Byla 2-777/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų Serbų Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos įmonės Fabrika Glinice „Birač“ A. D. Zvornik ir akcinės bendrovės „BIRAČ EUROPE“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 7 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-727-413/2014 pagal paminėtų ieškovų ieškinį atsakovui bankrutuojančiai akcinei bendrovei „Ūkio bankas“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir jų modifikavimo (tretieji asmenys - uždaroji akcinė bendrovė „Ūkio banko investicinė grupė“, akcinė bendrovė „Kauno tiekimas“, „Alumina“ D. o. o. Zvornik, uždaroji akcinė bendrovė „Energolinija“, uždaroji akcinė bendrovė „Balkan Invest“, Rudnik boksita „Srebrenica“ Srebrenica, Mechanika D. o. o. Zvornik; uždaroji akcinė bendrovė „Asocijuoto turto valdymas“, „Alusil“ D. o. o. Zvornik, uždaroji akcinė bendrovė „Attentus“, uždaroji akcinė bendrovė „Butvita“, uždaroji akcinė bendrovė „Bioportus“ ir PrimeFieldCapital Ltd.),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovai Serbų Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos įmonė Fabrika Glinice „Birač“ A. D. Zvornik ir AB „BIRAČ EUROPE“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovui BAB „Ūkio bankas“, prašydami pripažinti negaliojančiais ab initio (lot. nuo pradžios) 27 sandorius, sudarytus tarp ieškovų ir atsakovo bei trečijųjų asmenų, tarp jų - 2012 m. lapkričio 30 d. kredito sutartį Nr. KR17-580/12, sudarytą tarp AB „Birač Europe“ ir AB „Ūkio bankas“, taikyti restituciją natūra ir įpareigoti negaliojančiais pripažintų sandorių šalis grąžinti atitinkamai kitoms sandorio šalims visa, ką yra gavusios pagal atitinkamus sandorius. Ieškovai ieškinyje taip pat nurodė, kad teismui nusprendus, jog nėra pagrindo ginčijamus sandorius pripažinti negaliojančiais, jie prašo iš dalies modifikuoti ginčijamus sandorius ieškinyje nurodytu būdu, tarp jų - 2012 m. lapkričio 30 d. kredito sutarties Nr. KR17-580/12 (įskaitant vėlesnius pakeitimus) 1.4. punkte numatant, kad kredito grąžinimas vykdomas tokia tvarka: nuo 2013 m. kovo 5 d. iki 2016 m. kovo 5 d. kas ketvirtį mokamos tik palūkanos, nuo 2016 m. birželio 5 d. iki 2042 rugsėjo 5 d. kas ketvirtį mokamos įmokos po 100 000 Lt, o paskutinė įmoka - 46 500 000 Lt sumokama iki 2042 lapkričio 30 d.; 1.5. punkte numatant metų palūkanų normą 1,5 proc., pripažįstant sutarties 1.10.1.19., 1.10.1.20., 1.10.1.21., 1.10.1.22., 1.10.1.23., 1.10.1.24., 1.10.1.25., 1.10.1.26., 1.10.1.27., 1.10.1.28., 1.10.1.29., 1.10.1.32. punktus negaliojančiais; taikyti laikinąsias apsaugos priemones (uždrausti atsakovui BAB „Ūkio bankas“ iki galutinio teismo sprendimo šioje byloje priėmimo reikalauti iš ieškovo AB „BIRAČ EUROPE“ vykdyti prievoles pagal ginčijamus sandorius; 3 – 28 b. l.).

4Kauno apygardos teismo įsiteisėjusia 2013 m. balandžio 11 d. nutartimi atmestas ieškovų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nurodžius, kad ieškovai iš esmės prašo „įšaldyti“ didelės vertės finansinių įsipareigojimų vykdymą, o, uždraudus atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su skolos išieškojimu, toks ribojimas būtų nesuderinamas su atsakovo veiklos specifika (29 – 33 b. l.).

5Kauno apygardos teisme 2014 m. vasario 3 d. gautas ieškovų prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. iki galutinio teismo sprendimo šioje byloje priėmimo uždrausti atsakovui BAB Ūkio bankui vykdyti išieškojimą pagal 2012 m. lapkričio 30 d. sudarytą Kredito sutartį Nr. KR17-580/12 ir jos pagrindu sudarytus išvestinius sandorius, įskaitant 2013 m. sausio 28 d. įkeitimo sutartį Nr. 20220130005190, bei uždrausti perimti AB „Birač Europe“ akcijas ir naudotis bet kokiomis šių akcijų suteikiamomis turtinėmis ir (ar) neturtinėmis teisėmis (106 – 118 b. l.).

6Ieškovai nurodė, kad jiems tapo žinoma, jog atsakovo iniciatyva, pasinaudojant išvestiniu sandoriu iš šioje byloje ginčijamos 2012 m. lapkričio 30 d. Kredito sutarties Nr. KR17-580/12 2013 m. sausio 28 d. įkeitimo sutartimi Nr. 20020130005190, sudaryta tarp ieškovų ir atsakovo (toliau – Įkeitimo sutartis), kurios 10.5 punkte numatyta, kad kredito sutarties ir/ar teisės aktų nustatytais pagrindais kreditoriui (AB „Ūkio bankas“) įgijus teisę reikalauti kredito sutartį įvykdyti prieš terminą, kreditorius vienašališku pareiškimu įkaito davėjui ir bendrovei, kurios akcijos yra įkeistos (AB „Birač Europe“), turtinės ir neturtinės teisės, nurodytos ir kylančios iš įkeitimo sutartimi įkeistų akcijų, yra perduodamos kreditoriui (AB „Ūkio bankas“), pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, 2014 m. sausio 6 d. neteisėtai ir nepagrįstai atliktas ieškovo AB „Birač Europe“ kontrolės perėmimas (kuris savo esme reiškia, kad iš bylos eliminuojamas vienas iš ieškovų), remiantis šioje byloje ginčijamu sandoriu, kuris akivaizdžiai yra neteisėtas ir pripažintinas negaliojančiu ab initio (lot. nuo pradžios), bei nesilaikant išieškojimui iš įkeisto turto nustatytų reikalavimų, sukelia negrįžtamus neigiamus padarinius ieškovams ir lemia teismo sprendimo šioje byloje negalimumą, kadangi AB „Birač Europe“ akcijos yra perimamos BAB „Ūkio bankas“, iš kurio turto susigrąžinimas (patenkinus ieškinį) būtų galimas tik Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatyta tvarka.

7Atsakovas BAB „Ūkio bankas“ atsiliepime į ieškovų prašymą prašė jį atmesti (126 – 132 b. l.). Nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymu ieškovai siekia šio ginčo dalyku nesančių materialinių teisinių santykių sureguliavimo, kadangi šioje civilinėje byloje nėra nagrinėjamas išieškojimo vykdymo tvarkos ir, vykdant šią tvarką, kilusių teisinių pasekmių teisėtumo klausimas. Atsakovo nuomone, nepagrįsti ieškovų teiginiai dėl tariamo ginčo šalies eliminavimo, o prašyme nurodytos aplinkybės nepagrindžia būtinumo iš naujo spręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2014 m. vasario 7 d. nutartimi atmetė ieškovų įmonės Fabrika Glinice „Birač“ A. D. Zvornik ir AB „Birač Europe“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (198 – 203 b. l.).

10Teismas nurodė, kad nagrinėjamos bylos ginčo dalykas – ieškovų nurodomų 27 sandorių teisėtumo patikrinimas (pripažinimas negaliojančiais), o laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę ieškovai sieja su 2013 m. sausio 28 d. Įkeitimo sutartimi, ir jos pagrindu atlikti veiksmai, susiję su vieno iš ieškovų valdymo organų pakeitimu, nėra šios bylos ginčo objektas, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas arba jų netaikymas neturės įtakos sprendimo vykdymui.

11Teismo teigimu, nėra pagrindo sutikti ir su ieškovų argumentu, kad, atsakovui atlikus AB „Birač Europe“ vadovybės pakeitimą, ieškovas AB „Birač Europe“ gali būti eliminuotas iš bylos, atsiimant ieškinį, dėl ko tolesnis bylos nagrinėjimas netektų prasmės, nes, pasitraukus vienam ieškovui iš bylos, joje liktų kitas ieškovas, taigi ginčijamų sandorių apimtis nesumažėtų, o sandorių negaliojimo pasekmės išliktų ir AB „Birač Europe“. Teismas pažymėjo, kad laikinosios apsaugos priemonės pasižymi procesiniu teisiniu, bet ne materialiniu teisiniu pobūdžiu, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymu neturi būti sprendžiamas vieno iš ieškovo galimo pasitraukimo iš bylos teisėtumo klausimas, kadangi bendrovės valdymo organų pakeitimo klausimas yra kito ginčo objektas, kuris gali būti sprendžiamas kitoje byloje ir neapima nagrinėjamos bylos dalyko. Nurodė, kad pagal teismų informacinės sistemos Liteko duomenis, su ieškovo AB „Birač Europe“ registro duomenų pakeitimu susiję ginčo klausimai nagrinėjami Vilniaus apygardos administraciniame teisme administracinėje byloje Nr. I-6029-596/2014, kurioje 2014 m. sausio 30 d. nutartimi jau yra taikytos reikalavimo užtikrinimo priemonės – sustabdytas Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus 2014 m. sausio 6 d. sprendimo galiojimas, kuriuo 2014 m. sausio 6 d. įregistruotas AB „Birač Europe“ įstatų pakeitimas ir jo valdybos nariais įregistruoti tretieji asmenys A. U., V. M., M. V., o bendrovės vadovu įregistruotas V. M.; be to, Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-7747-101/2014 pagal vieno iš ieškovų prevencinį ieškinį naujiems AB „Birač Europe“ vadovams M. V., V. M., A. U. ir nagrinėjamos bylos atsakovui BAB Ūkio bankui dėl tariamai neteisėtų veiksmų atlikimo uždraudimo, taigi ieškovas jau ėmėsi priemonių ginčijamai padėčiai ištaisyti ir jo materialinių reikalavimų užtikrinimui jau yra taikytos apsaugos priemonės.

12Pasak teismo, Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartimi nagrinėjamoje byloje jau buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, susijusias su išieškojimo vykdymo pagal ginčijamus sandorius sustabdymu (uždraudimu), o nutartis yra įsiteisėjusi; analogišką reikalavimą ieškovai suformulavo ir 2014 m. vasario 3 d. prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tačiau, ieškovams nenurodžius naujų motyvų, sudarančių būtinybę taikyti prašomą laikinąją apsaugos priemonę, ir aukščiau paminėtais motyvais atmetus ieškovų argumentus dėl nurodytos laikinosios apsaugos priemonės, nėra pagrindo ją taikyti iki ginčo išsprendimo.

13Teismas sprendė, kad esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi būti atmestas visa apimtimi.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Atskiruoju skundu, paduotu 2014 m. vasario 19 d., ieškovai įmonė Fabrika Glinice „Birač“ A. D. Zvornik ir AB „Birač Europe“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, t. y. taikyti laikinąsias apsaugos priemones: iki galutinio sprendimo priėmimo uždrausti atsakovui BAB „Ūkio bankas“ vykdyti išieškojimą pagal 2012 m. lapkričio 30 d. sudarytą Kredito sutartį Nr. KR17-580/12 ir jos pagrindu sudarytus išvestinius sandorius, įskaitant 2013 m. sausio 28 d. Įkeitimo sutartį, bei uždrausti perimti AB „Birač Europe“ akcijas ir naudotis bet kokiomis šių akcijų suteikiamomis turtinėmis ir (ar) neturtinėmis teisėmis (146 – 158 b. l.). Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad:

  1. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog ieškovai, teikdami prašymą, nenurodė naujų motyvų, negu buvo pateikti 2013 m. balandžio 4 d. ieškovų ieškinyje esančiame prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovų prašymas buvo pareikštas paaiškėjus naujoms aplinkybėms, t. y. 2014 m. sausio 6 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruoti AB „Birač Europe“ registracijos duomenų pakeitimai be vienintelio akcininko Fabrika Glinice „Birač“ A. D. Zvornik žinios, tokiu būdu neteisėtai perimta AB „Birač Europe“ kontrolė; atsakovas, neteisėtai perėmęs AB „Birač Europe“ kontrolę, Lietuvos teismams AB „Birač Europe“ vardu 2014 m. sausio 20 d. išsiuntė pranešimus apie tai, kad nauja bendrovės vadovybė atšaukia iki 2014 m. sausio 3 d. pasamdytus teisininkų įgaliojimus atstovauti AB „Birač Europe“ teismuose; taigi egzistuoja tikimybė, jog, atsakovui perėmus kontrolę AB „Birač Europe“ bei pakeitus atstovus teisminiuose ginčuose, atsakovas, veikdamas AB „Birač Europe“ vardu, atsisakys byloje pareikšto ieškinio. Be to, prašomų pritaikyti laikinųjų apsaugos priemonių mastas iš esmės skiriasi nuo 2013 m. balandžio 4 d. ieškinyje nurodyto masto, kadangi ieškovų prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės yra ženkliai mažesnės, nei buvo prašoma paduotu ieškiniu;
  2. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad Įkeitimo sutartis nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Nors ieškovai nėra pareiškę reikalavimo pripažinti negaliojančia Įkeitimo sutartį, tačiau ji yra išvestinis sandoris iš ginčijamos Kredito sutarties Nr. KR17-580/12, todėl, byloje pripažinus negaliojančiais ginčijamus sandorius, Įkeitimo sutartis taip pat tampa negaliojanti; be to, Įkeitimo sutarties 10.5 punktas yra niekinis, nes prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, ir išieškojimo vykdymas pagal šį įkeitimo sandorio punktą negali būti vykdomas, o niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja ex officio (savo iniciatyva);
  3. Teismas neįvertino to, kad atsakovas, pradėdamas išieškojimą pagal Įkeitimo sutartį, siekia eliminuoti iš civilinės bylos ieškovą – AB „Birač Europe“, o tai gali lemti tolesnį šios bylos nagrinėjimą, kad, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas ne tik pasunkės, bet iš viso bus neįmanomas. Be to, teismas neįvertino Lietuvos apeliacinio teismo praktikos, pagal kurią, kai bankrutuojantis bankas pradeda priverstinį išieškojimą pagal sandorį, kuris yra ginčijamas byloje, yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti vykdyti tokį išieškojimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2215-2012).

16Atsiliepime į ieškovų atskirąjį skundą atsakovas BAB „Ūkio bankas“ prašo nutraukti apeliacinį procesą pagal AB „Birač Europe“ atskirąjį skundą, paduotą neįgalioto asmens, o apelianto Fabrika Glinice „Birač“ A. D. Zvornik atskirąjį skundą atmesti (166 – 177 b. l.). Nurodo, kad, pateikiant atskirąjį skundą, advokatai L. L. ir K. Š. negalėjo atstovauti AB „Birač Europe“, kadangi su jais atstovavimo sutartis sudarę asmenys neteko savo įgaliojimų, ir jie nėra atstatyti, o vėliau atsakovo paskirti ieškovo AB „Birač Europe“ valdymo organai nutraukė atstovavimo sutartis su šiais advokatais, taigi šio ieškovo atskirasis skundas yra paduotas neįgalioto asmens ir todėl apeliacinis procesas pagal šį atskirąjį skundą turi būti nutrauktas. Atsakovo teigimu, prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodytos aplinkybės nelaikytinos naujais motyvais, kurie sudarytų pagrindą byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovo nuomone, ieškovai prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekia ne užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą šioje byloje, o išspręsti materialų teisinį ginčą kitose bylose.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

18Atskirasis skundas netenkintinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

20Nagrinėjamoje byloje nenustatyta pagrindo nutraukti apeliacinį procesą pagal ieškovo AB „Birač Europe“ atskirąjį skundą atsakovo BAB „Ūkio bankas“ atsiliepimo į ieškovų motyvais.

21Nagrinėjamu atveju atskirąjį skundą ieškovo AB „BIRAČ EUROPE“ vardu pateikė advokatas L. L., įgaliotas ieškovo AB „Birač Europe“ direktoriaus 2013 m. balandžio 3 d. atstovavimo sutartimi (190, 191 b. l.), dėl kurio atstovavimo, apygardos teismas pažymėjo, kad ieškovo AB „BIRAČ EUROPE“ atstovo įgalinimai priklauso nuo teismo procesinio sprendimo dėl šio ieškovo atstovavimo civilinėje byloje Nr. 2-669-658/2014.

22Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-690/2014 dėl Kauno apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr. 2-669-658/2014, nurodyta, kad iki bus išspręstas ginčas dėl AB „BIRAČ EUROPE“ vadovo teisėtumo kitose bylose, atstovauti AB „BIRAČ EUROPE“ turėtų būti leista abiem atstovams (AB „BIRAČ EUROPE“ vadovams). Be to, Kauno apygardos teismas 2014 m. balandžio 4 d. protokoline nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-669-658/2014 leido AB „Birač Europe“ atstovauti atstovams advokatams L. L., K. Š. ir A. U..

23Taigi nėra pagrindo teigti, jog ieškovo AB „BIRAČ EUROPE“ atskirasis skundas paduotas neįgalioto asmens (CPK 315 str. 2 d. 2 p., 5 d.), ir apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą pagal abiejų ieškovų atskirąjį skundą ir patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

24Civilinio proceso įstatymas numato, jog teismas, byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str.). CPK 145 straipsnio 1 dalyje pateiktas sąrašas teismo taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių rūšių, tarp jų – draudimas atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose arba imtis tam tikrų veiksmų (6 punktas), o pagal CPK 145 straipsnio 2 dalį, laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu.

25Pagal teismų praktiką, teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekdamas užtikrinti tik tų reikalavimų, kurie buvo pareikšti byloje, įvykdymą, ir tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios yra būtinos bei realiai gali užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą; konkrečios rūšies ir masto laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik neišeinant už pareikštų reikalavimų ribų ir tik siekiant užtikrinti teismo sprendimo, priimto pagal pareikštus ieškinio reikalavimus, vykdymą; laikinoji apsaugos priemonė, neatitinkanti ginčijamo materialinio reikalavimo esmės ir nesusijusi su būsimo teismo sprendimo įvykdymo konkrečioje byloje apsauga, negali būti taikoma, nes toks taikymas pažeidžia ekonomiškumo principą, todėl yra neteisėtas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalga Nr. AC-34-2; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis „Teismų praktika“, 2011 m., Nr. 34).

26Bylos duomenimis, Kauno apygardos teisme 2014 m. balandžio 8 d. gautas ir priimtas ieškovų įmonės Fabrika Glinice „Birač“ A. D. Zvornik ir AB „BIRAČ EUROPE“ ieškinys atsakovui AB „Ūkio bankas“, kuriuo prašoma pripažinti negaliojančiais 27 sandorius, sudarytus tarp ieškovų, atsakovo ir trečiųjų asmenų, tarp jų ir 2012 m. lapkričio 30 d. kredito sutartį Nr. KR17-580/12, sudarytą tarp AB „Birač Europe“ ir AB „Ūkio bankas“ (3 – 28 b. l.). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, 2014 m. vasario 11 d. apygardos teisme buvo gautas ieškovų patikslintas ieškinys, kuriuo, be minėtų reikalavimų, ieškovai pareiškė naują reikalavimą – pripažinti negaliojančia ab initio 2013 m. sausio 28 d. įkeitimo sutartį Nr. 20220130005190, sudarytą tarp AB „Birač Europe“, Fabrika Glinice „Birač“ A. D. Zvornik ir AB „Ūkio bankas“, o tuo atveju, jeigu teismas nuspręstų, kad nėra pagrindo pripažinti negaliojančia 2012 m. lapkričio 30 d. kredito sutartį Nr. KR17-580/12 bei 2013 m. sausio 28 d. įkeitimo sutartį Nr. 20220130005190, pripažinti niekiniu Įkeitimo sutarties 10.5 punktą, tačiau apygardos teismas 2014 m. vasario 14 d. nutartimi (kuri yra įsiteisėjusi) atsisakė priimti ieškovų patikslintą ieškinį.

27Iš Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutarties, kuria buvo atmestas ieškovų prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - iki galutinio teismo sprendimo priėmimo uždrausti atsakovui reikalauti iš AB „Birač Europe“ vykdyti pinigines prievoles pagal ginčijamus sandorius, matyti, kad teismas sprendė klausimą dėl sustabdymo įsipareigojimų vykdymo pagal ginčijamus sandorius (tarp jų – pagal 2012 m. lapkričio 30 d. kredito sutartį Nr. KR17-580/12), kurių suma yra 290 892 459,51 Lt (29 – 33 b. l.).

28Tai, kad 2014 m. vasario 3 d. apygardos teisme gautu prašymu ieškovai prašė taikyti mažesnės apimties laikinąsias apsaugos priemones, nepaneigia Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutarties išvadų, kadangi ieškovai nei pirmosios instancijos teismui pateiktame 2014 m. vasario 3 d. prašyme, nei atskirajame skunde nenurodė naujų aplinkybių, sudarančių būtinybę taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones. To nepaneigia ir ieškovų atskirojo skundo argumentas, kad teismas neatsižvelgė į tai, jog prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo pateiktas pasikeitus faktinėms aplinkybėms, t. y. atsakovui perėmus ieškovo AB „Birač Europe“ kontrolę, egzistuoja tikimybė, jog atsakovas, veikdamas AB „Birač Europe“ vardu, atsisakys byloje pareikšto ieškinio. Juolab kad apygardos teismas teisingai nurodė, jog 2013 m. sausio 28 d. Įkeitimo sutartis ir jos pagrindu vėliau atlikti veiksmai, susiję su vieno iš ieškovų valdymo organų pakeitimu, nėra šios bylos ginčo objektas; jog, pasitraukus vienam ieškovui (AB „Birač Europe“) iš bylos, joje liktų kitas ieškovas (Fabrika Glinice „Birač“ A. D. Zvornik), be to, teismas neprivalo priimti ieškinio atsisakymo, jeigu šis veiksmas prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.).

29Taigi apygardos teismas nepažeidė įstatymo, netenkindamas ieškovų prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, susijusias su išieškojimo sustabdymu pagal ginčijamą 2012 m. lapkričio 30 d. kredito sutartį Nr. KR17-580/12 bei 2013 m. sausio 28 d. Įkeitimo sutartį, o tai, kad 2013 m. sausio 28 d. Įkeitimo sutartis yra išvestinė iš ginčijamos Kredito sutarties Nr. KR17-580/12, taip pat nesudaro pagrindo taikyti ieškovo prašomą laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti vykdyti išieškojimą pagal 2013 m. sausio 28 d. Įkeitimo sandorį (CPK 144 str.,145 str. 1 d. 6 p., 2 d.). Juolabiau kad, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Lietuvos teismuose yra nagrinėjamos civilinės bylos (Nr. 2S-1150-345/2014; 2-7747-101/2014, I-6029-596/2014, 2-4962-752/2014), kuriose sprendžiami ginčai susiję su atskirajame skunde nurodytos 2013 m. sausio 28 d. Įkeitimo sutarties galiojimu.

30Be to, apygardos teismas pagrįstai atmetė ir ieškovų prašymą uždrausti atsakovui perimti AB „Birač Europe“ akcijas ir naudotis bet kokiomis šių akcijų suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis, nes byloje nebuvo pareikštas reikalavimas, susijęs su AB „Birač Europe“ akcijų disponavimu.

31Minėta, kad teismuose yra nagrinėjamos civilinės bylos (Nr. 2S-1150-345/2014; 2-7747-101/2014, I-6029-596/2014, 2-4962-752/2014), kuriose sprendžiami ginčai, susiję su atskirajame skunde nurodytos 2013 m. sausio 28 d. Įkeitimo sutarties galiojimu, tarp jų dėl AB „Birač Europe“ valdymo organų paskyrimo, jų priimtų sprendimų, juridinių faktų apie valdymo organų pakeitimus įregistravimo VĮ Registrų centre. Beje, 2014 m. sausio 27 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-8666-595/2014 pagal pareiškėjo Fabrika Glinice „Birač“ A. D. Zvornik skundą dėl notaro veiksmų sustabdytas galiojimas 2014 m. sausio 6 d. notaro įrašo, kuriuo buvo patvirtintas 2014 m. sausio 3 d. AB „Birač Europe“ surašytame prašyme nurodytų duomenų tikrumas, AB „Birač Europe“ steigimo dokumentų atitiktis įstatymų reikalavimams ir faktas, kad galima registruoti pakeistus AB „Birač Europe“ dokumentus iki įsiteisės teismo nutartis dėl šio notarinio veiksmo teisėtumo.

32Taigi ieškovų prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti atsakovui perimti AB „Birač Europe“ akcijas ir naudotis bet kokiomis šių akcijų suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis, yra susijęs su kitų civilinių bylų ginčo dalykais ir negali būti tenkinamas nagrinėjamoje byloje (CPK 144 str. 1 d.). Juolab kad ieškovo prašymas uždrausti atsakovui naudotis bet kokiomis AB „Birač Europe“ akcijų suteikiamomis turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis yra neapibrėžtas ir nekonkretus, todėl jo patenkinimas gali neproporcingai suvaržyti atsakovo teises (CPK 145 str. 2 d.; Akcinių bendrovių įstatymo 15, 16 str.).

33Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

34Nepasisakoma dėl kitų atskirojo skundo argumentų, kurie nėra reikšmingi teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui.

35Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovai Serbų Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos įmonė Fabrika Glinice... 4. Kauno apygardos teismo įsiteisėjusia 2013 m. balandžio 11 d. nutartimi... 5. Kauno apygardos teisme 2014 m. vasario 3 d. gautas ieškovų prašymas taikyti... 6. Ieškovai nurodė, kad jiems tapo žinoma, jog atsakovo iniciatyva,... 7. Atsakovas BAB „Ūkio bankas“ atsiliepime į ieškovų prašymą prašė jį... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2014 m. vasario 7 d. nutartimi atmetė ieškovų... 10. Teismas nurodė, kad nagrinėjamos bylos ginčo dalykas – ieškovų nurodomų... 11. Teismo teigimu, nėra pagrindo sutikti ir su ieškovų argumentu, kad,... 12. Pasak teismo, Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartimi... 13. Teismas sprendė, kad esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovų prašymas dėl... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Atskiruoju skundu, paduotu 2014 m. vasario 19 d., ieškovai įmonė Fabrika... 16. Atsiliepime į ieškovų atskirąjį skundą atsakovas BAB „Ūkio bankas“... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas netenkintinas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Nagrinėjamoje byloje nenustatyta pagrindo nutraukti apeliacinį procesą pagal... 21. Nagrinėjamu atveju atskirąjį skundą ieškovo AB „BIRAČ EUROPE“ vardu... 22. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartyje, priimtoje... 23. Taigi nėra pagrindo teigti, jog ieškovo AB „BIRAČ EUROPE“ atskirasis... 24. Civilinio proceso įstatymas numato, jog teismas, byloje dalyvaujančių ar... 25. Pagal teismų praktiką, teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones,... 26. Bylos duomenimis, Kauno apygardos teisme 2014 m. balandžio 8 d. gautas ir... 27. Iš Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutarties, kuria buvo... 28. Tai, kad 2014 m. vasario 3 d. apygardos teisme gautu prašymu ieškovai prašė... 29. Taigi apygardos teismas nepažeidė įstatymo, netenkindamas ieškovų prašymo... 30. Be to, apygardos teismas pagrįstai atmetė ir ieškovų prašymą uždrausti... 31. Minėta, kad teismuose yra nagrinėjamos civilinės bylos (Nr.... 32. Taigi ieškovų prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti... 33. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 34. Nepasisakoma dėl kitų atskirojo skundo argumentų, kurie nėra reikšmingi... 35. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 36. Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartį....