Byla e2A-612-180/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Dalios Kačinskienės ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Limeta“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-2844-657/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Limeta“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Varėnos ligoninei, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Litfarma“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Limeta“ kreipėsi į teismą prašydama:
  1. Panaikinti atsakovės viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) Varėnos ligoninės 2017 m. spalio 11 d. sprendimą atmesti UAB „Limeta“ pasiūlymą dėl Pirkimo I pirkimo dalies ir sprendimą pripažinti laimėtoju UAB „Litfarma“ pasiūlymą; grąžinti jos (ieškovės) pasiūlymą į pasiūlymų vertinimo stadiją ir įpareigoti atsakovę VšĮ Varėnos ligoninę iš naujo įvertinti UAB „Limeta“ pasiūlymą.
  1. Pripažinti niekine ir negaliojančia VšĮ Varėnos ligoninės ir UAB „Litfarma“ 2017 m. spalio 16 d. sudarytą paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 93;
  1. Įpareigoti atsakovę VšĮ Varėnos ligoninę ne vėliau kaip per 10 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų pirkimų nustatyta tvarka paskelbti informaciją apie tiekėją UAB „Litfarma“, kuris pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ir pateikė melagingą informaciją apie tai, kad atitinka 47 straipsnyje nustatytą reikalavimą – turi teisę verstis atitinkama veikla; nustatyti, kad atsakovei VšĮ Varėnos ligoninei yra skiriama 100 Eur bauda už kiekvieno sprendimo dėl įpareigojimo nevykdymo dieną.
 1. Ieškinio argumentai:
  1. Atsakovė vykdė mažos vertės pirkimą „Rentgeno aparatų Q RAD, MERCURY 332, GENDEX ORALIX 65S (dentalinis) techninė priežiūra, remontas ir techninės būklės tikrinimas“ (pirkimo Nr. 346805), skelbdama apklausą. Pagal Pirkimo I dalį perkamos paslaugos – rentgeno aparatų Q RAD, Mercury-332, Gendex Oralix 65S (dentalinis) techninė priežiūra, remontas. Ji (ieškovė) pateikė pasiūlymą ir veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licenciją Nr. 0707 su priedais, patvirtinančią teisę techniškai prižiūrėti ir remontuoti visus I pirkimo dalyje įrašytus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, tačiau perkančioji organizacija nustatė, kad ji (ieškovė) neturi teisės atlikti rentgeno aparato Q RAD techninę priežiūrą ir remontuoti. Dėl to pasiūlymą atmetė. Pretenzija buvo atmesta.
  1. Atsakovė neprašė UAB „Limeta“ patikslinti ar paaiškinti kvalifikacinių duomenų. Vėlesnius paaiškinimus nepagrįstai traktavo kaip pretenzijas ir jų nevertino kaip kvalifikacinių duomenų paaiškinimo/patikslinimo.
  1. Perkančioji organizacija šiurkščiai pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) ir kituose viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus viešojo pirkimo vykdymo reikalavimus, viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principus. Perkančioji organizacija veikė neobjektyviai ir tendencingai, ji net nevertino UAB „Limeta“ kvalifikacinių duomenų, nors pasiūlymas atitinka visus Pirkimo sąlygų reikalavimus. Pateiktas tinkamas pasiūlymas už mažiausią kainą, ir negalėjo būti atmestas. UAB „Litfarma“ pasiūlymas ne tik brangesnis, bet ir neatitinka 3.1.2.1 punkte nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir privalėjo būti atmestas.
  1. Ji (ieškovė) neatliko jokių nesąžiningų veiksmų ir savo pasiūlyme pateikė visus tikrovę atitinkančius duomenis. Atsakovė neinformavo apie pirkimo procedūrų rezultatus, išskyrus apie sprendimą atmesti jos (ieškovės) pasiūlymą. 2017 m. spalio 19 d. atsakyme į pretenziją atsakovė pranešė, kad nenagrinės pretenzijos, nes jau sudaryta pirkimo sutartis su pirkimo laimėtoju UAB „Litfarma“. Sudarius pirkimo sutartį nebeliko teisinio pagrindo teikti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl UAB „Litfarma“ pripažinimo pirkimo laimėtoja ir sutarties sudarymo, nes tokia pretenzija vis tiek nebūtų nagrinėjama.
  1. VšĮ Varėnos ligoninės ir UAB „Litfarma“ 2017 m. spalio 16 d. sudaryta pirkimo sutartis prieštarauja imperatyvioms VPĮ nuostatoms, todėl yra niekinė ir negaliojanti. Perkančiosios organizacijos pažeidimas nepagrįstai atmetus jos (ieškovės) pasiūlymą ir pripažinus laimėtoju Pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkančio tiekėjo pasiūlymą, yra esminis, todėl ginčijami sprendimai turi būti panaikinti.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė.
 1. Ginčui spręsti teismas taikė VPĮ 25 straipsnio 2 dalies, 45 straipsnio 3 dalies, 51 straipsnio (įstatymo redakcija įsigaliojusi nuo 2017 m. liepos 1 d.) nuostatas, vadovavosi perkančiosios organizacijos (atsakovės) VšĮ Varėnos ligoninė Viešojo pirkimo komisijos patvirtintomis 2017 m. rugsėjo 12 d. mažos vertės pirkimo „Rentgeno aparatų Q RAD, MERCURY 332, GENDEX ORALIX 65S (dentalinis) techninė priežiūra, remontas ir techninės būklės tikrinimas“ (pirkimo Nr. 346805), skelbiant apklausą, pirkimo sąlygomis; teismų praktika, suformuota viešųjų pirkimų bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009; 2015 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-362-415/2015); Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu; bei Viešųjų pirkimų tarnybos 2017 m. gruodžio 15 d. išvada.
 1. Dėl ieškovės pretenzijos ir ginčo apimties. Teismas, įvertinęs ieškovės pateiktų prašymų, pretenzijos ir ieškinio turinį, sprendė, kad ieškovė pretenzijose kėlė klausimą tik dėl jos pasiūlymo netinkamo vertinimo, o visas aplinkybes, nurodytas ieškinyje dėl UAB „Litfarma“ pasiūlymo vertinimo, ieškovė galėjo nurodyti pretenzijos ir kitų raštų padavimo metu, tačiau to nepadarė. Ieškinyje nurodyti pažeidimai, kurių nebuvo atsakovei pateiktoje pretenzijoje (dėl UAB „Litfarma“ pasiūlymo vertinimo). Dėl ieškinyje nurodytų pažeidimų nėra priimto atsakovės sprendimo. Teismas sprendė, kad šioje dalyje buvo nesilaikyta išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarkos, o ieškinyje nurodyti pažeidimai dėl UAB „Litfarma“ pasiūlymo vertinimo nepatenka į šios bylos teisminio nagrinėjimo apimtį, dėl ko teismas jų nenagrinėjo (CPK 4233 str. 3 d.).
 1. Dėl ieškovės pasiūlymo vertinimo. Teismas nustatė, kad ieškovė pagal Radiacinės saugos centro išduotą licenciją neturėjo teisės vykdyti visų Q RAD rentgeno aparato dalių techninės priežiūros ir remonto darbų, o būtent, rentgeno vamzdžio Toshiba, rentgeno vamzdžio lubinės pakabos Quantum RS-580. Kadangi atsakovė organizavo techninės priežiūros ir remonto darbų pirkimą visam Q RAD rentgeno aparatui, o ne atskiroms jo dalims, teismas pagal bylos duomenis ir byloje nustatytas aplinkybes sprendė, kad atsakovė pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą kaip neatitinkantį reikalavimų. Netenkinus reikalavimo panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą, teismas netenkino reikalavimų dėl atsakovės įpareigojimo paskelbti informaciją apie tiekėją UAB „Litfarma“ ir baudos perkančiajai organizacijai skyrimo.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Ieškovė UAB „Limeta“ apeliaciniame skunde prašo:
  1. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.
  1. Priimti naują įrodymą – 2018 m. sausio 2 d. licencijų turėtojų sąrašą (šaltinis www.rsc.lt), nes šis įrodymas buvo sudarytas po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo, todėl negalėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teisme. Šis įrodymas įrodo, kad ginčijama pirkimo sutartis buvo sudaryta ir vykdoma su reikiamo leidimo (licencijos) neturinčiu tiekėju UAB „Litfarma“ ir jo pasitelktu ūkio subjektu UAB „Medgija“.
 1. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 265 straipsnio 2 dalies nuostatas, nes sprendime pasisakė tik dėl dalies pirmojo reikalavimo, tai yra dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo, dėl kitos pirmojo reikalavimo dalies - sprendimo pripažinti laimėtoju UAB „Litfarma“ pasiūlymą nurodė tik kad ieškinyje nurodyti pažeidimai nepatenka į šios bylos teisminio nagrinėjimo apimtį, todėl jie nenagrinėti. Dėl antro ieškinio reikalavimo pirmosios instancijos teismas deklaratyviai, be jokių argumentų ir motyvų pasisakė, kad netenkinus reikalavimo panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą, nėra pagrindo tenkinti antrąjį ieškinio reikalavimą.
  2. Pirmosios instancijos teismas neišnagrinėjo ir sprendime nepasisakė dėl ketvirtojo ieškinio reikalavimo pripažinti niekine ir negaliojančia VšĮ Varėnos ligoninės ir UAB „Litfarma“ 2017 m. spalio 16 d. sudarytą paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr.93, paneigdamas jos (apeliantės) VPĮ 101 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisę reikalauti pripažinti pirkimo sutartį negaliojančia. Tai sudaro absoliutų sprendimo negaliojimo pagrindą (CPK 329 str. 2 d. 7 p.).
  3. Apeliantė teigė, kad trečiasis asmuo UAB „Litfarma“ pasiūlymo pateikimo dieną (2017 m. rugsėjo 25 d.) neturėjo Radiacinės saugos centro išduotos licencijos vykdyti nei vieno pirkimo techninėje specifikacijoje nurodyto rentgeno aparato techninės priežiūros ir remonto, tokios teisės neturėjo ir UAB „Litfarma“ pasitelktas ūkio subjektas UAB „Medgija“. Tačiau nei pareikštų reikalavimų, nei minėtų įrodymų pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo, nurodydamas, neva jie nepatenka į šios bylos teisminio nagrinėjimo apimtį.
  4. Atsakovė pirkimo sutartį sudarė su tiekėju, kuris nei pats, nei jo pasitelktas ūkio subjektas pasiūlymo pateikimo dieną (2017 m. rugsėjo 25 d.) neturėjo reikalingos licencijos verstis pirkimo objekte nurodyta veikla. Šios aplinkybės apeliantė negalėjo nurodyti kreipimosi į atsakovę padavimo metu, nes apie pirkimo sutarties sudarymą buvo informuota tik 2017 m. spalio 19 d., o 2017 m. lapkričio 8 d. susipažinusi su trečiojo asmens pasiūlymu sužinojo, kad trečiasis asmuo, pats neturėdamas teisės verstis pirkimo sutarčiai įvykdyti reikalinga veikla, pasitelkė kitą ūkio subjektą UAB „Medgija“, kuris taip pat neturėjo reikiamos licencijos. Pirmosios instancijos teismas, atsisakęs nagrinėti ieškinyje pareikštus reikalavimus dėl UAB „Litfarma“ pasiūlymo vertinimo ir pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, netinkamai ir nepagrįstai taikė CPK 4233 straipsnio 3 dalį, o neišnagrinėjęs ieškinyje pareikštų reikalavimų, jų neturėjo teisės atmesti.
  5. Atsakovė neteisėtai sudarė su UAB „Litfarma“ pirkinio sutartį, nes UAB „Litfarma“ neturi reikiamos licencijos, o remtis kito ūkio subjekto pajėgumais neturėjo teisinio pagrindo, nes Radiacinės saugos įstatymo (toliau – RSĮ) 10 straipsnio 23 punktas tai draudžia. Be to, tokį draudimą yra nurodžiusi ir pati perkančioji organizacija Pirkimo sąlygų 3.3 punkte.
  6. Atsakovė, vertindama UAB „Litfarma“ pasiūlymą pažeidė imperatyvias VPĮ normas dėl tiekėjo kvalifikacijos tikrinimo ir pirkimo sutartį sudarė su kvalifikacijos reikalavimų neatitinkančiu ir pirkimo sutarties vykdyti negalinčiu tiekėju. VšĮ Varėnos ligoninės ir UAB „Litfarma“ 2017 m. spalio 16 d. sudaryta paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 93 teismo sprendimu turėjo būti pripažinta niekine ir negaliojančia. Pagal CK 1.78 straipsnio 1 dalį ir CK 1.80 straipsnį imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. CK 1.78 straipsnio 5 dalis nustato, kad niekinio sandorio teisines pasekmes ir niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja ex officio (savo iniciatyva). Pirmosios instancijos teismas pažeidė šią savo pareigą, ir ne tik kad neišnagrinėjo visų ieškinio reikalavimų, bet tikėtina tikslingai nenagrinėjo ieškinio reikalavimų, susijusių su pirkimo sutarties su UAB „Litfarma“ sudarymo ir galiojimo aplinkybėmis.
  7. Trečiojo asmens UAB „Litfarma“ pasiūlyme pateiktoje kvalifikacijos atitikties deklaracijoje buvo pateiktas melagingas patvirtinimas, kad „Tiekėjas turi teisę atlikti nurodytų pirkimo objekto 2.1 punkte rentgeno aparatų techninę priežiūrą, remontą (I pirkimo daliai)“. Nurodytoje deklaracijoje UAB „Litfarma“ taip pat nurodė, kad jai žinoma apie tai, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. Perkančioji organizacija nenagrinėjo, ar UAB „Litfarma“ turi reikiamą licenciją ir ar turėjo teisę pasitelkti kitą ūkio subjektą.
  8. Pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino, kad Pirkimo sąlygos buvo tikslios ir aiškios tik dėl to, kad tiekėjai nesikreipė į perkančiąją organizaciją dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo ir patikslinimo. Ginčo Pirkimo techninėje specifikacijoje atsakovas aiškiai nurodė, kad medicinos prietaiso Q RAD tipas/modelis yra QG-65, ieškovas neturėjo pagrindo abejoti pirkimo dokumentų teisingumu, ir dėl to pateikė tinkamą licenciją, kurioje nurodytas rentgeno aparato tipas/modelis QG-65. Pirkimo dokumentuose nėra nurodyta jokių sudėtinių rentgeno aparato dalių, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo daryti išvadą, kad atsakovės turimą rentgeno aparatą, kurio priežiūrai ir remontui buvo perkamos paslaugos, sudaro penkios dalys.
  9. Atsakovė neteikė apeliantei (ieškovei) prašymų dėl kvalifikacinių duomenų patikslinimo ir paaiškinimo dėl atitikimo atlikti rentgeno aparato Q RAD techninę priežiūrą ir remontą. Perkančioji organizacija privalėjo prašyti, kad apeliantė patikslintų, papildytų arba paaiškintų kvalifikacijos dokumentus ar duomenis per jos nustatytą protingą terminą, ir tik to nepadarius atmesti pasiūlymą.
  10. Pirmosios instancijos teismo vertinimu ieškovo pasiūlymas buvo atmestas pirkimo sąlygų 12.1.3 punkte numatytu pagrindu - pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (konkrečiai 3.1.2.1 punkte nustatyto reikalavimo). Atsakovės 2017 m. spalio 11 d. CVP IS pranešime Nr. 5598226 nurodyta, kad ieškovės pasiūlymas buvo atmestas vadovaujantis pirkimo sąlygų 12.1.2 punktu. Nėra aišku, kuo remiantis pirmosios instancijos teismas sprendė, kad apeliantės pasiūlymas buvo atmestas pagal pirkimo sąlygų 12.1.3 punktą, nebent siekiant pateisinti niekuo nepagrįstą teismo išvadą, kad atsakovė neturėjo pareigos prašyti ieškovės patikslinti kvalifikacinius duomenis.
  11. Pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles dėl rašytinių įrodymų vertinimo, atsižvelgdamas išimtinai tik į atsakovės ir trečiojo asmens paaiškinimus ir nurodytas aplinkybes, tokiu būdu paneigdamas bendruosius CPK principus bei kitos šalies suformuotą poziciją. Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo ieškinio reikalavimo dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir šį reikalavimą pagrindžiančių aplinkybių bei įrodymų; nepagrįstai konstatavo, kad ieškovė neturėjo reikiamos licencijos ir nesivadovavo pirkimo sąlygomis.
 2. Atsakovė VšĮ Varėnos ligoninė atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Apeliantė argumentų, susijusių su tiekėjo UAB „Litfarma“ kvalifikacija, nebuvo nurodžiusi savo pretenzijoje, teiktoje perkančiajai organizacijai, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nenagrinėjo šių ieškinio reikalavimų. Ieškinio argumentai dėl apeliantės pasiūlymo vertinimo ir jo atmetimo, kurie buvo nurodyti ir apeliantės teiktose pretenzijose, buvo detaliai išnagrinėti ir dėl jų buvo pasisakyta sprendime.
  2. Apeliantė turėjo galimybę savo argumentus apie tiekėjo UAB „Litfarma“ kvalifikaciją išdėstyti savo pretenzijose, tačiau to nepadarė. Apeliantei buvo žinoma apie kitus tiekėjus, kurie buvo pateikęs pasiūlymus konkursui, ir galėjo teikti pretenzijas dėl kito tiekėjo kvalifikacijos iki viešojo pirkimo sutarties sudarymo (viešojo pirkimo sutartis buvo sudaryta 2017 m. spalio 16 d., o apie pasiūlymo atmetimą sužinojo 2017 m. spalio 11 d.).
  3. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nevertino ieškinio argumentų dėl netinkamos tiekėjo UAB „Litfarma“ kvalifikacijos, nes apeliantė dėl jų nebuvo pasinaudojusi privaloma ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka.
  4. Jeigu apeliacinės instancijos teismas vis dėl to nuspręstų priešingai, t.y. kad ieškinyje nurodyti argumentai apie tiekėjo UAB „Litfarma“ netinkamą kvalifikaciją privalėjo būti įvertinti, į bylą pateikti įrodymai, pagrindžiantys, kad UAB „Litfarma“ pasitelktas ūkio subjektas UAB „Medgija“ pasiūlymo pateikimo dieną turėjo licenciją vykdyti rentgeno aparato Q RAD, kurio gamintojas yra Carestream, techninės priežiūros ir remonto darbus.
  5. UAB „Medgija“ neperdavė savo licencijų UAB „Litfarma“, o tik atlieka tam tikrus darbus pagal UAB „Litfarma“ užsakymą. Taigi priešingai nei teigia apeliantė, Radiacinės saugos įstatyme įtvirtintas teisinis reglamentavimas, vykdant sudarytą viešojo pirkimo sutartį, nėra pažeistas, t.y. UAB „Litfarma“ nevykdo veiklos, kurios vykdymui ji neturi licencijos.
  6. Reikalavimas dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia yra išvestinis ieškinio reikalavimas iš pagrindinio ieškinio reikalavimo, kuriuo yra prašoma panaikinti atsakovės sprendimą atmesti apeliantės pasiūlymą. Pirmosios instancijos teismas sprendime pateikė išsamius motyvus, dėl ko atmeta pagrindinį ieškovo ieškinio reikalavimą. Teismui atmetus pagrindinį ieškinio reikalavimą, kuriuo buvo prašoma panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl UAB „Litfarma“ pasiūlymo atmetimo, turėjo būti atmestas ir iš pagrindinio ieškinio reikalavimo išvestinis reikalavimams, kuriuo buvo prašoma 2017 m. spalio 16 d. sudarytą paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 93 pripažinti niekine ir negaliojančia.
  7. Atsakovė nurodė, kad atskirų tiekėjų pasitelkimas atskiroms rentgeno aparato dalims remontuoti būtų buvęs neracionalus ir prieštaravęs logikai. Teigė, jog bet kuriam pasiūlymą pateikusiam teikėjui buvo aišku, kad pirkimas yra organizuojamas dėl visų rentgeno aparato Q RAD dalių techninės priežiūros ir remonto darbų vykdymo ir jo pateiktoje licencijoje buvo nurodyta teisė vykdyti būtent visų rentgeno aparato dalių techninės priežiūros ir remonto darbus. Taigi pirkimo sąlygos dėl licencijos tiekėjų kvalifikacijai pagrįsti buvo aiškios.
  8. Apeliantė pasiūlymo pateikimo dieną (2017 m. rugsėjo 25 d.) neturėjo teisės remontuoti ir techniškai prižiūrėti rentgeno aparato Q RAD. Tai patvirtina Radiacinės saugos centro 2017 m. lapkričio 4 d. raštas Nr. 1.11-2-3094, kuriame nurodyta, kad apeliantei tik nuo 2017 m. spalio 20 d. buvo leista prižiūrėti ir remontuoti Q RAD modelio medicinos rentgeno diagnostikos aparatus. Pasiūlymų pateikimo dieną apeliantė neturėjo reikiamos kvalifikacijos, o ją įgijo vėliau, dėl ko negali būti laikoma atitinkanti kvalifikacinius reikalavimus.
 3. Trečiasis asmuo UAB „Litfarma“ atsiliepime į apeliacinį skundą palaiko atsakovės poziciją ir prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Dalis ieškinio reikalavimų buvo kildinami iš pažeidimų, kurie nebuvo nurodyti perkančiajai organizacijai teiktoje pretenzijoje. Ieškovė perkančiajai organizacijai nebuvo pateikusi pretenzijos su motyvais, kad tiekėjas UAB „Litfarma“ neatitinka kvalifikacinių reikalavimų. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė nagrinėti šiuos ieškinio reikalavimus, nes dėl jų nebuvo pasinaudota privaloma ikiteismine ginčų sprendimo tvarka.
  2. Trečiasis ieškinio reikalavimas (grąžinti ieškovės pasiūlymą į viešojo pirkimo pasiūlymų vertinimo stadiją ir atsakovės įpareigojimo iš naujo įvertinti pasiūlymą) ir ketvirtasis ieškinio reikalavimas (pripažinti niekine ir negaliojančia sudarytą viešojo pirkimo sutartį) buvo išvestiniai reikalavimai iš pirmojo ieškinio reikalavimo (panaikinti atsakovės sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą), todėl teismui atmetus pirmąjį ieškinio reikalavimą, pagrįstai buvo atmesti ir iš šio ieškinio reikalavimo išvesti kiti reikalavimai.
  3. Apeliantės pateiktoje licencijoje nėra numatyta, kad ji turi teise vykdyti visų rentgeno aparato Q RAD dalių techninės priežiūros ir remonto darbus, todėl jos pasiūlymas buvo atmestas pagrįstai. Perkančioji organizacija pagrįstai atmetė ieškovės pasiūlymą Pirkimo sąlygų 12.1.2 punkto pagrindu, nes pagal pateiktą licenciją ieškovė neturi teisės vykdyti visų rentgeno aparato Q RAD dalių techninės priežiūros ir remonto darbų.
  4. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad Pirkimo sąlygose nebuvo numatyta jokių sudėtinių rentgeno aparato dalių, todėl pirmosios instancijos teismas negalėjo spręsti, kad atsakovės turimą rentgeno aparatą sudaro 5 dalys ir kad dėl visų jų remonto ir priežiūros darbų vykdymo tiekėjas turi turėti galiojančią licenciją. Nesutinka su šiais teiginiais, kadangi tiekėjams, besiverčiantiems rentgeno aparatų technine priežiūra ir remonto darbais, yra žinomos rentgeno aparatų sudedamosios dalys.
  5. Radiacinės saugos centro 2017 m. lapkričio 7 d. rašte Nr. 1.11-2-3094 nurodyta, kad apeliantei leista remontuoti ir prižiūrėti rentgeno aparatą Q RAD tik nuo 2017 m. spalio 20 d., o paskutinė diena pateikti pasiūlymus buvo 2017 m. rugsėjo 25 d. Taigi pasiūlymo pateikimo metu apeliantė neturėjo teisės vykdyti rentgeno aparato Q RAD techninės priežiūros ir remonto darbų.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5Apeliacinis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 4238 str. 2 d.).

6Dėl naujų įrodymų prijungimo

 1. Apeliantė UAB „Limeta“ su apeliaciniu skundu pateikė 2018 m. sausio 2 d. licencijų turėtojų sąrašą (šaltinis www.rsc.lt), nes šis įrodymas buvo sudarytas po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo, dėl ko negalėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teisme. Šiuo įrodymu apeliantė įrodinėja, kad ginčijama pirkimo sutartis buvo sudaryta ir vykdoma su reikiamo leidimo (licencijos) neturinčiu tiekėju UAB „Litfarma“ ir jo pasitelktu ūkio subjektu UAB „Medgija“.
 2. CPK 314 straipsnis nustato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti, ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teisėjų kolegija atsisako priimti apeliantės teikiamus įrodymus, nes apeliantės teikiamas įrodymas neegzistavo nei ginčijamo perkančiosios organizacijos sprendimo, nei skundžiamo teismo sprendimo priėmimo metu, ir nei atsakovė, nei teismas neturėjo pagrindo remtis neegzistuojančiu dokumentu (CPK 177, 180 str.).

7Dėl bylos esmės

 1. Atsakovė VšĮ Varėnos ligoninė apklausos būdu vykdė mažos vertės pirkimą, pirkos rentgeno aparatų Q RAD, MERCURY 332, GENDEX ORALIX 65S (dentalinis) techninę priežiūrą, remontą ir techninės būklės tikrinimą 2017 m. rugsėjo 12 d. patvirtintų Konkurso sąlygų pagrindu.
 2. 2017 m. rugsėjo 25 d. apeliantės (ieškovės) UAB „Limeta“ pateiktas pasiūlymas I pirkimo daliai atmestas Pirkimo sąlygų 12.1.2 punkto pagrindu, nustačius, kad UAB „Limeta“ neturi teisės atlikti rentgeno aparato Q RAD techninės priežiūros ir remonto. Pretenziją atmetus, 2017 m. spalio 16 d. su konkurso laimėtoju trečiuoju asmeniu UAB „Litfarma“ buvo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 93.
 3. Pagal CPK 4232 straipsnį tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme <...> nustatytos privalomos išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką nustato VPĮ.
 4. CPK 4233 straipsnis apibrėžia ieškinio, paduodamo teismui dėl viešojo pirkimo proceso, turinį, kuriame nustatyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu (2 d.).
 5. Kasacinis teismas savo praktikoje yra ne kartą pasisakęs, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad tiekėjo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. tiekėjas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009, 3K-3-408/2012 ir kt.).Tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija viešojo pirkimo procedūroje yra vienodai svarbi kiekviename viešajame pirkime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011 ir k).
 6. Iš apeliantės 2017 m. spalio 11 d. pretenzijos akivaizdu, kad apeliantė nesutiko tik su atsakovės sprendimu atmesti jos (apeliantės) pateiktą pasiūlymą. Apeliantė teigė, kad ji turi teisę teikti rentgenodiagnostikos aparato Q RAD modelio QG-65 techninės priežiūros ir remonto paslaugas, nes tokią teisę suteikia licencija Nr. 0707. Jokių kitų reikalavimų pretenzijoje nebuvo. Ieškinyje apeliantė taip pat prašė panaikinti atsakovės VšĮ Varėnos ligoninės 2017 m. spalio 11 d. sprendimą Nr. 5598226 atmesti jos pasiūlymą, pateiktą Pirkimo I daliai ir spendimą pripažinti Pirkimo laimėtoja UAB „Litfarma“. Ieškinyje nesutiko, kad trečiasis asmuo atitiko kvalifikacinius reikalavimus, t. y. turėjo teisę teikti perkamas paslaugas.
 7. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantė, skųsdama teismui atsakovės sprendimą pripažinti konkurso laimėtoja UAB „Litfarma“, nesilaikė išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, pretenzijos dėl šio sprendimo nepateikė. Paminėta, kad, pateikiant ieškinį, galimos išimtys, t. y. yra galimybė pareikšti tokius reikalavimus, kurių ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu. Būtinybę pareikšti papildomus reikalavimus bei priežastis, dėl kurių ieškinyje nurodyti papildomu reikalavimai nebuvo ginčyti pretenzija, turi pagrįsti ieškovas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantė nenurodė aiškių ir reikšmingų aplinkybių, dėl kurių ji neskundė atsakovės sprendimo dėl trečiojo asmens pasiūlymo atitikties konkurso sąlygoms. Taigi neginčydama trečiojo asmens pasiūlymo atitikties konkurso sąlygoms pretenzija, apeliantė neturėjo teisės pareikšti tokio reikalavimo ieškinyje. Pirmosios instancijos teismas, konstatavęs tokią situaciją, neturėjo pagrindo nagrinėti ieškovės reikalavimo dėl atsakovo veiksmų, pripažinus trečiojo asmens pasiūlymą laimėjusiu konkursą.
 8. Dėl atsakovės sprendimo pripažinti trečiojo asmens pasiūlymą laimėjusiu ir dėl su tiekėju sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo niekiniais teismas spręstu ex officio tik tuo atveju, jeigu būtų pripažinta, kad ieškovo pasiūlymas atmestas nepagrįstai ir viešojo pirkimo procedūrą būtina pakartoti. Pirmosios instancijos teismas, netenkinęs ieškinio dėl atsakovo sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą panaikinimo, neturėjo pagrindo vertinti sprendimo dėl trečiojo asmens pripažinimo laimėtoju ir revizuoti pirkimo rezultatą – sudarytą pirkimo sutartį.
 9. VPĮ 47 straipsnis reglamentuoja tiekėjo techninės kvalifikacijos tikrinimą, kuriame nustatyta, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Tam nustatomi sąlygose būtini kvalifikacijos reikalavimai ir šių reikalavimų atitikti patvirtinantys dokumentai ar informacija. Vienas iš tokių reikalavimų – teisė verstis atitinkama veikla. Atsakovo parengtų Konkurso sąlygų 3.1.2.1 punkte vienas iš reikalavimų – teisė verstis ūkine veikla, reikalinga pirkimo sutartims vykdyti. Tiekėjas turi teisę atitikti nurodytų pirkimo objekto 2.1 punkte rentgeno aparatų techninę priežiūrą, remontą (I pirkimo daliai). Tam pateikiama Radiacinės saugos centro suteikta licencija vykdyti veiklą su jonizuojančiais spinduliuotės šaltiniais. Paminėta, kad atsakovė pirko (I pirkimo dalis) rentgeno aparatų Q RAD (modelis QG-65), Mercury-332, Gendex Oraliz 65S (dentalinis) techninę priežiūrą ir remontą. Pagal Konkurso sąlygų nuostatas buvo būtina turėti licenciją paminėtų rentgeno aparatų techninei priežiūrai ir remontui. Reikšminga tai, kad tiekėjas turi atitikti kvalifikacijos reikalavimus pasiūlymų pateikimo metu, ginčo atveju – 2017 m. rugsėjo 25 d. Ginčas vyksta dėl apelianto teisės remontuoti rentgeno aparatą Q RAD (modelis QG-65) ir vykdyti jo techninę priežiūrą.
 10. Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino apeliantės turimos ir atsakovei pateiktos 2001 m. spalio 29 d. Licencijos Nr. 0707 (pakeista 2017 m. sausio 27 d.) turinį, kurioje tarp rentgeno aparatų, kuriuos remontuoti ir prižiūrėti apeliantei suteikta teisė, nėra ginčo rentgeno aparato Q-RAD (modelis QG-65). Licencijos 4-ame punkte nurodyta tik tai, kad apeliantei suteikiama teisė remontuoti ir prižiūrėti rentgeno spindulių generatorių QG-65, taigi ne visą aparatą. Apeliantė šios faktinės aplinkybės nepaneigė. Pirkimo sąlygos nebuvo ginčijamos, prašymų jas paaiškinti nėra. Tai reiškia, kad šios sąlygos visiems teikėjams buvo aiškios. Teisėjų kolegijai nekyla abejonių dėl sąlygų aiškumo: jose aiškiai nurodyta, kokios paslaugos perkamos ir kokių konkrečiai rentgeno aparatų techninei priežiūrai ir remontui (VPĮ 35 str.).
 11. Pirmosios instancijos teismas visapusiškai įvertino bylai reikšmingas faktines aplinkybes, ginčo sąlygų reikalavimus ir apeliantės (ieškovės) pasiūlymo atitiktį, todėl priėjo pagrįstos išvados, kad perkančioji organizacija nepažeidė viešąjį pirkimą reglamentuojančių nuostatų, tinkamai įvertino apelianto pasiūlymą, pripažinusi, kad tiekėjas neturi teisės verstis veikla, reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti dėl rentgeno aparato Q RAD (modelis QG-65) remonto ir techninės priežiūros.
 12. Apeliantės teigimu, atsakovė privalėjo prašyti apeliantės patikslinti duomenys apie savo kvalifikaciją. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šia pozicija. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis VPĮ 25 straipsnio 2 dalies, 45 straipsnio 3 dalies nuostatomis, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtinto Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.3.15 punkto nuostatomis ir Viešųjų pirkimų tarnybos 2017 m. gruodžio 15 d. išvada, sprendė, kad perkančiajai organizacijai nustačius, kad tiekėjo pateiktas pasiūlymas akivaizdžiai neatitinka kvalifikacinių reikalavimų, neprivalėjo prašyti tiekėjo jį paaiškinti ar patikslinti kvalifikacinius dokumentus. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su Viešųjų pirkimų tarnybos 2017 m. gruodžio 15 d. išvadoje pateiktu išaiškinimu, kad tiekėjas turi specialias licencijos suteikiamas teises įgyti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, nes priešingu atveju tai reikštu nesąžiningumą tų tiekėjų atžvilgiu, kurie iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pateikė tinkamas licencijas.
 13. Netenkinęs ieškinio reikalavimo panaikinti perkančiosios organizacijos 2017 m. spalio 11 d. sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo tenkinti reikalavimus dėl atsakovės įpareigojimo paskelbti informaciją apie tiekėją UAB „Litfarma“ ir baudos perkančiajai organizacijai skyrimo.
 14. Apeliantė nepaneigė pirmosios instancijos išvadų; apeliaciniame skunde iš esmės pakartoti ieškinio argumentai.
 15. Į esminius apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus atsakyta, kiti nėra teisiškai reikšmingi šios bylos išnagrinėjimui.
 16. Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010). Pirmosios instancijos teismo sprendimas teisėtas ir pagrįstas; jį keisti ar naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo

8Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Netenkinus apeliacinio skundo, apeliantės patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 str.).
 2. Netenkinus ieškovės UAB „Limeta“ apeliacinio skundo, atsakovė VšĮ Varėnos ligoninė ir trečiasis asmuo UAB „Litfarma“ įgijo teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (CPK 93 str.). Teismui pateikti dokumentai (sąskaita už teisines paslaugas, dokumento dėl atsiskaitymo už teisines paslaugas kopija) įrodo, kad trečiasis asmuo UAB „Litfarma“ apeliacinės instancijos teisme patyrė 1 815 Eur atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo išlaidų. Šios išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose (toliau – Rekomendacijos) nustatytus tokių paslaugų maksimalius dydžius, todėl trečiajam asmeniui UAB „Litfarma“ priteistina bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų suma mažintina, priteisiant jam iš apeliantės UAB „Limeta“ 1 106,04 Eur (CPK 98 str.).
 3. Atsakovė VšĮ Varėnos ligoninė nepateikė patirtas bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių įrodymų (CPK 178 str.).

9Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

10Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

11Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Limeta“ (j. a. k. 221906050) trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Litfarma“ (j. a. k. 133943714) 1 106,04 Eur (vieną tūkstantį šimtas šešis eurus ir keturis euro centus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai