Byla 2-24651-430/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjusi ieškovo BAB banko SNORAS ieškinį atsakovui J. O. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas BAB bankas SNORAS prašė priteisti iš atsakovo J. O. 1101,48 Lt skolą, kurią sudaro 745,60 Lt negrąžinta paskola, 355,88 Lt delspinigių. Nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2010-04-13 buvo sudaryta Naudojimosi pirkimo išsimokėtinai kortele sutartis Nr. ( - ), pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 800,00 Lt dydžio kredito limitas. Atsakovas įsipareigojo suteiktą kreditą grąžinti iki 2015-04-30, kiekvieno mėnesio 12 dieną mokant 40,00 Lt dydžio mėnesines įmokas. Atsakovas įsipareigojo už naudojimąsi kreditu mokėti 19,95 proc. dydžio metines palūkanas, bei 0,25 proc. dydžio delspinigius nuo visų nesumokėtų sumų už kiekvieną pradelstą dieną. Savo prievolės atsakovas tinkamai nevykdė, dėl ko susidarė įsiskolinimas ieškovui.

3Atsakovas, Civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 122 straipsnio, 123 straipsnio tvarka buvo informuotas apie civilinės bylos iškėlimą ir atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą teismui nepateikė, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad tarp ieškovo ir atsakovo 2010-04-13 buvo sudaryta Naudojimosi pirkimo išsimokėtinai kortele sutartis Nr. ( - ), pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 800,00 Lt dydžio kredito limitas (b.l. 3-5). Atsakovas įsipareigojo suteiktą kreditą grąžinti iki 2015-04-30, kiekvieno mėnesio 12 dieną mokant 40,00 Lt dydžio mėnesines įmokas. Atsakovas įsipareigojo už naudojimąsi kreditu mokėti 19,95 proc. dydžio metines palūkanas, bei 0,25 proc. dydžio delspinigius nuo visų nesumokėtų sumų už kiekvieną pradelstą dieną. Atsakovui nevykdant prisiimtų įsipareigojimų, ieškovas vienašališkai nutraukė sutartį prieš terminą (b.l. 6). Sutarties nutraukimo dieną susidarė 1101,48 Lt dydžio įsiskolinimas, kurį sudaro 745,60 Lt negrąžintos paskolos, 355,88 Lt delspinigių (b.l. 1-2, 7). Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu būtų atsiskaitęs (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis).

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) CK 6.874 straipsnio 2 dalies nuostatas, jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis. Pagal CK 6.889 straipsnio nuostatas kredito davėjas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu mokėjimas yra uždelstas daugiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip dešimt procentų bendros kredito sumos ir jei nebuvo sumokėta per dvi savaites nuo papildomo pranešimo įteikimo kredito gavėjui. Atsakovui nevykdant savo įsipareigojimų, ieškovas siuntė atsakovei įspėjimus dėl įsipareigojimų nevykdymo bei įspėjo, kad nepadengus susidariusių įsiskolinimų, sutartis bus nutraukta. CK 6.256 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdo ar netinkamai vykdo sutartyje numatytų sąlygų (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas), praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kadangi atsakovas ieškovui nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, jis laikomas pažeidęs prievolę šalimi. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo priteistina ieškovo naudai 745,60 Lt negrąžintos paskolos (CK 6.59 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.874 straipsnis).

8Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 355,88 Lt delspinigių Kadangi reikalavimas kildinamas iš vartojimo sutarties, teismas ex officio imasi vartotojo, kaip silpnesniosios sandorio šalies, interesų pažeidimo apsaugos. Kredito sutartimis buvo sulygti 0,25 procentų dydžio delspinigiai nuo pradelstos sumokėti sumos (Sutarties 2.6. punktas). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pabrėžęs, kad sutartiniuose santykiuose su vartotojais negali būti remiamasi vien sutarčių laisvės principu – būtinos teisės normos, saugančios silpnesniąją šalį ir įpareigojančios pardavėją ar paslaugų teikėją atsižvelgti į vartotojo interesus. Dėl šių priežasčių šiuolaikinėje sutarčių teisėje susiformavo silpnesniosios sutarties šalies apsaugos doktrina, kuri tapo pagrindu valstybei įsikišti į šalių sutartinius teisinius santykius ir, ribojant sutarties laisvės principą, nustatyti specialų vartojimo sutarčių teisinį reglamentavimą. Vienas tokių sutarties laisvės ribojimo atvejų – Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis, kurioje nustatyta, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną; jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos. (Lietuvos Aukščiausio Teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Minibank“ v. K. F., bylos Nr. 3K-3-578/2012). Teismo įsitikinimu, netesybų mažinimas laikytinas pagrįstu ir pakankamu delspinigių dydžiu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius bei šios civilinės bylos individualiomis aplinkybėmis atitinka ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus (CK 1.5 straipsnis). Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bei Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo nuostatas bei siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 355,88 Lt delspinigių tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovo 177,94 Lt delspinigių sumą.

9Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Sutartimi buvo numatytos 12 procentų dydžio procesinės palūkanos. Vartojamosios paskolos sutartis, kurios pagrindu reikalaujama priteisti 12 procentų dydžio procesines palūkanas, sudaryta tarp fizinio asmens (vartotojo) ir juridinio asmens – banko (verslininko, savo veiklos profesionalo), pagal iš anksto ieškovo parengtą tipinę sutartį, skirtą nevienkartiniam naudojimui (CK 6.185 straipsnis). Vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, interesai turi būti ginami teismo iniciatyva ir nesant konkretaus šio asmens pareikšto reikalavimo, nes tokios kategorijos bylose teismas yra aktyvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008, 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-541/2009). Aplinkybė, kad atsakovas neginčijo sutarties sąlygose numatyto palūkanų dydžio, savaime nepanaikina teismo pareigos savo iniciatyva ginti teisėtus vartotojo interesus, tokio pobūdžio ginčų sprendimas yra susijęs su viešuoju interesu ir yra svarbus didelei visuomenės daliai, todėl egzistuoja teisinis pagrindas mažinti palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dydį iki įstatyminio 5 procentų dydžio (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

10Iš atsakovo valstybės naudai priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių ieškovas buvo atleista, t.y. žyminis mokestis, kurį sudaro 3 procentai nuo patenkintų piniginių reikalavimų sumos, todėl iš atsakovo valstybės naudai priteistina 72,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnis, 82 straipsnis, 83 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

11Kadangi iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (2,16 Lt), yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 10,00 Lt suma, todėl nepriteisiamos.

12Teisėja, vadovaudamasi CPK 285-286 straipsniais,

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo J. O., a.k. ( - ) 745,60 Lt (septynis šimtus keturiasdešimt penkis Lt 60 ct) skolos, 177,94 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt septynis Lt 94 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (923,54 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-05-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo BAB bankas SNORAS, j.a.k. 112025973, naudai.

15Priteisti iš atsakovo J. O., a.k. ( - ) 72,00 Lt (septyniasdešimt du Lt) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai, bylinėjimosi išlaidas pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank“, b.k. 73000, įmokos kodas 5660.

16Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

17Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai