Byla 2-1119-748/2013
Dėl skolos

1Kauno apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, sekretoriaujant Reginai Mockevičienei, dalyvaujant ieškovui Č. A. ir jo atstovui advokatui Sauliui Majauskui, atsakovo R. B. kuratoriui advokatui Dariui Jurgučiui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Č. A. ieškinį atsakovui R. B. dėl skolos.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą, n u s t a t ė:

3Ieškovas kreipėsi į teismą ir patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 31 700 Lt ir 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos (b.l. 24-26). Ieškinyje nurodė, kad 2009m. rugpjūčio mėn. atsakovas ir jo tėvas E. B. pasiūlė ieškovui už 30 000 Lt įsigyti butą ( - ), kurį netolimoje ateityje atsakovas turėjo įgyti nuosavybėn. Ieškovas su pasiūlymu sutiko ir 2009m. rugpjūčio 6 d. į atsakovo sąskaitą pervedė 30 000 Lt. 2009 m. rugsėjo mėn. atsakovas paprašė paskolinti 1700 Lt dokumentų tvarkymui, todėl ieškovas 2009m. rugsėjo 15 d. pervedė atsakovui 1700 Lt. Rašytinė sutartis nebuvo sudaryta. 2009 m. rugsėjo 25 d. atsakovas įgijo nuosavybėn butą ( - ) tačiau susitarimo dėl buto pardavimo neįvykdė, ėmė vengti su ieškovu bendrauti, neatsiliepdavo į telefono skambučius. Šį butą 2011m. gegužės 18 d. atsakovas pardavė A. S.. Atsakovas, nutraukęs susitarimą su ieškovu, sumokėto avanso 30 000 Lt jam negrąžino.

4Ieškovas ieškinį palaikė ir paaiškino, kad E. B. pažinojo nuo 1990m., su juo kartu anksčiau dirbo, todėl pasitikėjo ir rašytinės sutarties nesudarė. Pasiūlymo pirkti butą metu daugiabutis namas dar buvo nebaigtas statyti. Po to, kai buvo susitarta dėl buto pardavimo, jis pervedė sutartą dalį buto kainos - 30 000 Lt į atsakovo asmeninę sąskaitą, nes tokią sąskaitą jie nurodė. 1700 Lt taip pat pervedė į atsakovo sąskaitą pagal atsakovo paprašymą dokumentų įforminimui. Atsakovas ir jo tėvas slėpė informaciją, kai butas buvo įregistruotas atsakovo nuosavybėje. Atsakovas ir jo tėvas išvyko iš Lietuvos, pasislėpė Anglijoje ir pinigų jam negrąžino.

5Atsakovo kuratorius pateikė atsiliepimą, nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, kadangi nėra aiškus ieškovo ir atsakovo susitarimo turinys, nėra aišku, kokiu pagrindu ieškovas yra sumokėjęs nurodytas pinigų sumas, ar ieškovas yra pilnai įvykdęs susitarimą (b.l. 40-41).

6Teismo posėdžio metu atsakovo kuratorius atsiliepime išdėstytus argumentus palaikė, nurodė, kad neturi duomenų paneigti ieškovo nurodytoms aplinkybėms, pripažino, kad atsakovas gavo iš ieškovo minėtas pinigų sumas, kad tarp šalių buvo sutartiniai santykiai.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Dėl nepagrįstai įgyto turto grąžinimo

9Nustatyta, kad 2009-08-06 ieškovas mokėjimo nurodymu Nr. 1 pervedė 30 000 Lt atsakovui R. B., įvardindamas kaip avansinį mokėjimą už butą ( - ). Šią aplinkybę patvirtina ieškovo paaiškinimai, mokėjimo nurodymas (b.l. 8), ieškovo Č. A. banko sąskaitos Nr. ( - ) išrašas (b.l. 83). Atsakovas pervestą ieškovo 30 000 Lt sumą pinigų gavo, tai patvirtina atsakovo banko sąskaitos Nr. ( - ) išrašas (b.l. 50). Atsakovas žinojo apie tai, kad gavo iš atsakovo 30 000 Lt, nes tą pačią dieną ėmė jais disponuoti, tai matyti iš minėto sąskaitos išrašo. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina, kad atsakovas R. B. 2009-09-25 pirkimo-pardavimo sutartimi iš statytojo E. S. prekybos įmonės įgijo vieno kambario butą ( - ) ir šį butą 2011-05-18 pardavė A. S. (b.l. 13).

10Ieškovas nurodė, kad šalys nesudarė jokios rašytinės sutarties dėl pinigų mokėjimo ar ketinimo pirkti butą, nes jis pasitikėjo kita šalimi. Be to, ieškovo paaiškinimu, tariantis dėl daikto pardavimo nebuvo žinomas konkretus sutarties dalykas – butas, dėl kurio pirkimo-pardavimo buvo vėliau buvo sumokėti pinigai. Šalių paaiškinimai yra įrodymai byloje (CPK 177str.2d., 186str.).

11Teismas nustato, kad ieškovo nurodytos pinigų 30 000 Lt pervedimo atsakovui aplinkybės yra nepaneigtos, atitinka byloje ištirtus kitus įrodymus, todėl vertina, jog nurodytos aplinkybės atitinka realiai egzistuojančias aplinkybes.

12Pažymėtina, kad civiliniame procese galioja didesnės tikimybės teorija. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civilinėje byloje, skirtingai nei baudžiamojoje byloje, nėra reikalaujama absoliutaus faktų įrodytumo. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Taigi, išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai išlieka tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001; 2003 m. sausio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-79/2003, 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2008, 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2009, 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009 ir kt.).

13Nustačius, kad pinigai 30 000 Lt ieškovo buvo pervesti, atsakovui nesudarius šalims rašytinės sutarties, šalių teisiniai santykiai kvalifikuotini pagal CK 6 knygos XX skyrių. Šio skyriaus taisyklės, reglamentuojančios be pagrindo gauto turto ar nepagrįsto praturtėjimo grąžinimą taikytinos todėl, kad nustatytomis aplinkybėmis pinigų sumos 30 000 Lt perdavimas, nesurašant susitarimo rašytine forma, prieštarauja imperatyviems įstatymo reikalavimams ir laikytinas niekiniu sandoriu (CK 1.73 str.1d.1p., 1.78str.5d., 1.80str.1d.). Tokiu būdu, laikytina, kad atsakovas 30 000 Lt gavo nepagrįstai, įgijo šį turtą be teisinio pagrindo, todėl privalo jį grąžinti ieškovui (CK 6.237 str.1d.).

14Dėl paskolos 1700 Lt priteisimo

15Ieškovo paaiškinimą dėl 1700 Lt pinigų paskolos atsakovui patvirtina ieškovo surašytas nurodymas bankui pervesti įmokėtus grynuosius pinigus R. B. (b.l. 9). Šiame 2009-09-15 bankinę operaciją patvirtinančiame dokumente yra nurodyta mokėjimo paskirtis – paskola. Atsakovas pervestą ieškovo 1700 Lt sumą pinigų gavo, tai matyti iš atsakovo banko sąskaitos Nr. LT79 7300 0101 1153 3599 išrašo (b.l. 50). Atsakovas tą pačią dieną pasinaudojo pinigų dalimi, paimdamas iš savo banko sąskaitos grynais pinigais 1500Lt, tai matyti iš minėto sąskaitos išrašo.

16Visuma paminėtų įrodymų patvirtina ieškovo nurodytas faktines aplinkybes apie jo ar atsakovo sudarytą 1700 Lt paskolos sutartį, todėl teismas vertina, kad ieškovas paskolino atsakovui 1700 Lt pinigų sumą.

17Tarp šalių susiklostę teisiniai santykiai atitinka paskolos sutarties esmę (CK 6.870 str. 1d.). Kaip matyti iš ištirtų įrodymų, paskolos sutartis buvo žodinė, dėl paskolos grąžinimo termino šalys nesusitarė. Įstatymas neįpareigoja paskolos sutarties sudarymą įforminti rašytine tvarka, jei suma nesiekia dviejų tūkstančių litų (CK 6.871str.1d.), todėl sprendžiama, kad tokia paskolos sutartis yra galiojanti.

18Kadangi šalys dėl paskolos grąžinimo termino nesusitarė, atsakovas privalėjo grąžinti paskolos sumą per trisdešimt dienų nuo tos dienos, kai to pareikalavo ieškovas (CK 6.873 str. 2d.). Ieškovo nurodytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovui nebuvo įteiktas reikalavimas grąžinti skolą, kadangi jo gyvenamoji vieta nežinoma, su juo susisiekti ieškovas neturėjo galimybės. Teismas atsakovui procesinių dokumentų įteikti taip pat neturėjo galimybės, nes atsakovas 2011-09-01 yra deklaravęs, jog išvyko į Jungtinę Karalystę, jo gyvenamoji vieta nežinoma. Teismas vertina, jog ieškinio pateikimas teismui ir jo kopijos įteikimas atsakovo kuratoriui šiomis aplinkybėmis yra laikytinas tinkamu atsakovo informavimu apie ieškovo reikalaujamą gražinti 1700 Lt paskolą.

19Byloje nėra duomenų, kad atsakovas yra grąžinęs paskolą ieškovui, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 1700 Lt.

20Ieškovo prašymas priteisti 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlime teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo tenkintinas, nes atsakovas neįvykdė prievolės ieškovui – negrąžino be pagrindo įgyto turto ir negrąžino paskolos. Tokią atsakovo pareigą mokėti palūkanas numato CK 6.210 str.1d.

21Ieškinys visiškai tenkinamas, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos: 951 Lt žyminis mokestis, 1500 Lt už advokato pagalbą, 35 Lt už banko sąskaitos įrašų pateikimą, 200 Lt už kuratoriaus darbo apmokėjimą, iš viso 2686 Lt ( CPK 88str., 93str. 1d., 98str.). Proceso išlaidos dėl teismo patirtų pašto išlaidų persiunčiant procesinius dokumentus 16,92 Lt taip pat priteisiamos iš atsakovo – valstybei (CPK 96 str.).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais,

Nutarė

23Ieškinį tenkinti visiškai.

24Priteisti iš atsakovo R. B., asmens kodas ( - ) ieškovui Č. A., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 31 700 Lt (trisdešimt vieną tūkstantį septynis šimtus litų) skolos, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos (31 700 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-11-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas 2686 Lt (du tūkstančius šešis šimtus aštuoniasdešimt šešis litus).

25Priteisti valstybei iš atsakovo R. B., asmens kodas ( - ) 16,92 Lt (šešiolika litų 92 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. (Ši suma įmokėtina Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr.LT247300010112394300 AB Swedbank, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

26Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, sekretoriaujant Reginai... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą, n u s t a t ė:... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą ir patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš... 4. Ieškovas ieškinį palaikė ir paaiškino, kad E. B. pažinojo nuo 1990m., su... 5. Atsakovo kuratorius pateikė atsiliepimą, nurodė, kad su ieškiniu nesutinka,... 6. Teismo posėdžio metu atsakovo kuratorius atsiliepime išdėstytus argumentus... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Dėl nepagrįstai įgyto turto grąžinimo... 9. Nustatyta, kad 2009-08-06 ieškovas mokėjimo nurodymu Nr. 1 pervedė 30 000 Lt... 10. Ieškovas nurodė, kad šalys nesudarė jokios rašytinės sutarties dėl... 11. Teismas nustato, kad ieškovo nurodytos pinigų 30 000 Lt pervedimo atsakovui... 12. Pažymėtina, kad civiliniame procese galioja didesnės tikimybės teorija.... 13. Nustačius, kad pinigai 30 000 Lt ieškovo buvo pervesti, atsakovui nesudarius... 14. Dėl paskolos 1700 Lt priteisimo... 15. Ieškovo paaiškinimą dėl 1700 Lt pinigų paskolos atsakovui patvirtina... 16. Visuma paminėtų įrodymų patvirtina ieškovo nurodytas faktines aplinkybes... 17. Tarp šalių susiklostę teisiniai santykiai atitinka paskolos sutarties esmę... 18. Kadangi šalys dėl paskolos grąžinimo termino nesusitarė, atsakovas... 19. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas yra grąžinęs paskolą ieškovui, todėl... 20. Ieškovo prašymas priteisti 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos... 21. Ieškinys visiškai tenkinamas, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270... 23. Ieškinį tenkinti visiškai.... 24. Priteisti iš atsakovo R. B., asmens kodas ( - ) ieškovui Č. A., asmens kodas... 25. Priteisti valstybei iš atsakovo R. B., asmens kodas ( - ) 16,92 Lt... 26. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...