Byla 2VP-13591-901/2017
Dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys V. A., R. Ž. ir V. Ž

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo A. S. pareiškimą dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys V. A., R. Ž. ir V. Ž..

2Teismas

Nustatė

3antstolis pareiškimu prašo teismo R. Ž. už 2017 m. birželio 8 d. antstolio patvarkymo Nr. S1b-46047 dėl piniginių lėšų pervedimo reikalavimų nevykdymą taikyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 585 str. 2 d. numatytas poveikio priemones (baudą iki 300 Eur už kiekvieną uždelstą dieną). Nurodė, kad R. Ž. nevykdo antstolio 2017-06-08 patvarkymo dėl įpareigojimo vykdyti 2016-11-10 antstolio priimtą patvarkymą, kuriuo areštuota skolininkui V. Ž. priklausanti turtinė teisė į pinigines lėšas, esančias R. Ž. žinioje pagal Lietuvos apeliacinio teismo 2016-02-17 nutarties Nr. 2A-93-464/2016 reikalavimus ir kuriuo nurodyta areštuotas lėšas – 27 675,45 Eur pervesti į nurodytą antstolio depozitinę sąskaitą.

4Suinteresuotam asmeniui R. Ž. ir kitiems suinteresuotiems asmenims procesiniai dokumentai įteikti ir apie teismo posėdį pranešta tinkamai, suinteresuoti asmenys atsiliepimų į antstolio pareiškimą nustatytu terminu nepateikė, jokių prašymų nereiškė.

5Teismas

konstatuoja:

6Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Antstolis vykdymo procese privalo būti aktyvus ir savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas būtų realiai įvykdytas (CPK 634 str. 2 d.). CPK 585 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą.

7CPK 585 str. 2 d. numato, jog asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti baudą iki 300 Eur už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Sprendžiant dėl baudos skyrimo, reikalinga nustatyti asmens kaltę bei jos priežastinį ryšį su reikalavimų nevykdymu.

8Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0010/16/03519 matyti, kad antstolio A. S. kontoroje vykdomas išieškojimas pagal Palangos miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. e2-38-824/2016 dėl kasmėnesinių periodinių išmokų (po 180 Eur kiekvienam vaikui T. Ž., gim. ( - ), A. Ž., gim. ( - ), J. L. Ž., gim. ( - ), ir M. G. Ž., gim. ( - )) ir 26 640 Eur išlaikymo įsiskolinimo išieškojimo iš skolininko V. Ž. išieškotojų įstatyminės atstovės V. A. naudai.

92016-11-10 antstolio patvarkymu areštuota skolininkui V. Ž. priklausanti turtinė teisė į pinigines lėšas, esančias R. Ž. žinioje pagal Lietuvos apeliacinio teismo 2016-02-17 nutarties Nr. 2A-93-464/2016 reikalavimus, ir nurodyta areštuotas lėšas – 27 675,45 Eur pervesti į patvarkyme nurodytą antstolio depozitinę sąskaitą. 2017-03-24 patvarkymu antstolis pakartotinai įpareigojo R. Ž. vykdyti 2016-11-10 patvarkymą, įpareigodamas per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo pervesti 27 675,45 Eur į antstolio patvarkyme nurodytą antstolio depozitinę sąskaitą. 2017-06-08 patvarkymu antstolis dar kartą pakartotinai įpareigojo R. Ž. vykdyti 2016-11-10 patvarkymą, įpareigodamas per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo pervesti 27 675,45 Eur į antstolio patvarkyme nurodytą antstolio depozitinę sąskaitą.

10Teismų duomenų bazės LITEKO duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2012-02-09 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-846-538/2012 V. Ž. iš Palangos miesto savivaldybės administracijos priteista 500 000 Lt (144810 Eur) be teisinio pagrindo turimų lėšų, 92 123,29 Lt (26680,75 Eur) palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011-10-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat 9 921 Lt (2873,32 Eur) sumokėto žyminio mokesčio. Lietuvos apeliacinio teismo 2012-05-28 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1695/2012 sumažintas ieškovui V. Ž. priteistų palūkanų dydis iki 5 547,95 Lt (1606,80 Eur) bei žyminio mokesčio sumą iki 9 055 Lt (2622,51 Eur). Ši nutartis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-559-2012 palikta nepakeista. Lietuvos apeliacinio teismo 2016-02-17 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-93-464/2016 atsakovas R. Ž. įpareigotas grąžinti atsakovui V. Ž. visas sumas, kurias Palangos miesto savivaldybės administracija išmokėjo R. Ž. 2013-03-21 sudarytos reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu, o taip pat visas kitas likusias turtines/reikalavimo teises į Palangos miesto savivaldybės administraciją pagal Klaipėdos apygardos teismo 2012-02-09 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-846-538/2012, Lietuvos apeliacinio teismo 2012-05-28 nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-1695/2012 ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-559-2012, o atsakovas V. Ž. įpareigotas grąžinti atsakovui R. Ž. 43 443 Eur; kita Vilniaus apygardos teismo 2014-12-22 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-750-881/2014 dalis palikta nepakeista. Reikia pažymėti, kad Vilniaus apygardos teismo 2014-12-22 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-750-881/2014 tenkintas ieškovo AB ,,Swedbank“ ieškinys atsakovams V. Ž. ir R. Ž., pripažįstant negaliojančia nuo sudarymo momento atsakovų V. Ž. ir R. Ž. 2013-03-21 sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį į 500000 Lt skolos, 5547,95 Lt palūkanų, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos ir 9055 Lt žyminio mokesčio išieškojimą iš Palangos miesto savivaldybės ir nuspręsta taikyti restituciją grąžinant šalis į padėtį buvusią iki ginčijamo sandorio sudarymo, t. y. įpareigoti atsakovą R. Ž. grąžinti atsakovui V. Ž. visas sumas, kurias Palangos miesto savivaldybės administracija išmokėjo R. Ž. 2013 m. kovo 21 d. sudarytos reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu, o taip pat visas kitas likusias turtines/reikalavimo teises į Palangos miesto savivaldybės administraciją pagal Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 9 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-846-538/2012, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-1695/2012 ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-559-2012. Vilniaus apygardos teismo 2014-12-22 sprendimu taip pat nuspręsta nukreipti išieškojimą pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-11-30 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-8881-144/2011 vykdymui į atsakovui V. Ž. grąžintiną turtą. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-11-30 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-8881-144/2011 nutarė išieškoti ieškovo AB ,,Swedbank“ naudai iš V. Ž. 2 628 738,20 Lt skolą, 115304,11 Lt palūkanų, 54 301,23 Lt delspinigių, 137 Lt žyminio mokesčio, sutartines palūkanas pagal kredito sutartį Nr. 07-057295-FA bei 5 proc. įstatyminių palūkanų už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. A. B. Tamkevičienė 2017-06-28 atsiuntė antstoliui A. S. 2017-06-27 antstolės patvarkymą, kuriuo antstolis informuotas apie minėtus sprendimus, taip pat kad antstolė vykdo vykdomąją bylą Nr. 0005/12/01386 dėl 810 495,99 Eur skolos, 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko R. Ž. išieškotojo AB ,,Swedbank“ naudai pagal minėtą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-11-30 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-8881-144/2011 ir kad išieškojimas į V. Ž. priklausančias pinigines lėšas, kurios skolininkui turi būti grąžintos Lietuvos apeliacinio teismo 2016-02-17 nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-93-464/2016 pagrindu, gali būti nukreiptas išimtinai tik vykdant skolos išieškojimą išieškotojo AB ,,Swedbank“ naudai.

11Baudos skyrimas yra viena iš griežčiausių civiliniame procese numatytų procesinio poveikio priemonių, sukelianti proceso dalyviams finansinio pobūdžio neigiamas pasekmes, todėl, įvertinant šios nuobaudos sukeliamas pasekmes, ši priemonė, teismo nuomone, turi būti taikoma atsakingai, tinkamai išanalizavus ir įvertinus jos taikymo būtinumą ir pagrįstumą. CPK 3 str. 1 dalyje nustatyta, kad teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus, privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais. Įstatymas antstolį įpareigoja savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 str. 2 d.).

12Šiuo atveju atsižvelgiant į minėtus teismų priimtus ir įsiteisėjusius sprendimus, šie turi būti vykdomi taip kaip įsiteisėjo (su nepakeistomis įsiteisėjusiomis dalimis) pilnai, o ne pasirinktinai tam tikra sprendimo dalis. Kadangi Lietuvos apeliacinio teismo 2016-02-17 nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-93-464/2016 pagrindu gali būti nukreiptas išieškojimas išimtinai tik išieškotojo AB ,,Swedbank“ naudai, todėl antstolis A. S. nepagrįstai reikalauja iš R. Ž. pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą pagal Lietuvos apeliacinio teismo 2016-02-17 nutartį gautinas sumas. K. R. Žylė negali ir neprivalo vykdyti antstolio A. S. 2017-03-24 ir 2017-06-08 patvarkymų, todėl netenkintinas antstolio pareiškimas dėl baudos jam skyrimo už šių patvarkymų nevykdymą (CPK 185 str., 585 str., 593 str.).

13Remdamasis CPK 290 str., 585 str., 593 str., teismas

Nutarė

14antstolio A. S. pareiškimo dėl baudos skyrimo netenkinti.

15Nutarties kopijas išsiųsti antstoliui ir suinteresuotiems asmenims.

16Nutarčiai įsiteisėjus, antstoliui grąžinti vykdomąją bylą.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai