Byla 2A-2232/2013
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Nijolės Piškinaitės (pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Enero“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2013 m. liepos 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-725-198/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Šiltas namas“ ieškinį atsakovui Anykščių rajono savivaldybės administracijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarai akcinei bendrovei „Enero“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Šiltas namas“ prašė pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos sprendimus neatmesti trečiojo asmens UAB „Enero“ pasiūlymo, sudaryti pasiūlymų eilę bei laimėjusiu pripažinti UAB „Enero“ pasiūlymą.

4Atsakovas paskelbė atvirą konkursą „Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ (pirkimo Nr.133693) - pirko Okuličiūtės dvarelio rekonstrukcijos ir pritaikymo viešojo kultūrinio turizmo reikmėms (tvarkomieji paveldosaugos darbai ir tvarkomieji statybos darbai) techninio projekto bei projekto vykdymo priežiūros paslaugas (I pirkimo dalis) ir XVI a. pramoninės degimo krosnies konservavimo ir restauracijos tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo paslaugas (II pirkimo dalis). 2013 m. gegužės 14 d. raštu Nr. 1-SD-1285 atsakovas informavo jį (ieškovą), jog visi tiekėjai atitiko minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir I pirkimo dalyje laimėtoju pripažino trečiojo asmens UAB „Enero“ pasiūlymą. Dėl to buvo pareikštos pretenzijos, reikalaujant pagrįsti, kad trečiasis asmuo UAB „Enero“ atitinka kvalifikacinius reikalavimus, tačiau jos (pretenzijos) buvo atmestos. Ieškovas mano, kad UAB „Enero“ pasiūlymas turėjo būti atmestas kaip neatitinkantis bendrųjų tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų, nes 2013 m. gegužės 16 d. trečiasis asmuo valstybės biudžetui buvo skolingas 92 tūkstančius litų pridėtinės vertės mokesčio (toliau-PVM) pagal paskutines dvi PVM deklaracijas. Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau - PVMĮ) 85 straipsnio 1 dalį ir 90 straipsnio 1 dalį, prievolę sumokėti PVM trečiasis asmuo turėjo 2013 m. kovo 25 d. ir 2013 m. balandžio 25 d. UAB „Enero“, žinodamas apie egzistuojančias mokestines prievoles, 2013 m. balandžio 29 d. pateikdamas atsakovui pasiūlymą buvo nesąžiningas, nes pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją, t. y., kad mokesčius yra sumokėjęs.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Panevėžio apygardos teismas 2013 m. liepos 25 d. sprendimu ieškinį tenkino: panaikino atsakovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos sprendimą pripažinti trečiojo asmens UAB „Enero“ kvalifikaciją atitinkančią konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus; panaikino atsakovo konkurso I pirkimo dalies „Okuličiūtės dvarelio rekonstrukcijos ir pritaikymo viešojo kultūrinio turizmo reikmėms (tvarkomieji paveldosaugos darbai ir tvarkomieji statybos darbai) techninio projekto bei projekto vykdymo priežiūros paslaugos“ sprendimus sudaryti pasiūlymų eilę bei pripažinti konkurso laimėtoju UAB „Enero“ pasiūlymą.

7Teismas, remdamasis byloje esančiais rašytiniais įrodymais, nustatė, kad trečiasis asmuo UAB „Enero“ pateikė atsakovui tuo metu jo realią padėtį atitinkančią pažymą apie įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, vykdymą, tačiau nusprendė, kad perkančioji organizacija turėjo atsižvelgti į pasikeitusią šio tiekėjo mokestinę prievolę ne tik pažymos pateikimo dieną, bet ir pasiūlymo pateikimo dieną. Nors UAB „Enero“ kartu su pasiūlymu pateikė jo galėjimą dalyvauti viešajame pirkime pagrindžiantį dokumentą, t. y., galiojančią valstybės įmonės Registrų centro išduotą pažymą (konkurso sąlygų 3.4.1 p. 1 lentelės 4 eilutė), tačiau tai neribojo perkančiosios organizacijos teisės ir pareigos papildomai jai prieinamomis priemonėmis patikrinti ar tiekėjas turi teisę dalyvauti viešajame pirkime, ar jis atitinka viešojo pirkimo sąlygų reikalavimus. Kilus abejonių dėl tiekėjo atitikties bei siekdama užtikrinti sąžiningą tiekėjų varžymąsi, perkančioji organizacija turėjo paprašyti UAB „Enero“ paminėtus duomenis patikslinti arba pati teisėtomis priemonėmis juos (duomenis) patikrinti ir, jeigu tiekėjas iš tikrųjų pasiūlymų pateikimo dieną buvo skolingas Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI), jo pasiūlymą privalėjo atmesti.

8Teismas nustatė, kad 2013 m. balandžio 29 d., t. y., pasiūlymo pateikimo dieną, tiekėjas UAB „Enero“ buvo skolingas VMI, o skolą sumokėjo tik 2013 m. gegužės 28 d. Iš to teismas padarė išvadą, kad tiekėjas UAB „Enero“ buvo nesąžiningas, nes deklaravo tikrovės neatitinkančią informaciją apie tai, jog yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių sumokėjimu. Nors likusios 69 240,23 Lt PVM nepriemokos išieškojimas buvo sustabdytas iki 2013 m. rugpjūčio 20 d., tačiau, sustabdžius mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo įmokų mokėjimą, nėra nustatomas naujas mokėjimo terminas (MAĮ 110 str. 3 d.). Įvertinęs tai, teismas nusprendė, kad, perkančioji organizacija, neatmesdama minimalių kvalifikacijos reikalavimų neatitinkančio UAB „Enero“ pasiūlymo, pažeidė imperatyvias Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau –VPĮ) nuostatas bei konkurso sąlygų reikalavimus, viešųjų pirkimų principus. Dėl to ieškinį patenkino.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

10Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB „Enero“ prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

11Apeliacinio skundo argumentai:

  1. Apie 2013 m. liepos 25 d. įvykusį civilinės bylos Nr. 2-725-198/2013 nagrinėjimą sužinojo 2013 m. liepos 26 d., gavus teismo sprendimą. Specialiame interneto tinklalapyje iki 2013 m. liepos 25 d. nebuvo paskelbta apie numatomą teismo posėdį, todėl pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 133 straipsnio 3 dalį, tuo pažeisdamas jo (apelianto) teises į veiksmingą teisminę gynybą. Kadangi nebuvo gauta CPK 232 straipsnyje ir 4236 straipsnio 3 dalyje nurodyta teismo nutartis skirti bylą nagrinėti iš esmės, todėl, nesant šios nutarties ir/ar apie tokią nutartį nepranešus apeliantui, pirmosios instancijos teismas neturėjo teisės teismo posėdyje nagrinėti bylos iš esmės. Dėl to 2013 m. liepos 25 d. įvykęs bylos nagrinėjimas iš esmės yra a priori neteisėtas. Jis (apeliantas) taip pat negavo CPK 225 straipsnio 7 dalyje, 232 straipsnyje ir 4236 straipsnio 6 dalyje numatytų teismo procesinių dokumentų, jog pasirengimas bylos nagrinėjimui vyks paruošiamųjų dokumentų būdu. Apeliantui nebuvo pranešta apie teisę ir terminą pateikti tripliką, todėl teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nevertino tų faktinių ir teisinių aplinkybių, kurios neabejotinai būtų nurodytos apelianto triplike, todėl teismas bylą išnagrinėjo neobjektyviai, nesurinkęs reikiamų įrodymų, priėmė neteisingą sprendimą, ir tai sudaro bendrus ir absoliučius teismo sprendimo negaliojimo pagrindus;
  2. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, netinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas, nukrypo nuo kasacinio teismo suformuotos teisminės praktikos. Atsakovui su pasiūlymu buvo pateikta 2013 m. balandžio 10 d. pažyma Nr. 69602, kurią išdavė valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas. Joje buvo aiškiai nurodyta, kad UAB „Enero“ 2013 m. balandžio 9 d. yra atsiskaičiusi su VMI. Kadangi 2013 m. balandžio 24 d. jis pateikė Valstybinei mokesčių inspekcijai 2013 m. balandžio mėnesį mokėtino PVM deklaraciją, susidarė trumpalaikis mokestinis įsiskolinimas (mokestinė nepriemoka). VMI 2013 m. gegužės 29 d. raštu Nr. (23.1 -08)-RNA-22558 atidėjo mokestinės nepriemokos mokėjimą iki 2013 m. rugpjūčio 20 d., todėl akivaizdu, kad vadovaujantis šiai bylai aktualia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013, reiškia, kad UAB „Enero“ visą laiką atitiko pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Atkreipė dėmesį į tai, kad 2013 m. gegužės 20 d. ir 2013 m. gegužės 28 d. vietinio mokėjimo nurodymais Nr. 490 ir Nr. 506 visiškai atsiskaityta su Valstybine mokesčių inspekcija.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Šiltas namas“ prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą.

13Ieškovo motyvai: apeliantas neteisus, jog apie teismo posėdį privaloma skelbti CPK 133 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka, nes ši norma nurodo CP kodekse numatytais atvejais vadovautis kita tvarka. Toks atvejis numatytas CPK 4231 straipsnio 3 dalyje. Ieškovas mano, kad apelianto nurodoma CPK 225 straipsnio 7 dalis nebuvo pažeista, nes teismas informavo ieškovą ir trečiąjį asmenį apie gautą atsakovo atsiliepimą ir nurodė terminą pateikti į jį atsiliepimą (dubliką), todėl apeliantas žinojo ar turėjo žinoti, kad pasirengimas bylos nagrinėjimui vyks paruošiamųjų dokumentų būdu. Ieškovas neturi duomenų apie nutarties nagrinėti bylą teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka įteikimo trečiajam asmeniui būdus, tačiau net jeigu ši nutartis ir nebuvo įteikta trečiajam asmeniui, tai iš esmės nepažeidė jo teisių. Apeliantas neteisingai interpretuoja CPK taisykles dėl paruošiamųjų procesinių dokumentų pateikimo, kadangi CPK 227 straipsnio 2 dalyje nenustatytas trečiojo asmens tripliko pateikimas.

14Ieškovo įsitikinimu, 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos išduotas dokumentas savaime nėra atitinkantis keliamų kvalifikacinių reikalavimų, jeigu kiti duomenys įrodo, kad tiekėjas nustatyto kvalifikacinio reikalavimo neatitinka. Apeliantas nepateikė įrodymų, kad iki pasiūlymo pateikimo dienos jis pašalino įsiskolinimą biudžetui ir atkūrė neskolingo asmens padėtį, deklaruotą 2013 m. balandžio 9 d. pažyma, todėl teismas pagrįstai nusprendė, kad pasiūlymų pateikimo dieną apeliantas turėjo neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, todėl jis (apeliantas) neatitiko nustatyto kvalifikacijos reikalavimo.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Anykščių rajono savivaldybės administracija prašo jį tenkinti, teigdamas, kad trečiojo asmens pateikta pažyma apie atsiskaitymą su valstybės biudžetu visiškai atitiko konkurso sąlygų reikalavimus. VMI 2013 m. gegužės 29 d. raštu Nr. (23.1-08)-RNA-22558 atsakydama į trečiojo asmens prašymus nurodė, kad likusios PVM nepriemokos išieškojimo nepradės iki 2013 m. rugpjūčio 20 d., todėl nurodyta aplinkybė pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013, pateiktą išaiškinimą reiškia įsiskolinimą, kurio mokėjimo terminas yra nepasibaigęs. Kadangi VMI atidėjo mokestinės nepriemokos mokėjimo terminą, vadinasi, trečiasis asmuo atitiko minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir dėl šios priežasties atsakovas neturėjo teisės trečiojo asmens kvalifikaciją pripažinti neatitinkančia ir jo pasiūlymą atmesti.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

17Apeliacinis skundas netenkintinas.

18Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

19Nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas dėl tiekėjo (apelianto) UAB „Enero“ atitikties kvalifikacijos reikalavimams būti įvykdžius mokestines prievoles pasiūlymų patiekimo dieną (VPĮ 33 str. 2 d. 6 p., konkurso sąlygų 3.1.1 p. 1 lentelės 4 p.).

20Byloje nustatyta, kad atsakovas Anykščių rajono savivaldybės administracija vykdė atvirą konkursą - projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų viešąjį pirkimą (pirkimo Nr. 133693). Pirkimo objektą sudarė dvi dalys. Apeliantas (trečiasis asmuo) UAB „Enero“, veikdamas jungtinės veiklos pagrindu kartu su UAB „Irdaiva“, 2013 m. balandžio 29 d. pateikė atsakovui komercinį pasiūlymą pirmai pirkimo daliai „Okuličiūtės dvarelio rekonstrukcijos ir pritaikymo viešojo kultūrinio turizmo reikmėms techninio projekto bei projekto vykdymo priežiūros paslaugos“. Viešųjų pirkimų komisija, įvertinusi gautus tiekėjų UAB „Enero“, UAB „Svertas“, AB Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutas ir UAB „Šiltas namas“ komercinius pasiūlymus, 2013 m. gegužės 6 d. posėdžio metu nusprendė, kad pasiūlymus pateikę tiekėjai atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus, o pateikti pasiūlymai - nustatytus reikalavimus. Atsakovas 2013 m. gegužės 14 d. raštu Nr. 1-SD-1285 informavo viešojo pirkimo dalyvius, kad viešųjų pirkimų komisija, įvertinusi tiekėjų pasiūlymus mažiausios kainos kriterijumi, sudarė I pirkimo dalies pasiūlymų eilę ir šioje dalyje nustatė konkurso laimėtoju tiekėją UAB „Enero“, kurio pasiūlymo kaina - 66 550 Lt su PVM, bei II pirkimo dalies pasiūlymų eilę, šioje pirkimo dalyje laimėtoju pripažino AB Kauno paminklų restauravimo projektavimo institutą. Ieškovas UAB „Šiltas namas“ kreipėsi į atsakovą su 2013 m. gegužės 24 d. ir 2013 m. gegužės 30 d. pretenzijomis, reikalaudamas atmesti tiekėjų UAB „Enero“ ir partnerio UAB „Irdaiva“ pasiūlymą tuo pagrindu, jog UAB „Enero“ neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, susijusių su mokesčių sumokėjimu. Atsakovas tiekėjo (ieškovo) pretenzijas atmetė. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs ieškovo UAB „Šiltas namas“ ieškinį, priėjo prie išvados, kad UAB „Enero“ neatitiko reikalavimo dėl mokesčių sumokėjimo, nes pasiūlymo atsakovui pateikimo dieną šis tiekėjas buvo skolingas VMI. Įvertinusi bylos duomenis bei papildomai apeliacinės instancijos teismo išsireikalautus rašytinius įrodymus, teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad pirmosios instancijos teismas bylą iš esmės išsprendė teisingai, tačiau, nustačiusi naujas bylai reikšmingas faktines aplinkybes, iš dalies pakeičia skundžiamo teismo sprendimo motyvuojamąją dalį.

21VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 6 punkte įtvirtinta, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, jog paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Bylos duomenys įrodo, kad atsakovo organizuoto konkurso sąlygų 3.1.1 punkte 1 lentelės „Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 4 eilutėje kaip bendrasis tiekėjų kvalifikacijos reikalavimas buvo nustatytas reikalavimas, jog tiekėjas būtų įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių sumokėjimu. Šį kvalifikacijos reikalavimą tiekėjas galėjo pagrįsti Valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro išduotu dokumentu, patvirtinančiu jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentu (originalu arba tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tiekėjo antspaudu patvirtinta kopija), išduotais ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Apeliantas UAB „Enero“ su komerciniu pasiūlymu pateikė atsakovui valstybinės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo 2013 m. balandžio 10 d. išduotą pažymą, kurioje buvo nurodyta, jog 2013 m. balandžio 9 d. UAB „Enero“ yra atsiskaitęs su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Taigi apeliantas, pagrįsdamas reikalavimą dėl sumokėtų mokesčių, pateikė tokią pažymą, kurią kaip tinkamą nustatė perkančioji organizacija, tačiau teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad nurodytos pažymos pateikimas savaime nesuponuoja pagrindo pripažinti, kad tiekėjas atitiko konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus būti įvykdžius mokestinę prievolę. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas ginčą dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, atmetant tiekėjo pasiūlymą dėl neįvykdytų įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų sumokėjimu (VPĮ 33 str. 2 d. 5 p.), teisėtumo, išaiškino, kad „<...> kai perkančioji organizacija nustato VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtintą pasiūlymų atmetimo pagrindą, ji, neatsižvelgdama į pirkimo sąlygose įvirtintą pažymos apie atsiskaitymą su valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetu išdavimo datą, ankstesnę už pasiūlymų pateikimo termino pabaigą, kilus ar jai sukėlus abejonių, bei siekdama užtikrinti sąžiningą tiekėjų varžymąsi, gali vertinti tiekėjo įsiskolinimo padėtį už tokį periodą, nuo kurio gali priklausyti pasiūlytos kainos dydis (t. y., nuo šios pažymos išdavimo iki pasiūlymų pateikimo momento), bei dėl to priimti atitinkamus sprendimus“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3340/2013). Toliau aiškindamas VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtintą tiekėjų pasiūlymų atmetimo pagrindą dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų sumokėjimu, nevykdymo, kasacinis teismas nurodė, kad šiuo pagrindu „<...> pasiūlymas atmestinas (pirkimo sąlygose įtvirtinus šį pagrindą), kai draudėjas ne turi įsiskolinimų biudžetui, o pažeisdamas įstatymo nustatytą prievolės įvykdymo terminą, šios skolos nesumoka“. Tiek šioje nagrinėjamoje, tiek kasacinio teismo nagrinėtoje byloje perkančioje organizacija buvo numačiusi atitinkamos pažymos, kaip pagrindžiančios reikalavimą dėl mokestinių prievolių įvykdymo, pateikimo galimybę, dėl kurios vertinimo pasisakė kasacinis teismas. Taigi minimoje kasacinio teismo nutartyje pateikti bendro pobūdžio išaiškinimai, susiję su perkančiosios organizacijos teisėmis atsižvelgti į tiekėjo mokestinę padėtį už laikotarpį nuo atitinkamos pažymos išdavimo iki pasiūlymų pateikimo momento, nepriklausomai nuo pirkimo sąlygose numatytos pažymos apie mokesčių sumokėjimą pateikimo, būtinybę vertinti ne tiekėjo įsiskolinimą absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgti į įstatymo nustatytą prievolės įvykdymo termino pažeidimą, šios skolos nesumokant, aktualūs bei taikytini ir šioje byloje.

22Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas UAB „Šiltas namas“, pateikdamas atsakovui 2013 m. gegužės 24 d. pretenziją, kartu pateikė duomenis apie UAB „Enero“ nesumokėtą PVM., todėl atsakovas šią informaciją, siekdamas tinkamai įvertinti tiekėją, privalėjo ištirti ir įvertinti, t. y., įsitikinti ar tiekėjas pasiūlymo pateikimo dieną (2013 m. balandžio 30 d.) buvo neskolingas biudžetui (įvykdęs mokestinęs prievoles ar jų įvykdymas atidėtas įstatymų nustatyta tvarka). Byloje esantys atsakovo 2013 m. gegužės 27 d. ir 2013 m. gegužės 30 d. protokolai Nr. 15 ir Nr. 17 bei 2013 m. liepos 15 d. raštas įrodo, kad atsakovas nereagavo į ieškovo pateiktus duomenis ir jų nepatikrino, nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, kad išsiaiškinti UAB „Enero“ mokestinę padėtį, t. y. , nesikreipė nei į patį tiekėją (apeliantą) UAB „Enero“ (VPĮ 32 str. 5 d.), nei į kompetentingas institucijas, kad gauti reikiamą informaciją. Apeliacinės instancijos teismas išreikalavo ir apelianto papildomus rašytinius įrodymus, juos įvertino ir nustatė, kad 2013 m. kovo 21 d. UAB „Enero“ pateikė VMI pirminę PVM deklaraciją už 2013 m. vasario 1 d. – 2013 m. vasario 28 d., pagal kurią apeliantui turėjo būti sugrąžinta 6 078 Lt PVM. Kaip minėta, atsakovui pateikta VĮ Registrų centro pažyma buvo išduota 2013 m. balandžio 10 d. nurodant, kad balandžio 9 d. apeliantas nėra skolingas. Įvertinus pirminės PVM deklaracijos duomenis, kitokia pažyma negalėjo būti išrašyta, tačiau minėta (pirminė) deklaracija buvo patikslinta 2013 m. balandžio 25. Pagal ją apeliantas turėjo prievolę sumokėti į biudžetą 48 565 Lt PVM. 2013 m. balandžio 24 d. apeliantas pateikė VMI dar vieną pirminę 2013 m. kovo 1 d. – 2013 m. kovo 31 d. PVM deklaraciją, kurioje nustatytas apelianto mokėtinas į biudžetą 55 402 Lt PVM. Pagal PVMĮ 85 straipsnio 1 dalį, jeigu mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, mokestinio laikotarpio PVM deklaracija turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos. Už tokį mokestinį laikotarpį mokėtina į biudžetą PVM suma privalo būti sumokėta į biudžetą ne vėliau kaip iki šio įstatymo 85 straipsnyje nustatyto mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos pateikimo termino pabaigos (PVM įstatymo 90 str. 1 d.). Iš to sprendžiama, kad PVM deklaracija turi būti pateikta ir joje nurodytas mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki kito mėnesio (einančio po mokestinio laikotarpio) 25 dienos. Iš pateiktų į bylą rašytinių įrodymų (PVM deklaracijų ir kt.) prieinama prie išvados, kad apeliantas 48 565 Lt ir 55 402 Lt PVM nepriemokas privalėjo sumokėti ne vėliau kaip iki 2013 m. balandžio 25 d. Byloje nepateikta įrodymų, kad apeliantas UAB „Enero“ įvykdė mokestinę prievolę per įstatymo nustatytus terminus ir buvo neskolingas pasiūlymų atsakovui pateikimo dieną - 2013 m. balandžio 30 d. Apeliantas teigia, kad jis atitiko reikalavimus dėl mokesčių sumokėjimo, nes neturėjo vykdytinų (pradelstų) mokestinių prievolių, nes PVM nepriemokų mokėjimas jam buvo atidėtas. Tai grindžia VMI 2013 m. gegužės 29 d. raštu Nr. (23.1-08)-RNA-22558. Teisėjų kolegija teigia, kad šis VMI raštas nėra aktualus nagrinėjamam ginčui, nes iš jo turinio matyti, kad apeliantas kreipėsi į VMI pažeidęs (praleidęs beveik du mėnesius) mokestinių prievolių įvykdymo terminus: UAB „Enero“ prašymai dėl nepriemokos mokėjimo dalimis VMI buvo gauti 2013 m. gegužės 14 d. ir 2013 m. gegužės 21 d., o VMI sprendimas dėl šių prašymų priimtas tik 2013 m. gegužės 29 d. Be to, pažymėtina, kad VMI 2013 m. gegužės 29 d. rašte nėra jokių nuostatų dėl apelianto mokestinės nepriemokos mokėjimo atidėjimo. Mokesčių administratorius šiame rašte aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, kad, išnagrinėjus UAB „Enero“ prašymus, vadovaujantis MAĮ 110 straipsnio 3 dalimi nuspręsta likusios 69 240,23 Lt PVM nepriemokos išieškojimo nepradėti iki 2013 m. rugpjūčio 20 d. su sąlyga, kad tinkamai bus vykdomi mokėjimai pagal pateiktą grafiką bei laiku. Remiantis Mokesčių administravimo įstatymo 88 straipsnio 1 dalimi, mokestinės nepriemokos mokėjimo bei išdėstymo klausimai sprendžiami priimant mokesčių administratoriui sprendimą, kurio pagrindu sudaroma mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus mokestinės paskolos sutartis. Šiuo atveju apeliantas nepateikė mokesčių administratoriaus sprendimo ir mokestinės paskolos sutarties dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo, todėl nėra pagrindo išvadai, kad PVM nepriemokos mokėjimas už 2013 m. vasario – kovo mėnesių mokestinius laikotarpius apeliantui buvo atidėtas arba išdėstytas. Tokie mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus veiksmai nagrinėjamoje byloje būtų reikšmingi tik tuo atveju, jeigu jie būtų atlikti iki atsakovo nustatyto pasiūlymų pateikimo termino – iki balandžio 30 d.

23Nagrinėjamoje byloje nustatytų faktinių aplinkybių pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantas UAB „Enero“ iki pasiūlymo atsakovui pateikimo dienos (2013 m. balandžio 30 d.) buvo skolingas valstybės biudžetui, t. y., nebuvo įvykdęs mokestinės prievolės ir jos mokėjimas nebuvo atidėtas. Apelianto 2013 m. gegužės 20 d. ir 2013 m. gegužės 28 d. atlikti dalies skolos mokėjimai nėra reikšmingi, nes atlikti po PVMĮ bei Konkurso sąlygose nustatytų terminų.

24Atsakovas neatliko VPĮ 32, 35 straipsniuose nustatytos pareigos išsiaiškinti ar tiekėjas yra kompentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, ar jis atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir nepagrįstai pripažino apeliantą, turėjusį neįvykdytą mokestinę prievolę valstybei, atitikusį minimalius kvalifikacijos reikalavimus (Konkurso sąlygų 3.1.1 p. 1 pp.). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino ginčijamus sprendimus.

25Dėl procesinių teisės normų pažeidimo

26Apeliantas teigia, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas padarė procesinių teisės normų pažeidimų, kurie pripažintini absoliučias teismo sprendimo negaliojimo pagrindais. Apelianto nurodyti procesiniai pažeidimai: jam (apeliantui) nebuvo pranešta apie pasirengimą nagrinėti bylą paruošiamųjų dokumentų būdu bei nesuteikta teisė pateikti tripliką; nebuvo pranešta apie bylos nagrinėjimą iš esmės.

27Teisėjų kolegija nesutinka su tuo ir sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas paminėtų procesinių pažeidimų nepadarė. CPK 4236 straipsnio 2 dalyje numatyta bendroji taisyklė, kad, nagrinėjant viešųjų pirkimų bylas, pasirengimas nagrinėti bylą teisme vyksta paruošiamųjų dokumentų būdu. Paruošiamiesiems dokumentams pateikti gali būti nustatytas ne ilgesnis kaip septynių dienų terminas nuo teismo pranešimo įteikimo dienos. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad, gavus atsakovo atsiliepimą į ieškinį, teismo rezoliucija ieškovui buvo nustatytas septynių dienų terminas pateikti dubliuką. Po to, ieškovui pateikus dubliką, teisėjo rezoliucija nustatytas atsakovui ir trečiajam asmeniui septynių dienų terminas pateikti tripliką. Dalyvaujančių byloje asmenų nurodytais elektroninio pašto adresais išsiųsti dublikas su priedais bei pranešimas dėl triplikų byloje pateikimo. Remiantis CPK 4231 straipsnio 3 dalimi procesinių dokumentų išsiuntimas elektroniniu paštu yra tinkamas procesinių dokumentų įteikimas viešųjų pirkimų bylose. Byloje nėra duomenų, jog paminėtų procesinių dokumentų trečiasis asmuo UAB „Enero“ negavo. Kadangi byloje nėra įrodymų, jog trečiajam asmeniui UAB „Enero“ adresuotas pranešimas dėl tripliko byloje pateikimo, buvo išsiųstas netinkamu jo (trečiojo asmens) elektroninio pašto adresu ar tokio pranešimo adresatas negavo, todėl apelianto teiginiai apie tai, kad jam nebuvo pranešta apie pasirengimą nagrinėti bylą paruošiamųjų dokumentų būdu bei nesuteikta teisė pateikti tripliką byloje, neįrodyti.

28CPK 4231 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka. Išimtinais atvejais teismas, manydamas, kad tai būtina, gali nuspręsti viešųjų pirkimų bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas priėmė 2013 m. liepos 15 d. nutartį, kuria paskyrė bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka 2013 m. liepos 25 d. 15.00 val. bei nurodė apie teismo posėdį paskelbti internetinėje svetainėje www.teismai.lt. Teismo pranešimas apie nurodytą teismo posėdį buvo viešai paskelbtas 2013 m. liepos 16 d., o teismo posėdis įvyko 2013 m. liepos 25 d., todėl teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad paskelbimas apie teismo posėdį buvo tinkamas. CPK 133 straipsnio 3 dalies reikalavimai nepažeisti. Tinkamai paskelbus apie teismo posėdį (jį išviešinus), apeliantas netenka teisės remtis aplinkybe dėl nežinojimo apie tokį teismo posėdį. Taigi nustatytos faktinės aplinkybės paneigia apelianto teiginius, jog buvo nepaskelbta apie bylos rašytinį nagrinėjimą.

29Nenustačius apelianto nurodytų procesinių teisės normų pažeidimo, nėra pagrindo išvadai, kad buvo pažeistos jo (apelianto) teisės į veiksmingą teisminę gynybą.

30Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais argumentais nėra pagrindo.

31Dėl bylinėjimosi išlaidų

32Nepatenkinus trečiojo asmens UAB „Enero“ apeliacinio skundo, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme neatlyginamos (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovas UAB „Šiltas namas“, pateikęs atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašė priteisti iš apelianto jo patirtas bylinėjimo išlaidas. Iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos byloje buvo pateikti rašytiniai įrodymai, patvirtinantys ieškovo patirtas 2 480,50 Lt dydžio išlaidas už advokato teisinę pagalbą, parengiant atsiliepimą į apeliacinį skundą (1 452 Lt) ir rašytinius paaiškinimus (1 028,50 Lt). Kadangi užmokestis advokatui už atsiliepimo į apeliacinį skundą paruošimą neviršija teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (8.11. p.), todėl šioje dalyje ieškovo išlaidos atlygintinos visiškai (CPK 93 str., 98 str.). Ieškovo advokatui sumokėtos teisinių paslaugų išlaidos už rašytinių paaiškinimų paruošimą mažintinos iki maksimalaus 500 Lt užmokesčio (Rekomendacijų 8.15 p.), todėl iš viso ieškovui iš apelianto (UAB „Enero“) priteistina 1 952 Lt bylinėjimosi išlaidų.

33Teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Panevėžio apygardos teismo 2013 m. liepos 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

35Priteisti iš apelianto (trečiojo asmens) uždarosios akcinės bendrovės „Enero“ ( - ) ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Šiltas namas“ ( - ) naudai 1 952 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus penkiasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Šiltas namas“ prašė pripažinti neteisėtais ir... 4. Atsakovas paskelbė atvirą konkursą „Projektavimo ir projekto vykdymo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. liepos 25 d. sprendimu ieškinį tenkino:... 7. Teismas, remdamasis byloje esančiais rašytiniais įrodymais, nustatė, kad... 8. Teismas nustatė, kad 2013 m. balandžio 29 d., t. y., pasiūlymo pateikimo... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 10. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB „Enero“ prašo panaikinti teismo... 11. Apeliacinio skundo argumentai:
  1. Apie 2013 m. liepos 25 d.... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Šiltas namas“ prašo jį... 13. Ieškovo motyvai: apeliantas neteisus, jog apie teismo posėdį privaloma... 14. Ieškovo įsitikinimu, 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Anykščių rajono savivaldybės... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 17. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 18. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 19. Nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas dėl tiekėjo (apelianto) UAB „Enero“... 20. Byloje nustatyta, kad atsakovas Anykščių rajono savivaldybės administracija... 21. VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 6 punkte įtvirtinta, kad perkančioji organizacija... 22. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas UAB „Šiltas namas“, pateikdamas... 23. Nagrinėjamoje byloje nustatytų faktinių aplinkybių pagrindu teisėjų... 24. Atsakovas neatliko VPĮ 32, 35 straipsniuose nustatytos pareigos išsiaiškinti... 25. Dėl procesinių teisės normų pažeidimo... 26. Apeliantas teigia, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas padarė... 27. Teisėjų kolegija nesutinka su tuo ir sprendžia, kad pirmosios instancijos... 28. CPK 4231 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad viešųjų pirkimų bylos... 29. Nenustačius apelianto nurodytų procesinių teisės normų pažeidimo, nėra... 30. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Tenkinti... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 32. Nepatenkinus trečiojo asmens UAB „Enero“ apeliacinio skundo, jo patirtos... 33. Teisėjų kolegija, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 34. Panevėžio apygardos teismo 2013 m. liepos 25 d. sprendimą palikti... 35. Priteisti iš apelianto (trečiojo asmens) uždarosios akcinės bendrovės...