Byla 2A-578/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Jūratei Lajauskienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Panevėžio pataisos namų apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas, civilinėje byloje Nr. 2-319-338/2007 pagal ieškovo viešosios įstaigos ,,Kretingos maistas“ ieškinį atsakovams Panevėžio pataisos namams ir uždarajai akcinei bendrovei ,,Amerija“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo ir paslaugų pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas VšĮ ,,Kretingos maistas“ prašė: 1) panaikinti Panevėžio pataisos namų viešųjų pirkimų komisijos 2007 m. gegužės 16 d. nutarimą „Dėl pasiūlymų preliminarios eilės paskelbimo“, 2) pripažinti negaliojančia 2007 m. birželio 7 d. tarp Panevėžio pataisos namų ir UAB „Amerija“ sudarytą maitinimo paslaugų tiekimo sutartį Nr. PPN 18, 3) priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 3-6, 119-121, t. 1).

4Ieškovas nurodė, kad 2007 m. balandžio 18 d. atsakovas paskelbė supaprastintą atvirą konkursą nuteistųjų maitinimo paslaugos pirkimui. Ieškovas atsakovui pateikė visus reikiamus dalyvavimo konkurse dokumentus. 2007 m. gegužės 17 d. iš atsakovo gavo 2007 m. gegužės 16 d. raštą Nr. S-1931 „Dėl pasiūlymų preliminarios eilės paskelbimo“, kuriame buvo nurodyta, kad ieškovo pasiūlymas atmestas, nes pasiūlyme nebuvo laikomasi maitinimo paslaugos pirkimo konkurso sąlygų II skyriaus 6.2 punkto. Ieškovas, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo 121 straipsniu, atsakovui 2007 m. gegužės 22 d. pateikė pretenziją, kurią atsakovas išnagrinėjo ir priėmė sprendimą palikti galioti komisijos 2007 m. gegužės 16 d. sprendimą – VŠĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymą laikyti atmestu. Ieškovas nesutinka su atsakovo 2007 m. gegužės 25 d. rašte Nr. S-2059 „Dėl pretenzijos išnagrinėjimo ir priimto sprendimo“ nurodytais motyvais, kurių pagrindu buvo atmesta ieškovo pretenzija, nes šie motyvai yra neteisėti ir nepagrįsti, pažeidžiantys ieškovo teises ir teisėtus interesus. Atsakovo argumentas, kad ieškovo pasiūlymas neatitinka Supaprastinto atviro konkurso nuteistųjų maitinimo paslaugos pirkimo dokumentų, patvirtintų Panevėžio pataisos namų direktoriaus 2007 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-25, II skyriaus 6.2 punkto reikalavimų, t.y. ieškovas nesilaikė Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. IR-485 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 253 „Dėl skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ pakeitimo“ reikalavimų, neatitinka tikrovės, nes Panevėžio pataisos namų direktoriaus 2007 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-25 patvirtintų Supaprastinto atviro konkurso nuteistųjų maitinimo paslaugos pirkimo dokumentų 7 priedo „Kainodaros taisyklės“ (toliau – ir Kainodaros taisyklės) 3 punkte atsakovas aiškiai nurodė paros maitinimo išlaidų normą pinigine išraiška vienam nuteistajam. Šiomis kainomis ir vadovavosi ieškovas, pateikdamas konkursui dokumentus. Atsakovas pateikė klaidingą informaciją dėl kainų skaičiavimo, todėl turi prisiimti kaltę sau, bet ne atmesti ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį reikalavimų. Atsakovas 2007 m. gegužės 9 d. raštu Nr. S-1830 paprašė VŠĮ „Kretingos maistas“ raštiškai pagrįsti kainos sudėtines dalis maisto produktų įsigijimui, pateikiant įsigyjamų maisto produktų sąskaitų faktūrų, sutarčių su tiekėjais, kuriose matytųsi įsigyjamų maisto produktų kaina, patvirtintas kopijas. Į šį atsakovo raštą ieškovas atsakė 2007 m. gegužės 11 d. raštu Nr. 268, nurodydamas, kad prašomų sąskaitų faktūrų pateikti negali, nes dar nevykdomi pirkimai Panevėžio pataisos namuose įkalintųjų maitinimui, o sutartyse su tiekėjais kainos nėra nurodytos. Ieškovas nurodė, kad atsakovo reikalavimas pateikti jam ieškovo gaunamų produktų sutartis ir sąskaitas yra neteisėtas, nes tai pažeistų ieškovo tiekėjų komercinę paslaptį. Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnyje nustatyta, kad perkančioji organizacija gali prašyti dalyvio pagrįsti siūlomą kainą, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus (kas ir buvo pateikta atsakovui), tačiau reikalauti iš dalyvio pateikti perkančiajai organizacijai kitų įmonių sutartis bei sąskaitas yra neteisėta. Ieškovas nurodė, kad Panevėžio pataisos namų direktoriaus 2007 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-25 patvirtintų dokumentų VIII skyriuje ir Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalyje numatyti atvejai, kada perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, tačiau, ieškovo manymu, jo pasiūlymo atmetimas neatitinka nei vieno paminėtų įsakyme ir įstatyme minimų kriterijų.

5Panevėžio apygardos teismas 2007 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu ieškinį patenkino. Panaikino Panevėžio pataisos namų viešųjų pirkimų komisijos 2007 m. gegužės 16 d. nutarimą ,,Dėl pasiūlymų preliminarios eilės paskelbimo organizuoto supaprastinto atviro konkurso nuteistųjų maitinimo paslaugos pirkimo“. Pripažino negaliojančia 2007 m. birželio 7 d paslaugų pirkimo sutartį, sudarytą tarp Panevėžio pataisos namų ir UAB „Amerija“. Įpareigojo Panevėžio pataisos namus per 30 dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka ir būdais pasirinkti nuteistųjų maitinimo paslaugų tiekėją.

6Teismas sprendė, kad Panevėžio pataisos namų viešųjų pirkimų komisijos sprendimas dėl ieškovo pretenzijos atmetimo nepagrįstas, nes Panevėžio pataisos namų direktoriaus 2007 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-25 patvirtintų Supaprastinto atviro konkurso nuteistųjų maitinimo paslaugų pirkimo dokumentų 7 priedo „Kainodaros taisyklės“ 3 punkte yra aiškiai nurodyta paros maitinimo išlaidų norma pinigine išraiška vienam nuteistajam. Teismas nurodė, kad ieškovas, pateikdamas atsakovui dokumentus konkursui, vadovavosi nurodytomis kainomis, kurios atitinka minimalią ribą arba yra šiek tiek didesnės nei nustatyta minimali riba. Ieškovas pateikė pasiūlymą, nurodydamas paros kiekių ir paros maitinimo kainas, kaip ir reikalavo atsakovas pirkimo dokumentų 7 priede. Ieškovas į atsakovo 2007 m. gegužės 9 d. raštą išsamiai atsakė, nurodydamas, kad prašomų sąskaitų faktūrų pateikti negali, nes dar nevykdomi pirkimai Panevėžio pataisos namuose įkalintųjų maitinimui, o sutartyse su tiekėjais kainos nėra nurodytos. Teismas sprendė, kad atsakovo reikalavimas pateikti jam ieškovo gaunamų produktų sutartis ir sąskaitas yra neteisėtas ir negali būti pagrįstas, nes tai pažeistų ieškovo tiekėjų komercinę paslaptį. Teismas padarė išvadą, kad ieškovo pasiūlymo atmetimas neatitinka nei vieno iš atvejų, kada perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, nustatytų Panevėžio pataisos namų direktoriaus 2007 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-25 patvirtintuose pirkimo dokumentuose ir Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalyje. Teismas sprendė, kad UAB ,,Amerija“ pasiūlymas, kuriame nurodyta maitinimo paslaugos kaina, neišskiriant maisto produktų ir maisto paruošimo kainos, neatitinka Panevėžio pataisos namų direktoriaus 2007 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-25 patvirtintų Supaprastinto atviro konkurso nuteistųjų maitinimo paslaugos pirkimo dokumentų 7 priedo „Kainodaros taisyklės“ 3 punkto reikalavimų. Teismas nurodė, kad Panevėžio pataisos namai elgėsi nesąžiningai, suteikę UAB ,,Amerija“ galimybę po konkursui pateiktų pasiūlymų paskelbimo išskirti maisto produktų ir pridėtinių išlaidų kainas. Tokiais veiksmais konkurso organizatorius sudarė išskirtines sąlygas vienam konkurso dalyviui, diskriminavo kitus dalyvius.

7Atsakovas Panevėžio pataisos namai apeliaciniu skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos argumentus:

  1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad Panevėžio pataisos namų viešojo pirkimo komisijos sprendimas dėl ieškovo pretenzijos atmetimo yra nepagrįstas. Ieškovo pateiktas pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentų II skyriaus 6.2 punkto, kuriame buvo nurodyta, kokius teisės aktus turi atitikti pasiūlymas. Ieškovo pasiūlyta kaina buvo labai maža, o, perkančiajai organizacijai pasiūlius ją pagrįsti, ieškovas netinkamai ją pagrindė.
  2. Teismas, nurodydamas, kad Panevėžio pataisos namai neturėjo teisės iš ieškovo paprašyti sąskaitų faktūrų ar sutarčių, neatsižvelgė į perkančiosios organizacijos specifiką, į tai, kad maisto sandėliai ir virtuvės patalpos yra režiminėje teritorijoje, į kurią bet kuri prekė turi patekti su lydimuoju dokumentu. Todėl teismo argumentas, kad tokiu būdu būtų pažeista komercinė paslaptis, yra nepagrįstas.
  3. Teismas nepagrįstai sprendė, kad UAB ,,Amerija“ pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų, kadangi UAB ,,Amerija“ pasiūlyme nurodė maitinimo paslaugos kainas, kurias sudaro ir maisto produktų kaina, ir maisto paruošimo kaina, todėl galėjo būti suskaičiuota vidutinė kaina. Tuo tarpu ieškovas nenurodė, kokia yra maisto paruošimo kaina, kokią dalį sudarys patalpų nuomos mokestis, darbuotojų užmokestis, komercinės paslaugos, kaip nustatyta Kainodaros taisyklių 4 punkte. Ieškovo pateiktos labai mažos maitinimo paslaugos kainos yra nepagrįstos jokiais dokumentais ir tai neužtikrins nuteistųjų maitinimo.

8Ieškovas VšĮ ,,Kretingos maistas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Panevėžio apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 29 d. teisėtą ir pagrįstą sprendimą palikti nepakeistą.

9Apeliacinis skundas netenkinamas.

10Atsakovas Panevėžio pataisos darbai (perkančioji organizacija) 2007 m. balandžio 18 d. paskelbė supaprastintą atvirą konkursą nuteistųjų maitinimo paslaugai pirkti. Ieškovas pateikė pasiūlymą pirkti minėtą paslaugą. 2007 m. gegužės 16 d. perkančioji organizacija nustatė pasiūlymų preliminariąją eilę (b. l. 12, t. 1). Ieškovas į preliminariąją eilę buvo neįrašytas, nes jo pasiūlymas buvo atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų 6.2 punkte išdėstytų reikalavimų. Iš viešojo pirkimo komisijos posėdžio 2007 m. gegužės 16 d. protokolo matyti, kad ieškovo pasiūlyta maisto produktų pirkimo kaina yra per maža, lyginant su kainomis, nustatytomis Teisingumo ministro 2006 m. gruodžio 29 įsakymu Nr. 1R-485 ,,Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 253 ,,Dėl skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ pakeitimo ir neatitinka pirkimo dokumentų II skyriaus 6.2 punkte išdėstytų sąlygų (b. l. 160-161, t. 1).

11Perkančiosios organizacijos Panevėžio pataisos namų direktoriaus įsakymu Nr. V-25 buvo patvirtinti supaprastinto atviro konkurso nuteistųjų maitinimo paslaugos pirkimo dokumentai (b. l. 30 -71, t. 1). Pirkimo dokumentų II skyriaus ,,Pirkimo objektas“ 6.2 punkte buvo nustatyta, kad maistas turi būti gaminamas, pateikiamas porcijomis ir dalinamas (tai yra visų maisto gaminimo procedūrų atlikimas) Panevėžio pataisos namų virtuvėje 4 kartus per parą pagal technologinių procesų bei higieninių reikalavimų (Teisingumo ministro 2006 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 1R-144 ,,Dėl skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“, 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 112-485 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 253 ,,Dėl skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo pakeitimo“, Maisto įstatymo; Lietuvos higienos normos HN 15:2005 ,,Maisto higiena“) nuostatas bei patvirtinus valgiaraščius.

12Teisingumo ministro 2006 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 1R-144 buvo pakeistas Teisingumo ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 253 ir patvirtintas maisto produktų vidutinis paros kiekis vienam nuteistajam, dirbančiam ir nedirbančiam vyrui bei moteriai, nepilnamečiui, nėščiai moteriai, kūdikiui, ligoniui, neįgaliam ir kt.).

13Teisingumo ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1R-485 buvo pakeistos paros maitinimo nuteistiesiems išlaidų normos, kurios buvo nustatytos Teisingumo ministro 2006 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 1R-144. Maisto produktų pirkimo išlaidų normos buvo padidintos. Taigi, iš pirkimo dokumentų 6.2 punkte nurodytų Teisingumo ministro įsakymų sektų, kad perkančioji organizacija reikalauja ministro įsakymais nustatyto maisto produktų vidutinio paros kiekio bei nustatytų maitinimo išlaidų. Tačiau 6.2 punkte nėra nurodyta nei konkrečių maisto produktų kiekių, nei konkrečių maitinimo išlaidų. Pirkimo dokumentų 45 punkte nustatyta, kad pasiūlymai vertinami pagal maisto produktų ir maisto paruošimo mažiausią vidutinę kainą, ir pateikta maisto produktų vidutinės kainos apskaičiavimo formulė. Į formulę, apskaičiuojant kainą, yra įrašomos tiekėjo pasiūlytos maitinimo paslaugos kainos dirbančiai ir nedirbančiai moteriai, nepilnametei, nėščiai moteriai, maitinančiai moteriai, kūdikiams. Pasiūlymo dokumentų priedo Nr. 7 ,,Kainodaros taisyklės“ antrajame punkte nurodyta, kad pasiūlymo kaina yra apskaičiuojama pagal fiksuotą įkainį ir dalinį sutarties vykdymo išlaidų padengimą. Kainodaros taisyklių trečias punktas apibrėžia, kas yra fiksuotas įkainis. Nurodoma, kad tai yra Teisingumo ministro 2006 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 112-144 bei 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 112-485 nustatyta paros maitinimo išlaidų norma pinigine išraiška vienam nuteistajam ir konkrečiai nurodomos šios normos: vienai dirbančiai moteriai nuo 4,10 Lt iki 4,41 Lt; vienai nedirbančiai moteriai nuo 3,07 Lt iki 3,86 Lt; vienam nepilnamečiui nuo 4,24 Lt iki 5,14 Lt; vienai nėščiai moteriai nuo 5,02 Lt iki 5,35 Lt; vienai krūtimi maitinančiai motinai nuo 5,31 Lt iki 5,6 Lt; vienam ligoniui ir neįgaliam nuo 3,75 Lt iki 5,65 Lt; vienam kūdikiui nuo 4,25 Lt iki 8,00 Lt. Tai yra paros maitinimo normos išlaidos nustatytos 2006 m. balandžio 26 d. Teisingumo ministro įsakymu Nr. 112-144, tačiau kaip jau buvo pasakyta, jos buvo pakeistos 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 112-485.

14Viešųjų pirkimų įstatymo 26 straipsnio 7 punktas reikalauja, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentus rengtų vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymų nuostatomis. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad pirkėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.

15Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad perkančioji organizacija Panevėžio pataisos namai minėtų Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų nesilaikė. Jos pirkimo dokumentai yra neaiškūs ir dviprasmiški. Fiksuotą įkainį, kuris yra svarbus rodiklis apskaičiuojant pasiūlymo kainą, perkančioji organizacija nustatė nurodydama minėtus du Teisingumo ministro įsakymus, nustatančius paros maitinimo išlaidų normą. Vieno iš jų – 2006 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 112-144 nustatytos maitinimo išlaidų normos jau nebegaliojo, bet perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodė konkrečias, jau nebegaliojančias, maitinimo išlaidų normas, kurios yra fiksuotas įkainis. Tačiau kaip matyti iš viešojo pirkimo komisijos 2007 m. gegužės 16 d. protokolo, apskaičiuojant, kas sudaro 4,70 Lt maisto produktų mažiausią vidutinę kainą, į formulę buvo įrašytas ne 2006 m. balandžio 26 d. Teisingumo ministro įsakymu Nr. 112-144 nustatytos maitinimo išlaidų normos, kurios konkrečiai buvo išvardintos pirkimo dokumentuose, bet 2006 m. gruodžio 29 d. Teisingumo ministro įsakymu nustatytos maisto produktų pirkimo išlaidų normos. Priešingu atveju, į formulę įrašius pirkimo dokumentuose įvardintus įkainius, maisto produktų mažiausia kaina būtų mažesnė už 4,70 Lt kainą ir ieškovo pasiūlyta kaina atitiktų pasiūlymo vertinimo kriterijams mažiausia kaina.

16Pagal perkančiosios organizacijos kainodaros taisykles, kurios yra sudėtinė pirkimo dokumentų dalis, pirkimo kainai apskaičiuoti buvo taikomi du kainos apskaičiavimo būdai, fiksuoto įkainio ir dalinio sutarties vykdymo išlaidų padengimas. Kai kainodaros taisyklėse yra nustatomas dalinis sutarties vykdymo išlaidų padengimas, kaina susideda iš dviejų dalių. Šiuo atveju viena kainos dalis turėjo būti apskaičiuota taikant fiksuotą įkainį, o kitą dalį sudaro tiekėjo faktiškai patiriamos išlaidos, tiesiogiai susiję su sutarties vykdymu (Viešųjų pirkimo tarnybos 2006 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 15-10 ,,Dėl viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 15-21 ,,Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainodaros nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo 6.2, 18 punktai).

17Pagal Panevėžio pataisos namų pasiūlymų vertinimo kriterijus (pirkimo dokumentų IX skyrius) pasiūlymai vertinami pagal maisto produktų mažiausią vidutinę kainą ir maisto paruošimo mažiausią vidutinę kainą. Ši kainų apskaičiavimo metodika pirkimo dokumentų IX skyriuje nurodyta tokia, kad apskaičiuojant tiek maisto paruošimo vidutinę kainą, tiek maisto produktų mažiausią vidutinę kainą į apskaičiavimo formulę yra įrašomi tie patys duomenys – tiekėjo pasiūlyta maitinimo paslaugos kaina atitinkamiems asmenims (dirbančiai moteriai, nėščiai moteriai, kūdikiui ir kt.). Tokiu būdu apskaičiuojant mažiausią maisto produktų kainą ir maisto paruošimo kainą, jos būtų vienodos. Toks kainų apskaičiavimo pateikimas yra neaiškus ir dviprasmiškas. Kaip matyti iš atsakovo Panevėžio pataisos namų atstovo paaiškinimų, paslaugos maitinimo kaina susideda iš dviejų dalių maisto produktų kainos ir maisto paruošimo kainos. Tačiau, kaip jau buvo pasakyta, pirkimo dokumentuose nurodyta maitinimo paslaugos kaina. Iš tiekėjų pateiktų pasiūlymų matyti, kad vienas iš konkurse dalyvavusių tiekėjų, UAB ,,Amerija“, taip ir pateikė pasiūlymą nurodydama vieną maitinimo paslaugos kainą, neišskiriant maisto produktų kainos bei maisto paruošimo kainos. Atplėšus vokus su pasiūlymais, visiems pirkimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams tapo žinomos pasiūlymo kainos (b. l. 156-159, t. 1). Perkančiosios organizacijos supratimu, UAB ,,Amerija“ pasiūlyta kaina neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų, todėl jai buvo pasiūlyta kainą padalinti į dvi dalis (maisto produktų ir maitinimo paslaugų kainą), ką UAB ,,Amerija“ ir padarė.

18Atsižvelgiant į tą aplinkybę, kad pirkimo dokumentų sąlygose buvo nurodyta, jog mažiausia vidutinė kaina bus nustatoma pagal tiekėjo pasiūlytą maitinimo paslaugos kainą, reikėtų laikyti, kad UAB ,,Amerija“ kainas pasiūlė pagal pirkimo dokumentų reikalavimus. Tačiau sistemiškai aiškinant pirkimo dokumentų IX skyriuje ir pirkimo dokumentų priede Nr. 7 išdėstytas sąlygas, tiekėjai turėjo siūlyti atskirai maisto produktų kainas ir maitinimo paslaugų kainas. UAB ,,Amerija“ pasiūlius vieną bendrą kainą perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose nustatytas taisykles negalėjo vertinti šio tiekėjo pasiūlymo, nes nežinojo kokią maisto produktų ir maitinimo paslaugų kaina yra siūloma. Tačiau perkančioji organizacija, pasiūliusi tiekėjui UAB ,,Amerija“ išskaidyti kainas, pažeidė vieną iš Viešųjų pirkimo įstatyme įtvirtintų principų – skaidrumo principą. Kaip jau buvo pasakyta, tiekėjams, atplėšus vokus ir paskelbus pasiūlymų duomenis, jau buvo žinomos konkurentų pasiūlytos kainos ir UAB ,,Amerija“ turėjo galimybę pakoreguoti kainas taip, kad siūlomos maisto produktų kainos nebūtų mažesnės už vidutinę mažiausią kainą – 4.70 Lt.

19Viešųjų pirkimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga perkančiajai organizacijai užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras, būtų laikomasi skaidrumo principo. Panevėžio pataisos namai parengė neaiškius ir dviprasmiškus pirkimo dokumentus, dėl ko nebuvo užtikrintas skaidrumo principas. Skaidrumo principas yra vienas iš esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005, 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-295/2007).

20Išdėstytų argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

22Panevėžio apygardos teismo 2007 m.rugpjūčio 29 d. sprendimą palikti nepakeistą.

23Priteisti iš atsakovo Panevėžio pataisos namų valstybės naudai 9 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų išsiuntimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas VšĮ ,,Kretingos maistas“ prašė: 1) panaikinti Panevėžio... 4. Ieškovas nurodė, kad 2007 m. balandžio 18 d. atsakovas paskelbė... 5. Panevėžio apygardos teismas 2007 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu ieškinį... 6. Teismas sprendė, kad Panevėžio pataisos namų viešųjų pirkimų komisijos... 7. Atsakovas Panevėžio pataisos namai apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 8. Ieškovas VšĮ ,,Kretingos maistas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą... 9. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 10. Atsakovas Panevėžio pataisos darbai (perkančioji organizacija) 2007 m.... 11. Perkančiosios organizacijos Panevėžio pataisos namų direktoriaus įsakymu... 12. Teisingumo ministro 2006 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 1R-144 buvo pakeistas... 13. Teisingumo ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1R-485 buvo pakeistos... 14. Viešųjų pirkimų įstatymo 26 straipsnio 7 punktas reikalauja, kad... 15. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad perkančioji organizacija... 16. Pagal perkančiosios organizacijos kainodaros taisykles, kurios yra sudėtinė... 17. Pagal Panevėžio pataisos namų pasiūlymų vertinimo kriterijus (pirkimo... 18. Atsižvelgiant į tą aplinkybę, kad pirkimo dokumentų sąlygose buvo... 19. Viešųjų pirkimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga... 20. Išdėstytų argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Panevėžio apygardos teismo 2007 m.rugpjūčio 29 d. sprendimą palikti... 23. Priteisti iš atsakovo Panevėžio pataisos namų valstybės naudai 9 Lt...