Byla 2-633/2012
Dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutarties, kuria nutarta kreditoriaus J. J. 329192 Lt kreditorinio reikalavimo restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „SVP namai“ netvirtinti (bylos Nr. B2-2699-260/2011)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Rasos Gudžiūnienės ir Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. J. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutarties, kuria nutarta kreditoriaus J. J. 329192 Lt kreditorinio reikalavimo restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „SVP namai“ netvirtinti (bylos Nr. B2-2699-260/2011).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismas 2010 m. gruodžio 13 nutartimi iškėlė UAB „SVP namai“ restruktūrizavimo bylą. Ši nutartis įsiteisėjo 2011 m. kovo 31 d., Lietuvos apeliaciniam teismui palikus nepakeistą Kauno apygardos teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nutartį. 2011-05-23 kreditorius J. J. pateikė RUAB „SVP namai“ administratoriui kreditorinį reikalavimą, kuriuo prašė įtraukti jį į šios restruktūrizuojamos įmonės kreditorių sąrašą su 161541,21 Lt skolos finansiniu reikalavimu ir tą pačią dieną pateikė papildomą kreditorinį reikalavimą įtraukti jį į kreditorių sąrašą su papildomu 58154,88 Lt delspinigių finansiniu reikalavimu. RUAB „SVP namai“ administratorius pateikė prieštaravimus dėl kreditoriaus J. J. finansinių reikalavimų, prašė jų netvirtinti.

5Kreditorius J. J. 2011-05-20 Kreditoriniame reikalavime nurodė, kad už pagal 2007-09-18 sudarytą tarp UAB „Lokys“ (dabar – UAB „SVP namai“) ir individualią veiklą vykdančio J. J. Statybos rangos sutartį Nr.070918/P1 vykdytus darbus atsakovas restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė „SVP namai“ yra jam skolinga pagal 2008-05-30 PVM sąskaitą – faktūrą JJIV Nr. 33, 99658,21 Lt, o už darbus, atliktus pagal 2008-10-16 analogišką sutartį pagal 2008-12-31 PVM sąskaitą-faktūrą JJIV Nr. 054 – 61883 Lt. Papildomame kreditoriniame reikalavime kreditorius J. J. nurodė, kad atsakovas RUAB „SVP namai“, laiku neatsiskaitęs pagal paminėtas dvi PVM sąskaitas-faktūras, yra skolingas dar ir 58154,88 Lt delspinigių.

6Atsakovas RUAB „SVP namai“ prieštaravimuose ir patikslintuose prieštaravimuose nurodė, kad su kreditoriaus J. J. pareikštais reikalavimais nesutinka, nes visus darbus už 1874210,31 Lt kreditorius yra atlikęs tik pagal 2007-09-18 sutartį, už tai jam sumokėta 1880042,09 Lt, t.y. 5831,78 Lt per daug, pagal 2008-10-16 sutartį pagal bendrovės apskaitos dokumentus darbai nebuvo vykdomi, kreditorius, reikšdamas reikalavimą, nepateikė jokių tariamą skolą patvirtinančių įrodymų.

72011-08-01 kreditorius J. J. pateikė į bylą patikslintą kreditorinį reikalavimą, kuriuo prašė patvirtinti jo 329192 Lt finansinį reikalavimą. Šią sumą, kaip nurodė kreditorius, sudaro : 100169,91 Lt atsakovo skola už darbus, atliktus pagal 2007-09-18 sutartį, 141883,03 Lt skola už darbus, atliktus pagal 2008-10-16 sutartį, ir 87139,06 Lt delspinigiai. Kreditorius J. J. šiame procesiniame dokumente paaiškino, kad pagal 2007-09-18 sudarytą sutartį laikotarpiu nuo 2007-10-29 iki 2008-05-30 adresu Stirnių g. 12 ir 14, Noreikiškėse, Kauno rajone, buvo atlikta ir atsakovui perduota darbų už 1797240 Lt, tačiau atsakovas už priimtus darbus neatsiskaitė pilnai, liko skolingas 100169,91 Lt. Pagal 2008-10-16 sudarytą statybos rangos sutartį individualią veiklą vykdantis J. J. įsipareigojo atlikti gyvenamojo namo kvartalo Stirnių g. Noreikiškėse, Kauno rajone, įvairius gerbūvio darbus už 350000 Lt, laikotarpiu nuo 2010-10-16 iki 2010-12-31 atliko darbų už 327883,03 Lt. Atsakovas apmokėjo 186000 Lt, liko skolingas 141883,03 Lt.

8Nagrinėjant bylą 2011-10-19 ir 2011-11-18 teismo posėdžiuose kreditorius J. J. prašė pagal 2011-07-29 patikslintą kreditorinį reikalavimą patvirtinti jo 329192 Lt kreditorinį reikalavimą restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „SVP namai“. Atsakovo RUAB „SVP namai“ atstovas prašė netvirtinti kreditoriaus J. J. finansinio reikalavimo, paaiškindamas, kad šis kreditorius praleido terminą reikšti naujus 329192 Lt finansinius reikalavimus, jo pradiniai reikalavimai apie skolą pagal dvi sąskaitas faktūras yra nepagrįsti įrodymais, be to kreditorius neįrodė, kad jis pagal 2008-10-16 sutartį atliko darbus ir juos perdavė atsakovui, šiam atsirado pareiga apmokėti už darbus.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 24 d. nutartimi kreditoriaus J. J. 329192 Lt kreditorinio reikalavimo restruktūrizuojamai UAB „SVP namai“ netvirtino. Teismas nurodė, kad kreditoriaus J. J. teigimu, pagal 2007-09-18 Statybos rangos sutartį Nr. 070918/P1, jam atsakovas nesumokėjo 101169,91 Lt, o pagal 2008-10-16 Statybos sutartį- 141883,03 Lt. Konkrečių paskaičiavimų, įrodymų, kurių pagrindu teismas turėtų sutikti su tokiais teiginiais, kreditorius J. J. nepateikė, nors jam ne kartą buvo siūloma tikslinti reikalavimus, t.sk. ir jų pagrindą, teikti papildomus įrodymus. Kreditoriui nepateikus konkrečių paskaičiavimų, atsiskaitymų analizės, nenurodžius, kokiais konkrečiais įrodymais pagrįstas jo reikalavimas pripažinti, kad atsakovas pagal paminėtas sutartis liko skolingas iš viso 242052,94 Lt ir dar privalo sumokėti 87139,06 Lt delspinigių, teismas tokio reikalavimo pagrįstumą vertino remdamasis byloje kitais pateiktais rašytiniais įrodymais ir atsakovo atskirų faktinių aplinkybių pripažinimu.

11Teismas pasisakydamas dėl kreditoriaus atliktų darbų, už kuriuos atsakovas privalo sumokėti, nurodė, kad kreditorius J. J. patikslintame kreditoriniame reikalavime nurodo, kad pagal 2007-09-18 Statybos rangos sutartį Nr. 070918/P1 jis atliko darbų už 1794212 Lt, atliktų darbų už tokią sumą aktai ir PVM sąskaitos faktūros perduotos atsakovui, o pagal 2008-10-16 Statybos sutartį už 327883,03 Lt, atliktų darbų aktai ir PVM sąskaitos faktūros tokiai sumai taip pat pateikti atsakovui. Atsakovas prieštaravimuose nurodė, kad kreditorius J. J. visus darbus atliko tik pagal 2007-09-18 sutartį, jam už tai sumokėta 1880042,09 Lt, t.y. 5831,78 Lt per daug, o pagal bendrovės apskaitos duomenis darbai pagal 2008-10-16 sutartį nebuvo vykdomi. Teismas vertino, kad kreditorius J. J. pagal 2007-09-18 Statybos rangos sutartį Nr. 070918/P1 atliko darbų už 1794212 Lt. Taip nurodo šis kreditorius. Tai patvirtina atsakovo į bylą pateikti įrodymai – atsakovo parengto, tačiau šalių nepasirašyto Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto duomenys ir šiuos duomenis patvirtinantys pirminiai dokumentai – darbų priėmimo aktai, pažymos apie darbų vertę bei PVM sąskaitos-faktūros. Kad kreditorius J. J. pagal šią sutartį atliko darbų už 1794212 Lt pripažino teismo posėdyje ir atsakovo atstovas.

12Teismas taip pat vertino, kad pagal 2008-10-16 Statybos sutartį (b.l.30-35, t. I) atliktų darbų kreditorius J. J. atsakovui perdavė tik už 79999,07 Lt. Tai patvirtina Atliktų darbų už 79999,07 Lt priėmimo aktas (b.l. 87, t. I), kurio nors ir nepasirašė atsakovo atstovas, tačiau atsakovas tokių darbų priėmimą pripažino 2009-01-22 pranešimu (b.l. 170, t. I). Teismas nurodė, kad iš šio pranešimo, rašyto kreditoriui J. J., matyti, jog atsakovas atsisakė priimti šio kreditoriaus nurodytus 2008-12-31 akte Nr. 2 (b.l. 169, t. I) kaip atliktus darbus už 247883,96 Lt, taip pat ir šio akto pagrindu išrašytą apmokėjimui PVM sąskaitą- faktūrą JJIV Nr. 054. Toks atsakovo atsisakymas priimti dalį atliktų darbų buvo teisėtas, nes šalys 2008-10-16 sutartyje, jos 11 p., susitarė, kad atsakovas apmokės tik pagal vieną tarpinį atliktų darbų aktą, o galutinai su kreditoriumi J. J. atsiskaitys tik šiam atlikus visus sutartyje numatytus darbus. Kad kreditorius atliko ne visus sutartyje numatytus darbus, pripažįsta ir jis pats. Todėl negalima pripažinti, kad atsakovui atsirado pareiga apmokėti už darbus pagal kreditoriaus pateiktą PVM sąskaitą- faktūrą JJIV Nr. 054. Teismas nurodė, kad atsakovui atsirado pareiga sumokėti kreditoriui J. J. už atliktus pagal 2008-10-16 Statybos rangos sutartį kitais pagrindais, kreditorius įrodymų nepateikė. Remdamasis paminėtais argumentais teismas pripažino, kad byloje pateiktų įrodymų pagrindu kreditoriui J. J. atsakovas pagal 2007-09-18 ir 2008-10-16 Statybos rangos sutartis privalėjo sumokėti iš viso 1874211,07 Lt (1794212 Lt+79999,07Lt=1874211,07 Lt).

13Teismas pasisakydamas dėl atsakovo apmokėjimų kreditoriui, pripažino, kad atsakovas UAB „SVP namai“ yra pagal 2007-09-18 ir 2008-10-16 Statybos rangos sutartis kreditoriui J. J. iš viso sumokėjęs 1886762,09 Lt. Tokią išvadą teismas padarė įvertinęs atsakovo Tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akte (b.l. 86-87, t. I) pateiktus duomenis, kuriuos patvirtina pirminiai dokumentai apie atsakovo atliktus mokėjimus kreditoriui J. J. (b.l. 134-166 t. I; b.l. 92-113, t. II). Kadangi atsakovas pagal jo su kreditoriumi J. J. 2007-09-18 ir 2008-10-16 sudarytas Statybos rangos sutartis privalėjo sumokėti 1874211,07 Lt, o sumokėjo 1886762,09 Lt, teismas laikė, kad pripažinti, jog atsakovas šiam kreditoriui yra skolingas 329192 Lt nėra pagrindo. Teismas pripažino, kad atsakovas santykiuose su kreditoriumi J. J. visiškai pagrįstai skaičiavo atsiskaitymus pagal abi sutartis bendrai, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad restruktūrizavimo bylos uždarajai akcinei bendrovei „SVP namai“ iškėlimo metu ši įmonė buvo šiam kreditoriui skolinga.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Atskiruoju skundu kreditorius J. J. prašo panaikinti ginčijamą Kauno apygardos teismo nutartį ir patvirtinti jo 242052,94 Lt kreditorinį reikalavimą. Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais argumentais:

161. Negalima sutikti su teismo argumentais, kad pagal šalių tarpusavio pasirašytą 2008-10-16 Statybos rangos sutartį 2008-12- 31 aktas Nr.2 bei PVM sąskaita faktūra JJJ Nr.054 atsakovo nepriimti pagrįstai, kadangi nurodytas aktas nėra galutinis, tuo tarpu rangos sutartimi šalys galutinį atsiskaitymą siejo su visų sutartyje nurodytų darbų atlikimu. Kaip matyti iš atsakovo 2009-01-22 pranešimo, kuriuo atsisakyta priimti kreditoriaus atliktus darbus ir grąžinta už darbus išrašyta PVM sąskaita - faktūra, atsakovas neginčija atliktų darbų fakto ir apimties, tačiau nesutinka jų apmokėti dėl nurodomų dviejų priežasčių - kad pirmiau priimti darbai yra su defektais, taip pat dėl to, kad tai nėra galutiniai darbai pagal sutartį. Tokiu būdu atsakovas nepagrįstai vengia atsiskaitymo už atliktus darbus.

172. Kreditorius sutarties pagrindu atliko atsakovo objekte tiek gerbūvio darbų, kiek atsakovo teritorija buvo atlaisvinta. Kitoje teritorijos dalyje darbai negalėjo būti vykdomi dėl užstatymo atsakovo ar trečiųjų asmenų daiktais. Tai, kad darbai pagal nurodytą rangos sutartį faktiškai nevykdomi beveik dvejus metus, rodo, kad šalys nesuinteresuotos tęsti sutarties vykdymo.

183. Priešingai nei vertino Kauno apygardos teismas 2011-11-24 nutartyje, atsakovas kreditoriui J. J. pagal 2007-09- 18 ir 2008-10-16 Statybos rangos sutartis privalėjo sumokėti iš viso: 1794212 Lt (pagal pirmąją sutartį) + 327883,03 Lt (pagal antrąją sutartį) = 21220995 Lt. Už tokią sumą kreditorius atliko darbų bei juos perdavė, tačiau atsakovas atsiskaitė nepilnai ir liko skolingas kreditoriui 242052,94 Lt.

19Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas RUAB „SVP namai“ prašo J. J. atskirojo skundo netenkinti. Nurodo, kad J. J. praleido 7 dienų terminą atskirajam skundui paduoti. Skundžiama nutartis priimta bylą nagrinėjant žodinio proceso tvarka, todėl galėjo būti skundžiama iki 2011-12-01, t.y. per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos, dėl šios priežasties atskirtąjį skundą prašoma palikti nenagrinėtu. Atsakovas nurodo, jog yra apskaitęs visus apelianto pateiktus atliktų darbų aktus ir už juos sumokėjęs, tačiau J. J. teisme ir atskirajame skunde nurodo, kad atsakovas vengė su juo atsiskaityti, todėl jis darbų neužbaigė. Rašytiniai įrodymai patvirtina, kad jokio vengimo atsiskaityti nebuvo ir nėra. Apeliantas stengėsi formalaus neatliktų darbų pridavimo, nors šalys buvo susitarę, kad atsakovui bus perduotas galutinis darbų rezultatas ir už jį atsiskaityta. Nebaigtų atlikti darbų atsakovas negali laikyti atliktais.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Atskirasis skundas netenkintinas.

22Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta tvirtinti J. J. 329192 Lt kreditorinį reikalavimą restruktūrizuojamai UAB „SVP namai“, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

23Restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas tvirtina kreditorinį reikalavimą, jeigu iš pateiktų duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais. (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2597/2011). Teismas, tvirtindamas restruktūrizavimo bylos kreditorių sąrašą, turi įvertinti jų pagrįstumą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-290/2010; 2010 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-485/2010; 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2165/2011).

24Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantas prašo tvirtinti kreditorinį reikalavimą UAB „SVP namai“ restruktūrizavimo byloje pagal 2007-09-18 sudarytą Statybos rangos sutartį Nr.070918/P1 bei pagal 2008-10-16 Statybos rangos sutartį ir nurodo, kad atsakovas pagal šias sutartis su juo nepilnai atsiskaitė. Teisėjų kolegija pažymi, kad CK 6.681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog pagal statybos rangos sutartį pagrindinė rangovo pareiga yra per sutartyje numatytą terminą atlikti statybos darbus pagal užsakovo užduotį, o užsakovo – sudaryti rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį, t.y. vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas. Rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir kokybiškai. Užsakovas privalo darbus priimti ir už juos atsiskaityti. Bylos duomenys patvirtina, kad ir pats kreditorius neneigia, jog visi darbai pagal šalių sudarytas sutartis iki galo nebuvo atlikti, todėl teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad 2008-10-16 sutarties 11 punktu šalys susitarė, jog atsakovas apmokės tik pagal vieną tarpinį atliktų darbų aktą, o galutinai su kreditoriumi J. J. atsiskaitys tik šiam atlikus visus sutartyje numatytus darbus. Atsižvelgiant į šias aplinkybes sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovui neatsirado pareiga apmokėti kreditoriaus pateiktą PVM sąskaitą- faktūrą JJIV Nr. 054.

25Nagrinėjant kilusį ginčą teisme kreditorius J. J. ne kartą tikslino savo reikalavimus atsakovui, kurie kas kartą skyrėsi. Apeliacinės instancijos teismui pateiktame atskirajame skunde apeliantas nurodė, kad atsakovas su juo nėra pilnai atsiskaitęs pagal minėtas sutartis ir liko skolingas 242052,94 Lt, todėl prašo šią sumą patvirtinti kaip kreditorinį reikalavimą, nors pirmosios instancijos teisme prašė patvirtinti 329192 Lt kreditorinį reikalavimą. Teisėjų kolegija pažymi, kad kreditorius nepateikė įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti, kad jo reikalavimai yra pagrįsti.

26Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas tvirtinti J. J. finansinį reikalavimą, įvertino visus byloje pateiktus finansinius dokumentus, šalių sudarytas statybos rangos sutartis, šalių paaiškinimus, PVM sąskaitas – faktūras ir kitus įrodymus, svarbius nagrinėjant kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo klausimą. Teismas pasisakė dėl visų J. J. prašyme tvirtinti kreditorinį reikalavimą nurodytų aplinkybių ir padarė pagrįstą išvadą, jog kreditoriaus finansinis reikalavimas yra nepagrįstas ir nėra įrodytas. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su šia pirmosios instancijos teismo išvada. Jokių įrodymų, galinčių paneigti šias pirmosios instancijos teismo padarytas išvadas, apeliantas nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė (CPK 178 str.). Nagrinėjamu atveju, įvertinusi visas nurodytas aplinkybes bei minėtus dokumentus, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius rašytinius įrodymus ir padarė pagrįstą išvadą dėl J. J. finansinio reikalavimo nepagrįstumo, todėl skundžiama teismo nutartis paliktina nepakeista.

27Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas RUAB „SVP namai“ nurodė, kad J. J. praleido 7 dienų terminą atskirajam skundui paduoti ir dėl šios priežasties atskirtąjį skundą prašė palikti nenagrinėtu. Bylos duomenimis J. J. 2011 m. gruodžio 1 d. teismui pateikė atskirąjį skundą (135 b.l., t. 2), dėl kurio Kauno apygardos teismas 2011 m. gruodžio 5 d. priėmė nutartį (136 b.l., t. 2), kuria nustatė terminą trūkumams pašalinti, t.y. pateikti teismui atskirąjį skundą atitinkantį CPK 306 straipsnio reikalavimus. Bylos duomenimis atskirasis skundas yra pateiktas nepraleidus nustatyto termino ir teismo buvo priimtas, todėl atsakovo RUAB „SVP namai“ argumentai dėl praleisto termino atskirajam skundui paduoti laikytini nepagrįstais.

28Dėl kitų apelianto argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie neturi įtakos teisingam klausimo išsprendimui.

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismas 2010 m. gruodžio 13 nutartimi iškėlė UAB „SVP... 5. Kreditorius J. J. 2011-05-20 Kreditoriniame reikalavime nurodė, kad už pagal... 6. Atsakovas RUAB „SVP namai“ prieštaravimuose ir patikslintuose... 7. 2011-08-01 kreditorius J. J. pateikė į bylą patikslintą kreditorinį... 8. Nagrinėjant bylą 2011-10-19 ir 2011-11-18 teismo posėdžiuose kreditorius J.... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 24 d. nutartimi kreditoriaus J. J.... 11. Teismas pasisakydamas dėl kreditoriaus atliktų darbų, už kuriuos atsakovas... 12. Teismas taip pat vertino, kad pagal 2008-10-16 Statybos sutartį (b.l.30-35, t.... 13. Teismas pasisakydamas dėl atsakovo apmokėjimų kreditoriui, pripažino, kad... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Atskiruoju skundu kreditorius J. J. prašo panaikinti ginčijamą Kauno... 16. 1. Negalima sutikti su teismo argumentais, kad pagal šalių tarpusavio... 17. 2. Kreditorius sutarties pagrindu atliko atsakovo objekte tiek gerbūvio... 18. 3. Priešingai nei vertino Kauno apygardos teismas 2011-11-24 nutartyje,... 19. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas RUAB „SVP namai“ prašo J. J.... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 21. Atskirasis skundas netenkintinas.... 22. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 23. Restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas tvirtina kreditorinį... 24. Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantas prašo tvirtinti kreditorinį... 25. Nagrinėjant kilusį ginčą teisme kreditorius J. J. ne kartą tikslino savo... 26. Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas tvirtinti J. J. finansinį... 27. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas RUAB „SVP namai“ nurodė, kad... 28. Dėl kitų apelianto argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie neturi... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 30. Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartį palikti nepakeistą....