Byla 2S-1061-619/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovei A. G

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Andrutė Kalinauskienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės A. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 20 d. nutarties, kuria buvo patenkintas ieškovo UAB „Capital Real Estate“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovei A. G.

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovės 21 441,20 Lt skolos, 364,50 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2012 m. rugsėjo 7 d. šalys sudarė tarpininkavimo paslaugų sutartį Nr. 1209-107-34, pagal kurią atsakovė neatsiskaitė. Todėl ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė teismo taikyti byloje laikinąją apsaugos priemonę – atsakovės kilnojamojo/nekilnojamo turto, o jo nesant ar nepakankant, pinginių lėšų areštą bankų sąskaitose bendrai ieškinio sumai.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-02-20 nutartimi ieškovo prašymą patenkino, areštavo atsakovei A. G., a.k. ( - ) nuosavybės teise priklausantį turtą. Įvertinęs ieškovės reiškiamą reikalavimą dėl 21 441,20 Lt skolos ir 364,50 Lt delspinigių priteisimo bei reikalavimo sumą – 21 805,70 Lt, taip pat atsižvelgiant į tai, kad atsakovė jau ilgą laiką nevykdo sutartinės prievolės ieškovei, teismas padarė išvadą, kad nesiėmus prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atsakovė A. G. pateikė atskirąjį skundą (b.l. 90-94), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-20 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir išspręsti šį klausimą iš esmės – ieškovo prašymą atmesti. Nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas galimas tik esant pagrįstam prašymui, aiškiam teisiniam pagrindui ir realiai grėsmei, kad šių priemonių netaikymas gali lemti sprendimo neįvykdymą ar sunkesnį įvykdymą. Šios aplinkybės turi būti aiškiai įvertintos ir ištirtos. Apeliantės tvirtinimu, niekuo nėra pagrįsti ieškovo teiginiai dėl atsakovės nebendradarbiavimo, nesąžiningumo bei elgesio, kurį ji neva formuoja taip, kad išvengtų atsiskaitymo, nesutikimas su ieškiniu negali būti suprantamas kaip siekimas išvengti atsiskaitymo. Ieškovo teiginiai dėl galimo turto slėpimo ar perleidimo yra niekuo nepagrįsti. Dar daugiau, atsakovė pervedė ieškovui 11 979 Lt sumą, kas rodo bendradarbiavimą. Teismas taikydamas laikinąją priemonę rėmėsi tik reikalavimo suma ir paties konstatuota aplinkybe, kad atsakovas ilgą laiko nevykdo sutartinės prievolės ieškovui. Reikalavimo suma nėra absoliutus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas, atsakovei nuosavybės teise priklauso nekilnojamojo turto, kurio vertė yra 39 107 Lt, todėl akivaizdu, kad ieškinio suma nėra didelė. Teismo konstatuota aplinkybė, kad atsakovė ilgą laiko nevykdo sutartinės prievolės ieškovui taip pat negali būti pagrindas skundžiamai nutarčiai priimti. Nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas turi pareigą preliminariai įvertinti ieškinio pagrįstumą, o ne iš esmės išspręsti bylą. Konstatuodamas, kad atsakovė ilgą laiką nevykdo sutartinės prievolės ieškovui, teismas tarsi išsprendžia bylą iš esmės. Toks argumentas jokiu būdu negali būti vertinamas kaip tinkamas teisinis pagrindas leidžiantis konstatuoti laikinųjų apsaugos priemonių poreikį bei pateisinantis nutarties priėmimą. Taigi nutartis priimta atidžiai neištyrus ir neįvertinus ieškovo apteiktų argumentų, todėl yra naikintina.

9Ieškovas pateikė teismui atsiliepimą į atskirąjį skundą (b.l. 64-67), kuriuo skundą prašo atmesti, nurodydamas, kad skundo argumentai neteisėti ir nepagrįsti. Teigia, kad byloje pateikti įrodymai, patvirtinantys pareikštų reikalavimų pagrįstumą bei teisėtumą ir kurių vykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismo nutartis yra teisinga, jos pasekoje nei vienai šalių nebuvo suteiktas perdėtas pranašumas bei nei vienos proceso šalies teisės nebuvo suvaržytos daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Ieškovo nuomone, atsakovė neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo pagrindą sudarančių sąlygų. Teismo taikyta priemonė – žemės sklypo unikalus Nr.( - ), esančio ( - ) ir žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) areštas yra proporcinga siekiamam tikslui ir užtikrina ieškovo interesų pusiausvyrą. Pažymėjo, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones byla negali būti išspręsta iš esmės, nes jų tikslas ne ginčo išsprendimas, o būsimo teismo sprendimo vykdymo užtikrinimas. Taip pat nurodė, jog atsakovė elgiasi nesąžiningai, nebendradarbiauja su ieškovu, o toks elgesys gali būti laikomas aplinkybe lemiančia ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimą.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

13Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs skundžiamos apeliacine tvarka nutarties motyvus, atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino bylos aplinkybes, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumu, tinkamai išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias procesines teisės normas. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro.

14CPK 144 str. 1 d. įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisės normos darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis yra užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą bei garantuoti šio sprendimo privalomumą (CPK 18 str.). Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas.

15Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos. Didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Kita vertus, prezumpcija, jog didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti galimo palankaus ieškovui teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi išnagrinėti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t.y. ar konkrečiai jam ieškinio suma yra didelė, lyginant su nuosavybės teise turimo turto verte. Tai gali būti duomenys iš viešųjų registrų bei kredito įstaigų apie turimą turtą (lėšas).

16Nagrinėjamos bylos atveju apeliantė, siekdama jos atžvilgiu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, savo turtinei padėčiai pagrįsti pateikė nuosavybės teises patvirtinančius dokumentus – išrašus iš nekilnojamojo turto registro įstaigos. Vertindamas šiuos pateiktus rašytinius įrodymus, (b.l 39-50) apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad daliai nekilnojamojo turto yra taikoma hipoteka, kito turto vertė nėra ženkli vertinant su ieškinio suma, vidutinė turto rinkos vertė nustatyta 2007, 2009 metais, kas objektyviai neleidžia nustatyti realios turto vertės. Todėl apeliantės turimo turto santykis su ieškinio suma neleidžia daryti vienareikšmės išvados apie tai, kad nėra grėsmės teismo sprendimo įvykdymui.

17Kita vertus, esant byloje pateiktiems duomenims apie tai, kad apeliantė turi pakankamai jai nuosavybes teise priklausančio turto, kurio arešto tikėtinai pakaktų ieškinio reikalavimams užtikrinti, o minėto turto areštas netrukdo šiuo turtu naudotis, pripažintina, jog taikytos laikinosios apsaugos priemonės atitinka ekonomiškumo principą (CPK 145 str. 2 d.). Teisinių prielaidų manyti, kad teismo pritaikytas laikinųjų apsaugos priemonių institutas pats savaime galėtų padaryti apeliantei neproporcingos žalos, taip pat nenustatyta. Be to, apeliantė turi galimybę pasinaudoti ir kitomis proceso teisių alternatyvomis - įmokėti lėšas į teismo depozitų sąskaitą, pateikti prašymą pakeisti taikytas apsaugos priemones ar areštuoti konkretų jos turtą (CPK 148 str.).

18Vadovaujantis CPK 144 straipsniu, teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones tuo atveju jei asmuo, prašantis tokių priemonių taikymo, tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą. Ši įstatymo nuostata reikalauja iš laikinąsias apsaugos priemones taikančio teismo preliminariai įvertinti ieškinyje (priešieškinyje) išdėstytus teisinius ir faktinius argumentus, ar jie prima facie patvirtina ir yra pakankami, kad leistų įsitikinti, jog ieškinys (priešieškinys), remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, galėtų būti patenkintas (Žr. pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 31 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-949/2008, 2011 m. kovo 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-251/2011). Preliminarus ieškinio (priešieškinio) reikalavimų vertinimas taikant laikinąsias apsaugos priemones negali būti tapatinamas su pareikšto reikalavimo vertinimu, kurį teismas atlieka nagrinėdamas bylą iš esmės ir priimdamas sprendimą. Teismo atliekamas prima facie ieškinyje išdėstytų teisinių ir faktinių argumentų vertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas dėl to, kad ieškovas pasirinko neleistiną savo civilinių teisių gynybos būdą, prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones užtikrinant reikalavimą, kuris nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t.y. tais atvejais, kai jau ieškinio (priešieškinio) priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo. Tokių aplinkybių byloje teismo nebuvo nustatyta, todėl pagrindo teigti, kad ir dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, pažeidė CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatas, nėra.

19Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių nėra pagrindo pripažinti pirmosios instancijos teismo nutartį nepagrįsta ir neteisėta, todėl atskirasis skundas netenkintinas.

20Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., 338 str.,

Nutarė

21Atsakovės atskirąjį skundą atmesti.

22Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Andrutė Kalinauskienė,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovės 21 441,20 Lt skolos, 364,50 Lt... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-02-20 nutartimi ieškovo prašymą... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atsakovė A. G. pateikė atskirąjį skundą (b.l. 90-94), kuriuo prašo... 9. Ieškovas pateikė teismui atsiliepimą į atskirąjį skundą (b.l. 64-67),... 10. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Atskirasis skundas netenkintinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 13. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs skundžiamos apeliacine... 14. CPK 144 str. 1 d. įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 15. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 16. Nagrinėjamos bylos atveju apeliantė, siekdama jos atžvilgiu pritaikytų... 17. Kita vertus, esant byloje pateiktiems duomenims apie tai, kad apeliantė turi... 18. Vadovaujantis CPK 144 straipsniu, teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones... 19. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių nėra pagrindo pripažinti pirmosios... 20. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., 338 str.,... 21. Atsakovės atskirąjį skundą atmesti.... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 20 d. nutartį palikti...