Byla e2S-513-883/2019
Dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 663 straipsnio 4 dalies nustatytų ribojimų taikymo, uždraudžiant nukreipti išieškojimą į vienintelį gyvenamąjį būstą; suinteresuoti asmenys byloje antstolė E. M., UAB „Akmenės vandenys“ ir UAB „Akmenės energija“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena Stasiūnienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės (suinteresuoto asmens) uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Akmenės energija“ atskirąjį skundą dėl Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2019 m. gegužės 29 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjos J. U. prašymą dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 663 straipsnio 4 dalies nustatytų ribojimų taikymo, uždraudžiant nukreipti išieškojimą į vienintelį gyvenamąjį būstą; suinteresuoti asmenys byloje antstolė E. M., UAB „Akmenės vandenys“ ir UAB „Akmenės energija“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja J. U. (toliau – pareiškėja) kreipėsi į teismą ir, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 663 straipsnio 4 dalimi, prašė nenukreipti išieškojimo į jos paskutinį gyvenamąjį būstą – butą ( - ). Nurodė, kad antstolė E. M. vykdo vykdomąsias bylas dėl skolų, kurios susidarė už teiktas komunalines paslaugas, išieškojimo iš pareiškėjos (skolininkės) kreditorių UAB „Akmenės energija“ ir UAB „Akmenės vandenys“ naudai. Pareiškėjos įsiskolinimas susidarė dėl mažų pajamų, todėl antstolė areštavo jos vienintelį butą, kuriame pareiškėja gyvena. Pareiškėjai nustatytas 50 proc. darbingumas (neterminuotai), šiuo pagrindu ji gauna 127,40 Eur šalpos neįgalumo pensija. Jeigu paskutinis butas būtų parduotas iš varžytinių – pareiškėja neturėtų kur gyventi bei negalėtų įsigyti ar išsinuomoti kito buto.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

82.

9Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmai 2019 m. gegužės 29 d. nutartimi pareiškėjos prašymą tenkino. Nustatė, kad priverstiniai skolų išieškojimai iš pareiškėjos (skolininkės) suinteresuotiems asmenims (išieškotojams) UAB „Akmenės energija“ ir UAB „Akmenės vandenys“ vykdomosiose bylose ( - ) negali būti išieškomi iš paskutinio pareiškėjos būsto – buto( - ).

103.

11Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad antstolė vykdo priverstinį išieškojimą iš pareiškėjos (skolininkės) suinteresuotų asmenų (kreditorių) UAB „Akmenės energija“ ir UAB „Akmenės vandenys“ naudai (įsiskolinimas kreditoriams ir vykdymo išlaidos viršija keturių tūkstančių eurų sumą). Teismas konstatavo, jog įsiskolinimai susidarė už sunaudotus energijos išteklius ir komunalines paslaugas. Be to, pareiškėjai pritaikyta priverstinio išieškojimo priemonė – vienintelio gyvenamojo būsto – buto, kuriame pareiškėja gyvena viena, areštas. Pareiškėjai nustatytas 50 proc. darbingumo lygis (neterminuotai) dėl vaikystėje netektos plaštakos (gauna 127,40 Eur šalpos neįgalumo pensija); nuo 2019 m. kovo 12 d. pareiškėja dirba ( - ) ir gauna minimalų darbo užmokestį; kiekvieną mėnesį iš gaunamų pajamų priverstiniam vykdymui išskaičiuojama apie 130 Eur. Pareiškėjos įsiskolinimas susidarė dėl nesugebėjimo prižiūrėti įsigyto buto, dėl socialinių įgūdžių stokos. Byloje nėra duomenų, kad pareiškėja vengtų vykdyti prievoles, priešingai pareiškėja yra sudariusi sutartis dėl nepriteistų įsiskolinimų sumokėjimo dalimis sutartyse numatytais terminais. Pareiškėja yra įgijusi dažytojo bei aukštalipio specialybę, taip pat valytojos specialybę. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas sprendė, kad pareiškėja pagal savo galimybes siekia sumažinti susidariusį įsiskolinimą.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

134.

14Apeliantė (suinteresuotas asmuo) UAB „Akmenės energija“ prašo Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2019 m. gegužės 29 d. teismo nutartį panaikinti ir išspęsti klausimą iš esmės – panaikinti 2019 m. gegužės 29 d. Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų civilinėje byloje Nr. e2VP-2680-1048/2019 priimtą nutartį ir netenkinti pareiškėjos prašymo ar grąžinti bylą nagrinėti iš naujo Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmams. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

154.1.

16Pareiškėja savo pareigos susimokėti mokesčius apeliantei nevykdė ilgą laiką, todėl buvo priteistos skolos. Antstolė turi pagrindą nukreipti pagrindą į pareiškėjos nekilnojamąjį turtą. Pažymėjo, jog pareiškėja vengia mokėti skolas, nesitvarko socialinių pašalpų ir kompensacijų už šilumos tiekimą. Įsiskolinimai susidarė dėl pareiškėjos vengimo mokėti skolas, o vertinti, kad skola susidarė dėl sunkios materialinės padėties, nėra pagrindo. Teismas neargumentavo, kuo grindžiami lūkesčiai dėl skolininkės finansinės padėties pasikeitimo.

174.2.

18Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas nevertino aplinkybės – pareiškėjos būtinumo gyventi paskutiniame gyventi bute; pareiškėja gauna nedideles pajamas ir gyvena viena dviejų kambarių bute, nors galėtų gyventi vieno kambario bute pagal gaunamas pajamas ir šeimos sudėtį. Teismo posėdžio metu pareiškėja nurodė, jog bandė butą parduoti arba iškeisti į vieno kambario butą, todėl galima daryti išvadą, jog pareiškėjai nėra būtina gyventi paskutiniame bute.

194.3.

20Teismas neapibrėžė, kuriam terminui nustatomas draudimas nukreipti išieškojimą į skolininkės gyvenamąjį būstą, nenustatė termino skolų grąžinimui.

215.

22Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja prašo atskirąjį skundą atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiuo esminiu argumentu:

235.1.

24Pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, atitinka visas įstatymo numatytas sąlygas. Pareiškėja elgiasi sąžiningai ir bando, kiek galėdama grąžinti susidariusias skolas. Dėl neįgalumo bei visuomenės požiūrio į neįgalius asmenis pareiškėjai buvo sunku susirasti darbą. Tačiau darbą turi, nori dirbti ir gauti pajamų ir nebijo, kad antstolė nuskaičiuos gaunamas pajamas. Pareiškėjos skolos susidarė kai turėjo išsikelti iš vaikų globos namų. Tuo metu neturėjo artimo asmens, kuris galėtų pamokinti ir/ar patarti, kaip toliau gyventi.

25Teismas

konstatuoja:

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

27teisiniai argumentai ir išvados

28Atskirasis skundas netenkintinas

296.

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą bei analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

317.

32Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria tenkintas pareiškėjos prašymas nenukreipti išieškojimo į paskutinį gyvenamąjį būstą, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

338.

34Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko bei trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Lietuvos Respublikos Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis), t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko bei kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia ir tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą.

359.

36CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. CPK 663 straipsnyje numatyti apribojimai, taikomi išieškant iš fizinių asmenų turto. Pagal 663 straipsnio 4 dalį, teismas skolininko ar jo šeimos narių prašymu po to, kai butas ar gyvenamasis namas išieškant sumas, nesumokėtas už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas, yra areštuotas, gali nustatyti, kad nebūtų išieškoma iš paskutinio buto, gyvenamojo namo ar jų dalies, būtinų šiems asmenims gyventi. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad CPK 663 straipsnio 4 dalis taikytina esant tokioms sąlygoms: 1) skolininko skola atsirado dėl nesumokėtų mokesčių už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas; 2) dėl to skolininkui pritaikyta priverstinio išieškojimo priemonė – paskutinio buto, gyvenamojo namo ar jo dalies, būtino skolininkui ir jo šeimos nariams gyventi, areštas; 3) skolininkas ar jo šeimos nariai yra invalidai, socialiai remtini asmenys arba turi nepilnamečių vaikų; 4) skolininkas ar jo šeimos nariai yra padavę apylinkės teismui prašymą nenukreipti išieškojimo į butą, gyvenamąjį namą ar jo dalį, būtinus šiems asmenims gyventi; 5) skola nepadengta dėl skolininko sunkios materialinės padėties (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2006, 2014 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-71/2014). Ši teisės norma vertintina kaip socialinį tikslą turinti nepilnamečių vaikų, invalidų (neįgaliųjų) ir socialiai remtinų asmenų procesinė garantija – pagal galimybes apsaugoti juos nuo paskutinio gyvenamojo būsto praradimo. Esant jos taikymo sąlygoms, viešasis interesas lemia išieškotojo dispozityvumo ir galimybės nukreipti išieškojimą į paskutinį gyvenamąjį būstą ribojimą, prioritetą suteikiant socialiniam aspektui (Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-892-232/2015).

3710.

38Nagrinėjamos bylos duomenimis nustatyta, kad antstolė pareiškėjos atžvilgiu vykdo vykdomąsias bylas ( - ). Iš pareiškėjos (skolininkės) vykdomi šie priverstiniai išieškojimai apeliantės (kreditoriaus) naudai vykdomosios bylos ( - ). Pareiškėja su kreditoriais UAB „Akmenės energija“ ir UAB „Akmenės vandenys“ yra sudariusi sutartis, pagal kurias pareiškėja įsipareigojo mokėti nepriteistą įsiskolinimą dalimis per sutartyse numatytą laikotarpį.

3911.

40Nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi, atskiruoju skundu apeliantė ginčija penktosios CPK 663 straipsnio 4 dalies taikymo sąlygos egzistavimą (10 nutarties punktas). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nors pirmosios instancijos teismas tiesiogiai nekonstatavo, kad pareiškėja nepadengia skolų dėl sunkios materialinės padėties, tačiau iš skundžiamos nutarties turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas pripažino egzistuojant visas CPK 663 straipsnio 4 dalies taikymo sąlygas, ką, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstai.

4112.

42Pažymėtina, kad teismai, spręsdami invalidų ir kitų socialiai remtinų asmenų teisių ir teisėtų interesų gynimo klausimus, turi būti aktyvūs (179 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2006, 2014 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-454/2014). To reikalauja viešasis interesas. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškėjos prašymą turėjo pakankamai įrodymų ir vertino vykdomus išieškojimus iš pareiškėjos remdamasis antstolės pateiktais duomenimis. Teismas taip pat atsižvelgė į teismų informacinės sistemos LITEKO išrašą apie asmens darbovietę ir mokamas išmokas, gautas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuriame nurodyta, kad pareiškėja nuo 2019 m. kovo 12 d. gauną atlyginimą už darbą iš ( - ). Iki tol pareiškėja gaudavo tik šalpos neįgalumo pensiją ir šios aplinkybės patvirtina pareiškėjos materialinės padėties sunkumą, sąlygojusį negalėjimą padengti skolų. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta apeliacinės instancijos teismas, suinteresuoto asmens argumentus dėl penktosios CPK 663 straipsnio 4 dalies taikymo sąlygos nebuvimo atmeta. Nagrinėjamu atveju duomenų, kad pareiškėja elgėsi nesąžiningai ir galimai piktnaudžiauja savo teise, nėra.

4313.

44Sutiktina su atskirojo skundo motyvais, kad pareiškėjai nemažinant savo įsipareigojimų apeliantei yra pažeidžiami turtiniai interesai, tačiau įvertinant šiuo pažeidimu sukeliamus neigiamus padarinius apeliantei, galima išvada, kad šiuo atveju apeliantei sukeliamų neigiamų pasekmių reikšmė yra daug kartų mažesnė, nei neigiamų pasekmių mastas pareiškėjai, nukreipus išieškojimą į paskutinį gyvenamąjį būstą.

4514.

46Atskirojo skundo argumentai, kad teismas CPK 663 straipsnio 4 dalyje numatytą draudimą pritaikė neterminuotai, kad nenustatė termino skolų grąžinimui, kad pareiškėja galėtų gyventi mažesniame bute, kad pareiškėja galėtų kreiptis į savivaldybę dėl socialinės pašalpos gavimo, nedaro įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui. Pažymėtina, kad pareiškėja turi siekti dengti skolą apeliantei, stengdamasi kiek įmanoma gerinti turtinę padėtį (aktyviau dalyvauti darbo rinkos programose; stengtis įsidarbinti; sudaryti skolų mokėjimo grafiką; minimaliai tam tikra dalimi mokėti susidariusį įsiskolinimą). Šiuo atveju, apeliacinės instancijos teismas atkreipia pareiškėjos dėmesį į tai, kad pareiškimo dėl neišieškojimo iš paskutinio būsto tenkinimas nereiškia, kad pareiškėja atleidžiama nuo kreditorinių įsipareigojimų vykdymo.

4715.

48Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, jos naikinti atskirajame skunde nurodytais teisiniais argumentais nėra pagrindo. Esant šioms aplinkybėms, skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

49Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

50Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2019 m. gegužės 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja J. U. (toliau – pareiškėja) kreipėsi į teismą ir,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. 2.... 9. Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmai 2019 m. gegužės 29 d. nutartimi... 10. 3.... 11. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad antstolė vykdo priverstinį... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 13. 4.... 14. Apeliantė (suinteresuotas asmuo) UAB „Akmenės energija“ prašo Telšių... 15. 4.1.... 16. Pareiškėja savo pareigos susimokėti mokesčius apeliantei nevykdė ilgą... 17. 4.2.... 18. Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas nevertino aplinkybės –... 19. 4.3.... 20. Teismas neapibrėžė, kuriam terminui nustatomas draudimas nukreipti... 21. 5.... 22. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėja prašo atskirąjį skundą... 23. 5.1.... 24. Pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, atitinka visas... 25. Teismas... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 27. teisiniai argumentai ir išvados... 28. Atskirasis skundas netenkintinas... 29. 6.... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 31. 7.... 32. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria tenkintas pareiškėjos... 33. 8.... 34. Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos... 35. 9.... 36. CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva... 37. 10.... 38. Nagrinėjamos bylos duomenimis nustatyta, kad antstolė pareiškėjos... 39. 11.... 40. Nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi, atskiruoju skundu... 41. 12.... 42. Pažymėtina, kad teismai, spręsdami invalidų ir kitų socialiai remtinų... 43. 13.... 44. Sutiktina su atskirojo skundo motyvais, kad pareiškėjai nemažinant savo... 45. 14.... 46. Atskirojo skundo argumentai, kad teismas CPK 663 straipsnio 4 dalyje numatytą... 47. 15.... 48. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 49. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 50. Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2019 m. gegužės 29 d. nutartį...