys yra pakankamai aiškus, reikalavimo dalyko esmė, reikalavimo pagrindas ir ribos suprantami, todėl procesinių kliūčių nagrinėti tokį reikalavimą nėra. Ieškinio faktinio pagrindo ir dalyko tikslinimas, ieškinio reikalavimų didinimas ar mažinimas yra šalies procesinė teisė (CPK 42 straipsnio 1 dalis), tačiau tai, kad šalis šia teise nesinaudoja, nėra pagrindas konstatuoti šalies piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ar sąmoningą proceso vilkinimą, nes tai nesudaro kliūties nagrinėti teismui tokį reikalavimą, koks yra pareikštas šioje byloje. Kartu pabrėžtina, kad darbo ginčą nagrinėjantis teismas, vadovaujantis CPK 413 straipsnio 2 dalimi, 414 straipsnio 3 dalimi, įvertinęs darbuotojo, iniciavusio teisminį procesą, poziciją, paprastai netaiko formalių ieškinio trūkumų šalinimo taisyklių ir bylos nagrinėjimo ribas pats nustato įvertinęs į bylą surinktą medžiagą. Nagrinėjamu atveju ginčas byloje kilo dėl atsiskaitymo su darbuotoju už itin trumpą laikotarpį tinkamumo, todėl ginčo ribas iš esmės sudaro patikrinimas, ar darbdavys įvykdė pareigą sumokėti darbuotojui su darbo santykiais susijusias sumas už visą jo darbo laikotarpį.

5924.

60Pažymėtina ir tai, kad, nors palikus ieškinį nenagrinėtą ieškovas turi teisę pakartotinai kreiptis į teismą su ieškiniu (CPK 297 straipsnio 2 dalis), tačiau tokiu atveju būtų eikvojamos valstybės lėšos, teismo bei proceso dalyvių laikas vėl rengiantis bylos nagrinėjimui teisme ir atliekant tuos veiksmus, kurie jau buvo atlikti, pailgėtų proceso trukmė, galėtų būti pažeista šalių teisė į bylos išsprendimą per įmanomai trumpiausią laiką. Šioje byloje buvo šalinti ieškinio trūkumai (2019 m. birželio 25 d. pateiktas papildytas ieškinys), gautas atsiliepimas į ieškinį, išreikalauti rašytiniai įrodymai, pradėtas bylos nagrinėjimas iš esmės teismo posėdyje, kuriame pradėti tirti rašytiniai įrodymai. Nurodytos aplinkybės leidžia teigti, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje jau įdėjo nemažai darbo, kuriam buvo naudojami teismo žmogiškieji ir finansiniai resursai.

6125.

62Išdėstytų argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad neigiamų procesinių padarinių taikymas ieškovo atžvilgiu dėl jo atstovų neatvykimo į teismo posėdį šiuo konkrečiu atveju neatitinka ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto tikrosios paskirties, proceso operatyvumo ir ekonomiškumo, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų bei teismų praktikos (CPK 2, 7, 8 straipsniai). Be to, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad ieškinį palikus nenagrinėtą dėl netinkamo ieškovo atstovų procesinio elgesio (neatvykimo į teismo posėdį be svarbių priežasčių) neigiamos tokio procesinio sprendimo pasekmės tenka ieškovui. Įstatymas numato galimybę sankcijas dėl neatvykimo į teismo posėdį ar kitokio pobūdžio netinkamo procesinio elgesio taikyti ir šalies atstovui (CPK 246 straipsnio 3 dalis). Be to, toks netinkamas procesinis elgesys gali būti įvertintas ir sprendžiant bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą priimant bylą užbaigiantį procesinį sprendimą (CPK 93 straipsnio 4 dalis, 96 straipsnio 5 dalis).

6326.

64Kita vertus, tai, kad skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas ieškinį paliko nenagrinėtą ir CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punkte nurodytu pagrindu, konstatavęs, jog nebuvo pašalinti ieškinio trūkumai, susiję su tinkamu ieškovo atstovavimu, kelia abejones dėl to, ar informavimas apie teismo posėdį, kai šaukimas į teismo posėdį buvo siunčiamas tik ieškovą atstovaujančiai Lietuvos vežėjų profesinei sąjungai ir jos darbuotojai, nagrinėjamu atveju buvo tinkamas. Pažymėtina, kad nors pirmosios instancijos teismas ieškinį paliko nenagrinėtą ne CPK 296 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu (jeigu pareiškimą ieškovo vardu padavė neįgaliotas vesti bylą asmuo), o CPK 296 straipsnio 1 dalies 11 punkto pagrindu (pareiškimas neatitinka ieškinio turiniui keliamų reikalavimų), tačiau, kaip matyti iš teismo motyvų, pagal pateiktus į bylą dokumentus teismas Lietuvos vežėjų profesinę sąjungą pripažino netinkamu ieškovo atstovu. Iš bylos duomenų taip pat matyti, kad abejonės dėl ieškovo atstovo tinkamumo pirmosios instancijos teismui buvo kilusios dar iki teismo posėdžio, kuriame buvo priimta nutartis ieškinį palikti nenagrinėtą. 2019 m. spalio 29 d. nutartimi ieškovo atstovams nustatytas 7 dienų terminas pašalinti ieškinio trūkumus – pateikti ieškovo tinkamą atstovavimą teisme patvirtinančius įrodymus. 2019 m. lapkričio 12 d. nutartimi Lietuvos vežėjų profesinei sąjungai pakartotinai nustatytas 7 dienų terminas pašalinti trūkumus. Todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, likus abejonių dėl Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos tinkamumo atstovauti ieškovą teisme (o tokių abejonių teismui neabejotinai liko, ką įrodo 2019 m. gruodžio 13 d. nutarties priėmimas), apie teismo posėdį turėjo pranešti ir pačiam ieškovui (jo kontaktiniai duomenys teismui buvo žinomi, jie buvo nurodyti pradiniame ieškinyje). Kaip matyti iš bylos duomenų, tai padaryta nebuvo, apie teismo posėdį buvo informuota tik Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga ir jos teisininkė R. K.. Todėl vien dėl tokio prieštaringumo, kai teismas ta pačia nutartimi iš esmės pripažįsta, kad ieškovą atstovaujanti Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga nėra tinkamas ieškovo atstovas, bet tuo pačiu sprendžia, jog vien tik šio atstovo informavimas apie teismo posėdį yra tinkamas šalies informavimas ir taiko šaliai neatvykimo į teismo posėdį pasekmes (CPK 246 straipsnio 1 dalis), skundžiama nutartis negali būti laikoma pagrįsta.

6527.

66Vertinant skundžiamos nutarties pagrįstumą, pažymėtinas ir pirmosios instancijos teismo nenuoseklumas sprendžiant ieškovų atstovų tinkamumo klausimą. Iš bylos duomenų matyti, kad pradinis ieškinys byloje buvo pateiktas ir pasirašytas paties ieškovo (1 t., b. l. 3–4). Papildytą ieškinį, ieškovo vardu paduotą ir pasirašytą Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos pirmininko P. G. ir R. K. (1 t., b. l. 21–23), kaip ir kitus į bylą vėliau pateiktus procesinius dokumentus, pirmosios instancijos teismas priėmė, nekonstatavęs jokių trūkumų, susijusių su ieškovo netinkamu atstovavimu. Visus procesinius dokumentus byloje teismas siuntė tik Lietuvos vežėjų profesinei sąjungai ir jos teisininkei R. K.. Kaip matyti iš byloje esančių informacinių pažymų (1 t., b. l. 170–172; 2 t., b. l. 3–6) ir teismo posėdžių garso įrašų, teismas taip pat leido R. K. dalyvauti kaip ieškovo atstovei 2019 m. rugpjūčio 21 d. vykusiame parengiamajame teismo posėdyje, 2019 m. rugpjūčio 26 d. teismo posėdyje kaip ieškovo atstovai dalyvavo R. K. ir P. G.. Šiame teismo posėdyje teismas, be kita ko, žodine nutartimi atmesdamas atsakovės atstovo prašymą priimti nutartį dėl to, ar teisėtai ir pagrįstai profesinės sąjungos atstovai atstovauja ieškovą šioje byloje, nurodė, kad ieškovo atstovai yra tinkami. Tokiais veiksmais pirmosios instancijos teismas sukūrė ieškovui pagrįstą lūkestį, kad jį atstovaujanti Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga yra tinkamas atstovas. Be to, po jau minėtų 2019 m. spalio 29 d. ir 2019 m. lapkričio 12 d. nutarčių, kuriomis buvo nustatytas terminas pateikti tinkamą atstovavimą teisme patvirtinančius įrodymus, priėmimo ir pasibaigus teismo nustatytam terminui pašalinti nurodytus trūkumus, teismas nepriėmė procesinio sprendimo ieškinį palikti nenagrinėtą tuo pagrindu, kad nepateikti teismo reikalauti įrodymai, bet 2019 m. gruodžio 3 d. nutartimi paskyrė byloje teismo posėdį. Pažymėtina ir tai, kad teismas paties ieškovo apie galimą jo atstovų netinkamumą jokia forma neinformavo, nesiuntė ieškovui nutarčių dėl ieškinio trūkumų, susijusių su įrodymų, patvirtinančių atstovų tinkamumą, nepateikimu (nors, minėta, ieškovo kontaktiniai duomenys teismui buvo žinomi), pateikti savo paties pasirašytą patikslintą ieškinį ieškovui nepasiūlė. Pažymėtina ir tai, kad byloje ieškovui (kaip bylos šaliai) formaliai net nebuvo nustatytas terminas pašalinti ieškinio trūkumus, nes jau minėtomis nutartimis teismas terminą šalinti ieškinio trūkumus nustatė ieškovo atstovams. Atsižvelgiant į susiklosčiusią procesinę situaciją, kuri yra nagrinėjamoje byloje (bylos nagrinėjimas tęsėsi jau pusę metų, atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, byloje įvyko keli posėdžiai, byla jau buvo pradėta nagrinėti iš esmės teismo posėdyje), ieškinio palikimas nenagrinėtu dėl nepateiktų teismo reikalautų tinkamą atstovavimą patvirtinančių dokumentų, apie galimai netinkamus ieškovo atstovus byloje neinformavus paties ieškovo, nepasiūlius pateikti ieškovo pasirašytą patikslintą ieškinį, nėra suderinamas su esminiais civilinio proceso principais, įtvirtintais CPK 5, 7, 8 straipsniuose.

6728.

68Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias ieškinio palikimą nenagrinėtu, todėl priėmė neteisėtą nutartį. Skundžiama nutartis naikinama ir byla perduodama nagrinėti toliau pirmosios instancijos teismui (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

69Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

70Kauno apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 13 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

71Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bartninkas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės visas jam priklausančias... 8. 2.... 9. Atsakovė atsiliepimu prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad tarp šalių... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Kauno apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 13 d. nutartimi ieškinį paliko... 14. 4.... 15. Teismas nurodė, kad ieškovą galimai atstovaujantys asmenys, kuriems apie... 16. 5.... 17. Teismas taip pat akcentavo, kad ieškinys neatitiko jam keliamų procesinių... 18. III.... 19. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 20. 6.... 21. Ieškovas, atstovaujamas Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos pirmininko P.... 22. 7.... 23. Atsakovė atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti ir nurodo, kad... 24. Teismas... 25. IV.... 26. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 27. 8.... 28. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 dalimi, 338 straipsniu, bylos nagrinėjimo... 29. 9.... 30. Apeliacijos dalykas – pirmosios instancijos teismo 2019 m. gruodžio 13 d.... 31. 10.... 32. Ieškinio palikimas nenagrinėtu, kaip ir bylos nutraukimas, yra bylos... 33. 11.... 34. Vadovaujantis CPK 246 straipsnio 1 dalimi, kai į teismo posėdį neatvyksta... 35. 12.... 36. Atskirajame skunde ieškovo atstovas, kvestionuodamas skundžiamos nutarties... 37. 13.... 38. CPK 133 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad dalyvaujantiems byloje asmenims... 39. 14.... 40. Iš LITEKO sistemoje esančios bylos kortelės matyti, kad šaukimai į 2019 m.... 41. 15.... 42. Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą advokatams, advokatų padėjėjams,... 43. 16.... 44. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.... 45. 17.... 46. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 17 d.... 47. 18.... 48. Taigi atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, kad Lietuvos vežėjų... 49. 19.... 50. Be to, iš byloje esančių duomenų taip pat matyti, kad šaukimas į 2019 m.... 51. 20.... 52. Nustatytos aplinkybės paneigia atskirojo skundo argumentą, kad šaukimai į... 53. 21.... 54. Tačiau vertindamas procesinio sprendimo palikti ieškinį nenagrinėtą dėl... 55. 22.... 56. Iš bylos medžiagos matyti, kad Lietuvos vežėjų profesinė sąjunga ir jos... 57. 23.... 58. Dėl įpareigojimo pateikti patikslintą ieškinį nevykdymo apeliacinės... 59. 24.... 60. Pažymėtina ir tai, kad, nors palikus ieškinį nenagrinėtą ieškovas turi... 61. 25.... 62. Išdėstytų argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas pripažįsta,... 63. 26.... 64. Kita vertus, tai, kad skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas... 65. 27.... 66. Vertinant skundžiamos nutarties pagrįstumą, pažymėtinas ir pirmosios... 67. 28.... 68. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 69. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 70. Kauno apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 13 d. nutartį panaikinti ir bylą... 71. Ši nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....