Byla 2-1000/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. R. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 15 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-1751-370/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Dalum“ ieškinį atsakovui A. R., trečiasis asmuo K. J., dėl avanso grąžinimo ir netesybų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,Dalum“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovo A. R. priteisti pagal preliminariąją žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį sumokėtą 88 533,80 Lt avansą ir 88 533,80 Lt baudą už sutarties neįvykdymą. Būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – atsakovui priklausančių žemės sklypų unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančių (duomenys neskelbtini).

4Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. birželio 15 d. nutartimi ieškinį priėmė nagrinėti teisme, areštavo atsakovui A. R. priklausančius žemės sklypus unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančius (duomenys neskelbtini), uždraudžiant areštuotą turtą perleisti kitiems asmenims, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę, areštuoto turto saugotoju paskyrė atsakovą. Teismas nurodė, kad asmens pažeista ar ginčijama teisė ar įstatymo saugomas interesas gali būti tinkamai apginami tik tada, kai realiai įvykdomas teismo procesinis sprendimas, kuriuo išsprendžiamas ginčas. Pareikšto reikalavimo suma yra didelė, duomenų apie atsakovo turtinę padėtį nėra, todėl teismas sprendė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

5Atsakovas A. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 15 d. nutarties dalį, kuria atsakovo turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Skunde nurodo, kad atsakovas 2005 m. rugpjūčio 31 d. įgaliojo K. J. atlikti įvairius teisinius veiksmus, susijusius su žemės sklypų teisine registracija ir vėlesniu šių sklypų pardavimu jo nuožiūra už aptartą kainą ir sąlygas. K. J. 2005 m. rugpjūčio 30 d. su UAB ,,Dalum“ sudarė sutartį dėl atsakovui priklausančių žemės sklypų pardavimo, t. y. sudarė sandorį atsakovo vardu, kai tokios teisės neturėjo. Atsakovas šios sutarties nėra patvirtinęs. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, K. J. sudarytas sandoris su bendrove UAB ,,Dalum“ laikytinas negaliojančiu, o atsakovo turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės neteisėtomis.

6Ieškovas UAB ,,Dalum“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 15 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones nėra sprendžiamas ieškinio pagrįstumo klausimas, šis klausimas išsprendžiamas tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Todėl atsakovo nurodytas argumentas, kad jo atžvilgiu pateiktas ieškinys yra nepagrįstas nėra pagrindas naikinti skundžiamą nutartį.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

9Teismas, remdamasis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra grėsmė, jog, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str.). Grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui gali lemti įvairios aplinkybės, tarp kurių paminėtina ir didelė ieškinio suma. Ieškinio sumos (reikalavimo) dydis objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Teismų praktikoje aplinkybė, jog būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama tuomet, kai vyksta didelės sumos turtinis ginčas, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005, Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006, Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007 ir kt.).

10Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad reikalavimas yra turtinio pobūdžio ir jo suma yra didelė, ypač fiziniam asmeniui, todėl ieškiniu reikalaujamą dydį pagrįstai laikė pagrindu laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumui.

11Atskirajame skunde atsakovas laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo nepagrįstumą iš esmės ginčija nurodydamas, jog jis nėra tinkamas atsakovas pagal ieškinį. Teisėjų kolegija pažymi, jog teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neatlieka įrodymų vertinimo, nevertina ir procesinio dokumento reikalavimų pagrįstumo, nepasisako dėl ginčo esmės, teismas tik vertina, ar yra tikimybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių galimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti. Atsižvelgiant į išdėstytą, kolegija atmeta apelianto teiginius, jog jis nėra atsakovas pagal ieškinį, šis klausimas sprendžiamas bylos nagrinėjimo iš esmės metu.

12Teisėjų kolegija pažymi, jog civilinio proceso įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybės ar negalimumo nesieja su byloje pareikštų reikalavimų pagrįstumu ar tinkamu teisiniu pagrindimu, o įpareigoja teismą taikyti šias priemones visais atvejais, kai nustatoma, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, jeigu tokios priemonės nebūtų taikomos. Kitaip tariant, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nenagrinėja ginčo tarp šalių, nesprendžia, ar pareikšti reikalavimai teisiškai pagrįsti, tinkamai motyvuoti, o tik vertina, ar tuo atveju, jeigu teismas patenkintų ieškinyje pareikštus reikalavimus, nebūtų kliūčių įvykdyti tokį teismo sprendimą. Todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su ieškiniu pareikštų reikalavimų pagrįstumo vertinimu.

13Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

15Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai