Byla e2-11289-637/2017
Dėl akcininkų susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Audronė Gaižutienė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Catra“ ieškinį atsakovei UAB „Hyperos grupė“ (buvęs pavadinimas UAB“Šildymo priežiūros servisas“) dėl akcininkų susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Catra“ ieškinį atsakovei UAB „Hyperos grupė“ (buvęs pavadinimas UAB“Šildymo priežiūros servisas“) dėl akcininkų susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu pateikė Klaipėdos miesto apylinkės teismui.

4Iš teismų informacinės sistemos Liteko nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2017 m. kovo 20 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Catra“ (įmonės kodas 301491345, buveinė – Slėnio g. 13, Akmenė), bankrutuojančios UAB „Catra“ bankroto administratoriumi paskyrė S. Š.. 2017 m. birželio 9 d. nutartimi patvirtinti UAB „Catra“ kreditoriniai reikalavimai.

5Teismas

konstatuoja:

6Įmonės bankrotu siekiama teisės aktų tvarka nustatytos įmonės nemokumo būsenos pabaigos iš įmonės turto tenkinant kreditorių reikalavimus ir užtikrinant kreditorių ir įmonės interesų pusiausvyrą (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Bankroto proceso tikslas ir paskirtis yra per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų bent jau iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2014).

7Bankrotas yra specifinis procesas savo paskirtimi ir esme, ir kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad bankroto bylos priskirtinos prie bylų, kuriose yra viešojo intereso. Viešojo intereso egzistavimą, inter alia (be kita ko), lemia tai, kad bankroto bylos iškėlimas skolininkui sukelia erga omnes (dėl visų, visiems) padarinius, įsiteisėjusia teismo nutartimi nustatytas įmonės nemokumo faktas sukelia teisinius padarinius ir įgyja prejudicinę galią net ir byloje nedalyvavusiems asmenims. Kadangi užbaigus bankroto bylą skolininkė yra paprastai likviduojama, bankroto bylos iškėlimas neišvengiamai daro įtaką visų įmonės kreditorių, taip pat visuomenės bei valstybės interesams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011). Todėl bankroto procesui yra taikomas specifinis teisinis reguliavimas, nustatytas Įmonių bankroto įstatyme, kurio nuostatos yra specialiosios bendrųjų civilinio proceso normų atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2014; 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012).

8Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 8 punktą bakroto administratorius ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrina įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareiškia ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (ar) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, taip pat padaręs prielaidą, kad yra tyčinio bankroto požymių, kreipiasi į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu.

9Taigi įstatymas numato, kad ieškiniai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais pareiškiami teisme pagal įmonės, o ne administratoriaus buveinės vietą. Šiaulių apygardos teismo nutartimi iškelta bankroto byla UAB „Catra“ (įmonės kodas 301491345, buveinė – Slėnio g. 13, Akmenė), todėl darytina išvada, kad pareištas ieškinys nėra teismingas nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teisme.

10Kaip jau nurodyta aukščiau, bankroto procesui yra taikomas specifinis teisinis reguliavimas ir pagal šiuo metu formuojamą Lietuvos Auščiausiojo Teismo praktiką svarstytinas klausimas ar toks ieškinys neturėtų būti pareikštas bankroto bylą nagrinėjančiame teisme (Lietuvos Auščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 3 d. nutartis nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-74-313/2017 pagal kreditorės advokatų profesinės bendrijos „Motieka ir Audzevičius“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. birželio 15 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje dėl kreditorės advokatų profesinės bendrijos „Motieka ir Audzevičius“ finansinio reikalavimo tvirtinimo atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ bankroto byloje). Iš Šiaulių apygardos teismo 2017 m. birželio 9 d. nutarties matyti, kad A. Š., kuriam, kaip nurodyta ieškinyje, neteisėtai perleistos UAB „Catra“ priklausančios 55 paprastosios akcijos, yra įtrauktas kreditoriumi. Pagal ieškinyje nurodytas aplinkybės šios akcijos yra UAB „Catra“ turtas, tad reikalavimų šioje byloje sprendimas palies ir kitų kreditorių interesus. Įmonių bankroto įstatymas aiškiai įtvirtinta bankrutuojančios įmonės buveinės vietos apygardos teismo jurisdikcija iškelti ir nagrinėti bankroto bylą (10 straipsnio 2 dalis), taip pat, siekiant proceso ekonomiškumo ir efektyvumo, bankroto procese taikomas bankrutuojančiai įmonei pareikštų turinių reikalavimų akumuliavimas, perduodant tokias bylas bankroto bylą iškėlusiam teismui, išskyrus atvejus, kai proceso įstatymai leidžia tokias bylas nagrinėti ne bankroto bylą iškėlusiame teisme (15 straipsnio 2 dalis). Įmonių bankroto įstatymas teismui taip pat nustato pareigą tvirtinant patikrinti kreditorių reikalavimus (26 straipsnio 1 dalis), o viešasis interesas lemia teismo poreikį būti aktyviam renkant įrodymus ir aiškinantis aplinkybes tokiose bylose (CPK 179 straipsnis) (Lietuvos Auščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 3 d. nutartis nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-74-313/2017). Viešojo intereso įgyvendinimas bankroto byloje gali būti užtikrinamas tik tuo atveju, jeigu bankrutuojančios įmonės kreditoriais pripažįstami teisėtą reikalavimo teisę turintys asmenys. Priešingu atveju padidėtų bendra bankrutuojančios įmonės skolos suma ir sumažėtų kiekvieno kreditoriaus finansinių reikalavimų patenkinimo galimybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 290-291 straipsniais,

12Teismas

Nutarė

13atsisakyti priimti ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Catra“ ieškinį atsakovei UAB „Hyperos grupė“ (buvęs pavadinimas UAB“Šildymo priežiūros servisas“) dėl akcininkų susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu.

14Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai