Byla I-366-602/2009

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė ir teisėja pranešėja), Rūtos Miliuvienės ir Violetos Balčytienės, sekretoriaujant Jolitai Varnaitei, dalyvaujant pareiškėjų J. L. ir T. C. atstovui advokatui Remigijui Rinkevičiui, atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovei Linai Kaminskaitei, atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovei Živilei Danilčikaitei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų V. P. (V. P.), J. M. (J. M.), J. L. ir T. C. skundą atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims J. G., V. L., T. D., J. V., I. L., I. B., H. C., A. P., L. S., s.b. „Zylė“, s.b. „Troleibusas“ ir s.b. „Planeta“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir

Nustatė

32005-10-11 pareiškėjos E. K., I. B. ir J. L. kreipėsi į teismą su skundu, prašydamos: 1) pripažinti, kad atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija vilkina atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus; 2) įpareigoti atsakovą per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos suformuoti ir atitinkamu sprendimu patvirtinti Marijos ir F. L. turėto 19,3120 ha žemės sklypo, esančio ( - ) g., Vilniuje, planą bei atlikti su šiuo pavedimu susijusius veiksmus; 3) įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių per vieną mėnesį nuo prašomų įvykdyti atsakovo – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos – veiksmų atlikimo, atkurti nuosavybės teises į M. ir. L. iki 1940 metų nacionalizacijos valdytą žemės sklypą ( - ) g., Vilniuje, (1 t., b. l. 3).

4Pareiškėjos E. K., I. B. ir J. L. 2005-12-20 teismui padavė patikslintą skundą, prašydamos: 1) pripažinti, kad atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija vilkina atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus ir įpareigoti atsakovą per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nustatyta tvarka suformuoti ir atitinkamu sprendimu patvirtinti pretendentų – J. L. (neatkurtos nuosavybės teisės dalis sudaro 3,9786 ha), I. B. (neatkurtos nuosavybės teisės dalis sudaro 1,0505 ha), E. K. (neatkurtos nuosavybės dalis sudaro 4,4350 ha), R. V. (neatkurtos nuosavybės dalis sudaro 1,6093 ha), J. G. (neatkurtos nuosavybės dalis sudaro 4,0280 ha) ir T. D. (neatkurtos nuosavybės dalis sudaro 4,6315 ha) grąžintinos žemės ribas, plotus, planus ir naudojimo sąlygas bei atlikti visus kitus su šiuo pavedimu susijusius veiksmus; 2) įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių per vieną mėnesį nuo prašomų įvykdyti atsakovo – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos – veiksmų atlikimo, atkurti prašyme išvardintiems pretendentams nuosavybės teises į M. ir F. L. iki 1940 metų nacionalizacijos valdyto 19,3120 ha ploto žemės sklypo, esančio ( - ) g., Vilniuje, dalis (neatkurtos nuosavybės dalis sudaro 16,7108 ha) (2 t., b. l. 94-96).

5E. K., I. B. ir J. L. skunde ir patikslintame skunde nurodė, kad jos yra M. ir F. L., iki nacionalizacijos gyvenusių buvusiame ( - ) kaime (dabartinių Salininkų teritorijoje) ir turėjusių 19,3120 ha ploto žemės sklypą, palikuonės bei teisėtos pretendentės į jų turėtos žemės dalį. Pretendentams atkurtos nuosavybės teisės į 0,4950 ha iš 19,3120 ha iš grąžintinos žemės dalies. Vilniaus apskrities viršininko administracijai savalaikiai buvo pateikę prašymus grąžinti likusią laisvą žemę natūra savininko turėtoje vietoje, tačiau ši žemė iki šiol nesugrąžinta. Iš vietovės, kurioje buvo M. ir F. L. žemė, plano matyti, kad dalis žemės šiuo metu yra laisva, išlikę laisvi plotai, kurie nėra užimti ar priskirti valstybės išperkamai žemei.

62007-12-03 teismo nutartimi pareiškėjos I. B. skundas išskirtas į atskirą bylą Nr. I-2490-426/2008.

7Pareiškėja J. L. 2007-02-13 mirė (3 t., b. l. 96), jos teises perėmė I. L., J. L. ir T. C. (3 t., b. l. 98, 99), kurie teismo nutartimis įtraukti J. L. teisių perėmėjais, t.y. pareiškėjais. 2007-12-03 teismo nutartimi pareiškėjų I. L., J. L. ir T. C. skundas yra paliktas nenagrinėtu. 2007-12-27 teismo nutartimi I. L., J. L. ir T. C. patraukti byloje trečiaisiais suinteresuotais asmenimis (3 t., b. l. 199-200).

8Pareiškėja E. K. 2009-07-28 mirė (4 t., b. l. 111, 180), pareiškėja teismo nutartimi pakeista jos teisių perėmėjais V. P. ir J. M. (4 t., b. l. 182).

9Pareiškėjai V. P. ir J. M. į posėdį neatvyko.

102009-08-10 pareiškėjos J. L. ir T. C. padavė teismui prisidėjimą prie skundo, kuris buvo priimtas nagrinėti kaip skundas, prašydamos: 1) įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nustatyta tvarka suformuoti ir atitinkamu sprendimu patvirtinti pareiškėjoms T. C. ir J. L. atkurtinų ir laisvų valstybinės žemės sklypų, esančių ties ( - ) g. 35, 37 ir 56 namais, Vilniuje, ribas, plotus, planus ir naudojimo sąlygas bei atlikti visus kitus su šiuo pavedimu susijusius veiksmus; 2) įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrių per vieną mėnesį nuo prašomų įvykdyti atsakovo – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos – veiksmų atlikimo, atkurti pareiškėjoms T. C. ir J. L. nuosavybės teises į M. ir F. L. iki 1940 metų nacionalizacijos valdyto 19,3120 ha ploto žemės sklypo, esančio ( - ) g., Vilniuje, dalis (4 t., b. l. 84, 159).

11Nurodė, kad pareiškėjų motina J. L. prašymą grąžinti likusią laisvą žemę natūra savininko turėtoje vietoje Vilniaus apskrities viršininko administracijai padavė nustatytais terminais, tačiau ši žemė iki šiol nesugrąžinta. Dabartinėje Vilniaus miesto vietinėje koordinačių sistemoje, po 2008-06-25 sklypo ribų kartografijos patikslinimo, yra išdėstytos pretendentų žemės sklypo ribos. Iš dabartinio vietovės, kurioje buvo M. ir F. L. žemė, plano matyti, kad dalis žemės šiuo metu yra laisva, išlikę laisvi plotai, kurie nėra užimti ar priskirti valstybės išperkamai žemei. Tretiesiems asmenims – ( - ) g. 35, 37, 56 savininkams pastatų, prie kurių nėra nustatyta tvarka suformuoti žemės sklypai, neišreiškus valios dėl jiems galimai paskirtų sklypo naudojimosi sąlygų nustatymo, jų neveikimas negali būti laikomas priežastimi neatkurti pareiškėjoms nuosavybės teises į valstybinę žemę. Vilniaus apskrities viršininko administracija 2008-09-03 kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę dėl žemės sklypo ties ( - ) g. 24 namu suformavimo, tačiau nieko nebuvo pasisakyta dėl žemės sklypo ties ( - ) g. 35, 37, 56 namais. Vilniaus apskrities viršininko administracija 2003-01-07 kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę dėl M. ir F. L. turėto 19,3120 ha žemės sklypo ribų suformavimo, tačiau tai nebuvo atlikta. Atsakovai neatliko įstatymais nustatytų pareigų atkurti pareiškėjoms nuosavybės teises į visus grąžintinus žemės sklypus ginčo teritorijoje.

12Per teismo posėdį pareiškėjų atstovas prašė skundą tenkinti.

13Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimuose į pareiškėjų skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (2 t., b. l. 64, 4 t., b. l. 95-98).

14Nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybė prašomus atlikti veiksmus yra atlikusi, 2005-01-31 įsakymu Nr. 30-143 patvirtino suformuoto laisvos natūra grąžintinos žemės sklypo ( - ) g. 5 duomenis bei planą ir perdavė dokumentus Vilniaus apskrities viršininko administracijai. Nurodė, kad T. C. ir J. L. skundas (paremtas analogiškomis aplinkybėmis, kuriomis rėmėsi pareiškėja E. K. ir kurias palaiko T. C. ir J. L.) Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009-01-13 nutartimi administracinėje byloje Nr. I-59/2009 buvo paliktas nenagrinėtu dėl išankstinės bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos nesilaikymo. Pažymėjo, kad ginčus, atsiradusius nuosavybės teisių atkūrimo procese iki sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo, reglamentuoja Žemės reformos įstatymas, tokiems ginčams nustatyta išankstinė ne per teismą nagrinėjimo tvarka. Nustatant ikiteismine tvarka nagrinėjamų ginčų pobūdį ir ribas, būtina vadovautis specialiomis teisės normomis, o Žemės reformos įstatymo 18 str. 2 d. normos taikomos tiek, kiek jos nustato institucijas, įgaliotas spręsti šio pobūdžio ginčus ir pačią ginčų nagrinėjimo tvarką.

15Per teismo posėdį atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovė prašė skundo netenkinti.

16Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į pareiškėjų skundą prašė jį atmesti dalyje dėl reikalavimo Vilniaus apskrities viršininko administracijai (2 t., b. l. 62, 4 t., b. l. 89-92).

17Nurodė, kad prašymus atkurti nuosavybes teises į buvusių savininkų M. ir F. L. iki 1940 m. nacionalizacijos ( - ) g. Vilniuje turėtą žemę pateikė F. L. (paveldėtojai yra J. L., T. C. ir I. L.), M. G. (paveldėtojai yra K. G., L. S., J. G.), E. K., T. D., I. B., R. V. Vilniaus apskrities viršininko administracija 2008-09-03 raštu Nr. S16-282 kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių, informuodamas, kad 2008-06-25 buvo patikslinta žemės sklypo ribų kartografija, ir prašydama suformuoti natūra grąžinamą laisvos (neužstatytos) žemės sklypą, be to, 2009-01-28 raštu Nr. A51-1940 (2.14.2.12-MP) informavo, jog iki nacionalizacijos turėtas žemės sklypas laisvas (neužstatytas) dalyje. Pažymėjo, kad Vilniaus apskrities viršininko administracija atliko visus jos kompetencijai priskirtus veiksmus. Šiuo metu nėra suformuotų ir perduotų grąžinimui natūra žemės sklypų, todėl tolimesni atsakovo veiksmai galimi tik po to, kai Vilniaus m. savivaldybės administracija atliks jos kompetencijai priskirtus veiksmus. Atkuriant nuosavybės teises į žemę, iki 1995-06-01 buvusią miestams priskirtose teritorijose, grąžinant laisvą (neužstatytą) žemę natūra turėtoje vietoje, prašymams nagrinėti ir priimti sprendimams nustatytas 3 mėnesių terminas nuo savivaldybės administracijos direktoriaus žemės sklypų planų patvirtinimo. Jeigu piliečiai, kurie buvo nustatytu laiku padavę prašymus atkurti nuosavybes teises, yra mirę, nuosavybės teisės atkuriamos mirusiojo vardu ir perduodamos įpėdiniui, jeigu šis yra Lietuvos Respublikos pilietis. Todėl nuosavybės teisės galėtų būtų atkuriamos prašymą padavusio ir vėliau mirusio F. L. vardu, o ne tiesiogiai pareiškėjoms.

18Į teismo posėdį atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovė prašė skundo netenkinti.

19Tretieji suinteresuoti asmenys J. G., V. L., T. D., J. V., I. L., I. B., H. C., A. P., L. S., s.b. „Zylė“, s.b. „Troleibusas“ ir s.b. „Planeta“ atsiliepimų į pareiškėjų skundą nepateikė ir teismo posėdyje nedalyvavo.

20Skundas tenkintinas iš dalies.

21Pareiškėjai šioje byloje siekia išspręsti ginčą, atsiradusį tarp pretendentų (ar įpėdinių) atkurti nuosavybės teises į iki nacionalizavimo nuosavybės teise valdytą žemę ir institucijų, kompetentingų spręsti nurodytą klausimą pagal 1997-07-01 Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą Nr. VIII-359 (toliau - Įstatymas) ir 1997-09-29 Vyriausybės nutarimu Nr. ( - ) patvirtintą Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarką (toliau - Tvarka).

22Prašymus atkurti nuosavybes teises į buvusių savininkų M. ir F. L. iki 1940 m. nacionalizacijos ( - ) g. Vilniuje (buvęs ( - ) kaimas) turėtą 19,3120 ha ploto žemę pateikė pretendentai (1 t., b. l. 20-25): 1. F. L. (pagal 1993-03-15 paveldėjimo pagal įstatymą liudijimą, registro Nr. ( - ) teisių perėmėja J. L. ; J. L. mirus 2007-02-13, pagal paveldėjimo pagal testamentą liudijimus Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) paveldėtojai yra J. L., T. C. ir I. L.); 2. M. G. (pagal 2006-06-27 paveldėjimo teisės liudijimą Nr. ( - ) paveldėtojai yra K. G. ir L. S., pagal 1997-07-08 paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimą Nr. ( - ) paveldėtoja yra J. G.); 3. E. K. (teisių perėmėjai V. P. ir J. M.); 4. I. B. ; 5. R. V. (( - ) mirė, dėl palikimo priėmimo niekas nesikreipė (3 t., b. l. 56, 69, 219, 221a)); 6. T. D.

23Nurodyti asmenys pateikė kompetentingai institucijai Įstatymo nustatytais terminais ir tvarka nuosavybės teises bei giminystės ryšį su buvusiais savininkais patvirtinančius dokumentus.

241. F. L. 1991-12-20 pateikė prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo natūra į 4,8280 ha ploto žemės sklypą (1 t., b. l. 20, 140).

251993-02-23 Vilniaus m. valdybos sprendimu Nr. 280-842-3 F. L. atkurtos nuosavybės teisės į 0,20 ha ploto žemės sklypą prie namo ( - ) g. 5 (1 t., b. l. 172). 1994-06-02 Vilniaus miesto valdybos potvarkiu Nr. ( - ) F. L. turto paveldėtojams suteiktas nuosavybėn neatlygintinai naudojamas 0,1998 ha ploto žemės sklypas prie gyvenamojo namo ( - ) g. 5, o už nesuteiktą 2 kv. m. ploto žemės sklypą išduota vienkartinės išmokos pažyma (2 t., b. l. 101).

261998-12-10 Vilniaus m. valdybos sprendimu Nr. 2366V patvirtintos žemės sklypo, neatlygintinai suteiktino F. L. turtinių teisių perėmėjai J. L., esančio prie jai nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo ( - ) g. 5, ribos ir šio sklypo naudojimo apribojimai ir sąlygos (1 t., b. l. 185-186). Vilniaus apskrities viršininko administracijos direktoriaus 1999-09-16 įsakymu Nr. 2697-01, J. L. suteiktas nuosavybėn neatlygintinai naudojamas 0,2985 ha ploto žemės sklypas prie jai nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo ( - ) g. 5 (1 t., b. l. 174).

272000-07-19 J. L. padavė prašymą atkurti nuosavybės teises į iki 1 ha ploto žemės sklypo, esančio prie jos namo ( - ) g. 5 (1 t., b. l. 172).

28Remiantis 2001-10-01 Vilniaus apskrities viršininko administracijos pažyma Nr. 1316, J. L. nuosavybės teisės į 4,5295 ha žemės bus atkurtos vėliau (1 t., b. l. 134).

292004-09-30 Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius raštu Nr. 31/04/17-3072 (1 t., b. l. 91-92) informavo Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorių, kad mirusio F. L. vardu (teisių perėmėja J. L.) bus atkurtos nuosavybės teisės į Marijos ir F. L. turėtą 19,3120 ha ploto žemės sklypą, esantį ( - ) g., į 4,8280 ha žemės dalį. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2004-07-15 sprendimu byloje Nr. I15-318-2004 įpareigojo atkurti J. L. nuosavybės teises į laisvą iki 1 ha žemės sklypą natūra, esantį ( - ) g. 5 (2 t., b. l. 70-71). Atsižvelgiant į tai, prašoma: 1. suformuoti žemės sklypo ribas, per mėnesį organizuoti žemės sklypo kadastrinius matavimus ir parengti žemės sklypo planą; 2. pasiūlyti žemės sklypo specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas; 3. pasiūlyti architektūrinius-urbanistinius apribojimus ir sąlygas; 4. nustatyti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį; 5. apskaičiuoti žemės sklypo vertę; 6. pateikti pasiūlymą dėl žemės servitutų nustatymo.

302004-11-22 Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius raštu Nr. 31/04/17-3687 (1 t., b. l. 4) pakartotinai informavo Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktorių (kreiptasi 2003-01-07 raštu Nr. 31/03/17-53), kad į M.ir F. L. turėtą 19,3120 ha ploto žemės sklypą, esantį ( - ) g., bus atkurtos nuosavybės teisės šiems pretendentams: F. L. vardu į 4,5295 ha žemės plotą, R. V. vardu į 1,6094 ha žemės plotą, M. G. vardu į 4,8280 ha žemės plotą, J. B. vardu į 1,6093 ha žemės plotą, T. D. vardu į 1,6093 ha žemės plotą, E. K. vardu į 4,6315 ha žemės plotą.

312005-01-31 Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-143 patvirtinti suformuoto laisvos (neužstatytos) natūra grąžinamos kitos paskirties 0,5509 ha ploto žemės sklypo prie ( - ) g. 5 duomenys ir žemės sklypo planas (1 t., b. l. 69-72). Nustatyta, kad žemės sklypas ribojasi su K. Z. sklypu ( - ) g. 3, s/b „Troleibusas“ sklypais Nr. 12-13 (1 t., b. l. 65).

322005-04-25 Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimu Nr. 2.4-01-3021 F. L. vardu atkurtos nuosavybės teisės į 0,5509 ha žemės grąžinant natūra žemės sklypą ( - ) g. 5. Nurodyta, kad nuosavybės teisės į 3,9786 ha žemės bus atkurtos vėliau (1 t., b. l. 53, 140).

332009-06-16 Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1112 patvirtintas 2985 kv. m sklypo (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)) ( - ) g. 25 (ankstesnis adresas ( - ) g. 5), detalusis planas ir jo sprendiniai.

342009-09-22 Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1621 suformuotas vietoj vieno 2985 kv. m kitos paskirties žemės sklypo ( - ) g. 25 (kadastro Nr. ( - ), ankstesnis adresas ( - ) g. 25) du kitos paskirties žemės sklypai ir nustatyti sklypo ( - ) g. 25 duomenys (sklypų plotas – 2284 ir 700 kv. m).

352. M. G. 1991-12-20 pateikė prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 4,8280 ha ploto žemės sklypą., iš jos prie nuosavybės teise valdomų pastatų 0,8000 ha (1 t., b. l. 21).

361993-02-23 Vilniaus m. valdybos sprendimu Nr. 280-842-1 M. G. atkurtos nuosavybės teisės į 0,20 ha ploto žemės sklypą prie namo ( - ) g. 26 (2 t., b. l. 5). 1994-06-02 Vilniaus miesto valdybos potvarkiu Nr. ( - ) M. G. suteiktas nuosavybėn neatlygintinai naudojamas 0,1998 ha ploto žemės sklypas prie gyvenamojo namo ( - ) g. 26, o už nesuteiktą 2 kv. m. ploto žemės sklypą išduota vienkartinės išmokos pažyma (2 t., b. l. 1).

371999-12-02 Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius raštu Nr. 31/99/17-937 (1 t., b. l. 163) pakartotinai informavo Vilniaus m. merą, kad Vilniaus m. valdyba 1993-03-04 potvarkiu Nr. 354 patvirtino M. G. neatlygintinai suteiktą 0,2000 ha žemės sklypą prie jai nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo ( - ) g. 26. Kadangi prie namo išlikęs savininko turėtos laisvos žemės sklypo plotas, M. G. įpėdiniai pageidauja, kad būtų grąžintas minėta žemė. Paprašė nustatyti namų valdos ribas ir plotą ne didesnį kaip 0,40 ha, specialiąsias naudojimo sąlygas, architektūrinius-urbanistinius apribojimus ir sąlygas, žemės sklypo naudojimo paskirtį ir pobūdį, pateikti pasiūlymą dėl žemės servitutų nustatymo.

382000-05-25 Vilniaus miesto valdybos sprendimu Nr. 1093V patvirtintos ( - ) g. 26 individualios namų valdos 0,8000 ha žemės sklypo, neatlygintinai suteiktino atkuriant nuosavybės teises į žemę M. G., ribos bei šio sklypo naudojimo teisės apribojimai ir sąlygos (1 t., b. l. 158).

392001-09-06 M. G. teisių perėmėja anūkė L. S. kreipėsi dėl nuosavybės teisių į išlikusį 0,8 ha ploto žemės sklypo atkūrimo (1 t., b. l. 145).

40Remiantis 2001-10-01 Vilniaus apskrities viršininko administracijos pažyma Nr. ( - ), 1994-06-02 Vilniaus miesto valdybos potvarkis Nr. ( - ), kuriuo M. G. atkurtos nuosavybės teisės į 0,20 ha ploto žemės sklypą, nerealizuotas, o M. G. turi nuosavybės teisę į 4,8280 ha žemės (1 t., b. l. 130).

412003-03-10 Vilniaus apskrities viršininko administracija raštu Nr. 31/03/22-603 informavo, kad ( - ) gatvėje natūra laisvos (neužstatytos) grąžinamos žemės nėra, o natūra žemė gali būti grąžinama bendrosios nuosavybės teise lygiomis dalimis suformuotuose žemės sklypuose (1 t., b. l. 111-112).

423. E. K. 1991-12-20 pateikė prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 4,8280 ha ploto žemės sklypą, iš jos prie nuosavybės teise valdomų pastatų 0,1965 ha (1 t., b. l. 22).

431993-02-23 Vilniaus m. valdybos sprendimu Nr. 280-842-2 E. K. atkurtos nuosavybės teisės į 0,20 ha ploto žemės sklypą prie namo ( - ) g. 8 (2 t., b. l. 6). 1994-06-02 Vilniaus miesto valdybos potvarkiu Nr. ( - ) E. K. suteiktas nuosavybėn neatlygintinai naudojamas 0,1984 ha ploto žemės sklypas prie gyvenamojo namo ( - ) g. 8, o už nesuteiktą 16 kv. m. ploto žemės sklypą išduota vienkartinės išmokos pažyma (2 t., b. l. 101). Vilniaus apskrities viršininko administracijos direktoriaus 1999-10-01 įsakymu Nr. 2919-01, E. K. suteiktas nuosavybėn neatlygintinai naudojamas 0,1965 ha žemės sklypas prie jai nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo ( - ) g. 8 (1 t., b. l. 195). Remiantis 2001-10-01 Vilniaus apskrities viršininko administracijos pažyma Nr. 1315, E. K. nuosavybės teisės į 4,6315 ha žemės bus atkurtos vėliau (1 t., b. l. 135).

442003-03-03 E. K. padavė prašymą Vilniaus m. žemėtvarkos skyriui dėl likusios žemės ( - ) g. grąžinimo (1 t., b. l. 110).

454. I. B. 1991-12-23 pateikė prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 1,6093 ha žemės sklypą, grąžinant žemę natūra, iš jos prie nuosavybės teise valdomų pastatų 0,5588 ha (1 t., b. l. 23).

461999-05-24 Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius raštu Nr. 31/99/17-356 (1 t., b. l. 153) informavo Vilniaus m. merą, kad I. B. bus atkurtos nuosavybės teisės į žemės sklypą ( - ) g. 24. Paprašė nustatyti žemės sklypo ribas ir plotą, specialiąsias naudojimo sąlygas, architektūrinius-urbanistinius apribojimus ir sąlygas, žemės sklypo naudojimo paskirtį ir pobūdį, pateikti pasiūlymą dėl žemės servitutų nustatymo.

472000-03-02 Vilniaus miesto valdybos sprendimu Nr. 438V patvirtintos ( - ) g. 24 namų valdos 0,5588 ha žemės sklypo Nr. ( - ) (kurio dalis neatlygintinai suteikta atkuriant nuosavybės teises į žemę I. B.) ribos bei šio sklypo naudojimo teisės apribojimai ir sąlygos (1 t., b. l. 146). Sklypas ribojasi su s/b „Troleibusas“, s/b „Zylė“, s/b „Planeta“ ir valstybinės žemės sklypu (1 t., b. l. 42).

48Nustatyta, kad tik 0,3156 ha žemės patenka į savininkų turėtos žemės sklypo ribas, o likusi žemės sklypo dalis 0,2692 ha nepatenka, todėl ši dalis išskirta išsipirkti (2 t., b. l. 181).

49Remiantis 2001-10-01 Vilniaus apskrities viršininko administracijos pažyma Nr. 1318, I. B. turi nuosavybės teisę į 1,6093 ha žemės (1 t. b. l. 132).

502004-08-16 I. B. kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininko administraciją dėl likusios laisvos grąžintinos žemės 1,0505 ha grąžinimo natūra (1 t., b. l. 81).

51Patikslinus buvusių savininkų turėto žemės sklypo kartografiją 2008-06-25, paaiškėjo, kad visas individualios namų valdos žemės sklypas 0,5588 ha ( - ) g. 24 patenka į buvusių savininkų turėtą žemės sklypą. 2008-09-03 Vilniaus apskrities viršininko administracija raštu Nr. S16-282 kreipėsi į Vilniaus m. savivaldybės administraciją dėl natūra grąžinamo laisvos (neužstatytos) žemės sklypo ir naudojamos namų valdos žemės sklypo ( - ) g. 24 suformavimo (prijungta administracinė byla Nr. I-59-281/2009, 3 t., b. l. 61-62).

522009-05-07 Vilniaus apskrities viršininko sprendimu Nr. 2.4-01-7104 (4 t., b. l. 157) atkurtos nuosavybės teisės į 0,5588 ha žemės ( - ) g. 24. Nurodyta, kad nuosavybės teisės į 1,0505 ha žemės bus atkurtos vėliau.

535. T. D. 1991-12-23 pateikė prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 1,6093 ha žemės sklypą, grąžinant žemę natūra (1 t., b. l. 24, 139).

54Remiantis 2001-10-01 Vilniaus apskrities viršininko administracijos pažyma Nr. 1319, T. D. turi nuosavybės teisę į 1,6093 ha žemės (1 t. b. l. 131).

556. R. V. 1996-09-12 pateikė prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 1,6094 ha žemės sklypą grąžinant žemę ekvivalentine natūra (1 t., b. l. 25, 138). 2002-03-10 R. V. pateikė prašymą grąžinti žemę natūra (1 t. b. l. 109). 2002-12-19 R. V. išreiškė pageidavimą žemės sklypą gauti turėtoje vietoje, t.y. ( - ) g. prie seserų turimų pastatų (1 t., b. l. 117).

56Remiantis 2001-10-01 Vilniaus apskrities viršininko administracijos pažyma Nr. 1320, R. V. turi nuosavybės teisę į 1,6094 ha žemės (1 t. b. l. 130).

57Marijos ir F. L. iki nacionalizacijos buvusiame ( - ) kaime valdyto 19,3120 ha ploto žemės sklypo kartografija atlikta surašius ribų nustatymo 2002-10-31 aktą Nr. 31/02/15-105, kuris patikslintas 2008-06-25 (4 t., b. l. 69, administracinė byla Nr. I-59-281/2009, 1 t. b. l. 34-37). Remtasi 1919-08-22 pirkimo-pardavimo sutartimi ir 1929 m. planu (3 t. b. l. 149).

582008-09-03 Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius raštu Nr. S16-282 kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių (administracinė byla Nr. I-59-281/2009, 1 t. b. l. 32-33). Minėtame rašte, be anksčiau nurodytų aplinkybių dėl J. B. prašomos suformuoti namų valdos, nurodyta, kad F. L. paveldėtojos J. L. ir T. C. prašo grąžinti laisvą (neužstatytą) žemę turėtoje vietoje. Dėl to Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius prašė suformuoti natūra grąžinamą laisvos (neužstatytos) žemės sklypą ir naudojamos namų valdos žemės sklypą, es. ( - ) 24, Viliuje.

59Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija nėra įvykdžiusi 2008-09-03 Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius prašymo dėl natūra grąžinamos laisvos (neužstatytos) žemės sklypo suformavimo.

60Vilniaus miesto savivaldybės paruošti Teritorijų planavimo skaitmeniniai žemėlapiai patvirtina (4 t., b. l. 77-82), kad savivaldybė preliminariai nustatė, jog ( - ) g. yra laisvos (neužstatytos) žemės sklypas - apie 5000 kv.m., šalia sklypų ( - ) g. 35 ir 37, kurie nėra įregistruoti registre. Laisvo (neužstatyto) žemės sklypo plotas (5000 kv.m.) paskaičiuotas atsižvelgiant į tai, jeigu namų valdų žemės sklypai ( - ) g. 35 ir 37 būtų suformuoti po 2000 kv.m.

61Be to, savivaldybė preliminariai nustatė, jog ( - ) g. yra laisvos (neužstatytos) žemės sklypai - apie 1300 kv.m. ir 900 kv.m. ploto kv.m., šalia sklypo ( - ) g. 56, kuris nėra įregistruotas registre. Laisvų (neužstatytų) žemės sklypų plotai (1300 kv.m. ir 900 kv.m.) paskaičiuoti atsižvelgiant į tai, jeigu namų valdos žemės sklypas ( - ) g. 56 būtų suformuotas 2000 kv.m.

62VĮ Registrų centro Vilniaus filialo pažyma patvirtina, kad duomenų apie žemės sklypus ( - ) g. 35, 37, 56, Vilniuje, Nekilnojamojo turto registre nėra (4 t., b. l. 122).

63Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai patvirtina, kad:

64- statinių (gyvenamasis namas ir priklausiniai) ( - ) g. 56 (buvusi ( - ) g. 16) savininkai nuo 2001-02-28 registre yra nurodyti H. C., A. P., M. C. (4 t., b. l. 102-104); M. C. 2000-08-10 mirė, jo turtą paveldėjo H. C., A. P. (kadastro ir registro dokumentų byla Nr. 13/22869);

65- statinių (gyvenamasis namas ir priklausiniai) ( - ) g. 37 (buvusi ( - ) g. 11) savininkė nuo 2006-07-26 yra V. L. (4 t., b. l. 58-61; kadastro ir registro dokumentų byla Nr. 13/16149, b. l. 30-35);

66- statinių (gyvenamasis namas) ( - ) g. 35 (buvusi ( - ) g. 9) naudotoja nuo 1979-06-04 registre yra nurodyta J. V., daiktinės teisės Nekilnojamojo turto registre neregistruotos (4 t., b. l. 62-63; kadastro ir registro byla Nr. ( - )).

67Kadastro ir registro dokumentų byla Nr. 13/22869 patvirtina, kad statiniai ( - ) g. 56 įregistruoti registre 2001 m. Statybos inspekcijos pažymos pagrindu. Byloje yra 2000 m. schema, kurioje nurodytas statinių išdėstymas, schemoje nėra nurodytos sklypo ribos.

68Kadastro ir registro dokumentų byla Nr. 13/16149 patvirtina, kad statiniai ( - ) g. 37 įregistruoti registre 1992 m. Vilniaus raj. Juodžilių apyl. pažymos pagrindu, kurioje nurodyta, kad pagal įrašus apylinkės ūkinėje knygoje buvo gyvenamasis namas ir 0,5 ha žemės sklypas. Byloje yra schema, kurioje nurodytas statinių išdėstymas, sklypo ribos.

69Kadastro ir registro dokumentų byla Nr. ( - ) patvirtina, kad statiniai ( - ) g. 35 neįregistruoti. Byloje yra pažyma, kurioje yra minima, kad pagal įrašus Juodžilių apylinkės ūkinėje knygoje J. V. priklauso gyvenamasis namas. Byloje yra 1989 m. schema, kurioje nurodytas statinių išdėstymas, sklypo ribos. Gyvenamojo namo techniniame pase yra nurodyta, kad yra naudojama 0,3880 ha žemės.

70Tarp šalių yra kilęs ginčas, ar M. ir F. L. iki nacionalizacijos buvusiame ( - ) kaime valdyto 19,3120 ha ploto žemės sklypo ribose yra likusi laisva (neužstatyta) žemė, kurioje anksčiau minėtiems pretendentams turėtų būti atkurtos nuosavybės teisės grąžinant žemę natūra. Minėti Vilniaus miesto savivaldybės paruošti Teritorijų planavimo skaitmeniniai žemėlapiai patvirtina, kad kartografuoto sklypo ribose yra laisvos (neužstatytos) žemės plotai, kurie yra šalia namų valdų, kurių sklypai nėra suformuoti ir įregistruoti, todėl, atsakovo tvirtinimu, sklypų formavimas gali pažeisti minėtų sklypų (( - ) 35, 37, 56) savininkų ir teisėtų naudotojų, kurie nėra realizavę savo teisės sudaryti valstybinės žemės sklypų nuomos ar pirkimo-pardavimo sutarčių, teises.

711997-07-01 Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 5 str. 2 d. 1 p. yra nustatyta, kad nuosavybės teisės į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, atkuriamos grąžinant natūra laisvą (neužstatytą) žemę turėtoje vietoje piliečiui ar piliečiams bendrosios nuosavybės teise, taip pat piliečiui, nuosavybės teise turinčiam pastatus, jo naudojamą teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų ribų žemės sklypą, išskyrus žemę, pagal šio įstatymo 12 straipsnį priskirtą valstybės išperkamai žemei, ir žemę, kurios susigrąžinti turėtoje vietoje pilietis nepageidauja. Analogiška nuostata yra nustatyta 1997-09-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų Nr. ( - ) 34 punkte.

72Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 str. yra numatytas baigtinis sąrašas aplinkybių, kurioms esant žemė yra išperkama atlyginant už ją pagal šio įstatymo 16 str. Atsakovas, darydamas išvadą, kad žemė yra išperkama, remiasi įstatymo 12 str. 1 ir 3 d. numatytomis aplinkybėmis, o būtent įstatymo nuostata, kad yra išperkama valstybės žemė iki 1995 m. birželio 1 d. buvo miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose ir pagal įstatymus nustatyta tvarka patvirtintuose detaliuosiuose planuose yra užimta: pastatams, statiniams ar įrenginiams (statomiems arba pastatytiems) eksploatuoti reikalingų žemės sklypų. Analogiškos nuostatos yra numatytos Vyriausybės nutarimo Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų 70 punkte.

73Iš minėtų teisės normų matyti, kad priskirti žemę prie valstybės išperkamos, kurioje yra žemės sklypai, reikalingi statiniams eksploatuoti, galima tik tada, kai jie yra numatyti pagal įstatymus nustatyta tvarka patvirtintuose detaliuosiuose planuose. Atsakovas nepateikė ir byloje nėra įrodymų, patvirtinančių jog žemės sklypai, es. ( - ) 35, 37, 56, Vilniuje, yra nurodyti detaliuosiuose planuose. Todėl nėra įstatyminio pagrindo daryti išvados, jog ginčo žemės dalis, kuri yra laisva (neužstatyta), yra priskirta valstybės išperkamai žemei.

74Tvarkos 35 p. nustatyta, kad piliečiams perduodamo neatlygintinai nuosavybėn naujo žemės sklypo, esančio miesto teritorijai priskirtoje žemėje, dydį kiekviename mieste tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė savivaldybės tarybos pasiūlymu. Minimalus perduodamo neatlygintinai nuosavybėn naujo žemės sklypo dydis – 0,04 hektaro (išskyrus nuosavybės teise turėtą mažesnį žemės sklypą).

75Bylos aplinkybės patvirtina, kad laisvos (neužstatytos) žemės plotas yra pakankamas tam, kad būtų formuojami ne mažesni negu teisės aktų nustatyto dydžio sklypai.

76Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką, nustatančią taisyklę, jog Atkūrimo įstatyme, atkuriant nuosavybės teises, pirmenybė buvo teikiama turto grąžinimui natūra. <...> neužbaigus kasatorės nuosavybės teisės atkūrimo procedūros ir neišsprendus klausimo dėl šios teisės atkūrimo būdo, nebuvo galima ginčo žemės sklypo parduoti jame esančių statinių savininkui G. D. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje 2009 m. spalio 13 d. Nr. 3K-3-414/2009).

77<...> esant situacijai, kai po kasatorei (ieškovei) priklausančiu garažu detaliuoju planu nebuvo suformuotas sklypas, skirtas šiam garažui eksploatuoti, toks sklypas nepriskirtinas valstybės išperkamai žemei. Kasatorės argumentas, kad žemės sklypo dėl to, jog ant jo stovi teisėtai jai nuosavybės teise priklausantis garažas, negalima laikyti laisva (neužstatyta) žeme, nelaikytinas pagrįstu, nes detaliojo plano sprendiniuose nenumatyta formuoti žemės sklypo po kasatorės garažu. Esamoje situacijoje apeliacinės instancijos teismas pagrįstai vadovavosi Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi ir 12 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei įvertino tai, jog ginčo žemė nepriskiriama valstybės išperkamai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje 2009 m. kovo 16 d. Nr. 3K-3-116/2009).

78Sprendžiant klausimą, ar žemės asmeniniam ūkiui suteikimas, kai buvo paduotas prašymas atkurti nuosavybės teises į šią žemę natūra, nepažeidė galiojusių įstatymų, būtina nustatyti, ar pagal tuo metu galiojusius įstatymus pretendentas, pareiškęs prašymą atkurti nuosavybės teises (buvęs žemės savininkas ar jo teisių perėmėjas), turėjo teisę atkurti nuosavybės teises į šią žemę, nes tol, kol asmens nuosavybės teisės atkūrimo į konkretų išlikusį nekilnojamąjį turtą klausimas nėra iki galo išspręstas, šis turtas yra ginčo objektas ir negali būti perleistas nuosavybėn kitiems asmenims, nes tai galėtų reikšti tolesnį buvusio savininko nuosavybės teisės pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje 2008 m. sausio 25 d. Nr. 3K-3-55/2008).

79Pagal Įstatymo 12 str., jeigu žemė užimta namų valdos, tai ši žemė išperkama iš pretenduojančių į ją atkurti nuosavybės teisę. Tais atvejais, kai pretendentas yra tokios namų valdos bendrasavininkis, tai kitiems bendrasavininkiams (ne pretendentams) teisė įsigyti žemės sklypą nuosavybėn išlieka tiek, kiek valstybė negrąžins bendraturčiui (pretendentui) žemės natūra toje pačioje vietoje. Šios teisinės nuostatos nulemia, kad pareiškėjos teisė įgyti žemės sklypą, kuris užima namų valdos dalį, susijusi su kitos bendraturtės nuosavybės teisių atkūrimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. gruodžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1754/2002 m.).

80Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos preliminarūs duomenys patvirtina, kad laisva (neužstatyta) žemė yra tuo atveju, jeigu žemės sklypai, es. ( - ) 35, 37, 56, Vilniuje, būtų suformuoti po 2000 kv. m., t.y. maksimalaus dydžio, kurį nustato Vilniuje formuojamiems sklypams Žemės reformos įstatymo 9 str. 3 d. (Miestuose (iki 1995 m. birželio 1 d. miestams priskirtoje teritorijoje), išskyrus Neringos miestą, fiziniams asmenims, turintiems nuosavybės teise priklausančius gyvenamuosius namus, parduodami jų namų valdų naudojami žemės sklypai, pažymėti namų valdos techninės apskaitos bylose, teritorijų planavimo dokumentuose nustatytų ribų, bet ne didesni kaip 0,2 ha Vilniuje <...>. Parduodamo žemės sklypo plotas apskrities viršininko sprendimu gali būti padidintas, bet ne daugiau kaip atitinkamai iki 0,3 ha arba iki 0,4 ha ir parduotas visas naudojamas namų valdos žemės sklypas, jeigu šio žemės sklypo arba jo dalies pagal teritorijų planavimo dokumentus nenumatoma panaudoti miesto ūkio, visuomenės poreikiams ar individualiai statybai suformavus atskirą atidalijamą žemės sklypą).

81Naudojami žemės sklypai nuomojami ar parduodami lengvatine (ne aukciono) tvarka, kurią reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 ,,Dėl naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)“ patvirtinta Naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarka. Asmens teisė nuomoti ar pirkti naudojamą valstybinės žemės sklypą grindžiama jos realiu naudojimu atitinkamam tikslui – turimiems nuolatiniams statiniams ar įrenginiams eksploatuoti (Tvarkos 2.1, 2.5 punktai). Formuojant pastatais užstatytą žemės sklypą negali būti nukrypta nuo esminės sąlygos – faktinio jo naudojimo su pastatu susijusioms reikmėms; nuomotino ar perkamo žemės sklypo dydis nustatomas pagal tikslinę paskirtį atitinkantį faktinį jo naudojimą, o sklypo ribos – pagal viešosios teisės (teritorijų planavimo) normas kompetentingų valdžios institucijų aktais patvirtintu sklypo planu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-180/2008; ir kt.).

82Tvarkos 16 ir 17 punktuose įtvirtinta, kad parduodamo valstybinio žemės sklypo dydį ir ribas nustato ir tvirtina savivaldybės meras (valdyba), vadovaudamasis detaliuoju planu, žemės sklypo ribų specialiuoju planu arba žemėtvarkos projektu. Pagal Tvarkos 12 punktą, asmenys, pageidaujantys ir turintys teisę pirkti naudojamus žemės sklypus, žemėtvarkos skyriui pagal žemės sklypų buvimo vietą pateikia šiame punkte nurodytus dokumentus, prie kurių yra nustatyta, kad reikia pateikti naudojamo žemės sklypo plano kopiją iš nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, jeigu prašoma pirkti namų valdos žemės sklypą; kitais atvejais turi būti pateikiamas pagal patvirtintą detalųjį planą <...> asmenų, pageidaujančių pirkti žemės sklypą, lėšomis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų <...> nustatyta tvarka parengtas naudojamo žemės sklypo planas su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje bei pažymėtais tame žemės sklype esančiais statiniais ir įrenginiais.

83Nurodytos teisės normos patvirtina, kad pareiga parengti sklypo detalųjį planą tenka asmeniui, turinčiam teisę pirkti ar nuomoti sklypą.

84Civilinio kodekso normos, reglamentuojančios nekilnojamojo daikto pirkimo-pardavimo sutartis, o būtent teisinius santykius, kai parduodant statinį nėra aptariami klausimai dėl parduodamos sklypo dalies, nustato, jog nuosavybės teisės pereina į tą žemės sklypo dalį, kurią tas daiktas užima ir kuri būtina jam naudoti pagal paskirtį (CK 6.394 str.). Šios privatinės teisės normos nereglamentuoja tiesiogiai viešojo administravimo subjektų pareigų, tačiau viešojo administravimo subjektai, vertindami teisinę situaciją, kurioje statinių savininkai nėra įgyvendinę savo teisių nuomoti ar pirkti prie statinių esantį valstybinės žemės sklypą, turėtų atsižvelgti tai pat į minėtą minimalų kriterijų dėl prie statinių galimo suformuoti sklypo dydžio.

85Dėl nurodytų motyvų, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, preliminariai nustatydama laisvos neužstatytos žemės plotą ir rengdama natūra grąžintinų sklypų planą, atsižvelgė į minėtus teisės aktų kriterijus dėl galimų statinių savininkų ar naudotojų sklypų dydžių, todėl nėra pagrindo tvirtinti, kad jų teisės gali būti pažeistos. Statinių es. ( - ) 35, 37, 56, Vilniuje, savininkų ir naudotojų nesikreipimas į kompetentingas institucijas dėl sklypų suformavimo negali būti pagrindu nevykdyti Įstatymo nuostatas ir neatkurti asmenims nuosavybės teisių, kai yra šiame Įstatyme nustatytos turto grąžinimo natūra sąlygos.

86Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad Marijos ir F. L. iki nacionalizacijos buvusiame ( - ) kaime valdyto 19,3120 ha ploto žemės sklypo ribose yra laisva (neužstatyta) žemė, kuri nėra priskirtina valstybės išperkamai žemei (Įstatymo 5 str., 12 str.). Pretendentai atkurti nuosavybės teises į M. ir F. L. iki nacionalizacijos valdytą žemę yra pareiškę prašymus Įstatymo 21 str. 3 d. nustatytu terminu – iki 2003 m. balandžio 1 d., atkurti nuosavybės teisę grąžinant žemę natūra. Vilniaus apskrities viršininko administracija pateikė savivaldybei prašymą suformuoti laisvos neužstatytos žemės sklypus pagal Tvarkos 106 p.

87Dėl nurodytų motyvų, atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija be įstatyminio pagrindo atsisako atlikti Vyriausybės nutarime Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų 106 punkte jo kompetencijai priskirtus atlikti veiksmus - patvirtinti žemės sklypo planą (atliekant šiame punkte išvardintus veiksmus), pagal kurį turto buvimo vietos žemėtvarkos skyrius nagrinės piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises į žemę, esančią mieste. Todėl atsakovas yra įpareigojamas atlikti nurodytus jo kompetencijai priskirtus veiksmus per nurodytoje teisės normoje šių veiksmų atlikimui numatytą terminą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 90 str., Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 p.).

88Nepagrįstas yra pareiškėjų prašymas įpareigoti savivaldybę patvirtinti pareiškėjoms ar kitiems pretendentams grąžintino sklypo duomenis. Pagal Tvarkos 106 punktą savivaldybės administracija tvirtintina žemės sklypo planą, nustato sklypo duomenis, bet nesprendžia konkrečių pretendentų teisių. Pagal patvirtintą planą turto buvimo vietos žemėtvarkos skyrius nagrinės piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises į žemę, esančią mieste, tada bus sprendžiamos konkrečių pretendentų teisės.

89Nepagrįsti yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos motyvai, jog skundas šio atsakovo atžvilgiu turėtų būti paliktas nenagrinėtu Žemės reformos įstatymo 18 str. 2 d. pagrindu (skundus dėl žemės reformos metu suformuotų žemėnaudų tinkamumo, žemės privatizavimui ir nuomai parengtų dokumentų bei įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų neatitikimo nagrinėja apskričių viršininkai ir Vyriausybės įgaliota institucija. Vyriausybės įgaliota institucija nenagrinėja apskrities viršininko neapsvarstytų prašymų ir skundų).

90Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nebuvo 2006-10-18 nutartyje konstatavęs, kad pareiškėjai nesilaikė privalomos ikiteisminės tvarkos (3 t., b. l. 28). Be to, bylos dokumentai patvirtina, kad nuosavybės teisių atkūrimo procesas yra vykdomas nuo 1991 metų, t.y. 18 metų, šis procesas nėra pasibaigęs, pretendentai naudojosi tiek ikiteismine tvarka tam, kad būtų apgintos jų teisės, tiek buvo inicijuojamos bylos teisme. Todėl teismas daro išvadą, kad kreipimasis į ikiteisminę skundų nagrinėjimo instituciją – Nacionalinę žemės tarnybą vien tam, kad būtų įvykdytas formalus įstatymo reikalavimas – apskųsti kiekvieną kompetentingos institucijos veiksmą ar neveikimą, nėra šiuo atveju būtina proceso, kurio metu atliekama daug analogiškų veiksmų, dalis. Pernelyg biurokratinė ikiteisminė tvarka, kurios turėtų būti laikomasi sudėtingame ir ilgame nuosavybės teisių atkūrimo į neteisėtai nusavintą piliečių turtą, procese pažeistų ir paneigtų teisminės gynybos prieinamumo principą, įtvirtintą Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str., Konstitucijos 30 str., Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str.

91Negali būti išnagrinėtas reikalavimas įpareigoti atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją atkurti nuosavybės teises į M. ir F. L. iki nacionalizavimo valdytą žemę. Aukščiau nurodyti bylos duomenys patvirtina, kad Vilniaus apskrities viršininko administracija atliko jos kompetencijai priskirtus veiksmus grąžinant žemę natūra. Žemė yra negrąžinama natūra dėl to, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsisako atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus. Šiuo metu nėra pagrindo daryti išvados, ar Vilniaus miesto savivaldybės administracijai atlikus jo kompetencijai priskirtus veiksmus, ateityje galėtų kilti ginčas tarp pretendentų ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Dėl nurodytų motyvų skundas šioje dalyje paliekamas nenagrinėtu Administracinių bylų teisenos įstatymo 103 str. 1 p. pagrindu (Teismas skundą (prašymą) palieka nenagrinėtą, jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tos kategorijos byloms nustatytos išankstinio bylos nagrinėjimo ne per teismą tvarkos ir dar galima pasinaudoti ta tvarka).

92Įstatymo 2 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose nurodyti piliečiai, kurie nustatytu laiku buvo padavę prašymus atkurti nuosavybės teises, yra mirę, nuosavybės teisės atkuriamos mirusiojo vardu ir perduodamos įpėdiniui, jeigu šis yra Lietuvos Respublikos pilietis. Todėl pareiškėjos J. L. ir T. C. neteisingai reiškė reikalavimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo tiesiogiai pareiškėjoms, kurios nebuvo padavusios prašymo atkurti nuosavybės teises, bet yra asmens padavusio tokį prašymą įpėdinės.

93Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 d. 3 p., 127 str.,

Nutarė

94Įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją vykdyti 1997-09-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų Nr. ( - ) 106 punktą ir per tris mėnesius nuo šio teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos suformuoti nuosavybės teisių atkūrimui natūra į F. ir M. L. iki nacionalizacijos, adresu ( - ) g. (buv. ( - ) dvaras), Vilniuje, turėtą žemę, pažymėtą Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus parengtoje kartografinėje medžiagoje (ribų nustatymo 2002-10-31 aktas Nr. 31/02/15-105, patikslintas 2008-06-25), kuri yra laisva (neužstatyta), bei organizuoti jų kadastrinius matavimus (nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškus ir riboženklių koordinates valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje) ir, atlikus žemės sklypo kadastrinius matavimus, patvirtinti parengtus žemės sklypų planus; pasiūlyti žemės sklypų specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas, numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarime Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“; nustatyti žemės sklypų pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį; pateikti pasiūlymą dėl žemės servitutų nustatymo.

95Palikti nenagrinėtu skundo reikalavimą įpareigoti atsakovą Vilniaus apskrities viršininko administraciją atkurti nuosavybės teises į M. ir F. L. iki 1940 metų nacionalizacijos valdytą žemės sklypą ( - ) g., Vilniuje.

96Kitoje dalyje skundą atmesti kaip nepagrįstą.

97Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. 2005-10-11 pareiškėjos E. K., I. B. ir J. L. kreipėsi į teismą su skundu,... 4. Pareiškėjos E. K., I. B. ir J. L. 2005-12-20 teismui padavė patikslintą... 5. E. K., I. B. ir J. L. skunde ir patikslintame skunde nurodė, kad jos yra M. ir... 6. 2007-12-03 teismo nutartimi pareiškėjos I. B. skundas išskirtas į atskirą... 7. Pareiškėja J. L. 2007-02-13 mirė (3 t., b. l. 96), jos teises perėmė I.... 8. Pareiškėja E. K. 2009-07-28 mirė (4 t., b. l. 111, 180), pareiškėja teismo... 9. Pareiškėjai V. P. ir J. M. į posėdį neatvyko.... 10. 2009-08-10 pareiškėjos J. L. ir T. C. padavė teismui prisidėjimą prie... 11. Nurodė, kad pareiškėjų motina J. L. prašymą grąžinti likusią laisvą... 12. Per teismo posėdį pareiškėjų atstovas prašė skundą tenkinti.... 13. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimuose į... 14. Nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybė prašomus atlikti veiksmus yra... 15. Per teismo posėdį atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 16. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija atsiliepime į... 17. Nurodė, kad prašymus atkurti nuosavybes teises į buvusių savininkų M. ir... 18. Į teismo posėdį atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos... 19. Tretieji suinteresuoti asmenys J. G., V. L., T. D., J. V., I. L., I. B., H. C.,... 20. Skundas tenkintinas iš dalies.... 21. Pareiškėjai šioje byloje siekia išspręsti ginčą, atsiradusį tarp... 22. Prašymus atkurti nuosavybes teises į buvusių savininkų M. ir F. L. iki 1940... 23. Nurodyti asmenys pateikė kompetentingai institucijai Įstatymo nustatytais... 24. 1. F. L. 1991-12-20 pateikė prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo... 25. 1993-02-23 Vilniaus m. valdybos sprendimu Nr. 280-842-3 F. L. atkurtos... 26. 1998-12-10 Vilniaus m. valdybos sprendimu Nr. 2366V patvirtintos žemės... 27. 2000-07-19 J. L. padavė prašymą atkurti nuosavybės teises į iki 1 ha ploto... 28. Remiantis 2001-10-01 Vilniaus apskrities viršininko administracijos pažyma... 29. 2004-09-30 Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto... 30. 2004-11-22 Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo... 31. 2005-01-31 Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.... 32. 2005-04-25 Vilniaus apskrities viršininko administracijos sprendimu Nr.... 33. 2009-06-16 Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.... 34. 2009-09-22 Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.... 35. 2. M. G. 1991-12-20 pateikė prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į... 36. 1993-02-23 Vilniaus m. valdybos sprendimu Nr. 280-842-1 M. G. atkurtos... 37. 1999-12-02 Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto... 38. 2000-05-25 Vilniaus miesto valdybos sprendimu Nr. 1093V patvirtintos ( - ) g.... 39. 2001-09-06 M. G. teisių perėmėja anūkė L. S. kreipėsi dėl nuosavybės... 40. Remiantis 2001-10-01 Vilniaus apskrities viršininko administracijos pažyma... 41. 2003-03-10 Vilniaus apskrities viršininko administracija raštu Nr.... 42. 3. E. K. 1991-12-20 pateikė prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į... 43. 1993-02-23 Vilniaus m. valdybos sprendimu Nr. 280-842-2 E. K. atkurtos... 44. 2003-03-03 E. K. padavė prašymą Vilniaus m. žemėtvarkos skyriui dėl... 45. 4. I. B. 1991-12-23 pateikė prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į... 46. 1999-05-24 Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto... 47. 2000-03-02 Vilniaus miesto valdybos sprendimu Nr. 438V patvirtintos ( - ) g. 24... 48. Nustatyta, kad tik 0,3156 ha žemės patenka į savininkų turėtos žemės... 49. Remiantis 2001-10-01 Vilniaus apskrities viršininko administracijos pažyma... 50. 2004-08-16 I. B. kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininko administraciją... 51. Patikslinus buvusių savininkų turėto žemės sklypo kartografiją... 52. 2009-05-07 Vilniaus apskrities viršininko sprendimu Nr. 2.4-01-7104 (4 t., b.... 53. 5. T. D. 1991-12-23 pateikė prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į... 54. Remiantis 2001-10-01 Vilniaus apskrities viršininko administracijos pažyma... 55. 6. R. V. 1996-09-12 pateikė prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į... 56. Remiantis 2001-10-01 Vilniaus apskrities viršininko administracijos pažyma... 57. Marijos ir F. L. iki nacionalizacijos buvusiame ( - ) kaime valdyto 19,3120 ha... 58. 2008-09-03 Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo... 59. Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija nėra... 60. Vilniaus miesto savivaldybės paruošti Teritorijų planavimo skaitmeniniai... 61. Be to, savivaldybė preliminariai nustatė, jog ( - ) g. yra laisvos... 62. VĮ Registrų centro Vilniaus filialo pažyma patvirtina, kad duomenų apie... 63. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai patvirtina,... 64. - statinių (gyvenamasis namas ir priklausiniai) ( - ) g. 56 (buvusi ( - ) g.... 65. - statinių (gyvenamasis namas ir priklausiniai) ( - ) g. 37 (buvusi ( - ) g.... 66. - statinių (gyvenamasis namas) ( - ) g. 35 (buvusi ( - ) g. 9) naudotoja nuo... 67. Kadastro ir registro dokumentų byla Nr. 13/22869 patvirtina, kad statiniai ( -... 68. Kadastro ir registro dokumentų byla Nr. 13/16149 patvirtina, kad statiniai ( -... 69. Kadastro ir registro dokumentų byla Nr. ( - ) patvirtina, kad statiniai ( - )... 70. Tarp šalių yra kilęs ginčas, ar M. ir F. L. iki nacionalizacijos buvusiame... 71. 1997-07-01 Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 72. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo... 73. Iš minėtų teisės normų matyti, kad priskirti žemę prie valstybės... 74. Tvarkos 35 p. nustatyta, kad piliečiams perduodamo neatlygintinai nuosavybėn... 75. Bylos aplinkybės patvirtina, kad laisvos (neužstatytos) žemės plotas yra... 76. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką,... 77. <...> esant situacijai, kai po kasatorei (ieškovei) priklausančiu... 78. Sprendžiant klausimą, ar žemės asmeniniam ūkiui suteikimas, kai buvo... 79. Pagal Įstatymo 12 str., jeigu žemė užimta namų valdos, tai ši žemė... 80. Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos preliminarūs duomenys... 81. Naudojami žemės sklypai nuomojami ar parduodami lengvatine (ne aukciono)... 82. Tvarkos 16 ir 17 punktuose įtvirtinta, kad parduodamo valstybinio žemės... 83. Nurodytos teisės normos patvirtina, kad pareiga parengti sklypo detalųjį... 84. Civilinio kodekso normos, reglamentuojančios nekilnojamojo daikto... 85. Dėl nurodytų motyvų, Vilniaus miesto savivaldybės administracija,... 86. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad Marijos ir F. L. iki... 87. Dėl nurodytų motyvų, atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija... 88. Nepagrįstas yra pareiškėjų prašymas įpareigoti savivaldybę patvirtinti... 89. Nepagrįsti yra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos motyvai, jog... 90. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas... 91. Negali būti išnagrinėtas reikalavimas įpareigoti atsakovą Vilniaus... 92. Įstatymo 2 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu šio straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4... 93. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 94. Įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją vykdyti 1997-09-29... 95. Palikti nenagrinėtu skundo reikalavimą įpareigoti atsakovą Vilniaus... 96. Kitoje dalyje skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 97. Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas...