Byla 3K-3-145/2007

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Prano Žeimio (kolegijos pirmininkas), Egidijaus Laužiko (pranešėjas) ir Zigmo Levickio, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 25 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ ieškinį atsakovui G. B. dėl sutarties ir jos priedo pripažinimo negaliojančiais; tretieji asmenys: bankrutavusi UAB „MAS Consult“, M. Š.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ 2004 m. balandžio 29 d. kreipėsi su ieškiniu į teismą ir ieškinio pareiškime nurodė, kad jis ir atsakovas G. B. 2000 m. spalio 25 d. sudarė akcijų pirkimo–pardavimo sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo parduoti 26 UAB „MAS Consult“ akcijas, o ieškovas – sumokėti 300 tūkst. Lt. Ieškovas sumokėjo 60 tūkst. Lt. Likusios akcijų kainos ieškovas nesumokėjo, nes mano, kad ginčijamą sutartį sudarė dėl atsakovo apgaulės. Ieškovas, remdamasis CK 1.91 straipsniu, prašė teismo pripažinti negaliojančia 2000 m. spalio 25 d. akcijų pirkimo–pardavimo sutartį, jos 1 priedą, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo 60 tūkst. Lt.

5II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2006 m. kovo 29 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė ir nusprendė priteisti atsakovui iš ieškovo 4330 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, 104,55 Lt bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą. Teismas sprendime nurodė, kad, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus ir liudytojų parodymus, neturi pagrindo konstatuoti, jog atsakovas sąmoningai suteikė ieškovui klaidingą informaciją ar nutylėjo svarbias sandoriui sudaryti aplinkybes, apie kurias žinodamas ieškovas nebūtų sudaręs sandorio, siekdamas, kad ieškovas sudarytų akcijų pirkimo–pardavimo sutartį. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas ar trečiasis asmuo M. Š. savo valia ar atsakovo nurodymu sąmoningai būtų įrašęs klaidinančius faktinius duomenis apie UAB „MAS Consult“ finansinę padėtį, susidariusią iki 2000 m. birželio 30 d., į ieškovui išsiųstus dokumentus. Teismas nurodė, kad negali daryti išvados, kad ieškovo valia sudaryti sutartį priklausė nuo atsakovo arba trečiojo asmens (atsakovui žinant) nesąžiningų veiksmų. Klaidinga prognozė apie planuojamas gauti pajamas, jų šaltinius ir dydį, taip pat tokios prognozės nepasitvirtinimas negali būti vertinami kaip atsakovo panaudota apgaulė, nes ginčijama sutartimi atsakovas neprisiėmė atsakomybės, susijusios su 1,2 mln. Lt papildomų UAB „MAS Consult“ pajamų gavimu 2000-aisias metais. Teismas nurodė, kad atsakovas nesuklaidino ieškovo, nes rūpestingas ir apdairus pirkėjas realią (buhalterinę) akcijų kainą sieja ne su tikėtinomis pajamomis, kurių gavimo atsakovas negarantavo, bet su bendruoju pelnu (gautų pajamų ir patirtų išlaidų santykiu) ir išleistų akcijų skaičiumi. Ginčijamos sutarties 3.5 punktas reiškia tai, kad ieškovas neturi teisės reikšti ieškinio dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, vadovaudamasis su įsigytų akcijų verte susijusiais pagrindais. Sudarydamas sutartį, ieškovas nesielgė kaip protingas ir apdairus pirkėjas, nes nesiėmė visų veiksmų įmonės, kurios akcijas jis perka, turtinei padėčiai išsiaiškinti, neanalizavo įmonės veiklos, finansinių galimybių. Teismas pažymėjo, kad ieškovas žinojo apie tai, kad UAB „MAS Consult“ pirko 8000 UAB FMĮ „Aequitas“ akcijų po 54,30 Lt, kai vienos akcijos vertė buvo 1 Lt, ir net įpareigojo atsakovą pritarti tokiam sandoriui. Teismas padarė išvadą, kad atsakovo veiksmai neturėjo įtakos UAB „MAS Consult“ bankrotui, nes atsakovui priklausė 26 proc. šios bendrovės akcijų, kurios nesuteikė lemiamo balso teisės. Be to, Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 2004 m. liepos 22 d. nutarimu nutrauktas ikiteisminis tyrimas, nes atsakingų už UAB „MAS Consult“ veiklą asmenų, taip pat atsakovo veikose nebuvo nustatyta nusikalstamų veiksmų privedant įmonę prie bankroto tyčia, blogai ją valdant. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad prieš pat ginčijamos akcijų pirkimo–pardavimo sutarties sudarymą buvo sudarytos paskolų sutartys, ieškovui turint visas galimybes susipažinti su UAB „MAS Consult“ finansine dokumentacija ir realia įmonės padėtimi.

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006 m. rugsėjo 25 d. nutartimi atmetė ieškovo apeliacinį skundą ir Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 29 d. sprendimą paliko nepakeistą. Kolegija nutartyje nurodė, kad pirmosios instancijos teismo motyvai yra pagrįsti. Papildomai kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad iš dokumentų, kuriuos atsakovas prieš ginčijamos sutarties sudarymą pateikė ieškovui, aiškiai matyti, jog 2000 m. birželio 30d. UAB „MAS Consult“ finansinė padėtis buvo labai bloga, nes bendrovės įsipareigojimai buvo beveik lygūs turimam turtui, gauta 170 654 Lt pajamų, patirta 516 856 Lt išlaidų. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas negalėjo nuslėpti ar nutylėti to, kas ieškovui, kaip užsiimančiam investicine veikla asmeniui, buvo žinoma ir turėjo būti suprantama iš pateiktų duomenų apie UAB „MAS Consult“ finansinę padėtį. Teismas taip pat nurodė, kad ieškovui pateikti balanso pataisymo duomenys iš esmės bendrovės finansinės padėties nepakeitė. Liudytojai R. M., L. V. (UAB „MAS Consult“ akcininkas ir ieškovo steigėjo valdybos pirmininkas), A. M. pripažino, kad prieš ginčijamos sutarties sudarymą atsakovo pateikti duomenys apie UAB „MAS Consult“ nebuvo tiriami ir analizuojami. Teismas taip pat įvertino tą aplinkybę, kad atsakovo pateikti pataisymai apie UAB „MAS Consult“ uždirtas pajamas yra ne apie faktiškai jau gautas, bet numatomas gauti pajamas. Tai, kad ieškovas neatliko UAB „MAS Consult“ finansinės–ūkinės veiklos tyrimo, žinojo apie UAB „MAS Consult“ be sutarčių atliekamus projektus, įsigijo nuostolingai dirbančios bendrovės akcijų ir tikėjosi per trumpą laiką gauti didelių pajamų, rodo tai, kad ieškovas prisiėmė neprotingą verslo riziką. Ne visų pajamų gavimas negali būti vertinamas kaip atsakovo ar trečiojo asmens apgavystės pasekmė. Išanalizavęs 2003 m. balandžio 28 d. baudžiamojoje byloje, iškeltoje pagal BK 315 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto nusikaltimo pažymius, nustatytas aplinkybes, teismas priėjo prie išvados, kad atsakovo parduodamų akcijų kainai įtakos turėjo tai, kad UAB „MAS Consult“ per kitą bendrovę finansavo AB „Ortopedijos technika“ finansavimą ir turėjo teisę tapti bendrovės, kuri įsigijo AB „Ortopedijos technika“ akcijas, pagrindine akcininke. Teismas taip pat nurodė, kad ieškovas, jo vadovė ir akcininkai žinojo apie UAB „MAS Consult“ dalyvavimą privatizuojant AB „Ortopedijos technika“, dėl to ir buvo sudaryta ginčijama akcijų pirkimo–pardavimo sutartis.

8III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į kasacinį skundą teisiniai argumentai, nurodymas apie prisidėjimą

9Kasaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. kovo 29 d. sprendimą, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 25 d. nutartį ir priimti naują sprendimą, ieškinį patenkinant. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismai netinkamai aiškino ir taikė protingumo principą, nepagrįstai netaikė 1964 m. CK 57 straipsnio, nes padarė išvadą, kad ieškovas, neatlikęs UAB „MAS Consult“ finansinės veiklos tyrimo, elgėsi nepakankamai protingai, apdairiai ir rūpestingai. Kadangi UAB „MAS Consult“ vykdo projektus be rašytinių sutarčių, tai iš atlikto bendrovės finansinės–ūkinės veiklos tyrimo būtų neaišku, kiek pajamų bendrovė galėtų gauti. Teismai neįvertino to, kad specialūs bendrovės ūkinės–finansinės veiklos tyrimai paprastai atliekami tada, kai įgyjamas kontrolinis arba suteikiantis galimybę kontroliuoti esminių sprendimų priėmimą akcijų paketas. Pardavėjas, pateikęs bendrovės finansinius dokumentus pirkėjui ir neužsiminęs, kad tai yra tik prognozės, suklaidino pirkėją. Remiantis protingumo kriterijumi negalėjo būti ieškovo valios pirkti bankrutuojančios bendrovės akcijų už 300 tūkst. Lt.
  2. Teismai nepagrįstai netaikė CK 6.333 straipsnio 4 dalies, nes joje imperatyviai įtvirtinti minimalūs parduodamo daikto kokybės reikalavimai. Tai reiškia, kad, parduodamas akcijas, pardavėjas turi perduoti pirkėjui kokybiškas akcijas, t. y. akcijos turi būti apmokėtos, nenuginčytos, bendrovė nebankrutavusi, moki ir kt.
  3. Teismai neįvertino to, kad atsakovas nuslėpė nuo ieškovo svarbią informaciją apie tai, kad UAB „MAS Consult“ gresia bankrotas. Tai, kad ieškovas žinojo apie bendrovės bankrotą patvirtina elektroninis laiškas, persiųstas M. Š. ir L. V.
  4. Teismai netinkamai aiškino ir taikė Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalį, nes neteisingai nustatė, kad UAB „MAS Consult“ buvo nemoki ginčijamos sutarties sudarymo metu. Teismai neįvertino to, kad bendrovė planavo gauti apie 1,2 mln. Lt pajamų.
  5. Teismai netinkamai aiškino CPK 5 straipsnio 1, 2 punktus, nes vadovavosi ginčijamos sutarties 3.5 punktu, kuriuo ieškovas atsisakė savo teisės ginčyti sutartį tokiais pagrindais, susijusiais su parduodamų akcijų verte. Teismai negalėjo vadovautis ginčijamos sutarties 3.5 punktu, nes jis neatitinka nurodytų imperatyviųjų proceso teisės normų, kuriose nustatyta, kad negalioja teisės kreiptis į teismą atsakymas.

10Atsiliepime į kasacinį skundą atsakovas prašo kasacinį skundą atmesti ir teismų sprendimą bei nutartį palikti nepakeistus. Atsiliepime nurodoma, kad kasatorius negalėjo būti suklaidintas dėl perkamų akcijų vertės. Jis ją apskaičiavo primityviai, atsižvelgiant į tai, kad jis verčiasi investicine veikla, o sudarant akcijų pirkimo–pardavimo sutartį tarpininkavo ir ją rengė bendrovę įsteigusio banko tarybos ir valdybos nariai bei akcininkai (1,2 mln. Lt : 26 proc. ? 300 tūkst. Lt). Toks skaičiavimas pagrįstas tik pajamomis. Vilniaus apygardos teismas teisingai nurodė, kad akcijų vertė turi būti siejama ne tik su pajamomis, bet ir su išlaidomis. Ieškovas klaidingai interpretuoja ir apibendrina teismų praktiką aiškinant ir taikant protingumo principą. Atsakovo nuomone, tikrasis ieškovo interesas, sudarant ginčijamą akcijų pirkimo–pardavimo sutartį, buvo privatizuojamos AB „Ortopedijos technika“ akcijų apmokėjimo mechanizmas. Netikrindamas atsakovo ir trečiojo asmens pateiktos informacijos ieškovas prisiėmė verslo riziką. Tai atitinka kasacinio teismo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. sausio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-16/2001). Atsakovas mano, kad kasatorius nepagrįstai remiasi CK 6.333 straipsnio 4, 6 dalimis, nes parduodamos akcijos buvo kokybiškos: neįkeistos, neginčijamos teisme, neapribotos, visiškai apmokėtos, jomis buvo galima disponuoti. Akcijos neturėjo trūkumų, apie kuriuos pardavėjas privalėtų informuoti pirkėją. Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad UAB „MAS Cosnult“ bankrotas paskelbtas praėjus metams po ginčijamos sutarties sudarymo ieškovo prašymu. Kasatoriaus argumentai dėl Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalies ir finansų bei buhalterinės apskaitos principų yra nepagrįsti ir pateikti tik kasaciniame skunde. Šios aplinkybės nebuvo nagrinėtos žemesniųjų instancijų teismuose. Dėl to pagal CPK 347 straipsnio 2 dalį tokie kasacinio skundo argumentai turėtų būti atmesti. M. Š. parengti apskaičiavimai nėra apskaitos registras ir nereiškia pajamų pripažinimo. Kasatorius neteisingai nurodė, kad ginčijamos sutarties 3.5 punktas prieštarauja CPK 5 straipsnio 1, 2 dalims. Ieškovas atsisakė reikšti pretenzijas dėl galinčios kisti akcijų vertės, nes akcijos yra specifinis pirkimo–pardavimo sutarties objektas, ir pardavėjas negali užtikrinti akcijų vertės stabilumo.

11Teisėjų kolegija konstatuoja:

12IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

13Ieškovas ir atsakovas 2000 m. spalio 25 d. sudarė akcijų pirkimo–pardavimo sutartį, kuria atsakovas įsipareigojo parduoti 26 UAB „MAS Consult“ akcijų, o ieškovas – sumokėti 300 tūkst. Lt. Ieškovas sumokėjo 60 tūkst. Lt.

14V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

15CPK 353 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstą nutartį teisės taikymo aspektu, kartu ji yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nustatytų faktinių bylos aplinkybių. Pagal CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktą vienas iš pagrindų peržiūrėti bylą kasacine tvarka yra materialinės ar proceso teisės normų pažeidimas, turintis esminės reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, jeigu šis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėtos nutarties priėmimui. Tačiau kasacinis teismas turi teisę peržengti kasacinio skundo ribas, jeigu to reikalauja viešasis interesas (CPK 353 straipsnio 2 dalis).

16Kasaciniame skunde keliamas materialiosios teisės normų, reglamentuojančių dėl apgaulės sudarytų sandorių pripažinimą negaliojančiais. Teisėjų kolegija pažymi, kad, vadovaudamasis žemesniųjų instancijų teismų nustatytomis aplinkybėmis, kasacinis teismas patikrina apskųstus teismų procesinius sprendimus tik teisės taikymo aspektu (CPK 353 straipsnio 1 dalis).

17Ieškovo reikalavimo pagrindas pripažinti sandorį negaliojančiu yra tas, kad sandoris sudarytas dėl apgaulės. Akcijų pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu galiojusio 1964 m. CK 57 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, kad sandoris, sudarytas dėl apgaulės gali būti teismine tvarka pripažįstamas negaliojančiu. Apgaulė – tai sandorį sudarančio asmens suklaidinimas dėl esminių sandorio aplinkybių. Dėl apgaulės sandorį galima pripažinti negaliojančiu, kai kito sandorio dalyvio ar šiam žinant, kito asmens apgaulė lėmė sandorio sudarymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2006). Dėl apgaulės sudarytą sandorį galima pripažinti negaliojančiu, kai apgaulės veiksmus atliko kitas sandorio dalyvis ar šiam žinant – kitas asmuo, ir apgaulė lėmė sandorio sudarymą, t. y. nesant apgaulės, sandoris nebūtų sudarytas. Pagal 1964 m. CK 57 straipsnį teismų praktikoje apgaulės turinys buvo suprantamas ir aiškinamas vienos iš sandorio šalių tyčia suklaidinant kitą šalį tam, kad ši sudarytų sandorį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2006). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal 2000 m. CK 1.91 straipsnio 5 dalį apgaulė taip pat gali būti sandorio šalies tylėjimas, t. y. aplinkybių, kurias žinodama kita sandorio šalis nebūtų sudariusi sandorio, nuslėpimas, jeigu, vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, tos aplinkybės turėjo būti atskleistos kitai šaliai, arba aktyvūs veiksmai, kuriais siekiama suklaidinti kitą sandorio šalį dėl sandorio efekto, jo esminių sąlygų, sandorį sudarančio asmens civilinio teisinio subjektiškumo, kitų esminių aplinkybių. Taigi pagal nurodytą materialiosios teisės normą sandorio pripažinimas negaliojančiu galimas tada, jeigu atsakovo konkretūs veiksmai (neveikimas) sudarė apgaulės turinį. Tokias aplinkybes turėjo įrodyti ieškovas (CPK 178 straipsnis).

18Bylą nagrinėję teismai konstatavo, kad ieškovas neįvykdė savo įrodinėjimo pareigos ir neįrodė aplinkybių, kuriomis grindė savo reikalavimą (CPK 178 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tyrė ir vertino įrodymus apie ieškovo valios įsigyti UAB „MAS Consult“ už tam tikrą kainą formavimąsi. Teismai pripažino, kad ieškovas galėjo patikrinti faktinius duomenis apie UAB „MAS Consult“ finansinę padėtį, susidariusią iki 2000 m. birželio 30 d., prisiėmė verslo riziką, įvertindamas vien prognozuojamas gauti UAB „MAS Consult“ pajamas, bet ne bendrąjį pelną (gautų pajamų ir patirtų išlaidų santykį). Pažymėtina, kad šią bylą jau kartą nagrinėjęs kasacinis teismas 2005 m. lapkričio 28 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-614/2005, perdavė bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui ir nurodė teismams išsiaiškinti, išanalizuoti bei įvertinti aplinkybes, susijusias su tuo, kokią įtaką atsakovo veikla turėjo UAB „MAS Consult“ veiklai. Iš naujo išnagrinėję bylą ir įvertinę įrodymus, remdamiesi baudžiamosios bylos duomenimis, teismai įvykdė CPK 362 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą imperatyvųjį įpareigojimą, kad kasacinio teismo nutartyje išdėstyti išaiškinimai yra privalomi teismui, iš naujo nagrinėjančiam bylą, ir nustatė, kad atsakovo veiksmai neturėjo įtakos UAB „MAS Consult“ bankrotui, o ieškovas, įsigydamas ginčijamas akcijas, siekė patenkinti savo interesus, susijusius su AB „Ortopedijos technika“ privatizavimu. Iš baudžiamosios bylos Nr. 10-1-0987-03 (arch. Nr. 5061) duomenų matyti, kad UAB „Ortofina“, įsteigta dalyvauti AB „Ortopedijos technika“ privatizavimo procese, ir valstybės įmonė Valstybės turto fondas 2000 m. vasario mėn. pasirašė AB „Ortopedijos technika“ akcijų pirkimo–pardavimo sutartį, bet neturėjo pakankamai lėšų kainai sumokėti. Tam, kad būtų padidintas UAB „Ortofina“ įstatinis kapitalas, buvo įsteigta UAB „Stewart, Baublys ir Gabriele“, kuri su UAB „MAS Consult“ 2000 m. balandžio 4 d. sudarė akcijų opciono sutartį, pagal kurią UAB „MAS Consult“ turėjo tapti pagrindine UAB „Ortofina“ akcininke. Iš bylos duomenų taip pat matyti, kad ieškovas iki ginčijamo sandorio aktyviai dalyvavo finansuojant AB „Ortopedijos technikos“ privatizavimą. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad AB „Ortopedijos technika“ privatizavimo metu L. V. buvo vienas iš UAB „MAS Consult“ akcininkų ir ieškovo steigėjo AB Ūkio banko valdybos primininkas. Dėl to teismų išvada, kad ginčijamos akcijų pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu nebuvo ieškovo valios trūkumų, yra pagrįsta. Taigi nėra pagrindo pripažinti, kad bylą nagrinėję teismai neteisingai aiškino ir taikė 1964 m. CK 57 straipsnio ir CK 1.91 straipsnio 5 dalies nuostatas. Dėl to teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai vadovavosi CPK 362 straipsnio 2 dalimi, priėmė teisėtus sprendimą bei nutartį, o ieškovo iškelti argumentai yra tik prielaidos, kuriomis negali būti grindžiamas teismo sprendimas (CPK 177 straipsnio 1 dalis).

19Kasatoriaus argumentai dėl parduotų akcijų vertės ir kokybės nustatymo yra susiję su faktinėmis bylos aplinkybėmis, kurias nustatė pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai. Kasacinis teismas yra saistomas žemesniųjų instancijų teismų nustatytų aplinkybių ir negali nustatinėti naujų aplinkybių (CPK 353 straipsnio 1 dalis). Dėl likusių kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes kasatoriaus nurodyti teisės normų pažeidimai neturėjo įtakos neteisėtos nutarties priėmimui bei neturi esminės reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui.

20Dėl pirmiau nurodytų priežasčių kasacinis skundas atmestinas, o apeliacinės instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

21Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

22Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Ūkio banko investicinė grupė“ 2004 m. balandžio 29 d.... 5. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. kovo 29 d. sprendimu ieškovo ieškinį... 7. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2006... 8. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į kasacinį skundą teisiniai... 9. Kasaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m.... 10. Atsiliepime į kasacinį skundą atsakovas prašo kasacinį skundą atmesti ir... 11. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 12. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 13. Ieškovas ir atsakovas 2000 m. spalio 25 d. sudarė akcijų pirkimo–pardavimo... 14. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 15. CPK 353 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kasacinis teismas, neperžengdamas... 16. Kasaciniame skunde keliamas materialiosios teisės normų, reglamentuojančių... 17. Ieškovo reikalavimo pagrindas pripažinti sandorį negaliojančiu yra tas, kad... 18. Bylą nagrinėję teismai konstatavo, kad ieškovas neįvykdė savo... 19. Kasatoriaus argumentai dėl parduotų akcijų vertės ir kokybės nustatymo yra... 20. Dėl pirmiau nurodytų priežasčių kasacinis skundas atmestinas, o... 21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 22. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006... 23. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...