Byla 2A-2182/2013
Dėl viešojo pirkimo procedūrų

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „NEG Telšiai“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1202-513/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „NEG Telšiai“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarosioms akcinėms bendrovėms „VEISTAS“ ir „PLUNGĖS LAGŪNA“, dėl viešojo pirkimo procedūrų.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „NEG Telšiai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, kuriuo prašė panaikinti UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 2013 m. balandžio 17 d. sprendimą pripažinti ūkio subjektų grupės UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymą atitinkančiu kvalifikacinius ir konkurso dokumentų reikalavimus; panaikinti UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 2013 m. balandžio 17 d. sprendimą laimėtoju paskelbti UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“, veikiančius pagal jungtinės veiklos sutartį; panaikinti UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 2013 m. balandžio 17 d. sprendimą dėl UAB „NEG Telšiai“ pasiūlymo atmetimo; pripažinti UAB „VEISTA“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ pasiūlymą neatitinkančiu pirkimo sąlygų; pripažinti UAB „NEG Telšiai“ pasiūlymą atitinkančiu pirkimo sąlygas; įpareigoti UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ iš naujo įvertinti UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ bei UAB „NEG Telšiai“ pasiūlymus; priteisti iš atsakovo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje ir dublike nurodė, kad ieškovas UAB „NEG Telšiai“ pateikė pasiūlymą dalyvauti atsakovo atviro konkurso būdu vykdomame viešajame pirkime „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos statybos darbų, įrangos tiekimo, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros bei atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros valdymo, priežiūros ir komunalinių atliekų mechaninio - biologinio apdorojimo paslaugų pirkimas“. 2012 m. lapkričio 13 d. perkančioji organizacija informavo ieškovą, kad priėmė UAB „NEG Telšiai“ ir UAB „VEISTAS“ pasiūlymus, kadangi jie atitinka kvalifikacinius ir konkurso dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija taip pat nustatė pasiūlymų eilę – UAB „NEG Telšiai“ (87,94 balai), UAB „VEISTAS“ (84,62 balai). 2013 m. balandžio 9 d. perkančioji organizacija paprašė ieškovo pateikti papildomą informaciją apie kvalifikaciją. Vykdydamas perkančiosios organizacijos prašymą ieškovas pateikė viešojo pirkimo komisijai patikslinančius kvalifikacijos duomenis bei nurodė, kad pasiūlyme nurodytus subrangos darbus atliks UAB „Versina“. 2013 m. balandžio 17 d. perkančioji organizacija atmetė UAB „NEG Telšiai“ pasiūlymą, nes tiekėjas subrangovą UAB „VĖTRŪNA“ pakeitė į naują subrangovą UAB „Versina“. Teigia, kad perkančiosios organizacijos 2013 m. balandžio 17 d. sprendimas atmesti UAB „NEG Telšiai“ pasiūlymą yra nepagrįstas, nes duomenų apie subrangovą patikslinimas nelaikytinas pasiūlymo pakeitimu, o yra duomenų apie kvalifikaciją patikslinimas VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka. Atmesdama UAB „NEG Telšiai“ pasiūlymą perkančioji organizacija neatsižvelgė į tai, kad apie UAB „VĖTRŪNA“ restruktūrizavimą ieškovui tapo žinoma jau po pasiūlymų pateikimo, todėl tikslindamas kvalifikacinius duomenis tuo pačiu jis turėjo teisę patikslinti duomenis apie pasitelktus subrangovus, kurie laikytini kvalifikacijos duomenimis. Perkančioji organizacija taip pat neatsižvelgė į tai, jog UAB „NEG Telšiai“ tiek pasiūlymo pateikimo metu, tiek po kvalifikacinių duomenų patikslinimo atitiko kvalifikacijos reikalavimus, ką patvirtina Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. kovo 21 įsiteisėjęs sprendimas, kuriame konstatuota, kad UAB „NEG Telšiai“ kvalifikacija yra tinkama. Ieškovo manymu, perkančioji organizacija gavusi patikslintus kvalifikacinius duomenis turėjo patikrinti ar patikslinti duomenys atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus, tačiau to nepadarė. Taip pat, perkančioji organizacija neįvertino, kad UAB „NEG Telšiai“ patikslino kvalifikacijos duomenis pačiai perkančiai organizacijai prašant. Nurodo, kad VPĮ ir teismų praktikoje nėra numatyto draudimo keisti subrangovą, be to, pačios perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygose nėra draudimo pakeisti subrangovą kvalifikacijos tikslinimo procedūrų metu. Ieškovo teigimu, UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų, kadangi šio tiekėjo pasiūlymo 2.1.11 ir 2.1.9 punktai dėl oro valymo įrengtu vėdinimo ir dulkių surinkimo įrenginiu prieštarauja 2.1.1 punktui, kuriame nurodyta, kad vėdinimas bus natūralus. Be to, 2.1.1 punkte, kuriame numatyta, kad biofiltro vidus bus užpildomas keramzitu, prieštarauja pirkimo dokumentų III skyriaus, 2 skirsnyje, 5.3.3.1 punkte numatytam reikalavimui, kad turi būtų biomasės temperatūros kontrolė, taigi ir biofiltras turi būti užpildomas biomase. Esant tokiems UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ pasiūlymo prieštaravimams, perkančioji organizacija neturėjo teisės pripažinti jų pasiūlymo atitinkančiu kvalifikacijos reikalavimus. Ieškovo vertinimu, dėl UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ pasiūlymo 2.1.1, 2.1.9 ir 2.1.11 punktų atitikimo pirkimo sąlygoms būtinos specialiosios žinios, todėl tikslinga paskirti ekspertizę bei išreikalauti iš perkančiosios organizacijos UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ likusias pasiūlymo dalis ir leisti su jomis susipažinti ieškovui.

5Atsakovas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ atsiliepimu į ieškinį su ieškinio reikalavimais nesutiko. Atsakovas atsiliepime ir triplike nurodė, kad kadangi ieškovas pasiūlyme savo kvalifikaciją įrodinėjo išskirtinai tik subrangovo UAB „VĖTRŪNA“ pajėgumais, todėl galimybė pasinaudoti šio subrangovo pajėgumais viso sutarties vykdymo laikotarpiu perkančiajai organizacijai buvo ypač aktualus. Viešajam pirkimui užsitęsus ir kai kuriems ieškovo subrangovo kvalifikaciją ir galimybę atlikti darbus patvirtinantiems dokumentams nustojus galioti, atsakovo viešojo pirkimo komisija paprašė ieškovą įrodyti savo galimybes įvykdyti sutartį su pasirinktu subrangovu visą jos vykdymo laikotarpį. Ieškovas prašomų duomenų ir įrodymų nepateikė, tačiau informavo viešojo pirkimo komisiją, kad pakeitė subrangovą. Kadangi naujas ieškovo pasitelktas subrangovas nebuvo nurodytas ieškovo pateikto pasiūlymo subrangovų sąraše ir jo kvalifikacija ir pajėgumais visiškai nebuvo remiamasi teikiant ieškovo pasiūlymą konkursui, todėl viešojo pirkimo komisija atmetė ieškovo pasiūlymą motyvuodama tuo, jog subrangovo pakeitimas yra ne kvalifikacijos tikslinimas, o pasiūlymo esmės keitimas, ką draudžia daryti VPĮ 39 straipsnio 1 dalis. Priešingai, nei teigia ieškovas, jo pasiūlymas buvo atmestas ne dėl subrangos masto, o išimtinai dėl pakeisto subrangovo. Be to, ieškovui atsisakius pateikti perkančiosios organizacijos prašomus dokumentus, atsakovas taip pat turėjo pagrindą atmesti ieškovo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu. Trečiojo asmens UAV „VEISTAS“ pasiūlymas atitiko konkurso sąlygų kvalifikacinius reikalavimus. UAB „VEISTAS“ pasiūlyme nurodytas biofiltras atitiko konkurso sąlygų techninius reikalavimus, kadangi siūlomame biofiltre yra numatyta biomasės ir dujų temperatūros kontrolė, o pasiūlytas biofiltro užpildas (keramzitas) visiškai užtikrina pirkimo dokumentų III skyriaus 2 skirsnio 5.3.3.1 punkte numatytus techninių sąlygų reikalavimus, kuriuose nėra reikalaujama, kad siūlomas biofiltras būtų užpildytas vien biomase. Trečiojo asmens UAV „VEISTAS“ pasiūlytas įrenginys rankoviniu filtru filtruos orą, kuris bus surenkamas tik nuo įrenginių, sukeliančių dulkes, todėl tai nesudaro kliūčių užtikrinti atitinkamų patalpų natūralią ventiliaciją.

6Trečiasis asmuo UAB „VEISTAS“ atsiliepimu į ieškinį su ieškinio reikalavimais nesutiko. Trečiasis asmuo atsiliepime ir triplike nurodė, kad ieškovo teiginiai, jog UAB „VEISTAS“ techninio pasiūlymo 2.1.1, 2.1.9, 2.1.11 punktai neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų, be to pasiūlyme yra prieštaravimų tėra ieškovo subjektyvi nuomonė, kuri neparemta jokiais objektyviais faktiniais duomenimis. Tvirtindamas, kad UAB „VEISTAS“ pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų, ieškovas nenurodo kokiam konkurso sąlygų reikalavimui neva prieštarauja ar neatitinka UAB „VEISTAS“ pasiūlymas. Trečiojo asmens manymu, ieškovo veiksmai, kai pretenziją dėl UAB „VEISTAS“ pasiūlymo jis pateikė tik po to, kai buvo atmestas jo paties pasiūlymas, traktuotini kaip piktnaudžiavimas teise, siekiant konkurso sužlugdymo. Tai, kad ieškovas piktnaudžiauja teise patvirtina ir tai, jog jis jau antrą kartą, pakartotinai kreipėsi į teismą dėl to paties konkurso ir su tapačiais reikalavimais. Ieškovo subrangovo UAB „VERSINA“ kvalifikacija negalėjo būti įvertinta kaip atitinkanti konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, kadangi ši bendrovė nebuvo nurodyta pirminiame ieškovo pasiūlyme, pasiūlymo pateikimo metu neatitiko konkurso sąlygų 5.1.1 punkte nustatyto minimalaus kvalifikacijos reikalavimo. Be to, ieškovo UAB „NEG Telšiai“ pasiūlyme yra remiamasi UAB „VĖTRŪNA“ įvykdytų sutarčių sąrašu, tuo tarpu UAB „VERSINA“ neturi jokios patirties atliekant ypatingų statinių statybos darbus.

7Trečiasis asmuo UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ atsiliepimo į ieškinį ir dubliką nepateikė.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. liepos 9 d. sprendimu ieškinį atmetė.

10Teismas, remdamasis bylos medžiaga ir vadovaudamasis VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatomis, padarė išvadą, kad pirkimo stadijoje, kai tapo aiškūs tiekėjų pasiūlymai, subrangovo pakeitimas į kitą yra pasiūlymo keitimas, nes tiekėjų komandos sudėties ir jos pajėgumo vertinimas vertinant pasiūlymo ekonominį naudingumą yra vienas iš pagrindinių pirkimo reikalavimų, pasiūlyme nurodyto rangovo netikėtas pakeitimas žinant kito tiekėjo pasiūlymą pažeidžia lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, todėl atsakovas turėjo teisę atmesti ieškovo pasiūlymą, vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio 1 dalimi ir 3 straipsnio 1 dalimi.

11Teismas pažymėjo, kad ieškovui, kaip ir kiekvienai sąžiningai versle dalyvaujančiai įmonei, buvo arba turėjo būti žinoma apie tai, kad jo pasiūlyme nurodytas subrangovas jau viešojo pirkimo pradžioje ir pasiūlymų pateikimo metu neabejotinai turėjo rimtų finansinių sunkumų, nes jau 2013 m. vasario 15 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi pagal 2013 m. sausio 16 d. jos vadovo pateiktą pareiškimą ieškovo pasiūlyme nurodytam subrangovui UAB „VĖTRŪNA“ buvo iškelta restruktūrizavimo byla, tačiau ieškovas ne tik kad nurodė šią įmonę subrangovu, bet ir įrodinėjo savo kvalifikaciją iš esmės būtent tik šio subrangovo pajėgumais iki 2013 m. balandžio 12 d., todėl elgėsi neskaidriai, klaidindamas atsakovą ir kitus pirkime dalyvaujančius asmenis (CK 1.5 str., CPK 185 str.). Esant tokiai faktiniai situacijai, teismas sprendė, jog teisiškai nereikšmingi ieškovo argumentai apie neskaidrų pirkimą, laimėjusio pasiūlymo kainą, nepagrįstą pirkime dalyvaujančių tiekėjų skaičiaus sumažinimą, konkurencijos ribojimą ir neracionalų lėšų panaudojimą.

12Teismas atmetė ieškovo argumentą, kad laimėtojo techninis pasiūlymas dėl vėdinimo yra prieštaringas bei sprendė, jog faktas, kad vėdinimo ir dulkių surinkimo įrenginys, kurio našumas 30 000 m3/h, numatytas mechaninio rūšiavimo statinyje, nereiškia, jog jis reikalingas ir turėtų būti įrengtas šio statinio atliekų rūšiavimo ir atrūšiuotų atliekų zonoje, kuri atskirta nuo atliekų priėmimo zonos gelžbetonine sienine pertvara, todėl techniniame pasiūlyme prieštaravimų nėra, juolab, kad sistemos yra skirtingos, kiekvienoje zonoje ir prie įrengimų numatytos atskiros ventiliavimo sistemos; tai, kad pastatas turi būti paskirstytas į tris zonas, numatyta ir pirkimo dokumentuose, taip pat nurodyta, kad šalinamo oro valymas ir kvapo slopinimas turi būti sprendžiamas kompleksiškai su technologinio proceso schema, pastatų aptarnavimu ir pan. atsižvelgiant į STR 2.02.02:2004 XIV skirsnio reikalavimus, o detalus aprašymas apie ventiliaciją bus pateiktas užsakovui paruošus techninį projektą, ventiliacijos techniniai sprendimai bus parengti vadovaujantis pirkimo dokumentų ir Lietuvos teisės aktų reikalavimais. Tais pačiais argumentais teismas atmetė ieškovo argumentus, kad natūralus vėdinimas nesuteikia galimybės valyti orą nuo dulkių rankoviniuose valymo filtruose.

13Taip pat teismas atmetė ieškovo argumentą, kad laimėtojo pasiūlymas užpildyti biofiltrą keramzitu negalimas pagal pirkimo dokumentus, kadangi pirkimo dokumentų III skyriaus 5.3.3 punkte nenurodyta kaip ir kuo turi būti užpildyti biofiltrai, tik nurodytas minimalus biofiltro valymo efektyvumas – 75 proc. smulkiųjų dalelių ir kad užtikrintų komunalinių atliekų biologinio apdorojimo metu išsiskiriančių pašalinių kvapų ir dujų surinkimą su kondensato pašalinimu.

14Ieškovo prašymo išreikalauti UAB „VEISTAS“ pasiūlymo garantijas teismas netenkino, motyvuodamas tuo, kad prašomi išreikalauti dokumentus apie technologinių procesų schemą, vartojamo vandens kiekio garantiją ir kiti yra nesusiję su nagrinėjamu ginču, be to, ieškovas su tiekėjų pasiūlymais galėjo susipažinti iki 2012 m. liepos 10 d. vokų atplėšimo bei konkrečia trečiojo asmens pasiūlymo informacija disponavo jau ankstesnio teisminio proceso metu (VPĮ 6, 94 str., CPK 177 str. 1 d., 180- 181 str.).

15Taip pat teismas atmetė ieškovo prašymą skirti ekspertizę siekiant nustatyti, ar pasiūlymo 2.1.1, 2.1.9 ir 2.1.11 punktai atitinka konkurso sąlygas, nes tam nustatyti nereikalingos specialiosios žinios, be to, ieškovas nenurodė, kokios rūšies ekspertizė reikalinga ir kokiems faktams nustatyti, klausimas suformuluotas teisiškai nekorektiškai, nes ekspertai bylų nesprendžia (CPK 212 str.).

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

17Ieškovas UAB „NEG Telšiai“ apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 9 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį patenkinti visiškai, išreikalauti iš atsakovo UAB „VEISTA“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ pasiūlymo dalis ir leisti su jomis susipažinti ieškovui, nagrinėjamoje byloje paskirti ekspertizę.

18Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

191) Pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatas bei padarė klaidingą išvadą, kad duomenys apie subrangovą suprantami kaip pasiūlymas siaurąja prasme, nes remiantis teismų praktika tokie duomenys laikytini kvalifikaciją patvirtinančiais duomenimis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. liepos 29 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga Nr. A – 3, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 20011 m. birželio 27 d. civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012). Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nesiaiškino ar duomenys apie subrangovus laikytini kvalifikacijos duomenimis bei sumaišė sąvokas ‚pasiūlymas“ ir „kvalifikaciniai duomenys“;

202) Pirmosios instancijos teismo išvada, kad UAB „NEG Telšiai“ atliktas subrangovo pakeitimas laikytinas pasiūlymo pakeitimu iš esmės, prieštarauja Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-583/2011, kurioje buvo sprendžiama analogiška situacija, padarytoms išvadoms bei VPĮ 32 straipsnio 5 dalies nuostatoms;

213) Pirmosios instancijos teismas, pritardamas perkančiosios organizacijos sprendimui atmesti UAB „NEG Telšiai“ pasiūlymą, neatsižvelgė į tai, jog subrangos apimtis viešuosiuose pirkimuose neribojama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012);

224) Pirmosios instancijos teismas neįvertino pirkimo procedūrų užsitęsimo priežasčių bei neatsižvelgė į tai, jog gavęs prašymą dėl papildomų duomenų ir įrodančių dokumentų pateikimo, ieškovas ėmėsi visų įmanomų priemonių tinkamam busimos pirkimo sutarties įvykdymui;

235) Pirmosios instancijos teismas nenustatė esminės ir būtinos sąlygos tam, kad ieškovo pasiūlymas būtų atmestas VPĮ 39 straipsnio 1 dalies pagrindu, t. y. nenurodė dėl kokių priežasčių ieškovo pasiūlymas iki kvalifikacijos duomenų patikslinimo neatitiko pirkimo sąlygų;

246) Pirmosios instancijos teismas neanalizavo VPĮ 39 straipsnio 1 dalies taikymui būtinų sąlygų, t. y. ar UAB „NEG Telšiai“ pasiūlymo pateikimo metu ir po kvalifikacinių duomenų patikslinimo atitiko kvalifikacinius reikalavimus;

257) Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad perkančioji organizacija, nesilaikiusi Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintų kvalifikacijos rekomendacijų 23 punkto nuostatų ir atsisakiusi pirkimo sąlygose įtvirtinti draudimą keisti subrangovus, sukėlė tiekėjams teisėtus lūkesčius, kad subrangovai galės būti keičiami;

268) Pirmosios instancijos teismas taip pat neatsižvelgė į tai, kad perkančioji organizacija, atmesdama ieškovo pasiūlymą, pažeidė viešųjų pirkimų tikslą užtikrinti racionalų lėšų panaudojimą, nes ieškovo pasiūlyta kaina buvo mažiausia;

279) Pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ pasiūlymo tūrinį bei pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygoms. Apelianto manymu, teismas rėmėsi pirkimo dokumentų III skyriaus 5.3.3.1 punktu siaurąja prasme ir visiškai neatsižvelgė į tai, jog tame pačiame punkte nurodyta, kad biofiltre turi būti biomasės temperatūros kontrolė;

2810) Pirmosios instancijos teismo argumentas, kad nustatant UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ pasiūlymo atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams nereikalingos specialios žinios, yra nepagrįstas, nes vien iš teismo tam tikrų argumentų aiškinant technologinius procesus, matyti, jog teismas neturi specialių žinių dėl tam tikrų specifinių pirkimo sąlygų, teismas aiškindamas pirkimo sąlygų techninę specifikaciją, daro esmines klaidas, kas lemia priimto sprendimo neteisėtumą;

2911) Teismas nepagrįstai atmetė ieškovo prašymą dėl papildomų dokumentų išreikalavimo, nes nagrinėjama byla tiesiogiai susijusi su UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygoms ginčijimu. Atmesdamas šį prašymą teismas neatsižvelgė į tai, kad iki šiol ieškovas buvo supažindintas tik su maža trečiojo asmens pasiūlymo dalimi, o esminiai pasiūlymo trūkumai ir neatitikimai yra kituose trečiojo asmens pasiūlymo dalyse, su kuriomis ieškovas nėra susipažinęs.

30Atsakovas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ atsiliepimu nesutiko su apeliaciniu skundu, prašė Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 9 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš apelianto atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

31Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

321) Apelianto teisiniai argumentai, kad bet kokios informacijos apie subrangovus pateikimas yra aiškus ir neabejotinas informacijos apie tiekėjo kvalifikaciją tikslinimas, yra neteisingi, nes jiems pagrįsti apeliantas remiasi teismų praktika civilinėse bylose, kurių aplinkybės neatitinka nagrinėjamo ginčo;

332) Pirmosios instancijos teismas teisingai vertino ieškovo duomenų apie jo kvalifikaciją tikslinimą, atsižvelgdamas į tai, jog apeliantui buvo pasiūlyta pateikti įrodymus, pagrindžiančius subrangovo UAB „VĖTRŪNA“ pajėgumus pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu, bei į tai, kad ieškovas savo kvalifikaciją statybos montavimo darbų apimtyje įrodinėjo išskirtinai pasiremdamas tik subrangovo UAB „VĖTRŪNA“ pajėgumais,

343) Atsakovas teisėtai ir pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 4 punktu, nes atsakydamas į atsakovo prašymą patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, ieškovas pakeitė savo pasiūlymo esmę – savo atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams grindė subrangovo UAB „Versina“ turimais pajėgumais ir kvalifikacija, nors pastaroji bendrovė nebuvo nurodyta konkursui pateikto pasiūlymo subrangovo sąraše ir jos kvalifikacija ir pajėgumais visiškai nebuvo remiamasi teikiant ieškovo pasiūlymą konkursui;

354) Apelianto argumentas, kad atsakovas, atmetęs tiekėjo pasiūlymą, apribojo subrangos apimtis, yra nepagrįstas, nes UAB „NEG Telšiai“ pasiūlymas buvo atmestas ne dėl subrangos masto, bet išimtinai dėl to, jog ieškovas nurodė naują subrangovą, kurio pajėgumais ir kvalifikacija buvo įrodinėjamas apelianto atitikimas konkurso sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams;

365) Apelianto teiginiai, kad jo pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentus jų pateikimo dienai ir tai patvirtina Klaipėdos apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-848-622/2013, yra nepagrįsti, kadangi apeliantui nepateikus perkančiosios organizacijos paprašytų dokumentų ir įrodymų, atsakovas nebegalėjo įvertinti ieškovo pasiūlymo atitikimo pirkimo dokumentams, o pastarajam pakeitus pasiūlymo esmę, t. y. vieną subrangovą pakeitus kitu, tokio įvertinimo poreikis prarado prasmę;

376) Atsakovas pažymi, jog ieškovas argumentus dėl VPT rekomendacijų nesilaikymo ir teisėtų lūkesčių sukėlimo pateikė tik apeliaciniame skunde, nei ieškinyje, nei dublike ieškovas tokiais argumentais nesivadovavo;

387) Apelianto motyvas, kad tas faktas, jog pirkimo dokumentuose nėra aiškiai ir nedviprasmiškai nurodytas draudimas keisti subrangovus suteikia teisėtus lūkesčius tiekėjui, yra taip pat nepagrįstas, nes pirkimo dokumentuose perkančioji organizacija paprašė atskleisti subrangovus, o ta informacija apie juos yra laikoma sudėtine pasiūlymo dalimi;

398) Apelianto argumentai, kad perkančioji organizacija, numatydama galimybę viešojo pirkimo sutartyje keisti subrangovus, taip pat sukėlė teisėtus lūkesčius ieškovui, atmestini, nes atsakovas viešojo pirkimo dokumentuose numatė galimybę viešojo pirkimo sutartyje pakeisti subrangovą tik jau pasirašius viešojo pirkimo sutartį, bei esant tam tikroms aplinkybėms, abipusiu sandorio šalių susitarimu ir laikantis įstatyme ir sutartyje nustatytų procedūrų;

409) Pirmosios instancijos išvada dėl ekspertizės neskyrimo yra teisinga, nes vertindamas tiekėjų pasiūlymus atsakovas samdė konsultantus, kurie profesionaliai pateikė pasiūlymų vertinimą ir jų atitikimą pirkimo dokumentams, tiek technine, tiek bendrąja prasme.

41Trečiasis asmuo UAB „VEISTAS“ atsiliepimu nesutiko su apeliaciniu skundu, prašė atmesti ieškovo UAB „NEG Telšiai“ apeliacinį skundą ir netenkinti apeliaciniame skunde pateiktus prašymus skirti ekspertizę ir išreikalauti trečiųjų asmenų pasiūlymo konkursui dalis, Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 9 d. sprendimą palikti nepakeistą, skirti apeliantui UAB „NEG Telšiai“ baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis – veikimą prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą.

42Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

431) Apelianto argumentai, kad jis įgijo teisę, atsakant į atsakovo 2013 m. balandžio 9 d. raštą, nurodyti naują, pasiūlyme nenurodytą subrangovą UAB „Versina“, o ne patikslinti informaciją apie pasiūlyme nurodytą subrangovą, yra nepagrįsti;

442) Ieškovo pasiūlymas konkursui, kuriame yra remiamasi subrangovo UAB „VĖTRŪNA“ kvalifikacija ir pajėgumais, pastarajai iškėlus restruktūrizavimo bylą, tapo neatitinkančiu konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 4.2, 4.2.2 ir 4.4 punktų reikalavimų, o nurodydamas naują, pasiūlyme konkursui nenurodytą subrangovą, ieškovas pakeitė savo pasiūlymo esmę, tai yra konkurso sąlygas neatitinkantis pasiūlymas po pasiūlymo pateikimo dienos padarytų pasikeitimų pasekmėje tapo galimai atitinkančiu, kas prieštarauja VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintiems skaidrumo ir lygiateisiškumo principams, VPĮ 29 straipsnio 4 daliai ir 39 straipsnio 1 daliai;

453) Ieškovas, neinformuodamas atsakovą apie tai, kad negali naudotis deklaruoto subrangovo UAB „VĖTRŪNA“ pajėgumais, bei bandydamas pakeisti netinkamą subrangovą nauju pasiūlyme nenurodytu subrangovu, elgėsi akivaizdžiai nesąžiningai, o paduodamas nepagrįstą ieškinį – dar ir piktnaudžiauja teise ir siekia sužlugdyti teisėtai vykdomą konkursą;

464) Apelianto argumentai dėl UAB „VEISTAS“ pasiūlymo neatitikimo konkurso pirkimo sąlygų reikalavimams, teisiškai nepagrįsti, paremti vien subjektyvia ieškovo nuomone, todėl nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą sprendimą;

475) Ieškovo teiginiai, jog perkančioji organizacija ir pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino konkurso sąlygas, taip pat nepagrįsti, nes nepateikti įrodymai, kad atsakovo viešojo pirkimo komisijos nariai ir specialistai būtų nekompetentingi ar šališki, dėl ko atsirastų pagrindas abejoti jų padarytomis išvadomis;

486) Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovo prašymus dėl ekspertizės skyrimo ir papildomų dokumentų išreikalavimo, kadangi pirkimo sąlygų faktinis ir teisinis aiškinimas yra išimtinė bylą nagrinėjančio teismo kompetencija, o prašymas dėl papildomų dokumentų išreikalavimo grindžiamas tais pačiais argumentais, kuriais buvo grindžiami analogiški ieškovo prašymai išnagrinėtoje Klaipėdos apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-873-460/2013, kurie keturiomis įsiteisėtomis nutartimis buvo atmesti.

49Trečiasis asmuo UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

50IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

51Apeliacinis skundas atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 9 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

52Dėl bylos nagrinėjimo ribų

53Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

54Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „NEG Telšiai“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 9 d. sprendimo, sprendžia, kad pagrindų, nurodytų CPK 329 ir 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

55Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą, papildomų įrodymų išreikalavimo ir ekspertizės skyrimo

56Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 314 straipsnio nuostatos numato, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Teismas priima į byla nagrinėti tik tuos įrodymus, kurie patvirtina ar paneigia turinčias reikšmės bylai aplinkybes (CPK 180 str.).

57Apeliaciniu skundu apeliantas prašė išreikalauti iš UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ pasiūlymo dalis: UAB „VEISTAS“ vartojamos elektros energijos kiekio garantiją, vartojamo kuro kiekio garantiją, minimalaus įrenginius aptarnaujančių darbuotojų skaičiaus garantiją, vartojamo vandens kiekio garantiją, įrenginių techninio aptarnavimo kainos garantiją, technologinio proceso garantiją, finansinio pasiūlymo 4 dalies 1 lentelę „Mišrių komunalinių atliekų sutvarkymo paslaugos kainos detalizavimas“, pasiūlymo technologinių procesų schemą. Nurodė, kad yra susipažinęs tik su dalimi trečiojo asmens UAB „VEISTAS“ pasiūlymo, tačiau esminiai trūkumai ir neatitikimai pirkimo dokumentams turėtų būti prašomose išreikalauti UAB „VEISTAS“ pasiūlymo dalyse, kurias būtina išreikalauti. Apeliacinės instancijos teismas su apelianto nurodytais dokumentų išreikalavimo argumentais nesutinka.

58Kaip matyti iš atsakovo pirkimo dokumentų, reikalaujamose garantijose iš esmės turėjo būti nurodyti patvirtinimai laikytis tam tikrų sąlygų perkančiosios organizacijos nustatytą laikotarpį. Jokių duomenų apie siūlomų įrenginių techninius dalykus šiuose dokumentuose nurodoma nebuvo. Apeliantas prašydamas išreikalauti UAB „VEISTAS“ garantijas nenurodė kokią reikšmę šiuose dokumentuose nurodyti duomenys turi jo įrodinėjamoms aplinkybėms. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į šios bylos faktines aplinkybes sprendžia, kad vieno iš tiekėjų – UAB „VEISTAS“ garantijų išreikalavimas neturės reikšmės šioje byloje įrodinėtinų aplinkybių, susijusių su UAB „VEISTAS“ pasiūlymo atitikimu pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams. Prašomi išreikalauti kiti dokumentai - kainos detalizavimas ir pasiūlymo technologinių procesų schema - taip pat neturės esminės reikšmės nagrinėjamam ginčui. Todėl teisėjų kolegijos vertinimu, visi įrodymai, reikšmingi sprendžiant ginčą dėl trečiojo asmens UAB „VEISTAS“ pasiūlymo pagrįstumo įvertinimo, byloje yra, o kita šio tiekėjo pasiūlymą sudaranti dalis pirmosios instancijos teismo sprendimo įvertinimui, o tuo pačiu ir bylos išsprendimui, įrodomosios vertės neturi.

59Ieškovas apeliaciniu skundu taip pat prašė paskirti ekspertizę ir jai pavesti atsakyti į klausimą ar UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ pasiūlymo 2.1., 2.1.9 ir 2.1.11 punktai atitinka 2012 m. gegužės 29 d. paskelbto atviro konkurso „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos statybos darbų, įrangos tiekimo, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros bei atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros valdymo, priežiūros ir komunalinių atliekų mechaninio - biologinio apdorojimo paslaugų pirkimas“ sąlygas. Prašymą dėl ekspertizės skyrimo apeliantas motyvavo tuo, kad teismas neturi specialiųjų žinių dėl tam tikrų specifinių pirkimo sąlygų, aiškindamas pirkimo sąlygų techninę specifikaciją teismas padarė esminių klaidų, todėl ekspertizės skyrimas būtinas siekiant atsakyti grynai į techninio lygmens klausimus.

60Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CPK 212 straipsnio 1 dalį pagrindas skirti ekspertizę yra poreikis išsiaiškinti tam tikrus bylai reikšmingus klausimus į kuriuos negali būti atsakyta be specialiųjų mokslo žinių. Nagrinėjamu atveju, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime, tam, kad nustatyti ar UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ pasiūlymo 2.1., 2.1.9 ir 2.1.11 punktai atitinka atviro konkurso sąlygų reikalavimus specialiosios žinios nereikalingos, kadangi tai turi išspręsti byloje teismas pagal bylos medžiagą. Pažymėtina, kad apeliantas negalėjo nurodyti prašomos skirti ekspertizės rūšies. Bylos duomenys patvirtina, kad perkančioji organizacija, t. y. atsakovas, viešajame pirkime naudojosi konsultantų (specialistų) pagalba ir jų išvados nėra paneigtos. Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje dalyvaujančių asmenų procesiniuose dokumentuose išdėstytų argumentų, rašytiniuose įrodymuose užfiksuotų duomenų ir kitų byloje surinktų įrodymų bei nustatytų aplinkybių pakanka įvertinti UAB „VEISTA“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ pasiūlymo atitikimą konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Todėl esant tokioms aplinkybėms apelianto prašymas dėl ekspertizės skyrimo taip pat netenkintinas (CPK 176, 185, 212 str.)

612013 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gautas apelianto UAB „NEG Telšiai“ prašymas dėl rašytinių įrodymų išreikalavimo ir viešojo pirkimo sutarties pripažinimo niekine ir negaliojančia, kuriuo prašoma išreikalauti iš atsakovo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ tarp UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ ir ūkio subjektų grupės UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ 2013 m. liepos 12 d. sudarytą viešojo pirkimo sutartį ir įrodymus apie sutarties vykdymo eigą, patenkinus ieškovo UAB „NEG Telšiai“ apeliacinio skundo reikalavimus, ex officio pripažinti niekine ir negaliojančia UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ ir ūkio subjektų grupės UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ 2013 m. liepos 12 d. sudarytą viešojo pirkimo sutartį. Kartu su prašymu pateikta UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ viešojo pirkimo procedūrų ataskaita, iš kurios matyti, jog 2013 m. liepos 12 d. pirkimo sutartis buvo sudaryta su tiekėju ūkio subjektų grupę UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“.

62Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamoje byloje laikinosios apsaugos priemonės – draudimas sudaryti pirkimo sutartį su konkursą laimėjusiu tiekėju – buvo panaikintos Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 4 d. nutartimi. Tolimesnio bylos nagrinėjimo metu laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos nebuvo. Esant tokioms aplinkybėms spręsti, jog perkančioji organizacija sudarydama pirkimo sutartį pažeidė viešojo pirkimo procedūras nėra pagrindo.

63Teisėjų kolegijos vertinimu, viešojo pirkimo procedūrų ataskaitoje yra pakankamai duomenų apie viešojo pirkimo eigą, todėl viešojo pirkimo procedūrų ataskaita priimtina į bylą, o apelianto prašymas dėl UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ ir ūkio subjektų grupės UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ 2013 m. liepos 12 d. viešojo pirkimo sutarties išreikalavimo atmestinas. Teisėjų kolegija pažymi, kad duomenys apie sudarytą nurodytą pirkimo sutartį yra vieši.

64Dėl faktinių bylos aplinkybių

65Bylos medžiaga patvirtina, kad uždarosios akcinės bendrovės „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ sudaryta viešojo pirkimo komisija Centrinės pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis vykdė atvirą konkursą „Telšių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos statybos darbų, įrangos tiekimo, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros bei atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros valdymo, priežiūros ir komunalinių atliekų mechaninio - biologinio apdorojimo paslaugų pirkimas“, kuris centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje buvo paskelbtas 2012 m. gegužės 29 d., pirkimo Nr. 122453, pirkimo objektas - atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių projektavimas ir statyba, biologinio apdorojimo įrenginių projektavimas ir statyba, projekto vykdymo priežiūra, viešinimo stendų įrengimas bei atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros valdymo, priežiūros ir komunalinių atliekų mechaninio–biologinio apdorojimo paslaugos; pagrindinė darbų atlikimo vieta – Telšių regioninis sąvartynas Jėrubaičiuose, numatoma vertė – 28 897 029 Lt, projektas yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas iš ES 2007–2013 m. Sanglaudos fondo ir atsakovo lėšų, sutarties trukmė 10 metų nuo sutarties sudarymo ir ji negali būti pratęsta, sutarties sudarymo kriterijumi atsakovas nurodė ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pagal priėmimo mokestį, pasiūlymo kainą, efektyvumą ir paslaugų kokybę. Pasiūlymus dalyvauti konkurse pateikė du teikėjai – ūkio subjektų grupė, susidedanti iš UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ bei UAB „NEG Telšiai“. Atsakovo viešojo pirkimo komisija 2012 m. lapkričio 13 d. informavo tiekėjus, jog pateikti pasiūlymai įvertinti, priimtas sprendimas priimti UAB „NEG Telšiai“ ir UAB „VEISTAS“ pasiūlymus kaip atitinkančius kvalifikacinius ir konkurso dokumentų reikalavimus, sudaryta pasiūlymų eilė ir laimėtoju paskelbtas tiekėjas UAB „NEG Telšiai“. 2012 m. gruodžio 27 d. UAB „VEISTAS“ pateikė pretenziją dėl atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimo sudaryti pirkimo sutartį su UAB „NEG Telšiai“. Išnagrinėjusi UAB „VEISTAS“ pretenziją atsakovo viešojo pirkimo komisija 2012 m. gruodžio 3 d. nusprendė iš dalies tenkinti pretenziją, tiekėjo UAB „NEG Telšiai“ pasiūlymą vertinti iš naujo. Nesutikdamas su viešojo pirkimo komisijos sprendimais dėl UAB „NEG Telšiai“ paskelbimo laimėjusiu konkursą ir UAB „VEISTAS“ pretenzijos dalies atmetimo tiekėjas UAB „VEISTAS“ inicijavo teisminį ginčą, kurį išnagrinėjus 2013 m. kovo 21 d. Klaipėdos apygardos teismo sprendimu buvo pripažinta, kad atsakovo viešojo pirkimo komisija, siekdama įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslus, turėjo teisę persvarstyti savo sprendimą dėl tiekėjų atitikties konkurso dokumentuose keliamiems reikalavimams, pasiūlymų eilės sudarymo ir naujo laimėtojo nustatymo, ir iš UAB „NEG Telšiai“ išsireikalauti papildomų duomenų, kurie patikslintų ir paaiškintų jo pasiūlyme nurodytą informaciją, taip pat kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. 2013 m. balandžio 9 d. raštu atsakovo viešojo pirkimo komisija, atsižvelgdama į tiekėjo UAB „VEISTAS“ pretenzijoje nurodytas naujai paaiškėjusias aplinkybes, įpareigojo UAB „NEG Telšiai“ pateikti CVP IS priemonėmis iki 2013 m. balandžio 12 d. 15.00 val. įrodymus, kad UAB „VĖTRŪNA“ pajėgumai jai bus prieinami visą sutarties vykdymo laikotarpį, t. y. pateikti UAB „VĖTRŪNA“ kvalifikacijos atestatą suteikiantį teisę statyti gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus, tame tarpe ir gamybos paskirties statinius; dokumentą patvirtinantį, kad V. B. yra UAB „VĖTRŪNA“ darbuotojas; UAB „VĖTRŪNA“ atestatą įrodantį, kad turi įdiegtą kokybės valdymo ir aplinkos saugos valdybos sistemas LST EN 9001, ISO 14001. 2013 m. balandžio 11 d. UAB „NEG Telšiai“ kreipėsi į atsakovo viešojo pirkimo komisiją su prašymu nukelti papildomos informacijos pateikimui skirtą terminą iki 2013 m. gegužės 1 d. Prašymą motyvavo tuo, kad administracinės procedūros prašomų pateikti kvalifikacijos atestatų išrašų gavimas trunka mažiausiai 14 d. 2013 m. balandžio 12 d. pranešimu atsakovo viešojo pirkimo komisija informavo ieškovą, kad dokumentų pateikimo termino nukelti negali, nes pirkimo procedūros užtrūko per ilgai, prašoma pateikti dokumentų kopijas, kurių pateikimui nereikalingas prašomas terminas. 2013 m. balandžio 12 d. ieškovas UAB „NEG Telšiai“ informavo atsakovo viešojo pirkimo komisiją, kad UAB „VĖTRŪNA“ šiuo metu restruktūrizuojama, todėl subrangovas UAB „VĖTRŪNA“ keičiamas į subrangovą UAB „Versina“, kuris atitinka visus pirkimo sąlygose keliamus reikalavimus subrangovui bei yra pajėgus įvykdyti visus darbus, kuriuos galėtų atlikti ir UAB „VĖTRŪNA“. 2013 m. balandžio 17 d. atsakovo viešojo pirkimo komisija informavo ieškovą, kad vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatomis atmestinas UAB „NEG Telšiai“ pasiūlymas, kadangi pakeisdamas subrangovą po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos šis tiekėjas pažeidė VPĮ 39 straipsnio 1 dalies ir konkurso sąlygų 10.2 punkto nuostatas; laimėtoju skelbiama ūkio subjektų grupė UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį. 2013 m. balandžio 24 d. ieškovas UAB „NEG Telšiai“ pateikė pretenziją dėl atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimo paskelbti konkurso laimėtoju ūkio subjektų grupę UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ ir sudaryti su ją pirkimo sutartį, kuria prašė panaikinti 2013 m. balandžio 17 d. viešojo pirkimo komisijos sprendimą pripažinti ūkio subjektų grupės UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymą atitinkančiu kvalifikacinius ir konkurso dokumentų reikalavimus; panaikinti viešojo pirkimo komisijos 2013 m. balandžio 17 d. sprendimą laimėtoju paskelbti UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“, veikiančius pagal jungtinės veiklos sutartį; panaikinti viešojo pirkimo komisijos 2013 m. balandžio 17 d. sprendimą dėl UAB „NEG Telšiai“ pasiūlymo atmetimo; iš naujo įvertinti UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ pasiūlymą; pripažinti UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ pasiūlymą neatitinkančiu pirkimo sąlygų ir pasiūlymą atmesti; tiekėjo UAB „NEG Telšiai“ pasiūlymą pripažinti atitinkančiu pirkimo sąlygas. 2013 m. balandžio 29 d. atsakovo viešojo pirkimo komisija informavo ieškovą, kad išnagrinėjusi 2013 m. balandžio 24 d. pretenziją priėmė sprendimą atnaujinti pirkimo procedūrą ir atmesti pretenziją. 2013 m. gegužės 9 d. ieškovas kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu dėl viešojo pirkimo procedūrų.

66Byloje nagrinėjamas ginčas dėl viešojo pirkimo teisinių santykių. Nagrinėjamu atveju byloje sprendžiamas klausimas dėl ieškovo UAB „NEG Telšiai“, kurio pasiūlymas buvo atmestas, ir trečiųjų asmenų UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“, kurių pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu konkursą, atitikties konkurso sąlygų reikalavimams ir perkančiosios organizacijos veiksmų šiuo aspektu teisėtumo ir pagrįstumo.

67Dėl viešųjų pirkimų

68Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos teisės objektas, todėl, be nacionalinės teisės aktų, jis reguliuojamas ir Europos Bendrijos teisės aktais – direktyvomis. Tačiau Bendrijos teisė nereguliuoja visų viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo aspektų, kai kuriuos palikdama nacionalinei teisei. Viešųjų pirkimų teisinius santykius nacionaliniu lygmeniu reguliuoja bendrieji ir specialieji teisės aktai. Bendrieji teisės aktai – CK ir CPK, specialieji teisės aktai – VPĮ bei kiti viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Remiantis VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą, yra nurodęs, kad Viešųjų pirkimų įstatymu siekiama skatinti kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones, atsižvelgiant į Nacionalinės kovos su korupcija programos tikslus ir uždavinius. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008). Europos Bendrijų Teisingumo Teismas viešojo pirkimo procedūrų koordinavimo Bendrijos lygiu procese išskiria ne tik laisvo prekių, paslaugų judėjimo bei įsisteigimo laisvės apsaugą, bet ir tiekėjų ekonominių interesų apsaugą bei šių tiekėjų tarpusavio konkurencijos skatinimą (Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2000 m. spalio 5 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją, C-16/98, Rink. 2000, p. I-8315).

69Dėl UAB „NEG Telšiai“ pateikto pasiūlymo atitikimo konkurso dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams

70Apeliaciniu skundu ieškovas nesutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad atsakovo viešojo pirkimo komisija turėjo teisę atmesti ieškovo pasiūlymą VPĮ 3 straipsnio 1 dalies bei 39 straipsnio 1 dalies pagrindu. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino, kad duomenų apie subrangovą pakeitimas laikytinas esminiu sutarties pakeitimu, todėl negalėjo būti padarytas po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Anot apelianto, duomenys apie subrangovus yra ne pasiūlymas siaurąja prasme, o duomenys apie jo kvalifikaciją, todėl tiekėjas turėjo teisę tuos duomenis patikslinti pakeičiant subrangovą.

71VPĮ 2 straipsnio 32 dalyje nustatyta, kad viešasis pirkimas, tai perkančiosios organizacijos atliekamas ir šiuo įstatymu reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, kurio tikslas – sudaryti viešojo pirkimo – pardavimo sutartį. VPĮ 3 straipsnio 1 dalis nustato, jog perkančioji organizacija užtikrina, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Perkančiosios organizacijos nuoseklus laikymasis viešųjų pirkimų teisės normų ir savo paskelbto viešojo pirkimo dokumentų sąlygų yra skaidrumo ir lygiateisiškumo principų (VPĮ 3 str.) turinio vienas iš elementų.

72Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Europos Teisingumo Teismo jurisprudenciją lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principai bendrąja prasme reiškia perkančiųjų organizacijų pareigą tapačias situacijas vertinti vienodai ir nevertinti vienodai skirtingų situacijų, jeigu toks vertinimas negali būti objektyviai pagrįstas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2009, 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009; Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 2004 m. gruodžio 14 d. sprendimas A. A., C-434/02, Rink. 2004, p. 11825). Tuo tarpu skaidrumo principas pažeidžiamas tuomet, kai perkančioji organizacija nesilaiko savo paskelbtų konkurso sąlygų ar imperatyviųjų viešųjų pirkimų teisės normų bei nesilaiko iš anksto žinomų taisyklių, nors ir tiesiogiai nesusijusių su viešaisiais pirkimais; be to, laikantis skaidrumo principo, turi būti užtikrintas aiškus ir suprantamas konkurso sąlygų išdėstymas, jų paskelbimas ir taikymas bei vienodas požiūris į konkurso dalyvius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2010, 2009 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-83/2009, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio mėn. 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1037/2011).

73Kasacinis teismas yra pasisakęs dėl tiekėjo kvalifikacijos reikšmės, pažymėdamas, kad tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. Perkančioji organizacija turi patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas. Kvalifikacijos patikrinimo klausimai yra reglamentuojami VPĮ 32 straipsnyje, o jo 5 dalyje nustatyta kvalifikaciją pagrindžiančių duomenų trūkumų ištaisymo tvarka. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti tiekėjo šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą (VPĮ 32 straipsnio 5 dalis). Duomenys apie kvalifikaciją kvalifikuojami neišsamiais ar netiksliais, kai tiekėjas pateikia atitinkamą kvalifikaciją iš dalies pagrindžiančius duomenis arba šie turi trūkumų. VPĮ 32 straipsnio 6 dalyje nustatyta perkančiosios organizacijos pareiga atmesti tiekėjo pasiūlymą, kai jis paprašytas nepatikslina duomenų apie kvalifikaciją, tai yra įtvirtinta tiekėjo kvalifikacijos neatitikties prezumpcija. Tiekėjo pasiūlymas pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punktą turi būti atmetamas dėl to, kad tiekėjo kvalifikacija neatitinka minimalių reikalavimų, arba dėl to, jog, perkančiajai organizacijai paprašius patikslinti netikslius ir neišsamius duomenis, jis dėl įvairiausių priežasčių to nepadaro. Tai sudaro pagrindą perkančiajai organizacijai pripažinti tokį tiekėją neturinčiu reikalaujamos kvalifikacijos (kai nepatikslinami duomenys apie kvalifikaciją), ar jo kvalifikacijos neatitiktį (kai pateikti ar patikslinti duomenys aiškiai rodo kvalifikacijos nepakankamumą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011). Minimalius kvalifikacijos reikalavimus tiekėjai turi atitikti pasiūlymų pateikimo momentu, todėl tai, kad pasibaigus pasiūlymų ar paraiškų pateikimo terminui tiekėjas įgyja reikiamą minimalią kvalifikaciją pateikdamas perkančiajai organizacijai tai įrodančius dokumentus, pripažįstama neatitiktimi perkančiosios organizacijos keliamiems tiekėjų kvalifikacijos reikalavimams (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės mėn. 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-937/2011). Jeigu tiekėjų pateikti ir perkančiosios organizacijos vertintini dokumentai visiškai pagrindžia tiekėjo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo toliau vertinti tokį tiekėjo pasiūlymą ir lyginti jį su kitais pasiūlymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos mėn. 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2011).

74Subtiekėjai (subrangovai) yra ūkio subjektai, kurie nelaikytini tiekėjais VPĮ 2 straipsnio 29 dalies prasme, tačiau šiems taikomi tam tikri reikalavimai tiekėjams: jiems keliami tiekėjų kvalifikacijos ar kokybinės atrankos reikalavimai (pvz., neteistumas, socialinės įmonės statusas) bei tikrinama atitiktis jiems. Be to, tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi išviešinti savo subtiekėjus (subrangovus) (VPĮ 24 str. 3 d.), jis gali būti paprašytas nurodyti subtiekimo dalį viešojo pirkimo sutarties vykdyme (VPĮ 36 str. 1 d. 10 p.), subtiekėjo (subrangovo) pakeitimas po viešojo pirkimo (koncesijos) sutarties sudarymo, nors tai joje buvo numatyta, gali būti pripažintas esminiu sutarties sąlygų pakeitimu (Teisingumo Teismo 2010 m. balandžio 13 d. Sprendimas Wall, C-91/08. Rink. 2010, p. I-2815). Tam tikrų reikalavimų tiekėjams taikymas subtiekėjui (ne tiekėjui) pagrįstas siekiu, kad tiekėjas, viešojo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkdamas trečiuosius asmenis, taip nevengtų laikytis reikalavimų, įtvirtintų pirkimo sąlygose (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Lyderio grupė“ v. Raseinių socialinių paslaugų centras, bylos Nr. 2A-1509/2011), juolab kad subrangos apimtį viešuosiuose pirkimuose draudžiama riboti. Be to, tokiu subtiekėjų tikrinimu siekiama įsitikinti ir subrangos teisėtumu.

75Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, susijusias su UAB „NEG Telšiai“ pasiūlymo vertinimu, tinkamai išaiškino ir pritaikė aukščiau nurodytas ir kitas civilinio proceso taisykles bei materialinės teisės normas dėl šio ieškinio reikalavimo.

76Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „NEG Telšiai“ pateiktame pasiūlyme nurodė, kad ketina didesnę dalį (98 procentus) sutartyje numatytų darbų vykdyti subrangos pagrindais bei pateikė informaciją apie subrangovus. Kvalifikacijos vertinimo metu atsakovui prašant pateikti dokumentus įrodančius, kad subrangovo UAB „VĖTRŪNA“ pajėgumai tiekėjui bus prieinami visą sutarties vykdymo laikotarpį, ieškovas prašomų dokumentų nepateikė, tačiau pakeitė subrangovą ir pateikė naujo subrangovo pajėgumų prieinamumą sutarties vykdymo laikotarpiu patvirtinančius įrodymus. Ieškovui nepatikslinus prašomų duomenų, perkančioji organizacija atmetė UAB „NEG Telšiai“ pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu kaip neatitinkantį kvalifikacijos reikalavimų, nustatytų pirkimo dokumentuose.

77Kaip matyti iš konkurso sąlygų I skyriaus 5.1.1 punkto jame nurodyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams – tiekėjas/jungtinės veiklos dalyvis (visi jungtinės veiklos partneriai bendrai) privalo turėti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio statybos darbus arba jungtinės veiklos sutartyje jam priskirtą tokių darbų dalį. VPĮ 2 straipsnio 21 dalyje nustatyta, kad pirkimo dokumentai, tai perkančiosios organizacijos skelbiami ar pateikiami tiekėjams dokumentai, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai). Konkurso sąlygų I skyriaus 12.1 punkte nustatyta, kad konkurso dalyvio pasiūlymą sudaro visuma dokumentų, vienas iš kurių yra informacija apie subrangovus (i punktas). Remiantis konkurso sąlygų I skyriaus 5.1 punktu konkursiniame pasiūlyme tiekėjai pasitelkę subrangovus privalo pateikti pasirašytą priesaikos pažymą bei informaciją apie subrangovus ir apie darbus ir/arba paslaugas, numatomas perduoti subrangovams. Atsižvelgiant į šias pirkimo dokumentų sąlygas darytina išvada, kad tiekėjo pasiūlyme nurodyta informacija apie subrangovus ir numatomus jiems perduoti atlikti darbus yra sudedamoji konkursinio pasiūlymo dalis (VPĮ 24 str. 3 d.). Remiantis konkurso sąlygų 18.6 punktu pasiūlymai turėjo būti pateikti iki 2012 m. liepos 10 d. 11.00 val. Konkurso sąlygų 22.5 punkte numatyta, jog komisija nenagrinėja konkurso dalyvių pateiktų pasiūlymo patikslinimų ar paaiškinimų, pateiktų po vokų su pasiūlymais atplėšimo termino pabaigos, kurių komisija nebuvo prašiusi, kad juos pateiktų konkurso dalyvis. Apeliantas konkursui pateiktame pasiūlyme nurodė du subrangovus UAB „VĖTRŪNA“ ir Atzwanger S.p.A., kurių pajėgumais (98 procentus sutarties) įrodinėjo savo kvalifikaciją statybos darbų ir mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių projektavimo apimtyse. Pasiūlyme ieškovas nurodė, kad UAB „VĖTRŪNA“ atliks statybos darbus, įskaitant ypatingo statinio statybos darbus, o Atzwanger S.p.A. atliks mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginių projektavimo darbus. Duomenų apie kitus subrangovus, kurių pajėgumais ieškovas planavo įrodinėti savo kvalifikaciją, UAB „NEG Telšiai“ pasiūlyme nurodyta nebuvo. Apie tai, kad UAB „VĖTRŪNA“ pasiūlyme nurodytus darbus atliks kitas subrangovas UAB „Versina“ ieškovas atsakovą informavo tik 2013 m. balandžio 12 d., tai yra jau pasibaigus galutiniam pasiūlymų pateikimo terminui ir atlikus vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą. Nors realiai tokią galimybę turėjo daug anksčiau, nes apie UAB „VĖTRŪNA“ finansinės padėties pablogėjimą ir šiai bendrovei keliamą restruktūrizavimo bylą žinojo arba turėjo žinoti jau 2013 m. sausio 16 d., kai Vilniaus apygardos teisme buvo iškelta byla dėl UAB „VĖTRŪNA“ restruktūrizavimo. Žinodamas apie UAB „VĖTRŪNA“ iškeltą restruktūrizavimo bylą ieškovas apie tai ir ketinimą pakeisti subrangovą nepranešė perkančiajai organizacijai ir 2013 m. balandžio 11 d. prašymo dėl termino trūkstamiems dokumentas nukėlimo pateikimo metu. Tik susidarius situacijai, kai perkančioji organizacija pareikalavo pateikti UAB „VĖTRŪNA“ pajėgumų prieinamumą patvirtinančius įrodymus, kurių ieškovas pateikti negalėjo, nusprendė be perkančiosios organizacijos sutikimo pakeisti netinkamą subrangovą į galimai tinkamą bei informuoti apie tai viešojo pirkimo komisiją. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2013 m. balandžio 9 d. pranešimu atsakovo viešojo pirkimo komisija pareikalavo patikslinti neišsamius ir netikslius duomenis ir pateikti įrodančius dokumentus apie ieškovo pasitelkto subtiekėjo UAB „VĖTRŪNA“ pajėgumų prieinamumą ieškovui visą sutarties vykdymo laikotarpį, tačiau neprašė tiekėjo keisti pačio pasiūlymo taip, kad jis atitiktų minimalius kvalifikacinius reikalavimus. Esant tokioms aplinkybėms, atsižvelgiant į aukščiau minėtas konkurso sąlygas bei nustatytas aplinkybes, apelianto 2013 m. balandžio 12 d. rašte nurodyta informacija apie naują subrangovą, kuris nebuvo nurodytas apelianto konkursiniame pasiūlyme, traktuotinas kaip konkursinio pasiūlymo pakeitimas, kuris yra draudžiamas. Tuo labiau atsižvelgiant į tai, jog viešojo pirkimo komisija šios informacijos pateikti ieškovo net neprašė (Konkurso sąlygų 22.5 p.). Įvertinus nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog kadangi konkursiniame pasiūlyme privaloma nurodyti informacija apie subrangovus bei jų numatomus atlikti subrangos pagrindais darbus yra sudedamoji pasiūlymo dalis, jos keisti, pasibaigus galutiniam konkursinių pasiūlymų pateikimo terminui nebuvo galima (VPĮ 29 str. 4 d., 39 str. 1 d.). Todėl perkančioji organizacija jau po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir vokų su pasiūlymais atplėšimo gavusi ieškovo pranešimą apie subrangovo pakeitimą, teisingai sprendė, kad subrangovo pakeitimas šioje viešojo pirkimo stadijoje reikštų pasiūlymo esmės pakeitimą bei lygiateisiškumo ir skaidrumo principų pažeidimą, bei tokio pasiūlymo patikslinimo nenagrinėjo ir atmetė jį VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu kaip neatitinkantį kvalifikacijos reikalavimų, nustatytų pirkimo dokumentuose.

78Tai, kad UAB „NEG Telšiai“ pasiūlymas neatitiko kvalifikacijos reikalavimų nepaneigia apelianto argumentai, kad pasiūlymo pateikimo metu ir po pasiūlymo duomenų patikslinimo UAB „NEG Telšiai“ pasiūlymas atitiko minimalius kvalifikacinius reikalavimus, ką įrodo Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. kovo 21 d. sprendimas. Kaip matyti iš Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. kovo 21 d. įsiteisėjusio sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-848-622/2013, šioje byloje iš esmės buvo sprendžiamas klausimas ne dėl UAB „NEG Telšiai“ pasiūlymo atitikimo kvalifikacijos reikalavimams, o dėl perkančiosios organizacijos veiksmų pakartotinai vertinant UAB „NEG Telšiai“ pasiūlymą teisėtumo. Sprendime teismas padarė išvadą, kad viešojo pirkimo organizatorius, vykdydamas viešąjį pirkimą, ėmėsi tinkamų veiksmų bei priemonių, siekiant įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslus ir laikytis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų nustatant laimėtoją (VPĮ 3 str. 1 d.), todėl pagrįstai nusprendė pasinaikinti savo priimtą sprendimą bei grįžti į pasiūlymų vertinimo stadiją ir trečiojo asmens pasiūlymą vertinti pakartotinai. Dėl tiekėjo UAB „NEG Telšiai“ atitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimas 2013 m. kovo 21 d. sprendime teismas visiškai nepasisakė, nes viešojo pirkimo komisijai pasinaikinus savo sprendimą dėl tiekėjų atitikimo konkurso keliamiems reikalavimams pakartotinai UAB „NEG Telšiai“ kvalifikacija įvertinta nebuvo. Todėl apelianto argumentai, kad UAB „NEG Telšiai“ pasiūlymas pasiūlymų pateikimo metu atitiko kvalifikacinius reikalavimus, nes tokia išvada buvo padaryta Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. kovo 21 d. sprendime, yra visiškai nepagrįsta bei prieštarauja byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms. Po UAB „NEG Telšiai“ pasiūlymo patikslinimo atsakovo viešojo pirkimo komisija nustačiusi faktą, jog tiekėjo pasiūlymas buvo patikslintas po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros atlikimo, kas yra draudžiama, tiekėjo UAB „NEG Telšiai“ kvalifikacijos netikrino, todėl teigti, jog ieškovo pasiūlymas ir po pasiūlymo patikslinimo atitiko minimalius kvalifikacinius reikalavimus taip pat nėra jokio pagrindo.

79Teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus, kad pirmosios instancijos teismo išvada, kad UAB „NEG Telšiai“ atliktas subrangovo pakeitimas laikytinas pasiūlymo pakeitimu, iš esmės prieštarauja Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-583/2011 padarytoms išvadoms. Teisėjų kolegija pažymi, kad nurodytos apeliacinio teismo bylos Nr. 2A-583/2011 aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nagrinėjamoje byloje nustatytų aplinkybių. Civilinėje byloje Nr. 2A-583/2011 buvo sprendžiamas klausimas dėl tiekėjo dalyvavimo viešajame pirkime, kai po kvalifikacinių reikalavimų įvertinimo ir pirkimo sutarties sudarymo atsiranda aplinkybės draudžiančios dalyvauti viešajame pirkime. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas dėl tiekėjo dalyvavimo viešajame pirkime, kai aplinkybės draudžiančios dalyvauti viešajame pirkime atsiranda kvalifikacijos vertinimo metu.

80Teisėjų kolegija pažymi, kad net ir tuo atveju, jeigu viešojo pirkimo komisija būtų priėmusi ieškovo pasiūlymo patikslinimą ir vertinusi jį iš naujo, UAB „NEG Telšiai“ pasiūlymas neatitiktų minimalių kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams, nes naujas subrangovas UAB „Versina“ pasiūlymo pateikimo metu neturėjo sertifikato, patvirtinančio vadybos sistemos atitiktį ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007. Be to, ieškovo UAB „NEG Telšiai“ pasiūlyme buvo remiamasi UAB „VĖTRŪNA“ įvykdytų sutarčių sąrašu, tuo tarpu UAB „VERSINA“ neturi jokios ypatingų statinių statybos patirties, kaip tai buvo reikalaujama konkurso sąlygose.

81Apelianto argumentai, kad perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nebuvo numatytas draudimas keisti subrangovą kvalifikacijos tikslinimo procedūrų metu, bei atvirkščiai numatyta galimybė pakeisti subrangovą pasirašius pirkimo sutartį, taip pat nesudaro pagrindo išvadai, jog subrangovo pakeitimas po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros atlikimo buvo galimas nagrinėjamoje situacijoje. Pažymėtina, kad pasiūlymų vertinimo metu leidus vienam iš konkurse dalyvaujančių tiekėjų pakeisti netinkamą subrangovą galimai tinkamu, susidarytų situacija, kai minimalių kvalifikacinių reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptu atitinkančiu tokius reikalavimus. Tokiu atveju vienam iš tiekėjų būtų suteiktos privilegijos viešajame pirkime, o tai jau pažeistų VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje numatytus lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principus. Tuo tarpu subrangovo pakeitimas jau paaiškėjus konkurso laimėtojui ir sudarius pirkimo sutartį atitinka tiek perkančiosios organizacijos, tiek laimėjusio konkursą tiekėjo interesus, bei nepažeidžia kitų konkurse dalyvavusių dalyvių teisių, kadangi šioje viešojo pirkimo stadijoje sprendžiamas klausimas ne dėl viešojo pirkimo dalyvių pasiūlymų atitikimo kvalifikacijos reikalavimams bei laimėtojo nustatymo, o dėl jau sudarytos su konkurso laimėtoju pirkimo sutarties tolimesnio vykdymo. Teisėjų kolegija pažymi, kad tai, kad pirkimo sutartyje turi būti numatyta subrangovų keitimo tvarka, nustato ir VPĮ 18 straipsnio 6 dalies 11 punkto nuostatos. Teisėjų kolegijos vertinimu, pats pirkimo sutarties keitimo institutas gali būti paaiškinimas būtinybe esant pateisinamoms priežastims ir nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų keisti sutarties sąlygas, tokiu būdu užtikrinant, kad pirkimo objektas bus įsigytas toliau vykdant sudarytą sutartį, o ne skelbiant naują pirkimą, kas neabejotinai pareikalautų papildomų laiko, lėšų ir kitokių sąnaudų. Tokia galimybė neabejotinai atitinka ir viešąjį interesą. Nagrinėjamu atveju viešojo pirkimo sutartį buvo planuojama sudaryti gan ilgam laikotarpiui (sutarties įvykdymo data – 2024 m. sausio 31 d.), todėl perkančioji organizacija visiškai pagrįstai šioje sutartyje numatė galimybę keisti subrangovą abiejų šalių susitarimu, bei toks subrangovo pakeitimas nereiškia, kad viešojo pirkimo pasiūlymų vertinimo metu konkursą laimėjęs tiekėjas neatitiko konkurso dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų.

82Tik minimaliems kvalifikacijos reikalavimams atitinkantiems tiekėjams leidžiama toliau dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose varžantis dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Tik pagal šiuos kriterijus atrinkti tiekėjai (dalyviai) konkuruoja tarpusavyje dėl geriausio pasiūlymo įvertinimo. Kadangi ieškovo pasiūlymas minėtų reikalavimų neatitiko, jis toliau pagrįstai atsakovo nebuvo vertinamas ir nekonkuravo su kitų tiekėjų pasiūlymais, todėl apelianto argumentai dėl to, kad iš konkurso buvo pašalintas tiekėjas, pasiūlęs mažiausią pirkimo kainą, taip pat yra nepagrįstas.

83Dėl trečiųjų asmenų UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ pasiūlymo atitikimo supaprastinto atviro konkurso sąlygų techninės specifikacijos reikalavimams

84Ieškovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog trečiųjų asmenų UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Apelianto teigimu, trečiųjų asmenų UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ pasiūlymo 2.1.1, 2.1.9 ir 2.1.11 punktai neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Teisėjų kolegija su tokiais apelianto argumentais nesutinka.

85Kaip jau buvo minėta, tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas ir pasiruošimas tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie apima ar gali apimti ekonominį, techninį, profesinį pajėgumą, teisę verstis tam tikra veikla ar tam tikrų kokybės vadybos sistemų įdiegimą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kamesta“ ir K. E. Centrum Ekologiczne Sp. z. o. o. v. AB „Klaipėdos vanduo“, bylos Nr. 3K-3-293/2011). Perkančiosios organizacijos pareiga patikrinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, pagrįsta objektyviu tiekėjo kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams liudijančių dokumentų turinio vertinimu, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią, poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu, pirkimo sąlygas. Tai nustatytina tik vadovaujantis pirkimo sąlygų turiniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Corpus A“ v. Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-280/2012).

86Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju byloje dalyvaujančių asmenų procesiniuose dokumentuose išdėstytų argumentų, rašytiniuose įrodymuose užfiksuotų duomenų ir kitų byloje surinktų įrodymų bei nustatytų aplinkybių pakako įvertinti UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ pasiūlymo atitikimą konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovo prašymus dėl papildomų dokumentų išreikalavimo ir ekspertizės skyrimo.

87Kaip matyti iš bylos duomenų, trečiųjų asmenų techninio pasiūlymo 2.1.1 punkte „Įrenginiai ir statiniai“ numatyta, kad statomi pastatai bus aprūpinti visomis reikiamomis šildymo, vėdinimo, geriamojo šalto ir karšto vandens tiekimo, priešgaisrinio vandentiekio, elektros tiekimo, signalizacijos ir kitomis būtinomis sistemomis. Remiantis techninio pasiūlymo 2.1.1 punktu „Atliekų priėmimo zona“ atliekų priėmimo zona bus atskirta nuo atliekų rūšiavimo zonos sienine pertvara (gelžbetonine). Atliekų rūšiavimo ir atrūšiuotų atliekų zonoje numatomas natūralūs vėdinimas (techninio pasiūlymo 2.1.1 punktas „Atliekų rūšiavimo ir atrūšiuotų atliekų zona“). Pagal techninio pasiūlymo 2.1.11 punktą vėdinimo ir dulkių surinkimo įrenginys, kurio našumas 30 000 m3/h numatytas mechaninio rūšiavimo statinyje, intensyvi oro ventiliavimo sistema įrengiama fermentacinėje – aeracijos tuneliuose. Taip pat 2.1.9 punkte „Kvapų mažinimo priemonės“ nurodyta, kad iš fermentavimo tunelių kompostavimo metu išeinantis užterštas oras numatytas valyti biofiltruose, veikiančiuose biologiniu būdu; iš mechaninių rūšiavimo patalpų išeinantis oras bus valdomas nuo dulkių rankoviniuose valymo filtruose, užtikrinant ne didesnę kaip 10 mg/m3 taršą.

88Apeliantas ginčydamas trečiųjų asmenų techninio pasiūlymo sąlygas nurodo, kad trečiųjų asmenų pasiūlyme nurodytas natūralus vėdinimas nesuteikia galimybės išeinantį orą valyti nuo dulkių rankoviniuose valymo filtruose. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad vien faktas, jog vėdinimo ir dulkių surinkimo įrenginys, kurio našumas 30 000 m3/h, numatytas mechaninio rūšiavimo statinyje, nereiškia, kad jis reikalingas ir turėtų būti įrengtas šio statinio atliekų rūšiavimo ir atrūšiuotų atliekų zonoje, kuri atskirta nuo atliekų priėmimo zonos gelžbetonine sienine pertvara. Tuo labiau atsižvelgiant į tai, kad techniniame pasiūlyme numatytos skirtingos sistemos, kiekvienoje zonoje ir prie įrengimų numatytos atskiros ventiliavimo sistemos. Teisėjų kolegijos vertinimu, tai, jog oras su dulkėmis bus valomas rankoviniuose filtruose, nereiškia, kad nebus užtikrinta atitinkamą patalpų natūrali ventiliacija, nes natūralus vėdinimas nesudaro jokių kliūčių rangovinio valymo filtro naudojimui.

89Apelianto argumentai, kad pirkimo dokumentuose yra reikalaujama, kad siūlomas biofiltras būtų užpildytas biomase, todėl biofiltras užpildytas keramzitu neatitinka konkurso sąlygų, taip pat nepagrįsti. Kaip matyti iš konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 5.3.3.1 punkto „Oro surinkimo ir valymo įrenginiai“ biofiltras biologiniam surenkamo (išmetamo) oro valymui turi būti su: valymo punktu, įspėjamaisiais signalais skirtais filtro valymui (filtro slėgio kontrolė, dujų slėgio vamzdžiuose kontrolė, biomasės temperatūros kontrolė), biofiltro valymo efektyvumas minimaliai turi būti 75 procentai smulkiųjų detalių. Įvertinus nurodytas konkurso sąlygų nuostatas konstatuotina, kad jos visiškai nereguliuoja kuo turi būti užpildytas siūlomas biofiltras, bei numato tik tai, kad turi būti užtikrinta biomasės ir dujų temperatūros kontrolė, kas visiškai netrukdo biofiltre keramzitą. Trečiųjų asmenų siūlomame biofiltre yra numatyta biomasės ir dujų temperatūros kontrolė, todėl biofiltro užpildas (keramzitas) užtikrina pirkimo dokumentų III skyriaus 2 skirsnio 5.3.3.1 punkto numatytus techninių sąlygų reikalavimus.

90Bylos duomenys patvirtina, kad perkančioji organizacija, t. y. atsakovas, viešajame pirkime naudojosi konsultantų (specialistų) pagalba ir jų išvados nėra paneigtos.

91Esant tokioms aplinkybėms, atsižvelgiant į minėtas techninio pasiūlymo sąlygas bei nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad perkančioji organizacija tinkamai įvertino trečiųjų asmenų UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ techninį pasiūlymą bei leido šiam tiekėjui toliau dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose varžantis dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo.

92Pripažinus, kad perkančioji organizacija pagrįstai atmetė ieškovo UAB „NEG Telšiai“ pasiūlymą bei konkurso laimėtoju paskelbė UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ teisėjų kolegija nepasisako dėl šiuo metu jau sudarytos pirkimo sutarties pagrįstumo.

93Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų

94Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime padarytomis išvadomis bei nurodo, jog kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

95Dėl baudos apeliantui skyrimo

96Trečiasis asmuo UAB „VEISTAS“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė skirti apeliantui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis – veikimą prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Prašymą dėl baudos apeliantui skyrimo trečiasis asmuo motyvavo tuo, kad ieškovas jau ketvirtą kartą kreipėsi į teismą su prašymu dėl UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ viso pasiūlymo išreikalavimo, nors tokie apelianto prašymai jau ne kartą buvo atmesti teismo nutartimi, kurios yra įsiteisėjusios. Taip, anot trečiojo asmens, apeliantas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, siekdamas užvilkinti bylos nagrinėjimą.

97Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 95 straipsnio nuostatos nustato baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinas sąlygas: šalies nesąžiningumą ir ieškinio (skundo) nepagrįstumą jį pateikiant teismui arba sąmoningą veikimą prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Nagrinėjamu atveju apelianto prašymo dėl trečiųjų asmenų pasiūlymo išreikalavimo, nors ir nepagrįsto, padavimas nesudaro pagrindo konstatuoti akivaizdų piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.), todėl trečiojo asmens UAB „VEISTAS“ prašymas dėl baudos skyrimo apeliantui netenkinamas.

98Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo

99Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad visų bylos faktinių aplinkybių visetas, priešingai nei teigia apeliantas, neleidžia daryti išvados, kad atsakovo pirkimo dokumentai pažeidžia specialiųjų teisės aktų imperatyviąsias nuostatas, viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo, sąžiningos konkurencijos bei racionalaus valstybės lėšų panaudojimo principus bei kad atsakovas vykdydamas viešąjį pirkimą pažeidė teisės normas; neteisingai nepripažino ieškovo pasiūlymo laimėjusiu.

100Dėl to, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, kad ieškovo ieškinio reikalavimai yra nepagrįsti.

101Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, todėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 9 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

102Dėl bylinėjimosi išlaidų

103Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.). Nagrinėjamu atveju bylos rezultatas yra palankus atsakovui ir trečiajam asmeniui. Trečiasis asmuo UAB „VEISTAS“ prašo priteisti iš ieškovo 3 605 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusiu su advokato pagalba ir pateikia šią sumą pagrindžiančius įrodymus. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, į kurias turi atsižvelgti teismai, priteisdami šalims jų turėtas bylinėjimosi išlaidas. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į minėtas rekomendacijas, bylos sudėtingumą, į tai, kad apeliacinės instancijos teisme trečiąjį asmenį atstovavo tas pats advokatas, kuris jį atstovavo ir pirmosios instancijos teisme, į tai, kad apeliaciniame skunde nebuvo keliamos naujos, itin sudėtingos teisinės problemos, kurios nebuvo keltos bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, bei į tai, kad apeliacinis skundas išnagrinėtas rašytinio proceso tvarka, sprendžia, kad trečiojo asmens UAB „VEISTAS“ prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma apeliacinės instancijos teisme mažintina iki 2 000 Lt (CPK 98 str. 1 d.).

104Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas ieškovui nepriteistinas (CPK 98 str. 1 d.).

105Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

106Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

107Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „NEG Telšiai“ (juridinio asmens kodas 302805560) trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „VEISTAS“ (juridinio asmens kodas 302803666) 2 000 Lt (du tūkstančius litų) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „NEG Telšiai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 5. Atsakovas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ atsiliepimu į... 6. Trečiasis asmuo UAB „VEISTAS“ atsiliepimu į ieškinį su ieškinio... 7. Trečiasis asmuo UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ atsiliepimo į ieškinį ir... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. liepos 9 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 10. Teismas, remdamasis bylos medžiaga ir vadovaudamasis VPĮ 32 straipsnio 5... 11. Teismas pažymėjo, kad ieškovui, kaip ir kiekvienai sąžiningai versle... 12. Teismas atmetė ieškovo argumentą, kad laimėtojo techninis pasiūlymas dėl... 13. Taip pat teismas atmetė ieškovo argumentą, kad laimėtojo pasiūlymas... 14. Ieškovo prašymo išreikalauti UAB „VEISTAS“ pasiūlymo garantijas teismas... 15. Taip pat teismas atmetė ieškovo prašymą skirti ekspertizę siekiant... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 17. Ieškovas UAB „NEG Telšiai“ apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos apygardos... 18. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 19. 1) Pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė VPĮ 32 straipsnio 5... 20. 2) Pirmosios instancijos teismo išvada, kad UAB „NEG Telšiai“ atliktas... 21. 3) Pirmosios instancijos teismas, pritardamas perkančiosios organizacijos... 22. 4) Pirmosios instancijos teismas neįvertino pirkimo procedūrų užsitęsimo... 23. 5) Pirmosios instancijos teismas nenustatė esminės ir būtinos sąlygos tam,... 24. 6) Pirmosios instancijos teismas neanalizavo VPĮ 39 straipsnio 1 dalies... 25. 7) Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad perkančioji... 26. 8) Pirmosios instancijos teismas taip pat neatsižvelgė į tai, kad... 27. 9) Pirmosios instancijos teismas netinkamai nustatė UAB „VEISTAS“ ir UAB... 28. 10) Pirmosios instancijos teismo argumentas, kad nustatant UAB „VEISTAS“ ir... 29. 11) Teismas nepagrįstai atmetė ieškovo prašymą dėl papildomų dokumentų... 30. Atsakovas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ atsiliepimu... 31. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:... 32. 1) Apelianto teisiniai argumentai, kad bet kokios informacijos apie subrangovus... 33. 2) Pirmosios instancijos teismas teisingai vertino ieškovo duomenų apie jo... 34. 3) Atsakovas teisėtai ir pagrįstai atmetė ieškovo pasiūlymą... 35. 4) Apelianto argumentas, kad atsakovas, atmetęs tiekėjo pasiūlymą, apribojo... 36. 5) Apelianto teiginiai, kad jo pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentus jų... 37. 6) Atsakovas pažymi, jog ieškovas argumentus dėl VPT rekomendacijų... 38. 7) Apelianto motyvas, kad tas faktas, jog pirkimo dokumentuose nėra aiškiai... 39. 8) Apelianto argumentai, kad perkančioji organizacija, numatydama galimybę... 40. 9) Pirmosios instancijos išvada dėl ekspertizės neskyrimo yra teisinga, nes... 41. Trečiasis asmuo UAB „VEISTAS“ atsiliepimu nesutiko su apeliaciniu skundu,... 42. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:... 43. 1) Apelianto argumentai, kad jis įgijo teisę, atsakant į atsakovo 2013 m.... 44. 2) Ieškovo pasiūlymas konkursui, kuriame yra remiamasi subrangovo UAB... 45. 3) Ieškovas, neinformuodamas atsakovą apie tai, kad negali naudotis... 46. 4) Apelianto argumentai dėl UAB „VEISTAS“ pasiūlymo neatitikimo konkurso... 47. 5) Ieškovo teiginiai, jog perkančioji organizacija ir pirmosios instancijos... 48. 6) Pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovo prašymus dėl... 49. Trečiasis asmuo UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“ atsiliepimo į apeliacinį skundą... 50. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 51. Apeliacinis skundas atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 9 d.... 52. Dėl bylos nagrinėjimo ribų... 53. Pagal CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo... 54. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 55. Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą, papildomų įrodymų išreikalavimo... 56. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 314 straipsnio nuostatos numato, jog... 57. Apeliaciniu skundu apeliantas prašė išreikalauti iš UAB „Telšių regiono... 58. Kaip matyti iš atsakovo pirkimo dokumentų, reikalaujamose garantijose iš... 59. Ieškovas apeliaciniu skundu taip pat prašė paskirti ekspertizę ir jai... 60. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CPK 212 straipsnio 1 dalį... 61. 2013 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos apeliaciniame teisme buvo gautas apelianto UAB... 62. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamoje byloje laikinosios apsaugos... 63. Teisėjų kolegijos vertinimu, viešojo pirkimo procedūrų ataskaitoje yra... 64. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 65. Bylos medžiaga patvirtina, kad uždarosios akcinės bendrovės „Telšių... 66. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl viešojo pirkimo teisinių santykių.... 67. Dėl viešųjų pirkimų ... 68. Viešųjų pirkimų institutas yra tiek nacionalinės, tiek Europos Bendrijos... 69. Dėl UAB „NEG Telšiai“ pateikto pasiūlymo atitikimo konkurso dokumentuose... 70. Apeliaciniu skundu ieškovas nesutinka su pirmos instancijos teismo išvada,... 71. VPĮ 2 straipsnio 32 dalyje nustatyta, kad viešasis pirkimas, tai... 72. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Europos Teisingumo Teismo... 73. Kasacinis teismas yra pasisakęs dėl tiekėjo kvalifikacijos reikšmės,... 74. Subtiekėjai (subrangovai) yra ūkio subjektai, kurie nelaikytini tiekėjais... 75. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas... 76. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „NEG Telšiai“ pateiktame pasiūlyme... 77. Kaip matyti iš konkurso sąlygų I skyriaus 5.1.1 punkto jame nurodyti... 78. Tai, kad UAB „NEG Telšiai“ pasiūlymas neatitiko kvalifikacijos... 79. Teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus, kad pirmosios instancijos... 80. Teisėjų kolegija pažymi, kad net ir tuo atveju, jeigu viešojo pirkimo... 81. Apelianto argumentai, kad perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose... 82. Tik minimaliems kvalifikacijos reikalavimams atitinkantiems tiekėjams... 83. Dėl trečiųjų asmenų UAB „VEISTAS“ ir UAB „PLUNGĖS LAGŪNA“... 84. Ieškovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, nurodo, jog... 85. Kaip jau buvo minėta, tiekėjo kvalifikacija yra suprantama kaip jo pajėgumas... 86. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju byloje dalyvaujančių asmenų... 87. Kaip matyti iš bylos duomenų, trečiųjų asmenų techninio pasiūlymo 2.1.1... 88. Apeliantas ginčydamas trečiųjų asmenų techninio pasiūlymo sąlygas... 89. Apelianto argumentai, kad pirkimo dokumentuose yra reikalaujama, kad siūlomas... 90. Bylos duomenys patvirtina, kad perkančioji organizacija, t. y. atsakovas,... 91. Esant tokioms aplinkybėms, atsižvelgiant į minėtas techninio pasiūlymo... 92. Pripažinus, kad perkančioji organizacija pagrįstai atmetė ieškovo UAB... 93. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų... 94. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime... 95. Dėl baudos apeliantui skyrimo... 96. Trečiasis asmuo UAB „VEISTAS“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė... 97. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 95 straipsnio nuostatos nustato baudai dėl... 98. Dėl apeliacinio skundo ir pirmos instancijos teismo sprendimo... 99. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad visų bylos faktinių... 100. Dėl to, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas teisingai... 101. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 102. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 103. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 104. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 105. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 106. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 107. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „NEG Telšiai“...