Byla 2A-583/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Danutės Gasiūnienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

3sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,

4dalyvaujant ieškovo (apelianto) uždarosios akcinės bendrovės „PIREKA“ atstovui Ilan Ostrovskij,

5trečiojo asmens (apelianto) uždarosios akcinės bendrovės „Arginta“ atstovui advokatui Andriui Baranskiui,

6atsakovės Utenos rajono savivaldybės administracijos atstovams Kristinai Andrulienei ir Egidijui Šinkūnui,

7trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Utenos vandenys“ atstovui Vytautui Šakėnui,

8viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų uždarosios akcinės bendrovės „PIREKA“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Arginta“ apeliacinius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2010 m. spalio 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „PIREKA“ ieškinį atsakovei Utenos rajono savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo metu priimtų sprendimų panaikinimo; tretieji asmenys akcinė bendrovė „Požeminiai darbai“, uždaroji akcinė bendrovė „Utenos vandenys“, uždaroji akcinė bendrovė „Arginta“, akcinė bendrovė „YIT KAUSTA“, Viešųjų pirkimų tarnyba, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

9Teisėjų kolegija

Nustatė

10I. Ginčo esmė

11Ginčas kilo dėl atsakovės Utenos rajono savivaldybės administracijos 2009 m. gruodžio 18 d. paskelbto viešojo pirkimo „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“ metu priimtų sprendimų, taip pat pirkimo pagrindu sudarytos pirkimo sutarties teisėtumo. Atsakovė 2009 m. gegužės 19 d. raštu pranešė ieškovui UAB „PIREKA“ atmetanti jo pasiūlymą. 2010 m. liepos 27 d. atsakovė sudarė preliminarią pasiūlymų eilę, o 2010 m. rugpjūčio 10 d. informavo UAB „Arginta“, kad jo pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. 2010 m. rugpjūčio 31 d. Utenos rajono savivaldybės administracija, UAB „Utenos vandenys“ bei jungtinės veikos partneriai UAB „Arginta“ ir „Kruger“ A/S pasirašė pirkimo sutartį. Ieškovas UAB „PIREKA“ ieškinyje ir patikslintiname ieškinyje pateikė reikalavimus panaikinti atsakovės sprendimus atmesti ieškovo pasiūlymą ir sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę, o bylos nagrinėjimo iš esmės metu – taip pat pripažinti niekine pirkimo sutartį. Ieškinyje nurodė, kad jo pasiūlymas buvo nepagrįstai atmestas dėl esą jame pateiktos alternatyvios technologinės schemos, kurioje iš kitų valyklų atvežamas sausintas dumblas įterpiamas į dumblo apdorojimo įrenginius prieš pūdymo grandį. Ieškovo atlikti skaičiavimai ir pateiktas techninis sprendimas rėmėsi atsakovo nustatytais technologiniais reikalavimais ir technologine schema. Nė vienas pirkimo dokumentų punktas nedraudė naudoti atvežtinio dumblo prieš pūdymo grandį. Be to, paaiškindama pirkimo dokumentus, atsakovė pati buvo nurodžiusi, kad atvežtinio dumblo priėmimo punkto vietą parenka rangovas geriausioje technologiniu požiūriu vietoje, todėl priėmimo punkto vietą plane galima keisti.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

14Panevėžio apygardos teismas 2010 m. spalio 15 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Teismas panaikino atsakovės sprendimą sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę ir pripažino negaliojančia pirkimo sutartį. Kitą ieškinio dalį teismas atmetė.

15Teismas nurodė, kad iš esmės ginčas kilo dėl ieškovo ir jo partnerių pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentuose nurodytai technologinei schemai bei technologiniams parametrams. Ieškovo pasiūlymas byloje dalyvaujančių asmenų laikomas atitinkančiu ar neatitinkančiu pirkimo dokumentų tik dėl to, kad ieškovas numatė atvežtinį dumblą panaudoti ne tik džiovinimo, bet ir pūdymo procese. Ieškovo tvirtinimu dėl to nesikeičia Utenos vandenvalos įmonėje susidarančio dumblo perdirbimo procesas, o pritaikius pasiūlymą, būtų gauta didesnė biodujų išeiga ir pagaminta daugiau naudingos energijos, kas būtų palanku perkančiajai organizacijai. Atsakovės teigimu, technologinėje schemoje numatyta atvežtinį dumblą įterpti prieš dumblo džiovinimą, nes kitu atveju padidėtų pūdomo dumblo kiekis, o tai neatitiktų reikalavimų pūdymo grandies našumui bei pūdomo dumblo parametrų. Atvežtą sausintą dumblą reikėtų papildomai ruošti pūdymui jį skiedžiant, maišant su tankintu dumblu prieš pūdymą, o po pūdymo proceso jį vėl sausinti. Tokiu būdu ir yra keičiama technologinė schema. Teismas pažymėjo, kad pirkimo dokumentų 17.1 punktas neleidžia pateikti alternatyvių pasiūlymų. Pasiūlymai, prieštaraujantys techninėse specifikacijose pateiktai technologinei schemai bei technologiniams parametrams, vertinami kaip alternatyvūs. Be to, pirkimo dokumentuose taip pat pažymėta, kad pagal galimybių studiją „Investicinė programa dumblo tvarkymui Lietuvoje“ esamuose ir naujai statomuose pūdytuvuose siūloma pūdyti tik Utenos nuotekų valykloje susidarantį dumblą, nurodyta teikiant pasiūlymą naudoti atitinkamus projektinius parametrus. Ieškovas aiškinosi pirkimo sąlygas ir jam, kaip ir kitiems tiekėjams, buvo nurodyta, kad atvežtinį sausintą dumblą naudoti pūdymui nenumatyta. Teismas sprendė, kad esant tokioms aplinkybėms, ieškovas pakeitė pirkimo dokumentuose nurodytą technologinę schemą, nurodė pakeistą susidariusio dumblo perdirbimo procesą. Nenustatyta, kad ieškovo pasiūlymas atmestas nepagrįstai.

16Teismas taip pat nustatė, kad tretysis asmuo UAB „Arginta“ pasiūlyme subrangovu nurodė UAB „Grundolita“, kurią numatė pasitelkti statybos darbams. Teismo nuomone, nors ir buvo deklaruota, kad šis subrangovas atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, tačiau buvo nuslėpta, jog subrangovas 2008 m. balandžio 30 d. teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl sukčiavimo. Tikrinant atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, ši aplinkybė, paremta Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pažyma, nebuvo tikrinta ir nustatyta, dėl to jokių paaiškinimų iš dalyvio nepareikalauta. Išaiškėjus nurodytai aplinkybei po preliminarios eilės sudarymo, tretysis asmuo nurodė, kad pirkimo dokumentuose nurodytus darbus atliks be subrangovo UAB „Grundolita“, taip pat pateikė naują numatomų subrangovų sąrašą. Kam bus pavesta atlikti minėtam subrangovui numatytus darbus nenurodyta užtikrinime, nei subrangovų sąraše. Teismas sprendė, kad UAB „Grundolita“ pateikė 2010 m. kovo 2 d. tikrovės neatitinkančią Informatikos ir ryšių departamento pažymą, nors pats turėjo žinoti ir žinojo, kad jo atžvilgiu yra priimtas nuosprendis, tik dar neįsiteisėjęs. Šis faktas tyčia nuslėptas, nors pažyma atsakovė vargiai galėjo abejoti, nors nė vienoje deklaracijoje UAB „Grundolita“ neminėjo, kad bendrovei nėra pareikšta įtarimų ar jos atžvilgiu priimtų nuosprendžių. Teismas padarė išvadą, kad po to, kai paaiškėjo, kad tretysis asmuo UAB „Arginta“ nebeatitinka keliamų kvalifikacinių reikalavimų dėl subrangovo UAB „Grundolita“ teistumo, atsakovė turėjo nebekvieti dalyvio sudaryti pirkimo sutarties su išlyga, kad statybos darbais bus atliekami be UAB „Grundolita“, nes faktiškai tai yra pasiūlymo dokumentų keitimas, ką draudžia pirkimo dokumentų 12.3 punktas, taip pat tokiu būdu pažeidžiami lygiateisiškumo ir skaidrumo principai. Perkančioji organizacija griežtai vertino visų dalyvių pasiūlymus, o dalyviui, su kuriuo sudaryta sutartis, nepagrįstai padarė nuolaidų, kas verčia abejoti atsakovės objektyvumu ir nešališkumu. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ) draudžia derybas atvirame konkurse, taigi iš esmės padaryta nuolaida pažeidžia ir šį draudimą. Esant tokioms aplinkybėms, naikintina preliminari pasiūlymų eilė ieškovo prašymu ir pirkimo sutartis teismo iniciatyva. Nors teismų praktikoje reikalaujama, kad tiekėjas remtųsi tais pačiais pagrindais pretenzijoje ir ieškinyje, bet tai neužkerta kelio teismui peržengti ieškinio ribų, nes viešasis interesas reikalauja teismo tokio pobūdžio bylose būti aktyviam.

17III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

18Ieškovas UAB „PIREKA“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinant atsakovės sprendimą atmesti jo pasiūlymą. Skunde pakartojami pirmosios instancijos teisme nurodyti argumentai, taip pat papildomai nurodoma, kad:

191. Teismas visiškai nemotyvavo savo išvados, kad ieškovo pasiūlymas yra alternatyvus. Tiek lingvistine prasme, tiek ir atsižvelgiant į teismų praktiką pasiūlymas gali būti pripažįstamas alternatyviu tik nustačius, kad tiekėjas savo pasiūlyme pateikė du skirtingus pasiūlymus, o perkančioji organizacija turėjo galimybę rinktis iš šių dviejų pasiūlymų vieną pasiūlymą. Ieškovas pateikė vieną pasiūlymą, todėl jo negalima laikyti alternatyviu.

202. Teismas neatsižvelgė, kad pirkimo dokumentų III skyriaus II skirsnio 2.5 punkto nuostata, kad pagal galimybę studiją esamuose ar naujai statomuose pūdytuvuose siūloma pūdyti tik Utenos nuotekų valykloje susidarantį dumblą, nėra imperatyvi. Ši nuostata nėra privaloma tiekėjams, todėl ir nukrypimas nuo jos negali būti laikomas alternatyviu pasiūlymu. Netinkamas pirkimo dokumentų aiškinimas ir taikymas turėjo lemiamos įtakos sprendimo neteisėtumui ir nepagrįstumui.

21Tretysis asmuo UAB „Arginta“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria buvo tenkinti ieškovo reikalavimai. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

221. Teismas, atmesdamas esminį ieškovo reikalavimą dėl jo pašalinimo iš pirkimo teisėtumo, turėjo įvertinti ir ieškovo subjektiškumą ginčijant pirkimo rezultatus. Asmeniui, kuris teismo pripažintas pagrįstai pašalintu iš pirkimo, kartu konstatuojamas subjektiškumo netekimas skųsti pirkimo rezultatus.

232. Teismas nepagrįstai sprendė, kad panaikinti pirkimo sutartį reikalauja viešasis interesas. Viešasis interesas šiuo atveju reikalauja užtikrinti dumblo apdorojimo įrenginių statybos darbų projekto vykdymą ir teisinį stabilumą, išsaugant sudarytą pirkimo sutartį. Tariamas VPĮ pažeidimas nėra akivaizdus, esminis, menkinantis darbų kokybę ar kitaip prieštaraujantis perkančiosios organizacijos interesams.

243. Teismas peržengė pareikštų reikalavimų ribas. Prašymas pripažinti sutartį niekine buvo pareikštas tik bylą nagrinėjant iš esmės. Toks prašymas laikytinas ieškinio dalyko keitimu ir jam turėjo būti taikomos atitinkamos CPK nuostatos. Tiek pasirengimo bylos nagrinėjimui metu, tiek ir teismo posėdyje šalys ginčijosi dėl sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą ir joms nebuvo suteikta galimybė pateikti argumentus dėl sutarties teisėtumo. Sprendimo dalį dėl sutarties pripažinimo niekine teismas išimtinai grindė ieškovo samprotavimais, buvo jo suklaidintas. Pavyzdžiui, priešingai nei teigė ieškovas, tretysis asmuo pats turi tinkamą kvalifikaciją atlikti vamzdžių tiesimo darbus, ką patvirtina su skundu pateikiami įrodymai. Pagal teismų praktiką, nesant ieškininio reikalavimo panaikinti tariamai niekinį sandorį, teismas gali pasisakyti dėl jo neteisėtumo tik tuomet, kai ši aplinkybė yra akivaizdi, tačiau šiuo atveju tariamas pirkimo sutarties prieštaravimas VPĮ normos neatitinka akivaizdžiai niekinio sandorio reikalavimo. Taigi teismas ex officio negalėjo tenkinti ieškovo prašymo.

254. Teismas nepagrįstai sprendė, kad pirkimo sutartis yra niekinė:

264.1. Teismo išvada, kad tretysis asmuo tyčia nuslėpė subrangovo teistumo faktą, neatitinka tikrovės ir prieštarauja paties teismo nustatytoms faktinėms aplinkybėms. Nuosprendis, kuriuo buvo nuteistas subrangovas, trečiojo asmens subrangovų kvalifikacijos tikrinimo metu nebuvo įsiteisėjęs. Kompetentingos institucijos pažymoje, pateiktoje su pasiūlymu, taip pat buvo nurodyta, kad nėra priimto ir įsiteisėjusio teismo nuosprendžio už atitinkamas nusikalstamas veikas. Turėdamas tokius duomenis, tretysis asmuo neturėjo pagrindo abejoti ir imtis papildomų veiksmų patikrinti subrangovo teistumą. Sužinojęs apie įsigaliojusį teismo nuosprendį, tretysis asmuo pateikė naują subrangovų sąrašą. Šios aplinkybės paneigia teismo abejones dėl trečiojo asmens sąžiningumo ir atsakovės objektyvumo.

274.2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad įstatymai ir pirkimo sąlygos draudžia keisti subrangovų sąrašą. VPĮ įtvirtintas reikalavimas neturėti teistumo yra keliamas tik pirkimo dalyviams, tačiau ne jų subrangovams. Toks reikalavimas buvo numatytas pirkimo sąlygose, ir nors jo įtvirtinimo įstatymas nedraudžia, šio reikalavimo įgyvendinimui skirtos pirkimo sąlygos negali prieštarauti VPĮ ar tokiu būdu būti interpretuojamos. Aptariamame įstatyme įtvirtinta perkančiosios organizacijos pareiga prašyti kandidatą ar dalyvį papildyti arba paaiškinti netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją. Įstatymas atskirai nereglamentuoja kvalifikacijos tikslinimo pasibaigus pasiūlymų teikimo stadijai, todėl, nesant imperatyvaus draudimo atlikti su kvalifikacija susijusius pakeitimus pasibaigus pasiūlymų priėmimui, jie yra leidžiami. Šiuo atveju svarbu, kad būtų išlaikyta pasiūlymo esmė ir vientisumas, t. y. dėl subrangovų keitimo nesikeistų pasiūlymo esmė. VPĮ ir pirkimo sąlygos draudžia atlikti tik tokius pakeitimus, kurie esmingai keistų pasiūlymo esmę. Trečiajam asmeniui nusprendus subrangovo darbus atlikti pačiam, sutarties darbų kaina, jų kokybė ar pasiūlymo atitiktis techniniams reikalavimams nepakito, nebuvo apribota jokia perkančiosios organizacijos teisė ar trečiojo asmens įsipareigojimas. Atsakovė tokiam pakeitimui neprieštaravo, o pirkimo sutartis buvo sudaryta tik gavus Aplinkos projektų valdymo agentūros teigiamas pirkimo procedūros vertinimo išvadas. Kadangi pakeitimas buvo neesminis, negalima laikyti, kad buvo pažeistas lygiateisiškumo principas ir ieškovas atsidūrė blogesnėje padėtyje. Be to, trečiojo asmens ir atsakovės veiksmai negali būti laikomi derybomis.

28Atsakovė Utenos rajono savivaldybės administracija prašo UAB „PIREKA“ skundą atmesti. Atsiliepime pažymi, kad alternatyvaus pasiūlymo sąvoka numatyta pirkimo sąlygų 17.1 punkte – alternatyvus pasiūlymas yra toks, kuris neatitinka techninėje specifikacijoje pateiktos technologinės schemos bei technologinių parametrų.

29Ieškovas UAB „PIREKA“ prašo UAB „Arginta“ apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime pažymi, kad pagal teismų praktiką, panaikinus perkančiosios organizacijos sprendimą ar veiksmus dėl imperatyvių teisės normų pažeidimo, teismas ex officio privalo pripažinti sandorį niekiniu. Tretysis asmuo, atsisakydamas pirkimo sąlygų neatitinkančio subrangovo, pakeitė pasiūlymo esmę, o tokio pasiūlymo įtraukimas į preliminarią pasiūlymų eilę akivaizdžiai prieštarauja lygiateisiškumo ir skaidrumo principams.

30Atsakovė Utenos rajono savivaldybės administracija nurodo sutinkanti su UAB „Arginta“ apeliaciniu skundu. Pažymi, kad neturėjo pagrindo atmesti trečiojo asmens pasiūlymo dėl subrangovo teistumo. Subrangovų sąrašo koregavimas buvo formalus ir akivaizdžiai neesminis pasiūlymo pakeitimas, o pirkimo sąlygos leido pasiūlymų esmės nekeičiančias korekcijas.

31Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apeliacinius skundus nepateikė.

32IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

34Teisėjų kolegija apeliacinę byla nagrinėja neperžengdama apeliacinių skundų faktinių ir teisinių pagrindų (CPK 320 str.). Išvados grindžiamos VPĮ redakcija, galiojusia ginčo viešojo pirkimo paskelbimo metu – 2009 m. gruodžio 18 d.

35

36Dėl ieškovo UAB „PIREKA“ apeliacinio skundo

37Teisėjų kolegijos vertinimu, teisingas ginčo dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo išsprendimas iš esmės priklauso nuo atsakymų į tokius klausimus: pirma, ar pirkimo sąlygos nustatė konkrečią atvežtinio sausinto dumblo panaudojimo principinės dumblo utilizavimo schemos grandyje, ir, antra, jei tokia grandis buvo nustatyta, ar ji buvo privaloma pirkimo dalyviams, t. y. ar dalyviai turėjo teisę siūlyti atvežtinį dumblą panaudoti kitoje nei numatyta dumblo tvarkymo proceso etape. Ginčo, kad ieškovas pasiūlė iš kitų valymo įrenginių atvežtą dumblą panaudoti pūdymo procese, kas taip pat lėmė ir jo pasiūlyme deklaruojamus pagaminti elektros energijos iš šilumos energijos kiekius, nekyla.

38Teisėjų kolegijos nuomone, pirkimo sąlygos aiškiai numatė, kad atvežtinis dumblas panaudojamas ne pūdymo grandyje, o yra įterpiamas po vėlesnės – sausinimo – grandies. Būtent po sausinimo grandies tiek nusausintas Utenos nuotekų valymo įrenginyje susidarantis dumblas, tiek iš kitų valymo įrenginių atvežtas jau sausintas dumblas, yra džiovinami. Tokią išvadą visų pirma pagrindžia principinė technologinio proceso schema, kurioje akivaizdžiai nurodytas sausinto dumblo priėmimas iš kitų valyklų (pirkimo sąlygų III skyriaus II skirsnio 3.5 p.) (T. 1, b. l. 194). Detalizuojant šią schemą, numatyta, kad naujame sausinto dumblo rezervuare turi būti įrengtas atvežamo iš kitų valyklų sausinto dumblo priėmimo punktas (T. 1, b. l. 197). Ši nuostata suponuoja tai, kad pakartotinė sausinimo procedūra atvežtiniam dumblui nebus reikalinga. Pakartotinis atvežto dumblo sausinimas būtų privalomas tik tuo atveju, jei šis dumblas būtų įterptas prieš pūdymo grandį, kaip kad ir pasiūlė ieškovas. Aprašant įrenginių charakteristikas, taip pat pažymėta, kad turi būti įrengta sausinto dumblo talpa iš kitų valyklų atvežtam sausintam dumblui priimti (T. 1, b. l. 199). Antra, kad atvežtinis dumblas yra džiovinamas, o pūdomas tik Utenos valymo įrenginiuose susidarantis dumblas aiškiai nurodyta ir pirkimo sąlygų III skyriaus II skirsnio 2.5 punkte, apibrėžusiame vietinio pūdomo ir atvežtinio džiovinamo dumblo kiekius (T. 1, b. l. 186). Trečia, atsakovė, paaiškindama pirkimo sąlygas, taip pat buvo nurodžiusi, kad atvežtinį sausintą dumblą naudoti pūdymui nėra numatyta (T. 1, b. l. 22). Šiuo atveju ieškovas neteisingai interpretuoja antrąją atsakymo dalį, pagal kurią atvežtinio dumblo priėmimo punkto vietą parenka rangovas geriausioje technologiniu požiūriu vietoje, dėl ko priėmimo punkto vietą plane galima keisti. Teisėjų kolegijos nuomone, vertinant visą atsakovės atsakymą, yra akivaizdu, kad, kalbant apie galimybę keisti priėmimo punkto vietą, omenyje buvo turėta vieta valyklos teritorijoje, kurioje būtų įrengtas atvežtinio dumblo priėmimo punktas, o ne dumblo apdirbimo grandis, kurioje atvežtas dumblas įterpiamas į technologinį procesą. Tai patvirtina jau minėta pirkimo sąlygų III skyriaus II skirsnio 3.5 punkto nuostata, kad naujame sausinto dumblo rezervuare turi būti įrengtas atvežamo iš kitų valyklų sausinto dumblo priėmimo punktas.

39Ieškovas apeliaciniame skunde įrodinėja, kad pirkimo sąlygų III dalies II skirsnio 2.5 punkto nuostata, jog pagal atitinkamą galimybių studiją naujai statomuose pūdytuvuose siūloma pūdyti tik Utenos nuotekų valyklose susidaranti dumblą (T. 1, b. l. 186), reiškia tik siūlymą ir dėl to jam yra neprivaloma. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju reikia atsižvelgti ne tik į šios sąlygos formuluotę, bet ir į kitas aukščiau nurodytas pirkimo dokumentų nuostatas, kurios aiškiai patvirtina, kad atvežtinis dumblas turi būti įterpiamas po sausinimo grandies (pirkimo sąlygų I skyriaus I skirsnio 9.1 p.). Šiuo atveju galimybių studijos siūlymas tik patvirtina padarytą išvadą dėl atvežto sausinto dumblo panaudojimo dumblo utilizavimo procese.

40Teisėjų kolegijos vertinimu, pirkimo sąlygos taip pat aiškiai įtvirtino draudimą pateikti alternatyvią atsakovės nurodytai dumblo utilizavimo schemą. Tokią išvadą leidžia daryti pirkimo sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 17.1 ir 29.1.5 punktų analizė, pagal kurią pasiūlymai, neatitinkantys technologinės schemos vertinami kaip alternatyvūs, o tai sudaro pagrindą juos atmesti.

41Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovas apeliaciniame skunde nepagrįstai didelę reikšmę suteikia sąvokai „alternatyvus pasiūlymas“. Minėta, pirkimo sąlygose alternatyvus pasiūlymas naudojamas atsakovės reikalautos dumblo utilizavimo schemos kontekste, o ne kalbant apie kelis skirtingus dalyvio pasiūlymus, kaip kad nurodo ieškovas ar yra įtvirtinta VPĮ 28 straipsnio 9 dalyje. Kadangi, kaip neginčija byloje dalyvaujantys asmenys, dumblo utilizavimo technologija iš principo gali būti ir kitokia, nei kad ginčo pirkime reikalavo atsakovė, „alternatyvaus pasiūlymo“ sąvoka nėra klaidinanti. Nagrinėjamu atveju svarbu yra tai, kad ieškovo pasiūlymas buvo atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų, konkrečiai techninės specifikacijos, reikalavimų, ką jam aiškiai nurodė atsakovė (T. 1, b. l. 25), o ne dėl to, kad ieškovas būtų pateikęs du skirtingus pasiūlymas ir tokiu būdu būtų nesilaikęs pirkimo sąlygų (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p.).

42Bylos nagrinėjimo metu ieškovas taip pat akcentavo, kad jo pasiūlymas atsakovei yra ekonomiškai naudingesnis. Šiame kontekste teisėjų kolegija pažymi, kad būtent perkančioji organizacija sprendžia, kokias prekes, paslaugas ir darbus įsigyti, ir prisiima visišką atsakomybę dėl savo sprendimų. Nagrinėjamo viešojo pirkimo sąlygos nebuvo ginčytos, o teisėjų kolegija šiuo atveju neturi pagrindo vertinti atsakovės pasirinktų dumblo utilizavimo technologinių sprendimų ekonominio ar kitokio naudingumo.

43Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytu, sprendžia, kad naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ieškovo apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

44Dėl trečiojo asmens UAB „Arginta“ apeliacinio skundo

45Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendimo ex officio panaikinti sudarytą preliminarią pasiūlymų eilę ir pripažinti ginčo pirkimo sutartį negaliojančia pagrįstumas priklauso nuo to, kaip bus įvertintas trečiojo asmens sprendimas atsisakyti subrangovo, priimtas po kvietimo atvykti sudaryti sutartį ir iki jos sudarymo. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į viešuosiuose pirkimuose dominuojančio viešojo intereso nulemtą didesnio teismo aktyvumo pareigą ir manydamas, jog nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą panaikinti preliminarią eilę ir sutartį, turėjo pagrindą peržengti bylos ribas. Šiuo atveju tai nėra atitinkamų ieškovo reikalavimų tenkinimas.

46Bylos duomenys patvirtina, kad trečiojo asmens vieno iš subrangovų atžvilgiu dar iki ginčo pradžios buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis už VPĮ numatytas atitinkamas nusikalstamas veikas, tačiau jis nebuvo įsiteisėjęs. Pastebėtina, kad VPĮ nedraudžia būti dalyviu asmeniui ar dalyviui subrangovu pasitelkti asmenį, kurio atžvilgiu yra priimtas, bet neįsiteisėjęs nuosprendis už atitinkamas nusikalstamas veikas, nes tokį minimalų kvalifikacinį reikalavimą įtvirtinančios teisės normos draudimą dalyvauti pirkime sieja su apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimu, o ne tik jo priėmimu (VPĮ 33 str. 1 d., 2 d. 3 p.). Nagrinėjamu atveju apkaltinamasis nuosprendis trečiojo asmens subrangovo atžvilgiu nebuvo įsiteisėjęs nei dalyvių pasiūlymų pateikimo – 2010 m. kovo 29 d., nei trečiojo asmens kvalifikacijos vertinimo – 2010 m. balandžio 15 d. – metu. Apkaltinamasis nuosprendis įsiteisėjo 2010 m. gegužės 21 d. Ginčo pirkime 2010 m. liepos 26 d. buvo sudaryta preliminari pasiūlymų eilė, 2010 m. rugpjūčio 10 d. ji patvirtinta ir tretysis asmuo pripažintas laimėtoju. 2010 m. rugpjūčio 25 d. rašte Aplinkos projektų valdymo agentūra įspėjo atsakovę, kad aptariamo subrangovo atžvilgiu yra įsiteisėjęs nuosprendis (T. 2, b. l. 126-127). Atsižvelgdama į tai, atsakovė kvietime sudaryti sutartį paprašė trečiojo asmens užtikrinti, kad jis atsisakys teisto subrangovo ir užtikrins šiam asmeniui perduotų darbų tinkamą atlikimą. Tretysis asmuo tokį užtikrinimą pateikė, ir 2010 m. rugpjūčio 31 d. buvo sudaryta pirkimo sutartis. Būtina pastebėti, kad byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovei būtų žinoma apie subrangovo atžvilgiu įsiteisėjusį apkaltinamąjį nuosprendį iki 2010 m. rugpjūčio 25 d. rašto gavimo. Taip pat nėra duomenų, kad ši aplinkybė buvo žinoma trečiajam asmeniui. Iš esmės analogiškas išvadas padarė ir pirmosios instancijos teismas.

47Teisėjų kolegijos vertinimu, VPĮ nereglamentuoja situacijos, kai aplinkybė, draudžianti dalyvavimą viešajame pirkime atsiranda po kvalifikacinių reikalavimų vertinimo, o sužinoma po pirkimo laimėtojo paskelbimo. Jeigu nagrinėjamu atveju apkaltinamasis nuosprendis būtų įsiteisėjęs iki kvalifikacijos vertinimo, tai būtų sudarę privalomą pagrindą trečiojo asmens pasiūlymą atmesti (VPĮ 39 str. 2 d. 1 p.). Sprendžiant, kaip turėtų būti elgiamasi tuo atveju, jei nuosprendis būtų įsiteisėjęs sutarties vykdymo metu, būtina akcentuoti, kad viešasis interesas neleisti dalyvauti pirkime teistam asmeniu ir pasipelnyti iš pirkimo sutarties egzistuoja ne tik iki laimėtojo nustatymo, bei ir iki pirkimo sutarties tinkamo įvykdymo. Taigi, teisėjų kolegijos įsitikinimu, toks asmuo turėtų būti pašalinamas ir iš sutartinių santykių. Kaip tai įtakotų pirkimo sutarties galiojimą, priklausytų nuo konkrečios situacijos.

48Nagrinėjamu atveju svarbu tai, kad apkaltinamasis nuosprendis buvo priimtas ne trečiojo asmens, o jo subrangovo atžvilgiu. Pirkimo sutarties projekte, esančiame sudėtine pirkimo dokumentų dalimi, buvo įtvirtina galimybė sutarties vykdymo metu keisti subrangovus (T. 1, b. l. 334). Tai, kad sutartyje turi būti numatyta subrangovų keitimo tvarka, nustato ir šiuo metu galiojančios VPĮ redakcijos 18 straipsnio 6 dalies 11 punktas. Apskritai pats pirkimo sutarties keitimo institutas gali būti paaiškinimas būtinybe esant pateisinamoms priežastims ir nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų keisti sutarties sąlygas, tokiu būdu užtikrinant, kad pirkimo objektas bus įsigytas toliau vykdant sudarytą sutartį, o ne skelbiant naują pirkimą, kas neabejotinai pareikalautų papildomų laiko, lėšų ir kitokių sąnaudų. Tokia galimybė neabejotinai atitinka ir viešąjį interesą. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į tai, kad ginčo pirkimo sutarties projekte buvo numatyta subrangovų keitimo tvarka ir sąlygos, taip pat į pirkimo sutarties sąlygų keitimo instituto esmę, Viešųjų pirkimo tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1S-43 patvirtintas Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių sąlygų keitimo rekomendacijas, ypač į jų 6 punktą, į tai, kad subrangovo keitimas nelaikytinas esminiu sutarties sąlygų keitimu, tuo labiau, kad šiam subrangovui buvo numatyta perduoti tik 8 procentus sutarties vertės darbų, galima daryti išvadą, jog apkaltinamajam nuosprendžiui subrangovo atžvilgiu įsiteisėjus sutarties vykdymo metu, būtų egzistavusi galimybė šį subrangovą pakeisti nenutraukiant pirkimo sutarties.

49Minėta, faktas apie apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimą paaiškėjo po to, kai buvo patvirtinta pasiūlymų eilė ir paskelbtas pirkimo nugalėtojas. Pasiūlymų vertinimas jau buvo atliktas (VPĮ 32 str. 7 d., 39 str. 7 d.), jo metu subrangovo kvalifikacija atitiko reikalaujamą, todėl negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad trečiojo asmens pareikštas subrangovo atsisakymas po laimėtojo paskelbimo buvo pasiūlymo keitimas VPĮ 39 straipsnio 1 dalies prasme ar įstatymo draudžiamos derybos.

50Teisėjų kolegijos nuomone, subrangovo atsisakymas atitinka minėtą viešąjį interesą neleisti iš pirkimo sutarties pasipelnyti teistam asmeniui. Kita vertus, viešasis interesas taip pat reikalauja, kad perkančioji organizacija nepatirtų papildomų sąnaudų rengdama naują pirkimą, tuo labiau atsižvelgiant į perkamo objekto visuomeninę reikšmę, finansavimo šaltinius ir projekto įgyvendinimo terminą. Todėl, konstatavus, kad tretysis asmuo turėtų galimybę subrangovo atsisakyti pirkimo sutarties vykdymo metu, šioje nesureglamentuotoje situacijoje, kai aplinkybė apie subrangovo teistumą paaiškėjo po nugalėtojo paskelbimo, tačiau iki sutarties sudarymo, būtų pagrįsta analogijos pagrindu taikyti sutarties keitimo institutą (CK 1.8 str. 1 d.) ir pripažinti, kad subrangovo atsisakymas nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Kartu pažymėtina, kad tai neatleidžia trečiojo asmens nuo tinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

51Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. gruodžio 14 d. nutartimi panaikino aptariamo subrangovo atžvilgiu apeliacinės instancijos teismo priimtą nutartį atmeti skundą dėl apkaltinamojo nuosprendžio ir perdavė bylą nagrinėti iš naujo. Dėl šios priežasties šioje nutartyje minimas subrangovo teistumo faktas naudojamas tik kalbant apie jo teisinę padėti iki nurodytos kasacinio teismo nutarties priėmimo ir jokiu būdu negali būti suprantamas kaip jo veiksmų teisinis vertinimas.

52Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytu, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad subrangovo atsisakymas laikytinas pasiūlymo esmės keitimu, todėl neturėjo pagrindo panaikinti preliminarią pasiūlymų eilę ir pripažinti pirkimo sutartį negaliojančia. Dėl šios priežasties trečiojo asmens apeliacinis skundas tenkintinas ir nurodyta teismo sprendimo dalis naikintina.

53Dėl bylinėjimosi išlaidų

54Tenkinus trečiojo asmens apeliacinį skundą, jam iš ieškovo, turinčio priešingą interesą byloje, priteistinos apeliacinės instancijos teisme turėtos išlaidos – 133 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą (T. 3, b. l. 29) (CPK 93 str.). Duomenų apie trečiojo asmens pirmosios instancijos teisme patirtas išlaidas nėra.

55Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

56Panevėžio apygardos teismo 2010 m. spalio 15 d. sprendimą pakeisti, panaikinant sprendimo dalį, kuria buvo panaikintas atsakovės Utenos rajono savivaldybės administracijos 2010 m. liepos 27 d. sprendimas sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę ir pripažinta negaliojančia 2010 m. rugpjūčio 31 d. sudaryta rangos sutartis.

57Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

58Priteisti trečiajam asmeniui UAB „Arginta“ iš ieškovo UAB „PIREKA“ 133 Lt (vieną šimtą trisdešimt tris litus) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,... 4. dalyvaujant ieškovo (apelianto) uždarosios akcinės bendrovės „PIREKA“... 5. trečiojo asmens (apelianto) uždarosios akcinės bendrovės „Arginta“... 6. atsakovės Utenos rajono savivaldybės administracijos atstovams Kristinai... 7. trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Utenos vandenys“ atstovui... 8. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 9. Teisėjų kolegija... 10. I. Ginčo esmė... 11. Ginčas kilo dėl atsakovės Utenos rajono savivaldybės administracijos 2009... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. Panevėžio apygardos teismas 2010 m. spalio 15 d. sprendimu ieškinį tenkino... 15. Teismas nurodė, kad iš esmės ginčas kilo dėl ieškovo ir jo partnerių... 16. Teismas taip pat nustatė, kad tretysis asmuo UAB „Arginta“ pasiūlyme... 17. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 18. Ieškovas UAB „PIREKA“ apeliaciniu skundu prašo pakeisti pirmosios... 19. 1. Teismas visiškai nemotyvavo savo išvados, kad ieškovo pasiūlymas yra... 20. 2. Teismas neatsižvelgė, kad pirkimo dokumentų III skyriaus II skirsnio 2.5... 21. Tretysis asmuo UAB „Arginta“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios... 22. 1. Teismas, atmesdamas esminį ieškovo reikalavimą dėl jo pašalinimo iš... 23. 2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad panaikinti pirkimo sutartį reikalauja... 24. 3. Teismas peržengė pareikštų reikalavimų ribas. Prašymas pripažinti... 25. 4. Teismas nepagrįstai sprendė, kad pirkimo sutartis yra niekinė:... 26. 4.1. Teismo išvada, kad tretysis asmuo tyčia nuslėpė subrangovo teistumo... 27. 4.2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad įstatymai ir pirkimo sąlygos... 28. Atsakovė Utenos rajono savivaldybės administracija prašo UAB „PIREKA“... 29. Ieškovas UAB „PIREKA“ prašo UAB „Arginta“ apeliacinį skundą... 30. Atsakovė Utenos rajono savivaldybės administracija nurodo sutinkanti su UAB... 31. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į apeliacinius skundus... 32. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 34. Teisėjų kolegija apeliacinę byla nagrinėja neperžengdama apeliacinių... 35. ... 36. Dėl ieškovo UAB „PIREKA“ apeliacinio skundo... 37. Teisėjų kolegijos vertinimu, teisingas ginčo dėl ieškovo pasiūlymo... 38. Teisėjų kolegijos nuomone, pirkimo sąlygos aiškiai numatė, kad atvežtinis... 39. Ieškovas apeliaciniame skunde įrodinėja, kad pirkimo sąlygų III dalies II... 40. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirkimo sąlygos taip pat aiškiai įtvirtino... 41. Teisėjų kolegijos nuomone, ieškovas apeliaciniame skunde nepagrįstai... 42. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas taip pat akcentavo, kad jo pasiūlymas... 43. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytu, sprendžia, kad naikinti pirmosios... 44. Dėl trečiojo asmens UAB „Arginta“ apeliacinio skundo... 45. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendimo ex... 46. Bylos duomenys patvirtina, kad trečiojo asmens vieno iš subrangovų... 47. Teisėjų kolegijos vertinimu, VPĮ nereglamentuoja situacijos, kai aplinkybė,... 48. Nagrinėjamu atveju svarbu tai, kad apkaltinamasis nuosprendis buvo priimtas ne... 49. Minėta, faktas apie apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimą paaiškėjo po... 50. Teisėjų kolegijos nuomone, subrangovo atsisakymas atitinka minėtą... 51. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010 m. gruodžio... 52. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytu, konstatuoja, kad pirmosios... 53. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 54. Tenkinus trečiojo asmens apeliacinį skundą, jam iš ieškovo, turinčio... 55. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 56. Panevėžio apygardos teismo 2010 m. spalio 15 d. sprendimą pakeisti,... 57. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 58. Priteisti trečiajam asmeniui UAB „Arginta“ iš ieškovo UAB „PIREKA“...