Byla 2-13419-894/2016
Dėl žalos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ieškinį pareikštą atsakovui E. V., dėl žalos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą ieškiniu prašydama iš atsakovo priteisti 19 732,50 Eur nuostolių atlyginimą, 5 proc. metines procesines palūkanas už priteistą sumą skaičiuotinas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Prašo priimti sprendimą už akių tuo atveju, jei per teismo nustatytą terminą atsakovas nepareikš atsiliepimo į ieškinį.

3Ieškinyje nurodė, kad ieškovė su atsakovu 2014 m. kovo 5 d. sudarė darbo sutartį Nr. 123. Atsakovas įmonėje UAB „( - )“ įsidarbino vairuotoju - ekspeditoriumi. Atsakovas su ieškove minėtos sutarties pasirašymo dieną, pasirašė ir visiškos materialinės atsakomybės sutartį. Atsakovas 2016 m. balandžio 21 d. Prancūzijoje vairuodamas ieškovui priklausančią transporto priemonę vilkiką, valstybinis Nr. ( - ) su puspriekabe, valstybinis NR. ( - ), pateko į autoįvykį. Dėl įvykusio incidento buvo stipriai apgadintas vilkikas DAF XF, valstybinis Nr. ( - ), puspriekabė valstybinis NR. ( - ) ir tuo metu gabentas krovinys. Krovinio vertė įvertinama 10 431,53 Eur. Po autoįvykio atsakovui buvo nustatytas 1,09 promilių girtumas. Ieškovė taip pat nurodė, kad dėl įvykusio autoįvykio buvo kreiptasi į įmonę „( - )“, jog įmonės darbuotojai atliktų vilkiko ir puspriekabės iškėlimo ir nugabenimo į aikštelę darbus. Minėta įmonė iškėlė vilkiką, puspriekabę, iškrovė krovinį. Už įmonės „( - )“ atliktus darbus buvo išrašyta 5 585,97 Eur sąskaita. Be to, ieškovei vilkiko ir puspriekabės pargabenimas į Lietuvos Respubliką kainuoja 3 620 Eur. Atsakovas eismo įvykio metu minėtą krovininį automobilį ir priekabą vairavo vykdydamas darbines funkcijas. Esant minėtoms aplinkybėms, spręstina, kad atsakovo neatsakingi veiksmai, pasireiškę transporto priemonės vairavimu esant neblaiviam, sąlygoja atsakovo visišką materialinę atsakomybę.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2016 m. gegužės 10 d. asmeniškai (CPK 123 str. 1 d.) (b. l. 43). Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovui be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.). CPK 285 str. 2 d. numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Priimdamas sprendimą už akių teismas atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą - įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.). Tai, kad reikšdamas ieškinį ieškovas prašo, atsiradus CPK numatytiems pagrindams, bylą užbaigti priimant sprendimą už akių, neatleidžia ieškovo nuo pareigos įrodyti aplinkybes, kuriomis jis grindžia savo reikalavimus (CPK 12 str., 178 str.). Todėl prašydamas, atsiradus CPK numatytoms aplinkybėms, bylą užbaigti sprendimu už akių, ieškovas turi procesinę pareigą, numatytą CPK 42 str. 5 d. visus savo reikalavimus pagrindžiančius įrodymus pateikti kartu su ieškiniu (CPK 114 str. 1 d., 135 str. 2 d.).

7Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovė ir atsakovas 2014 m. kovo 5 d. sudarė darbo sutartį ir pasirašė jos priedą Nr. 1 (visiškos materialinės atsakomybės sutartis) (b. l. 10-13). Iš Nacionalinės Žandarmerijos pranešimo apie vairuotojo pažymėjimo sulaikymą matyti, kad pažeidimas, dėl kurio sulaikomas vairuotojo pažymėjimas – 2016 m. balandžio 21 d. įvykęs autoįvykis, vairuotojo pažymėjimo sulaikymo priežastis – apsvaigimas nuo alkoholio (1,08 promilės) (b. l. 14-18). 2016 m. gegužės 2 d. paaiškinime atsakovas nurodė, kad būdamas neblaivus sukėlė 2016 m. balandžio 21 d. autoįvykį Prancūzijoje (b. l. 22).

8Darbo kodekso (toliau – DK) 255 straipsnio 3 punkte įtvirtinta darbuotojo pareiga atlyginti visą žalą, jei ji padaryta darbuotojo, su kuriuo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Ji gali būti sudaroma tik su tais darbuotojais, kurių darbas yra tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu, priėmimu, išdavimu, pardavimu, pirkimu, gabenimu ir dėl priemonių, perduotų darbuotojui naudotis darbe. Ši sutartis turi būti įforminama raštu. Teismas pažymi, jog pasisakydamas dėl kaltės materialinės darbuotojo atsakomybės atveju kasacinis teismas yra nurodęs, kad kiekviena darbuotojo kaltės forma (tyčia, neatsargumas) ir rūšis (tiesioginė ar netiesioginė tyčia, neatsargumas dėl per didelio pasitikėjimo ar nerūpestingumo) yra pakankama materialinei atsakomybei atsirasti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-446/2009). Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad atsakovas sukėlė eismo įvykį būdamas neblaivus (b. l. 17, 20, 22). Teismas sprendžia, jog nurodytos faktinės aplinkybės ir pateikti įrodymai patvirtina, jog eismo įvykis kilo dėl atsakovo kaltės ir tai yra pakankamas pagrindas atsakovo materialinei atsakomybei atsirasti.

9Ieškovė prašo iš atsakovo priteisti 19 732,50 Eur nuostolių atlyginimą. Nurodo, kad šią sumą sudaro: 1. Įmonės „( - )“ darbuotojų atlikti vilkiko ir puspriekabės iškėlimo bei nugabenimo į aikštelę darbai - 5 585,97 Eur; 2. Vilkiko DAF XF, valstybinis Nr. ( - ) pargabenimas į Lietuvos Respubliką – 2420,00 Eur įmonei UAB „( - )“; 3. Puspriekabės valstybinis Nr. ( - ) pargabenimas į Lietuvos Respubliką - 1 200,00 Eur; 4. Sugadinto krovinio vertė (popierinių dėžučių ruošinių, 26 paletės) – 10 431,53 Eur. Teismas pažymi, jog ieškovė prašo priteisti 19 732,50 Eur nuostolių, tačiau susumavus ieškinyje nurodytas išlaidas gaunama nuostolių suma yra 19637,50 Eur (5 585,97 Eur + 2420,00 Eur + 1 200,00 Eur + 10 431,53 Eur).

10Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, jog ieškovė įmonei „( - )“ pagal išankstinę sąskaitą faktūrą 2016 m. balandžio 27 d. lėšų pervedimo nurodymu Nr. 00196 pervedė 5585,97 Eur už atliktus vilkiko ir puspriekabės iškėlimo bei nugabenimo į aikštelę darbus, t. y. patyrė tiesioginius nuostolius (b. l. 24-27). Ši suma laikytina ieškovės patirtais nuostoliais ir priteistina kaip pagrįsta ir įrodyta. Į bylą tai pat yra pateikta 2016 m. balandžio 30 d. UAB „( - )“ sąskaita faktūra 2420,00 Eur sumai, tačiau prie ieškinio nėra pridėti įrodymai, patvirtinantys šios sąskaitos faktūros apmokėjimą. Tokiu atveju teismas negali daryti išvados, kad ieškovė apmokėjo UAB „( - )“ sąskaitą faktūrą ir patyrė 2420,00 Eur nuostolių. Byloje taip pat nėra pateikta duomenų, kurie patvirtintų, jog atsakovo gabento krovinio vertė buvo 10431,53 Eur ir įvykus autoįvykiui ieškovė patyrė būtent tokio dydžio nuostolius dėl krovinio sugadinimo. Ieškovė taip pat nepateikė įrodymų, patvirtinančių su puspriekabės, valstybinis Nr. ( - ), pargabenimu į Lietuvos Respubliką patirtas išlaidas - 1 200,00 Eur. DK 257 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad atlygintinos žalos dydį sudaro tiesioginiai nuostoliai bei negautos pajamos. To paties straipsnio 3 dalyje nurodyta, jog žala apskaičiuojama atsižvelgiant į turto vertę atskaičiavus nusidėvėjimą ir natūralų sumažėjimą bei turėtas išlaidas (tiesioginius nuostolius).

11Ieškinyje nurodytas žalos dydis 19637,50 Eur ir žalos atlyginimo pagrindas – ieškovės įrodyti tik reikalavimo dalyje dėl 5585,97 Eur už atliktų vilkiko ir puspriekabės iškėlimo bei nugabenimo į aikštelę darbų. Nesant byloje įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovė patyrė 14051,53 Eur (10431,53 Eur + 2420,00 Eur + 1 200,00 Eur) nuostolių, šio dalyje ieškinys atmestinas kaip neįrodytas. Teismų praktikoje taip pat laikomasi nuostatos, kad vien įrodymų, patvirtinančių ieškinyje nurodytas aplinkybes, nepateikimas, juolab įrodymų (ne)pakankamumas, kurį teismas įvertina tik nagrinėdamas bylą iš esmės, negali būti pagrindas nustatyti terminą trūkumams pašalinti ir nepriimti ieškinio (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-115/2011). Teismas, nustatęs, kad prie ieškinio nepridėti visi įrodymai, patvirtinantys ieškinio pagrįstumą, negali iš ieškovo reikalauti tų ieškinio įrodymų, kurie, teismo nuomone, būtų pakankami ieškiniui patenkinti, nes, kaip jau minėta, ieškinio priėmimo stadijoje reikalavimo pagrįstumas nesvarstomas, o nepagrįstas ieškinys gali būti atmestas išnagrinėjus bylą iš esmės. Kasacinio teismo konstatuota, kad jeigu šalys ar tretieji asmenys bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu nevykdo arba netinkamai vykdo nurodytas pareigas, jie gali tikėtis sau nepalankių, Civilinio proceso kodekso nustatytų teisinių padarinių (CPK 306 straipsnio 2 dalis, 312, 314 straipsniai, 347 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-95/2012). Analogišką praktiką formuoja ir Kauno apygardos teismas (Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-2047-230/2015).

12Atsakovui, praleidusiam terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui priėmus dėl to teismo sprendimą, kyla piniginės prievolės neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovei įstatyme numatytas 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl tenkintina ir ši ieškinio dalis (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

13Dėl bylinėjimosi išlaidų

14Ieškovė pateikė į bylą 2016 m. gegužės 3 d. PVM sąskaitą faktūrą 95,00 Eur sumai už suteiktas vertimo paslaugas. Taip pat pridėtas 2016 m. gegužės 4 d. mokėjimo nurodymas Nr. 379, iš kurio matyti, jog 2016 m. gegužės 3 d. PVM sąskaita faktūra yra apmokėta.

15Ieškovė pateikė 2016 m. gegužės 4 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr. 00199, iš kurio matyti, jog ieškovė sumokėjo 591,98 Eur žyminio mokesčio. Teismas pažymi, jog susumavus ieškinyje nurodytas ieškovės patirtų nuostolių sumas gaunama nuostolių suma yra 19637,50 Eur. Pagal CPK 80 str. 1 d. 1 p. už kiekvieną ieškinį (pradinį ar priešieškinį) turtiniuose ginčuose mokamas žyminis mokestis skaičiuojamas nuo ieškinio sumos: iki dvidešimt aštuonių tūkstančių devynių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų – 3 procentai, bet ne mažiau kaip dvidešimt eurų. Šiuo konkrečiu atveju, ieškinio suma yra 19637,50 Eur, žyminis mokestis, kuris turėtų būti sumokėtas teikiant šį ieškinį, yra 589,00 Eur. CPK 87 str. 1 d. 1 p. numato, kad sumokėjus daugiau žyminio mokesčio nei numato įstatymai, jis grąžinamas teismo nutartimi. Konstatuotina, kad ieškovė sumokėjo 2,98 Eur daugiau žyminio mokesčio (591,98 Eur - 589,00 Eur). Todėl ieškovei grąžintina permokėta žyminio mokesčio dalis - 2,98 Eur. Iš viso ieškovė šioje byloje patyrė 684,00 Eur (589,00 Eur žyminis mokestis + 95,00 Eur vertimo paslaugos) bylinėjimosi išlaidų.

16Ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovės ieškovei proporcingai patenkintų 28 proc. (5585,97 Eur x 100 proc. : 19637,50 Eur) reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 191,52 Eur (684,00 Eur x 28 proc. : 100 proc.) (CPK 92 str., 93 str. 2 d.).

17Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos, kadangi į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 6 d., 2014-09-23 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 92 str., 93 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str., 2 d., 285 str., 286 str., 287 str. 1 d., 307 str. 1 d., teismas,

Nutarė

19Ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo E. V., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“, į. k. ( - ), buveinės adresas ( - ), naudai 5585,97 Eur (penkis tūkstančius penkis šimtus aštuoniasdešimt penkis eurus 97 ct) nuostolių atlyginimą, 5 proc. metines procesines palūkanas už priteistą sumą (5585,97 Eur) skaičiuotinas nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. gegužės 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas – 191,52 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt vieną eurą 52 ct).

21Likusią ieškinio dalį atmesti.

22Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos grąžinti uždarajai akcinei bendrovei „( - )“, į. k. ( - ), buveinės adresas ( - ), 2016 m. gegužės 4 d. lėšų pervedimu Nr. 00199, AB DnB banke sumokėtą 2,98 Eur (dviejų eurų 98 ct) žyminį mokestį.

23Sprendimo patvirtintą kopiją siųsti šalims.

24Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 (dvidešimt dienų) nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos CPK 287 str. 1-4 d. d., 80 str. 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

25Ieškovas turi teisę per 30 (trisdešimt dienų) nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, rašytinio proceso... 2. Ieškovė kreipėsi į teismą ieškiniu prašydama iš atsakovo priteisti 19... 3. Ieškinyje nurodė, kad ieškovė su atsakovu 2014 m. kovo 5 d. sudarė darbo... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2016 m. gegužės 10 d. asmeniškai... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę šalys turi... 7. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovė ir atsakovas... 8. Darbo kodekso (toliau – DK) 255 straipsnio 3 punkte įtvirtinta darbuotojo... 9. Ieškovė prašo iš atsakovo priteisti 19 732,50 Eur nuostolių atlyginimą.... 10. Iš byloje pateiktų įrodymų matyti, jog ieškovė įmonei „( - )“ pagal... 11. Ieškinyje nurodytas žalos dydis 19637,50 Eur ir žalos atlyginimo pagrindas... 12. Atsakovui, praleidusiam terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui... 13. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 14. Ieškovė pateikė į bylą 2016 m. gegužės 3 d. PVM sąskaitą faktūrą... 15. Ieškovė pateikė 2016 m. gegužės 4 d. lėšų pervedimo nurodymą Nr.... 16. Ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovės ieškovei proporcingai... 17. Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 92 str., 93 str. 1 d., 142 str. 4 d.,... 19. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovo E. V., a. k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovės uždarosios... 21. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 22. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos... 23. Sprendimo patvirtintą kopiją siųsti šalims.... 24. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 25. Ieškovas turi teisę per 30 (trisdešimt dienų) nuo šio sprendimo priėmimo...