Byla 2-799/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vyto Miliaus ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos skundas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Avertė“ kreditorių komiteto ir kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, byloje dalyvaujant tretiesiems asmenims akcinei bendrovei „Swedbank, Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, uždarajai akcinei bendrovei „Kelias“, Vidmantui Savickui, civilinėje byloje Nr. B2-2456-153/2012.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinė bylą,

Nustatė

3Kauno apygardos teismas 2010 m. sausio 29 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Avertė“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“; 2010 m. liepos 14 d. patvirtino kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus, o 2011 m. vasario 14 d. nutartimi pripažino įmonę bankrutavusia ir paskelbė likviduojama dėl bankroto.

42012 m. rugpjūčio 10 d. BUAB „Avertė“ kreditorių komitetas trečiuoju darbotvarkės klausimu sprendė dėl administravimo išlaidų paskirstymo tarp įkaito turėtojų ir apmokėjimo tvarkos.

5Kreditorius Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės tarnyba) skundu prašė: 1) panaikinti BUAB „Avertė“ 2012 m. rugpjūčio 10 d. kreditorių komiteto nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nuspręsta dėl bankroto administravimo išlaidų paskirstymo tarp įkaito turėtojų ir apmokėjimo tvarkos; 2) pratęsti terminą skųsti BUAB „Avertė“ 2010 m. kovo 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimą septintuoju darbotvarkės klausimu dėl atlyginimo administratoriui nustatymo ir panaikinti šį nutarimą.

6Pareiškėjo nuomone, 2010 m. kovo 15 d. BUAB „Avertė“ kreditorių susirinkimas septintuoju darbotvarkės klausimu patvirtino objektyviai nepagrįstą ir per didelį 70 000 Lt plius PVM administratoriaus atlyginimą, nes tokio dydžio atlyginimas prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams bei pažeidžia visų kreditorių interesus. Administratorius nepateikė dokumentų, patvirtinančių bankroto metu turėtų išlaidų ir gautų pajamų santykį. Lietuvos valstybei tenkanti preliminari bankroto administravimo išlaidų dalis kreditoriui paaiškėjo tik 2012 m. rugpjūčio 22 d., todėl ši aplinkybė yra pagrindas atnaujinti terminą skundui dėl BUAB „Avertė“ 2010 m. kovo 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimo paduoti.

7Kreditoriaus nuomone, 2012 m. rugpjūčio 10 d. kreditorių komiteto nutarimu nustatyta tvarka pažeidžia proporcingumo principą ir neužtikrina kreditorių lygiateisiškumo principo, nes visas administravimo išlaidas turės apmokės įkaito turėtojai, kai įmonė turi ir neįkeisto turto.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 19 d. nutartimi netenkino pareiškėjo Nacionalinės žemės tarnybos prašymo dėl termino atnaujinimo skųsti BUAB „Avertė“ 2010 m. kovo 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimą septintuoju darbotvarkės klausimu ir dėl šio nutarimo skundą atmetė; taip pat atmetė pareiškėjo skundą dėl BUAB „Avertė“ 2012 m. rugpjūčio 10 d. kreditorių komiteto nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nuspręsta dėl bankroto administravimo išlaidų paskirstymo tarp įkaito turėtojų ir apmokėjimo tvarkos. Teismas nustatė, kad Nacionalinė žemės tarnyba yra Kauno apskrities viršininko administracijos Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus teisių perėmėja, todėl jai, kaip teisių perėmėjai, privalomi visi veiksmai, atlikti BUAB „Avertė“ bankroto byloje iki jos įstojimo į bankroto bylą. 2010 m. kovo 15 d. kreditorių susirinkime dalyvavo ir „už“ skundžiamą nutarimą dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo taip pat balsavo ir Kauno apskrities viršininko administracijos Kauno miesto Žemėtvarkos skyrius, todėl Kauno apskrities viršininko administracijai apie skundžiamą 2010 m. kovo 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimą buvo žinoma jo priėmimo dieną. Kreditorius per 14 d. nuo šio nutarimo priėmimo jo neskundė, todėl laikė, kad Nacionalinė žemės tarnyba neįrodė, jog terminą dėl minėto nutarimo apskundimo praleido dėl svarbių priežasčių.

10Teismas taip pat nesutiko su kreditoriaus argumentais, kad įkaito turėtojai turės padengti visas administravimo išlaidas. Pagal administratoriaus paskaičiavimus, įkeistu turtu bus dengiama 92 proc. (AB „Swedbank“ (60,54 proc.) ir Lietuvos valstybė (39,46 proc.)) visų administravimo išlaidų, o 8 proc. administravimo išlaidų bus dengiama neįkeistu turtu ir iš debitorių bei iš turto nuomos gautomis lėšomis. Kokia dalis visų administravimo išlaidų bus dengiama iš įkeisto turto paaiškės tada, kai kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas patvirtins proporcijas (dalis), kuriomis bus dengiamos administravimo išlaidos iš įkeisto ir neįkeisto turto ar kitų įmonės gautų lėšų. Todėl laikė, kad kreditoriaus argumentai, jog įkaito turėtojai turės padengti visas administravimo išlaidas yra nepagrįsti.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

12Pareiškėjas Nacionalinė Žemės tarnyba atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutartį panaikinti, atnaujinti terminą skundui paduoti dėl 2010 m. kovo 15 d. BUAB „Averte“ kreditorių susirinkimo nutarimo septintuoju darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus atlyginimo nustatymo ir šį nutarimą panaikinti, taip pat panaikinti BUAB „Avertė“ 2012 m. rugpjūčio 10 d. kreditorių komiteto nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nuspręsta dėl bankroto administravimo išlaidų paskirstymo tarp įkaito turėtojų ir apmokėjimo tvarkos. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Apeliantui tik 2012 m. rugpjūčio 22 d. buvo įteiktas BUAB „Avertė“ 2012 m. rugpjūčio 10 d. kreditorių komiteto posėdžio protokolas ir 2012 m. rugsėjo 3 d. pranešimas „Dėl perimamo turto vertės ir administravimo išlaidų dydžio“, iš kurių paaiškėjo, kad nuo bankroto bylos iškėlimo 2010 m. sausio 29 d. iki 2012 m. rugpjūčio 22 d. administratorius išieškojo tik 33 491,44 Lt skolą iš keturių įmonės debitorių, pardavė 2 500 Lt vertės bendrovės turtą ir administravo tik vieną patalpų nuomos sutartį. Apelianto nuomone, nustatytas 70 000 Lt plius PVM atlyginimas yra neadekvatus darbo sąnaudoms. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-1079/2012 išaiškino, kad tik įmonės bankroto administravimo eigoje išsiaiškinus objektyvias aplinkybes gali būti nustatytas optimalus atlyginimo bankroto administratoriui dydis. Todėl BUAB „Avertė“ 2010 m. kovo 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimas septintuoju darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus atlyginimo yra objektyviai nepagrįstas, prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams bei pažeidžia valstybės interesus. Apelianto nuomone, administratoriui visas kreditorių susirinkimo patvirtintas atlyginimas gali būti išmokėtas tik tuo atveju, kai iš įmonės turto yra patenkinami visi ar didesnioji dalis kreditorių reikalavimų. Tačiau reikalavimas sumokėti visą atlyginimą, kai yra patenkinta labai menka dalis kreditorių reikalavimų, prieštarauja teisingumo, sąžiningumo ir proporcingumo principams. Teismas nenagrinėjo šių faktinių aplinkybių, todėl netinkamai taikė teisės normas, nustatančias ieškinio senaties pradžią ir asmenų teisę ginti savo pažeistas teises.

142. BUAB „Averte“ 2012 m. rugpjūčio 10 d. kreditorių komiteto nutarimas trečiuoju darbotvarkės klausimu dėl bankroto administravimo išlaidų paskirstymo pažeidžia visų kreditorių lygiateisiškumo principą, nes 92 proc. visų administravimo išlaidų priskirta kreditoriams, kurių reikalavimai yra užtikrinti hipoteka. Administratorius, vykdydamas įmonės bankroto procedūrą, veikia visų kreditorių naudai, todėl visi kreditoriai privalo proporcingai prisidėti prie bankroto administratoriaus paslaugų apmokėjimo. Bankrutuojančios įmonės kreditoriais pripažįstami ne tik kreditoriai, kurių reikalavimai yra užtikrinti hipoteka, tačiau ir pirmosios, antrosios ir trečiosios eilės kreditoriai, todėl vadovaujantis kreditorių lygiateisiškumo principu, visi kreditoriai, nepriklausomai nuo to, kuria eile tenkinami jų reikalavimai, privalo prisidėti prie administravimo išlaidų atlyginimo.

153. ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidos dengiamos iš bankrutuojančios įmonės visų rūšių lėšų, tačiau šioje normoje neįtvirtinta nuostata, kad iš šių lėšų turi būti padengtos visos administravimo išlaidos, patvirtintos kreditorių susirinkimo. Priešingu atveju, pripažinus, jog visos gautos lėšos pirmiausia skiriamos bankroto administravimo išlaidoms padengti, neatsižvelgiant į visų kreditorių pareigą proporcingai prisidėti prie šių išlaidų atlyginimo, susidarytų situacija, kad kreditoriai, kurių reikalavimai užtikrinti hipoteka ir tenkinami pirmiausiai, atsidurtų blogesnėje padėtyje, negu trečiosios eilės kreditoriai. Toks bankroto administravimo išlaidų paskirstymas prieštarauja teisingumo principui.

16BUAB „Avertė“ administratorius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

171. Pagal CK 1.128 straipsnį, prievolės asmenų pasikeitimas nekeičia ieškinio senaties termino ir jo skaičiavimo tvarkos. Apeliantas perėmė iš Kauno apskrities viršininko administracijos Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus teises, kuri dalyvavo (balsavo) BUAB „Avertė“ 2010 m. kovo 15 d. kreditorių susirinkime ir pritarė dar dėl didesnio dydžio atlyginimo administratoriui, todėl laikytina, kad apeliantas apie šio kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus sužinojo jų priėmimo dieną - 2010 m. kovo 15 d. Todėl teismas pagrįstai neatnaujino prieš du metus pasibaigusio ieškinio senaties termino. Apeliantas yra juridinis asmuo, kuriam taikomi didesni atidumo ir rūpestingumo standartai, sutinkamai su kuriais apskundimo termino praleidimas daugiau nei dvejais metais yra nepateisinamas.

182. Bankroto procesas dar nepasibaigė, todėl nėra pagrindo išvadai, kad administratoriaus atlyginimas neadekvatus atliktam darbui. Kadangi apeliantas nekelia klausimo dėl 2010 m. kovo 15 d. BUAB „Avertė“ kreditorių susirinkimo sušaukimo ir nutarimų priėmimo tvarkos pažeidimo, pripažintina, kad kreditorių susirinkimas buvo sušauktas teisėtai ir nutarimai priimti nepažeidžiant ĮBĮ nustatytos nutarimų priėmimo tvarkos.

193. Atsižvelgiant į ĮBĮ 34 straipsnio nuostatas, administratorius nustatė gaunamų lėšų iš parduoto įkeisto ir neįkeisto bendrovės turto paskirstymą tarp hipotekos ir kitų kreditorių santykį - 92 proc. gautinų iš turto pardavimo lėšų tenka hipotekos kreditoriams, o 8 proc. - kitiems kreditoriams. Taigi, visi kreditoriai proporcingai gautinoms sumoms prisideda prie administravimo išlaidų apmokėjimo. Administratorius pateikė išsamų ir aiškų administravimo išlaidų paskirstymo tarp hipotekos kreditorių paskaičiavimą, apeliantas šio paskaičiavimo teisingumo neginčijo, savo nuomonės kokiu būdu reikėtų apskaičiuoti kiekvienam kreditoriui tenkančią administravimo išlaidų dalį nenurodė. Skundžiamas kreditorių komiteto nutarimas priimtas balsų dauguma, dėl sušaukimo ir nutarimų priėmimo tvarkos apeliantas atskirajame skunde nepasisakė, todėl pripažintina, kad kreditorių komiteto nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas.

20Suinteresuotas asmuo UAB „Kelias” atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

211. Nacionalinė žemės tarnyba UAB „Avertė” bankroto byloje perėmė Kauno apskrities viršininko administracijos Kauno miesto žemėtvarkos skyriaus teises, taip pat ir visą informaciją, susijusią su BUAB „Avertė“ bankroto byla, todėl laikytina, kad 2010 m. kovo 15 d. BUAB „Avertė“ kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo terminas suėjęs ir nėra pagrindo jo atnaujinti.

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Pagal atskirojo skundo, kuriuo ginčijamas pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas, argumentus, apeliacijos dalyką sudaro senaties terminų skaičiavimas skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus, taip pat administravimo išlaidų paskirstymo tvarka. Šie klausimai sprendžiami vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrinama ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

24Vadovaujantis Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi, apskričių viršininkų administracijos likviduotos teisės aktų nustatyta tvarka 2010 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 248 „Dėl apskričių viršininkų administracijų likvidavimo” 5.2 punktu nustatė, kad kilus ginčui dėl apskričių viršininkų priimtų sprendimų dėl valstybinės žemės sandorių, taip pat nuosavybės teisių į žemę, miškus, vandens telkinius atkūrimo, valstybei teismuose atstovauja Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Lietuvos valstybę atstovaujantis Kauno apskrities viršininko administracijos Kauno miesto Žemėtvarkos skyrius nėra pakeistas jo teisių perėmėju Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, tačiau atsižvelgiant į minėtą teisinį reglamentavimą, Nacionalinės žemės tarnyba laikytina tinkama proceso šalimi, turinti teisę skųsti BUAB „Avertė“ kreditorių susirinkimo ir komiteto nutarimus, bei- atitinkamai paduoti atskirąjį skundą dėl nutarties, priimtos šioje bankroto byloje.

25Dėl senaties termino skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus

26Pagal CPK 1 straipsnio 1 dalį įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Nurodyta, jog įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ). Nurodyto ĮBĮ 1 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų taikymo atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalį, kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui, ne vėliau, kaip per 14 d. nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo ar turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą.

27Nagrinėjamu atveju pareiškėjas Nacionalinė žemės tarnyba teigia, kad apie ginčijamą BUAB „Avertė“ 2010 m. kovo 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimą sužinojo tik 2012 m. rugpjūčio 22 d., kuomet pareiškėjui buvo įteiktas 2012 m. rugpjūčio 10 d. kreditorių komiteto posėdžio protokolas ir 2012 m. rugsėjo 3 d. pranešimas „Dėl perimamo turto vertės ir administravimo išlaidų dydžio“, iš kurių paaiškėjo, kad administratorius nuo bankroto bylos iškėlimo - 2010 m. sausio 29 d. iki 2012 m. rugpjūčio 22 d. išieškojo tik 33 491,44 Lt skolą iš keturių įmonės debitorių, pardavė 2 500 Lt vertės bendrovės turtą ir administravo tik vieną patalpų nuomos sutartį. Apelianto nuomone, administratoriui nustatytas 70 000 Lt plius PVM atlyginimas yra neadekvatus darbo sąnaudoms. Pareiškėjas laiko, kad 2010 m. kovo 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimą septintuoju darbotvarkės klausimu turi teisę skųsti būtent nuo sužinojimo apie jį dienos, todėl apelianto nuomone, teismas nepagrįstai neatnaujino (skunde prašė pratęsti terminą skundui paduoti) termino apskųsti minėtą kreditorių susirinkimo nutarimą dėl administratoriaus atlyginimo. Teisėjų kolegija nesutinka su šiais apelianto argumentais.

28Teismų praktikoje yra laikomasi nuostatos, kad bendrosios ieškinio senaties termino eigos skaičiavimo taisyklės taikomos taip pat ir ĮBĮ 24straipsnio 5 dalyje nustatytam 14 dienų terminui kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti ((Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės mėn. 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-825/2010, kt.). Ieškinio senatį teismas taiko tuo atveju, kai to reikalauja ginčo šalis (CK 1.126 straipsnio 2 dalis), o esant svarbioms ieškinio senaties termino praleidimo priežastims, gali šį terminą atnaujinti ir ginti asmens pažeistą teisę (CK 1.131 straipsnio 2 dalis). Sprendžiant šį klausimą, turi būti vertintina, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Pagal bendrą įrodinėjimo taisyklę priežasčių svarbumą turi įrodyti ieškinio senatį praleidęs asmuo (CPK 12 straipsnis, 42 straipsnio 5 dalis, 178 straipsnis).

29Byloje nustatyta, kad BUAB „Avertė“ kreditorių susirinkimas 2010 m. kovo 15 d. 58,39 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių balsų, septintuoju darbotvarkės klausimu patvirtino nuo nutarties UAB „Avertė“ iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki bendrovės bankroto procedūrų pabaigos administratoriui 70 000 Lt plius PVM atlyginimą ir 30 000 Lt plius PVM administravimo išlaidoms padengti. Šiam nutarimui taip pat pritarė BUAB „Avertė“ Lietuvos valstybę atstovaujantis Kauno apskrities viršininko administracijos Kauno miesto Žemėtvarkos skyrius. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios įstatymo 2 straipsnio 4 dalimi, apskričių viršininkų administracijos likviduotos teisės aktų nustatyta tvarka 2010 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 248 „Dėl apskričių viršininkų administracijų likvidavimo” 5.2 punktu nustatė, kad kilus ginčui dėl apskričių viršininkų priimtų sprendimų dėl valstybinės žemės sandorių, taip pat nuosavybės teisių į žemę, miškus, vandens telkinius atkūrimo, valstybei teismuose atstovauja Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Pagal minėtą teisinį reglamentavimą Kauno apskrities viršininko administracijos įgaliojimai pasibaigė ir pagal įstatymą įvyko šio asmens teisių bei pareigų perėmimas, o įstojusiam vietoj buvusios šalies į procesą asmeniui yra privalomi visi jo pirmtako atlikti veiksmai, jų pagrindu įgytos teisės ir pareigos, procesinį teisių perėmėją saisto priešingos šalies atlikti procesiniai veiksmai (CPK 48 straipsnio 2 dalis).

30Nagrinėjamu atveju kreditoriumi bankroto byloje yra valstybė; iki 2010 m. liepos 1 d. ją bankroto byloje atstovavo Kauno apskrities viršininko administracija; nuo šios datos kreditorių atstovauja apeliantas, kuriam yra privalomi visi veiksmai, atlikti procese iki jo įstojimo. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog kreditorių susirinkimo nutarimą kreditorius gali apskųsti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Kreditorius- valstybė, atstovaujama Kauno apskrities viršininko administracijos, dalyvavo 2010 m. kovo 15 d. kreditorių susirinkime, kuriame buvo tvirtinamas administratoriaus atlyginimas bei administravimo išlaidų sąmata, taigi, apie šį nutarimą kreditoriui buvo žinoma jo priėmimo dieną. Apeliantas save kaip kreditoriaus atstovą nepagrįstai tapatina su kreditoriumi, o savo sužinojimo apie priimtą nutarimą momentą- su kreditoriaus sužinojimo apie jį momentu. Todėl apelianto nurodoma aplinkybė, kad apie skundžiamą kreditorių susirikimo nutarimą jis sužinojo tik 2012 m. rugpjūčio 22 d., kuomet apeliantui buvo įteiktas 2012 m. rugpjūčio 10 d. kreditorių komiteto posėdžio protokolas ir 2012 m. rugsėjo 3 d. pranešimas „Dėl perimamo turto vertės ir administravimo išlaidų dydžio“ yra teisiškai nereikšminga, kadangi šiuo atveju svarbus momentas, kada apie atitinkamą nutarimą sužinojo kreditorius per tuo metu jį pagal įstatymą atstovavusį asmenį. Atstovo pasikeitimas ir pasikeitusio atstovo sužinojimo apie priimtą nutarimą momentas, taip pat naujo atstovo kitokia pozicija priimto nutarimo atžvilgiu nesudaro pagrindo vertinti, jog ieškinio senaties terminas yra praleistas dėl svarbių priežasčių bei atnaujinti terminą skųsti nutarimą, už kurio priėmimą pats kreditorius balsavo.

31Ieškinio senaties terminas gali būti atnaujinamas tokiu atveju, jeigu nustatoma, kad senaties termino eigoje (nagrinėjamu atveju- keturiolikos dienų laikotarpiu nuo nutarimo priėmimo, nes, minėta, kreditorius apie jo priėmimą žinojo priėmimo dieną) egzistavo tam tikros objektyvaus pobūdžio aplinkybės, buvusios kliūtimi įgyvendinti teisę į teisminę gynybą. Šiuo atveju apeliantas tokių aplinkybių nenurodo, o termino atnaujinimo pagrindu nurodomas naujo atstovo sužinojimo apie priimtą nutarimą momentas, minėta, negali būti vertinamas kaip svarbi ieškinio senaties termino praleidimo priežastis. Taigi, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad nėra teisinio pagrindo atnaujinti praleistą terminą skųsti BUAB „Avertė“ 2010 m. kovo 15 d. kreditorių susirinkimo nutarimą dėl administratoriui nustatyto atlyginimo ir pagrįstai nesvarstė apelianto argumentų dėl šio nutarimo teisėtumo, nes ieškinio senaties termino praleidimas yra savarankiškas pagrindas atmesti ieškinį.

32Dėl administravimo išlaidų paskirstymo tvarkos

33ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidos apmokamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės veiklos, turto nuomos ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų). Kai įmonė neturi lėšų ar jų nepakanka administravimo išlaidoms apmokėti, jos apmokamos Vyriausybės nustatyta tvarka. Nurodytos teisės normos, kad bankroto administravimo išlaidos apmokamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų, prasmė yra ta, kad, realizavus kiekvieną bankrutuojančios įmonės turtą, tam tikra dalis gautos už jį sumos būtų skirta administravimo išlaidoms apmokėti. Jeigu bankrutuojančios įmonės dalis turto yra įkeista, o kita neįkeista ir šios dalys nevienodos, administravimo išlaidos, patirtos iki turto pardavimo dienos, apmokamos proporcingai gautoms sumoms pardavus tiek įkeistą, tiek neįkeistą turtą. Proporcingumo principas apmokant administravimo išlaidas šiuo atveju užtikrina kreditorių lygiateisiškumo principo įgyvendinimą.

34Byloje nustatyta, kad BUAB „Avertė“ 2012 m. rugpjūčio 10 d. kreditorių komitetas trečiuoju darbotvarkės klausimu sprendė dėl administravimo išlaidų paskirstymo tarp įkaito turėtojų ir apmokėjimo tvarkos. Ginčijamu nutarimu nuspręsta, kad administravimo išlaidos dengiamos iš lėšų, gautų pardavus įkeistą nekilnojamąjį turtą arba nuo perduoto įkeisto nekilnojamojo turto vertės apskaičiuojama išvendant proporciją tarp įkeisto turto vertės, kuri nustatyta UAB „Lituka ir ko“ 2010 m. gruodžio 1 d. turto vertinimo ataskaita.

35Bylos duomenys liudija, „Swedbank“ AB įkeisto turto vertė pagal minėtą turto vertinimo ataskaitą yra 537 000 Lt (60,54 proc.), o Lietuvos Respublikai įkeisto turto vertė – 350 000 Lt (39,46 proc.). Bankroto proceso metu išieškotos skolos iš debitorių, gautos pajamos už patalpų nuomą, taip pat lėšos pardavus neįkeistą turtą sudaro 50 240,27 Lt (8 proc.). Pagal minėtas proporcijas, administravimo išlaidas ketinama dengti ne tik iš hipotekos kreditoriams įkeisto turto, tačiau ir iš kito įmonės turto, todėl negalima sutikti su apelianto argumentais, jog nagrinėjamu atveju administravimo išlaidos visu 100 proc. tenka tik hipotekos kreditoriams.

36Apeliantas iš esmės neginčija turintis prisidėti prie įmonės bankroto administravimo išlaidų atlyginimo, tačiau jo teigimu, ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nėra įvirtinta, kad iš gautų lėšų turi būti padengiamos visos administravimo išlaidos. Priešingu atveju būtų neatsižvelgta į visų kreditorių pareigą prisidėti prie administravimo išlaidų atlyginimo. Teisėjų kolegija nesutinka su šiais apelianto argumentais.

37ĮBĮ 34 straipsnyje aptariama hipotekos kreditoriaus pirmenybės teisė gauti savo reikalavimo patenkinimą iš lėšų, gautų pardavus įkeistą įmonės turtą. Šios teisės normos paskirtis yra nurodyti, kad kiti kreditoriai negali pretenduoti į lėšas, gautas pardavus įkeistą turtą tol, kol iš pardavus įkeistą turtą gautų lėšų nebus patenkintas įkeitimu (hipoteka) užtikrintas kreditoriaus reikalavimas. Tačiau ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas administravimo išlaidų apmokėjimo prioritetas visų kreditorių reikalavimų tenkinimo atžvilgiu, tarpe jų ir hipotekos kreditoriaus (įkaito turėtojo). Šiame straipsnyje numatyta, kad tuo atveju, kai įkeistą turtą realizuoja bankroto administratorius, padengiant hipotekos turėtojo reikalavimą, kreditoriui sumokama ne visa turto pirkėjo sumokėta pinigų suma, o tik tai, kas lieka išskaičiavus atitinkamas administravimo išlaidas.

38Nagrinėjamu atveju „Swedbank“ AB įkeisto turto vertė yra 537 000 Lt (60,54 proc.), Lietuvos Respublikai įkeisto turto vertė 350 000 Lt (39,46 proc.). Išieškotų skolų ir gautų pajamų suma už patalpų nuomą ir realizuotą neįkeistą nekilnojamąjį turtą sudaro 50 240,27 Lt (8 proc.) (1 t., 21-23). Taigi, atsižvelgiant į įkeisto turto vertę ir gautų lėšų santykį, administratorius pateikė administravimo lėšų paskirstymą, atitinkantį ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalį, kuriame nustatyta, kad administravimo išlaidos apmokamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą, įmonei grąžintų skolų, ūkinės veiklos, turto nuomos ir kitų bankroto proceso metu gautų lėšų), todėl negalima sutikti su apelianto argumentais, kad šiuo atveju nebuvo atsižvelgta į visų kreditorių pareigą prisidėti prie administravimo išlaidų atlyginimo. Kadangi 131 915 Lt (1 t., 21 – 23 b. l.) administravimo išlaidoms apmokėti pakanka minėto turto ir gautų pajamų, nėra teisinio pagrindo spręsti tik dėl dalinio administratoriaus išlaidų atlyginimo.

39Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, svarbias kilusio ginčo išsprendimui, tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas ir nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias materialiosios teisės normas ir, atmesdamas skundą, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

40Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

41BUAB „Avertė“ administratorius pateikė apeliacinės instancijos teismui prašymą apmokėti už advokato pagalbos rengiant atsiliepimą į atskirąjį skundą 850 Lt išlaidas ir jas pagrindžiančius dokumentus (2 t., 39-44 b. l.). Apeliacinės instancijos teismui atmetus pareiškėjo atskirąjį skundą, vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 961, 98 straipsniais ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.15 punkte nustatytu dydžiu, iš apelianto BUAB „Avertė“ priteistinos 425 Lt advokato pagalbos išlaidos.

42Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

43Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

44Priteisti iš pareiškėjo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos 425 Lt išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinė bylą,... 3. Kauno apygardos teismas 2010 m. sausio 29 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą... 4. 2012 m. rugpjūčio 10 d. BUAB „Avertė“ kreditorių komitetas trečiuoju... 5. Kreditorius Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 6. Pareiškėjo nuomone, 2010 m. kovo 15 d. BUAB „Avertė“ kreditorių... 7. Kreditoriaus nuomone, 2012 m. rugpjūčio 10 d. kreditorių komiteto nutarimu... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 19 d. nutartimi netenkino... 10. Teismas taip pat nesutiko su kreditoriaus argumentais, kad įkaito turėtojai... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 12. Pareiškėjas Nacionalinė Žemės tarnyba atskiruoju skundu prašo Kauno... 13. 1. Apeliantui tik 2012 m. rugpjūčio 22 d. buvo įteiktas BUAB „Avertė“... 14. 2. BUAB „Averte“ 2012 m. rugpjūčio 10 d. kreditorių komiteto nutarimas... 15. 3. ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidos... 16. BUAB „Avertė“ administratorius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 17. 1. Pagal CK 1.128 straipsnį, prievolės asmenų pasikeitimas nekeičia... 18. 2. Bankroto procesas dar nepasibaigė, todėl nėra pagrindo išvadai, kad... 19. 3. Atsižvelgiant į ĮBĮ 34 straipsnio nuostatas, administratorius nustatė... 20. Suinteresuotas asmuo UAB „Kelias” atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 21. 1. Nacionalinė žemės tarnyba UAB „Avertė” bankroto byloje perėmė... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Pagal atskirojo skundo, kuriuo ginčijamas pirmosios instancijos teismo... 24. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymo ir jį... 25. Dėl senaties termino skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus... 26. Pagal CPK 1 straipsnio 1 dalį įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio... 27. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas Nacionalinė žemės tarnyba teigia, kad apie... 28. Teismų praktikoje yra laikomasi nuostatos, kad bendrosios ieškinio senaties... 29. Byloje nustatyta, kad BUAB „Avertė“ kreditorių susirinkimas 2010 m. kovo... 30. Nagrinėjamu atveju kreditoriumi bankroto byloje yra valstybė; iki 2010 m.... 31. Ieškinio senaties terminas gali būti atnaujinamas tokiu atveju, jeigu... 32. Dėl administravimo išlaidų paskirstymo tvarkos... 33. ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidos apmokamos... 34. Byloje nustatyta, kad BUAB „Avertė“ 2012 m. rugpjūčio 10 d. kreditorių... 35. Bylos duomenys liudija, „Swedbank“ AB įkeisto turto vertė pagal minėtą... 36. Apeliantas iš esmės neginčija turintis prisidėti prie įmonės bankroto... 37. ĮBĮ 34 straipsnyje aptariama hipotekos kreditoriaus pirmenybės teisė gauti... 38. Nagrinėjamu atveju „Swedbank“ AB įkeisto turto vertė yra 537 000 Lt... 39. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai... 40. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 41. BUAB „Avertė“ administratorius pateikė apeliacinės instancijos teismui... 42. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 43. Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.... 44. Priteisti iš pareiškėjo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės...