Byla e2-15483-457/2018
Dėl skolos, netesybų ir palūkanų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmų teisėjas Vidmantas Gestautas,

2rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „BC Finance“ ieškinį atsakovei R. Š. dėl skolos, netesybų ir palūkanų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 185,36 Eur skolos, 667,28 Eur delspinigių, 43,15 Eur palūkanų, 5 procentų procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovei ieškinys ir jo priedai bei teismo pranešimas per 20 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį įteikti viešo paskelbimo būdu 2018 m. lapkričio 12 d., paskelbiant specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnis), teismo nustatytas terminas pasibaigė 2018 m. gruodžio 3 d. Atsakovei buvo išaiškintos atsiliepimo nepateikimo pasekmės, teismui nėra žinomos priežastys, dėl kurių atsakovė nepateikė atsiliepimo į ieškinį, yra ieškovės reikalavimas priimti sprendimą už akių, todėl priimamas teismo sprendimas už akių, formaliai vertinant byloje esančius ieškovės pateiktus įrodymus, t. y. įsitikinant, kad, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Įvertinus pateiktus rašytinius įrodymus – Vartojimo kredito sutartį, sąskaitos išrašą, išrašą iš kredito administravimo sistemos, delspinigių ir palūkanų skaičiavimo, nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė 2009 m. rugpjūčio 11 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį, kurios pagrindu ieškovė atsakovei suteikė 144,81 Eur (500 Lt) kreditą, kurį atsakovė įsipareigojo grąžinti iki 2009 m. rugsėjo 9 d., Vartojimo kredito sutartis taip pat nustatė 40,55 Eur (140 Lt) kredito mokestį, tačiau atsakovė tinkamai nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų ir nustatytu terminu bei tvarka negrąžino ieškovei suteikto kredito bei kitų mokėtinų sumų/mokesčių.

8Sutartines prievoles asmenys privalo vykdyti tinkamai ir laiku, o prievolės neįvykdęs ar ją netinkamai įvykdęs asmuo privalo atlyginti kitai sutarties šaliai jos patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256, 6.872 straipsniai). Atsakovė pažeidė prievolę ir sutarčių vykdymo principus bei CK 6.200, 6.205 straipsnių, 6.881 straipsnio 1 dalies, 6.873 straipsnio 1 dalies reikalavimus, pagal kuriuos kredito gavėjas privalo grąžinti kredito davėjui tokią pat pinigų sumą, kokią iš jo gavo, bei mokėti palūkanas bei delspinigius. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė įrodė ir pagrįstai apskaičiavo skolos dydį, ieškovės reikalavimas tenkintinas, iš atsakovės priteistina 185,36 Eur skola.

9Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Vartojimo kredito sutarties 5.1. punktu šalys susitarė, kad kredito gavėjas, neįvykdęs prievolės grąžinti kreditą kredito grąžinimo dieną, privalo apmokėti kreditoriui 2 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos kredito sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Ieškovė prašo teismo priteisti 667,28 Eur delspinigių, kuriuos skaičiavo 180 dienų. Teismas nesutinka su prašomu priteisti delspinigių dydžiu. Įstatyme nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba neprotingai didelės (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), teismas gali netesybas mažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje netoleruojamos neprotingai didelės, lupikiškos netesybos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Baltarusijos Respublikos Valstybinė gamybos ir prekybos unitarinė įmonė „Belaja Rus“ v. Britų Virginijos salų įmonė Westintork Corp., bylos Nr. 3K-3-562/2008; 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB DnB NORD bankas v. UAB „Vaiba“, bylos Nr. 3K-3-369/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. IĮ ( - ), bylos Nr. 3K-7-409; kt.). Nagrinėjamos bylos atveju sutartinių netesybų dydis tiek procentine išraiška (2 proc. už kiekvieną praleistą dieną), tiek galutinis vertės dydis (667,28 Eur), palyginus su negrąžinto kredito suma – 185,36 Eur, teismo vertinimu, yra neprotingai didelės ir lupikiškos, todėl, vadovaujantis CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatomis, mažintinos.

10Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio reikalavimai kildinami iš vartojimo kredito teisinių santykių, teismas sprendžia, kad pagal šalių sudarytą vartojimo kredito sutartį nustatyti delspinigiai yra nepagrįstai dideli, todėl mažintini iki 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Teismas, atsižvelgdamas į šiuo metu galiojantį Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymą, kurio 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta nuostata, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną, sprendžia, kad šioje byloje būtent 0,05 proc. delspinigiai būtų protingo dydžio. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai, kreditorius privalėjo juos įrodyti. Pažymėtina, kad ieškovė yra juridinis asmuo, kuris verčiasi komercine veikla (kreditų teikimu) ir yra savo srities profesionalas. Dėl to ieškovė, suteikdama kreditą atsakovei turėjo patikrinti atsakovės galimybes grąžinti kreditą. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad, suteikdama kreditą elgėsi rūpestingai, patikrino, ar atsakovė sugebės grąžinti kreditą sulygtu terminu, dėl to, darytina išvada, kad ieškovė, sudarydama vartojimo kredito sutartį su atsakove, prisiėmė galimą kredito negrąžinimo riziką. Konstatuotina, kad ieškovė nepateikė į bylą įrodymų pagrindžiančių didesnius, nei minimalūs, nuostolius (CPK 178 straipsnis). Dėl to ieškovei iš atsakovės už vėlavimą įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus priteistina 16,68 Eur (185,36 x 0,05 : 100 x 180) delspinigių suma, kuri laikytina pagrįsta ir pakankama atlyginti ieškovės turėtus nuostolius, likusi ieškovės reikalavimo dalis dėl delspinigių priteisimo atmestina.

11Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė ieškiniu reikalauja iš atsakovės priteisti 43,15 Eur palūkanų, o prie bylos pridėti rašytiniai įrodymai ir pačios ieškovės paskaičiavimai patvirtina, kad palūkanų suma yra 35,91 Eur, todėl ieškovės reikalavimas dėl palūkanų priteisimo yra tenkintinas iš dalies ir iš atsakovės priteistina 35,91 Eur palūkanų.

12Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas taip pat privalo mokėti 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovės reikalavimas šioje dalyje tenkintinas (CK 6.37 straipsnis ir 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovės naudai taip pat priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos – 15 Eur žyminio mokesčio.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės R. Š., asmens kodas ( - ) 185,36 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt penkis eurus 36 ct) skolos, 16,68 Eur (šešiolika eurų 68 ct) delspinigių, 35,91 Eur (trisdešimt penkis eurus 91 ct) palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. spalio 30 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų, ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „BC Finance“, juridinio asmens kodas 302303593, buveinės adresas: Maironio g. 28, Kaunas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT81 7300 0101 1411 7352, esanti Swedbank, AB, naudai.

17Likusius ieškovės reikalavimus atmesti.

18Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmuose.

Proceso dalyviai
Ryšiai