Byla 2-1079/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Lifosa“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2011 m. kovo 1 d. (turi būti 2012 m. kovo 1 d.) nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-80-544/2012, kuria iš dalies patenkintas bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kerasta“ bankroto administratoriaus skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė DNB bankas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių skyrius, T. S., akcinė bendrovė Ūkio bankas.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Panevėžio apygardos teismas 2009 m. spalio 16 d. nutartimi UAB „Kerasta“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, nutartis įsiteisėjo 2009 m. lapkričio 19 d.; 2010 m. gruodžio 6 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir paskelbta likviduojama dėl bankroto.

52011 m. gruodžio 16 d. BUAB „Kerasta“ kreditorių susirinkimas trečiuoju darbotvarkės klausimu tvirtinti administratoriaus veiklos 2011 m. birželio 2 d. – 2011 m. gruodžio 16 d. laikotarpiu ataskaitą nutarimo nepriėmė, penktuoju darbotvarkės klausimu patvirtino bendrą

630 000 Lt (įskaitant mokesčius) administravimo išlaidų sąmatą už visą įmonės bankroto administravimo laikotarpį - iš kurių 20 000 Lt (įskaitant mokesčius) nustatė atlyginimą administratoriui, o 10 000 Lt (įskaitant mokesčius) skyrė kitoms administravimo išlaidoms. Administratoriaus teigimu, kreditoriai, svarstydami veiklos ataskaitą, klausimų ar pastabų dėl jos nepateikė, nenurodė administratoriaus neatliktų ar netinkamai atliktų veiksmų. Iki kreditorių susirinkimo dienos nė vienas kreditorius nesikreipė į administratorių dėl papildomos informacijos suteikimo, todėl kreditoriai neturėjo pagrindo netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos. Administratorius taip pat nesutinka su patvirtinta 30 000 Lt administravimo išlaidų sąmata, nes tokiu būdu kreditoriai iš esmės pakeitė ankstesniu nutarimu nustatytą 73 000 Lt (su PVM) atlyginimo administratoriui ir administravimo išlaidų dydį. Toks pakeitimas, administratoriaus nuomone, yra neteisingas, nepagrįstas, nesąžiningas ir neatitinka ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalies kriterijų, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų (CK 1.5 straipsnis). Administratorius kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti BUAB „Kerasta“ 2011 m. gruodžio 16 d. kreditorių susirinkimo nutarimus trečiuoju ir penktuoju klausimais negaliojančiais ir patvirtinti BUAB „Kerasta“ administratoriaus 2011 m. birželio 2 d. – 2011 m. gruodžio 16 d. veiklos ataskaitą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Panevėžio apygardos teismas 2011 m. kovo 1 d. (turi būti 2012 m. kovo 1 d.) nutartimi BUAB „Kerasta“ administratoriaus pareiškimą iš dalies tenkino - panaikino visus 2011 m. gruodžio 16 d. kreditorių susirinkimo nutarimus ir perdavė jame spręstus klausimus kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo. Teismo nustatė, kad buvo pažeista 2010 m. birželio 15 d. BUAB „Kerasta“ kreditorių susirinkimo nutarimu nustatyta kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka ir, kreditorių teigimu, pranešimo apie 2011 m. gruodžio 16 d. kreditorių susirinkimą ir jo priedų pavėluotas gavimas apribojo jiems galimybę pasiaiškinti dėl ankstesniame kreditorių susirinkime administratoriui pateiktų įpareigojimų įvykdymo, dėl papildomos informacijos pateikimo administravimo išlaidų klausimu, nes administratorius ne vieną kartą buvo įpareigotas įvykdyti kreditorių pavedimus, tačiau jų tinkamai ir laiku neįvykdydavo. Vien tik nustatytos kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimas savaime nebūtų pagrindas konstatuoti kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų negaliojimą, tačiau nagrinėjamu atveju dėl padaryto pažeidimo, teismo vertinimu, galėjo būti priimti neteisėti nutarimai (trečiuoju darbotvarkės klausimu nutarimas liko nepriimtas). Kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimas galėjo turėti įtakos tam, kad į kreditorių susirinkimą atvyko tik 2, o raštu balsavo tik 3 kreditoriai iš 42. 2011 m. gruodžio 16 d. susirinkime dėl administratoriaus veiklos ataskaitos kreditoriai iš viso nepriėmė jokio sprendimo, todėl teismas sprendė, kad bet kokiu atveju šis klausimas turi būti perduotas nagrinėti kreditorių susirinkimui iš naujo.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10BUAB „Kerasta“ kreditorius UAB „Lifosa“ atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2011 m. kovo 1 d. (turi būti 2012 m. kovo 1 d.) nutartį panaikinti ir administratoriaus skundą atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teismas peržengė skundo ribas ir priėmė nutarimą dėl skunde nepareikštų reikalavimų. Teismas nepagrįstai sprendė, kad dėl pavėluoto pranešimo kreditorių susirinkimą dalyvavo mažas kreditorių skaičius. Ši aplinkybė nesudaro pagrindo naikinti visus ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimus. Visuose BUAB „Kerasta” kreditorių susirinkimuose dalyvavo mažas kreditorių skaičius ir administratorius apie visus susirinkimus pranešdavo arba juos organizuodavo, pažeisdamas kreditorių nustatytą pranešimo terminą, tačiau dėl to susirinkimų nutarimų kreditoriai neskundė.

122. Teismas, panaikindamas visus kreditorių susirinkimo nutarimus, pažeidė kreditorių interesus. Ketvirtuoju darbotvarkės klausimu buvo svarstyta ir nuspręsta dėl likusio neparduoto BUAB „Kerasta” nekilnojamojo turto pardavimo ir kainos; šeštuoju - dėl debitorinių skolų išieškojimo; septintuoju – dėl administratoriaus įpareigojimo kreiptis į teismą dėl BUAB „Kerasta“ bankroto pripažinimo tyčiniu. Panaikinęs visus kreditorių susirinkimo nutarimus, teismas iš esmės ne apgynė, bet pažeidė viešąjį interesą, nes apgynė administratoriaus neveikimą.

133. Teismas neįvykdė CPK 299 straipsnio nuostatų - nustatęs, kad administratorius pažeidė nustatytą kreditorių informavimo apie susirinkimą tvarką (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 15, 20 punktus), nepriėmė atskirosios nutarties dėl kreipimosi į bankroto administratoriaus veiklą kontroliuojančią instituciją.

14BUAB „Kerasta kreditorius T. S. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir kreditoriaus UAB „Lifosa“ atskirąjį skundą tenkinti. Atsiliepimą grindžia UAB „Lifosa“ atskirojo skundo argumentais.

15BUAB „Kerasta administratorius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

161. Administratorius pripažįsta, kad kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka buvo pažeista. Tačiau vien ta aplinkybė, kad kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimais balsavo nedidelė dalis kreditorių, nelemia teismo konstatuoto fakto, kad šis pažeidimas galėjo įtakoti kitokius kreditorių susirinkimo sprendimus. Kita vertus, kreditoriai šiuos klausimus gali išspręsti naujai ir tinkamai sušauktame kreditorių susirinkimas, todėl priimta teismo nutartis apelianto, kitų kreditorių ir bankrutavusios įmonės teisių nepažeidė.

172. Skundžiama nutartimi nebuvo sustabdytas BUAB “Kerasta” turto realizavimas. Administratorius, vadovaudamasis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, sustabdė šio turto pardavimą iki ginčo šioje byloje pabaigos arba naujo kreditorių susirinkimo sprendimo.

183. Kreditorių susirinkimas septintuoju darbotvarkės klausimu nutarimo nepriėmė, o susirinkimo protokole įrašyti įpareigojimai administratoriui ginčyti BUAB „Kerasta“ sandorius yra rekomendacinio pobūdžio.

19BUAB „Kerasta“ kreditorius AB DNB bankas palaiko UAB „Lifosa“ atskirąjį skundą ir prašo skundžiamą nutartį panaikinti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

201. Teismas netinkamai vertino teisiškai reikšmingas bylos aplinkybes, todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad organizuojant 2011 m. gruodžio 16 d. BUAB „Kerasta“ kreditorių susirinkimą administratoriaus padaryti procedūriniai pažeidimai sąlygojo susirinkime priimtų nutarimų neteisėtumą. Teismas išėjo už administratoriaus skundo ribų bei nepagrįstai panaikino visus kreditorių susirinkimo nutarimus.

212. Teismas pažeidė visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus ir sudarė sąlygas bankroto administratoriui toliau vilkinti bankroto procedūras bei nevykdyti ĮBĮ nustatytų pareigų bei kreditorių susirinkimo įpareigojimų.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Pagal atskirojo skundo, kuriuo ginčijamas pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas, argumentus, apeliacijos dalyką sudaro teismo teisė bankroto bylose peržengti skundo dėl kreditorių susirinkime priimtų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo ribas. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrinama ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

24Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas (toliau - ĮBĮ). Bankrutuojančios įmonės kreditoriai bankroto byloje savo teises gina kreditorių susirinkimuose pagal teismo patvirtinus jų kreditorinius reikalavimus. Kreditorių susirinkimas sprendžia tiek pagrindinius su įmonės tolesniu teisiniu likimu susijusius, tiek ir einamuosius klausimus: įmonės turto pardavimo tvarkos nustatymo, likvidavimo procedūros (ne)pradėjimo, ūkinės komercinės veiklos tęstinumo ir pan. (ĮBĮ 23 straipsnis).

25Administratorius kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti 2011 m. gruodžio 16 d. BUAB „Kerasta“ kreditorių susirinkimo trečiuoju ir penktuoju darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi panaikino visus šio susirinkimo nutarimus. Atskirasis skundas grindžiamas nepagrįstu skundo ribų peržengiamu ir šiuo peržengimu padarytu BUAB „Kerasta“ kreditorių teisių pažeidimu.

26Dėl administratoriaus skundo ribų peržengimo

27Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad bankroto bylos priskirtinos prie bylų, kuriose yra viešojo intereso, todėl jose teismas turi teisę ir privalo, kai to reikia dėl viešojo intereso apsaugos, nukrypti nuo bendrųjų civilinių teisinių dispozityviškumo ir rungtyniškumo principų. Pasisakydama dėl atskirojo skundo argumentų, kuriais apeliuojama į išėjimą už administratoriaus skundo ribų, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad kasacinio teismo praktikoje yra nurodyta, jog teismas, spręsdamas bylą, kurioje viena iš šalių yra bankrutuojanti įmonė, turėtų būti aktyvus, nes to reikalauja viešasis interesas ir, siekdamas apsaugoti kreditorių interesus bei užtikrinti tinkamą bankrutuojančios įmonės teisių ir turto apsaugą, vadovaudamasis viešuoju interesu, turi teisę peržengti reikalavimų ribas (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje bankrutuojanti Kauno miesto savivaldybės įmonė „Namų priežiūra“ v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-383/2006; 2008 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Ekmecha“ v. UAB „Juvasta“, bylos Nr. 3K-3-226/2008).

28Sprendžiamas ginčas kilęs bankroto byloje, todėl skundo ribų peržengimas, siekiant apginti bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesus, nėra laikomas procesinių teisių pažeidimu, kuris lemtų skundžiamo procesinio sprendimo panaikinimą. Tačiau apeliantas kvestiuonuoja pirmosios instancijos teismo nutartį, motyvuodamas tuo, kad būtent skundo ribų peržengimu ir buvo pažeistos bankrutavusios įmonės ir jos kreditorių teisės ir teisėti interesai. Šiuos apelianto argumentus teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais.

29Bylos duomenys liudija, kad 2011 m. gruodžio 16 d. BUAB „Kerasta“ kreditorių susirinkimo metu buvo sprendžiami klausimai dėl BUAB „Kerasta“ susirinkimo darbotvarkės; kreditorių susirinkimo sekretoriaus; administratoriaus veiklos 2011 m. birželio 2 d. – 2011 m. gruodžio 16 d. ataskaitos tvirtinimo; likusio neparduoto turto pardavimo kainos ir tvarkos nustatymo; atlyginimo administratoriui ir administravimo išlaidų, teisinių bei turto apsaugos išlaidų patikslintos sąmatos tvirtinimo; debitorinių įsiskolinimų išieškojimo ir kiti klausimai. Susirinkimo darbotvarkė liudija, kad buvo sprendžiama dėl svarbiausių bankrutuojančios įmonės klausimų. Tuo tarpu administratorius prašė teismo pripažinti negaliojančiais tik trečiuoju ir penktuoju darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus, kuriais nepatvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita ir patvirtinta bendra 30 000 Lt (su mokesčiais) administravimo išlaidų sąmata. Pagal kreditorių atsiliepimų į administratoriaus skundą turinį, ginčijami sprendimai priimti dėl administratoriaus neveikimo ir ĮBĮ nustatytų pareigų nevykdymo. Kreditoriai akcentavo, kad administratoriaus atlyginimas ir veiklos išlaidos sumažintos dėl netinkamai vykdomų bankroto procedūrų – administratorius nesikreipia į teismą dėl debitorinių skolų išieškojimo, neginčija įmonei nepalankių sandorių, nesikreipia į teismą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu ir kt. Administratoriaus veiklos ataskaita nepatvirtinta dėl neįvykdytų ankstesnių kreditorių susirinkimo įpareigojimų. Kreditoriai akcentavo administratoriaus aplaidumą, motyvuodami tuo, kad ne pirmą kartą pažeidžiama kreditorių susirinkimo šaukimo tvarka, neteikiama kreditoriams išsami informacija apie vykdomas bankroto procedūras. Tačiau nė vienas kreditorius neprašė teismo panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimų dėl administratoriaus padarytų procedūrinių pažeidimų organizuojant ir šaukiant kreditorių susirinkimą. Minėtus argumentus kreditoriai teikė siekdami pagrįsti kreditorių susirinkime priimtus ginčo nutarimus, tačiau, kaip teisingai nurodo apeliantas, pirmosios instancijos teismas šiuos kreditorių argumentus įvertino, kaip pagrindą panaikinti visus kreditorių susirinkime priimtus nutarimus. Pažymėtina, kad kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka buvo pažeista tik viena diena. Nagrinėjamu atveju nėra duomenų, kad 2011 m. gruodžio 16 d. kreditorių susirinkimo nutarimai būtų priimti pažeidžiant kreditorių susirinkimo numatytą darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarką, todėl apeliantas teisus, kad nebuvo pagrindo naikinti visų kreditorių susirinkimo nutarimų vien dėl tokio, koks nustatytas, susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimo, nes panaikinus nutarimus dėl turto realizavimo, debitorinių skolų išieškojimo, buvo pažeisti kreditorių teisėti interesai.

30Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo

31ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Jei kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas.

32ĮBĮ nuostatos su administratoriaus ataskaitos patvirtinimu ar nepatvirtinimu tiesiogiai jokių teisinių padarinių nesieja, tačiau atsižvelgiant į tai, kad administratorius yra atskaitingas kreditorių susirinkimui ir vykdo šio susirinkimo sprendimus (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 20 punktas), administratoriaus ataskaitą pirmiausia yra kompetentingas tvirtinti kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas) ir administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita. Kadangi susiklosto administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, tai ataskaitos patvirtinimas, be kita ko, reiškia prievolės įvykdymo priėmimą CK 6.123 straipsnio prasme.

33BUAB „Kerasta“ administratorius kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti 2011 m. gruodžio 16 d. kreditorių susirinkimo nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo kreditoriai nepriėmė nutarimo. Kreditorių procesiniuose dokumentuose teigiama, kad nutarimas šiuo klausimu nepriimtas dėl netinkamai vykdomų bankroto procedūrų – administratorius nesikreipia į teismą dėl debitorinių skolų išieškojimo, neginčija įmonei nepalankių sandorių, nesikreipia į teismą dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu ir kt.

34Bylos duomenys liudija, kad 2010 m. birželio 15 d. pirmojo BUAB „Kerasta“ kreditorių susirinkimo metu administratoriaus veiklos 2009 m. spalio 16 d. – 2010 m. birželio 15 d. ataskaita nebuvo patvirtinta (susilaikė 52,53 proc. kreditorių), nors dėl jos nebuvo teikta jokių pastabų ar įpareigojimų administratoriui. Panevėžio apygardos teismas, tenkindamas administratoriaus prašymą, 2010 m. liepos 22 d. nutartimi patvirtino administratoriaus veiklos 2009 m. spalio 16 d. – 2010 m. birželio 15 d. ataskaitą. Panevėžio apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 23 d. nutartimi atmetė kreditorės T. S. skundą dėl 2010 m. birželio 15 d. BUAB „Kerasta“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, pripažinimo, kad šis kreditorių susirinkimas neįvyko, bei kito kreditorių susirinkimo sušaukimo datos nustatymo.

352011 m. birželio 14 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo metu buvo keliamas klausimas dėl įmonės tyčinio bankroto. Administratoriaus nuomone, nėra tyčinio bankroto pagrindų, tačiau kreditoriams skyrus papildomų lėšų teisinėms išlaidoms, įsipareigojo atlikti išsamesnę teisinę analizę. Kitų klausimų kreditoriai neteikė. Balsuodamas raštu kreditorius AB Ūkio bankas siūlė administratoriaus veiklos 2010 m. birželio 15 d.– 2011 m. birželio 1 d. ataskaitą laikyti išklausyta ir įpareigoti administratorių pateikti debitorių sąrašą bei informaciją apie debitorinių skolų išieškojimą. Kreditorius AB DnB NORD bankas taip pat siūlė administratoriaus veiklos ataskaitą laikyti išklausyta. Šio kreditorių susirinkimo metu administratoriaus veiklos 2010 m. birželio 15 d. – 2011 m. birželio 1 d. ataskaita buvo patvirtina.

36Ginčo kreditorių susirinkimo metu kreditorius AB DnB NORD bankas vėl siūlė administratoriaus veiklos 2011 m. birželio 2 d. – 2011 m. gruodžio 16 d. ataskaitą laikyti išklausyta. Kreditoriai neteikė jokių siūlymų ar pastabų dėl šios ataskaitos, tačiau nutarimas šiuo klausimu nebuvo priimtas. Taigi, kreditorių susirinkimų protokolai liudija, kad kreditoriai, neteikdami nei pastabų, nei siūlymų, administratoriaus veiklos ataskaitoms nepritaria be aiškių motyvų, be to, nepritaria visai veiklos ataskaitai, nors joje atsispindi visa atitinkamo laikotarpio administratoriaus veikla.

37Administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas reiškia, kad kreditoriai nesutinka su administratoriaus veikla vykdant pavedimo sutartį. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad kol prievolės įvykdymas nepriimtas, pareigą įrodyti, kad prievolė įvykdyta ir įvykdyta tinkamai, turi skolininkas (CK 6.123 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. P. v. Lietuvos ir Vokietijos UAB „Import Export Nord“, bylos Nr. 3K-3-444/2005). Tais atvejais, kai kreditorius priėmė įvykdymą, pareiga įrodinėti, kad prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai, tenka kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. M. v. 91-oji gyvenamųjų namų statybos bendrija, bylos Nr. 3K-3-919/2003; 2009 m. rugsėjo 22 d. nutartis, priimta civilinėje R. Š. v. V. Š., byloje Nr. 3K-3-331/2009). Jei kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimas turėtų svarstyti šį klausimą iš naujo.

38Iš administratoriaus veiklos ataskaitos matyti, kad laikotarpiu nuo 2011 m. birželio 2 d. iki 2011 m. gruodžio 16 d. buvo skelbiamos ir vykdomos turto pardavimo varžytynės; vykdant 2011 m. birželio 14 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą įkaito turėtojui AB Ūkio bankui perduotas BUAB „Kerasta“ žemes sklypas, Ambraziūnų k., Kėdainių r. sav.; tikslinami kreditoriniai reikalavimai; kreiptasi į turto vertinimo ekspertus; vykdant 2011 m. birželio 14 d. BUAB „Kerasta“ pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimus realizuoti bendrovės automobiliai; pateikta UAB „Kerasta“ 2007 m. – 2009 m. sandorių analizė. Tai liudija, kad buvo vertinama bendrovės veikla ir vykdomi kreditorių įpareigojimai. Kreditorių teigimu, administratorius neišieško debitorinių skolų, tačiau iš ataskaitos matyti, kad debitorines skolas sudaro tik 10 227,71 Lt, iš kurių dalies išsiieškoti objektyviai nėra galimybės, nes debitoriai yra bankrutuojantys, o kitų debitorių skolos sudaro menkas sumas (20 Lt – 68 Lt); debitoriaus J. G. įsipareigojimas sudaro 4 800 Lt pagal išsimokėjimo sutartį už bendrovės automobilį, tačiau automobilis paliktas bendrovei ir administratorius jį yra jau realizavęs. Veiklos ataskaita taip pat liudija, kad įmonė dalyvavo teisminiuose procesuose; iš Garantinio fondo buvo išmokėtos lėšos pirmos eilės kreditoriams; perduoti bendrovės dokumentai teisininkams įvertinti bendrovės sandorius, kurie galėtų galimai pažeisti įmonės interesus, dėl jų nuginčijimo; vykdant kreditorių įpareigojimą, pateikta informacija apie visus įmonės sandorius, sudarytus per 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, nurodant visų sudarytų sutarčių duomenis, atskiriant tuos sandorius, kuriems ginčyti būtų prielaidos; siekiant įvertinti, ar prieš bankroto bylos iškėlimą nebuvo be pagrindo darbuotojams padidintas darbo užmokestis (tokių duomenų administratorius nenustatė), kreditorių susirinkimui buvo pateiktos darbo sutartys.

39Administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita. 2011 m. birželio 2 d. – 2011 m. gruodžio 16 d. administratoriaus veiklos ataskaitos turinys ir byloje esantys duomenys liudija apie atliktą eilę bankroto proceso veiksmų ir kreditorių susirinkimo įpareigojimų vykdymą, dėl kurių kreditoriai neturi administratoriui jokių pastabų ar pasiūlymų, todėl teisėjų kolegijos vertinimu, kreditorių susirinkimas turėtų pakartotinai spęsti dėl administratoriaus veiklos 2011 m. birželio 2 d. – 2011 m. gruodžio 16 d. ataskaitos tvirtinimo, o nusprendęs jos netvirtinti, išsamiai motyvuoti tokio nutarimo pagrindą.

40Dėl administravimo išlaidų sąmatos

41ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas); nustatyti administratoriui atlyginimą (ĮBĮ 23 straipsnio 9 punktas). Šio straipsnio 4 dalyje numatyta pareiga pirmajam kreditorių susirinkimui nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo dienos arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo. Kreditorių susirinkimo nutarimo pagrindu sudaroma pavedimo sutartis, kurioje nustatomas administratoriaus atlyginimas ir jo mokėjimo tvarka (ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalis). Administravimo išlaidos apmokamos iš tų pačių bankrutuojančios įmonės lėšų, iš kurių yra tenkinami ir kreditorių reikalavimai (ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalis), todėl pinigų sumos, skiriamos bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms padengti, yra tiesiogiai susijusios su kreditorių teisėmis ir jų reikalavimo patenkinimo galimybėmis - kuo daugiau lėšų bus skirta įmonės administravimui, tuo mažiau jų liks kreditorių reikalavimams tenkinti. Toks teisės aiškinimas lemia tai, kad būtent bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimui įstatymas suteikia administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, keitimo, disponavimo administravimo išlaidomis tvarkos, atlyginimo administratoriui nustatymo, administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo teisę.

42Tiek tais atvejais, kai administravimo išlaidų dydį nustato teismas, tvirtindamas administratoriaus pateiktą sąmatą, tiek tada, kai administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, vėliau pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus (ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis UAB „Šilterma“ bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-486/2010).

43Byloje nustatyta, kad 2010 m. birželio 15 d. pirmojo kreditorių susirinkimo metu buvo patvirtinta 30 000 Lt administravimo išlaidų sąmata (AB Ūkio bankui siūlant); 2011 m. birželio 14 d. susirinkime – 73 000 Lt, o 2011 m. gruodžio 16 d. susirinkime – 30 000 Lt administravimo išlaidų sąmata, iš kurios 20 000 Lt administratoriaus atlyginimas, o 10 000 Lt kitos administravimo išlaidos (apskaitos, kanceliarijos, kuro, teisinės pagalbos, archyvo tvarkymo, turto apsaugos ir kt.) Bylos duomenys liudija, kad kreditorių susirinkimas iš administratorius reikalauja išsamios sandorių teisinės analizės, debitorinių skolų išieškojimo, kreipimosi dėl tyčinio bankroto, kas reikalauja taip pat labai išsamios finansinės analizės. Kaip žinia, šių reikalavimų įgyvendinimui reikia specialių ir aukštos kvalifikacijos žinių, todėl kreditoriai, įpareigodami administratorių atlikti vienus ar kitus veiksmus, turėtų realiai įvertinti tokių išlaidų dydį ir priimant nutarimą šiuo klausimu, siūlyti tvirtinti ne niekuo nepagrįstą ir neapskaičiuotą bendrą sumą, o atsižvelgti į realias ir galimas tokio pobūdžio išlaidas. Administratorius savo ruožtu turėtų pagrįsti tokių išlaidų poreikį ir dydį. Tik įmonės bankroto administravimo eigoje išsiaiškinus ir įvertinus minėtas objektyvias aplinkybes gali būti nustatytas realus administravimo išlaidų bankroto procedūroms vykdyti poreikis bei optimalus atlyginimo bankroto administratoriui dydis. Nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkime kreditoriai siūlė tvirtinti 30 000 Lt administravimo išlaidų sąmatą, tačiau nebuvo svarstyta, ar 10 000 Lt skiriama administravimo išlaidų suma apskaitos, kanceliarijos, kuro, teisinės pagalbos, archyvo tvarkymo, turto apsaugos ir kt., yra objektyviai pakankama, atsižvelgiant į administratoriui nustatytus įpareigojimus ginčyti nepagrįstus sandorius, išsiieškoti debitorines skolas, kreiptis dėl tyčinio bankroto, kas reikalauja ir išsamios finansinės analizės, o, gal būt, ir audito. Kita vertus, administratoriui skiriant lėšų specialistų išvadoms, spręstina dėl administratoriaus atlyginimo mažinimo, nes tokiu atveju administratoriaus darbo sąnaudos mažėja. Minėti klausimai kreditorių susitinkime nebvuo svarstyti ir patvirtinta 30 000 Lt administravimo išlaidų sąmata objektyviai nėra pagrįsta, todėl patikslintos administravimo išlaidų sąmatos klausimą kreditorių susirinkimas turėtų spręsti iš naujo.

44Dėl netinkamo faktinių aplinkybių įvertinimo, lėmusio neteisėtos ir nepagrįstos nutarties priėmimą, skundžiama nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės - 2011 m. gruodžio 16 d. BUAB „Kerasta“ kreditorių susirinkimo nutarimai trečiuoju ir penktuoju klausimais, kuriais nenuspręsta dėl administratoriaus veiklos 2011 m. birželio 2 d. – 2011 m. gruodžio 16 d. ataskaitos tvirtinimo ir patvirtinta bendra 30 000 Lt (įskaitant mokesčius) administravimo išlaidų sąmata, panaikinami ir šiuos klausimus perduodama BUAB „Kerasta“ kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo (CPK 229 straipsnio 1 dalis, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

45Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

46Panevėžio apygardos teismo 2011 m. kovo 1 d. (turi būti 2012 m. kovo 1 d.) nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės.

472011 m. gruodžio 16 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kerasta“ kreditorių susirinkimo nutarimus trečiuoju ir penktuoju darbotvarkės klausimais panaikinti.

48Administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ veiklos 2011 m. birželio 2 d. – 2011 m. gruodžio 16 d. ataskaitos ir administratoriaus atlyginimo bei patikslintos administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimus perduoti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kerasta“ kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Panevėžio apygardos teismas 2009 m. spalio 16 d. nutartimi UAB „Kerasta“... 5. 2011 m. gruodžio 16 d. BUAB „Kerasta“ kreditorių susirinkimas trečiuoju... 6. 30 000 Lt (įskaitant mokesčius) administravimo išlaidų sąmatą už visą... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Panevėžio apygardos teismas 2011 m. kovo 1 d. (turi būti 2012 m. kovo 1 d.)... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. BUAB „Kerasta“ kreditorius UAB „Lifosa“ atskiruoju skundu prašo... 11. 1. Teismas peržengė skundo ribas ir priėmė nutarimą dėl skunde... 12. 2. Teismas, panaikindamas visus kreditorių susirinkimo nutarimus, pažeidė... 13. 3. Teismas neįvykdė CPK 299 straipsnio nuostatų - nustatęs, kad... 14. BUAB „Kerasta kreditorius T. S. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 15. BUAB „Kerasta administratorius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 16. 1. Administratorius pripažįsta, kad kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka... 17. 2. Skundžiama nutartimi nebuvo sustabdytas BUAB “Kerasta” turto... 18. 3. Kreditorių susirinkimas septintuoju darbotvarkės klausimu nutarimo... 19. BUAB „Kerasta“ kreditorius AB DNB bankas palaiko UAB „Lifosa“... 20. 1. Teismas netinkamai vertino teisiškai reikšmingas bylos aplinkybes, todėl... 21. 2. Teismas pažeidė visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus ir... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 23. Pagal atskirojo skundo, kuriuo ginčijamas pirmosios instancijos teismo... 24. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių... 25. Administratorius kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti 2011 m. gruodžio... 26. Dėl administratoriaus skundo ribų peržengimo... 27. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad bankroto bylos priskirtinos prie... 28. Sprendžiamas ginčas kilęs bankroto byloje, todėl skundo ribų peržengimas,... 29. Bylos duomenys liudija, kad 2011 m. gruodžio 16 d. BUAB „Kerasta“... 30. Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo... 31. ĮBĮ 23 straipsnio 4 punkte įtvirtinta kreditorių susirinkimo teisė... 32. ĮBĮ nuostatos su administratoriaus ataskaitos patvirtinimu ar nepatvirtinimu... 33. BUAB „Kerasta“ administratorius kreipėsi į teismą, prašydamas... 34. Bylos duomenys liudija, kad 2010 m. birželio 15 d. pirmojo BUAB „Kerasta“... 35. 2011 m. birželio 14 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo metu buvo keliamas... 36. Ginčo kreditorių susirinkimo metu kreditorius AB DnB NORD bankas vėl siūlė... 37. Administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas reiškia, kad kreditoriai... 38. Iš administratoriaus veiklos ataskaitos matyti, kad laikotarpiu nuo 2011 m.... 39. Administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių... 40. Dėl administravimo išlaidų sąmatos ... 41. ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų... 42. Tiek tais atvejais, kai administravimo išlaidų dydį nustato teismas,... 43. Byloje nustatyta, kad 2010 m. birželio 15 d. pirmojo kreditorių susirinkimo... 44. Dėl netinkamo faktinių aplinkybių įvertinimo, lėmusio neteisėtos ir... 45. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 46. Panevėžio apygardos teismo 2011 m. kovo 1 d. (turi būti 2012 m. kovo 1 d.)... 47. 2011 m. gruodžio 16 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 48. Administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Verslo valdymo ir...