Byla 2-1367/2013
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. vasario 28 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius uždarosios akcinės bendrovės „Ledora“ bankroto byloje Nr. B2-645-124/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Šiaulių plentas“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. vasario 28 d. nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius uždarosios akcinės bendrovės „Ledora“ bankroto byloje Nr. B2-645-124/2013, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB ,,Ledora“ vadovas V. V. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Ledora“. Nurodė, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai viršija pusę atsakovui nuosavybės teise priklausančio ir į balansą įtraukto turto. Ieškovas prašė bankroto administratoriumi skirti UAB ,,Šilkuva“.

5Kreditorius UAB ,,Šiaulių plentas“ pateikė prašymą įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu, nurodydamas, kad atsakovas yra skolingas 181 521,96 Lt skolos ir 6 534,79 Lt delspinigių.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2013 m. vasario 28 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB ,,Ledora“ bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB ,,Šilkuva“, nurodydamas, jog ši įmonė turi leidimą teikti bankroto administravimo paslaugas ir sutinka administruoti UAB ,,Ledora“.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Šiaulių plentas“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartį ir bylą grąžinti nagrinėti iš naujo arba pakeisti skundžiamą nutartį ir bankroto administratoriumi paskirti Sergej Kononenko. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas išnagrinėjo bankroto bylą neinformavęs trečiojo asmens UAB ,,Šiaulių plentas“ apie teismo posėdžio laiką ir vietą. Tokiu būdu apeliantui buvo užkirsta galimybė raštu pateikti paaiškinimus dėl pateikto prašymo iškelti bankroto bylą, bei dėl ieškovo siūlomo bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumo, taip pat pasiūlyti savo administratorių. Kai byla nagrinėjama iš esmės rašytinio proceso tvarka apie teismo posėdžio datą, laiką ir teismo sudėtį skelbiama specialiame internetiniame tinklalapyje ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki teismo posėdžio (CPK 133 str. 3 d.). Tai sudaro absoliutų teismo nutarties negaliojimo pagrindą (CPK 329 str. 3 d. 1 p.).

112. Apeliantas prašymą įtraukti trečiuoju asmeniu pateikė 2013 m. vasario 15 d., tačiau teismas šį prašymą išsprendė tik 2013 m. vasario 27 d. nutartimi ir šią nutartį dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu išsiuntė kartu su skundžiam nutartimi. Neturint nutarties dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, apeliantas negalėjo nei susipažinti su bylos medžiaga, nei pasidaryti dokumentų kopijų. Teismų informacinėje sistemoje LITEKO informacija apie tai, kad 2012 m. vasario 28 d. posėdis įvyko, atsirado tik 2013 m. kovo 5 d., taip pažeidžiant CPK 133 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

123. Administratoriumi paskirtas asmuo, kurį pasiūlė bankroto bylos iškėlimą inicijuojantys jos vadovai ir akcininkai. Ši aplinkybė teismų praktikoje vertinama neigiamai. Administratorius, kurį teismas paskyrė, tuo pačiu buvo ir UAB ,,Ledora“ atstovas, tai reiškia, kad paskirtas administratorius yra šališkas ir suinteresuotas asmuo. Be to, paskirtas administratorius veiklą vykdo Kaune, o bankrutuojanti įmonė ir kreditoriai yra Šiaulių apskrityje, dėl ko kreditoriams gali atsirasti nepatogumų ir papildomų išlaidų.

13Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atskirasis skundas neatitinka procesiniam dokumentui keliamų reikalavimų, nes neaišku, ko prašoma – panaikinti visą nutartį ar tik jos dalį, kuria paskirtas bankroto administratorius. Apelianto argumentas, kad nepranešus apie posėdį, jis negalėjo pateikti paaiškinimų apie prašymą iškelti bankroto bylą, ir siūlomo bankroto administratoriaus tinkamumo bei pasiūlyti savo administratoriaus, yra nepagrįsti, todėl teismas CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkto reikalavimų nepažeidė.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas atmetamas.

16Atskirojo skundo turinys patvirtina, kad apeliantas nesutinka su teismo nutarties dalimi, kuria įmonės bankroto administratoriumi paskirtas UAB ,,Šilkuva”. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 320, 338 str.).

17Nuo 2011 m. spalio 1 d. įsigaliojusios redakcijos CPK 133 straipsnio 3 dalis nustato, jog kai byla nagrinėjama iš esmės rašytinio proceso tvarka, apie teismo posėdžio datą, laiką ir teismo sudėtį skelbiama specialiame internetiniame tinklalapyje ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki teismo posėdžio, išskyrus CPK numatytus atvejus, kai byloje dalyvaujantiems asmenims pranešama kita tvarka. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės pripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumentą, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai išsprendė klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir administratoriaus paskyrimo apie rašytinį teismo posėdį nepranešęs specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 str. 3 d.).

18Tačiau apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo pripažinti, jog dėl padaryto proceso teisės normų pažeidimo buvo neteisingai išspręstas klausimas dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir tuo pagrindu naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

19Visų pirma, nesutiktina su apelianto argumentu, jog nepranešus apie bylos nagrinėjimą jam buvo užkirta galimybė pateikti savo siūlomo bankroto administratoriaus kandidatūrą ir raštu pateikti paaiškinimus dėl pateikto prašymo iškelti bankroto bylą, kadangi šią teisę jis galėjo įgyvendinti pateikdamas prašymą įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu.

20Antra, apelianto teiginys, kad jam nebuvo sudaryta galimybė pareikšti nuomonės dėl ieškovo siūlomo bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumo nedaro skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojančia, kadangi trečiasis asmuo turėjo teisę išreikšti savo poziciją dėl bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumo bei pasiūlyti savo kandidatūrą atskirajame skunde ir šią teisę įgyvendino.

21Bylos duomenys patvirtina, kad tiek teismo paskirtas administratorius UAB ,,Šilkuva“ (b. l. 29-34, 50), tiek apelianto siūlomas bankroto administratorius Sergej Kononenko (b. l. 82-85) atitinka ĮBĮ reikalavimus ir yra tinkami vykdyti atsakovo bankroto procedūrą.

22Pažymėtina jog vien aplinkybė, kad teismo paskirtas bankroto administratorius UAB ,,Šilkuva“ veiklą vykdo kitame mieste nei yra bankrutuojančios įmonės buveinės vieta, nesudaro pagrindo teigti, kad jis netinkamai vykdys atsakovo bankroto procedūrą.

23Apeliantas taip pat ginčija teismo paskirto bankroto administratoriaus kandidatūrą, nurodydamas kad jo kandidatūrą pasiūlė ieškovas - atsakovo vadovas ir akcininkas. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad esant kelioms pasiūlytoms bankroto administratorių kandidatūroms paprastai teismas turėtų skirti ne atsakovo vadovo (savininko) siūlomą asmenį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1231/2012). Tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, vien ši aplinkybė savaime nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą nutarties dalį. Apeliantas nepateikė duomenų, kurie sudarytų pagrindą abejoti paskirto administratoriaus šališkumu (CPK 179 str.). Apelianto nurodyta aplinkybė, kad administratorius, kurį teismas paskyrė, tuo pačiu buvo ir UAB ,,Ledora“ atstovas, atmestina kaip nepagrįsta. Iš bylos teismų informacinės sistemos LITEKO, kurios duomenimis vadovaujasi apeliantas, matyti, kad UAB ,,Šilkuva“ nurodytas kaip ieškovo atstovas - bankroto administratorius nagrinėjamoje bankroto byloje Nr. B2-645-124/2013. UAB ,,Šilkuva“ atsakovo UAB ,,Ledora“ atstovu (administratoriumi) teismų informacinėje sistemoje nurodytas 2013 m. vasario 28 d., t. y. nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo ir administratoriaus paskyrimo priėmimo dieną. Taigi ši aplinkybė nesudaro pagrindo konstatuoti, kad UAB ,,Šilkuva“ dar iki bankroto bylos UAB ,,Ledora“ iškėlimo buvo susijęs su atsakovu (CPK 185 str.). Kitų duomenų, kad UAB ,,Šilkuva“ būtų susijęs su UAB ,,Ledora“ apeliantas nepateikė (CPK 179 str.).

24Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-585/2011 ir kt.). Duomenų, kad teismo paskirtas administratorius neatitiktų ĮBĮ reikalavimų, apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Dėl nurodytų aplinkybių, atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

25Kartu pažymėtina, jog tuo atveju, jeigu ateityje bus nustatyta, jog paskirtas administratorius pareigas atliks netinkamai, ĮBĮ nustatyta tvarka galės būti sprendžiama dėl jo atstatydinimo (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p.).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Šiaulių apygardos teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB ,,Ledora“ vadovas V. V. kreipėsi į teismą su pareiškimu... 5. Kreditorius UAB ,,Šiaulių plentas“ pateikė prašymą įtraukti jį į... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. vasario 28 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Šiaulių plentas“ prašo panaikinti... 10. 1. Teismas išnagrinėjo bankroto bylą neinformavęs trečiojo asmens UAB... 11. 2. Apeliantas prašymą įtraukti trečiuoju asmeniu pateikė 2013 m. vasario... 12. 3. Administratoriumi paskirtas asmuo, kurį pasiūlė bankroto bylos... 13. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas prašo atskirąjį skundą... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 15. Atskirasis skundas atmetamas.... 16. Atskirojo skundo turinys patvirtina, kad apeliantas nesutinka su teismo... 17. Nuo 2011 m. spalio 1 d. įsigaliojusios redakcijos CPK 133 straipsnio 3 dalis... 18. Tačiau apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra... 19. Visų pirma, nesutiktina su apelianto argumentu, jog nepranešus apie bylos... 20. Antra, apelianto teiginys, kad jam nebuvo sudaryta galimybė pareikšti... 21. Bylos duomenys patvirtina, kad tiek teismo paskirtas administratorius UAB... 22. Pažymėtina jog vien aplinkybė, kad teismo paskirtas bankroto... 23. Apeliantas taip pat ginčija teismo paskirto bankroto administratoriaus... 24. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką pirmosios instancijos teismo... 25. Kartu pažymėtina, jog tuo atveju, jeigu ateityje bus nustatyta, jog paskirtas... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 27. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. vasario 28 d. nutartį palikti nepakeistą....