Byla 2-630-724/2013
Dėl įsiskolinimo, baudos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „ARGENTUM LUCRUM“, buveinė – Algirdo g. 19-504, Vilnius, į.k.302031531, a.s. ( - ) AB SEB banke, banko kodas 70440, ieškinį atsakovui J. D. (J. D.), a.k( - ) gyv. ( - ), dėl įsiskolinimo, baudos, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,-

Nustatė

2Ieškovas UAB „ARGENTUM LUCRUM“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo J. D. 577,00 Lt įsiskolinimą, 50,00 Lt baudą, 346,20 Lt delspinigių, 5 % dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas, įskaitant 72,00 Lt žyminio mokesčio. Nurodė, kad ieškovas 2009 m. sausio 23 d. su atsakovu sudarė kredito sutartį, pagal kurią ieškovas 2009 m. sausio 23 d. suteikė atsakovui 500,00 Lt kreditą 20 dienų, pervesdamas šią sumą į atsakovo asmeninę sąskaitą. Atsakovas įsipareigojo grąžinti 500,00 Lt kreditą bei 80,00 Lt kredito mokestį. Nuo 2009 vasario 9 d. iki 2009 m. rugpjūčio 18 d. atsakovas atliko dešimt pratęsimų, tačiau kredito negrąžino. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

3Atsakovui J. D. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 123 str. numatytu būdu 2013 m. gegužės 6 d.

4Atsakovas, gavęs procesinius dokumentus, per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovo prašymu, priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas dalinai.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

7Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2009 m. sausio 23 d. internetu sudarė kredito sutartį, kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo suteikti 500,00 Lt kreditą atsakovui 20 d. laikotarpiui, o atsakovas įsipareigojo ieškovui minėtą kreditą grąžinti, sumokėdamas 500,00 Lt kreditą, 80,00 Lt kredito suteikimo mokestį. Atsakovas savo įsipareigojimų ieškovui neįvykdė ir kredito negrąžino.

8Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Ieškovo pinigų perdavimo atsakovui faktą patvirtina 2009 m. sausio 23 d. mokėjimo nurodymas Nr. 180, kuriame nurodyta, jog 500,00 Lt suma ieškovo yra pervesta į atsakovo sąskaitą.

9Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 d. yra nustatyta, kad paskolos sutartimi paskolos davėjas perduoda paskolos gavėjo nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat sumą bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59, 6.200, 6.205 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama. Šalys privalo sutartis vykdyti tinkamai, sutarties nevykdymu laikomas įvykdymo termino praleidimas. Atsakovas pažeidė šių straipsnių nuostatas, netinkamai vykdė sutartyje numatytas sąlygas, praleido terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.53 str. 1 d., 6.63 str. 1 d., 1 p., 2 p.), todėl, atsiradus atsakovo atžvilgiu sutartinei civilinei atsakomybei (Lietuvos Respublikos CK 6.245 str. 3 d.), ieškovo teisės turi būti apgintos Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p. tvarka, priteisiant 577,00 Lt įsiskolinimo sumą teismine tvarka.

11Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 2 d. nustatyta, kad asmuo neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas; 2009 m. sausio 23 d. kredito sutarties 5.3 punkte nustatyta, kad, jeigu kredito gavėjas delsia grąžinti kreditą ar jo dalį ir/ar kredito mokestį ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo kredito ar kredito dalies grąžinimo dienos, kredito gavėjas privalo papildomai sumokėti kreditoriui 50,00 Lt dydžio baudą, todėl 50,00 Lt bauda iš atsakovo ieškovo naudai priteistina.

12Savo reikalavimą priteisti 346,20 Lt delspinigių ieškovas grindžia 2009 m. sausio 23 d. kredito sutarties bendrųjų sąlygų 5.1. punktu. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2007 m. spalio 12 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 % delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73,00 % per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

13Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr.3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (346,20 Lt) dėl atsakovo netinkamo prievolės vykdymo (Lietuvos Respublikos CPK 12, 178 str. str.).

14Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, taipogi šalių sulygta sutartimi (sutarties 5.1 p.) 2 % delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis, nes sudaro 730,00 % metinių delspinigių. Todėl, remiantis išdėstytu, bei atsižvelgiant ir į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuri sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis (sutarties 5.1 p.) mažintinas iki 0,1 % nuo negrąžintos sumos per dieną. Tokiu būdu, iš atsakovo ieškovui priteistina (577,00 Lt × 0,1 % × 34 d. = Lt) 19,62 Lt delspinigių (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

15Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą 646,62 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. gegužės 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Ieškovas patyrė 72,00 Lt žyminio mokesčio išlaidas, todėl remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistina bylinėjimosi išlaidų dalis, proporcinga priteistai sumai. Teismas patenkino 66,44 % reikalavimų, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 47,84 Lt žyminio mokesčio (72,00 Lt × 66,44 % = 47,84 Lt). Tačiau Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 p. nustatyta, kad žyminis mokestis negali būti mažesnis kaip 50,00 Lt, o įvertinus Lietuvos Respublikos CPK 82 str. numatytą indeksavimą, žyminio mokesčio dydis negali būti mažesnis nei 72,00 Lt, todėl iš atsakovo priteistina 72,00 Lt žyminio mokesčio.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 – 287 str. str., -

Nutarė

18Ieškinį tenkinti dalinai.

19Priteisti iš atsakovo J. D., a.k( - ) 577,00 Lt (penkis šimtus septyniasdešimt septynis Lt 00 ct) įsiskolinimo, 50,00 Lt (penkiasdešimt Lt 00 ct) baudos, 19,62 Lt (devyniolika Lt 62 ct) delspinigių, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą 646,62 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. gegužės 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72,00 Lt (septyniasdešimt du Lt 00 ct) žyminio mokesčio, ieškovo UAB „ARGENTUM LUCRUM“, į.k.302031531, naudai.

20Sprendimas už akių atsakovo J. D. apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas, tačiau atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo turi teisę paduoti teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, duomenys apie žyminio mokesčio sumokėjimą.

21Ieškovas UAB „ARGENTUM LUCRUM “ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti Panevėžio apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas, rašytinio proceso... 2. Ieškovas UAB „ARGENTUM LUCRUM“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 3. Atsakovui J. D. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos... 4. Atsakovas, gavęs procesinius dokumentus, per teismo nustatytą terminą... 5. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas su atsakovu... 8. Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis... 9. Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 d. yra nustatyta, kad paskolos sutartimi... 10. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59, 6.200, 6.205 str., prievolės... 11. Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 2 d. nustatyta, kad asmuo neįvykdęs ar... 12. Savo reikalavimą priteisti 346,20 Lt delspinigių ieškovas grindžia 2009 m.... 13. Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d., jeigu netesybos yra... 14. Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, taipogi... 15. Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. Lietuvos... 16. Ieškovas patyrė 72,00 Lt žyminio mokesčio išlaidas, todėl remiantis... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 – 287... 18. Ieškinį tenkinti dalinai.... 19. Priteisti iš atsakovo J. D., a.k( - ) 577,00 Lt (penkis šimtus... 20. Sprendimas už akių atsakovo J. D. apeliacine ir kasacine tvarka... 21. Ieškovas UAB „ARGENTUM LUCRUM “ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti...