Byla 2-7029-223/2014
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovės Bankrutavusios UAB „Aufesta“ ieškinį atsakovams A. L. ir D. F

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Birutė Mėlinauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal ieškovės Bankrutavusios UAB „Aufesta“ ieškinį atsakovams A. L. ir D. F., ir

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą ir prašo priteisti iš atsakovų solidariai 100 079,89 Lt žalos atlyginimo, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovai nepateiks atsiliepimų į ieškinį.

3Atsakovai buvo įpareigoti per 14 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimus į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovams įteikti 2014-11-17 viešo paskelbimo būdu, paskelbiant pranešimą interneto tinklalapio www.teismai.lt skiltyje „Teismų pranešimai“ (CPK 130 str.). Atsiliepimai į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateikti, prašymų pratęsti nustatytą terminą negauta. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovai išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovai per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą teismas įsitikino, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

6Iš pateiktų įrodymų nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismo 2014 m. birželio 9 d. nutartimi UAB „Aufesta“ iškelta bankroto byla (b.l. 5). Šia nutartimi BUAB „Aufesta“ bankroto administratoriumi paskirtas L. P., bendrovės direktorius A. L. įpareigotas per 15 dienų terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Nutartis dėl UAB „Aufesta“ bankoro bylos iškėlimo įsiteisėjusi ir 2014 m. rugpjūčio 21 d. Panevėžio apygardos teismo nutartimi bendrovė pripažinta likviduojama dėl bankroto. 2014-08-01 nutartimi Panevėžio apygardos teismas bankroto byloje patvirtino kreditorių sąrašą: VSDFV Panevėžio skyrių - 31 457 Lt sumai, o 2014-08-28 nutartimi Panevėžio apygardos teismas bankroto byloje patvirtino kreditorių UAB „Swedbank lizingas" – 58 622,89 Lt sumai. Viso patvirtinta kreditorinių reikalavimų už bendrą 90 079,89 Lt sumą.

7Pagal ieškovės pareikštą ieškinį šios civilinės bylos ginčo dalykas yra UAB „Aufesta“ buvusių direktorių ir akcininkų civilinė atsakomybė ir jų pareiga atlyginti žalą, kurią ieškovė įvertina kaip visų teismo patvirtintų įmonės kreditorių finansinių reikalavimų suma 90 079,89 Lt bei 10000 Lt įmonės įstatinio kapitalo suma.

8Atsakovai buvo administracijos vadovais: D. F. nuo bendrovės įsteigimo iki 2005-09-09, o A. L. nuo 2006-10-27 iki 2014-06-19. Laikotarpyje nuo 2005-07-15 iki 2006-01-09 įmonės vadovu buvo R. N., tačiau jis jau yra miręs, todėl ieškinys jam nepareikštas. Atsakovai bendrovės akcininkais buvo: D. F. nuo 2003-05-19 iki 2006-10-31, o A. L. nuo 2006-10-31 iki šio laiko.

9Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovui (savininkui) civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovė neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Limantra“ v. N. G., bylos Nr. 3K-3-130/2011).

10Kasacinio teismo išaiškinta, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, jog įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovo (vienasmenio ar kolegialaus) civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustačius tam tikras trečiųjų asmenų teisių apsaugos garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. V. K. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006). Nagrinėjamoje byloje bankrutuojančios įmonės administratorius prašo atlyginti žalą įmonei, tačiau atsižvelgus į Įmonių bankroto įstatymo (toliau – IBĮ) 11 straipsnio 3 dalies 14 punktą, kuriuo yra nustatyta, kad administratorius gina ir atstovauja tiek pačios įmonės, tiek kreditorių interesus, teismas sprendžia, kad pareikštas ieškovo ieškinys nagrinėtinas ir kreditorių interesais. Vadovo civilinę atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas (tokia yra pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonei tapus nemokiai), tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas. Atsižvelgiant į subjektą, kuriam padaryta žala, ši civilinė atsakomybė galima tiek prieš pačią įmonę, tiek ir prieš jos kreditorius.

11Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 2.82, 2.87 str., įmonės vadovas, kaip vienasmenis juridinio asmens valdymo organas - direktorius (administracijos vadovas) paties juridinio asmens atžvilgiu turėjo elgtis sąžiningai ir protingai, o padaręs žalą, ją visiškai atlyginti. LR Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnis nustato, kad bendrovės vadovas yra vienasmenis bendrovės valdymo organas. Bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais. Bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą. Bendrovės vadovas atsako už: bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą; kitų šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir bendrovės vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą. Taigi, bendrovės vadovas yra tiesiogiai atsakingas už bendrovės turto apsaugą, turto išsaugojimą.

12Nagrinėjamu atveju ieškovė nurodė, kad įmonės įsiskolinimai pradelsti nuo 2006 m., įmonės direktorius ir akcininkas A. L. neperduoda įmonės administratoriui įmonės turto, tokiu būdu bankroto administratorius negali šio turto perimti ir nukreipti jo įmonės kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimui, dėl ko kreditoriai patiria nuostolių. Kitas atsakovas byloje D. F. bendrovės vadovu buvo nuo jos įsteigimo iki 2005-09-09, o jos akcininku - nuo 2003-05-19 iki 2006-10-31. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovo D. F. vadovavimo įmonei laikotarpiu atsirado skolos kreditoriams. Atsakovui D. L. nuo 2006-10-31 įsigijus bendrovės akcijas ir tapus įmonės vadovu tikėtina, kad būtent nuo dokumentų perėmimo momento atsakovas D. L. turėjo objektyvias galimybes išsamiai susipažinti su bedrovės finansine padėtimi ir įvertinti, ar yra galimybė vystyti jos veiklą ar ne. Todėl teismas daro išvadą, kad ieškovės pareikštas reikalavimas dėl skolos priteisimo iš atsakovo D. F. yra nepagrįstas. Teismas taip pat pažymi, kad, siekiant atsakovų solidarios atsakomybės, ieškovė turėjo pareigą įrodyti, kad žala atsirado dėl jų bendrų veiksmų, tačiau nei bendrų atsakovų veiksmų, nei jų pasėkoje atsiradusios žalos ieškovė neįrodė (CPK 178 str.). Šiuo atveju visa atsakomybė tenka atsakovui A. L..

13LR Įmonių bankroto įstatymo 8 str. 4 d. nustato, kad, kai įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas A. L. žinodamas bendrovės padėtį privalėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, imtis priemonių, kad atstatyti įmonės mokumą, tačiau savo pareigų neatliko. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad bendrovės akcininkai turi pareigą elgtis taip, kad dėl jų veikimo ar neveikimo bendrovė nesukeltų žalos tretiesiems asmenims. Atsakovas A. L. buvo ir įmonės akcininkas, žinojo bendrovės padėtį, todėl nesikreipdamas dėl bankroto bylos iškėlimo, neatliko savo pareigų.

14Taigi, įstatymais yra reglamentuota įmonės vadovo ir savininko pareiga, paaiškėjus įmonės nemokumui, nedelsiant kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Šia įstatymo nuostata yra siekiama apsaugoti kreditorių interesus, nes paaiškėjus įmonės nemokumui, įmonė paprastai dar turi turto ir gali atsiskaityti su kreditoriais. Ir priešingai, jeigu įmonė tampa nemoki, o ji toliau vykdo komercinę ūkinę veiklą įmonės nemokumas didėja, skaičiuojami delspinigiai, palūkanos ir įmonė nesugeba atsiskaityti su didesniu kreditorių skaičiumi, didesniais kreditorių reikalavimais. Nesikreipiant į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo yra daroma žala kreditoriams. Įmonės vadovas, savininkas, tapus įmonei nemokiai, įstatymu yra įpareigotas teikti teismui ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau jeigu įmonės vadovas, savininkas to nepadaro, jo veiksmai yra laikytini neteisėtais, o atsiradusi dėl neteisėtų veiksmų žala turi būti atlyginta įstatymu nustatyta tvarka. Žalos dydžiu yra laikomi kreditorių reikalavimai, kurių bankrutuojanti įmonė negali patenkinti dėl to, kad iškėlus bankroto bylą paaiškėja, jog įmonė neturi savo turto ir negali atsiskaityti su kreditoriais.

15Atsakovas neperdavė turto, įmonės turto neišsaugojo, todėl bendrovei turi atlyginti prarasto turto vertę. VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre nurodyta, kad ieškovės įstatinis kapitalas yra 10 000 Lt. Todėl iš atsakovo yra priteistina ir 10 000 Lt suma kaip žalos atlyginimas dėl neperduoto turto.

16Įvertinus tai, kad atsakovas neteikė VĮ Registrų centrui jokių finansinės atskaitomybės dokumentų bei nesant duomenų apie tai, kokios vertės turtą UAB „Aufesta“ valdė nuosavybės teise, todėl nesant galimybei nustatyti, kokios vertės turto atsakovas neperdavė bei atsižvelgiant į tai, kad ieškovė įrodė UAB „Aufesta“ direktoriaus A. L. neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą) – nesikreipimo dėl bankroto bylos iškėlimo, vengimo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą bei kitus dokumentus, dėl ko bendrovė su kreditoriais negali atsiskaityti kreditorių reikalavimų ribose bei įmonės įstatinio kapitalo vertės apimtyje (CK 2.87 straipsnio 7 dalis), iš atsakovo A. L. priteistina 100 079,89 Lt žalos atlyginimo.

17Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.). Ieškovės reikalavimas priteisti procesines palūkanas už priteistą sumą yra pagrįstas įstatymu.

18Iš atsakovo priteistinas valstybės naudai žyminis mokestis, apskaičiuotas nuo priteisiamos 100 079,89 Lt sumos, t. y. 3002 Lt (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 96 straipsnio 1 dalis). Iš atsakovo priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei (CPK 96 str.).

19Prievolių dydis eurais perskaičiuotinas vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo nuostatomis (20 str., 7 str.).

20Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 259, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

21Ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovo A. L., a.k. ( - ) ieškovei BUAB „Aufesta“, į.k. 148519194, 100 079,89 Lt (vieną šimtą tūkstančių septyniasdešimt devynis litus 89 centus) (28985,14 Eur) žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2014 m. spalio 6 d. (bylos iškėlimo teisme dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Ieškinį atsakovo D. F. atžvilgiu atmesti.

24Priteisti iš atsakovo A. L., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 3002 Lt (tris tūkstančius du litus) (869,44 Eur) žyminio mokesčio, 19,00 (devyniolika litų) (5,50 Eur) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, pinigus pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, įmonės kodas 188659752, a. s. Nr. ( - ), banke AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

25Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

26Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Birutė Mėlinauskienė,... 2. Ieškovė kreipėsi į teismą ir prašo priteisti iš atsakovų solidariai 100... 3. Atsakovai buvo įpareigoti per 14 dienų nuo teismo pranešimo gavimo dienos... 4. Atlikus formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą teismas... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str.... 6. Iš pateiktų įrodymų nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismo 2014 m.... 7. Pagal ieškovės pareikštą ieškinį šios civilinės bylos ginčo dalykas... 8. Atsakovai buvo administracijos vadovais: D. F. nuo bendrovės įsteigimo iki... 9. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovui (savininkui) civilinę... 10. Kasacinio teismo išaiškinta, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir... 11. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 2.82, 2.87 str., įmonės vadovas, kaip... 12. Nagrinėjamu atveju ieškovė nurodė, kad įmonės įsiskolinimai pradelsti... 13. LR Įmonių bankroto įstatymo 8 str. 4 d. nustato, kad, kai įmonės vadovas... 14. Taigi, įstatymais yra reglamentuota įmonės vadovo ir savininko pareiga,... 15. Atsakovas neperdavė turto, įmonės turto neišsaugojo, todėl bendrovei turi... 16. Įvertinus tai, kad atsakovas neteikė VĮ Registrų centrui jokių finansinės... 17. Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5... 18. Iš atsakovo priteistinas valstybės naudai žyminis mokestis, apskaičiuotas... 19. Prievolių dydis eurais perskaičiuotinas vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 20. Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 259, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286... 21. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš atsakovo A. L., a.k. ( - ) ieškovei BUAB „Aufesta“, į.k.... 23. Ieškinį atsakovo D. F. atžvilgiu atmesti.... 24. Priteisti iš atsakovo A. L., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 3002 Lt (tris... 25. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 26. Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...