Byla e2-721-381/2016
Dėl 2015 m. rugsėjo 21 d. bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Žemda“ kreditorių susirinkimo nutarimo dalies panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Žemda“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. sausio 20 d. nutarties, kuria patenkintas pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Techsis“ skundas dėl 2015 m. rugsėjo 21 d. bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Žemda“ kreditorių susirinkimo nutarimo dalies panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėja UAB „Techsis“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti BUAB „Žemda“ 2015 m. rugsėjo 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimo dalį, kuria nuspręsta pradėti BUAB „Žemda“ bankroto procesą ne teismo tvarka, nutraukti bendrovės „Žemda“ bankroto procesą ne teismo tvarka, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Pareiškėja nurodė, kad atsakovės kreditorių susirinkimas nesilaikė Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 12 straipsnio 1 dalies reikalavimų ir pažeidė Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 28 straipsnio 2 dalies normas. Šiaulių apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-217-569/2015, kurioje pareiškėja atsakovėms UAB „Žemda“ ir UAB „Grundolita“ yra pareiškusi reikalavimą pripažinti negaliojančia statybos rangos sutartį ir iš atsakovių prašo priteisti 181 981,73 Eur už atliktus statybos rangos darbus. Tuo tarpu ĮBĮ įstatymas nustato, kad įmonės bankroto procedūra ne teismo tvarka gali būti pradėta tik tuo atveju, jeigu tarp įmonės ir jos kreditorių nėra kilę turtinių ginčų. ĮRĮ įstatymo pažeidimą pareiškėja motyvavo aplinkybėmis, kad Šiaulių apygardos teismo 2015 m. spalio 12 d. nutartimi buvo nutraukta bendrovės „Žemda“ restruktūrizavimo byla, todėl atsakovė privalėjo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau dar nesant teismo procesinio sprendimo dėl atsakovės restruktūrizavimo bylos nutraukimo, UAB „Žemda“ kreditorių susirinkimo 2015 m. rugsėjo 21 d. nutarimu nuspręsta pradėti neteisminį bendrovės bankroto procesą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2016 m. sausio 20 d. nutartimi pareiškėjos skundą patenkino – panaikino BUAB „Žemda“ 2015 m. rugsėjo 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimo dalį, kuria nuspręsta pradėti UAB „Žemda“ bankroto procesą ne teismo tvarka, nurodė nutraukti ne teismo tvarka vykdomą UAB „Žemda“ bankroto procesą, priteisė pareiškėjai iš atsakovės 500 Eur bylinėjimosi išlaidų.

7Teismas nurodė, kad bankroto procedūros ne teismo tvarka tikslas – užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimo būdų ir terminų, neinicijuojant įmonės kreditorių ginčo bei neįtraukiant į šią procedūrą teismo, tačiau pagal ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalį bankroto procesas ne teismo tvarka gali vykti tik tada, jeigu yra dvi sąlygos: teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, ir jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Teismas nustatė, kad skundžiamo BUAB „Žemda“ kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo metu bendrovei teismuose buvo pareikšti turtiniai reikalavimai (Akmenės rajono apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-1749-672/2015, Šiaulių apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2A-865-440/2015, Nr. 2-217-569/2015 (šiuo metu Nr. 2-111-569/2016)); įsiteisėjus Šiaulių apygardos teismo 2015 m. spalio 12 d. nutarčiai civilinėje byloje Nr. B2-94-883/2015 nutraukti bendrovės „Žemda“ restruktūrizavimo bylą, dar vyko du teisminiai procesai dėl atsakovei pareikštų turtinių reikalavimų – Šiaulių apygardos teismo civilinė byla Nr. 2A-865-440/2015, Šiaulių apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-217-569/2015. Nustatytų aplinkybių pagrindu teismas sprendė, kad skundžiamas bendrovės „Žemda“ kreditorių susirinkimo nutarimas dėl bendrovės neteisminio bankroto proceso buvo priimtas neteisėtai, prieštaraujant ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalies nuostatoms. Teismas pažymėjo, kad bendrovės „Žemda“ restruktūrizavimo procesas buvo nutrauktas ĮBĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu, t. y. nesant galimybių toliau vykdyti restruktūrizavimo planą. Teismas sutiko su pareiškėjos pozicija, kad nutraukus bendrovės „Žemda“ restruktūrizavimo procesą, teismui turėjo būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ nustatyta tvarka, todėl skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimą pripažino neteisėtu ir pagal ĮRĮ 28 straipsnio 2 dalį.

8III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

9Atsakovė BUAB „Žemda“ pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. sausio 20 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti pareiškėjos skundą; jeigu teismas manytų, kad būtina nustatyti, ar pareiškėja yra bendrovės „Žemda“ kreditorė, galinti skųsti bendrovės 2015 m. rugsėjo 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, stabdyti civilinės bylos Nr. eB2-461-368/2016 nagrinėjimą iki įsiteisės teismo sprendimas Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-111-569/2016. Skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas neanalizavo aplinkybės, ar pareiškėja yra bendrovės kreditorė, turinti teisę skųsti bendrovės „Žemda“ 2015 m. rugsėjo 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimą. Pagal bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentus UAB „Techsis“ nėra bendrovės kreditorė, tuo tarpu ĮBĮ nustato, kad ginčyti bankrutuojančios bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimą gali tik bendrovės kreditoriai, kurių finansiniai reikalavimai apskaityti įmonės buhalteriniuose dokumentuose. Nors pareiškėja yra inicijavusi teisminį ginčą bendrovės atžvilgiu, nesant dėl šio ginčo priimto įsiteisėjusio teismo sprendimo, pareiškėja negali skųsti 2015 m. rugsėjo 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimo.

112. Bendrovė, nebūdama finansiškai pajėgi vykdyti restruktūrizavimo plano, siekdama nedidinti kreditorių finansinių reikalavimų, nusprendė iš karto po restruktūrizavimo bylos nutraukimo inicijuoti bankroto procesą. Kasacinis teismas savo praktikoje yra ne kartą akcentavęs, kad įmonei esant nemokiai, privalo būti sprendžiamas klausimas dėl savalaikio bankroto bylos inicijavimo tam, kad nebūtų didinami įsiskolinimai kreditoriams.

123. Panaikinus skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo dalį, bendrovės valdymo organai iš naujo inicijuotų bendrovės bankroto bylos iškėlimą, dėl ko nepagrįstai padidėtų įsiskolinimai kreditoriams. Pareiškėjos skundas, atsakovės nuomone, betikslis, nes bet kokiu atveju bendrovei „Žemda“ keltina bankroto byla, nepriklausomai nuo to, ar ji bus vykdoma teismo, ar neteismine tvarka.

134. Teismui atmetus pareiškėjos ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-111-569/2016, būtų konstatuota, kad pareiškėja nėra bendrovės kreditorė, dėl ko privalėtų atlyginti bendrovei ir jos kreditoriams nuostolius dėl šio teisminio proceso inicijavimo.

145. Vienas iš bankroto proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras. ĮBĮ nenustato galimybės perkvalifikuoti neteisminį bankroto procesą į teisminį (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. gegužės 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1798/2013). Kadangi bendrovės restruktūrizavimo byla buvo nutraukta, bendrovė – nemoki, toliau vykdytina neteisminė jos bankroto procedūra, nes teisinio pagrindo neteisminį bankroto procesą perkvalifikuoti į teisminį, nėra.

15Pareiškėja UAB „Techsis“ atsiliepime prašo skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

161. Atsakovė pripažįsta, kad tuo atveju, jeigu teismas civilinėje byloje Nr. 2-111-569/2016 priteistų pareiškėjai konkrečią pinigų sumą, pareiškėja taptų bendrovės kreditore. Ši aplinkybė patvirtina, kad pareiškėja turi teisinį suinteresuotumą apginti skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu pažeistas jos teises ir teisėtus interesus.

172. Teismų praktika patvirtina, kad ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalis yra imperatyvi norma, kuria remiantis suinteresuoti asmenys gali ginti savo pažeistas teises, reikšdami reikalavimus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo bei bankroto proceso ne teismo tvarka nutraukimo.

183. Skunde atsakovė pati cituoja ĮRĮ 28 straipsnio 2 dalį, kuri nustato, kad nutraukus įmonės restruktūrizavimo bylą, būtent teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, tačiau atsakovė tokio įpareigojimo neįvykdė.

194. Nutraukus bendrovės „Žemda“ neteismine tvarka vykdomą bankroto procesą, už įmonės valdymą atsakingi asmenys turės kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, bankroto bylą iškėlus teisme, bankroto procedūrų kontrolę vykdys teismas, bendrovės kreditoriai turės procesines teises, kurių šiuo metu įgyvendinti negali.

205. Nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės patvirtina, kad bendrovės „Žemda“ neteisminė bankroto procedūra buvo pradėta skubiai ir galimai siekiant slaptai likviduoti įmonę, išvengiant mokėjimo kreditoriams, kurių reikalavimai dar nėra teismo patvirtinti.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirasis skundas netenkintinas.

23CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

24Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria patenkintas pareiškėjo UAB „Techsis“ skundas bei panaikinta BUAB „Žemda“ 2015 m. rugsėjo 21 d. kreditorių susirinkimo nutarimo dalis dėl neteisminio UAB „Žemda“ bankroto proceso pradėjimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

25Nesutikimą su skundžiamu procesiniu sprendimu apeliantė pirmiausia argumentuoja tuo, kad teismas neįvertino aplinkybės, jog pareiškėja nėra UAB „Žemda“ kreditorė ĮBĮ prasme, todėl neturėjo teisės skųsti 2015 m. rugsėjo 21 d. bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimo. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokia apeliantės pozicija.

26Pagal ĮBĮ 3 straipsnį, 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo gali kreditorius, t. y. asmuo, turintis teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, ieškovas, inicijuodamas atsakovo bankroto procesą, yra laikytinas tikėtinu kreditoriumi, o ne asmeniu, turinčiu įrodytą ar neginčijamą reikalavimo teisę į savo skolininką, kadangi sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, nėra sprendžiamas klausimas dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-648/2011; 2011 m. liepos 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2041/2011). Nei ĮBĮ nuostatose, nei teismų praktikoje nėra suformuluotos taisyklės, jog tik tas kreditorius, kurio reikalavimo teisė pripažinta įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, galėtų kreiptis į teismą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1015/2013). Priešinga praktika apsunkintų bankroto bylos inicijavimą ir sudarytų sąlygas skolininkams išvengti bankroto bylos iškėlimo, kadangi vien kreditoriaus reikalavimo ginčijimas užkirstų kelią svarstyti skolininko mokumo ir bankroto bylos iškėlimo klausimą. Todėl teismų praktikoje laikoma, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y. potencialūs kreditoriai, gali inicijuoti įmonei bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-678-381/2015).

27Toks ĮBĮ nuostatų aiškinimas aktualus ir nagrinėjamu atveju, sprendžiant, ar potencialus bendrovės kreditorius turi teisę apskųsti kitų bendrovės kreditorių susirinkimo nutarimą dėl bankroto procedūrų vykdymo ne teismo tvarka. Bankroto procedūros, vykdomos ne teismo tvarka, tikslas – užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimų būdų ir terminų, neinicijuojant įmonės ir jos kreditorių ginčo bei neįtraukiant į šią procedūrą teismo. ĮBĮ 12 straipsnyje nustatyta, kad bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, taip pat jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus.

28Nagrinėjamos bylos duomenys patvirtina, kad 2015 m. rugsėjo 21 d. UAB „Žemda“ kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo nuspręsta vykdyti UAB „Žemda“ bankroto procesą ne teismo tvarka, buvo priimtas tuo metu, kai teismuose buvo nagrinėjami šiai bendrovei pareikšti kitų potencialių kreditorių, tame tarpe ir pareiškėjos, turtiniai reikalaviai (Akmenės rajono apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-1749-672/2015, Šiaulių apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2A-865-440/2015, Nr. 2-217-569/2015). Esant tokiai situacijai, pareiškėjos teisė skųsti 2015 m. rugsėjo 21 d. UAB „Žemda“ kreditorių susirinkimo nutarimą negali būti paneigta dėl to, kad jos reikalavimas nėra patvirtintas įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, o skolininkė šį reikalavimą ginčija. Priešingas aiškinimas paneigtų pareiškėjos, kaip potencialios UAB „Žemda“ kreditorės, teises ir teisėtus interesus. Teismui išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 2-111-569/2016, kurioje UAB „Techsis“ atsakovei UAB „Žemda“ yra pareiškusi turtinio pobūdžio reikalavimą, ir priteisus konkrečią pinigų sumą, pareiškėja įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu taptų bendrovės kreditore, tuo tarpu neleidžiant jai ginčyti kitų skolininkės kreditorių susirinkimo nutarimo dėl neteisminės bankroto procedūros vykdymo, pastarieji galėtų likviduoti įmonę, išvengiant atsiskaitymo su pareiškėja. Apeliantės argumentas, kad UAB „Žemda“ buhalterinės apskaitos duomenys patvirtina, jog pareiškėja nėra bendrovės kreditorė, nepaneigia pastarosios teisinio suinteresuotumo ginti pažeistas teises ir teisėtus interesus.

29Pripažinus pareiškėjos teisę inicijuoti 2015 m. rugsėjo 21 d. UAB „Žemda“ kreditorių susirinkimo nutarimo teisminę peržiūrą, apeliantė prašė stabdyti šios bylos nagrinėjimą iki įsiteisės teismo sprendimas Šiaulių apygardos teismo nagrinėjamojoje civilinėje byloje Nr. 2-111569/2016. Apeliacinės instancijos teismas tokį prašymą atmeta kaip nepagrįstą. Ginčo dėl pareiškėjos apeliantei pareikštų turtinių reikalavimų nagrinėjimas nekliudo išspręsti skundžiamos kreditorių susirinkimo nutarimo dalies teisėtumo ir pagrįstumo klausimą (CPK 1623 straipsnis).

30Kaip minėta, ĮBĮ 12 straipsnyje nustato, kad bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų reikalavimai, susiję su darbo santykiais, taip pat jei iš įmonės nėra išieškoma pagal teismų ar kitų institucijų išduotus vykdomuosius dokumentus. Kadangi skundžiamo UAB „Žemda“ kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo metu teismuose buvo inicijuoti ginčai, kuriuose bendrovės atžvilgiu buvo pareikšti turtiniai reikalavimai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutarimo dalį dėl neteisminio UAB „Žemda“ bankroto proceso pradėjimo pripažino neteisėta ir šią dalį panaikino. Skunde nurodomas siekis operatyviai inicijuoti ir vykdyti UAB „Žemda“ bankroto procesą, nedidinti kreditorių finansinių reikalavimų nepateisina imperatyvios įstatymo normos pažeidimo ir nepaneigia skundžiamo kreditorių susirinkimo sprendimo neteisėtumo. Apeliantės teigimu, pareiškėjos skundas betikslis, nes bet kokiu atveju įmonei keltina bankroto byla, nepriklausomai nuo to, ar ji bus vykdoma teismo, ar neteismine tvarka. Toks apeliantės samprotavimas nesudaro pagrindo teigti, kad gali būti nesilaikoma įstatyme nustatytų neteisminio bankroto proceso inicijavimo sąlygų (ĮBĮ 12 straipsnio 1, 2 dalys). Be to, vykdant bankroto procesą ne teismo ir teismine tvarka skiriasi kreditorių teisių ir pareigų mastas, pastarojo proceso metu bankroto procedūrų teisėtumo kontrolę tiesiogiai vykdo teismas, o neteisminiame bankroto procese teismo kompetencijai skirtus klausimus svarsto ir sprendžia kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 13 straipsnio 1 dalis).

31Skundžiamas kreditorių susirinkimo sprendimas dėl neteisminės UAB „Žemda“ bankroto procedūros pradėjimo teismo pagrįstai buvo pripažintas neteisėtu ir dėl prieštaravimo ĮRĮ 28 straipsnio 2 daliai, kuri nustato, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai nutraukti įmonės restruktūrizavimo bylą šio straipsnio 1 dalies 1, 4 arba 5 punkte nurodytais pagrindais ir jeigu yra kitų ĮBĮ nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju UAB „Žemda“ restruktūrizavimo byla Šiaulių apygardos teismo 2015 m. spalio 12 d. nutartimi buvo nutraukta dėl nevykdomo restruktūrizavimo plano (ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 4 punktas) (civilinė byla Nr. B2-94-883/2015), todėl bendrovės kreditoriai, valdymo organai turėjo inicijuoti teisminį UAB „Žemda“ bankroto bylos iškėlimą. Apeliantė poreikį vykdyti neteisminį bankroto procesą motyvuoja tuo, kad nėra teisinio pagrindo tokio proceso perkvalifikuoti į teisminį. Apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad ĮBĮ ir ĮRĮ normos nenustato galimybės neteisminio bankroto proceso perkvalifikuoti į teisminį, todėl pažeidžiant imperatyvias minėtų įstatymų nuostatas inicijuotas neteisminis UAB „Žemda“ bankroto procesas turi būti nutrauktas ir pradėtas teisminis klausimo dėl bankroto bylos šiai įmonei iškėlimo nagrinėjimas.

32Kiti skundo argumentai neturi esminės reikšmės tinkamam klausimo dėl neteisminio bankroto proceso inicijavimo teisėtumo išnagrinėjimui, todėl teismas dėl jų atskirai nepasisako.

33Remdamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ginčijamos kreditorių susirinkimo nutarimo dalies teisėtumo klausimą, tinkamai taikė ir aiškino ĮBĮ ir ĮRĮ normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

34Netenkinus atsakovės atskirojo skundo, pareiškėja UAB „Techsis“ įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 straipsnis), tačiau įrodymų, pagrindžiančių bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme patirtas išlaidas (CPK 177, 178 straipsniai), nepateikė. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas nesprendžiamas.

35Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Šiaulių apygardos teismo 2016 m. sausio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėja UAB „Techsis“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydama... 4. Pareiškėja nurodė, kad atsakovės kreditorių susirinkimas nesilaikė... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. sausio 20 d. nutartimi pareiškėjos... 7. Teismas nurodė, kad bankroto procedūros ne teismo tvarka tikslas –... 8. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 9. Atsakovė BUAB „Žemda“ pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo... 10. 1. Teismas neanalizavo aplinkybės, ar pareiškėja yra bendrovės kreditorė,... 11. 2. Bendrovė, nebūdama finansiškai pajėgi vykdyti restruktūrizavimo plano,... 12. 3. Panaikinus skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo dalį, bendrovės... 13. 4. Teismui atmetus pareiškėjos ieškinį civilinėje byloje Nr.... 14. 5. Vienas iš bankroto proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau užbaigti... 15. Pareiškėja UAB „Techsis“ atsiliepime prašo skundą atmesti, priteisti... 16. 1. Atsakovė pripažįsta, kad tuo atveju, jeigu teismas civilinėje byloje Nr.... 17. 2. Teismų praktika patvirtina, kad ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalis yra imperatyvi... 18. 3. Skunde atsakovė pati cituoja ĮRĮ 28 straipsnio 2 dalį, kuri nustato, kad... 19. 4. Nutraukus bendrovės „Žemda“ neteismine tvarka vykdomą bankroto... 20. 5. Nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės patvirtina, kad bendrovės... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 22. Atskirasis skundas netenkintinas.... 23. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 24. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 25. Nesutikimą su skundžiamu procesiniu sprendimu apeliantė pirmiausia... 26. Pagal ĮBĮ 3 straipsnį, 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą pateikti teismui... 27. Toks ĮBĮ nuostatų aiškinimas aktualus ir nagrinėjamu atveju, sprendžiant,... 28. Nagrinėjamos bylos duomenys patvirtina, kad 2015 m. rugsėjo 21 d. UAB... 29. Pripažinus pareiškėjos teisę inicijuoti 2015 m. rugsėjo 21 d. UAB... 30. Kaip minėta, ĮBĮ 12 straipsnyje nustato, kad bankroto procesas gali vykti ne... 31. Skundžiamas kreditorių susirinkimo sprendimas dėl neteisminės UAB... 32. Kiti skundo argumentai neturi esminės reikšmės tinkamam klausimo dėl... 33. Remdamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos... 34. Netenkinus atsakovės atskirojo skundo, pareiškėja UAB „Techsis“ įgijo... 35. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 36. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. sausio 20 d. nutartį palikti nepakeistą....