Byla 2A-198/2014
Dėl be teisinio pagrindo įgytų lėšų ir palūkanų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. J. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 7 d. galutinio sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-373-124/2012, pagal ieškovo R. J. ieškinį atsakovams A. V., K. L., trečiajam asmeniui K. J. dėl be teisinio pagrindo įgytų lėšų ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas R. J. kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu atsakovams A. V., K. L., trečiajam asmeniui K. J. dėl be teisinio pagrindo įgytų lėšų ir palūkanų priteisimo, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų A. V. ir K. L. 221 850 Lt sumokėto avanso, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad 2010 m. balandžio 7 d. ieškovas R. J. ir atsakovų A. V. bei K. L. įgaliotas asmuo K. J. sudarė preliminariąją sutartį dėl būsimo žemės sklypo, kuris turėjo būti grąžintas natūra atsakovams, atstatant atsakovų motinai O. L. nuosavybės teises į P. I. valdytą nuosavybės teisėmis žemės sklypą, esantį (duomenys neskelbiami), pagal Šiaulių apskrities viršininko išduotą 2009 m. spalio 2 d. išvadą Nr. 3265. Teigė, jog šios sutarties pagrindu atsakovai įsipareigojo parduoti ieškovui būsimą žemę iki 2010 m.gruodžio 31 d. už 221 950 Lt, kuriuos. Preliminariosios sutarties sudarymo metu ieškovas sumokėjo būsimam pardavėjui 221 850 Lt. Taip pat nurodė, jog 2011 m. balandžio 28 d. atkūrus O. L. (mirusiai) nuosavybės teises į buvusio savininko P. I. nuosavybės teisėmis valdytą nekilnojamąjį turtą - į 22,70 ha, 35,10 ha, 5,30 ha, 4,20 ha, 4,40 ha žemės sklypus, 2011 gegužės 17 d. išduoto paveldėjimo liudijimo pagrindu šiuos žemės sklypus paveldėjo atsakovai K. L. ir A. V., kurie 2011 gegužės 20 d. minėtus žemės sklypus pardavė tretiesiems asmenims. Ieškovo teigimu, kadangi šalys pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties iki numatyto termino nesudarė, preliminariosios sutarties nepratęsė, prievolė sudaryti pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį pasibaigė, todėl atsakovai privalo grąžinti ieškovui tai, ką įgijo be pagrindo.

6Šiaulių apygardos teismas 2011 liepos 12 d. preliminariu sprendimu ieškinį patenkino.

7Atsakovai pateikė prieštaravimus dėl priimto preliminarus sprendimo, kuriuose nurodė, kad paveikti kaimyno R. J., jie išdavė įgaliojimą K. J. dėl nuosavybės teisių į jų motinos O. L. tėvo P. I. žemės atkūrimą, paveldėjimo sutvarkymo. Jiems nėra žinoma apie preliminarios sutarties pasirašymą, įgaliotas asmuo apie tai juos neinformavo, jokių pinigų neperdavė, mano, kad sutartis sudaryta neteisėtu būdu, šiems įgaliotinių veiksmams niekada nebūtų pritarę. Taip pat nurodė, kad pagal suteiktą įgaliojimą K. J. nebuvo suteikta teisė sudaryti preliminarias pirkimo-pardavimo sutartis, todėl šis viršijo savo įgaliojimus, tam atsakovai nėra pritarę, taip pat įgaliotas asmuo K. J. apie paimtas pinigines sumas atsakovų neinformavo. Mano, kad atsakovu turi būti K. J.. Prašė ieškinį atsakovams atmesti.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Šiaulių apygardos teismas 2012 m. gruodžio 7 d. galutiniu sprendimu 2011 liepos 12 d. Šiaulių apygardos teismo preliminarų sprendimą panaikino ir ieškinį atmetė.

10Teismas sprendime nurodė, jog preliminariojoje sutartyje susitarta, kad avansinė įmoka sumokama būsimam pardavėjui, t. y. atsakovams A. V. ir K. L.. Nagrinėjamu atveju ieškovas nurodė sumokėjęs avansinę išmoką, kurią ieškovo teigimu gavo pardavėjų atstovas K. J., patvirtindamas savo parašu sutartyje, bet pinigai pagal šią preliminarią sutartį nebuvo perduoti atstovaujamiesiems, apie šios sutarties sudarymą net nebuvo pranešta atstovaujamiesiems. Teismas byloje nustatė, jog ieškovas R. J. pareiškimu kreipėsi į Šiaulių apygardos prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo K. J. dėl didelės vertės turto - 221 850 Lt - įgijimo nusikalstamu būdu, prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą,. K. J. atžvilgiu atliekami keli ikiteisminiai tyrimai - jis 2011 m. lapkričio 21 d. nutarimu pripažintas įtariamuoju.

11Teismas padarė išvadą, kad atstovas K. J. preliminarią sutartį sudarė, nebūdamas įgalintas ją sudaryti, gauti avansinę išmoką ir nesant pagrindo sudaryti sutartį, viršijant įgaliojimus, ieškovo nurodytos avansinės sumos neperdavus atstovaujamiems asmenims, veikdamas neteisėtai, taigi šiuo atveju atsižvelgiant į įgalioto asmens K. J. Neteisėtus veiksmus, sudarant preliminarią sutartį, atsakovu turėtų būti tretysis asmuo, o ne atstovaujamieji-atsakovai. Teismas, nustatęs, kad byloje yra netinkamas atsakovas, avansinės sumos sumokėjimo aplinkybių netyrė.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Apeliaciniu skundu ieškovas R. J. prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 7 d. galutinį sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti.

14Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

151. Teismas įgaliojimo turinį vertino itin siaurai. Anot apelianto, kaip matyti iš suteikto įgaliojimo turinio, atsakovai įgaliotiniui K. J. suteikė ypatingai plačias teises ir įgalino jį tvarkyti visus reikalus jų vardu nuo atsakovų motinos O. L. mirties – pradedant paveldėjimu ir baigiant mirusiajai priklausančio nekilnojamojo turto tiek nuosavybės teisės atkūrimu, tiek ir turto pardavimu tretiesiems asmenims, sudarant bet kokius su turto pardavimu susijusius susitarimus. Ieškovo teigimu, įgalinimai apėmė ir išankstines derybas dėl atitinkamų sandorių sudarymo, bei tokio išankstinio susitarimo, kaip preliminariosios sutarties, sudarymą. Todėl preliminarioji sutartis dėl būsimo žemės sklypo buvo sudaryta, turint visus įgaliojimus.

162. Atsakovų atstovo K. J. sudaryta preliminarioji sutartis tiesiogiai sukūrė atitinkamas teises ir pareigas jo atstovaujamiesiems – atsakovams, kurie ir turi būti atsakingi už atsakovo atliktus veiksmus bei turi būti laikomi tinkamais atsakovais šioje civilinėje byloje.

173. Sutarties 3.2. punktu šalys pripažino ir patvirtino, kad būsimas pirkėjas, t.y. ieškovas, sutarties sudarymo metu sumokėjo būsimam pardavėjui 221 850 Lt ir šį pinigų perdavimo faktą šalys patvirtino savo parašais atitinkamo sutarties puslapio apačioje. Apelianto teigimu, perduodamas pinigus, jis buvo įsitikinęs, kad juos moka atsakovams. Preliminariosios sutarties 3.2 punkte įtvirtintas šalių pripažinimas, kad būsimasis pirkėjas šios sutarties sudarymo metu sumokėjo būsimam pardavėjui 221 850 Lt, ir šalių parašai puslapio apačioje atspindi šalių valią ir ketinimus. Taigi, pinigų perdavimo įgaliotiniui faktas yra įrodytas objektyviais įrodymais. Anot apelianto, atsižvelgiant į tai, jog pinigų sumą įgaliotinis K. J. gavo atsakovų vardu, būtent atsakovai turi būti įpareigoti grąžinti ieškovui be pagrindo įgytą pinigų sumą.

184. Vienu iš argumentų netenkinti ieškinio teismas laikė tai, jog gautų avansinių pinigų pagal preliminariąją sutartį atstovas atstovaujamiesiems neperdavė. Apeliantas pažymi, jog jam nėra žinoma, ar atsakovų atstovas tinkamai vykdė savo, kaip atstovo, pareigas ir ar gautas pinigines lėšas atstovaujamiesiems perdavė. Vien tai, jog atsakovų atstovas pagal preliminariąją sutartį gautų pinigų atstovaujamiesiems galimai neperdavė, apelianto teigimu, nesudaro pagrindo atleisti atsakovus nuo atsakomybės ir nukrypti nuo įstatymų taikymo. Atsakovai turi prisiimti visas pasekmes, kilusias dėl įgaliojimo išdavimo trečiajam asmeniui.

19Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovai A. V. ir K. L. prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti iš apelianto visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

20Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

211. K. J. neturėjo teisės sudaryti ginčo sutarties, o tokią sutartį sudaręs, jis viršijo ne tik savo įgalinimus, bet ir pažeidė atstovaujamųjų interesus.

222. Anot atsakovų, sutartyje susitarta, kad avansinė įmoka sumokama pardavėjui, t. y. trečiajam asmeniui K. J.. Byloje nėra jokių duomenų, kad trečiasis asmuo gautus pinigus būtų perdavęs atsakovams. Taigi, K. J. savo veiksmais be teisinio pagrindo yra įgijęs pinigus, dėl to jis ir yra tas subjektas, iš kurio gali būti išreikalautas be pagrindo įgytas turtas (221 850 Lt).

233. Atsakovų teigimu, tikrieji santykiai dėl žemės sklypo pirkimo-pardavimo, sutarties pasirašymo, pinigų perdavimo (ar neperdavimo) yra susiklostę tarp UAB „Ignalinos šilas“ ir K. J. bei jo sūnaus R. J., todėl akivaizdu, jog šioje byloje netinkamas ne tik atsakovas, bet ir ieškovas, nes jis neturi jokios realios reikalavimo teisės.

24Teisėjų kolegija konstatuoja:

25Apeliacinis skundas tenkintinas. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 7 d. galutinis sprendimas naikintinas.

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai.

28Šioje byloje nagrinėjamas ginčas kilo dėl ieškovo R. J. atsakovų įgaliotam trečiajam asmeniui K. J. sumokėtos piniginės sumos.

29Pirmosios instancijos teismas 2012 m. gruodžio 7 d. galutiniu sprendimu Šiaulių apygardos teismo 2011 m. liepos 12 d. preliminarų sprendimą panaikino ir ieškinį atmetė, nustatęs, kad atstovas K. J. preliminarią sutartį sudarė, nebūdamas įgalintas ją sudaryti, gauti avansinę išmoką ir nesant pagrindo sudaryti sutartį, viršijant įgaliojimus, ieškovo nurodytos avansinės sumos neperdavus atstovaujamiems asmenims, veikdamas neteisėtai bei nusprendęs, jog šiuo atveju atsižvelgiant į įgalioto asmens neteisėtus K. J. veiksmus, sudarant preliminarią sutartį, atsakovu turėtų būti tretysis asmuo, o ne atstovaujamieji - atsakovai. Nustatęs, kad byloje yra netinkamas atsakovas, avansinės sumos sumokėjimo aplinkybių teismas netyrė.

30Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, ieškovas savo apeliaciniame skunde teigia, jog teismas įgaliojimo turinį vertino itin siaurai. Anot apelianto, pagal suteikto įgaliojimo turinį atsakovai įgaliotiniui K. J. suteikė ypatingai plačias teises ir įgalino jį tvarkyti visus reikalus jų vardu nuo atsakovų motinos O. L. mirties, pradedant paveldėjimu ir baigiant mirusiajai priklausančio nekilnojamojo turto: tiek nuosavybės teisės atkūrimu, tiek ir turto pardavimu tretiesiems asmenims, sudarant bet kokius su turto pardavimu susijusius susitarimus. Ieškovo teigimu, įgalinimai apėmė ir išankstines derybas dėl atitinkamų sandorių sudarymo, bei tokio išankstinio susitarimo, kaip preliminariosios sutarties, sudarymą.

31Atsižvelgdama į šiuos bei kitus ieškovo apeliacinio skundo argumentus, teisėjų kolegija pažymi, jog pagal CK 2.132 straipsnio 1 dalies nuostatas asmenys turi teisę sudaryti sandorius per atstovus, išskyrus tuos sandorius, kurie dėl savo pobūdžio gali būti asmenų sudaromi tiktai asmeniškai, ir kitokius įstatymu nustatytus sandorius. Atstovui suteiktų teisių apimtis, kaip ir atstovavimo faktas, gali būti aiškiai išreikšti - nustatyti įgaliojime (kai atstovaujama sandorio pagrindu), kituose atstovavimo faktą patvirtinančiuose dokumentuose (kai atstovaujama įstatymų, teismo sprendimo ar administracinio akto pagrindu) arba numanomi - suprantama iš konkrečių aplinkybių, kuriomis atstovas veikia (pardavėjas mažmeninėj prekyboje, kasininkas ir pan.) (CK 2.133 str. 2 d.). Pagal įstatyme pateiktą įgaliojimo sąvoką įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui, nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis (CK 2.137 str.). Asmuo, veikiantis per atstovą, pripažįstamas veikiantis pats (CK 2.132 str., 2.133 str. 1 d.).

32Pavedimo sampratą reglamentuojančio CK 6.756 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pavedimo sutartimi viena šalis (įgaliotinis) įsipareigoja kitos šalies (įgaliotojo) vardu ir lėšomis atlikti tam tikrus teisinius veiksmus su trečiaisiais asmenimis. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad atstovavimo pagrindu atsiranda dvejopo pobūdžio santykiai: vidiniai santykiai – tarp atstovo ir atstovaujamojo – ir išoriniai – tarp atstovo ir trečiųjų asmenų, su kuriais atstovas sudaro sandorius ar atlieka kitus teisinius veiksmus atstovaujamojo vardu ir interesais. Vidinius atstovaujamojo ir atstovo santykius reguliuoja jų sudaryta sutartis, pvz., pavedimo, o išoriniams atstovavimo santykiams skiriamas įgaliojimas. Jis parodo, kokius sandorius ir kokius teisinius veiksmus su trečiuoju asmeniu turi teisę atlikti įgaliotinis įgaliotojo vardu (CK 2.137 str.). Pavedimo sutartis pagal savo pobūdį yra sutartis dėl atstovavimo, kurios pagrindu įgaliotinis įgaliotojo (atstovaujamojo) vardu su trečiaisiais asmenimis atlieka teisinius veiksmus, todėl jai taikomos ir CK normos, reglamentuojančios atstovavimą (CK 2.132-2.151 straipsniai; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-315/2009; 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-461/2010; kt.).

33Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad 2009 m. spalio 6 d. atsakovai A. V. ir K. L. trečiajam asmeniui K. J. išdavė įgaliojimą (13-14 b. l., 1t.). Taigi, tarp atsakovų ir trečiojo asmens K. J. susiklostė pavedimo teisiniai santykiai, o šiuo pavedimu trečiajam asmeniui suteiktos teisės (jų ribos) buvo apibrėžtos minėtame įgaliojime (CK 6.756 str. 2 d.): vesti atsakovų vardu notarų biure paveldėjimo bylą, 2008 m. liepos mėn. 26 d., mirus jų motinai O. L., tuo tikslu atstovauti juos VĮ Registrų centre, žemėtvarkos skyriuose, notarų biuruose bei kitose įstaigose, įmonėse ar organizacijose, gauti visus reikalingus dokumentus: pažymas ir pažymėjimus iš Valstybės įmonės Registrų centro, notarų biurų ir visų įstaigų, įmonių turto paveldėjimui, rašyti jų vardu prašymus ir pareiškimus, gauti paveldėjimo teisės liudijimus notarų biuruose, nuosavybės teisės liudijimus, jų vardu įregistruoti paveldėjimo teisės liudijimus, nuosavybės teisės liudijimus Valstybės įmonėje Registrų centre, visuose bankuose ar kitose kredito įstaigose, ir kitose reikiamose įmonėse, įstaigose, gauti registracijos pažymėjimus, gauti paveldėtus pinigus, gauti giminystės ryšį įrodančius dokumentus iš atitinkamų įstaigų, jei reikės, atstovauti juos visose teismo įstaigose dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo arba dėl termino palikimui priimti atkūrimo, giminystės santykių nustatymo, su visomis teisėmis, įstatymo suteiktomis ieškovui, atsakovui, trečiajam asmeniui - su teise visiškai ar iš dalies atsisakyti ieškinių reikalavimų, keisti ieškinio pagrindą, sudaryti taikos sutartį, taip pat apskųsti teismo sprendimą ar nutartį kasacine ir apeliacine tvarka, tuo tikslu sudaryti sutartis su advokatais, daryti atsakovų vardu pareiškimus, už juos pasirašyti ir atlikti visus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu; atstovauti atsakovus, bei tvarkyti visus žemės sklypo (-ų) atkūrimo reikalus, po O. L. mirties, žemės sklypo (-ų) esančių Šiaulių apskrityje, ir bet kurioje kitoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, tuo tikslu atstovauti Šiaulių apskrityje ir visose kitose apskrityse ir visų apskričių Žemės tvarkymo departamento žemėtvarkos skyriuose, bei seniūnijose, ir visose kitose reikiamose įstaigose, įmonėse, organizacijose, pateikti visus reikiamus dokumentus, gauti visus reikiamus dokumentus, pasirinkti žemės atkūrimo būdą, kompensacijų rūšį, pateikti prašymus dėl žemės perkėlimo, dalyvauti atmatuojant, padalijant, atidalijant žemės sklypus, pasirašyti planuose, pasirašyti susitarimus su kitais pretendentais, kaimyninių sklypų savininkais ar pretendentais, pateikti prašymus, daryti atsakovų vardu pareiškimus, gauti nuosavybės dokumentus, registruoti žemės sklypus Valstybės įmonėje Registrų centras, gauti registracijos pažymėjimus, atstovauti teismuose bei kitose įstaigose ar organizacijose, susijusiose su žemės atkūrimo reikalais, o taip pat santykiuose su fiziniais asmenimis; pateikti ieškinius, rašyti prašymus, pasirašyti už juos ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu; atstovauti atsakovų interesus apskrities viršininko administracijose, žemėtvarkos skyriuose, Valstybės įmonės registrų centre, kitose valstybės valdžios ir valdymo institucijose, tvarkant nuosavybės teisės į turėtą žemę, žemės atkūrimo dokumentus, pagal Šiaulių apskrities viršininko 2009 m. spalio 2 d. išvadą Nr. 3265 (buvusio savininko O. L., (P. I.)), savo nuožiūra perkelti į kitą kadastrinę vietovę, paduoti atsakovų vardu prašymus, pateikti ir gauti visus pavedimui vykdyti reikalingus dokumentus, dalyvauti matuojant žemę, pasirašyti žemės planuose, gauti žemės nuosavybės dokumentus, gauti kompensaciją iš valstybės už žemės sklypą (-us) vertybiniais popieriais, išmokomis ar kitaip, disponuoti minėtais žemės sklypais su teise juos dovanoti, mainyti, parduoti už kainą ir sąlygas savo nuožiūra, tam tikslui gauti iš Valstybės įmonės registrų centro ir kitų įstaigų reikalingus pažymėjimus, pažymas ir dokumentus, sudaryti ir pasirašyti notarų biure pirkimo-pardavimo sutartis, dovanojimo sutartis, mainų sutartis, susitarimus, bei priėmimo- perdavimo aktus su pirkėjais, gauti iš jų pinigus už parduotą turtą, sumokėti priemokas už mainomą turtą, sumokėti visus reikiamus mokesčius, daryti atsakovų vardu pareiškimus, pasirašyti už juos, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu.

34Iš byloje esančios 2010 m. balandžio 7 d. preliminariosios žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties turinio matyti, jog atsakovų A. V. ir K. L. įgaliotas asmuo K. J. (toliau sutartyje vadinamas – Būsimu pardavėju) ir R. J. (toliau sutartyje vadinamas – Būsimu pirkėju) susitarė ir sudarė šią preliminariąją žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį (7-9 b. l., 1 t.) dėl žemės sklypo, kuris bus grąžintas natūra atstatant nuosavybės teises į P. I. valdytą nuosavybės teisėmis (duomenys neskelbiami) (pagrindas: Šiaulių apskrities viršininko 2009 m. spalio 2 d. išvada Nr. 3265) (sutarties 2.1. p., 7 b. l., 1 t.).

35Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju ginčijamo įgaliojimo turinys turi būti aiškinamas jo ir šalių sudarytos preliminariosios žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties bendrame kontekste. Pažymėtina, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarime byloje Nr. 3K-P-382/2006 išaiškinta, kad pagal CK 6.165 straipsnyje įtvirtintą preliminariosios sutarties sampratą išskirtini tokie šios sutarties bruožai: pirma, aiškus šalių susitarimas ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį; antra, šalių sutarimas dėl būsimos pagrindinės sutarties dalyko ir esminių pagrindinės sutarties sąlygų aptarimas; trečia, terminas, per kurį turi būti sudaryta pagrindinė sutartis; ketvirta, šio susitarimo įforminimas rašytine forma.

36Nagrinėjamoje byloje konstatuotina, kad ginčo šalių sudaryta 2010 m. balandžio 7 d. sutartis (7-9 b. l., 1 t.) atitinka preliminariosios sutarties požymius, nes šioje sutartyje išdėstytos aiškios sąlygos, pagal kurias būsimas pardavėjas (atsakovų atstovas tretysis asmuo) įsipareigojo iki

372010 m. gruodžio 31 d. parduoti jam nuosavybės teise priklausantį turtą būsimam pirkėjui, o būsimas pirkėjas įsipareigojo iki šio termino nupirkti turtą, šios sutarties pagrindu sudarant ir notariškai patvirtinant nekilnojamojo turto (žemės sklypo) pirkimo-pardavimo sutartį, t. y. sudaryti pagrindinę žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį (sutarties 2.2. p., 7 b. l., 1 t.) bei turtą perduoti būsimam pirkėjui pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu, jeigu šalys vėliau nesusitars kitaip abipusiu raštišku susitarimu (sutarties 4.1. p., 8 b. l., 1 t.). Taigi 2010 m. balandžio 7 d. sutartyje šalys aiškiai išreiškė valią ateityje sudaryti pagrindinę sutartį ir nustatė terminą tokiai pagrindinei sutarčiai sudaryti bei aptarė tam tikras pagrindinės sutarties sąlygas (sutarties dalyką, t. y. žemės sklypą, kainą ir kt.), t. y. šalys susitarė dėl pagrindinės pirkimo-pardavimo, sutarties sudarymo ateityje (CK 6.165 str. 1 d.). Tokius šalių ketinimus patvirtina aiškiai išreikšta sutarties sąlyga sudaryti pagrindinę sutartį ateityje per nurodytą terminą, t. y. iki 2010 m. gruodžio 31 d.

38Teisėjų kolegija sprendžia, jog šiuo konkrečiu atveju trečiajam asmeniui K. J. atsakovai pavedė atlikti įvairius teisinius veiksmus, susijusius su paveldėjimo bylos vedimu atsakovų vardu notarų biure, 2008 m. liepos mėn. 26 d., mirus jų motinai O. L.; atsakovų atstovavimu, bei visų žemės sklypo (-ų) atkūrimo reikalų, po O. L. mirties, tvarkymu; atstovavimu tvarkant nuosavybės teisės į turėtą žemę, žemės atkūrimo dokumentus, pagal Šiaulių apskrities viršininko 2009 m. spalio 2 d. išvadą Nr. 3265 (buvusio savininko O. L., (P. I.)), savo nuožiūra perkeliant į kitą kadastrinę vietovę, paduodant atsakovų vardu prašymus, pateikiant ir gaunant visus pavedimui vykdyti reikalingus dokumentus, dalyvaujant matuojant žemę, pasirašant žemės planuose, gaunant žemės nuosavybės dokumentus, gaunant kompensaciją iš valstybės už žemės sklypą (-us) vertybiniais popieriais, išmokomis ar kitaip, disponuojant minėtais žemės sklypais su teise juos dovanoti, mainyti, parduoti už kainą ir sąlygas savo nuožiūra, tam tikslui gaunant iš Valstybės įmonės registrų centro ir kitų įstaigų reikalingus pažymėjimus, pažymas ir dokumentus, sudarant ir pasirašant notarų biure pirkimo-pardavimo sutartis, dovanojimo sutartis, mainų sutartis, susitarimus, bei priėmimo-perdavimo aktus su pirkėjais, gaunant iš jų pinigus už parduotą turtą, sumokant priemokas už mainomą turtą, sumokant visus reikiamus mokesčius, darant atsakovų vardu pareiškimus, pasirašant už juos, taip pat atliekant visus kitus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu - tai yra atsakovai suteikė trečiajam asmeniui itin plačius įgalinimus jų vardu spręsti bet kokius klausimus, susijusius su ginčo objektu.

39Kaip minėta, 2010 m. balandžio 7 d. sutartyje šalys aiškiai išreiškė valią ateityje sudaryti pagrindinę sutartį ir nustatė terminą tokiai pagrindinei sutarčiai sudaryti bei aptarė tam tikras pagrindinės sutarties sąlygas (sutarties dalyką, t. y. žemės sklypą, kainą ir kt.), t. y. šalys susitarė dėl pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ateityje (CK 6.165 str. 1 d.). Tokius šalių ketinimus patvirtina aiškiai išreikšta sutarties sąlyga sudaryti pagrindinę sutartį ateityje per nurodytą terminą, t. y. iki 2010 m. gruodžio 31 d. Taigi, byloje nustačius, kad išreikšta šalių valia rodo jų susitarimą ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį, pripažintinas ikisutartinių santykių etapas. Teisėjų kolegija, įvertinusi trečiajam asmeniui K. J. suteiktų įgaliojimų mastą (apimtį) ir pobūdį, sprendžia, jog preliminarią žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį jis sudarė, veikdamas teisėtai ir neviršydamas jam suteiktų įgaliojimų.

40Kvestionuodamas skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, ieškovas savo apeliaciniame skunde teigia, kad sutarties 3.2. punktu šalys pripažino ir patvirtino, jog būsimas pirkėjas, t. y. ieškovas, sutarties sudarymo metu sumokėjo būsimam pardavėjui 221 850 Lt ir šį pinigų perdavimo faktą šalys patvirtino savo parašais atitinkamo sutarties puslapio apačioje. Apelianto teigimu, perduodamas pinigus, jis buvo įsitikinęs, kad juos moka atsakovams. Anot apelianto, atsižvelgiant į tai, jog pinigų sumą įgaliotinis K. J. gavo atsakovų vardu, būtent atsakovai turi būti įpareigoti grąžinti jam be pagrindo įgytą pinigų sumą.

41Su šiais apeliacinio skundo argumentais teisėjų kolegija sutinka bei pažymi, jog vieno asmens (atstovo) sudarytas sandoris kito asmens (atstovaujamojo) vardu, atskleidžiant atstovavimo faktą ir neviršijant suteiktų teisių, tiesiogiai sukuria, pakeičia ir panaikina atstovaujamojo civilines teises ir pareigas (CK 2.133 str. 1 d.). Taigi, kai sandorį atstovaujamojo vardu sudaro atstovas, laikydamasis prieš tai nurodytų sąlygų (atskleisdamas atstovavimo faktą ir veikdamas neišeinant už suteiktų teisių ribų), atstovaujamajam atsiranda tokių pačių padarinių, kaip ir tuo atveju, jeigu sandorį jis sudarytų pats asmeniškai.

42Nagrinėjamu atveju įvertinus trečiajam asmeniui K. J. suteiktų įgaliojimų mastą (apimtį) ir pobūdį, nusprendus, jog šalių pasirašyta preliminari žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis yra ikisutartinių santykių etapas bei konstatavus, jog preliminarią sutartį atsakovų atstovas sudarė, veikdamas teisėtai ir neviršydamas jam suteiktų įgaliojimų, bei atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, daroma išvada, jog atstovaujamiesiems (nagrinėjamu atveju atsakovams) atsiranda tokių pačių padarinių, kaip ir tuo atveju, jeigu sandorį jie būtų sudarę asmeniškai.

43Kaip minėta, iš byloje esančios 2010 m. balandžio 7 d. preliminariosios žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties turinio matyti, jog atsakovų A. V. ir K. L. įgaliotas asmuo K. J. ir R. J. susitarė ir sudarė šią preliminariąją žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį (7-9 b. l., 1 t.) dėl žemės sklypo, kuris bus grąžintas natūra atstatant nuosavybės teises į P. I. valdytą nuosavybės teisėmis (duomenys neskelbiami) (pagrindas: Šiaulių apskrities viršininko 2009 m. spalio 2 d. išvada Nr. 3265) (sutarties 2.1. p., 7 b.l., 1 t.). Šios sutarties 3.1. punktu šalys susitarė, kad turto pardavimo kaina yra 221 950 Lt (7 b. l., 1 t.); sutarties 3.2. punkte aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, jog būsimas pirkėjas (ieškovas) šios sutarties sudarymo metu sumokėjo būsimam pardavėjui (atsakovų A. V. ir K. L. įgaliotam asmeniui K. J. (trečiajam asmeniui)) 221 850 Lt, likusius 100 Lt būsimas pirkėjas sumokės būsimam pardavėjui turto notarinės pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo momentu (sutarties 3.3. p.).

44Aplinkybė, kad ieškovas sumokėjo beveik visą dalį žemės sklypo kainos, nagrinėjamu atveju šalių ikisutartinių santykių teisiniam kvalifikavimui nedaro įtakos ir tokio kvalifikavimo nenuginčija. Sutarčių laisvės principas leidžia šalims susitarti dėl bet kokių sąlygų, neprieštaraujančių imperatyviosioms įstatymų normoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei (CK 6.156 str.). Sutartyje šalys taip pat susitarė dėl avanso dydžio ir sąlygos, kad jeigu būsimas pardavėjas iki 2010 m. gruodžio 31 d. atsisakytų parduoti būsimam pirkėjui turtą, būsimas pardavėjas įsipareigoja grąžinti būsimam pirkėjui jo sumokėtą avansą, kuris yra laikomas iš anksto šalių nustatytu nuostoliu (sutarties 6.1. p.). Kadangi pagrindinė sutartis iki nustatyto termino – 2010 m. gruodžio 31 d. – nebuvo sudaryta, tai ieškovui turi būti grąžinta jo sumokėta avanso suma – 221 850 Lt (7 b. l., 1 t.). Teisėjų kolegijos vertinimu, sandorį atstovaujamųjų (atsakovų) vardu sudarė atstovas (tretysis asmuo), atskleisdamas atstovavimo faktą (preliminarioje žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta, jog jis yra A. V. ir K. L. įgaliotas asmuo) ir veikdamas neišeinant už suteiktų teisių ribų, atstovaujamiesiems atsirado tokių pačių padarinių, kaip ir tuo atveju, jeigu sandorį jie sudarytų asmeniškai. Taigi, nėra pagrindo nesutikti su apelianto teiginiu, jog atsakovų atstovo K. J. sudaryta preliminarioji sutartis tiesiogiai sukūrė atitinkamas teises ir pareigas jo atstovaujamiesiems – atsakovams, kurie ir turi būti atsakingi už atsakovo atliktus veiksmus bei turi būti laikomi tinkamais atsakovais šioje civilinėje byloje.

45Pažymėtina, jog esant atstovavimo santykiams, atstovas privalo elgtis sąžiningai, veikti pagal įgaliojimus, ginti atstovaujamojo interesus ir teises, neveikti priešingai atstovaujamojo interesams, vengti interesų konflikto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-312/2013). Byloje nėra duomenų, ar atsakovų atstovas tinkamai vykdė savo kaip atstovo pareigas ir ar gautas pinigines lėšas atstovaujamiesiems perdavė, ši aplinkybė nėra žinoma ir apeliantui, tačiau tai nepaneigia atsakovų pareigos grąžinti ieškovui jo sumokėtą avanso sumą – 221 850 Lt.

46Šiame sprendime išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai neįvertino bylos nagrinėjimui reikšmingų faktinių bylos aplinkybių, netinkamai taikė nepagrįstą praturtėjimą reglamentuojančias teisės normas, todėl priėmė iš esmės nepagrįstą sprendimą, todėl skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikina, išspręsdama bylą iš esmės - ieškinį tenkindama (CPK 326 str. 1 d. 2 p., 330 str.).

47Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

48Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 7 d. galutinį sprendimą ir priimti naują sprendimą.

49Ieškinį patenkinti.

50Priteisti solidariai iš atsakovų A. V. (a. k ( - ) gyv. (duomenys neskelbiami)) ir K. L. (a. k ( - ) gyv. (duomenys neskelbiami)) ieškovo R. J. (a. k ( - ) gyv. (duomenys neskelbiami)) naudai 221 850 Lt (du šimtus dvidešimt vieną tūkstantį aštuonis šimtus penkiasdešimt litų) sumokėto avanso, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme (2011 m. liepos 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2 719 Lt (du tūkstančius septynis šimtus devyniolika litų), t. y. po 1359,50 Lt iš kiekvieno atsakovo, žyminio mokesčio.

51Priteisti iš atsakovų A. V. (a. k ( - ) gyv. (duomenys neskelbiami)) ir K. L. (a. k ( - ) gyv. (duomenys neskelbiami)) ieškovo R. J. (a. k ( - ) gyv. (duomenys neskelbiami)) naudai 2 719 Lt (du tūkstančius septynis šimtus devyniolika litų), t. y. po 1359,50 Lt iš kiekvieno atsakovo, bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas R. J. kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu... 5. Ieškinyje nurodė, kad 2010 m. balandžio 7 d. ieškovas R. J. ir atsakovų A.... 6. Šiaulių apygardos teismas 2011 liepos 12 d. preliminariu sprendimu ieškinį... 7. Atsakovai pateikė prieštaravimus dėl priimto preliminarus sprendimo,... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. gruodžio 7 d. galutiniu sprendimu 2011... 10. Teismas sprendime nurodė, jog preliminariojoje sutartyje susitarta, kad... 11. Teismas padarė išvadą, kad atstovas K. J. preliminarią sutartį sudarė,... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Apeliaciniu skundu ieškovas R. J. prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo... 14. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 15. 1. Teismas įgaliojimo turinį vertino itin siaurai. Anot apelianto, kaip... 16. 2. Atsakovų atstovo K. J. sudaryta preliminarioji sutartis tiesiogiai sukūrė... 17. 3. Sutarties 3.2. punktu šalys pripažino ir patvirtino, kad būsimas... 18. 4. Vienu iš argumentų netenkinti ieškinio teismas laikė tai, jog gautų... 19. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovai A. V. ir K. L. prašo... 20. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:... 21. 1. K. J. neturėjo teisės sudaryti ginčo sutarties, o tokią sutartį... 22. 2. Anot atsakovų, sutartyje susitarta, kad avansinė įmoka sumokama... 23. 3. Atsakovų teigimu, tikrieji santykiai dėl žemės sklypo pirkimo-pardavimo,... 24. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 25. Apeliacinis skundas tenkintinas. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 7... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 27. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos... 28. Šioje byloje nagrinėjamas ginčas kilo dėl ieškovo R. J. atsakovų... 29. Pirmosios instancijos teismas 2012 m. gruodžio 7 d. galutiniu sprendimu... 30. Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, ieškovas savo... 31. Atsižvelgdama į šiuos bei kitus ieškovo apeliacinio skundo argumentus,... 32. Pavedimo sampratą reglamentuojančio CK 6.756 straipsnio 1 dalyje nustatyta,... 33. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad 2009 m. spalio 6 d.... 34. Iš byloje esančios 2010 m. balandžio 7 d. preliminariosios žemės sklypo... 35. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju ginčijamo įgaliojimo... 36. Nagrinėjamoje byloje konstatuotina, kad ginčo šalių sudaryta 2010 m.... 37. 2010 m. gruodžio 31 d. parduoti jam nuosavybės teise priklausantį turtą... 38. Teisėjų kolegija sprendžia, jog šiuo konkrečiu atveju trečiajam asmeniui... 39. Kaip minėta, 2010 m. balandžio 7 d. sutartyje šalys aiškiai išreiškė... 40. Kvestionuodamas skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, ieškovas... 41. Su šiais apeliacinio skundo argumentais teisėjų kolegija sutinka bei... 42. Nagrinėjamu atveju įvertinus trečiajam asmeniui K. J. suteiktų įgaliojimų... 43. Kaip minėta, iš byloje esančios 2010 m. balandžio 7 d. preliminariosios... 44. Aplinkybė, kad ieškovas sumokėjo beveik visą dalį žemės sklypo kainos,... 45. Pažymėtina, jog esant atstovavimo santykiams, atstovas privalo elgtis... 46. Šiame sprendime išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu teisėjų... 47. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 48. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2012 m. gruodžio 7 d. galutinį... 49. Ieškinį patenkinti.... 50. Priteisti solidariai iš atsakovų A. V. (a. k ( - ) gyv. (duomenys... 51. Priteisti iš atsakovų A. V. (a. k ( - ) gyv. (duomenys neskelbiami)) ir K. L....