Byla eB2-4432-866/2018
Dėl VšĮ „Belvederio dvaras“ 2018 m. birželio 15 d. kreditorių susirinkimo metu priimto nutarimo iškelti bankroto procesą ne teismo tvarka, suinteresuotas asmuo M. M

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Pikelienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Karpis“ skundą dėl VšĮ „Belvederio dvaras“ 2018 m. birželio 15 d. kreditorių susirinkimo metu priimto nutarimo iškelti bankroto procesą ne teismo tvarka, suinteresuotas asmuo M. M.,

Nustatė

2

 1. Pareiškėjas pateiktu skundu prašo panaikinti 2018 m. birželio 15 d. VšĮ „Belvederio dvaras“ kreditorių susirinkimo metu priimtą nutarimą vykdyti bankroto procedūras ne teismo tvarka; bankroto procesą ne teismo tvarka nutraukti; įpareigoti atsakovo VšĮ „Belvederio dvaras“ administratorių Zdislavą Juchnevičių pateikti Juridinių asmenų registrui duomenis apie VšĮ „Belvederio dvaras“ statuso „bankrutuojantis“ panaikinimą.
 1. Pareiškėjas nurodo, kad apie 2018 m. birželio 15 d. šaukiamą kreditorių susirinkimą jis buvo informuotas, bei savo nuomonę – prieštaravimus pateikė raštu. Tačiau apie kreditorių susirinkimo metu priimtus sprendimus pareiškėjui nebuvo pranešta ir tik 2018 m. liepos 25 d. iš trečiųjų asmenų, t. y. antstolės Daivos Milevičienės pateiktos pažymos pareiškėjas sužinojo, kad nuo 2018 m. birželio 25 d. VšĮ „Belvederio dvaras“ statusas Juridinių asmenų registre nurodytas „bankrutuojantis“, o VšĮ „Belvederio dvaras“ iškeltas bankrotas ne teismo tvarka.
 1. Pareiškėjas pažymi, kad bankroto procesas ne teismo tvarka negalėjo būti pradėtas, o pradėtas turi būti nutrauktas, nes yra pradėti ir vykdomi išieškojimai pagal teismų išduotus vykdomuosius raštus.
  1. Antstolė Daiva Milevičienė atsakovo atžvilgiu vykdo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-24-394/2013 dėl skolos išieškojimo priverstinai parduodant įkaito davėjui VšĮ „Belvederio dvaras“ nuosavybės teise priklausantį įkeistą turtą išieškotojo UAB „Karpis“ naudai. Vykdomoji byla pagal minėtą vykdomąjį dokumentą pradėta vykdyti 2014 m. birželio 16 d. ir šis procesas iki šiol nėra užbaigtas.
  2. Antstolis Gintas Badikonis išieškotojo UAB „Auditoriai ir konsultantai“ naudai vykdo išieškojimą iš skolininko VšĮ „Belvederio dvaras“ pagal 2010 m. rugpjūčio 25 d. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-2815-734, vykdymo procesas dėl nurodytos skolos išieškojimo taip pat nėra užbaigtas.
 1. Atsiliepimu VšĮ „Belvederio dvaras“ nurodo, kad pareiškėjas apie 2018 m. birželio 15 d. vyksiantį kreditorių susirinkimą buvo informuotas 2018 m. birželio 13 d. elektroniniu paštu įteikus 2018 m. birželio 11 d. pranešimą dėl VšĮ „Belvederio dvaras“ kreditorių susirinkimo sušaukimo, ir registruotu paštu. Atsakovas nurodo, kad terminas pareiškėjo UAB „Karpis“ skundui pateikti dėl 2018 m. birželio 15 d. VšĮ „Belvederio dvaras“ kreditorių susirinkimo nutarimo pasibaigė 2018 m. birželio 29 d. Skundas teismui pateiktas 2018 m. liepos 31 d. praleidus nurodytą terminą, nes, terminas prasidėjo nuo skundžiamo nutarimo priėmimo dienos, o ne nuo jo gavimo dienos, kadangi pareiškėjas buvo informuotas apie vyksiantį kreditorių susirinkimą ir netgi pateikė savo balsavimo biuletenį. Pažymi, kad pareiškėjas nesiėmė jokių veiksmų, kad laiku būtų paduotas skundas, ir vien ši aplinkybė yra pagrindas skundo netenkinti, t. y. praleidus ieškinio senaties terminą.
 1. Pareiškėjas skundu neginčijo būtinumo atsakovui VšĮ „Belvederio dvaras“ kelti bankroto bylą, neginčijo finansinių reikalavimų, nepateikė jokių argumentų, kad administratoriaus kandidatūra neatitiktų ĮBĮ reikalavimų. Pažymi, kad įmonei esant nemokiai bankroto procesas užtikriną santykių stabilumą ir apsaugo tiek pačios įmonės, tiek jos absoliučios daugumos kreditorių interesus toliau nedidinant nuostolių. Pareiškėjui nėra užkertamas kelias dalyvauti VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto procedūrose.
 1. Bankrutuojantis VšĮ „Belvederio dvaras“ prašo perduoti ginčą teisminei meditacijai. VšĮ „Belvederio dvaras“ pateikė prašymą prijungti įrodymus bei nurodė, kad bankrutuojanti VšĮ „Belvederio dvaras“ iš BUAB „Auditoriai ir konsultantai“ gavo 2018 m. rugpjūčio 27 d. pažymą, kad VšĮ „Belvederio dvaras“ yra pilnai atsiskaitęs.
 1. Atsiliepimu suinteresuotas asmuo M. M. prašo UAB „Karpis“ skundo netenkinti. Nurodo, kad antstolės Daivos Milevičienės vykdomojoje byloje yra išieškoma ne iš bankrutuojančios VšĮ „Belvederio dvaras“. Bankrutuojanti VšĮ „Belvederio dvaras“ nėra skolinga UAB „Karpis“, ji yra tik svetimo turto hipoteka įkeisto turto savininkė. Jeigu įkeisto turto savininkė bankrutuojanti VšĮ „Belvederio dvaras‘ įvykdys skolininkės O. L. įsipareigojimą UAB „Karpis“ arba jeigu bankrutuojančios VšĮ „Belvederio dvaras“ įkeistas turtas bus parduotas iš viešųjų varžytinių, bankrutuojanti VšĮ „Belvederio dvaras“ įgis į skolininkę O. L. atgręžtinio reikalavimo teisę dėl sumokėtos sumos ar dėl turto praradimo patirtų nuostolių atlyginimo.
 1. UAB „Karpis“ nėra bankrutuojančios VšĮ „Belvederio dvaras“ kreditorius, kadangi bankrutuojanti VšĮ „Belvederio dvaras“ neturi jokių prievolių UAB „Karpis“, o UAB „Karpis“ neturi jokios reikalavimo teisės į VšĮ „Belvederio dvaras“. Teigia, kad pareiškėjas skunde nenurodė, kokia konkreti jo turima teisė tarimai pažeidžiama 2018 m. birželio 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimu vykdyti VšĮ „Belvederio dvaras“ procesą ne teismo tvarka.

3Teismo nustatytos aplinkybės ir išvados.

4Dėl skundo padavimo termino.

 1. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą.
 1. Pažymėtina, kad procesinis terminas apibrėžia laikotarpį, per kurį asmuo gali įgyvendinti savo procesines teises, t. y. šiuo atveju pateikti skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje, nustatyto 14 dienų procesinio termino atnaujinimo taisyklės nenustatytos, todėl šis klausimas spręstinas taikant CPK 78 straipsnio nuostatas, kurios be kita ko nustato, kad atnaujindamas procesinį terminą, teismas priima rezoliuciją (CPK 78 straipsnio 5 dalis).
 1. Šiuo atveju, skundas dėl kreditorių susirinkimo priėmimo priimtas nutartimi, ir nors teismas nenurodė, kad procesinį terminą atnaujina, tačiau skundo priėmimas reiškia ir termino atnaujinimą.
 1. Tuo tarpu ieškinio senaties terminas apibrėžiamas kaip įstatymo nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnio 1 dalis).
 1. Todėl, teismas laiko nepagrįstais atsiliepimuose nurodytus argumentus dėl ieškinio senaties taikymo, dėl jų nepasisako, nes kaip minėta įstatyme nustatytas terminas kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti yra procesinis terminas, bet ne ieškinio senaties terminas.
Dėl pareiškėjo teisės paduoti skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų.
 1. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatas, skundą dėl susirinkimo nutarimų gali pateikti kreditorius, per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą.
 1. Šiuo atveju atsiliepimuose teigiama, kad pareiškėjas nėra įmonės kreditorius, todėl jis neturi materialinio teisinio suinteresuotumo vykdant bankroto procedūras ne teismo tvarka. Su šiais argumentais, teismas neturi pagrindo sutikti.
 1. Kartu su pareiškimu, pateikta antstolės Daivos Milevičienės pažyma, kad išieškotojo UAB „Karpis“ naudai vykdomas išieškojimas iš skolininkės O. L.. Vykdant išieškojimą priverstinai parduodami įkaito davėjui VšĮ „Belvederio dvaras“ priklausantys nekilnojamojo turto objektai.

  5

 1. Kaip yra pažymėjęs Lietuvos apeliacinis teismas, svetimo daikto hipotekos atveju įkeisto daikto savininkas, kuris nėra skolininkas, turi tokias pačias teises ir pareigas kaip ir įkeisto daikto savininkas, esantis skolininku, ir skirtumas yra tik tas, jog įkeisto daikto savininkas, nesantis skolininku, atsako už skolinio įsipareigojimo įvykdymą tik įkeistu daiktu (CK 4.195 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad bankroto procese yra tenkinami tik bankroto byloje patvirtinti kreditorių reikalavimai, šis banko reikalavimas turi būti tvirtinamas įtraukiant jį į kreditorių sąrašą. Tokio kreditoriaus padėtis yra skirtinga nuo tų bankrutuojančios bendrovės kreditorių, kurių naudai bendrovė yra įkeitusi savo turtą savo prievolių užtikrinimui. Skirtingai nuo pastarųjų, kreditoriaus, kurio atžvilgiu bendrovė yra tik įkaito davėjas, o ne skolininkas, reikalavimas gali būti tenkinamas tik iš įkeisto turto, tai yra tokiu atveju, jei minėtą įkeistą turtą pardavus, gautų lėšų neužtektų patenkinti banko hipoteka užtikrinto reikalavimo, kreditorius negalėtų pretenduoti į savo reikalavimo patenkinimą iš kito bendrovės turimo turto (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-680/2009).
 1. Taigi, atsiliepime nurodyti argumentai dėl pareiškėjo reikalavimų teisių yra nepagrįsti. Be to, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, dėl pareiškėjo reikalavimo teisių buvo spręsta ir VšĮ „Belvederio dvaras“ restruktūrizavimo byloje (restruktūrizavimo byla nutraukta), Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1614-866/2017, patvirtinant UAB „Karpis“ finansinį reikalavimą VšĮ „Belvederio dvaras“ restruktūrizavimo byloje.
Dėl bankroto procedūros ne teismo tvarka teisėtumo.
 1. ĮBĮ 12 straipsnyje nustatyta, kad bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, taip pat jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus (ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalis).
 1. Nustatyta, kad 2018 m. birželio 15 d. vykusiame VšĮ „Belvederio dvaras“ kreditorių susirinkime, kuriame, pagal protokole nurodytus duomenis balsavo VšĮ „Belvederio dvaras“ kreditoriai, turintys 98,66 proc. nuo visos kreditorių finansinių reikalavimų sumos, kreditorių balsų dauguma (96,03 proc.), 1 darbotvarkės klausimu buvo nutarta iškelti VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto bylą ir bankroto procedūrą vykdyti ne teismo tvarka.
 1. Pareiškėjas teigdamas, kad pradėta bankroto procedūra net teismo tvarka, pažeidžia ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies nuostatas, apeliavo į tai, kad vykdomi šie vykdomieji dokumentai – Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 19 d. vykdomasis raštas Nr. 2-24-394/2013 dėl skolos išieškojimo priverstinai parduodant įkaito davėjui VšĮ „Belvederio dvaras“ nuosavybės teise priklausantį įkeistą turtą išieškotojo UAB „Karpis“ naudai; išieškotojo UAB „Auditoriai ir konsultantai“ naudai vykdomas išieškojimas iš skolininko VšĮ „Belvederio dvaras“ pagal Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. rugpjūčio 25 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-2815-734.
 1. Antstolių informacinės sistemos duomenimis, sprendžiant dėl bankroto procedūros ne teismo tvarka, buvo vykdomas 382, 59 Eur išieškojimas iš įmonės išieškotojo UAB „Auditoriai ir konsultantai“ naudai. Pastarosios 2018 m. rugpjūčio 27 d. pažymoje patvirtinama, kad VšĮ „Belvederio dvaras“ yra pilnai atsiskaitęs ir UAB „Auditoriai ir konsultantai“ pretenzijų neturi.
 1. Teismo vertinimu, šis skolos padengimo fakto patvirtinimas, nepaneigia aplinkybės, kad sprendžiant dėl bankroto procedūros ne teismo tvarka pradėjimo, buvo vykdomas išieškojimas, juolab kad Antstolių informacinės sistemos duomenis 2018 m. rugsėjo 3 d., šis vykdymo procesas nėra užbaigtas.

  6

 1. Be to, kaip minėta yra vykdomas išieškojimas ir pareiškėjo naudai, realizuojant įkaito davėjui VšĮ „Belvederio dvaras“ priklausantį turtą.
 1. Taigi, nustatytos aplinkybės patvirtina faktą, kad pradedant bankroto procedūras ne teismo tvarka buvo pažeistos imperatyvios ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies nuostatos. Todėl, 2018 m. birželio 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimas pirmuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta iškelti įmonei bankroto bylą ir bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, naikintinas ir pradėtas VšĮ „Belvederio dvaras“ bankroto procesas ne teismo tvarka nutrauktinas
 1. Pažymėtina ir tai, kad pagal ĮRĮ 28 straipsnio 2 dalį, įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą šio straipsnio 1 dalies 1, 4 arba 5 punkte nurodytais pagrindais ir jeigu yra kitų ĮBĮ nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ nustatyta tvarka.
 1. Šiuo atveju Vilniaus apygardos teismas 2017 m. birželio 20 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-1614-866/2017, nutarė nutraukti restruktūrizavimo bylą VšĮ „Belvederio dvaras“ nustatytais terminais nepateikus restruktūrizavimo plano (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugsėjo 21 d. nutartimi pirmosios instancijos nutartis palikta nepakeista.
 1. Taigi, nutraukus restruktūrizavimo bylą ir esant kitoms bankroto bylos iškėlimo sąlygoms, turėjo būti pateiktas pareiškimas teismui dėl bankroto bylos, o ne pradėta bankroto procedūra ne teismo tvarka. Tokios praktikos laikosi ir aukštesnės instancijos teismai (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-721-381/2016).
 1. Teismas netenkina perteklinio skundo prašymo – įpareigoti atsakovą VšĮ „Belvederio dvaras“ administratorių Zdislavą Juchnevičių pateikti Juridinių asmenų registrui duomenis apie VšĮ „Belvederio dvaras“ statuso „bankrutuojantis“ panaikinimą, nes pagal ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostatas, šiuos duomenis bankroto administratorius privalo teikti ir nesant atskiro teismo įpareigojimo.
 1. Teismas taip pat netekina VšĮ „Belvederio dvaras“ prašymo taikyti šioje byloje teisminę mediaciją, atsižvelgiant į imperatyvių įstatymų normų pažeidimą.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

7panaikinti VšĮ „Belvederio dvaras“ 2018 m. birželio 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, pirmuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta VšĮ „Belvederio dvaras“, į. k. 225783990, bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka.

8Nutraukti VšĮ „Belvederio dvaras“, į. k. 225783990, bankroto procesą ne teismo tvarka.

9Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai