Byla 2S-229-755/2016
Dėl 2015 m. lapkričio 5 d. Visagino miesto apylinkės teismo nutartimi paskirtos 2500 Eur baudos panaikinimo netenkintas

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Eigirdas Činka teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo „( - )“ atskirąjį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-52-724/2015, kuria atsakovo UAB „( - )“ prašymas dėl 2015 m. lapkričio 5 d. Visagino miesto apylinkės teismo nutartimi paskirtos 2500 Eur baudos panaikinimo netenkintas,

Nustatė

22015-11-05 Visagino miesto apylinkės teismo nutartimi atsakovui UAB „( - )“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, vadovaujantis CPK 95 str., buvo paskirta 2500 Eur bauda, pusę kurios lygiomis dalimis sumokant atsakovams UAB „( - )“, UAB „( - )“, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrui bei UAB „( - )“. Bauda skirta už tai, kad atsakovas, žinodamas apie įvyksiantį teismo posėdį 2015-11-05, atstovavimo sutartį su advokatu nutraukė 2015-11-04. Teismas laikė, kad veiksmai, kuomet atstovavimo sutartis nutraukiama dieną iki teismo posėdžio ir iš anksto neprašant teismo atidėti bylos nagrinėjimo, vertintini kaip piktnaudžiavimas savo procesinėmis teisėmis, nes tai akivaizdžiai vilkina procesą.

32015-11-25 Visagino miesto apylinkės teismo UAB „( - )“ prašymas dėl 2015-11-05 teismo nutartimi paskirtos baudos panaikinimo netenkintas.

4Teismas nurodė, kad teismų informacinės LITEKO sistemos duomenimis nustatyta, kad, priešingai nei teigia atsakovas, 2015-11-04 pranešimą dėl atstovavimo sutarties nutraukimo per EPP posistemį teismui pateikė advokatas R. J. 17.59 val., t.y. jau pasibaigus darbo dienai, tad akivaizdu, kad bylą nagrinėjantis teisėjas su prašymu susipažino tik kitą dieną prieš pat teismo posėdį, tad neturėjo jokios realios galimybės informuoti apie gautą pranešimą kitus proceso dalyvius ar perplanuoti savo darbo grafiką. Be to, atsakovas pareiškime nenurodė jokių svarbių aplinkybių, kodėl teisinių paslaugų sutartis turėjo būti nutraukta dieną prieš teismo posėdį. Iš Susitarimo dėl sutarčių nutraukimo turinio taip pat nėra galimybės nustatyti svarbių priežasčių dėl kurių prieš pat teismo posėdį galėjo būti nutraukti daugiau nei metus (nuo 2014-10-02 iki 2015-11-04) trūkę atstovavimo santykiai. Be to, teismas atkreipė dėmesį, kad atsakovo UAB „( - )“ atstovas, ( - ) R. Ž., kartu su advokatu dalyvavo beveik visuose teismo posėdžiuose, tad įmonės interesus atstovaujančio advokato pozicija ir atlikti byloje veiksmai buvo žinomi anksčiau nei buvo nutraukta atstovavimo sutartis. Teismas nurodė, kad nekvestionuoja šalies teisės sudaryti ar nutraukti teisinių paslaugų sutartį su jos pasirinktu teisininku, tačiau šiuo konkrečiu atveju, atsakovas, nutraukęs sutartį teismo posėdžio išvakarėse, savo atstovavimo santykių neigiamas pasekmes perkėlė kitiems proceso dalyviams, užvilkino bylos nagrinėjimą, sutrikdė teismo darbą. Nurodė, jog akivaizdu, kad proceso šalies bei jo atstovo, advokato tarpusavio santykiai bei interesai negalėjo pasikeisti staiga, atsakovas nesielgė taip, kaip tokioje situacijoje elgtųsi rūpestingas, sąžiningas ir protingas žmogus, todėl privalo prisiimti dėl tokio elgesio galinčias kilti teisines pasekmes. Be to, teismas atsižvelgė į kitų proceso dalyvių pareikštas nuomones, kad dėl UAB „( - )“ veiksmų užvilkintas bylos procesas, proceso šalys patyrė nepatogumų, papildomų bylinėjimosi bei kelionės išlaidų. Teismo posėdis šioje byloje buvo suplanuotas visai darbo dienai, dėl atsakovo veiksmų buvo nepagrįstai išeikvotas ir teismo laikas bei lėšos. Teismas nurodė, kad atsakovo UAB „( - )“ nesąžiningi veiksmai užkerta kelią kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims greitai ir efektyviai apginti savo teises ir teisėtus interesus.

5Teismas pažymėjo, kad teismų praktikoje ne kartą akcentuota, kad savo teisėmis dalyvaujantys byloje asmenys privalo naudotis nepiktnaudžiaudami (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.2 str. 1 d., 1.137 str. 3 d.; CPK 7 str. 2 d.), t. y. savo teises įgyvendinti tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo nepažeidžia ir nevaržo kitų asmenų teisių, nedaro žalos kitiems asmenims, neprieštarauja įgyvendinamos teisės prigimčiai, atitinka civilinio proceso tikslus. Asmuo, kuriam įstatymo suteikiamos tam tikros teisės, kartu privalo vykdyti ir įstatymo jam nustatytus įpareigojimus, kurių būtina laikytis, kad įgyvendinant šias teises, nebūtų pažeidžiamos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai. Ar asmuo laikosi šių reikalavimų, nustatoma analizuojant ar asmuo elgiasi taip, kaip tokioje situacijoje elgtųsi rūpestingas, sąžiningas ir protingas žmogus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2008). Viena proceso šalis privalo teisiškai gerbti kitą šalį, jos teisėtus interesus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad reikalavimo sąžiningai naudotis savo teisėmis pažeidimas yra piktnaudžiavimas teise (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2009). Taigi, visomis procesinėmis teisėmis turi būti naudojamasi sąžiningai, tik pagal jų paskirtį – užtikrinti operatyvų ir teisingą bylos išnagrinėjimą (Konstitucijos 28 str., Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., CPK 7 str.).Pirmosios instancijos teismas vertino, kad byloje yra pakankamai duomenų patvirtinančių, kad atsakovas UAB „( - )“ teismo posėdžio išvakarėse nutraukęs atstovavimo sutartį su kvalifikuotu teisininku, nepasirūpindamas tinkamu įmonės interesų atstovavimu, tyčia elgėsi nesąžiningai, sąmoningai vilkino procesą, veikė prieš greitą ir teisingą bylos išnagrinėjimą.

6Atskiruoju skundu UAB „( - )“ skundžia Visagino miesto apylinkės teismo 2015-11-25 nutartį ir prašo išspręsti klausimą iš esmės – panaikinti atsakovui UAB „( - )“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis paskirtą 2500 Eur baudą.

7Atskiruoju skundu atsakovas nurodo, kad skundžiama nutartis yra naikintina, nes teismas neprašė atsakovo patikslinti ar pateikti teismui papildomus įrodymus, darydamas išvadą, kad atsakovas pareiškime nenurodė jokių svarbių aplinkybių, kodėl teisinių paslaugų sutartis su advokatu buvo nutraukta dieną prieš teismo posėdį. Tuo teismas pažeidė šalių lygiateisiškumo principą. Nurodo, kad įmonė susiduria su finansiniais sunkumais, negalėjo advokatui sumokėti nurodyto dydžio honoraro, derybos su advokatu nepavyko.Be to, atsakovas nurodo, kad teismas skyrė atsakovui baudą, neatsižvelgęs į tai, kad atsakovo UAB „( - )“ advokatė teismo posėdžio metu nurodė, kad tą pačią dieną, 13 val., ji turi paskirtą parengiamąjį posėdį kitoje civilinėje byloje bei kad iki tol nagrinėjamai bylai nepakaks laiko išnagrinėti. Tuo teismas pažeidė teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus.Taip pat atsakovas nurodo, kad 2015-11-30 yra pareiškęs bylą nagrinėjančiam teisėjui nušalinimą.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė UAB „( - )“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

9Teigia, kad atskirojo skundo argumentas, jog teismas neprašė UAB „( - )“ pateikti duomenų yra nepagrįstas, nes atskiruoju skundu atsakovas jokių papildomų duomenų irgi nepateikia. Nurodo, kad byla teisme nagrinėjama jau daugiau nei metus, atsakovas UAB „( - )“ vengia sumokėti ieškovei už atliktus darbus ir vilkina bylos nagrinėjimą. Teigia, kad atsakovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, jo elgesys daro žalą UAB „( - )“ interesams byloje. Pažymi, kad ne finansinių klausimų su advokatais sprendimas ir finansinė padėtis buvo pagrindas skirti baudą, o tai, kad klausimus UAB „( - )“ sprendė bylos nagrinėjimo išvakarėse, pasibaigus teismo darbo laikui ir neinformavo teismo ir kitų bylos šalių, nors tam UAB „( - )“ procese turėjo dvejų mėnesių trukmės pertrauką. Be to, atskirajame skunde nurodyta aplinkybė, kad atsakovas negalėjo sumokėti atstovui honoraro už teisinę pagalbą ir dėl to atstovavimo sutartis buvo nutraukta prieštarauja 2015 m. lapkričio 5 d. susitarime dėl sutarčių nutraukimo 2 punkte nurodytai aplinkybei, kad UAB „( - )“ yra pilnai atsiskaitęs už suteiktas teisines paslaugas. Ieškovė atsiliepimu nurodo, kad 2015-09-08 teismo posėdis nebuvo suplanuotas visai darbo dienai. 2015-09-08 ieškovo atstovė teismo posėdyje prieš pradedant bylos nagrinėjimą informavo teismą ir byloje dalyvaujančius asmenis, kad tapačią dieną 13 val. yra paskirtas parengiamasis teismo posėdis kitoje Visagino miesto apylinkės teismo civilinėje.

10Atskirasis skundas tenkinamas.

11Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėjamu atveju nenustatė nei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas.

12Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria atmestas atsakovo UAB „( - )“ prašymas dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2015-11-05 nutartimi paskirtos baudos panaikinimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir bylos vilkinimą, nesąžiningą elgesį, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

13Pažymėtina, kad pagal CPK 95 straipsnį baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir skundo nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties turinio, atsakovui UAB „( - )“ bauda faktiškai paskirta už nesąžiningus veiksmus, sąmoningą veikimą prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. balandžio 4 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje pagal UAB „( - )“ pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-224/2005, pažymėjo, kad teisė į teisminę gynybą, jos prieinamumą garantuojama pagrindiniuose įstatymuose, įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį.

14Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra elgesys, kuris nustatomas remiantis objektyviais (išoriniais) jo pasireiškimo požymiais (pvz., ieškinio ar kito procesinio dokumento pateikimo aplinkybėmis, jų turiniu, tarp bylos šalių kilusio ginčo pobūdžiu ir jo teisminio nagrinėjimo eiga). Jeigu visuma aplinkybių suponuoja, kad dalyvaujantis byloje jam įstatymo suteikta procesine teise akivaizdžiai naudojasi ne pagal paskirtį, bet siekdamas kitų tikslų (pvz., sąmoningai sukelti nepatogumų kitai šaliai, užvilkinti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą), toks elgesys negali būti toleruojamas ir turi būti pripažįstamas piktnaudžiavimu, kaip tai apibrėžta CPK 95 straipsnyje, kartu taikant tokio veikimo teisines pasekmes.

15Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo konstatuoti, jog atsakovas piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, t.y. teismas nenustatė atsakovo tyčinių veiksmų, tikslo vilkinti procesą nutraukiant atstovavimo sutartį. Tai, kad atsakovas, naudodamasis CPK nustatytomis procesinėmis teisėmis, turėjęs pasirinktą atstovą, nutraukė atstovavimo sutartį su juo vieną dieną prieš teismo posėdį, negali būti vienareikšmiškai vertinama piktnaudžiavimu savo procesinėmis teisėmis realiai siekiant vilkinti procesą, nes akivaizdžių ir objektyvių tokio sąmoningo veikimo ir tikslo požymių nėra. Tai, kad bylos nagrinėjimas vyksta jau virš vienerių metų, atsakovas pateikė teismui patikslintą priešieškinį, neįrodo atsakovo nesąžiningumo, sąmoningo veikimo prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą.

16CK ar Advokatūros įstatymas nenustato terminų prieš kiek laiko iki paskirto teismo posėdžio šalis gali nutraukti atstovavimo sutartį. Įstatymai taip pat nenustato priežasčių dėl kurių sutartis gali būti nutraukta, neįpareigoja dalyvaujančių byloje asmenų atskleisti sutarties nutraukimo priežasčių. CPK 51 str. 6 d. numato, kad atstovas ir atstovaujamasis privalo nedelsdami pranešti teismui apie atstovavimo santykių pabaigą ar pasikeitimą. Jeigu dėl šios pareigos neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo prireikia atidėti bylos nagrinėjimą, teismas gali atstovui ir (arba) atstovaujamajam skirti baudą iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų. Kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties, apie atstovavimo sutarties nutraukimą teismui pranešta 2015-11-04. Byloje nėra duomenų, kad teismui apie atstovavimo santykių pabaigą pranešta uždelsus (tai padaryta sutarties nutraukimo dieną), leidžiamu procesiniu būdu. Taip pat nėra pagrindo laikyti, kad atstovaujamasis jau nuo 2015-09-08 galėjo numatyti atstovavimo santykių pabaigą. Tai, kad apie atstovavimo sutarties pasibaigimą pranešė tik advokatas, bet ne atstovaujamasis, ir pasibaigus darbo dienai, nesudaro pagrindo skirti atsakovui baudą, nes nėra duomenų, kad atstovaujamasis turėjo galimybę pranešti apie sutarties pasibaigimą anksčiau nei jo atstovas ir tai būtų turėję reikšmę proceso eigai. Pastebima, jog pats atsakovo vadovas teismo posėdyje dalyvavo, taigi šalis buvo atstovaujama tinkamo atstovo, atstovavimo sutartis su advokatu buvo nutraukta, tad vargu ar pagrįsta teismo išvada, jog buvo procesinių kliūčių tęsti procesą paskirtame teismo posėdyje ( CPK 246 str.).

17Kitos skunde ir atsiliepime į jį nurodytos aplinkybės konkretaus ginčo sprendimui teisiškai nereikšmingos, todėl dėl jų nepasisakoma.

18Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį, kuri yra naikintina, o klausimas išspręstinas iš esmės (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

19Kadangi atskirasis skundas tenkinamas, ieškovui patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 2 p., teismas

Nutarė

21Visagino miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 25 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti atsakovo UAB „( - )“ prašymą ir panaikinti jai Visagino miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 5 d. nutartimi skirtą baudą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Eigirdas... 2. 2015-11-05 Visagino miesto apylinkės teismo nutartimi atsakovui UAB „( -... 3. 2015-11-25 Visagino miesto apylinkės teismo UAB „( - )“ prašymas dėl... 4. Teismas nurodė, kad teismų informacinės LITEKO sistemos duomenimis... 5. Teismas pažymėjo, kad teismų praktikoje ne kartą akcentuota, kad savo... 6. Atskiruoju skundu UAB „( - )“ skundžia Visagino miesto apylinkės teismo... 7. Atskiruoju skundu atsakovas nurodo, kad skundžiama nutartis yra naikintina,... 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė UAB „( - )“ prašo atskirąjį... 9. Teigia, kad atskirojo skundo argumentas, jog teismas neprašė UAB „( - )“... 10. Atskirasis skundas tenkinamas.... 11. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame... 12. Apeliacijos dalykas – teismo nutarties, kuria atmestas atsakovo UAB „( -... 13. Pažymėtina, kad pagal CPK 95 straipsnį baudai dėl piktnaudžiavimo... 14. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra elgesys, kuris nustatomas... 15. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje nėra... 16. CK ar Advokatūros įstatymas nenustato terminų prieš kiek laiko iki paskirto... 17. Kitos skunde ir atsiliepime į jį nurodytos aplinkybės konkretaus ginčo... 18. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios... 19. Kadangi atskirasis skundas tenkinamas, ieškovui patirtos bylinėjimosi... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 2... 21. Visagino miesto apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 25 d. nutartį panaikinti...