Byla B2-519-883/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kaprolita“, trečiasis asmuo, pareiškęs savarankiškus reikalavimus, uždaroji akcinė bendrovė „Limega“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena Stasiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Sieko“, M. K., uždarosios akcinės bendrovės „Reikalavimas. LT“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Skolų valdymo inspekcija“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kaprolita“, trečiasis asmuo, pareiškęs savarankiškus reikalavimus, uždaroji akcinė bendrovė „Limega“.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovė UAB „Sieko“ 2016 m. sausio 18 d. teisme pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Kaprolita“ (civilinė byla Nr. B2-519-883/2016). Ieškovė nurodė, kad atsakovė neatsiskaito už gautas prekes ir suteiktas paslaugas pagal apmokėjimui pateiktas PVM sąskaitas – faktūras. Atsakovės įsiskolinimas sudaro 14 809,97 Eur sumą (13 484,09 Eur skola + 1 325,88 Eur palūkanos).

4Ieškovė M. K. 2016 m. sausio 18 d. pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo tai pačiai atsakovei UAB „Kaprolita“ (civilinė byla Nr. B2-520-883/2016). Ieškovė nurodė, kad 2013 m. sausio 3 d. su atsakove pasirašė paskolos sutartį Nr. 1/2013, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovei 28 962 Eur paskolą. Atsakovė gautą iš ieškovės paskolą įsipareigojo grąžinti iki 2014 m. sausio 20 d. bei sumokėti palūkanas. Atsakovės įsiskolinimas sudaro 33 340,91 Eur sumą (28 962 Eur skola + 4 378,91 Eur palūkanos).

5Šiaulių apygardos teismo 2016 m. sausio 19 d. nutartimi nutarta civilines bylas Nr. B2-519-883/2016 ir Nr. B2-520-883/2016 pagal ieškovių UAB „Sieko“ ir M. K. pareiškimus atsakovei UAB „Kaprolita“ dėl bankroto bylos iškėlimo sujungti ir nagrinėti kartu, suteikiant bylos Nr. B2-519-883/2016.

6Atsakovės kreditorius UAB „Reikalavimas. LT“ 2016 m. sausio 26 d. pateikė teismui prašymą įtraukti bendraieškiu UAB „Kaprolita“ bankroto byloje. Pareiškėjas nurodė, kad 2015 m. rugsėjo 25 d. Joniškio rajono apylinkės teismas preliminariu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1235-959/2015 priteisė iš UAB „Kaprolita“ UAB „Reikalavimas. LT“ naudai 418,43 Eur skolos, 25,52 Eur palūkanų, 40 Eur skolos išieškojimo išlaidų, 8,30 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 8 Eur bylinėjimosi išlaidų. Minėto sprendimo pagrindu buvo išduotas vykdomasis raštas, kuris pateiktas vykdyti antstoliui. Atsakovas UAB „Reikalavimas. LT“ sumokėjo 50 Eur, likusi atsakovo skola pareiškėjui UAB „Reikalavimas. LT“ sudaro 483,71 Eur.

7Šiaulių apygardos teismo 2016 m. sausio 28 d. nutartimi nutarta įtraukti UAB „Reikalavimas. LT“ bendraieškiu civilinėje byloje pagal ieškovių UAB „Sieko“ ir M. K. ieškinius dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Kaprolita“ iškėlimo.

8Atsakovės kreditorius UAB „Skolų valdymo inspekcija“ 2016 m. vasario 11 d. pateikė teismui prašymą įtraukti bendraieškiu UAB „Kaprolita“ bankroto byloje. Pareiškėjas nurodė, kad atsakovės UAB „Kaprolita“ skola UAB „Autoarta“ pagal 2014 m. rugsėjo 10 d. sutartį Nr. 2014-10-10/01 yra 253,42 Eur. 2015 m. spalio 6 d. UAB „Autoarta“ ir UAB „Skolų valdymo inspekcija“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. SVI/165-15-10, 2015 m. spalio 7 d. atsakovei buvo išsiųstas pranešimas dėl reikalavimo įvykdymo ir bankroto bylos iškėlimo, tačiau atsakovė sumokėjo tik 50 Eur, likusi skolos dalis yra nepadengta ir atsakovės skola UAB „Skolų valdymo inspekcija“ yra 366,62 Eur.

9Šiaulių apygardos teismo 2016 m. vasario 12 d. nutartimi nutarta įtraukti UAB „Skolų valdymo inspekcija“ bendraieškiu civilinėje byloje pagal ieškovių UAB „Sieko“, M. K. ir UAB „Reikalavimas.LT“ ieškinius dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Kaprolita“ iškėlimo.

10Šiaulių apygardos teisme 2016 m. vasario 22 d. gautas UAB „Limega“ prašymas įtraukti trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, ir iškelti UAB „Kaprolita“ bankroto bylą. Pareiškėjas nurodė, kad 2014 m. liepos 2 d. su atsakove UAB „Kaprolita“ sudarė statybos rangos sutartį Nr. SR 2014.07.01, pagal kurią atliko statybos rangos darbus už 22 165,94 Eur sumą. Kadangi atsakovė laiku neatsiskaitė, pagal minėtos sutarties 7.3 punktą paskaičiavo delspinigius, kurie sudaro 1873,73 Eur. Be to, dėl kreipimosi į Joniškio rajono apylinkės teismą, dėl skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „Kaprolita“, patyrė 177,77 Eur išlaidų už žyminio mokesčio sumokėjimą. Atsakovės įsiskolinimas sudaro 24 217,44 Eur.

11Šiaulių apygardos teismo 2016 m. vasario 25 d. nutartimi nutarta įtraukti UAB „Limega“ į procesą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus.

12Atsakovė UAB „Kaprolita“ pateikė teismui atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodo, kad bendrovė įregistruota 2011 m. balandžio 14 d., bendrovės įstatinis kapitalas 36 782 Eur yra padalintas į 1270 vnt. paprastųjų vardinių 28,96 Eur vertės akcijų. Įstatinį kapitalą valdo vienas akcininkas E. Ž.. Balanse nurodyta finansinės skolos suma 66 902 Eur yra vienintelio akcininko E. Ž. paskola įmonei, skolos kredito įstaigoms suma 124 126 Eur, kreditas iš AB „Citadele“ banko grąžintinas iki 2017 m. birželio 5 d. 2015 m. gruodžio 29 d. bankui buvo sumokėta 76 629 Eur suma. 2015 m. gruodžio 31 d. balanse negalėjo parodyti, kadangi bankas lėšas užskaitė tik 2016 m. sausio 4 d. Kitos skolos suma 89 854 Eur, tai paskolos iš fizinių asmenų, buvusių UAB „Kaprolita“ akcininkų. Visos paskolos subordinuotos su AB „Citadele“ banko sutartimi, grąžinant ne anksčiau kaip 2017 m. birželio 5 d.

13Atsisakytina kelti bankroto bylą.

14Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2207/2013). Pagal bendrąją taisyklę faktinė įmonės mokumo būsena turi būti vertinama pagal aktualių (naujausių) finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinių duomenis (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-04-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-739-196/2015).

15Atsakovė, siekdama įrodyti savo mokumą, pateikė teismui duomenis apie UAB „Kaprolita“ finansinę padėtį. Iš atsakovės į bylą pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad pagal 2015 m. gruodžio 31 d. balansą įmonės viso turto vertė sudarė 426 466 Eur, iš jo 289 417 Eur ilgalaikis turtas ir 137 049 Eur trumpalaikis turtas. Pagal minėtą balansą, įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 365 426 Eur. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 298 524 Eur. Kartu su 2015 m. balansu atsakovas pateikė sutartinės hipotekos sutartį, sudarytą tarp atsakovės ir kreditoriaus AB „Citadele“ bankas, iš kurios matyti, kad atsakovas 505 000 Lt (146 258,11 Eur) prievolės įvykdymo užtikrinimui įkeitė nekilnojamąjį turtą, kurio bendra vertė 284 470 Lt (82 388,21 Eur). Minėtoje sutartyje nurodytas prievolės įvykdymo terminas iki 2017 m. birželio 5 d, todėl įmonės balanse nurodyta skolos kredito įstaigoms suma – 124 126 Eur, nelaikytina pradelstu įmonės įsipareigojimu ir daroma išvada, kad pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 174 398 Eur. Iš atsakovės pateikto debitorių sąrašo matyti, kad debitoriai 2015 m. gruodžio 31 d. atsakovei skolingi 14 602 Eur. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovės vardu yra registruota 1 transporto priemonė automobilis „N. P.“, valst. Nr. ( - ) VSDFV informacinės sistemos vieši duomenys patvirtina, kad valstybiniu socialiniu draudimu apdraustųjų asmenų įmonėje yra 6 asmenys, 2016 m. vasario 26 d. duomenimis skola valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sudaro 3 399,51 Eur. Lietuvos Respublikos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad šiuo metu teismuose nagrinėjamų bylų, kuriose UAB „Kaprolita“ yra atsakovė, nėra.

16Sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo pagal IBĮ 2 straipsnio 8 dalį, yra lyginami ne įmonės turimi įsipareigojimai ir sumos, mokėtinos per vienerius metus, o įmonės pradelsti įsipareigojimai ir įmonės turimo turto vertė (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2514/2011, 2011 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2525/2011, 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2387 ir kt.). Kaip matyti iš įmonės pateiktų dokumentų, akivaizdu, kad UAB „Kaprolita“ pradelsti įsipareigojimai neviršija 50 procentų įmonės turto, įmonė dirba pelningai. Byloje taip pat nėra duomenų, patvirtinančių įmonės viešą paskelbimą arba kitą pranešimą kreditoriams, kad negali atsiskaityti su kreditoriais ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovė turi laikinų finansinių sunkumų, tačiau tęsia veiklą, todėl teismo nuomone, bankroto bylos iškėlimas ir veikiančio ūkio subjekto pašalinimas iš rinkos šiuo metu būtų neproporcinga priemonė.

17Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju atsakovė UAB „Kaprolita“ pateikė teismui pakankamai įrodymų, paneigiančių pareiškimų argumentus, susijusius su įmonės nemokumu, todėl, nenustačius pagrindų, numatytų IBĮ 9 straipsnio 7 dalyje, bankroto bylai iškelti, ir atsižvelgus į tai, kad bankroto procedūros turėtų būti pradedamos tik įmonėms, kurios akivaizdžiai negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams, atsisakytina kelti bankroto bylą.

18Netenkinus prašymo dėl bankroto bylos iškėlimo, panaikintinos Šiaulių apygardos teismo 2016 m. sausio 20 d. nutartimi UAB „Kaprolita“ atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 150 str. 2 d.).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsnio 13 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 straipsniu, 290–291 straipsniais,

Nutarė

20atsisakyti kelti bankroto bylą atsakovei UAB „Kaprolita“.

21Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. sausio 20 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones UAB „Kaprolita“ (įmonės kodas 302615956, buveinė – Rukaičių k. 1, Joniškio r.) atžvilgiu.

22Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovė UAB „Sieko“ 2016 m. sausio 18 d. teisme pateikė pareiškimą... 4. Ieškovė M. K. 2016 m. sausio 18 d. pateikė teismui pareiškimą dėl... 5. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. sausio 19 d. nutartimi nutarta civilines... 6. Atsakovės kreditorius UAB „Reikalavimas. LT“ 2016 m. sausio 26 d. pateikė... 7. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. sausio 28 d. nutartimi nutarta įtraukti UAB... 8. Atsakovės kreditorius UAB „Skolų valdymo inspekcija“ 2016 m. vasario 11... 9. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. vasario 12 d. nutartimi nutarta įtraukti... 10. Šiaulių apygardos teisme 2016 m. vasario 22 d. gautas UAB „Limega“... 11. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. vasario 25 d. nutartimi nutarta įtraukti... 12. Atsakovė UAB „Kaprolita“ pateikė teismui atsiliepimą į pareiškimą... 13. Atsisakytina kelti bankroto bylą.... 14. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalyje... 15. Atsakovė, siekdama įrodyti savo mokumą, pateikė teismui duomenis apie UAB... 16. Sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo pagal IBĮ 2 straipsnio 8 dalį,... 17. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu... 18. Netenkinus prašymo dėl bankroto bylos iškėlimo, panaikintinos Šiaulių... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 20. atsisakyti kelti bankroto bylą atsakovei UAB „Kaprolita“.... 21. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. sausio 20 d. nutartimi taikytas... 22. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...