Byla 2-690/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų „Alumina“ d.o.o. Zvornik, akcinės bendrovės „BIRAČ EUROPE“ ir trečiojo asmens Fabrika Glinice „Birač“ A.D. Zvornik atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 13 d. ir 2014 m. vasario 17 d. nutarčių, kuriomis advokatams K. Š. ir L. L. neleista atstovauti atsakovui akcinei bendrovei „BIRAČ EUROPE“, civilinėje byloje Nr. 2-669-658/2014 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Boslita ir Ko“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos stiklas“ ieškinį atsakovams bankrutuojančiai akcinei bendrovei Ūkio bankui, uždarajai akcinei bendrovei „BOSCA“, „Alumina“ d.o.o. Zvornik, G. S., L. S., A. A. S., V. R. (V. R.), O. G., akcinei bendrovei „BIRAČ EUROPE“ ir bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Ūkio banko investicinė grupė“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais bei atsakovės O. G. priešieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu; tretieji asmenys: Fabrika Glinice „Birač“ A.D. Zvornik, uždaroji akcinė bendrovė „First partneriai“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Turtvalda“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje ginčas kilo dėl tinkamo atstovavimo atsakovui AB „BIRAČ EUROPE“. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme į 2014 m. vasario 13 d. teismo posėdį atvyko keli atsakovo AB „BIRAČ EUROPE“ atstovais prisistatę advokatai K. Š. ir L. L., pateikę 2014 m. vasario 11 d. atstovavimo sutartį, pasirašytą AB „BIRAČ EUROPE“ direktorės D. S. ir akcininko Fabrika Glinice „Birač“ A.D. Zvornik bankroto administratoriaus, taip pat advokatas A. U., pateikęs 2014 m. sausio 20 d. atstovavimo sutartį, pasirašytą AB „BIRAČ EUROPE“ direktoriaus V. M..

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

6Kauno apygardos teismas 2014 m. vasario 13 d. vykusiame teismo posėdyje žodine nutartimi, įrašyta į teismo posėdžio protokolą, leido atstovauti atsakovui AB „BIRAČ EUROPE“ tik advokatui A. U., o 2014 m. vasario 17 d. vykusiame teismo posėdyje – neleido atstovauti nei advokatams K. Š. ir L. L., nei advokatui A. U., nustatė 20 dienų terminą trūkumams pašalinti, t. y. pateikti duomenis apie atsakovo AB „BIRAČ EUROPE“ akcininko Fabrika Glinice „Birač“ A.D. Zvornik neturtinių akcininko teisių apribojimą ir duomenis apie tokių teisių apribojimo registravimą viešuose registruose, išaiškino, kad ši žodinė nutartis yra skundžiama per 7 dienas nuo jos priėmimo momento.

7Pirmosios instancijos teismas 2014 m. vasario 13 d. nutartį motyvavo iš esmės tuo, kad Kauno apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje sprendžiamas pagrindinis ginčas dėl AB „BIRAČ EUROPE“ organų sprendimų, kurių pagrindu įmonės direktoriumi paskirtas V. M., teisėtumo, t. y. šie sprendimai nėra nuginčyti, o laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis būtų sustabdytas šių sprendimų vykdymas, nėra taikytos.

8Pirmosios instancijos teismas 2014 m. vasario 17 d. nutartį motyvavo iš esmės tuo, kad susiklostė tokia faktinė situacija, kai dvi skirtingos AB „BIRAČ EUROPE“ valdybos priima tam tikrus sprendimus, o kuri iš jų yra teisėta – teismui nežinoma, nes dėl to vyksta teisminiai ginčai, teismo nuomone, nėra galimybės leisti nei vienai iš advokatų kontorų atstovauti atsakovui AB „BIRAČ EUROPE“.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovai „Alumina“ d.o.o. Zvornik, AB „BIRAČ EUROPE“ ir trečiasis asmuo Fabrika Glinice „Birač“ A.D. Zvornik, atstovaujami advokato L. L., prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 13 d. ir 2014 m. vasario 17 d. nutartis, kuriomis advokatams K. Š. ir L. L. neleista atstovauti atsakovui AB „BIRAČ EUROPE“, ir šiuos advokatus pripažinti tinkamais atsakovo AB „BIRAČ EUROPE“ atstovais šioje byloje. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111. Šios teismo nutartys yra skundžiamos atskiruoju skundu, nes jos užkerta kelią bylos eigai, kiek tai susiję su atsakovu AB „BIRAČ EUROPE“, nes, kai joks atstovas nepripažįstamas tinkamu, šis atsakovas nebegali įgyvendinti jokių teisių nagrinėjamoje byloje.

122. Teismas neturėjo pagrindo apriboti atsakovo AB „BIRAČ EUROPE“ akcininko, kaip asmens, kuris vienintelis šiuo metu yra registruotas AB „BIRAČ EUROPE“ akcininku, paskirtų atstovų teisių. Iš Juridinių asmenų registro duomenų matyti, kad yra „Sustabdytas notaro 2014-01-06 tvirtinamojo įrašo galiojimas bei JAR skyriaus 2014-01-06 sprendimo, kuriuo vadovu įregistruotas V. M. galiojimas“. Šių juridinių faktų galiojimo sustabdymas reiškia, kad laikinai išnyko teisinis pagrindas, remiantis kuriuo V. M. Juridinių asmenų registre įregistruotas atsakovo AB „BIRAČ EUROPE“ direktoriumi. Šiuo metu Juridinių asmenų registre nėra nurodytas joks atsakovo AB „BIRAČ EUROPE“ valdymo organo narys (nėra galiojančių įrašų). Registre vienintelis galiojantis įrašas yra apie juridinio asmens dalyvį – vienintelį akcininką Fabrika Glinice „Birač“ A.D. Zvornik. Šiuo atveju būtent steigėjas (akcininkas) yra vienintelis asmuo, kuris gali ir realiai veikia juridinio asmens vardu, kai juridinis asmuo neturi valdymo organo. Iš Akcinių bendrovių įstatymo 7 straipsnio 1 dalies išplaukia, kad vienintelis asmuo, kuris gali nurodyti (paskirti) asmenis, kurie turi teisę atstovauti juridiniam asmeniui, kuris neturi Juridinių asmenų registre įregistruotų valdymo organų narių, yra steigėjas, t. y. akcininkas. Teismui buvo pateikti įrodymai, kad atsakovo AB „BIRAČ EUROPE“ akcininkas Fabrika Glinice „Birač“ A.D. Zvornik, patvirtindamas, jog tikrasis šio atsakovo vadovas yra tik direktorė D. S., 2014 m. vasario 11 d. atstovavimo sutartimi ir 2014 m. vasario 11 d. pareiškimu išreiškė valią, kad vieninteliai AB „BIRAČ EUROPE“ atstovai yra advokatai K. Š. ir (arba) L. L. ir (arba) advokato padėjėjas R. M..

133. Teismas priėmė viena kitai prieštaraujančias skundžiamas nutartis ir tinkamai netaikė jokių teisės aktų. Priimdamas 2014 m. vasario 13 d. nutartį teismas laikė, kad įgaliojimams patvirtinti juridinę reikšmę turi ne duomenys Juridinių asmenų registre (ypač, kai jų nėra), bet patys sprendimai, kuriais atitinkami valdymo organai yra paskiriami. Nors teismas aiškiai neįvardijo, tačiau galima spręsti, kad teismas vadovavosi ABĮ 37 straipsnio 3 dalimi, pagal kurią bendrovės vadovas pradeda eiti pareigas nuo jo išrinkimo dienos. Nagrinėjamu atveju teismui buvo pateikti vienintelio atsakovo AB „BIRAČ EUROPE“ akcininko 2014 m. sausio 29 d. ir valdybos 2014 m. vasario 3 d. sprendimai, kuriais (jau po ginčijamų 2014 m. sausio 6 d. sprendimų, kuriais vadovavosi advokatas A. U.) į bendrovės vadovės pareigas buvo paskirta (patvirtinti jos įgaliojimai) D. S.. 2014 m. vasario 11 d. atstovavimo sutartis su advokatais K. Š. ir L. L. buvo sudaryta po šių sprendimų priėmimo. Taigi teismas, vadovaudamasis savo paties 2014 m. vasario 13 d. nutarties argumentais, priimdamas 2014 m. vasario 17 d. nutartį, neturėjo pagrindo ignoruoti pateiktų valdymo organo paskyrimo dokumentų.

144. Teismas apribojo vieną iš pamatinių atsakovo teisių turėti byloje atstovą. Atitinkamai klausimai dėl bet kokio ribojimo atsakovui byloje turėti atstovą turėjo būti sprendžiami itin atidžiai.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas BAB Ūkio bankas prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

161. Atsakovo AB „BIRAČ EUROPE“ teisės skundžiamomis nutartimis nėra apribotos. Po to, kai 2014 m. vasario 13 d. posėdyje kilo ginčas dėl šio atsakovo atstovavimo ir nesant duomenų apie tai, kuris atstovas veikia teisėtai, termino procesinio pobūdžio trūkumams pašalinti (įpareigojant pateikti įrodymus dėl procesinio atsakovo AB „BIRAČ EUROPE“ veiksnumo) nustatymas negali būti laikomas ribojančiu šalies teises. Pašalinus šiuos procesinio pobūdžio trūkumus, ši proceso šalis per atstovą galės naudotis visomis CPK nustatytomis proceso šalies teisėmis, tarp jų – teise teikti prašymus, reikalauti pakartotinio tyrimo ir pan.

172. Atsakovo AB „BIRAČ EUROPE“ akcininkas negali naudotis neturtinėmis akcininko teisėmis, kadangi jos sutarties pagrindu perėjo BAB Ūkio bankui. Kadangi juridinio asmens veikimas per savo dalyvius yra išimtis iš bendrosios atstovavimo taisyklės, nustatytos CK 2.81 straipsnio 1 dalyje, šios išimties veikimas negali būti išplečiamas ir aiškinamas kitaip, nei nustatyta CK 2.81 straipsnio 2 dalyje. Atsakovo AB „BIRAČ EUROPE“ vardu gali ir privalo veikti tik šios bendrovės vadovas. Šio atsakovo vadovu V. M. buvo išrinktas po to, kai BAB Ūkio bankas perėmė AB „BIRAČ EUROPE“ akcijų suteikiamas teises iš Fabrika Glinice „Birač“ A.D. Zvornik. Teismui buvo pateikti įrodymai, patvirtinantys tai, kad atsakovo AB „BIRAČ EUROPE“ akcijų suteikiamos teisės (tarp jų – balsavimo teisė) priklauso BAB Ūkio bankui. Atsakovo AB „BIRAČ EUROPE“ vardu akcininko sprendimus galėjo ir gali priimti BAB Ūkio bankas, todėl būtent banko, o ne balsavimo teisės neturinčio Fabrika Glinice „Birač“ A.D. Zvornik sprendimų pagrindu skirtasis AB „BIRAČ EUROPE“ vadovas gali veikti šios bendrovės vardu. Apeliantai neteisingai interpretuoja Juridinių asmenų registro tvarkytojui taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Šios priemonės negali būti prilygintos valdymo organų pakeitimų įregistravimui ir iš esmės negali sukelti CK 2.66 straipsnio 5 dalyje nurodytų pasekmių. Jau po to, kai Fabrika Glinice „Birač“ A.D. Zvornik, neturėdamas jokių balsavimo teisių, neva paskyrė kitus valdymo organus, BAB Ūkio bankas 2014 m. vasario 13 d. sprendimu patvirtino anksčiau savo skirtų valdymo organų įgaliojimus ir apie tai pranešė Juridinio asmenų registro tvarkytojui. Apeliantų argumentai, kad jokių valdymo organų nėra, yra nepagrįsti.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad pasirengimo nagrinėti bylą stadijoje atsakovas AB „BIRAČ EUROPE“ buvo atstovaujamas advokato V. P. ir teisininkės R. L. – Z., kurių įgaliojimai nėra ginčijami. Tik bylos iš esmės nagrinėjimo stadijoje, į 2014 m. vasario 13 d. teismo posėdį atvykus keliems atsakovo AB „BIRAČ EUROPE“ atstovais prisistačiusiems advokatams K. Š. ir L. L., pateikusiems 2014 m. vasario 11 d. atstovavimo sutartį, pasirašytą AB „BIRAČ EUROPE“ direktorės D. S. ir akcininko Fabrika Glinice „Birač“ A.D. Zvornik bankroto administratoriaus, ir advokatui A. U., pateikusiam 2014 m. sausio 20 d. atstovavimo sutartį, pasirašytą AB „BIRAČ EUROPE“ direktoriaus V. M., kilo ginčas dėl AB „BIRAČ EUROPE“ tinkamo atstovavimo.

20Iš Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija matyti, kad nuo 2013 m. lapkričio 29 d. iki 2014 m. sausio 6 d. AB „BIRAČ EUROPE“ direktorė buvo D. S., o valdybos nariai – S. S., R. F. ir V. R. (b. l. 56-63). Byloje nėra ginčo, kad šie asmenys į šias pareigas buvo paskirti (išrinkti) teisėtai. AB „BIRAČ EUROPE“ yra kreditoriaus AB Ūkio banko skolininkas, kurio įsipareigojimai kyla iš 2012 m. lapkričio 30 d. kredito sutarties Nr. KR17-580/12 ir kurie užtikrinti 2013 m. sausio 28 d. sutartiniu įkeitimu, kuriuo AB „BIRAČ EUROPE“ akcijos buvo įkeistos kreditoriui AB Ūkio bankui (BAB Ūkio banko atsiliepimo į atskirąjį skundą priedas Nr. 2). Vadovaudamasis įkeitimo sutarties 10.5 punktu, kuriame numatyta, kad kreditoriui (AB Ūkio bankui) įgijus teisę reikalauti skolininko AB „BIRAČ EUROPE“ užtikrintą prievolę įvykdyti prieš terminą, kreditoriaus vienašališku pareiškimu turtinės ir neturtinės teisės, kylančios iš įkeistų akcijų, yra perduodamos kreditoriui, AB Ūkio bankas, kaip vienintelis AB „BIRAČ EUROPE“ akcininkas, 2014 m. sausio 3 d. priėmė sprendimą atšaukti bendrovės valdybą in corpore ir išrinkti naują valdybą: V. M., M. V. ir A. U., patvirtinti naują įstatų redakciją (b. l. 135-136). Išrinkta nauja valdyba 2014 m. sausio 3 d. sprendimu bendrovės vadovu išrinko V. M. (b. l. 137). Po šių veiksmų atlikimo pagal AB „BIRAČ EUROPE“ akcininko Fabrika Glinice „Birač“ A.D. Zvornik pareiškimus (skundus) teismuose buvo iškeltos penkios civilinės bylos, kuriose: 1) ginčijamas notaro atlikto tvirtinamojo įrašo, kuriuo buvo patvirtintas AB „BIRAČ EUROPE“ 2014 m. sausio 3 d. prašyme nurodytų duomenų tikrumas, AB „BIRAČ EUROPE“ steigimo dokumentų (2013 m. sausio 3 d. įstatų redakcijos) atitiktis įstatymų reikalavimams ir faktas, kad pakeistus AB „BIRAČ EUROPE“ steigimo dokumentus galima registruoti; 2) ginčijamas Juridinių asmenų registro tvarkytojo sprendimas dėl AB „BIRAČ EUROPE“ pakeistų steigimo dokumentų ir duomenų įregistravimo, įpareigojant grąžinti iki pakeitimų padarymo buvusius duomenis; 3) ginčijami BAB Ūkio banko, kaip vienintelio AB „BIRAČ EUROPE“ akcininko, 2013 m. sausio 3 d. sprendimas ir išrinktos naujos valdybos 2013 m. sausio 3 d. sprendimas; 4) ginčijama 2012 m. lapkričio 30 d. kredito sutartis; 5) prašoma uždrausti BAB Ūkio bankui įgyvendinti turtines ir neturtines AB „BIRAČ EUROPE“ akcininko teises, išrinktai naujai valdybai veikti kaip AB „BIRAČ EUROPE“ valdybos nariams, V. M. veikti kaip AB „BIRAČ EUROPE“ vadovui. Iš minėto Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija matyti, kad nuo 2014 m. sausio 6 d. iki 2014 m. vasario 10 d. AB „BIRAČ EUROPE“ direktorius buvo V. M., o valdybos nariai – V. M., M. V. ir A. U.. Šiame išraše pažymėta, kad nuo 2014 m. vasario 4 d. pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 30 d. nutartį sustabdytas Juridinių asmenų registro tvarkytojo sprendimo, kuriuo įregistruoti: įstatai, valdybos nariais – V. M., M. V. ir A. U., vadovu – V. M., galiojimas.

21Taigi, šiuo metu vyksta teisminiai ginčai dėl to, kuris iš minėtų asmenų (D. S. ir V. M.) yra teisėtas AB „BIRAČ EUROPE“ vadovas. Teisėjų kolegija pažymi, kad šioje byloje sprendžiant klausimą dėl tinkamo atstovavimo atsakovui AB „BIRAČ EUROPE“, iš principo neįmanoma nustatyti, ar 2014 m. sausio 3 d. įvykęs vadovo pasikeitimas yra teisėtas, nes tai, kaip minėta, yra kitų bylų nagrinėjimo dalykas.

22Tokioje situacijoje, kai į bylą atvyksta keli šalies atstovai, pateikę atstovavimo sutartis, pasirašytas su skirtingais tos pačios bendrovės (šalies) vadovais, teisėjų kolegijos vertinimu, pagrindinį dėmesį reikėtų atkreipti į atstovavimo sutarčių pasirašymo datą ir aplinkybę, ar pasirašymo metu galiojo laikinosios apsaugos priemonės, draudžiančios atitinkamam vadovui veikti bendrovės vardu. Ankstesnio vadovo, kuris pakeičiamas vėliau ginčijamu valdybos sprendimu, pasirašyta atstovavimo sutartis, kol nėra nutraukta, turėtų galioti, nes dėl naujo vadovo išrinkimo teisėtumo vyksta teisminis ginčas, t. y. ginčijamas ankstesnio vadovo „pašalinimas“ iš pareigų. Naujo vadovo, kuris išrinktas vėliau ginčijamu valdybos sprendimu, pasirašyta atstovavimo sutartis, kai pasirašymo metu dar nebuvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, draudžiančios veikti bendrovės vardu, taip pat turėtų galioti, nes valdybos sprendimas, kuriuo paskirtas šis vadovas, tuo metu dar nėra nuginčytas, o laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis būtų apribota naujo vadovo veikla, nebuvo taikytos. Taigi, siekiant išvengti situacijos, kai šaliai niekas neatstovauja, tokiu atveju, kol kitose bylose išsispręs ginčai dėl vadovo teisėtumo, atstovauti šaliai turėtų būti leista abiem atstovams.

23Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas 2014 m. vasario 13 d. teismo posėdyje nutartimi leido atstovauti atsakovui AB „BIRAČ EUROPE“ tik advokatui A. U., o 2014 m. vasario 17 d. teismo posėdyje – neleido atstovauti nei advokatams K. Š. ir L. L., nei advokatui A. U., nustatė 20 dienų terminą trūkumams pašalinti, t. y. pateikti duomenis apie atsakovo AB „BIRAČ EUROPE“ akcininko Fabrika Glinice „Birač“ A.D. Zvornik neturtinių akcininko teisių apribojimą ir duomenis apie tokių teisių apribojimo registravimą viešuose registruose, išaiškino, kad ši žodinė nutartis yra skundžiama per 7 dienas nuo jos priėmimo momento.

24Nepaisant to, kad pirmosios instancijos teismas nurodė, jog 2014 m. vasario 13 d. ir 2014 m. vasario 17 d. nutartys yra skundžiamos, teisėjų kolegija laikosi priešingos pozicijos. Teisėjų kolegijos nuomone, šios nutartys neužkerta kelio tolesnei bylos eigai ir tai patvirtina tolesnė bylos pirmosios instancijos teisme eiga, t. y. neleidus nei vienam iš atstovavimo sutartis pateikusių atstovų atstovauti atsakovui AB „BIRAČ EUROPE“, bylos nagrinėjimas toliau vyksta (CPK 334 str. 1 d. 2 p.). Be to, CPK nenumatyta, kad tokio pobūdžio nutartis galima apskųsti atskiraisiais skundais atskirai nuo teismo sprendimo (CPK 334 str. 1 d. 1 p.). Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas minėtas nutartis, nepriėjo prie galutinės išvados dėl atstovavimo atsakovui AB „BIRAČ EUROPE“, nes įpareigojo šalis pateikti papildomus įrodymus dėl procesinio AB „BIRAČ EUROPE“ veiksnumo. Kaip matyti iš bylos, papildomi įrodymai pirmosios instancijos teismui jau yra pateikti (BAB Ūkio banko 2014 m. kovo 7 d. prašymas dėl įrodymų prijungimo).

25Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, kad skundžiamos nutartys negali būti apeliacinio apskundimo objektas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 338 str.). Kadangi ši aplinkybė paaiškėjo nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 315 str. 5 d., 338 str.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

27nutraukti apeliacinį procesą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 13 d. ir 2014 m. vasario 17 d. nutarčių.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje ginčas kilo dėl tinkamo atstovavimo atsakovui AB „BIRAČ EUROPE“.... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2014 m. vasario 13 d. vykusiame teismo posėdyje... 7. Pirmosios instancijos teismas 2014 m. vasario 13 d. nutartį motyvavo iš... 8. Pirmosios instancijos teismas 2014 m. vasario 17 d. nutartį motyvavo iš... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovai „Alumina“ d.o.o. Zvornik, AB „BIRAČ... 11. 1. Šios teismo nutartys yra skundžiamos atskiruoju skundu, nes jos užkerta... 12. 2. Teismas neturėjo pagrindo apriboti atsakovo AB „BIRAČ EUROPE“... 13. 3. Teismas priėmė viena kitai prieštaraujančias skundžiamas nutartis ir... 14. 4. Teismas apribojo vieną iš pamatinių atsakovo teisių turėti byloje... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas BAB Ūkio bankas prašo... 16. 1. Atsakovo AB „BIRAČ EUROPE“ teisės skundžiamomis nutartimis nėra... 17. 2. Atsakovo AB „BIRAČ EUROPE“ akcininkas negali naudotis neturtinėmis... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 19. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad... 20. Iš Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija matyti, kad... 21. Taigi, šiuo metu vyksta teisminiai ginčai dėl to, kuris iš minėtų asmenų... 22. Tokioje situacijoje, kai į bylą atvyksta keli šalies atstovai, pateikę... 23. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas 2014 m. vasario 13 d. teismo... 24. Nepaisant to, kad pirmosios instancijos teismas nurodė, jog 2014 m. vasario 13... 25. Esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, kad skundžiamos nutartys negali... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. nutraukti apeliacinį procesą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 13...