Byla A2-1238-524/2010
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „ACDC“ ieškinį atsakovams V. V. ir G. V. dėl avanso grąžinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė, sekretoriaujant Jolanatai Dryžienei, dalyvaujant pareiškėjos UAB „ACDC“ direktoriui R. P., advokatei J. J., advokatui M. T., atsakovo atstovui V. B., advokatui M. I., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos UAB „ACDC“ prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „ACDC“ ieškinį atsakovams V. V. ir G. V. dėl avanso grąžinimo, ir

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti praleistą terminą pareiškimui dėl proceso atnaujinimo dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, t. y. kad atsakovai yra verslininkai, atnaujinti procesą Klaipėdos apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-482-538/2008 pagal ieškovės UAB „ACDC“ ieškinį atsakovams V. V. ir G. V. dėl avanso grąžinimo, užbaigtoje įsiteisėjusiu Lietuvos apeliacinio teismo 2008-12-22 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-661/2008; atnaujinus procesą ir bylą išnagrinėjus pakartotinai, Lietuvos apeliacinio teismo 2008-12-22 sprendimą pakeisti– ieškovės UAB „ACDC“ ieškinį dėl 500 000 Lt avanso procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo patenkinti visiškai. Nurodė, kad po sprendimo priėmimo ieškovui tapo žinoma:

  1. Atsakovai sąmoningai ir tikslingai suklaidino ieškovą dėl turto rinkos vertės ir pateikė ieškovui tikrovės neatitinkančią ir neturinčio teisės atlikti turto vertinimus asmens pasirašytą pažymą, pagal kurią turto rinkos vertė yra 10 000 000 Lt – 11 000 000 Lt litų.
  2. Atsakovams sutarties sudarymo metu buvo žinoma, kad turto rinkos vertė nėra 10 000 000 –11 000 000 Lt ir atsakovai buvo atlikę Turto rinkos vertinimą, kuris aiškiai patvirtino, kad 267,52 kv. m gyvenamojo namo, esančio ( - ), rinkos vertė yra tik 5 850 000 Lt.
  3. Atsakovai yra individualiąją nekilnojamojo turto nuomos veiklą vykdantys asmenys (verslininkai), todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad išimtinai ieškovui teko pareiga įsitikinti pažymos pagrįstumu.
  4. Atsakovai sąmoningai ir tikslingai kreipėsi į UAB „Ober-Haus“ nekilnojamas turtas darbuotoją V. Z., kuris nebuvo turto vertintojas ir neturėjo teisės atlikti turto vertinimo. Atsakovai žinojo, kad V. Z. neturi teisės atlikti turto vertinimo, o jo surašyta pažyma yra neobjektyvi ir neatspindi tikrosios turto rinkos vertės.

3Šios aplinkybės pareiškėjai tapo žinomos po teismo sprendimo įsiteisėjimo, ir buvo bylos nagrinėjimo metu. Šios aplinkybės paneigia apeliacinės instancijos teismo išvadas dėl atsakovų kaltės nebuvimo, patvirtina atsakovų nesąžiningumą, jų kaltę bei paneigia pareiškėjos kaltę dėl sutarties nevykdymo ir nutraukimo. Teigia, kad šios aplinkybės turi esminę reikšmę, nes, jei šios aplinkybės būtų buvusios žinomos bylos nagrinėjimo metu, teismai būtų priėmę kitą sprendimą.

4Atsakovai atsiliepimu prašo prašymą atnaujinti procesą atmesti. Nurodė, kad aplinkybės, susijusios su gyvenamojo namo kainos nustatymu, buvo išsamiai nagrinėjamos pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose bei, kiek tai leidžia kasacijos specifika, kasaciniame teisme. Prašyme atnaujinti procesą jokių kokybiškai naujų argumentų ir įrodymų bei naujai paaiškėjusių aplinkybių ieškovas nepateikia. Paaiškina, kad 2006-06-07 pažyma Nr. OH-20060531 buvo tik preliminari, orientacinė, kadangi ji nebuvo turto vertinimo ataskaita. Pažymi, kad ši pažyma nebuvo panaudota teikiant paraiškas dėl kredito gavimo AB SEB bankui ar lizingo bendrovėms (išskyrus UAB „Sampo lizingas“). Teigia, kad atsakovai kreipėsi į UAB korporaciją „Matininkai“, kuri 2007-10-29 pateikė turto įvertinimo ataskaitą Nr. 07-10-III-581, pagal kurią turtas buvo įvertintas 10 500 000 Lt, t. y. daugiau nei buvo nustatyta Preliminariojoje sutartyje. Pareiškėjos nurodomos aplinkybės dėl 2006-06-07 pažymos Nr. OH-2006-0531-1 išdavimo buvo nagrinėjamos pirmosios, apeliacinės ir kasacinės instancijos teismuose. Teigia, kad ieškovo teiginiai, jog ieškovas nežinojo, kad atsakovai yra apgyvendinimo paslaugas teikiantys verslininkai, yra visiškai nepagrįsti. Ši aplinkybė pareiškėjui buvo žinoma dar prieš sudarant Preliminariąją sutartį, nes gyvenamajame name veikia poilsio namai. Pažymi, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo yra pateiktas praleidus 3 mėn. terminą, o pareiškėjos priežastys negali būti laikomos svarbiomis termino praleidimo priežastimis.

5Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovai nurodė, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo turi būti patenkintas. Paaiškino, kad dėl naujų aplinkybių kaltė dėl preliminariosios sutarties nutraukimo gali būti vertinama kitaip, nes atsakovai sąmoningai klaidino ieškovę dėl turto vertės. Teigia, jog atsakovai žinojo, kad V. Z. neturi kvalifikacinio pažymėjimo. Atsakovai sutarties sudarymo metu buvo verslininkai, todėl turėjo būti kitas procesinių palūkanų dydis. V. Z. paaiškinimai turi reikšmę vertinant šalies, atsakovų, sąžiningumą.

6Teismo posėdžio metu atsakovų atstovai nurodė, kad prašymas turi būti atmestas. Pažymi, kad pareiškėjos prašymas yra ginčas dėl kainos, tuo tarpu ieškinys pareikštas dėl avanso grąžinimo. Teigia, kad aplinkybės dėl V. Z. kompetencijos jau buvo įvertintos bylos nagrinėjimo metu, o jo paaiškinimai nėra nauja aplinkybė. Aplinkybė, kad atsakovai buvo verslininkai, buvo žinoma pareiškėjai sutarties sudarymo metu, ši aplinkybė negali būti laikoma naujai paaiškėjusia.

7Prašymas atmestinas.

8Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose nustatyta teismo sprendimo teisinė galia suponuoja jo nekintamumą, teismo sprendimo pagrindu atsiradusių teisinių santykių stabilumą, tačiau galimi atvejai, kai po bylos išsprendimo paaiškėja naujų teisinių ar faktinių aplinkybių, turinčių įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Tokiai situacijai įstatymų leidėjas įtvirtino proceso atnaujinimo institutą – ekstraordinarinį būdą įsiteisėjusiam teismo sprendimui peržiūrėti. Proceso atnaujinimo tikslas išvengti galimo neteisėto teismo sprendimo teisinių pasekmių ir taip įvykdyti teisingumą, apginant ne tik privačių šalių, bet ir viešąjį interesą. Procesas turi būti atnaujintas, jeigu yra pagrindas manyti, kad dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kurias jis įvardija kaip proceso atnaujinimo pagrindą, byloje priimtas sprendimas gali būti neteisėtas ir nepagrįstas. Tačiau bet kuriuo atveju šis institutas privalo būti taikomas atsižvelgiant ir į kitus proceso teisės principus: ekonomiškumą, koncentruotumą, protingumą ir pan. Proceso atnaujinimo institutas negali būti naudojamas kaip priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą.

9LR CPK 370 str. 3 d. nustato, kad priėmęs prašymą atnaujinti procesą ir išnagrinėjęs jį teismo posėdyje, teismas išsprendžia prašymo atnaujinti procesą pagrįstumą, t. y. patikrina, ar prašymas paduotas nepraleidus LR CPK 368 str. nustatytą trijų mėnesių terminą bei ar prašymas pagrįstas LR CPK 366 str. 1 d. nurodytais pagrindais.

10Pareiškėjos prašymas dėl proceso atnaujinimo grindžiamas tuo, kad paaiškėjo naujos esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos bylos nagrinėjimo metu. Pažymėtina, kad šiuo pagrindu inicijuoti bylos proceso atnaujinimą gali asmuo, dalyvaujančio byloje asmens procesinėmis teisėmis dalyvavęs nagrinėjant konkrečią bylą, tačiau dėl objektyvių, nuo jo nepriklausančių priežasčių neturėjęs esminės bylos rezultatui informacijos apie atitinkamas bylos aplinkybes ir todėl negalėjęs jomis remtis teismo procese, tai nulėmė galimo neteisingo sprendimo priėmimą. Naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis gali būti pripažįstami tik konkretūs juridiniai faktai (įvykiai, veiksmai, būsenos), kuriems esant civiliniai teisiniai santykiai atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia. Pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas. Pagal LR CPK 366 str. 1 d. 2 p. nuostatas naujai paaiškėjusiomis bylos aplinkybėmis pripažįstamos tik tokios aplinkybės, kurios yra įrodinėjimo dalykas civilinėje byloje arba tokio dalyko svarbi dalis. Pagrindinis kriterijus, apibūdinantis naujai paaiškėjusią esminę bylos aplinkybę, yra reikalavimas, kad tokia aplinkybė būtų egzistavusi bylos, kurios procesą prašoma atnaujinti, nagrinėjimo metu.

11Nagrinėjamu atveju pareiškėjos prašyme nurodytas aplinkybes iš esmės galima suskirstyti į dvi grupes: atsakovai suklaidino ieškovę dėl turto rinkos vertės ir pateikė ieškovui tikrovės neatitinkančią ir neturinčio teisės atlikti turto vertinimus asmens pasirašytą pažymą apie turto vertę bei atsakovai yra apgyvendinimo paslaugų tiekimo veiklą vykdantys asmenys (verslininkai).

12Šios pareiškėjos nurodytos aplinkybės esmė, kad atsakovai sąmoningai suklaidino ieškovę dėl perkamo turto vertės, nes jie pateikė 2006-06-07 UAB „Ober-Haus“ nekilnojamasis turtas pažymą, kurioje turto vertė nurodyta 10 000 000 Lt–11 000 000 Lt. Teismas konstatuoja, kad pareiškėjos nurodytos aplinkybės, jog atsakovai sąmoningai ir tikslingai suklaidino ieškovą dėl turto rinkos vertės, buvo tiriamos bylos nagrinėjimo metu. Pareiškėjos nurodyta 2006-06-07 UAB „Ober-Haus nekilnojamasis turtas pažyma Nr. OH-20060531 buvo pateikta teismui su ieškovės atsiliepimu į atsakovų prieštaravimus (t. 1, b. l. 193). Iš šios pažymos matyti, kad turto vertę sudaro dviejų pastatų, t. y. gyvenamojo namo (preliminariosios sutarties dalyko) ir ūkinio pastato, kuris yra suformuotas kaip atskiras turtinis vienetas, vertė. UAB „Ober-Haus“ nekilnojamasis turtas 2007-08-14 turto vertės nustatymo pažymoje Nr. 07-PL:479 VZ buvo atskirai įvertintas tik vienas pastatas – gyvenamasis namas, kurio vertė nurodyta 6 787 000 Lt. Pagal byloje esančią 2007-10-23 UAB korporacijos „Matininkai“ nekilnojamojo turto įvertinimo ataskaitą gyvenamojo namo rinkos vertė – 10 500 000 Lt (priverstinio pardavimo vertė – 7 350 000 Lt). Iš bylos duomenų matyti, kad UAB „Ober-Haus“ nekilnojamasis turtas 2007-08-14 pažyma Nr. 07-PL:479 VZ ir 2007-10-23 UAB korporacijos „Matininkai“ pažyma buvo teikiama kredito įstaigoms dėl turto finansavimo (t. 1, b. l. 16, 18, 19, 20, t. 2, b. l. 17, 21, 22, 36–37). Šias pažymas kredito įstaigoms ir teismui pateikė pati pareiškėja, todėl ji negalėjo nežinoti apie perkamo objekto rinkos kainą. Iš bylos duomenų darytina išvada, kad ieškovė sudarydama preliminariąją sutartį turėjo keletą turto vertinimo pažymų, kuriuose turto rinkos vertė žymiai skiriasi, todėl atsakovai negali būti laikomi sąmoningai suklaidinę ieškovę dėl turto vertės. Teismo nuomone, pareiškėjai kilus abejonių dėl turto rinkos kainos ji galėjo imtis aktyvių veiksmų nustatant nekilnojamojo turto objekto vertę, galėjo patikrinti faktinius duomenis apie šio turto vertę prieš sudarant preliminariąją sutartį, o to nepadaręs, prisiėmė verslo riziką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-04-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2007). Ieškovo nurodoma naujai paaiškėjusi esminė aplinkybė, t. y. kaltė, vertinant šalių elgesį dėl kainos nustatymo, buvo žinoma bylos nagrinėjimo iš esmės metu, kuria rėmėsi pareiškėja pateikdama prieštaravimus (t. 1, b. l. 181–195). Ginčas kyla iš preliminaraus susitarimo, tačiau jo dalykas nebuvo teisingo turto įvertinimo pažymos pateikimas.

13Pareiškėjos nurodytos aplinkybės, susijusios su 2006-06-07 UAB „Ober- Haus“ nekilnojamasis turtas V. Z. pateikta pažyma, buvo tiriamos bylos nagrinėjimo iš esmės metu, t. y. atsakovų pateiktuose paaiškinimuose (t. 2, b. l. 78). Šiomis aplinkybėmis vadovavosi ieškovė pateikdama apeliacinį skundą ir įrodinėdama atsakovų nesąžiningumą (t. 2, b. l. 130). Šios nurodytos aplinkybės teismo įvertintos ir dėl jų pasisakyta Lietuvos apeliacinio teismo 2008-12-22 sprendimu (t. 2, b. l. 225–226). Darytina išvada, kad pareiškime dėl proceso atnaujinimo nurodomos aplinkybės dėl UAB „Ober-Haus nekilnojamasis turtas 2006-06-07 V. Z. išduota pažyma. Po civilinės bylos išnagrinėjimo V. Z. buvo iškelta civiline byla, kuri baigta taikos sutartimi. Iš V. Z. parodymų nustatyta, kad viena iš taikos sutarties sąlygų buvo jo liudijimas šioje byloje (b. l. 69).

14Pareiškėja teigia, kad bylos nagrinėjimo metu nežinojo, kad atsakovai yra verslininkai. Iš bylos duomenų nustatyta, kad gyvenamajame name veikia viešbutis „Vandėja“. Šie duomenys pateikti pačios ieškovės teisminio bylos nagrinėjimo pradžioje (t. 1, b. l. 22, t. 2, b. l. 97), todėl pareiškėja galėjo šiomis aplinkybėmis remtis bylos nagrinėjimo metu. Tokiu būdu galėjo teismo prašyti priteisti didesnes procesines palūkanas. Pažymėtina, kad ieškinio dalyku disponuoja ieškovas savo nuožiūra (LR CPK 42 str. 1 d.), todėl ieškovas ieškiniu turėjo teisę prašyti priteisti iš atsakovų, kaip iš fizinių asmenų, 5 proc. metines palūkanas.

15Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes pareiškėjos nurodytos aplinkybės neatitinka LR CPK 366 str. 1 d. 2 p. naujai paaiškėjusioms esminėms bylos aplinkybėms keliamų reikalavimų, todėl jų pagrindu negali būti atnaujintas procesas šioje byloje.

16LR CPK 368 str. 1 d. nustato prašymo atnaujinti procesą pateikimo termino pradžią ir trukmę: toks prašymas gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai pareiškėjas sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą (LR CPK 368 str. 1 d.). Nurodytas terminas nėra naikinamasis. Taigi pareiškėjas dėl svarbios priežasties praleidęs terminą gali prašyti jį atnaujinti (LR CPK 78 str.). Siekdamas atnaujinti praleistą terminą, pareiškėjas, paduodamas prašymą atnaujinti procesą, turi pateikti teismui ir motyvuotą pareiškimą atnaujinti praleistą terminą bei įrodymus, patvirtinančius, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (LR CPK 78 str. 2-4 d.). Nagrinėjamu atveju pareiškėja nurodo, kad aplinkybes, kad atsakovai sąmoningai suklaidino ieškovę, sužinojo 2009-10-23 gavus Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus raštą Nr. 9268, o dėl V. Z. įgaliojimo 2009-12-17. Pareiškėjos nurodytos aplinkybės buvo žinomos, tiriamos ir vertinamos bylos nagrinėjimo metu, todėl net ir skaičiuojant trijų mėnesių terminą net nuo kasacinio teismo nutarties priėmimo jis yra žymiai praleistas, t. y. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis priimta 2009-04-28, o pareiškimas dėl proceso atnaujinimo pateiktas 2010-01-18. Pareiškėjai atstovavo profesionalūs teisininkai advokatai visos bylos nagrinėjimo metu, todėl pareiškėjai turėjo būti žinomi LR CPK nustatyti terminai ir šių terminų praleidimo teisinės pasekmės. Pareiškėjos nurodytos termino paleidimo priežastys nelaikytinos svarbiomis, todėl, teismo nuomone, nėra teisinio pagrindo atnaujinti praleistą 3 mėn. terminą (LR CPK 368 str. 1 d. 78 str. 1 d.) ir prašymas dėl termino atnaujinimo atmestinas.

17Teismas išanalizavęs pareiškėjos prašymo atnaujinti procesą turinį, ištyręs ir įvertinęs su proceso atnaujinimu susijusius įrodymus, konstatuoja, kad terminas prašymui atnaujinti procesą yra praleistas (LR CPK 368 str.), o pareiškėjos nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo nėra (LR CPK 366 str. 1 d), todėl nesant abiejų būtinų sąlygų, prašymas dėl proceso atnaujinimo negali būti patenkintas.

18Vadovaudamasis LR CPK 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

19atsisakyti atnaujinti procesą Klaipėdos apygardos teismo civilinėje pagal ieškovo UAB „ACDC“ ieškinį atsakovams V. V. ir G. V. dėl avanso grąžinimo.

20Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika... 2. pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti praleistą terminą... 3. Šios aplinkybės pareiškėjai tapo žinomos po teismo sprendimo... 4. Atsakovai atsiliepimu prašo prašymą atnaujinti procesą atmesti. Nurodė,... 5. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovai nurodė, kad prašymas dėl... 6. Teismo posėdžio metu atsakovų atstovai nurodė, kad prašymas turi būti... 7. Prašymas atmestinas.... 8. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose nustatyta teismo sprendimo... 9. LR CPK 370 str. 3 d. nustato, kad priėmęs prašymą atnaujinti procesą ir... 10. Pareiškėjos prašymas dėl proceso atnaujinimo grindžiamas tuo, kad... 11. Nagrinėjamu atveju pareiškėjos prašyme nurodytas aplinkybes iš esmės... 12. Šios pareiškėjos nurodytos aplinkybės esmė, kad atsakovai sąmoningai... 13. Pareiškėjos nurodytos aplinkybės, susijusios su 2006-06-07 UAB „Ober-... 14. Pareiškėja teigia, kad bylos nagrinėjimo metu nežinojo, kad atsakovai yra... 15. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes pareiškėjos nurodytos aplinkybės... 16. LR CPK 368 str. 1 d. nustato prašymo atnaujinti procesą pateikimo termino... 17. Teismas išanalizavęs pareiškėjos prašymo atnaujinti procesą turinį,... 18. Vadovaudamasis LR CPK 290–291 straipsniais, teismas... 19. atsisakyti atnaujinti procesą Klaipėdos apygardos teismo civilinėje pagal... 20. Nutartis per septynias dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama...