Byla 2S-534-755/2016

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Eigirdas Činka, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo UAB „Autairas“ atskirąjį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 26 d. nutarties, kuria netenkintas atsakovo UAB „Autairas“ prašymas dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-5-724/2016 pagal UAB „Moldeks“ ieškinį atsakovams UAB „Autairas”, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrui, UAB „Šiltas namas”, UAB „Spalvonikos fasadai“ dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, skolos priteisimo ir Ventiliuojamų fasadų sienų plotų ir atliktų darbų nustatymo akto dalies pripažinimo negaliojančia bei atsakovo UAB „Autairas” priešieškinį dėl neteisėto sutarties nutraukimo, skolos, netesybų ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

22014-09-03 nutartimi ieškovo UAB „Moldeks“ ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštas UAB „Autairas“ kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui 31426 Eur (108 420,40 Lt) sumai, o jo nesant ar esant nepakankamai, piniginėms lėšoms ir turtinėms teisėms, priklausančioms atsakovui UAB ,,Autairas“ ir esančioms pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, savininkui uždraudžiant juo disponuoti ar perduoti tretiesiems asmenims, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbo užmokestį savo darbuotojams, mokėti valstybei mokesčius, socialinio draudimo įmokas, atsiskaityti su ieškovu UAB „Moldeks”.

32016-02-02 atsakovas pateikė teismui prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, prašo įpareigoti atsakovą įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą 372109,00 Eur.

4Visagino miesto apylinkės teismo 2016-02-26 nutartimi atsakovo UAB „Autairas“ prašymas dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimo, atmestas. Teismas nurodė, kad atsakovas nepaaiškino, kaip nuostoliai ir negautas pelnas yra susiję su taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, kodėl teikė paskaičiavimus už laikotarpį nuo 2016 m iki 2019 m. Išanalizavęs Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyrius raštą, nustatė, kad disponavimas žemės sklypu, adresu Panevėžio r. sav., ( - ) šen., ( - ) k., unikalus Nr. ( - ), apribotas ne tik Visagino miesto apylinkės teismo nutartimi šioje civilinėje byloje, bet ir Vilniaus apylinkės teismo nutartimi kitoje civilinėje byloje, t.y. nepriklausomai nuo šioje byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių žemės sklypas vis tiek yra areštuotas. Teismas pažymėjo, kad laikinosios apsaugos priemonės yra laikino pobūdžio ir visuomet yra susijusios su tam tikrais suvaržymais, todėl vien tai, kad atsakovas patiria tam tikrus nepatogumus, nėra pagrindas pripažinti, jog dėl jų taikymo jis jau patyrė nuostolių ar jie gali atsirasti ateityje. Teismas nurodė, kad iš teismų informacinės LITEKO sistemos duomenų matyti, kad 2016-01-22 Panevėžio apygardos teisme išnagrinėta civilinė byla Nr. eB2-303-198/2016 pagal ieškovo UAB „Autairas“ ieškinį atsakovui UAB „Moldeks“ dėl bankroto bylos iškėlimo, kurioje teismas išanalizavęs UAB „Moldeks“ pateiktus dokumentus ir kuriais atsakovas remiasi šiame pareiškime, konstatavo, jog UAB „Moldeks“ yra moki ir gali vykdyti savo įsipareigojimus, kadangi iš pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, kad UAB „Moldeks“ 2015-11-30 turi turto už 290 709 Eur (ilgalaikio turto – 113 713 Eur, trumpalaikio turto – 176 996 Eur ), įsipareigojimų – 136157 Eur. Pradelstų įsipareigojimų UAB „Moldeks“ neturi, įsiskolinimo valstybei, valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, darbuotojams nėra. UAB „Moldeks“ turtas neįkeistas, bendrovė niekam nėra paskelbusi arba kitaip pranešusi, kad negali atsiskaityti su kreditoriais. Vykdomų išieškojimų UAB „Moldeks“ atžvilgiu nėra. Kitų įrodymų, kad teismas galėtų daryti priešingą išvadą atsakovas kartu su prašymu nepateikė, t.y. neįrodė, jog sprendimo įvykdymas ateityje gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismas konstatavo, kad atsakovas, teikdamas prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimo, neįrodė, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo gali atsirasti nuostolių, neįrodė ir nepagrindė nuostolių dydžio, neįrodė, kad dėl kokių nors ieškovo veiksmų ar kitų aplinkybių, atsakovo nuostolių atlyginimas ateityje gali būti apsunkintas arba pasidarys nebeįmanomas, todėl prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimo, atmestinas.

5Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Autairas“ prašo panaikinti Visagino miesto apylinkės teismo 2016-02-26 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – įpareigoti UAB „Moldeks“ užtikrinti UAB „Autairas“ galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimą, įmokant į teismo sąskaitą 372 103 Eur dydžio sumą arba pateikti šiai sumai banko garantiją.

6Atsakovas nurodo, kad teismas neįvertino pateiktų dokumentų, jų eiliškumo ir svarbos. Pažymi, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyriaus raštu jis įrodinėjo teismui, jog negali pertvarkyti sklypo kadastro duomenų, paskirties, įregistruoti 15 namų valdų. Be to, nurodo, jog teismui priimant sprendimą, turėjo būti žinoma apie Panevėžio apygardos teismo 2016-02-04 nutartį civilinėje byloje Nr. eB2-358-544/2016, kurioje teismas sustabdė atsakovo turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų realizavimą ir išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus, išduotus pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus. Taip pat teismas turėjo galimybę matyti informaciją, esančią turto registre, ir nekonstatuoti, kad nepriklausomai nuo šioje byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių žemės sklypas vis tiek yra areštuotas Vilniaus apylinkės teismo nutartimi kitoje civilinėje byloje. Nurodo, kad teikė teismui paskaičiavimus per 2016-2019 metus galimai prarastų pajamų. Nurod,kad civilinė byla nagrinėjama nuo 2014-09-17 ir taikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra laikini nepatogumai, o realūs atsakovo patirti nuostoliai, jos yra neadekvačios ir nelygiateisiškos, nes atsakovui yra areštuotas nekilnojamasis turtas, o ieškovei tik kilnojamasis turtas ir piniginės lėšos, dėl ko, teigia, Panevėžio apygardos teismas 2016-02-17 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-229-755/2016 panaikino Visagino miesto apylinkės teismo 2015-11-25 nutartį ir išsprendė klausimą iš esmės. Nurodo, kad teismas konstatavo jog UAB „Moldeks“ yra moki, bet neatsižvelgė į tai, kad 2016-01-22 nutartis neįsiteisėjusi ,atsakovas ją atskiruoju skundu apskundė. Be to, atsakovas nurodo, kad jam 2016-03-07 nutartimi yra iškelta restruktūrizavimo byla, todėl, vadovaujantis CPK 83 str. 1 d. 8 p., jis yra atleistas nuo žyminio mokesčio.

7Atsiliepimų į atsakovės atskirąjį skundą ieškovė UAB „Moldeks“ prašo atskirąjį skundą atmesti arba palikti nenagrinėtą atsakovei nesumokėjus žyminio mokesčio. Ieškovė nurodo, kad nors teismas sustabdė UAB „Autairas“ turto realizavimą ir išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus, tačiau atsakovės turtui taikyti areštai nėra panaikinti ir teismų nutartimis taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja. Nepriklausomai nuo šioje byloje taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovo žemės sklypas vis tiek yra areštuotas. Atsakovo teiginiai, kad jis per 2016-2019 m. laikotarpį yra numatęs uždirbti 372109 Eur pelną negali pagrįsti ir nepagrindžia galimų UAB „Autairas“ nuostolių. Atsakovas nepagrindžia galimų nuostolių dydžio. Iš nacionalinės žemės tarnybos rašto matyti, kad UAB „Autairas“ prašymas dėl žemės sklypo pertvarkymo nebuvo tenkintas, nes atsakovas prašė priimti sprendimą dėl žemės sklypo padalijimo į 32 žemės sklypus, kurie nuosavybės teise priklauso trims asmenims, bet pateikė tik penkiolikos žemės sklypų kadastro duomenų bylas. Tvirtina, kad atsakovas taip pat neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių priežastinio ryšio su galimais patirti nuostoliais. Pažymi, kad Panevėžio apygardos teismo 2016-01-22 nutartis, kurioje nurodyta, kad UAB „Moldeks“ yra moki, jau yra įsiteisėjusi. Nurodo, kad pats atsakovas nesirūpina proceso operatyvumu, už tai jam buvo paskirta bauda.

8Atskirasis skundas netenkinamas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

10Nagrinėjamojoje byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas atsakovo prašymas dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo.

11Atskiruoju skundu atsakovas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas jos prašymą nevertino jos pateiktų duomenų. Konstatuotina, kad iš skundžiamos teismo nutarties motyvuojamosios dalies matyti, kad teismas vertino tiek Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyriaus 2015-11-02 raštą, tiek atsakovo pateiktus paskaičiavimus apie nuostolius (lentelę) bei dėl jų motyvuotai pasisakė. Apeliacinės instancijos teismas vertina, kad šie atsakovo pateiki duomenys nepatvirtina, jog atsakovas patiria ar gali patirti nuostolius dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių šioje byloje, juo labiau, kad civilinėje byloje jau yra priimtas teismo 2016-03-29 teismo sprendimas, kuriuo ieškovo ieškinys tenkintas iš dalies. Be to, iš nurodyto Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos rašto matyti, kad atsakovės prašymas pertvarkyti žemės sklypą netenkintas ir tuo motyvu, kad ji prašė priimti sprendimą dėl žemės sklypo padalijimo į 32 žemės sklypus, tačiau pateikė tik 15 žemės sklypų kadastro duomenų bylas (t.6, b.l. 17).Taigi, nepaisant teismo taikytos priemonės prašymas sklypą pertvarkyti dėl šios priežasties negalėjo būti atliktas. Duomenų, jog skundo nagrinėjimo laikui situacija būtų pasikeitusi nepateikta.

12Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pateiktą medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovas neįrodė, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo gali atsirasti nuostolių, neįrodė ir nepagrindė jų dydžio, neįrodė, kad dėl kokių nors ieškovo veiksmų ar kitų aplinkybių atsakovo nuostolių atlyginimas ateityje gali būti apsunkintas arba pasidarys nebeįmanomas. Atskirojo skundo argumentai šių teismo išvadų nepaneigia.

13Atskiruoju skundu nagrinėjamos bylos kontekste nepagrįstai akcentuojama ta aplinkybė, jog Panevėžio apygardos teismas 2016-02-04 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-358-544/2016 sustabdė atsakovo turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų realizavimą ir išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus, išduotus pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus. Nurodytų veiksmų sustabdymas nepanaikino atsakovo atžvilgiu taikytų laikinųjų apsaugos priemonių kitose bylose. Kadangi iš Turto arešto aktų registro duomenų matyti, kad atsakovo turtui taikomas areštas ir be laikinųjų apsaugos priemonių taikymo šioje byloje, apeliacinės instancijos teismas vertina, kad nėra pagrindo išvadai, kad būtent dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių šioje byloje, atsakovas patirs ar patiria nuostolius,o teigiant priešingai, atsakovas būtent to neįrodė.

14Apeliacinės instancijos teismas su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad UAB „Moldeks“ yra moki ir gali vykdyti savo įsipareigojimus, sutinka ir konstatuoja, kad tokia išvada yra pagrįsta, nes tokia aplinkybė yra konstatuota įsiteisėjusia 2016-01-22 Panevėžio apygardos teismo nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-303-198/2016.Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta tenkinti atskirąjį skundą jame išdėstytais motyvais nėra pagrindo.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16Visagino miesto apylinkės teismo 2016 m. vasario 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Priteisti iš UAB „Autairas“ (j.a.k. ( - )) 28 Eur žyminio mokesčio valstybės naudai už pateiktą atskirąjį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai