Byla e2-256-357/2017
Dėl patirtos turtinės žalos ir negautų pajamų atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė sekretoriaujant Indrei Šležienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Šilo takas“ atstovui ir trečiajam asmeniui R. K., jų atstovui advokatui A. Š., atsakovo VĮ Radviliškio miškų urėdija atstovams V. B., B. L., A. S., V. I., G. Z., atsakovo T. T. atstovui A. T., atsakovo VĮ Radviliškio miškų urėdija ir atsakovo T. T. atstovui advokatui M. B., atsakovo E. M. atstovui advokatui E. L., trečiojo asmens Valstybinės miškų tarnybos atstovei D. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Šilo takas“ ieškinį atsakovams VĮ Radviliškio miškų urėdijai, T. T., E. M. bei tretiesiems asmenims R. K., UAB „Audata“ ir Valstybinei miškų tarnybai dėl patirtos turtinės žalos ir negautų pajamų atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė UAB „Šilo takas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu, prašydama

51) priteisti iš atsakovų VĮ Radviliškio miškų urėdijos, T. T., E. M. solidariai ieškovės patirtą 32 357,54 Eur žalą ir negautas pajamas žemės sklype (1); 2) priteisti iš atsakovų VĮ Radviliškio miškų urėdijos ir E. M. solidariai ieškovės patirtą 50 065,94 Eur Eur žalą ir negautas pajamas žemės sklype (2); 3 ) priteisti iš atsakovų 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškinyje, dublike, patikslintame ieškinyje ir teismo posėdyje ieškovė nurodo, kad UAB „Šilo takas“ turtinę žalą žemės sklype (1) sudaro – negautos pajamos negalint vykdyti ūkinės - komercinės veiklos, negalint veikti pagal įprastą verslo modelį žemės sklype (1), kurio unikalus Nr. ( - ) – 22 470,17 Eur; UAB „Šiaulių hidroprojektas“ komercinis pasiūlymas kvartalinės linijos, esančios Žemės sklype (1) atstatymui - 17 967 Eur, 50 proc. sumos - 8 983,5 Eur; sugadintos pralaidos per kelią Žemės sklype (1) atstatymo darbai - UAB „Šiaulių hidroprojektas“ sąmata - 903,87 Eur.

7UAB „Šilo takas“ turtinę žalą žemės sklype (2) sudaro – negautos pajamos negalint vykdyti ūkinės - komercinės veiklos, negalint veikti pagal įprastą verslo modelį žemės sklype (2), kurio unikalus Nr. ( - )– 21 209,74 Eur; UAB „Šiaulių plentas“ komercinis pasiūlymas miško kelio atstatymui (žemės sklypuose (1) ir (2) – 135 088,44 Lt. (39 124,32 Eur) atėmus iš šios sumos UAB „Šiaulių hidroprojektas“ lokalinę sąmatą dėl darbų žemės sklype (1) 17 967,5, t.y. suma žemės sklypui (2) 21 156,82 Eur; sumokėtos netesybos UAB „Vaidas ir kompanija“ - 7.332,74 Eur; sumokėtas pelno mokestis dėl netesybų – 366,64 Eur;

8Nurodo, kad atsakovas VĮ Radviliškio miškų urėdija neteisėtai naudojo ir sugadino miško kelią, einantį per žemės sklypus (1) ir (2), netesėtai užėmė medienos sandėliavimo vietą ieškovei priklausančiame žemės sklype (1), sugadino melioracinę sistemą, einančią per ieškovei priklausančius žemės sklypus. Atsakovas T. T. neteisėtai naudojo ir sugadino miško kelią, einantį per žemės sklypus (1) ir (2), neteisėtai užėmė medienos sandėliavimo vietą ieškovei priklausančiame žemės sklype, sugadino kvartalinę liniją, melioracinę sistemą. Atsakovas E. M. neteisėtai naudojo ir sugadino miško kelią, einantį per žemė sklypus (1) ir (2), neteisėtai įrengė biotechninį įrenginį – laukinių gyvūnų šėryklą ir nuolat pilant pašarus sugadino vandens pralaidą per miško kelią.

9Rangovas (G. įmonė) atsisakė konkrečiai įvardinti dėl kurių konkrečių miško kelio ir kvartalinės linijos sugadinimų atsisakė vykdyti miško kirtimo ir traukimo darbus, ieškovė prašo, priteisti patirtą žalą iš atsakovų solidariai. Ieškovė buvo užsitikrinusi realią galimybę kirsti mišką ir parduoti medieną: nusipirko Žemės sklypą (1), prie kurio prieina vienintelis Miško kelias; sudarė su rangovu sutartį; sudarė ilgalaikę apvalios medienos pirkimo-pardavimo sutartį; pasirengė kirtimo schemas, kuriose buvo numatyta mišką išvežti vieninteliu Miško keliu; gavo kirtimo leidimus Žemės sklype (1); įsigijo teisę kirsti mišką Žemės sklype (2) ir vėliau nusipirko šį Žemės sklypą (2); gavo leidimą kirsti mišką Žemės sklype (2).

10Ieškovė prašo taikyti atsakovams deliktinę civilinę atsakomybę už padarytą žalą sugadinant miško kelius, kvartalines linijas, vandens pralaidą ir prašo priteisiant atlyginti nuostolius, t. y. negautas pajamas. Savo veiksmais, atsakovai pažeidė LR Aplinkos apsaugos įstatymo 9 straipsnį, LR Miškų įstatymo 17 straipsnį, LR Miškų įstatymo 23 straipsnį. Ieškovė negali nurodyti tikslios kiekvieno atsakovo padarytos žalos ieškovei dydžio, todėl reikalavimą pareiškė atsakovams solidariai atlyginti patirtą žalą. Prievolės solidarumo prezumpcijai kilti gali pakakti ir savarankiškų, nesuderintų atsakovų veiksmų, tačiau sukėlusių bendrą žalą (objektyvaus bendrininkavimo). Jeigu teismas nustatytų, kad atsakovai atliko savarankiškus neteisėtus veiksmus – sugadino žemės sklypų (1) ir (2) kelią, kvartalinę liniją, vandens pralaidą, šie veiksmai galėtų būti kvalifikuojami kaip sukėlę bendrą žalą – ieškovės turto sugadinimą, atėmimą galimybės gauti suplanuotas pajamas. Atsakovai turi pareigą įrodyti, jog žala nėra bendra, jei tai įrodys, kad jų veiksmai lemia tik dalį žalos arba nesusiję su žalos atsiradimu, atsakomybė bus dalinė (Civilinė byla Nr. 3K-3-429-313/2015).

11Nurodo, kad VĮ Radviliškio miškų urėdija niokojo UAB „Šilo takas“ priklausančius nuosavybės teise miško sklypus, unikalus Nr. ( - )bei unik. Nr. 7150-0007-0067, griovio sankasos taisymui ir pralaidos pakeitimui per 2014 m. liepos ir rugsėjo mėn. VĮ Radviliškio miškų urėdija faktiškai išleido 602,35 Eur. Tokia nereikšminga suma patvirtina, kad atsakovas siekė ne atstatyti sugadintus kelius, pralaidas, kvartalines linijas į pradinę būseną, bet sukurti žalos padarinių likvidavimo įspūdį. Atlikti VĮ Radviliškio miškų urėdijos darbai neatkūrė ieškovės nuosavybės į tokią pradinę būseną, kad UAB „Šilo takas“ galėtų vykdyti savo numatytą komercinę veiklą. Visi būtini darbai atstatyti suniokotą kelią, detalizuoti UAB „Šiaulių plentas“ lokalinėje sąmatoje, sudarytoje 2014-07-11 dieną, UAB „Šiaulių plentas“ 2014-10-07 lokalinėje sąmatoje, UAB „Šiaulių hidroprojektas.“ 2015-07-07 lokalinėje sąmatoje. Žala ieškovei atsiranda nepriklausomai nuo to, ar ji likvidavo ar ne šios padarytos žalos padarinius, ar yra turėjusi realių turto atstatymo išlaidų (LAT CBS kolegijos 2009-04-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2009). Šiam civiliniam ginčui taip pat neturi jokios reikšmės atsakovo nurodyta aplinkybė, kad ieškovė pardavė žemės sklypus, nes nepraranda teisės reikalauti žalos atlyginimo, ieškovė nėra perleidusi kartu su žemės sklypų pardavimo sutartimis patirtos žalos reikalavimo teisės.

12VĮ „Registrų centras“ duomenys patvirtina, kad ieškovė sumokėjo baudą UAB „Vaidas ir kompanija“. Atsakovas VĮ Radviliškio miškų urėdija nepagrįstai tvirtina, kad ieškovė galėjo nurodyti R. G. įmonei alternatyvius medienos vilkimo ir vežimo kelius, įsirengti medienos valksmas kertamame miške. Tokie tvirtinimai yra nepagrįsti, nes jei ieškovė butų vilkusi medieną įrengtomis naujomis valksmomis, o ne miško keliu ir kvartaline linija, ji būtų pažeidusi Miško kirtimo taisykles (Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. d1-79 „dėl miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 2015 m. rugsėjo 30 d. Nr. D1-690). Atsakovas VĮ Radviliškio miškų urėdija nepagrįstai tvirtina, kad ieškovė pagal Leidimus kirsti mišką privatus miško savininkui Nr. 013011 ir Nr. 013013 negalėjo iškirsti 683 m3 pagal atskirus sortimentus (medienos išeiga), taip, kad jos pakaktų įvykdyti sutartį su UAB „Vaidas ir kompanija“. Ieškovė turi teisę sudaryti išankstinius sandorius ir dar prieš įsigydama Žemės sklypą (1), jame medieną skaičiavo ištisinio medienos tūrio skaičiavimo-matavimo būdu. Derybos dėl medienos pardavimo su UAB „Audata“ buvo vedamos 2014 m. birželio mėn., miško technikas I. S. (turintis tokios veiklos licenciją) skaičiavo medienos kiekį, matavo ir paruošė dokumentus leidimų kirsti išdavimui (dar žemė sklypui (2) priklausant UAB „Audata“). Dėl aukščiau nurodytų priežasčių ieškovė dar prieš sudarant sutartis su UAB „Vaidas ir kompanija“ 2014 m. liepos mėn. žinojo, koks yra leistinas medienos iškirtimo kiekis abiejuose žemės sklypuose.

13Susitarimas tarp I. D. ir girininko D. P. negalėjo būti sudarytas, nes VĮ Radviliškio miškų urėdija nepateikė jokių įrodymų, kad girininkas D. P. turi teisę sudaryti kokius nors susitarimus. Buvusi Žemės sklypo (1) savininkė I. D. kitą dieną po susitarimo (t. y. 2014-05-06 ) su girininku pasirašymo, savo žemė sklypą pardavė M. S. ir M. N.. Atsakovas neturėjo teisės naudotis nurodytu susitarimu su I. D., nes jau buvo pasikeitęs žemės sklypo (1) savininkas, atsakovas, privalėjo įsitikinti, kad nesukels žalos šio žemės sklypo savininkams, o ją sukėlus - atstatyti turtą padėtį į pradinę. Atsakovas T. T.iš esmės pripažino savo neteisėtus veiksmus, neneigė sugadinęs kvartalinę liniją, veikęs netinkamai, tai visiškai įrodo šio atsakovo netinkamus veiksmus, sukėlusius ieškovei turtinę žalą. Kvartalinė linija dėl atsakovo neteisėtų veiksmų buvo sugadinta, jos pažeidimams pašalinti UAB „Šiaulių hidroprojektas“ sudarė sąmatą. Antstolio 2014-07-07 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole, nuotraukoje Nr. 12 matosi, kad minima kvartalinė linija, tuo metu, kai VĮ Radviliškio miškų urėdija jau buvo suniokojusi melioracinio griovio sankasą – miško kelią, dar nebuvo suniokota. A. E. M. veiksmai tiesiogiai prisidėjo prie melioracinio griovio sankasos (miško keliuko) sugadinimo, vežant nepalankiomis meteorologinėmis oro sąlygomis pašarus laukiniams gyvūnams sunkiasvoriu traktoriumi su priekaba. Tokie faktai yra nurodyti atsakovo VĮ Radviliškio miškų urėdijos rašte ieškovei, nurodant kas prisidėjo prie miško sklypo (1) suniokojimo. Atsakovas E. M., neteisėtai veždamas į laukinių žvėrių medžiojimo vietą pašarus, medžioklės bokštelį, naudojosi ieškovės žemės sklypu ir jame esančiu keliu, pylė pašarus žvėrių šėrimo vietoje šalia vandens pralaidos. Dėl šių neteisėtų E. M. veiksmų buvo užkimšta vandens pralaida, laukiniams gyvūnams išmindžius pralaidos vietą susidarė didelis purvo sluoksnis, kuris užkišo šią pralaidą, apsėmė miško paklotę ir nutekėjo ant kelio, taip padidindamas kelio drėgnumą ir sukeldamas galimybę jame važiuojant atsirasti provėžoms. Todėl atsakovas E. M. yra atsakingas už savo veiksmus, nulėmusius žalos atsiradimą.

14Atsakovas T. T. pateiktu atsiliepimu, tripliku ir jo atstovas teismo posėdyje prašo atmesti ieškinį, priteisti iš ieškovės atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovė neįrodė visų būtinųjų civilinei atsakomybei atsirasti būtinų sąlygų. Atsakovas T. T. miško keliuku, esančiu žemės sklypuose (1) ir (2), jokio nukirsto miško netraukė ir jo sugadinti negalėjo, atsakovas neatliko jokių neteisėtų veiksmų ir ieškovei atsiradusi žala, jei tokia būtų nustatyta teismo, nėra priežastiniame ryšyje su atsakovo veiksmais. Savo nukirstą ir ištrauktą mišką atsakovas sandėliavo ne ieškovei priklausančiame žemės sklype (1), o gretimame žemės sklype, atsakovas yra žemės sklypo, esančio greta žemės sklypo (1) ir žemės sklypo (2), savininkas. Visus miško kirtimo ir nukirsto miško traukimo darbus organizavo atsakovo įgaliotas asmuo, neginčija aplinkybės, jog traukė nukirstą mišką kvartaline linija, esančia prie žemės sklypo (1) arba dalinai žemės sklype (1), tačiau šia kvartaline linija dar iki tol naudojosi nukirsto miško traukimui ir kitų miškų savininkai. Byloje nėra įrodymų, jog kvartalinė linija, kurios sugadinimu yra kaltinamas atsakovas, yra ieškovei priklausiusiame žemės sklype (1).

15Aplinkybė, jog atsakovas T. T. buvo nubaustas administracine tvarka dėl kvartalinės linijos sugadinimo, neturi jokios įrodomosios reikšmės šioje byloje, nes atsakovas buvo nubaustas ne už ieškovei priklausančios kvartalinės linijos sugadinimą. Ieškovė neįrodė, jog būtent atsakovas T. T. sandėliavo medieną ieškovei priklausančiame žemės sklype (1), nes antstolio 2014-07-07 faktinių aplinkybių protokole nėra tai užfiksuota.

16Atsakovas E. M. pateiktu atsiliepimu, tripliku, atsiliepimu į patikslintą ieškinį, teismo prašo atmesti ieškinį, priteisti iš ieškovės atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad Valstybinės miškų tarnybos 2014 m. rugsėjo 17 d. raštas, A. R. K. F. aplinkybių konstatavimo protokolai nepatvirtina fakto, kad dėl pabertų pašarų vandens pralaida būtų sulaužyta, nes vandens pralaidos buvo paveiktos ir galimai sugadintos dėl medienos vežimo tvarkos pažeidimo, o ne pašarų laukiniams žvėrims. Sulūžusi pralaida yra 400 mm skersmens ir 6 m ilgio, tokio pločio ir ilgio vandens pralaidą grūdais ar kukurūzais sulaužyti neįmanoma, pralaida turėjo būti veikiama sunkių daiktų, technikos. Ieškovės pozicija patvirtina, kad ieškovė pripažįsta, jog atsakovas E. M. neprisidėjo prie nurodomo tariamo miško kelio ir miško kvartalinės linijos sugadinimo. Nepateikti įrodymai kokia miško, kvartalinės linijos, kelio būklė buvo iki ieškovei jį įsigyjant.

17Teigia, kad ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodo neteisingus faktus, nes atsakovas E. M. šerti gyvūnams nesinaudojo sugadintu miško keliu ir kvartaline linija, jis naudojasi iš rytų einančiu keliu, vedančiu į mišką, nesinaudojo sunkiasvoriu transportu, tuo labiau su priekaba vežti pašarams, kurie atnešami medžiotojų pėsčiomis ar lengvuoju automobiliu. Medžiotojų bokšteliui ar kitiems su medžiokle susijusiems įrenginiams per pastaruosius tris - keturis metus būrelyje joks transportas nenaudotas. Pažymėjo, kad medžioklės bokštelis buvo įrengtas daugmaž prieš keturis metus, derinant jo pastatymą su Gudžiūnų girininkijos girininku D. P.. Ieškovės nurodomuose VĮ Radviliškio miškų urėdijos raštuose nėra jokių nuorodų, kokiu transportu tariamai važinėjo medžiotojai, o vandens pralaidos būklės iki ieškovei įsigyjant mišką nustatyti nėra galimybių. Nėra aišku, kokiam stovyje vandens pralaida buvo iki ieškovei įsigyjant mišką. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai dėl savo turinio ydingumo, neatitinka CPK 185 straipsnio ir kasacinės praktikos reikalavimų, todėl negali būti įrodymais šioje civilinėje byloje.

18Atsakovas VĮ Radviliškio miškų urėdija pateiktu atsiliepimu, tripliku bei teismo posėdyje prašo atmesti ieškinį, priteisti iš ieškovės atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovė neįrodė visų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų. VĮ Radviliškio miškų urėdija 2004-05-05 buvo gavusi žemės sklypo (1) savininkės I. D. sutikimą, jog atsakovas iškirstą mišką trauktų ir sandėliuotų žemės sklype (1). Taip pat buvo susitarta, jog baigus medienos ištraukimo darbus atsiradusios duobės bus atstatytos į pradinį stovį atsakovo lėšomis. Atsakovas iškirsto miško traukimo darbus atliko 2014 metų pavasarį, o ieškovė žemės sklypą įgijo tik 2014-06-25. Tuo metu atsakovas vykdė nukirsto miško darbus ir ieškovė, prieš įgydama žemės sklypą (1) turėjo ir privalėjo žinoti šio žemės sklypo (1) įgijimo momentu esantį miško keliuko stovį. Atsakovas, vykdydamas 2004-05-05 susitarimą su ankstesne šio žemės sklypo (1) savininke I. D., po to, kai buvo baigti miško traukimo darbai 2014 metų rudenį, sutvarkė miško keliuką žemės sklype (1), atstatydama jį į tokį stovį, koks buvo iki nukirsto miško traukimo.

19Ieškovė turėjo galimybę atlikti kirtimus pagal Leidimus kirsti mišką privataus miško savininkui Nr. 013011 ir Nr. 013013 miško keliuku žemės sklype (1), ieškovė galėjo vykdyti nukirsto miško traukimą, įsirengdama valksmą, traukdama tiesiogiai prie asfaltuoto kelio, arba traukdama tuo pačiu miško keliuku žemės sklype (1). UAB „Šiaulių plentas“ sąmatos miško keliuko remontui pateikimas dar nereiškia, jog žala ieškovei padaryta. Atsakovas kvartalinės linijos, esančios žemės sklype (1) nenaudojo nukirsto miško traukimui, todėl jos atstatymo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos. Atsakovas taip pat savo lėšomis sutvarkė pralaidą per kelią žemės sklype (1). Ieškovė pardavė tiek žemės sklypą (1), tiek žemės sklypą (2) 2015-04-17 sutartimis R. G. įmonei, šiuo metu ieškovė nebėra šių žemės sklypų savininkė. Ieškovė ieškinį grindžia iš dalies tuo, kad sumokėjo UAB „Vaidas ir kompanija“ įskaitymo būdu 25 315,50 Lt (7 332,74 Eur) baudą pagal 2014-07-04 Apvalios medienos pirkimo-pardavimo sutartį užskaitos būdu. Atsakovas mano, kad tokia užskaita ir pajamų mokestis neteisėti. Tokią nuomonę grindžia tuo, kad 2014-07-04 Apvalios medienos pirkimo-pardavimo sutarties 1.1.1. p. nurodyta, kiek UAB „Šilo takas“ susitaria parduoti UAB „Vaidas ir kompanija“ iki 2014-08-31, bendras kiekis - 1.170,00 ktm. Tačiau šios sutarties pasirašymo dieną UAB „Šilo takas“ turėjo leidimą kirsti tik 683 ktm. pagal Leidimus kirsti mišką privataus miško savininkui Nr. 013011 ir Nr. 013013. Leidimas kirsti mišką Nr. 013025 - 487 ktm. kiekiui buvo išimtas tik 2014-08-12, pasirašydama 2014-07-04 Apvalios medienos pirkimo-pardavimo sutartį, negalėjo žinoti ar UAB „Audata“ ateityje.

20Ieškovė 2014-07-04 sudarė Rangos sutartį su R. G. įmone, tačiau joje numatyta, jog R. G. įmonė atliks miško kirtimo ir medienos traukimo darbus žemės sklype unikaliu Nr. ( - ), pagal leidimus kirsti mišką privataus miško savininkui Nr. 013011 ir Nr. 013013 kirsti mišką 4,9 ha plote. Taigi, Rangos sutartis buvo sudaryta tik 683 ktm. iškirtimui. UAB „Šilo takas“ nebūtų galėjęs pagal leidimus kirsti mišką privataus miško savininkui Nr. 013011 ir Nr. 013013 užtikrinti reikiamo medienos kiekio pardavimo pagal 2014-07-04 Apvalios medienos pirkimo-pardavimo sutartį UAB „Vaidas ir kompanija“. Atsakovo atstovė J. L. dėl žalos apimties, netesybų ir pelno mokesčio dydžio papildė, kad ieškovei sumokėjus netesybas, turėjo būti mažesnis pelnas ir pelno mokestis, dėl netesybų sutaupė pelno mokestį, o jeigu jį sumokėjo, tai neteisingai. Nurodo, kad netesybos neteisingai ir nepagrįstai sumokėtos ir nėra bendrovės žala. Ieškovė nepateikė įrodymų, koks buvo sankasos - miško kelio bei pralaidos stovis iki jų sugadinimo, kad kelias ir pralaida yra nekokybiškai suremontuota, byloje nėra įrodymų, antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai nėra ir negali būti įrodymu apie miško keliuko bei pralaidos remonto kokybę, antstolis nėra kelių remonto ar statybos specialistas, galintis įvertinti atliktų darbų kokybę.

21Trečiasis asmuo R. K. prašo ieškinį tenkinti ieškovės UAB „Šilo takas“ ieškinyje nurodytu pagrindu ir visiškai pritaria ieškovės argumentams.

22Trečiojo asmens Valstybinės miškų tarnybos atstovė ieškinį prašo atmesti ir nurodo, kad neįrodytas žalos padarymo faktas , kuris įrodinėjamas atsitiktiniais dokumentais. Ieškovė net nebandė medienos traukti, o kai sąlygos buvo tinkamos tam, sklypus pardavė.

23Pagal galiojančias taisykles, sklypo savininkas pasirenka iškertamos medienos tūrio skaičiavimo metodą- jeigu kerta pagal miškotvarkos projektą, tai tiek kiek nurodyta, jei pasirenka ištisinį metodą, tai taikoma ir stačiam miškui ir vėjovartoms, kurioms turi būti išduotas leidimas.

24Trečiasis asmuo UAB „Audata“ nurodė, kad pardavė mišką UAB „Šilo takas“ su reikalavimu atlyginti nuostolius dėl kelio sugadinimo. Urėdija įsipareigojo sutvarkyti iki 2014 m. spalio 1d., pardavė rugsėjo mėn., o sklypo kaina nepriklausė nuo sugadinto keliuko, UAB „Audata“ nuostolių nepatyrė.

25Ieškinys atmestinas.

26Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

27Dėl žemės sklypo (1)

28Byloje nustatyta, kad 2014 m. birželio 10 d. tarp ieškovės UAB „Šilo takas“, S. M. ir N. M. buvo sudaryta Preliminarioji žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 140610/01, pagal kurią buvo įsipareigota sudaryti pagrindinę žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, preliminarioje sutartyje aptartomis sąlygomis. Preliminariosios sutarties Nr. 140610/01 1.1.7. punkte buvo susitarta, kad pardavėjai parduoda, o pirkėjas perka 9,95 ha bendro ploto žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - )Pociūnėlių k. v., adresas Kirkilų k., Skėmių sen., Radviliškio r. sav. (Toliau - Žemės sklypas (1)) už 80 000 Lt. 2014 m. birželio 25 d. pirkimo-pardavimo sutartimi Žemės sklypas (1) parduotas UAB „Šilo takas“ (bylos dokumentų t.1, b.l. 31, 71; elektroninės bylos t.1, b.l. 30,70).

292014 m. liepos 4 d. ieškovė UAB „Šilo takas“ su R. G. įmone sudarė Rangos sutartį Nr. 140704/01, pagal kurią turėjo būti atlikti miško kirtimo ir medienos traukimo darbai Žemės sklype (1). 2014 m. liepos 4 d. buvo gauti Leidimai kirsti mišką Nr. 013013, Nr. 013011.

302014 m. liepos 4 d. ieškovė su pirkėju UAB „Vaidas ir kompanija“ sudarė ilgalaikę apvalios medienos pirkimo pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo pirkėjui tiekti apvaliąją medieną iki 2014-08-31 ir iki 2014-12-31 (bylos dokumentų t.1, b.l. 41; elektroninės bylos t.1, b.l. 40).

31Dėl žemės sklypo (2)

32Ieškovė 2014 m. rugpjūčio 13 d. pagal PVM sąskaitą faktūrą, serija AUA Nr. 00042, įsigijo iš UAB „Audata“ išsikirtimui statų mišką 4 ha plote už 18150 Eur žemės sklype Kirkilų k., Skėmių sen., Radviliškio r. Žemės sklypas (2), Nr. ( - ) (Radviliškio miškų urėdijoje, Gudžiūnų girininkijoje). UAB „Audata“ 2014 m. rugpjūčio 12 d. išėmė iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Panevėžio teritoriniame poskyryje leidimą kirsti mišką privataus miško savininkui, serija A, Nr. 013025, bendram 487 ktm. kiekiui, medienos išvežimo terminas iki 2014 m. gruodžio 31 d. (bylos dokumentų t.1, b.l.48, elektroninės bylos t.1, b.l. 47).

33Ieškovė UAB „Šilo takas“ 2014 m. rugsėjo 26 d. pirkimo - pardavimo sutartimi iš UAB „Audata“ Žemės sklypą (2), kadastrinis Nr. ( - ), įsigijo, kaip teigiama kartu perimdama ir reikalavimo teisę reikalauti padarytų nuostolių atlyginimą šiame žemės sklype. Sutarties 5.2 punkte susitarė, kad „šalys patvirtina, kad ši sutartis yra kartu ir Daikto priėmimo - perdavimo dokumentas, ir kad Pardavėjas perdavė, o Pirkėjas priėmė aukščiau paminėtą Daiktą. Sutarties pasirašymo ir patvirtinimo dieną Pardavėjas perdavė Pirkėjui žemės sklypo planą ir visus su Daiktu susijusius dokumentus, bei teisę reikalauti žalos atlyginimo iš VĮ Radviliškio miškų urėdijos dėl parduodamame žemės sklype sugadinto kelio bei suniokoto miško (pagrindas: antstolės E. R. 2014 m. rugpjūčio 19 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas) (bylos dokumentų t.1, b.l. 56; elektroninės bylos t.1, b.l. 55).

342015 m. balandžio 17 d. pirkimo – pardavimo sutartimi UAB „Šilo takas“ pardavė sklypus Nr. ( - ) ir Nr. ( - )pirkėjai R. G. įmonei, daikto kaina nurodoma 68 234,47 Eur (bylos dokumentų t.9, b.l. 155; elektroninės bylos t.9, b.l. 121).

35Konstatuoti pažeidimai – Žemės sklype (1)

36Valstybinės miškų tarnybos Miško kontrolės skyriaus 2014 m. liepos 9 d. privataus miško žemės sklypo patikrinimo pažyma Nr. 1, dėl žemės sklypo ( - )patikrinimo, kuria nustatytas gruntinio kelio sugadinimo faktas. VĮ Radviliškio miškų urėdija įpareigota sutvarkyti kelią iki 2014 m. rugpjūčio 1d. (bylos dokumentų t.1, b.l. 108; elektroninės bylos t.1, b.l. 105).

37Valstybinės miškų tarnybos Miško kontrolės skyriaus 2014 m. rugsėjo 4 d. privataus miško žemės sklypo patikrinimo pažyma dėl žemės sklypo ( - ) patikrinimo, kurioje nurodoma, kad sugadinta kelio pralaida, tačiau fakto ir laiko nustatyti nėra galimybių. VĮ Radviliškio miškų urėdija įpareigota kelią sutvarkyti iki 2014 m. spalio 1d. (bylos dokumentų t.1, b.l. 107, 69; elektroninės bylos t.1, b.l. 106, 68).

38Žemės sklype (2)

39Valstybinės miškų tarnybos Miško kontrolės skyriaus 2014 m. rugsėjo 4 d. privataus miško žemės sklypo patikrinimo pažyma dėl žemės sklypo ( - ) patikrinimo, kurioje nurodoma, kad UAB „Audata“ žemės valdoje nustatytas gruntinio kelio apgadinimas traukiant medieną iš 28 kvartalo. VĮ Radviliškio miškų urėdija įpareigotas sutvarkyti kelią iki 2014 m. spalio 1d. (bylos dokumentų t.1, b.l. 108; 70, elektroninės bylos t.1, b.l. 105).

40Šalių susirašinėjimo dokumentai

41Ieškovė 2014 m. liepos mėn. kreipėsi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos miškų kontrolės skyrių Panevėžio teritorinio poskyrio vadovybę su prašymu Nr. 140707/01 pradėti operatyvų patikrinimą dėl suniokotos teritorijos. 2014 m. liepos 21 d. išsiuntė pretenziją Radviliškio miškų urėdijai dėl padarytų nuostolių. 2014 m. liepos 24 d. gautas atsakymas į šią pretenziją, rašte Nr. S4-658 nurodoma, kad nesutinka su ieškovės nurodytais faktais, bet įpareigojo CMRPTP viršininką V. I. užlyginti griovio sankasoje medienos ištraukimo metu padarytas provėžas ir duobes iki 2014 m. rugpjūčio 1 d. (bylos dokumentų t.1, b.l. 67; elektroninės bylos t.1, b.l. 66).

42Byloje pateiktas Valstybinės miškų tarnybos 2014 m. rugpjūčio 5 d. raštas Nr. R2-2385 dėl UAB „Šilo takas“ prašymo atlikti tyrimą. Valstybinė miškų tarnyba informavo, kad buvo atliktas patikrinimas UAB „Šilo takas“ priklausančioje miško valdoje (kadastrinis Nr. ( - )), 2014 m. liepos 9 d. Patikrinimo aktu Nr. 1 nustatyta, kad natūralaus grunto keliu, esančiu valdos ribose, VĮ Radviliškio miškų urėdija transportuodama medieną išpjovė provėžas ir sugadino kelio dangą, VĮ Radviliškio miškų urėdija buvo įpareigota sutvarkyti kelią iki 2014 m. rugpjūčio 1 d. Savavališkai nupjautų ar sužalotų medžių ir krūmų bei kitų miško naudojimo pažeidimų nebuvo nustatyta. 2014 m. rugpjūčio 1 d. patikrinimo aktu Nr. 2 nustatyta, kad kelias yra suremontuotas (bylos dokumentų t.1, b.l. 44; elektroninės bylos t.1, b.l. 43).

43VĮ Radviliškio miškų urėdijos 2014 m. rugsėjo 8 d. raštas Nr. S4-751 į 2014 m. rugpjūčio 25 d. pakartotinę pretenziją UAB „Šilo takas“ dėl padarytų nuostolių atlyginimo (bylos dokumentų t.1, b.l.52). Pateiktas byloje LR Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos 2014 m. rugsėjo 17 d. raštas Nr. R2-2737 dėl UAB „Šilo takas“ prašymo atlikti patikrinimą (bylos dokumentų t.1, b.l. 53; elektroninės bylos t.1, b.l. 52).

44UAB „Šilo takas“ 2014 m. rugsėjo 24 d. raštas į Radviliškio rajono savivaldybės administraciją dėl Valstybei priklausančių melioracinių griovių ir pralaidų ieškovės nuosavybėje, Žemės sklype (1), sutvarkymo. UAB „Šilo takas“ 2014 m. spalio 1 d. raštas VGTU AIF Kelių tyrimo institutui dėl padarytos žalos gamtai ir privataus turto, į Lietuvos Medžiotojų ir žvejų draugiją.

45VĮ Radviliškio miškų urėdijos 2014 m. gruodžio 16 d. raštas Nr. S4-1011 į 2014 m. gruodžio 3 d. pakartotinę pretenziją UAB „Šilo takas“ dėl netinkamo veikimo padarinių pašalinimo (suniokotų dviejų žemės sklypų) (Bylos dokumentų t. 1,69 b. l.). LR Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Panevėžio teritorinio poskyrio raštai, 2016 m. vasario 4 d. atsakymas Nr. S-SK-00-08 į UAB „Šilo takas“ atstovo 2016 sausio 11 d. prašymą dėl informacijos pateikimo (bylos dokumentų t.1, b. l. 149, 105, 149-151 b. l.; elektroninės bylos t.1, b.l. 148, 102, 148-150)

46Antstolių faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai

47Atsakovas R. K. 2014 m. liepos 7 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole fiksavo, kad nuvykus apžiūrėti miškų ūkio žemės sklypą Nr. ( - )matyti, kad per sklypą eina miško kelias, plane kelias pažymėtas „su danga“, atvažiavus prie sklypo keliu Skėmiai - Pociūnėliai matyti susandėliuota mediena, kuri nepriklauso ieškovei; sklypo teritorijoje pastatyta puspriekabė, kurios valstybinis Nr. DR869; Žemės sklype (1) esantis kelias nepataisomai sugadintas, vežant medieną kelyje yra padarytos provėžos, kurios vietomis siekia iki 120 cm. Gylio; miško keliukas sugadintas per visą sklypo perimetrą; keliuko ilgis yra 430 metrų, plotis svyruoja nuo 2,5 m. iki 4 m; ant keliuko telkšo balos; kadangi labai šlapia, vietomis yra iškasti nuo keliuko į melioracijos griovį vandens nuleidimo grioviai; nesugadinta miško kelio danga matyti Faktinių aplinkybių konstatavimo fotonuotraukoje Nr. 59, 65, kur sugadintas kelias suka į kairę, o sklypo kelias nueina tiesiai; padarytos provėžos ir į patį sklypą, ir sugadinta miško danga; einant keliu matyti, jog kelias buvo prižiūrimas, kadangi vietomis matyti akmenų ir žvyro fragmentai (bylos dokumentai t.1, b.l.102; elektroninės bylos t.1, b.l. 99).

48Antstolė E. R. 2014 m. rugpjūčio 19 d. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nurodė, kad 2014 m. rugpjūčio 19 d. buvo nuvykta adresu Kirkilai, Radviliškio raj. į miško masyvą; pasiekus žemės sklypo (2) ribas nustatyta, kad miško žemė, sklypo kelias ir kelio atšakos žemės sklype yra stipriai sugadintos, išvažinėtos, paliktos gilios provėžos, provėžose telkšo balos; vietomis šalia miško kelio matosi nulaužti medžiai ar medžių šakos (bylos dokumentų t.3, b.l. 94; elektroninės bylos t.3, b.l. 94).

49Antstolis R. K. 2014 m. rugsėjo 15 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nurodė, kad atvažiavus prie Žemės sklypo (1) matyti, kad kelio pakraštyje yra sandėliuojama mediena; miško kelias yra suvažinėtas sunkiasvore technika, vizualiai matyti, kad duobes, kurios padarytos sunkiasvorės technikos, bandyta lyginti ir užpilti labai plonu žvyro sluoksniu ir tik trumpą atkarpą; kelio vandens pralaida kelio pradžioje yra pakeista nauju vamzdžiu, kuris akivaizdžiai yra per trumpas keliuko pločiui, nes iškasti net keliuko kraštai, kad tiktų įdėti tą per trumpą vamzdį; kasimo darbų vietoje griovys lygintas, tačiau kraštas nesutvirtintas ir yra slenkantis; užpiltas žvyro sluoksnis yra bandytas suvažinėti, tačiau susmegęs į purvą ir matyti provėžos; toliau kelias bandytas taisyti medžių šakomis, kurios yra susmegusios į purvą (bylos dokumentų t.1, b.l.54; elektroninės bylos t.1, b.l.53).

50Antstolis R. K. 2014 m. spalio 8 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole fiksavo- atvykus pareiškėjo nurodytu adresu matyti, kad per sklypą Nr. ( - ), miško žemės plane pažymėtame kvartalo Nr. 29 eina miško kelias (foto Nr. 67) Lietuvos Respublikos Miškų valstybės kadastro kartografinės duomenų bazės fragmente M1:10000 aiškiai matyti per sklypą Nr. 29 einantis kelias; kelias yra remontuotas, tačiau darbai atlikti paviršutiniškai ir nekokybiškai, matyti, jog nesutvarkyta vandens nutekėjimo sistema užvirtusi žemėmis, kelias šioje vietoje yra labai susiaurėjęs ir krovininiam miškovežiui ir/ar medvežiui netinkamas naudoti, kadangi transporto priemonės gali įgriūti; melioracinės sistemos drenažo vamzdis yra sulaužytas (bylos dokumentų t.1, b.l. 76; elektroninės bylos t.1, b.l. 75).

51Pateiktas A. R. K. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, surašytas 2015 m. vasario 5 d. Nr. 98-37, ( - )(bylos dokumentų t.1, 100 b.l; elektroninės bylos t.1, 99 b.l).

52A. R. A. 2014m. rugsėjo 29 d. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nurodė, kad žemės sklypuose Nr. ( - ) ir Nr. ( - )apžiūrėtas gruntinis kelias (pagriovys), kuris ribojasi su privačiais miškais, keliu yra važinėjama, nes likusios provėžos. Kelio pradžioje tarp griovio iš miško įrengta vandens pralaida (įkastas vamzdis), kelio pradžia pažvyruota (apie 50 m.) (bylos dokumentų 2t. b.l. 45; t.13, b.l. 51; elektroninės bylos 2t. b.l. 14; t.13, b.l. 116).

53A. R. A. 2017m. gegužės 18 d. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole nurodė, kad iš sklypų galėjo būti techniškai traukiama bei sandėliuojama prie asfaltuoto kelio ir medienos krautuvu pasiekiama nuo asfaltuoto kelio jos pakrovimui (bylos dokumentų t.10, b.l. 18-80; elektroninės bylos t.10, b.l. 17-77).

54Dėl civilinės atsakomybės pagrindų

55CK 6.245 - 6.249 straipsniai numato, kad civilinės atsakomybės taikymui yra būtinos šios sąlygos: neteisėti veiksmai (CK 6.246 str. 1 d.), priežastinis ryšys (CK 6.247 str. ), kaltė (CK 6.248 str. 1 d.), žala ir nuostoliai (CK 6.249 str. 1 d.). CK 6.248 str. 1 d. numato, kad atsakovų kaltė yra preziumuojama.

56Teismas konstatuoja, kad byloje neįrodyta ieškovės UAB „Šilo takas“ teisė reikšti reikalavimus dėl sugadintos kvartalinės linijos, melioracinio griovio, pralaidos atkuriamųjų darbų, nes jie nuosavybės teise nepriklausė ieškovei ir žala ieškovei nepadaryta. Be to, pažymėtina, šie įrenginiai yra suremontuoti VĮ Radviliškio miškų urėdijos lėšomis, ieškovė dėl to nuostolių nepatyrė, nenustatytas priežastinis ryšys tarp šių objektų sugadinimo ir pasekmių išimtinai ieškovei.

57Byloje nustačius miško kelio sugadinimo faktus 2014 m. liepos 9 d. (sugadinimas fiksuotas liepos 4 d.) ir rugsėjo 4 d., bei konstatavus atsakovo VĮ Radviliškio miškų urėdijos veiksmus dėl kelio žemės sklype (1) ir kelio sklype (2) sugadinimo pažymėtina, kad atsakovas pašalino miško kelio sugadinimo padarinius. Ieškovei nepaneigus, kad kelio tvarkymo darbai atlikti kokybiškai, tinkamai turtą atstatant į buvusią padėtį, nėra pagrindo konstatuoti priežastinio ryšio tarp VĮ Radviliškio miškų urėdijos veiksmų ir ieškovės 2014 metais pageidauto verslo rezultato.

58Atsakovo T. T. veiksmai 2015 m. vasario mėnesį sugadinus miško kvartalinę liniją, vertintini kaip nesusiję priežastiniu ryšiu su ieškovės negautomis pajamomis iki 2014 m. gruodžio 31 d. Byloje atsakovo E. M. neteisėti veiksmai visiškai neįrodyti, nenustatytas priežastinis ryšys tarp šio atsakovo vykdytos medžioklės veiklos ir ieškovei atsiradusių nepageidaujamų pasekmių.

59Dėl bylos įrodymų vertinimo

60Ieškovė teigia, kad miškų ūkio paskirties Žemės sklypą (1) įsigijo vykdyti ūkinei - komercinei veiklai, siekiant uždirbti pajamų iškertant ir parduodant medieną, planuota į įsigytą sklypą daryti ilgalaikes investicijas iškirstą mišką atsodinant, vykdant miško įveisimo projektą, vystyti Žemės sklype (1) komercines medžiokles, rekreacinę-poilsinę veiklą. VĮ Radviliškio miškų urėdija Žemės sklype (1) kelio tinkamai nesutvarkė, nes netinkamai užlygintos provėžos ir duobės nesudarė tvirto gruntinio pagrindo, kelias nebuvo sutvirtintas, o visa tvirta kelio danga buvo suniokota ir išstumdyta, kelias nebuvo paruoštas naudojimui, juo nebuvo galimybių saugiai važiuoti ar transportuoti medieną.

61Ieškovė teigia, kad nuo 2014 m. liepos 4 d. ir nuo 2014 m. rugpjūčio 13 d. neturėjo galimybės nuosavuose žemės sklypuose (1) ir (2) ūkinei - komercinei veiklai vykdyti, ilgalaikei investicijai, susijusiai su miškų atsodinimu po iškirtimo, todėl ieškovė negalėjo gauti pagrįstai suplanuotų pajamų, pagal pasirašytas miško darbų vykdymo rangos ir medienos pardavimo sutartis. Ieškovė 2014 m. spalio 8 d. išsiuntė paklausimą R. G. įmonės direktoriui E. G. dėl 2014 m. liepos 4 d. Rangos sutarties Nr. 140704/01 nevykdymo. E. G., kartu su ieškovės vadovu R. K. ir K. G. (E. G. sūnus), nuvyko į Žemės sklypą (2) apžiūrėti, ar atsirado galimybė vykdyti suplanuotus darbus pagal rangos sutartį. Apžiūrėjus Žemės sklypą (2) buvo nuspręsta, jog dėl netinkamai sutvarkyto kelio, dėl to, kad kelias nėra sutvirtintas ir nėra saugu dirbti su sunkiasvore miško darbų technika, dėl sulaužytų pralaidų, bei sugadintų melioracinių griovių, nėra galimybės atlikti šiame žemės sklype medienos pjovimo, traukimo darbų, todėl rangovas žodžiu atsisakė darbus atlikti.

62UAB „Vaidas ir kompanija“ 2014 m. gruodžio 31 d. atsiuntė ieškovei UAB „Šilo takas“ Pretenziją dėl nepateikimo apvaliosios medienos pagal sudarytą sutartį ir pareikalavo sumokėti sutartyje numatytą už sutarties neįvykdymą - 10 proc. nuo neįvykdytos sandorio dalies baudą - 25 315,5 Lt (7332,74 Eur). Ieškovė sumokėjo neįvykdyto sandorio UAB „Vaidas ir kompanija“ baudą užskaitos būdu užskaitant UAB „Vaidas ir kompanija“ skolą UAB „Šilo takas“. Kaip nurodo ieškovė, jos pateiktos 2014 m. PLN deklaracijos, 4 ir 58 eilutėse nurodyta, jog UAB „Šilo takas“ patyrė nuostolį sumokėdama netesybas, nes ši suma apmokestinama pelno mokesčiu. Šio mokesčio sumokėjimą Valstybinė mokesčių inspekcija užskaitė pagal užskaitos procedūrą su UAB „Šilo takas“ grąžintinu PVM.

63Ieškovė nurodo, kad 2015 m. vasario 4 d. atvykus į UAB „Šilo takas“ priklausančio miško paskirties Žemės sklypo (1) vėl rasta naujai suniokota dalis miško sunkiasvore medienos traukimo technika, rastos labai gilios miško sklype esančių kelių provėžos, einančios per visą sklypo ilgį kvartalinės linijos dalimi, sunaikinti sklypo kadastriniai riboženkliai, užteršti dumblu ir purvu melioraciniai įrenginiai, išvažinėta miško paklotė, susandėliuota mediena, sugadinta kvartalinė linija. Teigia, kad dėl rastų, ant miško sklypo kelių, susandėliuotos medienos, ieškovė žemės sklype (1) vėl negalėjo vykdyti savo miško sklype numatytos ūkinės - komercinės veiklos.

64Be to, ieškovė nurodo, kad reikalaujamos žalos dalį sudaro dėl melioracinio griovio sankasos - miško kelio sugadinimo patirta žala pagal UAB „Šiaulių plentas“ paskaičiavimą miško kelio atstatymui žemės sklypuose (1) ir (2) – 135 088,44 Lt. (39 124,32 Eur), UAB „Šiaulių hidroprojektas“ paskaičiuotas kvartalinės linijos, esančios žemės sklype (1) atstatymas – 17 967 Eur, 50 proc. sumos – 8 983,5 Eur; sugadintos pralaidos per kelią žemės sklypą (1) atstatymas pagal UAB „Šiaulių hidroprojektas“ sąmatą – 903,87 Eur.

65Teismas, vertindamas ieškovės įrodinėjamas aplinkybes susijusias su žalos padarymo faktu, atsakovų veiksmais bei priežastiniu ryšiu, atkreipia dėmesį į šiuos įrodymus.

66Nacionalinės žemės tarnybos Radviliškio skyrius patvirtino, kad 9,9500 ha žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), VĮ Registro centro Nekilnojamojo turto registro duomenimis, kadastrinių matavimų metu (2014-10-24 parengta Žemės sklypo kadastro duomenų byla) patikslinti kadastro duomenys šiuo metu (2017-05-24) nėra įregistruoti. Rašte nurodoma, kad žemės sklypas buvo suprojektuotas Šiaulių apskrities Radviliškio rajono Skėmių seniūnijos Pociūnėlių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte (patvirtintame 2000-09-28 įsakymu Nr.1811). Nurodoma, kad žemėtvarkos projekte miško kvartalinė linija pažymėta kaip bendro naudojimo 5 m pločio (grunto) kelias, kurio plotas į minėto Sklypo plotą nepateko. Nurodoma, kad LR miškų įstatymo 2 straipsnio 18 punkte nustatyta, kad prie miško žemės priskiriami tuose plotuose esantys miško keliai, kvartalų, technologiniai proskiebiai ir linijos, priešgaisrinės juostos, medienos sandėlių ir kitų su mišku susijusių įrenginių (griovių, pralaidų, tiltelių, priešgaisrinių bokštų ir kitų) užimti plotai, poilsio aikštelės, žvėrių pašarų aikštelės (bylos dokumentų t.9, b.l. 37; elektroninės bylos t.9, b.l. 3).

67Žemės sklypo kadastro duomenyse nurodoma, kad sklypams nustatyti apribojimai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. VĮ Registro centro pateikti duomenys, kad prašymas pakeisti kadastro duomenis nepateiktas, iš pateiktų dokumentų matyti, kad nuosavybės teisė atkurta 2001 03 27, ginčo žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (bylos dokumentų t.9, b. l. 40-45; elektroninės bylos elektroninės bylos t.9, b.l. 6-7).

68Byloje pateiktas Kirkilų k., Skėmių sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių apskr., miškotvarkos projektas II 2006-2015 metams. LR Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos 2016 m. spalio 14 d. pažyma Nr. 70190 apie grafinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis miškų žemėlapio fragmentas. Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. rugsėjo 5 d. raštu Nr. 30SD - 3211-(14.30.7.) atsakydama į atsakovo (1) paklausimą nurodė, kad Žemės sklypuose kadastriniais Nr. ( - )ir ( - ): žemės naudmenos „keliai” nėra. Valstybinė miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2016 m. spalio 17 d. Raštu Nr. R6-5910 atsakydama į atsakovo (1) paklausimą nurodė, kad Gudžiūnų girininkijos 29 miško kvartale esantis kelias, registruotas, kaip technologinės paskirties objektas turintis natūralaus grunto dangą. Kas rodo, kad sugadintas kelias neturi atitikti kokius tai reikalavimus, susijusius su pravažumu ar konkrečia, šiuo atveju, žvyro danga. Žvyro dangos Žemės sklypuose (1, 2) nėra (bylos dokumentų t.4, b.l. 37; t.5 b.l. 79; t.13; b.l. 39, 40; elektroninės bylos t.3, b.l. 254; t.4 b.l. 182; t.13; b.l. 104, 105). Šie dokumentai nebuvo paneigti byloje, todėl nurodytos aplinkybės vadovaujantis CPK 197 straipsnio 2 dalimi laikomos visiškai įrodytomis. Pateikti dokumentai paneigia ieškovės teiginius susijusius su kelio, kaip naudmenos egzistavimu ir jo danga. Taigi, atsakovai pagrįstai teigia, kad dokumentais patvirtinama aplinkybė, jog kelias neturi atitikti reikalavimų, susijusių su žvyro danga, nes žvyro dangos žemės sklypuose (1, 2) nėra. Pagrindas prievolei dėl žalos atlyginimo atsirasti yra žalos padarymo faktas, ieškovė, prašydama atsakovų atlyginti patirtą žalą, jos dydį įrodinėjo atliktinų ateityje darbų sąmatomis, tačiau tokių darbų ir išlaidų sąmata netapati atkuriamajai sugadinto turto vertei.

69Teismas pritaria atsakovų argumentams, kad svarbi žalos, kaip civilinės atsakomybės sąlygos aspektu yra aplinkybė, kaip kelias ir kvartalinė linija atrodė iki jų sugadinimo. 2016 m. lapkričio 30 d. ieškovė pateikė 2012-2013 m. miško ortografines nuotraukas iš Lietuvos erdvinės informacijos portalo. Iš pateiktų nuotraukų apskritai nesimato melioracinio griovio, nuotraukose šios vietos nepažymėtos, todėl nepatvirtina ieškovės įrodinėjamų aplinkybių. Atsakovo E. M. atstovo pateiktos šios vietovės ortografinės nuotraukos, darytos 2012 m. liepos 24 d., vizualiai patvirtina, kad jau tuomet kelias buvo sugadintas t.y. kelias nelygus, aiškūs kelio susiaurėjimai ir išplatėjimai, kelias šlapias ir provėžuotas (matoma iš tamsesnių kelio dalių) originalai (bylos dokumentų t.6, b.l. 43, priede 182; t.8, b.l. 4-8; elektroninės bylos t.5, b.l. 123; t.7, b.l. 121-125).

70Akivaizdu, kad vandens pralaidos būklės iki ieškovei įsigyjant mišką žemės sklype (1) nustatyti nėra galimybių. Ieškovės pateiktame antstolio R. K. 2014 m. liepos 7 d. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 98-118 nurodoma – yra padarytos provėžos ir į patį sklypą ir sugadinta miško danga (foto Nr. 12). VĮ Radviliškio miškų urėdijos 2014 m. rugsėjo 8 d. rašte Nr. S4-751 nurodoma, kad pralaidos sugadinimo fakto ir laiko nustatyti nėra galimybių, nes pralaida sugadinta seniau. Ši aplinkybė eliminuoja galimybę taikyti deliktinę civilinę atsakomybę atsakovams, nes vandens pralaidos sugadinimo laiko nustatyti neįmanoma, o nenustačius sugadinimo fakto, nėra aišku kokios būklės vandens pralaida buvo iki ieškovei įsigyjant mišką.

71Ieškovė neįrodė, kokios būklės buvo miško keliai bei kvartalinė linija iki įsigyjant mišką žemės sklype (1). VĮ Radviliškio miškų urėdija 2014 m. liepos 24 d. atsakyme į pretenziją Nr. S4-658 buvo nurodžiusi - informuojame, kad miškų urėdija medienos ištraukimo darbus pradėjo šių metų gegužės mėnesio antroje pusėje ir baigė birželio mėnesio antroje pusėje. Tuo metu valda, kurios kadastrinis Nr. ( - )Jums nepriklausė. Šią valdą įsigijote, kai mediena jau buvo ištraukta, todėl, kaip atrodė griovio trasa prieš pradedant ištraukimo darbus, Jūs nematėte, pretenzijoje Jūsų minimų suniokotų medžių ir krūmų komisija nerado. Atsakydama, ieškovė 2014 m. rugpjūčio 25 d. pakartotinėje pretenzijoje nurodė, kad pateiks įrodymus, kaip tas kelias atrodė iki sugadinimo, tačiau papildomų įrodymų nepateikė.

72Sutiktina su atsakovų argumentu, kad sprendžiant dėl civilinės atsakomybės taikymo kreditorius turi įrodyti sutarties pažeidimą ar defektą, kurį padarė skolininkas (CPK 178 straipsnis). Vien defekto ar žalos fakto, defekto apimties ir lokalizacijos nurodyti nepakanka. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole duomenys apie žalos, defektų, netinkamos kokybės ir kitų reiškinių priežastis, turi būti patikrinti bei įrodyti. Ieškovė nepateikė duomenų, kaip miško keliai, kvartalinė linija ir vandens pralaida atrodė jam įsigyjant mišką, todėl miško sugadinimų apimtis (žalos mastas) laikoma neįrodytomis aplinkybėmis. A. R. K. 2014 m. liepos 7 d. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 98-118 nuoroda, kad miške esantis kelias yra nepataisomai sugadintas vertintina kaip subjektyvi, specialiosiomis žiniomis nepagrįsta išvada apie galimumą atstatyti miško kelią ir kvartalinę liniją. Kasacinės instancijos teismo praktikoje nurodoma, kad CPK 635 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad faktinių aplinkybių konstatavimas - tai smulkus antstolio objektyviai matomų ir (ar) nustatomų faktinių aplinkybių aprašymas faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Analogiška nuostata įtvirtinta ir Antstolių įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje. Antstolis faktinių aplinkybių konstatavimo protokole apžiūros, stebėjimo, patikrinimu ar kitu būdu, kuris nesusijęs su specialių žinių panaudojimu, užfiksuoja tam tikrą faktinę padėtį, esančią fiksavimo metu. Jeigu informacijai gauti reikia specialių žinių, tai skiriama ekspertizė (CPK 212 straipsnis).

73Trečiojo asmens UAB „Audata“ atstovas E. J. 2016 m. gruodžio 1 d. posėdžio metu (~1:25 h) nurodė, kad nežino, kada buvo sugadintas kelias žemės sklype (2), negali pasakyti kokiame stovyje buvo miškas kai jį pirko 2008 m. nes pirkdamas jo neapžiūrėjo, patvirtino, kad gavo tą kainą kurią norėjo, nepriklausomai nuo kelio sugadinimų.

74Byloje nepaneigtas antstolės R. A. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas ir aplinkybė, kad kvartalinė linija ir miško kelias nebuvo kliūtis, nebuvo užkirstas kelias išvežti medieną. Pripažintina, kad ieškovės apsisprendimas ir veiksmai neatitiko profesionalui besiverčiančiam su miško kirtimais ir jo realizavimu susijusia veikla taikomo elgesio standarto ir tai sąlygojo jam nepageidaujamų pasekmių atsiradimą. Kita sąlyga, kaip nurodė byloje apklausti liudytojai, galėjo būti netinkamos šiam darbui meteorologinės sąlygos bei šlapias miškas.

75Liudytojas E. G. 2016 m. gruodžio 1 d. teismo posėdžio metu nurodė, kad nevykdė sutarties, nes miškas šlapias, reikėjo laukti šalnos, traukimo sąlygos ginčo sklypuose buvo sunkios, miškovežis būtų pasiekęs asfaltuotą kelią, jei būtų gautas leidimas juo vežti, sklypuose buvo visokių vėjovartų senų ir naujų, tarp leidimų kirsti ir miškotvarkos projektų būna kai kurių rūšių medienos skirtumai. Nurodė, kad kelio viršutinis sluoksnis buvo natūralus gruntas, molis, perkant sklypus, kelias turėjo nedidelę įtaką kainai. Dėl medžiotojų nurodo, kad medžiotojai džipais negali padaryti gilių provežų, jos padarytos sunkiasvorės technikos. Neįmanoma buvo traukti medienos dideliais kiekiais 6 mėnesius ir dėl gamtinių sąlygų, reikėjo, kad išdžiūtų. Taip pat patvirtino, kad kelias nebuvo sugadintas, priešingai jis buvo tinkamai sutvarkytas, o darbų buvo atsisakyta būtent tuo tikslu, kad nesugadinti kelio, nes buvo nepalankios oro sąlygos miško darbams (bylos dokumentų t. 6, b.l. 81-94; elektroninės bylos t.5, b.l. 169-180).

76Teismas sprendžia, kad tai paneigia ieškovės teiginius, jog dalyvaujant liudytojui buvo nuspręsta dėl netinkamai sutvarkyto kelio, dėl to, kad kelias nėra sutvirtintas ir nėra saugu dirbti su sunkiasvore miško darbų technika, dėl sulaužytų pralaidų, bei sugadintų melioracinių griovių, paneigia, kad nebuvo galimybės atlikti žemės sklypuose medienos pjovimo, traukimo darbų. Kaip pagrįstai teigia atsakovai, ieškovė patikslintame ieškinyje nurodo tiek R. G., tiek E. G., kaip liudytojus, kurie gali paliudyti žalos padarymo aplinkybes, kas rodo, kad nurodytus asmenis ieškovė laikė patikimais liudytojais. Ieškovės pozicija šių asmenų atžvilgiu pasikeitė galimai dėl minėtų E. G. duotų parodymų, kurie paneigia ieškinio pagrindą. Ieškovė nepateikė duomenų kurie leistų pagrįstai manyti, kad R. G. įmonė ir/ar jos atstovų parodymai bei įrodymai teikiami į bylą galėtų būti vertinami kaip nepatikimi, būtent subjekto aspektu, nes būtent ieškovę su R. G. įmone siejo sutartiniai santykiai.

77Tame pačiame teismo posėdyje liudytoja I. D. nurodė, kad prieš parduodant sklypą leido miškų urėdijai darbus vykdyti. Liudytojas S. M. nurodė, kad sklypas pirktas iš I. D. prieš parduodant sklypus miško paklotė buvo gera, sausa 2014 m. gegužės mėn. ieškovė buvo prieš perkant 3 kartus nuvykęs ir apžiūrėjęs, kelias buvo sausas, nepelkėta, ne algavietė. Mišką galima buvo ištraukti įrengiant valksnas, sandėliavimo vietos buvo prie kelio, medžiotojų bokštelių nebuvo. Liudytojas I. S. nurodė, kad 2014 m. rudenį buvo užmirkusi algavietė, kirsti galėjo, bet išvežti tik po kelis kubus, vėjovartos buvo senos ir naujos, biržė buvo šlapia. Teisminio posėdžio metu liudytojas, Panevėžio regiono miškininkas, A. M. nurodė, kad tyrė skundą dėl sugadinto kelio, miškų urėdija sandėliavo medieną. Kelias buvo įrengtas gruntinis, atstatant kasė griovį ir pylė gruntą, traktorius vandenį nuleidinėjo į melioracijos griovį. Nurodė, kad kelias eina pagrioviu skirtu vandeniui sugerti, kvartalinė linija yra skirta bendram naudojimui, ne ieškovės nuosavybė. Pralaida galėjo būti sulaužyta sunkiasvore technika, medžiotojai to negalėjo padaryti. Bokštelis buvo pastatytas medinis, galėjo būti atneštas ir krano nereikėjo. Buvo papilti pašarai, todėl sprendė, kad tai galėjo būti viliojimo vieta (bylos dokumentų t. 6, b.l. 81-94).

78Minėto posėdžio metu, liudytojas Gudžiūnų girininkas D. P. nurodė, kad bokštelis buvo vežamas su jo lengvojo automobilio priekaba, 2013 m. rugsėjį vežė bokštelį, svoris nebuvo didelis. Nurodė, kad 2014 m. birželio mėnesį traukė medieną, nes genda, reikėjo skubiai traukti. Iki 2014 m. birželio kelias buvo apgadintas ir važinėjo visi kas norėjo. Nurodė, kad kvartalinė linija skirta susisiekimui, kvartalui atriboti, turi priešgaisrinę paskirtį, miškui traukti, o griovio sankasa ir griovys yra melioraciniai įrenginiai.

79Byloje atkreiptinas dėmesys į tai, kad būtent tą dieną (2014-07-04), kai buvo apžiūrėtas sklypas ir rasti suniokojimai, ieškovės buvo pasirašytos sutartys su R. G. įmone ir su UAB „Vaidas ir kompanija”, dėl kurių nevykdymo reikalaujama žalos atlyginimo. Teismas pritaria atsakovų vertinimui, kad ieškovės veiksmai buvo nelogiški, nes sudarydama sutartis privalėjo žinoti, jog jų vykdymas bus apsunkintas ar negalimas ir tai žinodama prisiėmė riziką. Ieškovė, žinodama apie kelio sugadinimą žemės sklype (1), papildomai įsigijo dar vieną žemės sklypą (2) iš UAB „Audata” taip pat žinodama, kad kelias tvarkomas. Byloje nėra duomenų, jog ieškovė kreipėsi dėl leidimo išdavimo naudotis asfaltuotu keliu, o A. R. A. 2017 m. gegužės 18 d. - 2017 m. gegužės 29 d. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo priedas akivaizdžiai rodo, kad krovimo darbai galėjo būti atliekami nuo asfaltuoto kelio. Tai rodo, kad ieškovės negautos pajamos sąlygotos jos pačios veiksmų. Teismas pritaria atsakovų argumentams, kad žalos atsiradimo aplinkybės gali būti traktuojamos ir kaip didelis nerūpestingumas įsigijus neapžiūrėtą, tvarkomą žemės sklypą (1) ir prisiėmus pasekmių riziką t.y. reikalavimo teisę į atsakovą miškų urėdiją dėl esamų miško sugadinimų įsigyjant žemės sklypą (2). Ieškovė turėjo būti pakankamai rūpestinga ir atidi prieš įsigydama žemės sklypus ir bent turėjo juos apžiūrėti. Šalys civiliniuose teisiniuose santykiuose privalo atitikti bonus pater familias standartą, priešingu atveju žalą patyręs asmuo pats prisideda prie tokios žalos atsiradimo, nebūdamas pakankamai atidus ir rūpestingas.

80Dėl miškų urėdijos veiksmų ir civilinės atsakomybės (žemės sklypuose 1 ir 2)

81Valstybinės miškų tarnybos Miško kontrolės skyriaus 2014 m. liepos 9 d., 2014 m. rugsėjo 4d. privataus miško žemės sklypo patikrinimo pažymomis dėl žemės sklypo ( - )(1) ir 2014 m. rugsėjo 4 d. privataus miško žemės sklypo patikrinimo pažyma dėl žemės sklypo ( - ) (2), tris kartus konstatuoti pažeidimai. Atsakovas nepripažįsta miškų urėdijos veiksmų, žemės sklype (1) sugadinant kelio pralaidą. Teismas sprendžia, kad nenustatyti šio atsakovo veiksmai dėl kelio pralaidos sugadinimo, nenustatyti netesėti veiksmai dėl medienos sandėliavimo vietos užėmimo ieškovei priklausančiame žemės sklype (1).

82Ieškinio reikalavimus teismas atmeta ir sprendžia, kad ieškovė neįrodė sąlygų, būtinų civilinei atsakomybei taikyti VĮ Radviliškio miškų urėdijos atžvilgiu. Byloje nustatyta, kad atsakovas atliko iškirsto miško traukimo darbus 2014 m. pavasarį, gegužės – birželio mėnesiais, turėdamas buvusios žemės sklypo (1) savininkės I. D. sutikimą tam, kad atsakovas iškirstą mišką galėtų traukti ir sandėliuoti žemės sklype (1). Šią aplinkybę patvirtina pateiktas 2014-05-05 suderinimo aktas (dokumentų t.2, b.l. 48; elektroninės bylos t.2, b.l. 17) ir patvirtino liudytoja 2016 m. gruodžio 1d. teismo posėdyje, nurodydama, kad buvo susitarta, jog baigus medienos ištraukimo darbus atsiradusios duobės bus atstatytos į pradinį stovį atsakovo lėšomis. Taigi, atsakovo VĮ Radviliškio miškų urėdijos veiksmai kertant mišką ir sandėliuojant medieną pripažintini teisėtais.

83Ieškovė žemės sklypą (1) įgijo 2014-06-25, kaip tik tuo metu, kai atsakovas vykdė nukirsto miško darbus ir ieškovė, prieš įgydama žemės sklypą (1) turėjo žinoti šio žemės sklypo įgijimo momentu esantį miško keliuko stovį. Ieškovė įgijo žemės sklypą (1) su miško keliuku nesutvarkytą, sutarties sudarymo momentu galėjo apsispręsti ir šio žemės sklypo (1) nepirkti. Teismas sprendžia, kad ieškovė įsigijimo metu planuodama būsimas pajamas bei neįvertindama rizikos laiku neįvykdyti sutartinių įsipareigojimų, prisiėmė didelę riziką, už kurią atsakovas nėra atsakingas.

84Atsakovas buvo įsipareigojęs sutvarkyti žemės sklype (1) keliuką iki 2014 m. rugpjūčio 1d., taip pat buvo įsipareigojęs sutvarkyti nenustatytų asmenų sugadintą kelio pralaidą žemės sklype (1) iki 2014 m. spalio 1d. ir įsipareigojimus įvykdė. Po to, kai buvo baigti miško traukimo darbai, atsakovas atstatė keliuką į tokį stovį, koks buvo iki nukirsto miško traukimo (bylos dokumentų t.1 b.l.67,68,69). Tai, jog miško keliukas žemės sklype (1) sutvarkytas, konstatavo 2014-09-04 VMT MKS Panevėžio poskyrio vedėjas A. M., patvirtino antstolė R. A. 2014-09-29 faktinių aplinkybių konstatavimo akte.

85Ieškovė reikšdama pretenzijas dėl keliuko remonto kokybės ginčija atsakovo patirtas išlaidas. Atsakovas paaiškino, kad vadovaudamasis Pelno mokesčio įstatymo 17 str. 1 dalies nuostata, Valstybinės mokesčių inspekcijos 2006-07-27 rašte Nr. (18.11-31-1 )-R-6660 ir 2013-03-04 rašte Nr. (18.10-31 - 1)-R-1963 pateiktais išaiškinimais, gruntinio miško kelio Gudžiūnų g. kv. Nr. 29 patirtas 2645,70 Eur remonto išlaidas teisėtai priskyrė leidžiamiems atskaitymams, kaip sąnaudas, būtinas įprastinėje veikloje pajamoms uždirbti ir ekonominei naudai. Nurodė, kad ieškovės atlikti paskaičiavimai, jog atsakovas patirtas gruntinio miško kelio remontui faktiškai išleido 602,35 Eur ir neteisėtai priskyrė leidžiamiems atskaitymams, neturi jokio teisinio pagrindo. VĮ Radviliškio miškų urėdijose buhalterinė apskaita vykdoma pagal miškų urėdo patvirtintą urėdijos Apskaitos politiką, kurią reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Verslo apskaitos standartai, jų pagrindu parengti savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucijos įsakymai, tvarkos ir kt. Miško kelių remonto, priežiūros ir tvarkymo darbai pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-03-25 įsakymu Nr.D 1-240 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintą Aprašą priskiriami Privalomiesiems miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbams. Auditas pažeidimų nėra nustatęs, apskaitos politikoje reglamentuota Sąnaudų apskaita, kuria atsakovas vadovaujasi.

86Byloje pateikti ir anksčiau aptarti dokumentai, VĮ Radviliškio miškų urėdijos 2014 m. liepos 31 d. įvykdytų darbų aktas, VĮ Radviliškio miškų urėdijos medienos ruošos ir miškų ūkio paslaugų 2014 metais apimtys, kainos ir atlikimo terminai, Suderinimo aktas, pasirašytas 2014 m. gegužės 5 d. I. D., Radviliškio miškų urėdijos 2016 m. birželio 13 d. raštas Nr. S4-501 dėl griovio sankasos taisymo ir pralaidos pakeitimo, VĮ Radviliškio miškų urėdijos CMRPTP mechanizmų atlikti darbai 2014 m. liepos mėn., VĮ Radviliškio miškų urėdijos 2014 m. liepos 31 d. buhalterinė pažyma Nr. 2023 2014/07, VĮ Radviliškio miškų urėdijos medžiagų sunaudojimo aktas Nr. MN 16-07/14 K už 2014 m. liepos 31 d. , VĮ Radviliškio miškų urėdijos 2014 m. liepos 31 d. įvykdytų darbų aktas Nr. 16-94., VĮ Radviliškio miškų urėdijos sintetinės analizės registras – didžiosios knygos sąskaita už 2014 m. liepos mėn. (bylos dokumentų t.2, 52-65; elektroninės bylos t.2, b.l. 21-30) patvirtina, kad atsakovas sutvarkė savo lėšomis kelią, pralaidą per kelią žemės sklype (1). Todėl šioje dalyje ieškovei jokia žala nebuvo padaryta.

87Be to, kaip anksčiau konstatuota, ieškovė UAB „Šilo takas“ neturi reikalavimo teisės dėl kvartalinės linijos, melioracinio griovio, pralaidos atkuriamųjų išlaidų, nes šie įrenginiai nuosavybės teise nepriklausė ieškovei.

88Byloje neįrodyta, kad atsakovas žemės sklype (1) naudojosi kvartaline linija nukirsto miško traukimui, todėl jokie neteisėti atsakovo veiksmai sugadinant kvartalinę liniją nenustatyti. Pažymėtina, kad UAB „Šiaulių plentas“ sąmatos miško keliuko remontui pateikimas nereiškia žalos ieškovei padarymo fakto, nes ieškovė UAB „Šilo takas“ jokių miško keliuko remonto darbų, kvartalinės linijos remonto darbų savo noru, kaip naudotojas, neatliko ir išlaidų tam nepatyrė, pralaidos remonto darbų taip pat neatliko ir išlaidų nepatyrė. Teismas pripažįsta, kad ieškovė nepateikė įrodymų, koks buvo sankasos - miško kelio bei pralaidos stovis iki jų sugadinimo, atsakovas pagrįstai teigia, kad antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai nėra įrodymu apie miško keliuko bei pralaidos remonto kokybę, nes antstolis nėra kelių remonto ar statybos specialistas, galintis įvertinti atliktų darbų kokybę. Be to, ieškovė 2015m. balandžio 17 d. sutartimis pardavė tiek žemės sklypą (1), tiek žemės sklypą (2) R. G. įmonei, kuri pretenzijų atsakovui nereiškė. Todėl ieškovė nebeturi teisės reikalauti išlaidų, kurių nepatyrė ir nepatirs ateityje, atlyginimo iš atsakovo.

89Ieškovė ieškinį grindžia iš dalies ir tuo, kad sumokėjo UAB „Vaidas ir kompanija“ įskaitymo būdu 25 315,50 Lt (7 332,74 Eur) baudą pagal 2014-07-04 Apvalios medienos pirkimo-pardavimo sutartį, sumokėjimas atliktas užskaitos būdu.

90Atsakovas atkreipia dėmesį, kad 2014-07-04 Apvalios medienos pirkimo-pardavimo sutarties 1.1.1. p. nurodyta, jog UAB „Šilo takas“ susitaria parduoti UAB „Vaidas ir kompanija“ iki 2014-08-31 beržo rastų, eglės rastų ir kitos medienos iš viso - 828,50 ktm., bendras kiekis - 1.170,00 ktm. Tačiau šios sutarties pasirašymo dieną UAB „Šilo takas“ turėjo leidimą kirsti tik 683 ktm. pagal Leidimus kirsti mišką privataus miško savininkui Nr. 013011 ir Nr. 013013. UAB „Šilo takas“ tik 2014-08-13 iš UAB „Audata“ įsigijo išsikirtimui statų mišką 4 ha ir Leidimas kirsti mišką Nr. 013025 - 487 ktm. kiekiui buvo išimtas tik 2014-08-12. Sudėjus kiekius pagal leidimus kirsti mišką privataus miško savininkui Nr. 013011 ir Nr. 013013 bei pagal Leidimą kirsti mišką Nr. 013025 bendras kirstino miško kiekis susidaro - 1.170,00 ktm., t. y. lygiai tiek pat, kiek numatyta 2014-07-04 Apvalios medienos pirkimo-pardavimo sutartyje parduoti UAB „Vaidas ir kompanija“. Tačiau UAB „Šilo takas“, pasirašydama 2014-07-04 Apvalios medienos pirkimo-pardavimo sutartį, negalėjo žinoti ar UAB „Audata“ ateityje (konkrečiai 2014-08-13) parduos stačią mišką UAB „Šilo takas“ ir kokiam kiekiui bus išduotas leidimas kirsti iš UAB „Audata“ pirktame stačiame miške (Leidimas kirsti mišką Nr. 013025, kuriame buvo nurodytas galimas kirsti mišką kiekis, buvo gautas tik 2014-08-12). Taigi, iki 2014-08-13 UAB „Šilo takas“ negalėjo žinoti kokiam kiekiui UAB „Audata“ gaus leidimą kirsti ir ar sudarys sutartį su UAB „Audata“ bei kokiam kirstino miško kiekiui.

91Kaip teigia atsakovas, ieškovė 2014-07-04 sudarė Rangos sutartį su R. G. įmone, joje numatyta, jog R. G. įmonė atliks miško kirtimo ir medienos traukimo darbus žemės sklype 1 (unikalus Nr. ( - )), pagal leidimus kirsti mišką privataus miško savininkui Nr. 013011 ir Nr. 013013 kirsti mišką 4,9 ha plote tik 683 ktm. iškirtimui. Tačiau, atsižvelgiant išeigos paskaičiavimą pagal asortimentą (bylos dokumentų t.8. b.l.13-21) , UAB „Šilo takas“ nebūtų galėjęs pagal leidimus kirsti mišką privataus miško savininkui Nr. 013011 ir Nr. 013013 užtikrinti reikiamo medienos kiekio pardavimo pagal 2014-07-04 Apvalios medienos pirkimo-pardavimo sutartį pirkėjui UAB „Vaidas ir kompanija“. Ieškovė turėdama miško ruošos sutartį tiktai 683 m3 medienos, pardavimui galėjo pagaminti mažesnį kiekį skirtumu 438 m3, tačiau iš kur ieškovė ketino gauti šį kiekį medžio rastų, kad įvykdyti 2014-07-04 Apvalios medienos pirkimo-pardavimo sutartį, nėra aišku, ieškovė tikrai negalėjo to padaryti iš žemės sklypo (1) iškirstų medžių.

92Atsakovas VĮ Radviliškio miškų urėdija neprivalėjo įrodinėti ieškovės galimybių išvengti žalos, nurodant R. G. įmonei alternatyvius medienos vilkimo ir vežimo kelius, įsirengti medienos valksmas kertamame miške. Nepaneigti atsakovo argumentai, jog ieškovė turėjo galimybę atlikti kirtimus pagal Leidimus kirsti mišką privataus miško savininkui Nr. 013011 ir Nr. 013013 miško keliuku žemės sklype (1), ieškovė galėjo vykdyti nukirsto miško traukimą įsirengdama valksmą, traukdama tiesiogiai prie asfaltuoto kelio, arba traukdama tuo pačiu miško keliuku žemės sklype (1). Atsakovo teigimu, miško savininkas paruošia miško ruošos technologiją, numato valksmas. Yra tik vienas reikalavimas, kad valksmos neužimtų daugiau kaip 20 procentų biržės ploto. Technologiškai tvarkydamas miškus, nuo miško pakraščio 12 m lygiagrečiai keliui, galėjo būti paruoštas tvirtas valksmas (išklojant žabais), ir visos planuotos iškirsti biržes būtų galima traukti į sandėliavimo vietą, nepažeidžiant taisyklių. Nors naujas savininkas, 2015 metais nusipirkęs mišką, ištraukė medieną ir susandėliavo paruoštoje sandėliavimo vietoje, sandėliavimo vieta liko nesudarkyta, todėl ieškovės teiginiai, jog neva atsakovo netinkamas elgesys, t. y. miško kelio sugadinimas, sąlygojo tai, kad ieškovė negalėjo ištraukti nukirsto miško ir dėl to patyrė nuostolius, yra neteisingas.

93Atsakovas kaip pavyzdį pateikė 2 medienos ištraukimo valksmais schemas, kad būtų aiškiau suprantamas medienos ištraukimo procesas, o tokių valksmų išdėstymo schemų, priklausomai nuo gamtinių ir kitų sąlygų, galėjo būti ir daugiau. A. M. paaiškino, kad valksmas galima buvo įrengti net ir iškertant jaunuolyną, liudininkas E. G. taip pat teigė, kad medieną galima buvo ištraukti įrengiant valksmas, tačiau ieškovė reikalavo, kad rangovas R. G. įmonė medieną trauktų tik miško gruntiniu keliu. Atsakovas atliko medienos pakrovimo eksperimentą, kas paneigia ieškovės teiginį, jog nuo asfaltuoto kelio medienos nebūtų galima pasikrauti dėl aukšto šlaito. Atsakovas atlikdamas eksperimentą neprivalėjo gauti Leidimo eismui riboti, nes pravažiavimas buvo įmanomas. Leidimas eismui riboti prašomas tik medienos sandėliavimui, kai dėl to krovimo metu į dvi transporto priemones būna stabdomas eismas ( Prašymo gauti leidimą eismui riboti; Leidimo riboti eismą, LR Susisiekimo ministro 2005-11-04 įsakymas Nr.3-488). Atsakovas eksperimento metu kelio atkarpos sanitarinėje zonoje medienos nesandėliavo, eismas toje atkarpoje nebuvo stabdomas, policija pažeidimų nenustatė.

94Dėl UAB „Audata“ reikalavimo teisių perleidimo į žalos atlyginimą žemės sklype (2) pažymėtina, kad byloje nebuvo įrodinėjamas žalos, padarytos trečiajam asmeniui dydis ir reikalavimo perleidimo apimtis sumine išraiška. Ieškovei šiuo teisiniu pagrindu neįrodžius ieškinio UAB „Audata“ buvusio reikalavimo ribose, ieškinys negali būti tenkinamas remiantis kitomis faktinėmis aplinkybėmis. Taip pat teismas pažymi, kad Valstybinės miškų tarnybos Miško kontrolės skyriaus 2014 m. rugsėjo 4 d. privataus miško žemės sklypo patikrinimo pažymoje konstatuotą pažeidimą (žemės sklype 2, ( - )) VĮ Radviliškio miškų urėdija pašalino ir kelią sutvarkė iki ieškovei įsigyjant žemės sklypą 2014 m. rugsėjo 26 d. iš UAB „Audata“.

95Teismas sprendžia, kad atsakovo įrodinėjimo pareiga apsiriboja žalos fakto, atsakovo veiksmų bei priežastinio ryšio paneigimu. Atmestini ieškovės argumentai, kad nepaisant to, ar ieškovė likvidavo žalos padarinius ar ne, žala jai buvo padaryta, dėl ko ji patyrė nuostolių, negalėjo vykdyti savo ūkinės veiklos. Ieškovė, pardavusi savo žemės sklypus, prarado reikalavimo teisę į būsimus nuostolius t.y. kelio, pralaidos, kvartalinės linijos, melioracijos griovio atstatymo būsimas išlaidas, nes šių išlaidų nepatyrė ir nepatirs ateityje. Teismas sprendžia, kad pasirašydama sutartinius įsipareigojimus su UAB „Vaidas ir kompanija“ vykdytinus iki 2014-08-31 ir iki 2014-12-31, ieškovė rizikavo jų laiku neįvykdyti dėl objektyvių priežasčių ir ši rizika negali būti perkelta atsakovui VĮ Radviliškio miškų urėdijai.

96Dėl T. T. veiksmų ir civilinės atsakomybės ( žemės sklype 1 )

97Ieškovė nurodo, kad ieškovės žemės sklype (1) 2015 m. vasario 4 d. pastebėta, kad miško kelio, kvartalinės linijos sugadinimas ir kita žala buvo padaryta vykdant miško ūkio darbus, atsakovo T. T., Pociūnėlių k.v., Radviliškio rajone, miško paskirties žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ). Atsakovas T. T. vilko nukirstus medžius per ieškovės žemės sklypo (1) kvartalinę liniją (Schemoje - AB atkarpa) ir sandėliavo ieškovei nuosavybės teise priklausančiame Žemės sklype (1) (Schemoje pažymėta X ženkliuku). Atsakovas T. T. sugadino kvartalinę liniją AB ir užėmė ieškovės Žemės sklype (1) medienos sandėliavimo vietą. Miško kirtimo darbus vykdė atsakovo T. T. tėvas A. T.. Atsakovas T. vykdė miško kirtimo ir vilkimo darbus esant nepalankioms gamtinėms sąlygoms, todėl buvo sugadinta kvartalinė linija, kuri normaliomis, palankioms oro sąlygomis gali būti naudojama miško vilkimui. Teigia, kad visi šie neteisėti veiksmai padaryti neturint ieškovės raštiško sutikimo naudoti jai priklausančio žemės sklypo atsakovo T. T. ūkinei veiklai vykdyti. Kvartalinės linijos sugadinimams pašalinti UAB „Šiaulių hidroprojektas“ sudarė sąmatą.

98Antstolio 2014 m. liepos 7 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole, nuotraukose Nr. 12, matyti, kad tuo metu, kai buvo suniokota melioracinio griovio sankasa - miško kelias, kvartalinė linija dar nebuvo suniokota, todėl teismas sutinka su ieškovės argumentu, kad atsakovo T. T. tvirtinimas, kad kvartalinė buvo sudarkyta dar prieš T. T. velkant medieną, yra nepagrįstas.

99Teismas pažymi, kad atsakovas T. T. byloje neginčija aplinkybės, jog traukė nukirstą mišką kvartaline linija, esančia prie žemės sklypo (1) arba dalinai žemės sklype (1), tačiau šia kvartaline linija iki atsakovo nukirsto miško traukimo, naudojosi nukirsto miško traukimui ir kitų miškų savininkai. Teigia, kad kvartalinė linija, esanti žemės sklype (1) iki atsakovo traukimo buvo tokio pat stovio kaip ir po atsakovo atlikto nukirsto miško traukimo.

100Byloje pateikti duomenys iš AM Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus Panevėžio teritorinio poskyrio administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. 1-5K-00-01-15, pradėtos 2015 m. kovo 12 d., baigtos 2015 m. kovo 23, kurioje atsakovas nubaustas administracine tvarka už kvartalinės linijos sugadinimą 2015 m. (bylos dokumentų t.7, b.l. 36; elektroninės bylos t.6, b. l. 119). Šią aplinkybę patvirtina ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos 2015 m. kovo 5 d. ir 2015 m. balandžio 13 d. raštai.

101Atsakovas teigia, kad aplinkybė, jog atsakovas T. T. buvo nubaustas administracine tvarka dėl kvartalinės linijos sugadinimo 2015m. vasario 2-8 dienomis, neturi įrodomosios reikšmės, nes atsakovas buvo nubaustas ne už ieškovei priklausančios kvartalinės linijos sugadinimą, o apskritai už kvartalinės linijos sugadinimą.

102Vertindamas šias aplinkybes ieškovės reikalavimo aspektu teismas sprendžia, kad ieškovė neįrodė visų būtinųjų civilinei atsakomybei atsirasti sąlygų atsakovo atžvilgiu. Atsakovas T. T. miško keliuku, esančiu žemės sklypuose (1) ir (2), nukirsto miško netraukė ir jo sugadinti negalėjo, neatliko neteisėtų veiksmų ir ieškovės teigiama žala nėra priežastiniame ryšyje su atsakovo veiksmais. Nukirstas ir ištrauktas miškas atsakovo buvo sandėliuojamas tarp gretimų sklypų, greta žemės sklypo (1) ir žemės sklypo (2), šalia kurių yra atsakovo sklypas. Visus miško kirtimo ir nukirsto miško traukimo darbus organizavo atsakovo įgaliotas asmuo A. T.. Atsakovas nurodo aplinkybę, kad žemės sklype (1) kvartaline linija naudojasi tiek ieškovė tiek atsakovas pusiau.

103Teismas pritaria atsakovo argumentams, kad ieškovė neįrodė, kuo pasireiškė neteisėtas užėmimas medienos sandėliavimo vietos ieškovei priklausančiame žemės sklype, kokia dėl to žala ieškovei atsirado. Antstolio 2014-07-07 faktinių aplinkybių protokole nėra užfiksuota, jog ieškovės žemės sklype (1) būtų susandėliuota apskritai kokia nors mediena, tik nurodoma, kad prie sklypo keliu Skėmiai - Pociūnėliai matyti susandėliuota mediena.

104Įvertintina tai, kad ieškinyje nurodytos sutarties neįvykdymo pasekmės UAB „Vaidas ir kompanija“ iki 2014-08-31 ir iki 2014 12 31, nėra susijusios su atsakovo T. T. veiksmais 2015 metais. Net ir pripažinus, kad dėl atsakovo veiksmų buvo sugadinta kvartalinė linija 2015 m. vasario mėnesį, nenustačius patirtos žalos ieškovei (negautų pajamų) laikotarpiu nuo 2015 vasario mėn. iki 2015-04-17 t.y. žemės sklypo (1) pardavimo R. G. įmonei, nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškinį atsakovo atžvilgiu.

105Teismas pažymi, kad ieškovė kvartalinės linijos remonto darbų neatliko ir išlaidų nepatyrė pagal pateiktą preliminarią sąmatą, todėl teismas atmeta ieškovės argumentus šiuo aspektu, nes ieškovė, pardavusi 2015-04-17 savo žemės sklypus, prarado bet kokią reikalavimo teisę, kaip naudotojo, į menamus nuostolius t.y. kvartalinės linijos atstatymo preliminarias išlaidas, nes šių išlaidų nepatyrė ir nepatirs ateityje. Taip pat teismas pažymi, kad aptartų dokumentų – VĮ Registro centro Nekilnojamojo turto registro duomenų pagrindu daroma išvada, jog kvartalinė linija nebuvo ieškovės buvusio sklypo ribose, todėl neturi reikalavimo teisės susijusios su ieškovei nepriklausančiu įrenginiu.

106Dėl E. M. veiksmų ir civilinės atsakomybės (žemės sklypuose 1,2)

107Ieškovė nurodo, kad atsakovas niekada negavo jokio leidimo iš ieškovės naudoti jam nuosavybės teise priklausiusiuose žemės sklypuose įrengti biotechnines priemones, t.y. pilti pašarus ir vilioti medžiojamuosius gyvūnus šalia kelio sankasos ir vandens pralaidos, kuri buvo užkišta taip pat ir todėl, kad čia buvo pilami pašarai vilioti medžiojamiesiems gyvūnams, kurie mindė šalia vandens pralaidos esantį purvą jį nustūmė į pralaidą, kuri buvo užkimšta. Dėl pralaidos užkišimo žemės sklypuose negalėdamas per pralaidą nutekėti vanduo kilo žemės sklypuose ir taip prisidėjo prie kelių ir kvartalinių linijų sugadinimo. Atsakovas neteisėtai naudojosi ieškovės nuosavybe, jam priklausiusiais žemės sklypais (1) ir (2) vykdant juose su medžiokle susijusią ūkinę veiklą, neturėdamas šių žemės sklypų savininko leidimo. Pagal LR medžioklės įstatymo 12 str. 1 dalį medžioklės plotų naudotojai turi teisę numatytą 3) punkte: susitarę su žemės sklypų savininkais ir valdytojais, vykdyti jų žemėje biotechnines priemones, statyti ir eksploatuoti medžioklės įrenginius, įrengti aptvarus medžiojamiesiems gyvūnams laikyti; pagal šio MĮ straipsnio 2 dalį medžioklės plotų naudotojas privalo: 3) gauti žemės sklypo savininko sutikimą.

108Byloje pateiktas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento 2015 m. sausio 15 d. raštas Nr. SR-S-68 (9.55), kuriame nurodyta, kad žemės sklypas (2), kurio unikalus Nr. ( - ), patenka į „Gudžiūnų“ profesionalių medžioklės plotų vienetą. Šio medžioklės plotų vieneto naudotojas yra E. M., kuriam 2013 m. rugsėjo 18 d. išduotas leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete Nr. ( - ) Ieškovė teigia nėra davusi tokio leidimo E. M., todėl jo veiksmai yra neteisėti. Reikalauja iš E. M. padarytą žalą atlyginti tik ta apimtimi, kuria šeriant laukinius gyvūnus buvo sugadinta vandens pralaida kaip tai nurodyta VMT 2014-09-17 rašte Nr. R2-2737 ir antstolio R. K. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole (UAB „Šiaulių hidroprojektas“ skaičiavimuose dėl vandens pralaidos įrengimo, t. y. 903,87 Eur).

109Pažymėtina, kad Valstybinės miškų tarnybos 2014 m. rugsėjo 17 d. rašte Nr. R2-2737 atsakovo E. M. veiksmų aspektu nurodoma, jog per valdą einančiu keliu naudojosi medžioklės plotų naudotojai, šėryklose ir ant kelio pribarstyta grūdų, įrengtos žvėrių viliojimo vietos. 2014 m. spalio 8 d. antstolio R. K. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 98-124 dėl atsakovo E. M. veiksmų nurodoma, jog dešinėje kelio pusėje yra papilta kukurūzų miško gyvūnams, 2015 m. vasario 5 d. antstolio R. K. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 98-37 dėl atsakovo E. M. veiksmų nurodoma, jog medžiotojų pašarai trukdo vandeniui nubėgti į melioracijos griovį, dėl ko vanduo apsėmė miško paklotę.

110Kaip teisingai teigia atsakovas, šie duomenys nepatvirtina fakto, kad dėl pabertų pašarų vandens pralaida būtų sulaužyta, t. y. nėra duomenų rodančių, kad ieškovės veiksmai sukeltų ieškinyje nurodytą žalą - sulaužytą vandens pralaidą. Valstybinės miškų tarnybos 2014 m. rugsėjo 17 d. rašte Nr. R2-2737 nurodoma, kad: „Patikrinimo metu 2014-08-01 nebuvo galimybės apžiūrėti ir įvertinti vandens pralaidos būklės, sandėlyje buvo likę neišvežtos medienos“. Ši aplinkybė parodo, kad vandens pralaidos buvo paveiktos ir galimai sugadintos dėl medienos vežimo tvarkos pažeidimo, o ne pašarų laukiniams žvėrims. UAB „Šiaulių hidroprojektas“ lokalinėje sąmatoje nurodoma sulūžusi pralaida yra 400 mm skersmens ir 6 m ilgio. Tokio pločio ir ilgio vandens pralaidą grūdais ar kukurūzais sulaužyti atsakovo vertinimu neįmanoma, pralaida turėjo būti veikiama sunkių daiktų, technikos, kirstos medienos ar pan.

111Atsakovas nepripažindamas ieškinio nurodo, kad šerti gyvūnams nesinaudojo sugadintu miško keliu ir kvartaline linija, jis naudojasi iš rytų einančiu keliu, vedančiu į mišką, nesinaudojo sunkiasvoriu transportu, tuo labiau su priekaba vežti pašarams, kurie atnešami medžiotojų pėsčiomis ar lengvuoju automobiliu. Net nėra poreikio sunkiasvoriam transportui, kadangi žvėrys šeriami apytikriai vieną kartą per savaitę (ar į dvi savaites vieną kartą) pašarą atgabenant 20-30 kg pakuotėje. Medžiotojų bokšteliui ar kitiems su medžioklę susijusiems įrenginiams per pastaruosius tris - keturis metus būrelyje joks transportas nenaudotas, medžioklės bokštelis buvo įrengtas prieš ketverius metus, derinant jo pastatymą su Gudžiūnų girininkijos girininku D. P.. Atsakovas pateikė medžioklės lapų kopijas (bylos dokumentų t.5, b. l. 86; elektroninės bylos t.5, b. l. 86).

112Šias aplinkybes byloje patvirtino byloje apklausti liudytojai – girininkas D. P. ir kiti. 2016 m. gruodžio 1 d. teismo posėdžio metu liudytojais apklausti medžiotojai Z. D., E. D. bei pašarus vežę V. S. ir J. S. patvirtino, kad ieškovei priklausiusiuose sklypuose esančiais keliais nesinaudota. Naudojamasi buvo kitu keliu (kelio atkarpomis) nuo medžiotojų namelio esančio Gudžiūnų miške (kelio atkarpomis iš rytų krypties, nuo Skomaičiukų miestelio). J. S. ir V. S. nurodė, kad veždavo džipu kukurūzus į šėryklas vieną kartą per savaitę, kelias ateina nuo Skamaičiukų miestelio, kelio danga žemė, ne žvyras, tik dalis kelio mišku yra žvyruota, apie porą kilometrų.

113Z. D. nurodė, kad medžioklės plotuose yra gal 10-12 bokštelių, kur medienos kirtimai vyko, ten nemedžiodavo, nes žvėrių nebuvo. Su lengvu automobiliu atveždavo iki kelio pašarus ir nešdavo toliau iki bokštelių pėsti, kad nebaidyti žvėrių. Provėžes matė miškovežio. Bokštelį atvežė priekaba ir nešė į pastatymo vietą, nevežė traktoriumi. Nurodo, kad ieškovė siūlė pirkti mišką, bet medžiotojai atsisakė. E. D. nurodė, kad 2013 metais bokštelį atvežė su priekaba. Pašarus apie 10 kg. veždavo automobiliu, žvėris veždavo pikapo bagažinėje. Kai pradėjo kirsti mišką, išsilakstė žvėrys, todėl nebemedžiodavo tuose plotuose (bylos dokumentų t.6, b.l. 81-94; elektroninės bylos t.5, b.l. 174-180).

114Teismas vertina, kad VĮ Radviliškio miškų urėdijos raštuose nuoroda dėl medžiotojų veiklos neturi įrodomosios galios, nes juose nurodomos spėjamos aplinkybės, nenurodyta kokiu transportu tariamai važinėjo medžiotojai. Valstybinės miškų tarnybos 2014 m. rugsėjo 17 d. rašte Nr. R2-2737 atsakovo veiksmų aspektu nurodoma: „Iš kelyje paliktų provėžų matosi, kad per valdą einančiu keliu naudojosi medžioklės plotų naudotojai. Šėryklose ir ant kelio pribarstyta grūdų, gretimoje valdoje pastatytas naujas medžiotojų bokštelis, įrengtos žvėrių viliojimo vietos“. Valstybinės miškų tarnybos 2014 m. rugsėjo 8 d. rašte Nr. S4-751 nurodoma: „Esant šlapioms sąlygoms, šiuo keliu važinėjo medžiotojai, buvo vežamas bokštelis, įrengta viliojimo aikštelė ir į tą aikštelę pastoviai vežami pašarai“. Ieškovės teiginiai, kad neva medžiotojai važinėdami sunkiasvoriu transportu sugadino miško kelią ir kvartalinę liniją neatitinka tikrovės, jų nepagrindžia duomenys byloje. Šis raštas vertinamas kaip neatitinkantis CPK 197 straipsnio 2 dalyje oficialiems dokumentams keliamiems reikalavimams, nes viršija nustatytą institucijos kompetenciją konstatuoti faktines aplinkybes, nepatvirtintas jokiais kitais oficialiais įrodymais. Kasacinės instancijos teismo praktikoje nurodoma, kad dokumentas gali būti pripažintas oficialiuoju tik esant šių sąlygų visetui: 1) dokumentas išduotas valstybės ar savivaldybės institucijos arba kitų įstatyme išvardytų subjektų; 2) įstatyme nurodyti subjektai, išduodami tokį dokumentą, neviršijo savo kompetencijos; 3) dokumentas atitinka teisės aktų nustatytus formos ir turinio reikalavimus; 4) dokumente pateikta informacija yra pakankama tam, kad būtų nustatytos įrodinėjimo dalyką sudarančios aplinkybės ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 22 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-235/2006; 2009 m. vasario 2 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-23/2009). Miškų urėdijos rašte nurodyti spėjami faktai, byloje paneigti liudytojų parodymais. Be to, pažymėtina, kad 2017 m. balandžio 12 d. teisminio posėdžio metu VĮ Radviliškio miškų urėdija paneigė savo raštų, kuriuose nurodoma, kad galimai miško sugadinimus padarė medžiotojai, turinį. Atsakovo atstovai parodė, kad medžiotojai rašte buvo nurodyti, kadangi atvykus apžiūrėti neva netinkamai sutvarkyto sklypo buvo matomos lengvojo automobilio provėžos ir pabirę kukurūzai. Nurodytuose dokumentuose pateikiami duomenys yra nepakankami, kad pripažinti juose nurodytas aplinkybes įrodytomis.

115Ieškovės pateiktame antstolio R. K. 2014 m. liepos 7 d. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 98-118 nurodoma, kad yra padarytos provėžos ir į patį sklypą ir sugadinta miško danga. Byloje nėra nustatyta vandens pralaidos būklė iki ieškovei įsigyjant mišką, kas patvirtinama VĮ Radviliškio miškų urėdijos 2014 m. rugsėjo 8 d. rašte Nr. S4-751, kad pralaidos sugadinimo fakto ir laiko nustatyti nėra galimybių, nes pralaida sugadinta seniau. Kaip nurodo atsakovas, komerciniu mastu medžioklės atsakovas nevykdė ir nevykdo, ieškovė nepateikė duomenų, kaip sugadintas miškas atrodė iki jam jį įsigyjant ir neįrodė, jei sugadinimai ir buvo, kad kelias buvo nepravažiuojamas, o pastaroji aplinkybė buvo paneigta teisminio nagrinėjimo metu pateiktais liudytojų parodymais ir atsakovo nuotraukomis. Atsakovas pagrįstai nurodė, kad jo neteisėti veiksmai neįrodyti t. y. Medžioklės įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytų veiksmų ieškovės sklype (biotechninių priemonių taikymas ir stacionarių medžioklės įrenginių statymas bei eksploatavimas), atsakovas neatliko. Pagrįstas atsakovo argumentas, kad jis negali atsakyti už kitų asmenų galimai padarytą žalą, jis gali atsakyti tik jo paties veiksmais medžiojant ar medžiotojų kurie teisėtai, su jo žinia medžiojo konkrečiame medžioklės plotų vienete, padarytą žalą.

116Nepaneigti atsakovo argumentai, kad byloje esančiose nuotraukose nėra matomos biotechninės priemonės ar stacionarūs medžioklės įrenginiai ieškovės miške (Medžioklės bokštelis nepatenka į ieškovės teritoriją), tuo tarpu, nuotraukose matomi paberti pašarai yra viliojimo vieta, o ne šėrykla. Išberiamas viliojimo vietoje pašarų kiekis neviršija 20 kg. Priešingai nei šėrykla, viliojimo vieta nėra biotechninė priemonė ar įrenginys, tai medžioti tykojant ar sėlinant paruošta vieta (Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 2.9 p.), taigi savininko sutikimas viliojimo vietai nereikalingas. Tai, kad pastatyta būtent viliojimo vieta, patvirtina ir patikslintame ieškinyje nurodomas 2014 m. rugsėjo 8 d. raštas Nr. S4-751. Taigi, atsakovas neatliko neteisėtų veiksmų, kaip civilinės atsakomybės sąlygos, kurie pažeistų Medžioklės įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 3 punktą. Atkreipė dėmesį, kad medžioklės plotų vienetas sudarytas iš 1705,8 hektarų, ieškovės plotas sudarė tik 22,55 ha, t. y. tik nedidelė dalis viso medžioklės plotų vieneto. Ši dalis nuolatos būdavo šlapia (apsemta), todėl joje medžioklės faktiškai nevykdavo. Trečiasis asmuo E. J. 2016 m. gruodžio 1 d. teismo posėdžio metu (~1:25 h) patvirtino, kad jokių reikalų su medžiotojais neturėjo ir nežino ar apskritai kokie tai medžiotojų įrenginiai yra miške, nežino, kada buvo sugadintas kelias, negali pasakyti kokiame stovyje buvo miškas kai jį pirko 2008 m., nes pirkdamas jo neapžiūrėjo. Taip pat, patvirtino, kad gavo tą kainą kurią norėjo nepriklausomai nuo kelio sugadinimų. Atsakydamas į klausimą nurodė, kad pažeidimai akivaizdžiai padaryti sunkiasvoriais miškovežiais, metro gilumo provėžos, tokių džipų nėra.

117Byloje neįrodyta, kad medžiotojų gabenami pašarai į viliojimo vietas galėjo sukelti kelio ar kvartalinės linijos sugadinimus, kurie turėjo įtakos provėžų, lėmusių apsunkintą tam tikru laikotarpiu važiavimo sunkiasvoriu transportu, atsiradimą. Kaip teigia atsakovas, pagal viešai prieinamą vietovės nuotrauką akivaizdu, kad kelias buvo sugadintas mažiausiai nuo 2012 m., byloje nėra duomenų, kaip tariamai sugadintas kelias ir kvartalinė linija atrodė iki tariamų sugadinimų, o ieškovės pateiktos nuotraukos, nepatikslina šių duomenų. Papildomai pridėtos šešios 2012 - 2013 ortografinės nuotraukos išdidintos dalys, kurios buvo padarytos 2012 m. liepos 24 d. su koordinatėmis, ir jose aiškiai matomi miško pravažiavimo sugadinimai. Jeigu sugadinimai ir buvo, tai jie padaryti iki Leidimo atsakovui naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimo t. y. iki 2013 m. rugsėjo 18 d. Taigi, teismas pripažįsta byloje ieškovei neįrodžius atsakovo neteisėtų veiksmų, priežastinio ryšio tarp atsakovo E. M. medžioklės veiklos ir sulaužytos pralaidos.

118Apibendrinant įrodymų visumą teismas konstatuoja, kad byloje ieškovė neįrodė, jog atsakovas VĮ Radviliškio miškų urėdija neteisėtai naudojo miško kelią, einantį per žemės sklypus (1) ir (2), netesėtai užėmė medienos sandėliavimo vietą ieškovei priklausančiame žemės sklype (1), sugadino pralaidą, melioracinę sistemą, einančią per ieškovei priklausančius žemės sklypus. Ieškovė neįrodė, kad atsakovas T. T. neteisėtai naudojo ir sugadino miško kelią, einantį per žemės sklypą (1), sugadino melioracinę sistemą, užėmė medienos sandėliavimo vietą ieškovei priklausančiame žemės sklype, neįrodė, kad kvartalinės linijos sugadinimas 2015 metais, turėjo ieškovei pasekmių 2014 metais. Nenustatyta, kad atsakovas E. M. neteisėtai naudojo ir sugadino miško kelią, einantį per žemė sklypus (1) ir (2), neteisėtai įrengė biotechninį įrenginį - laukinių gyvūnų šėryklą ir nuolat pilant pašarus sugadino vandens pralaidą per miško kelią.

119Dėl Žalos dydžio

120Ieškovės UAB „Šilo takas“ vertinimu, turtinę žalą sudaro - negautos pajamos negalint vykdyti ūkinės - komercinės veiklos, negalint veikti pagal įprastą verslo modelį žemės sklype (1), (unikalus Nr. ( - )) – 22 470,17 Eur; pagal UAB „Šiaulių hidroprojektas“ komercinį pasiūlymą kvartalinės linijos, esančios Žemės sklype (1) atstatymas – 17 967 Eur, 50 proc. sumos – 8 983,5 Eur; sugadintos pralaidos per kelią Žemės sklype (1) atstatymo darbai – pagal UAB „Šiaulių hidroprojektas“ sąmatą – 903,87 Eur.

121UAB „Šilo takas“ turtinę žalą žemės sklype (2) sudaro - negautos pajamos negalint vykdyti ūkinės - komercinės veiklos, negalint veikti pagal įprastą verslo modelį žemės sklype (2), kurio unikalus Nr. ( - )– 21 209,74 Eur; UAB „Šiaulių plentas“ komercinis pasiūlymas miško kelio atstatymui žemės sklype (2) – 21 156,82 Eur; sumokėtos netesybos UAB „Vaidas ir kompanija“ – 7 332,74 Eur; sumokėtas pelno mokestis dėl netesybų - 366,64 Eur. Bendra ieškovės žala ir negautos pajamos dvejuose žemės sklypuose sudaro 82 423,48 Eur.

122Ieškovė nurodo, kad 2014-07-04 Apvalios medienos pirkimo-pardavimo sutarties 1.1.1 p. nurodyta, jog UAB „Šilo takas“ susitaria parduoti UAB „Vaidas ir kompanija“ iki 2014-08-31 bendrą kiekį 1170 ktm medienos. Pagal CK 6.306 straipsnio 1 dalį pirkimo-pardavimo sutarties dalyku gali būti ir daiktai, kuriuos pardavėjas įgis ateityje. Ieškovė nurodo, kad ji prieš įsigydama žemės sklypą bei sudarydama sutartį su UAB „Vaidas ir kompanija“, žinojo kertamos medienos kiekį Žemės sklype (2), kas matyti iš Biržės taksavimo lapo, iš kurio matyti likvidacinės medienos tūris ktm, kuris bendrai kv. 29 sudaro 487 ktm. Šį skaičių sudėjus su leidime kirsti žemės sklype (1) nurodytu skaičiumi 683 ktm, bendras kertamos medienos keikis yra 1170 m3. Teismui laikant pagrįstu ieškovės argumentą, kad ji dar prieš įsigydama Žemės sklypą (1), medieną jame skaičiavo ištisinio medienos tūrio skaičiavimo-matavimo būdu, kad miško technikas I. S. (turintis tokios veiklos licenciją) skaičiavo medienos kiekį, matavo ir paruošė dokumentus leidimų kirsti išdavimui (dar žemės sklypui (2) priklausant UAB „Audata“), leistinas medienos iškirtimo kiekis abiejuose žemės sklypuose ieškovei galėjo būti žinomas ir planuojamas, tačiau tai neturi esminės reikšmės neįrodžius visų civilinės atsakomybės sąlygų atsakovų atžvilgiu.

123VĮ „Registrų centras“ pateiktoje 2014 m. UAB „Šilo takas“ pelno (nuostolių) ataskaitoje, fiksuojamas baudos mokėjimas: finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos bendra suma nurodyta 25 970 Lt (kurioje bauda, netesybos sumokėtos UAB „Vaidas ir kompanija“ – 25 318,50 Lt ir kitos finansinės veiklos sąnaudos per 2014 m. sudarė 651,50 Lt), kuri apmokestinama 5 proc. pelno mokesčiu. Kaip nurodo ieškovė, UAB „Šilo takas“ metinė pelno mokesčio deklaracija, pateikta 2015-05-05, už laikotarpį 2014 m., įvertinus 2014 metų UAB „Šilo takas“ neapmokestinamąsias pajamas ( - ) 24 eil., kurių suma sudarė 2088 Lt, įvertinus gryną pelną (nuostolį) ( - ) 1 eil., kurio suma 1360 Lt, patyrus įprastinės veiklos nuostolį suma - 728 Lt. VĮ „Registrų centras“ UAB „Šilo takas“ 2014 m. pelno nuostolių ataskaitos VIII dalis, bendra UAB „Šilo takas“ 2014 metų apmokestinamoji pelno suma apmokestinama 5 proc., todėl pelno mokestis sudarė už 2014 m. mokėtinas 1262 Lt arba (365,50 Eur); 2015-05-02 VMI apskaitos duomenys permokos skirtumų sumos įrodo permokų sumą, kurios sudarė 2268,62 Eur. Papildomai ieškovė pateikė medienos kiekių skaičiavimus pagal Miškotvarkos projektų asortimentus abiejuose sklypuose, planuojamų gauti pajamų skaičiavimą įvertinus asortimentus, hidrometeorologijos tarnybos pažymas, VMI raštą dėl vėjovartų, antstolio R. K. F. aplinkybių konstatavimo protokolą 2015-07-03 Nr.98-128 dėl vėjovartų sklype Nr. 6676-0001-0012. Ieškovės yra pateikti dokumentai į užklausimus dėl galimybės sandėliuoti, pakrauti ir vežti medieną kelyje Nr.30044 Krekenava-Skėmiai-Grinkiškis (bylos dokumentų t.11, b.l. 4-164; t.1, b.l. 92-114, elektroninės bylos t.11, b.l. 4-158; t.1, b.l. 91-113).

124Atsakovas VĮ Radviliškio miškų urėdija byloje pateikė R. G. įmonės dokumentus apie vykdytus kirtimus pagal leidimus kirsti Nr. 017058,017057,017056 (bylos dokumentų t.9, b.l. 107, 56; elektroninės bylos t.9, b.l. 74, 22). Atsakovas VĮ Radviliškio miškų urėdija pateikė paskaičiavimus dėl ieškovės reikalaujamo nuostolio dydžio su nuoroda, kad parduodama neiškirstus žemės sklypus ieškovė gavo ženkliai didesnį pelną, nei atlikus kirtimus ir parduodama medieną ir po to iškirstus žemės sklypus (bylos dokumentų b.l.3-27, 95-128 t. 10). Pateikė miškų ūkio paskirties žemės sklypo vertės apskaičiavimą palyginimui, kai 10.0074 ha viso žemės sklypo vertė nurodoma 16076,- iš jo žemės vertė 4231; medynų rinkos vertė pataisoje nurodoma 56856, galutinė bendro ploto vertė 69100 (bylos dokumentų t.9, b.l. 36; elektroninės bylos t.9, b.l. 2). Atsakovai pateikė duomenis apie gruntinio kelio atstatymo išlaidas, apie kelio Nr. 144 juostos panaudojimą medienos sandėliavimui ir išvežimui (bylos dokumentų t.12, b.l. 55, 6; elektroninės bylos t.12, b.l. 126).

125Atsakovai nesutikdami su ieškinio reikalavimais nurodo, kai žala padaroma asmens turto sunaikinimu, teisingas žalos atlyginimas reiškia, kad turi būti nustatyta nukentėjusio asmens patirtų materialinių netekimų piniginė išraiška – prarasto turto vertė ir šie netekimai kompensuojami. Pagrindas prievolei dėl žalos atlyginimo atsirasti yra žalos padarymo faktas, o ieškovė, prašydamas atsakovų atlyginti jo patirtą žalą, jos dydį įrodinėjo atliktinų ateityje statybos darbų sąmatomis, tačiau tokių darbų ir išlaidų sąmata netapati atkuriamajai sugadinto turto vertei ir nepateikta duomenų apie buvusią turto būklę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-44/2015). Atsakomybės kilimo pagrindas yra žalos padarymo faktas, kurį turi rodyti ieškovė. Ieškovės UAB „Šilo takas” pateiktas negautas pelnas buvo apskaičiuotas iš bendrų negautų pajamų sumų, Žemės sklypuose (1,2) atimant apvaliosios medienos savikainą. Atsakovai teigia, kad ieškovė vietoje anksčiau galimo parduoti apvaliosios medienos 1170 m3 kiekio, kuriam buvo sudaryta sutartis su UAB „Vaidas ir kompanija“ ir tik rąstais, pateikė naujus galimus iškirsti medienos kiekius jau 1848 m3 (2033 m3 su 10 proc.), t.y. 678 m3 (863 m3 su 10 proc.) didesniam kiekiui ir ne tik rąstams (kaip buvo pateikta pirminiame variante), bet ir smulkiai padarinei medienai bei malkoms. Išduodant leidimą kirsti, Biržės yra taksuojamos pagal Miškotvarkos projektą, kur kirstinas medienos kiekis pagal sortimentus yra apskaičiuojamas visas (nežiūrima į tai ar buvo vėjovartų ar ne). Ieškovei Leidimas kirsti abiejuose miško žemės sklypuose buvo išduotas 1170 m3 kiekiui. Jei tuose miško sklypuose buvo vėjovartų, kaip teigia ieškovė, tada kirstiną apvaliosios medienos kiekį turėjo sudaryti - statūs medžiai ir išversti medžiai.

126Atsakovas VĮ Radviliškio miškų urėdija nesutikdama su ieškovų reikalavimais nurodo, kad I. S. 2017-07-03 patikslinti medienos tūrio paskaičiavimai yra klaidinantys, kadangi pateikti skirtingi 2014 metais (1170 m3) ir 2017 metais (1848 m3 - 2033 m3). Biržių taksavimo duomenys skiriasi 57,9-73,8 proc. ir nėra aišku, kodėl paklaida skaičiuojama tik į didesnę pusę. I. S. aiškinamajame rašte dėl tūrių neatitikimo nurodinėja procentinius ir kiekinius neatitikimus dėl medžių rūšių bei bendrų kiekių, tačiau 2014 m. atrėžė visas kertamas biržes individualiai apmatuodamas medžius ir sudarydamas šių biržių taksavimo lapus pagal medžių rūšinę sudėtį, jų stambumą ir kiekį. Remiantis šiais taksavimo lapais, Valstybinė miškų tarnyba išrašė leidimus šių biržių kirtimui, bendram 1170 m3 kiekiui. R. G. įmonė, iš abiejų miško sklypų pagal išduotus Leidimus miškui kirsti 1170 m3 kiekiui, iškirto ir pardavė 1130 m3 apvaliosios medienos, ir tai įrodo, kad I. S. 2014 m. pateikė teisingus Biržių taksavimo duomenis, o 2017 m. - klaidinančius. R. G. įmonė 2017 m. gegužės 23 d. raštu Nr. 33 pateikė iš miško sklypų Nr.( - )ir Nr.( - )parduotos apvaliosios medienos PVM sąskaitas faktūras ir važtaraščius, kurių pagrindu atsakovas atliko skaičiavimus ir pateikė teismui, todėl tūrio dydžio atsakovas negalėjo įtakoti. Byloje nepaneigti atsakovų argumentai, kad ieškovė padidindama 678 m3 (863 m3 su 10 proc.) parduodamos apvaliosios medienos kiekį, neteisingai apskaičiavo planuotas gauti pajamas ir planuotą gauti pelną, todėl atsakovas pateikė planuojamų gauti pajamų ir pelno uždirbimo galimybių skaičiavimus, kurie yra teisingi, vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2004-11-10 įsakymu Nr. Dl-577 „Dėl biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ 44 punktu - taikant ištisinio matavimo būdą, visi kirstini medžiai, 8 cm ir storesni, suskaičiuojami pagal medžių rūšis.

127Atsakovų teigimu, ieškovė pateikdama ieškinį siekia nesąžiningai iš to paties turto uždirbti 2 kartus, nes pardavė nenukirstą mišką su žeme R. G. įmonei ir uždirbo 18999 Eur. Ieškiniu prašo už tą patį nenukirstą mišką, kurį pardavė, priteisti nuostolius, t.y. pelną 41652 Eur, kurį būtų uždirbę iškirsdami tą patį nenukirstą mišką, kuris jau vieną kartą parduotas. Be to pažymi, kad atsakovas, vadovaujantis LR Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr.1250 „Dėl bendrosios miškų kėlių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose tvarkos aprašo patvirtinimo“, paskirtos komisijos nutarimu 2016 m. remontavo miško gruntinį kelią, esantį Gudžiūnų girininkijos 29 kv. , buvo suremontuota 500 m. Dėl blogų oro sąlygų 2016 m. gruodžio mėn. darbai buvo nutraukti, likusi šio gruntinio kelio atkarpa 458 m numatyta suremontuoti 2017 m. Sprendimus remontuoti minėtą kelią priėmė komisija, sudaryta iš VĮ Radviliškio miškų urėdijos, Pakruojo, Kėdainių ir Radviliškio savivaldybių, Nacionalinės žemės tarnybos, Valstybinės miškų tarnybos bei privačių miškų savininkų asociacijos atstovų. VĮ Radviliškio miškų urėdija yra tik projektų vykdytojas.

128Teismas, įvertinęs aptartus įrodymus pritaria atsakovų argumentams, kad ieškovė galėjo rasti alternatyvių būdų sutartims vykdyti, sumokėjus mokestį už eismo ribojimą, laikantis „Leidime riboti eismą“ nurodytų reikalavimų, būtų išvengusi nepageidaujamų padarinių. Teismas pažymi, kad nenustačius E. M. neteisėtų veiksmų, taip pat nenustačius priežastinio ryšio tarp VĮ Radviliškio miškų urėdijos, T. T. veiksmų ir ieškovės tariamų nuostolių neįvykdžius įsipareigojimų pirkėjui UAB „Vaidas ir kompanija“ iki 2014-08-31 ir iki 2014 12 31, taip pat nenustačius ieškovės reikalavimo teisės dėl nepatirtų atstatymo darbų išlaidų, dėl kvartalinės linijos, melioracijos griovių, pralaidos atstatymo reikalavimo teisės, neturi esminės reikšmės reikalaujamos žalos dydis. Todėl ieškinį atmetant kaip neįrodytą, žalos skaičiavimo būdas ir dydis šiuo atveju nevertinamas.

129Dėl solidariosios atsakomybės

130Ieškovė ieškiniu prašė atsakovams taikyti solidariąją atsakomybę ir nurodė, kad CK 6.279 straipsnio 1 dalis numato, jog bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai. Minėto straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad nustatant solidariai atsakingų asmenų tarpusavio reikalavimus, atsižvelgiama į kiekvieno iš jų kaltę, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato ką kita. 6.279 straipsnio 4 dalis numato, jeigu žala galėjo atsirasti dėl kelių asmenų skirtingų veiksmų ir šie asmenys yra atsakingi už žalos atlyginimą, tačiau nustatoma, kad iš tikrųjų žala atsirado tik dėl vieno iš tų asmenų veiksmų, tai visi asmenys atsako kartu, išskyrus atvejus, kai kiti asmenys įrodo, kad žala negalėjo būti įvykio (veiksmų), už kurį jie yra atsakingi, rezultatas(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-196/2010; 2010 m. gegužės 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-205/2010; kt.). Solidariosios atsakomybės taisyklė deliktinės atsakomybės kontekste taikoma tik tuo atveju, jei nėra pagrindo priskirti jos atskiras dalis konkretiems asmenims, tačiau būtent atsakovams tenka pareiga paneigti CK 6.6 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą prezumpciją ir įrodyti, jog žala nėra bendra (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-50-695/2015). Nustatant veiksmų bendrumą pagal CK 6.6 straipsnio 3 dalį, 6.279 straipsnio 1 ir 4 dalis, preziumuojama, kad keli žalą padarę asmenys turi solidariąją žalos atlyginimo prievolę, skolininkas gali solidarumo prezumpciją (kad žala padaryta skolininkų bendrais veiksmais) paneigti vadovaudamasis CK 6.279 straipsnio 4 dalies nuostatomis ir įrodydamas, kad žala negalėjo būti įvykio (veiksmų), už kurį jis atsakingas, rezultatas.

131Ieškovė įrodinėja, kad atsakovų atžvilgiu būti taikoma solidarioji atsakomybė, kai asmenų nesieja bendri neteisėti veiksmai ir jie vienas apie kitą nežino, bet padarė žalos, ir neįmanoma nustatyti, kiek vienas ar kitas prisidėjo prie tos žalos atsiradimo, arba žala atsirado tik dėl jų veiksmų. CK 6.248 straipsnio 3 dalis numato, jog laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina. Ieškovė nurodo, kad atsakovas VĮ Radviliškio miškų urėdija yra profesionali valstybinė institucija, kuriai yra patikėta valstybinių miškų priežiūrą ir ūkininkavimas, atsakovas T. T. yra miško savininkas, vykdantis ūkinę veiklą miške, atsakovas E. M. yra medžioklės plotų naudotojas, kuris vadovaujantis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymu privalo laikytis teisės aktų, saugančių ieškovės nuosavybę.

132Atsakovai nesutikdami su ieškovės argumentais remiasi kasacinio teismo praktika, kurioje nurodoma, kad pagal bendrą principą bendraskolių prievolė yra dalinė, išskyrus įstatymų ar šalių susitarimu nustatytus atvejus (CK 6.5 straipsnis). Kiekvienas iš žalą padariusių asmenų atsako tik už žalos dalį, priklausomai nuo jo atliktų veiksmų, jų sukeltų pasekmių ir kaltės laipsnio. Solidarioji atsakomybė deliktiniuose santykiuose taikoma tada, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) asmenis sieja bendri veiksmai pasekmių atžvilgiu; 2) kai asmenis sieja bendri veiksmai neteisėtų veiksmų atžvilgiu, t. y. šiuo atveju solidarioji atsakomybė galima, net jei neteisėtai veikęs asmuo tiesiogiai nepadaro žalos, bet žino apie tiesiogiai žalą padariusio asmens veiksmų neteisėtumą; 3) kai asmenys, nors tiesiogiai ir nepadaro žalos, bet prisideda prie jos kurstymo, inicijavimo ar provokacijos, t. y. kai iš esmės juos sieja bendra kaltė, nesvarbu, tai padaryta tyčia ar dėl neatsargumo; 4) kai asmenų nesieja bendri neteisėti veiksmai ir jie vienas apie kitą nežino, bet padaro žalos, ir neįmanoma nustatyti, kiek vienas ar kitas prisidėjo prie tos žalos atsiradimo, arba žala atsirado tik dėl jų abiejų veiksmų; 5) kai pareiga atlyginti žalą atsiranda skirtingu pagrindu (pvz., sutartinės ir deliktinės atsakomybės pagrindais); 6) kai žalą padaro asmuo, o kitas asmuo yra atsakingas už šio asmens veiksmus (LAT Civilinių bylų skyriaus 2008 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-59/2008).

133Atsakovų vertinimu, ieškinyje nurodytos faktinės aplinkybės neatitinka nei vienos solidariosios atsakomybės taikymo situacijos t.y. atsakovai neveikė bendrai su kitais atsakovais, nežinojo, kitų atsakovų neteisėtų veiksmų, pateiktas ieškinys dėl deliktinės (vienu pagrindu) atsakomybės taikymo, ieškovė aiškiai įvardino atsakovų neteisėtais veiksmais galimai padarytos žalos dydį.

134Teismui nenustačius CK 6.245 - 6.249 straipsniuose reglamentuojamų būtinųjų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų atsakovų – VĮ Radviliškio miškų urėdijos, T. T. ir E. M. atžvilgiu, solidariosios atsakomybės taikymo teisiniai pagrindai šiuo atveju neturi esminės reikšmės. Todėl teismas ieškovės argumentų dėl atsakovams taikytinos solidariosios atsakomybės pagrindų nevertina.

135Teismas įvertinęs byloje esančius įrodymus, atsižvelgdamas į anksčiau išdėstytas aplinkybes, konstatuoja, kad nėra pagrindo tenkinti ieškovės UAB „Šilo takas“ ieškinio ir priteisti iš atsakovų VĮ Radviliškio miškų urėdijos, T. T., E. M. solidariai ieškovės patirtą 32 357,54 Eur žalą ir negautas pajamas žemės sklype (1), nėra teisinio pagrindo priteisti iš atsakovų VĮ Radviliškio miškų urėdijos ir E. M. solidariai ieškovės patirtą 50 065,94 Eur žalą ir negautas pajamas žemės sklype (2), priteisti iš atsakovų 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

136Bylinėjimosi išlaidos

137Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatą, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Ieškovės bylinėjimosi išlaidos sudaro 9166.75 Eur, trečiojo asmens R. K. 5122,60 Eur; atsakovo VĮ Radviliškio miškų urėdijos 4138,50 Eur, atsakovo T. T. 1452 Eur, atsakovo E. M. 4290 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmetamas, iš ieškovės priteisiamos bylinėjimosi išlaidos atsakovams. Ieškovei UAB „Šilo takas“ grąžinama 251 Eur žyminio mokesčio permoka.

138Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

139Ieškinį atmesti.

140Priteisti iš ieškovės UAB „Šilo takas“ (į. k. 145865351) atsakovui VĮ Radviliškio miškų urėdijai (į. k. 171471169) 4138,50 Eur (keturių tūkstančių vieno šimto trisdešimt aštuonių eurų ir 50 ct) bylinėjimosi išlaidas.

141Priteisti iš ieškovės UAB „Šilo takas“ atsakovui T. T. (a. k. ( - ) 1452 Eur (vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt dviejų eurų) bylinėjimosi išlaidas.

142Priteisti iš ieškovės UAB „Šilo takas“ atsakovui E. M. (a. k. ( - ) 4290 Eur (keturių tūkstančių dviejų šimtų devyniasdešimties eurų) bylinėjimosi išlaidas.

143Priteisti iš ieškovės UAB „Šilo takas“ 35,23 Eur (trisdešimt penkių eurų ir 23 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu valstybei.

144Grąžinti ieškovei UAB „Šilo takas“ 251 Eur (dviejų šimtų penkiasdešimt vieno euro) žyminio mokesčio permoką.

145Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui paduodant skundą Šiaulių apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė UAB „Šilo takas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir... 5. 1) priteisti iš atsakovų VĮ Radviliškio miškų urėdijos, T. T., E. M.... 6. Ieškinyje, dublike, patikslintame ieškinyje ir teismo posėdyje ieškovė... 7. UAB „Šilo takas“ turtinę žalą žemės sklype (2) sudaro – negautos... 8. Nurodo, kad atsakovas VĮ Radviliškio miškų urėdija neteisėtai naudojo ir... 9. Rangovas (G. įmonė) atsisakė konkrečiai įvardinti dėl kurių konkrečių... 10. Ieškovė prašo taikyti atsakovams deliktinę civilinę atsakomybę už... 11. Nurodo, kad VĮ Radviliškio miškų urėdija niokojo UAB „Šilo takas“... 12. VĮ „Registrų centras“ duomenys patvirtina, kad ieškovė sumokėjo baudą... 13. Susitarimas tarp I. D. ir girininko D. P. negalėjo būti sudarytas, nes VĮ... 14. Atsakovas T. T. pateiktu atsiliepimu, tripliku ir jo atstovas teismo posėdyje... 15. Aplinkybė, jog atsakovas T. T. buvo nubaustas administracine tvarka dėl... 16. Atsakovas E. M. pateiktu atsiliepimu, tripliku, atsiliepimu į patikslintą... 17. Teigia, kad ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodo neteisingus faktus, nes... 18. Atsakovas VĮ Radviliškio miškų urėdija pateiktu atsiliepimu, tripliku bei... 19. Ieškovė turėjo galimybę atlikti kirtimus pagal Leidimus kirsti mišką... 20. Ieškovė 2014-07-04 sudarė Rangos sutartį su R. G. įmone, tačiau joje... 21. Trečiasis asmuo R. K. prašo ieškinį tenkinti ieškovės UAB „Šilo... 22. Trečiojo asmens Valstybinės miškų tarnybos atstovė ieškinį prašo... 23. Pagal galiojančias taisykles, sklypo savininkas pasirenka iškertamos medienos... 24. Trečiasis asmuo UAB „Audata“ nurodė, kad pardavė mišką UAB „Šilo... 25. Ieškinys atmestinas.... 26. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 27. Dėl žemės sklypo (1)... 28. Byloje nustatyta, kad 2014 m. birželio 10 d. tarp ieškovės UAB „Šilo... 29. 2014 m. liepos 4 d. ieškovė UAB „Šilo takas“ su R. G. įmone sudarė... 30. 2014 m. liepos 4 d. ieškovė su pirkėju UAB „Vaidas ir kompanija“ sudarė... 31. Dėl žemės sklypo (2)... 32. Ieškovė 2014 m. rugpjūčio 13 d. pagal PVM sąskaitą faktūrą, serija AUA... 33. Ieškovė UAB „Šilo takas“ 2014 m. rugsėjo 26 d. pirkimo - pardavimo... 34. 2015 m. balandžio 17 d. pirkimo – pardavimo sutartimi UAB „Šilo takas“... 35. Konstatuoti pažeidimai – Žemės sklype (1)... 36. Valstybinės miškų tarnybos Miško kontrolės skyriaus 2014 m. liepos 9 d.... 37. Valstybinės miškų tarnybos Miško kontrolės skyriaus 2014 m. rugsėjo 4 d.... 38. Žemės sklype (2)... 39. Valstybinės miškų tarnybos Miško kontrolės skyriaus 2014 m. rugsėjo 4 d.... 40. Šalių susirašinėjimo dokumentai... 41. Ieškovė 2014 m. liepos mėn. kreipėsi Lietuvos Respublikos aplinkos... 42. Byloje pateiktas Valstybinės miškų tarnybos 2014 m. rugpjūčio 5 d. raštas... 43. VĮ Radviliškio miškų urėdijos 2014 m. rugsėjo 8 d. raštas Nr. S4-751 į... 44. UAB „Šilo takas“ 2014 m. rugsėjo 24 d. raštas į Radviliškio rajono... 45. VĮ Radviliškio miškų urėdijos 2014 m. gruodžio 16 d. raštas Nr. S4-1011... 46. Antstolių faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai... 47. Atsakovas R. K. 2014 m. liepos 7 d. faktinių aplinkybių konstatavimo... 48. Antstolė E. R. 2014 m. rugpjūčio 19 d. Faktinių aplinkybių konstatavimo... 49. Antstolis R. K. 2014 m. rugsėjo 15 d. faktinių aplinkybių konstatavimo... 50. Antstolis R. K. 2014 m. spalio 8 d. faktinių aplinkybių konstatavimo... 51. Pateiktas A. R. K. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, surašytas... 52. A. R. A. 2014m. rugsėjo 29 d. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole... 53. A. R. A. 2017m. gegužės 18 d. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole... 54. Dėl civilinės atsakomybės pagrindų... 55. CK 6.245 - 6.249 straipsniai numato, kad civilinės atsakomybės taikymui yra... 56. Teismas konstatuoja, kad byloje neįrodyta ieškovės UAB „Šilo takas“... 57. Byloje nustačius miško kelio sugadinimo faktus 2014 m. liepos 9 d.... 58. Atsakovo T. T. veiksmai 2015 m. vasario mėnesį sugadinus miško kvartalinę... 59. Dėl bylos įrodymų vertinimo... 60. Ieškovė teigia, kad miškų ūkio paskirties Žemės sklypą (1) įsigijo... 61. Ieškovė teigia, kad nuo 2014 m. liepos 4 d. ir nuo 2014 m. rugpjūčio 13 d.... 62. UAB „Vaidas ir kompanija“ 2014 m. gruodžio 31 d. atsiuntė ieškovei UAB... 63. Ieškovė nurodo, kad 2015 m. vasario 4 d. atvykus į UAB „Šilo takas“... 64. Be to, ieškovė nurodo, kad reikalaujamos žalos dalį sudaro dėl... 65. Teismas, vertindamas ieškovės įrodinėjamas aplinkybes susijusias su žalos... 66. Nacionalinės žemės tarnybos Radviliškio skyrius patvirtino, kad 9,9500 ha... 67. Žemės sklypo kadastro duomenyse nurodoma, kad sklypams nustatyti apribojimai,... 68. Byloje pateiktas Kirkilų k., Skėmių sen., Radviliškio r. sav., Šiaulių... 69. Teismas pritaria atsakovų argumentams, kad svarbi žalos, kaip civilinės... 70. Akivaizdu, kad vandens pralaidos būklės iki ieškovei įsigyjant mišką... 71. Ieškovė neįrodė, kokios būklės buvo miško keliai bei kvartalinė linija... 72. Sutiktina su atsakovų argumentu, kad sprendžiant dėl civilinės atsakomybės... 73. Trečiojo asmens UAB „Audata“ atstovas E. J. 2016 m. gruodžio 1 d.... 74. Byloje nepaneigtas antstolės R. A. faktinių aplinkybių konstatavimo... 75. Liudytojas E. G. 2016 m. gruodžio 1 d. teismo posėdžio metu nurodė, kad... 76. Teismas sprendžia, kad tai paneigia ieškovės teiginius, jog dalyvaujant... 77. Tame pačiame teismo posėdyje liudytoja I. D. nurodė, kad prieš parduodant... 78. Minėto posėdžio metu, liudytojas Gudžiūnų girininkas D. P. nurodė, kad... 79. Byloje atkreiptinas dėmesys į tai, kad būtent tą dieną (2014-07-04), kai... 80. Dėl miškų urėdijos veiksmų ir civilinės atsakomybės (žemės sklypuose 1... 81. Valstybinės miškų tarnybos Miško kontrolės skyriaus 2014 m. liepos 9 d.,... 82. Ieškinio reikalavimus teismas atmeta ir sprendžia, kad ieškovė neįrodė... 83. Ieškovė žemės sklypą (1) įgijo 2014-06-25, kaip tik tuo metu, kai... 84. Atsakovas buvo įsipareigojęs sutvarkyti žemės sklype (1) keliuką iki 2014... 85. Ieškovė reikšdama pretenzijas dėl keliuko remonto kokybės ginčija... 86. Byloje pateikti ir anksčiau aptarti dokumentai, VĮ Radviliškio miškų... 87. Be to, kaip anksčiau konstatuota, ieškovė UAB „Šilo takas“ neturi... 88. Byloje neįrodyta, kad atsakovas žemės sklype (1) naudojosi kvartaline linija... 89. Ieškovė ieškinį grindžia iš dalies ir tuo, kad sumokėjo UAB „Vaidas ir... 90. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad 2014-07-04 Apvalios medienos... 91. Kaip teigia atsakovas, ieškovė 2014-07-04 sudarė Rangos sutartį su R. G.... 92. Atsakovas VĮ Radviliškio miškų urėdija neprivalėjo įrodinėti ieškovės... 93. Atsakovas kaip pavyzdį pateikė 2 medienos ištraukimo valksmais schemas, kad... 94. Dėl UAB „Audata“ reikalavimo teisių perleidimo į žalos atlyginimą... 95. Teismas sprendžia, kad atsakovo įrodinėjimo pareiga apsiriboja žalos fakto,... 96. Dėl T. T. veiksmų ir civilinės atsakomybės ( žemės sklype 1 )... 97. Ieškovė nurodo, kad ieškovės žemės sklype (1) 2015 m. vasario 4 d.... 98. Antstolio 2014 m. liepos 7 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole,... 99. Teismas pažymi, kad atsakovas T. T. byloje neginčija aplinkybės, jog traukė... 100. Byloje pateikti duomenys iš AM Valstybinės miškų tarnybos Miškų... 101. Atsakovas teigia, kad aplinkybė, jog atsakovas T. T. buvo nubaustas... 102. Vertindamas šias aplinkybes ieškovės reikalavimo aspektu teismas sprendžia,... 103. Teismas pritaria atsakovo argumentams, kad ieškovė neįrodė, kuo... 104. Įvertintina tai, kad ieškinyje nurodytos sutarties neįvykdymo pasekmės UAB... 105. Teismas pažymi, kad ieškovė kvartalinės linijos remonto darbų neatliko ir... 106. Dėl E. M. veiksmų ir civilinės atsakomybės (žemės sklypuose 1,2)... 107. Ieškovė nurodo, kad atsakovas niekada negavo jokio leidimo iš ieškovės... 108. Byloje pateiktas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono... 109. Pažymėtina, kad Valstybinės miškų tarnybos 2014 m. rugsėjo 17 d. rašte... 110. Kaip teisingai teigia atsakovas, šie duomenys nepatvirtina fakto, kad dėl... 111. Atsakovas nepripažindamas ieškinio nurodo, kad šerti gyvūnams nesinaudojo... 112. Šias aplinkybes byloje patvirtino byloje apklausti liudytojai – girininkas... 113. Z. D. nurodė, kad medžioklės plotuose yra gal 10-12 bokštelių, kur... 114. Teismas vertina, kad VĮ Radviliškio miškų urėdijos raštuose nuoroda dėl... 115. Ieškovės pateiktame antstolio R. K. 2014 m. liepos 7 d. Faktinių aplinkybių... 116. Nepaneigti atsakovo argumentai, kad byloje esančiose nuotraukose nėra matomos... 117. Byloje neįrodyta, kad medžiotojų gabenami pašarai į viliojimo vietas... 118. Apibendrinant įrodymų visumą teismas konstatuoja, kad byloje ieškovė... 119. Dėl Žalos dydžio... 120. Ieškovės UAB „Šilo takas“ vertinimu, turtinę žalą sudaro - negautos... 121. UAB „Šilo takas“ turtinę žalą žemės sklype (2) sudaro - negautos... 122. Ieškovė nurodo, kad 2014-07-04 Apvalios medienos pirkimo-pardavimo sutarties... 123. VĮ „Registrų centras“ pateiktoje 2014 m. UAB „Šilo takas“ pelno... 124. Atsakovas VĮ Radviliškio miškų urėdija byloje pateikė R. G. įmonės... 125. Atsakovai nesutikdami su ieškinio reikalavimais nurodo, kai žala padaroma... 126. Atsakovas VĮ Radviliškio miškų urėdija nesutikdama su ieškovų... 127. Atsakovų teigimu, ieškovė pateikdama ieškinį siekia nesąžiningai iš to... 128. Teismas, įvertinęs aptartus įrodymus pritaria atsakovų argumentams, kad... 129. Dėl solidariosios atsakomybės... 130. Ieškovė ieškiniu prašė atsakovams taikyti solidariąją atsakomybę ir... 131. Ieškovė įrodinėja, kad atsakovų atžvilgiu būti taikoma solidarioji... 132. Atsakovai nesutikdami su ieškovės argumentais remiasi kasacinio teismo... 133. Atsakovų vertinimu, ieškinyje nurodytos faktinės aplinkybės neatitinka nei... 134. Teismui nenustačius CK 6.245 - 6.249 straipsniuose reglamentuojamų... 135. Teismas įvertinęs byloje esančius įrodymus, atsižvelgdamas į anksčiau... 136. Bylinėjimosi išlaidos... 137. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatą, šaliai, kurios naudai priimtas... 138. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 139. Ieškinį atmesti.... 140. Priteisti iš ieškovės UAB „Šilo takas“ (į. k. 145865351) atsakovui VĮ... 141. Priteisti iš ieškovės UAB „Šilo takas“ atsakovui T. T. (a. k. ( - )... 142. Priteisti iš ieškovės UAB „Šilo takas“ atsakovui E. M. (a. k. ( - )... 143. Priteisti iš ieškovės UAB „Šilo takas“ 35,23 Eur (trisdešimt penkių... 144. Grąžinti ieškovei UAB „Šilo takas“ 251 Eur (dviejų šimtų... 145. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...