Byla 2A-925/2013
Dėl darbų priėmimo-perdavimo aktų pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus, Marytės Mitkuvienės ir Egidijos Tamošiūnienės (teisėjų kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo TŪB ,,Energija” apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-504-577/2012 pagal ieškovo TŪB „Energija” ieškinį atsakovui UAB „KRS” dėl darbų priėmimo-perdavimo aktų pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Ieškovas TŪB „Energija” kreipėsi į teismą, prašydamas 2009-05-29, 2009-06-22, 2009-06-30 įvykdytų darbų aktus bei 2009-06-30 Darbų priėmimo-perdavimo aktus pripažinti niekiniais ir negaliojančiais, priteisti iš atsakovo UAB „KRS” bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2009-04-23 sudarė statybos rangos sutartį Nr. MNS-01/S-037, kuria atsakovas įsipareigojo įrengti uždarą perėjimą įrengiant plieninį dujotiekio vamzdį D325 mm per Ventos upę (Preliminarus ilgis L 303m) ir atlikti uždarą perėjimą įrengiant plieninį dujotiekio vamzdį D325 mm per Varduvos upę (Preliminarus ilgis L - 295 m). Šalys susitarė, jog vieno metro dujotiekio D325 mm vamzdžio kaina bus lygi 1 072,07 Lt be PVM. Pažymėjo, jog sutartis buvo pasirašyta pagal atsakovo parengtas, tipines ir individualiai su ieškovu neaptartas nesąžiningas sąlygas, kuriomis Rangovas siekė išvengti atsakomybės už įsipareigojimų vykdymą, pvz., sutarties sąlygų 2.8 p., 2.6 p. pažeidžia Civilinio kodekso 6.228 str. nustatytą pareigą sutartyje užtikrinti abiejų šalių teisę į pažeistų interesų gynybą. Atsakovas, veikdamas nesąžiningai, piktnaudžiaudamas Sutarties sąlygomis ir nepateikdamas išpildomosios atliktų darbų dokumentacijos, nuslėpė atliktų darbų trūkumus, t. y. neatskleidė, jog atsakovo įrengtai magistralinio dujotiekio daliai (povandeninėse ir perėjose) neįrengta izoliacija, siekdamas kuo skubiau gauti apmokėjimą, Darbų priėmimo-atlikimo aktus ir 2009-06-30 Darbų priėmimo-perdavimo aktą sąmoningai pasirašyti pateikė sunkiai lietuvių kalbą suprantantiems ieškovo Gamybos skyriaus inžinierei G. S. bei darbų vadovui J. D., kurie turėjo teisę tik vizuoti dokumentus prieš juos pasirašant TŪB „Energija” vadovui, kad jos sąlygos atitiktų sąžiningumo ir protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus. Įgaliotas TŪB „Energija” vadovas V. D., susipažinęs su parengtų dokumentų turiniu, atsisakė juos pasirašyti, todėl visi aktai pripažintini negaliojančiais, kadangi juos pasirašė tam įgaliojimų neturintys asmenys. Sandorius prašė pripažinti negaliojančiais Civilinio kodekso 1.82 str. 1 d., 2.83 str. pagrindais. Taip pat nurodė, kad Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos nustatė, jog dujotiekio naudoti pagal paskirtį negalima dėl to, kad atsakovas nepateikė įrodymų apie povandeninėse perėjose įrengtą dujotiekio izoliaciją. Dėl atsakovo kaltės objekto negalima priduoti valstybinei komisijai, todėl jis negali būti naudojamas pagal paskirtį, tai įrodo, kad darbai nebuvo atlikti tinkamai, o neįgalioto asmens J. D. pasirašyti ginčijami aktai yra klaidingi. Ginčijamuose sandoriuose, pasirašytuose neįgalioto asmens, nurodytos tikrovės neatitinančios aplinkybės apie darbų atlikimą, todėl 2009-05-29, 2009-06-22 bei 2009-06-30 Darbų priėmimo-atlikimo aktai pripažintini niekiniais ir negaliojančiais sandoriais, pasirašytais dėl suklydimo (CK 1.90 str.), o nustačius, kad darbų trūkumus atsakovas paslėpė tyčia - sandoriai pripažintini sudaryti dėl apgaulės (CK 1.91 str.).

5Atsakovas UAB „KRS” su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Paaiškino, kad atsakovas įrengė uždarus perėjimus po upėmis betranšėjiniu būdu (horizontalaus valdomo gręžinio būdu), todėl jam reikalavimas dėl magistralinio dujotiekio izoliacijos dokumentų pateikimo apskritai nėra ir negali būti taikomas. Pažymėjo, jog 2009-06-30 ieškovas su atsakovu pasirašė baigiamąjį atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo konstatuota, kad atlikti statybos montavimo darbai tenkina projektų, statybos normų ir taisyklių reikalavimus; ieškovas patvirtino, kad darbai atlikti laiku ir tinkamai. Statybos darbų priėmimo metu ieškovas nenurodė jokių darbų trūkumų, be to ieškovas iš dalies atsiskaitė už atliktus darbus. Pažymėjo, jog pagal sutarties 9.2. p. J. D. buvo įgaliotas pasirašyti ginčijamus aktus, todėl ieškovas visiškai nepagrįstai prašė juos pripažinti negaliojančiais Civilinio kodekso 1.82 str. pagrindu. Taip pat pažymėjo, jog ieškovas neįrodė aplinkybių, kuriomis grindžia savo reikalavimus dėl aktų pripažinimo negaliojančiais pagal Civilinio kodekso 1.90, 1.91 str.

6II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovo atsakovo naudai išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

8Teismas konstatavo, kad rangos sutartyje nėra numatyta atsakovo pareigos parengti ir pateikti išpildomąją magistralinio dujotiekio dokumentaciją ar kitą su dujotiekio statyba susijusią medžiagą. Sutarties 5.2.11. p. nurodoma, jog būtent ieškovui priklauso pareiga atlikti atliktų darbų bandymus ar kitokius veiksmus, reikalingus, kad objektas būtų pripažintas tinkamu naudotis, jeigu įstatymai numato tokius reikalavimus. Byloje nustatyta, kad pats ieškovas dėl išpildomosios ir kitos magistralinio dujotiekio dokumentacijos kreipėsi į UAB „Kauno inžineriniai tyrinėjimai” dėl geodezinių darbų ataskaitos parengimo ir ieškovui buvo pateikta UAB „Kauno inžineriniai tyrinėjimai” ataskaita.

9Nustatė, kad atsakovas paties magistralinio dujotiekio nestatė, tik įrengė uždarus perėjimus po upėmis betranšėjiniu būdu (horizontalaus valdomo gręžimo būdu), kaip ir numatyta Sutarties 1.1 punkte, todėl jam reikalavimas dėl magistralinio dujotiekio izoliacijos dokumentų pateikimo apskritai nėra ir negali būti taikomas. Pripažino, jog Valstybinės energetikos inspekcijos prie EM Šiaulių teritorinio skyriaus 2011-10-27 protokolas patvirtina, kad Valstybinės energetikos inspekcijos 2011-08-24 akto Nr. l5.2.ĮP-21 11 punkto neįvykdymo nenustatyta, o priešingai, pažymima, kad objekto statybos techninė dokumentacija privalo būti sunumeruota ir surišta nustatyta tvarka; protokole nėra pažymėta, kad Valstybinei energetikos inspekcijai trūksta kokių nors dokumentų.

10Pagal Ūkio ministerijos 2003-05-15 įsakymu Nr. 4-184 patvirtintų Magistralinių dujotiekių eksploatavimo taisykles pareigą atlikti magistralinio dujotiekio apžiūrą povandeninėse perėjose turi tokių objektų savininkas, o atsakovas neturi nei sutartinės, nei įstatyminės pareigos tikrinti magistralinio dujotiekio izoliacijos būklės.

11Teismas sprendime nurodė, kad nagrinėjamoje byloje prejudicinę reikšmę turi įsiteisėjusi Lietuvos apeliacinio teismo 2011-12-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-476/2011, kurioje buvo sprendžiamas ginčas tarp ieškovo ir atsakovo dėl darbų pagal sutartį apmokėjimo. Ieškovas išnagrinėtoje ir nagrinėjamoje byloje savo poziciją grindė tokiomis pačiomis aplinkybėmis ir argumentais, todėl nagrinėjant šią bylą privaloma vadovautis Lietuvos apeliacinio teismo 2011-12-07 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-476/2011 nustatytomis aplinkybėmis ir teisiniais santykiais.

12Byloje nustatyta, kad ieškovas su atsakovu pasirašė baigiamąjį atliktų 2009-06-30 darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo konstatuota, kad atlikti statybos montavimo darbai tenkina projektų, statybos normų ir taisyklių reikalavimus; akto 5 p. patvirtina, kad darbai atlikti laiku ir tinkamai.

13Nors ieškovas pateikė į bylą 2008-04-28 įsakymą „Dėl atsakingų darbuotojų įgaliojimų ribų, teigdamas, kad J. D. neturėjo įgaliojimų pasirašyti ginčijamus aktus, o visus darbų aktus privalėjo vizuoti TŪB „Energija” vadovas, tačiau iš sutarties 9.2 p. akivaizdu, jog užsakovas savo atstovu sutarties vykdymo tikslais, įskaitant darbų ir reikalavimų priėmimą, paskyrė darbų vadovą J. D., kuris ir pasirašė ginčijamus aktus; todėl pagal sutarties 9.2 punkto nuostatas atsakovas turėjo visiškai rimtą ir pagrįstą pagrindą manyti, jog darbų priėmimo-perdavimo aktą pasirašo su tinkamai ieškovo vardu veikiančiu asmeniu (CK 2.133 str. 9 d.), ir sandoris yra privalomas atstovaujamajam. Byloje nenustatyta, kad ieškovas aktus pasirašė pažeisdamas valdymo organų kompetenciją, kad aktų pasirašymas kaip nors prieštaravo ieškovo veiklos tikslams, kad kita sandorio veikė nesąžiningai, t. y. tuo kaip nors pasinaudojo. Teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė Civilinio kodekso 1.82 str. taikymo pagrindų (CPK 178 str.).

14Teismas su ieškovo argumentais dėl sutarties sąlygų, kaip pažeidžiančių Civilinio kodekso 6.228 str. nustatytą pareigą sutartyje užtikrinti abiejų šalių teisę į pažeistų interesų gynybą, kad sąlygos atitiktų sąžiningumo ir protingus sąžiningos verslo praktikos reikalavimus, nesutiko. Nurodė, kad sutartis ginčo aplinkybėmis buvo sudaryta tarp privačių juridinių asmenų (verslininkų), kurie derėjosi dėl sutarties sąlygų ir dėl jų susiderėjo nustatytomis sąlygomis, todėl sutartis yra komercinio pobūdžio. Motyvavo, kad Civilinių santykių subjektas, ypatingai, jei jis yra privatus juridinis asmuo, prieš pasirašydamas vieną ar kitą teisinę reikšmę turintį dokumentą turi pasikonsultuoti dėl teisinių pasekmių, o jeigu to nepadaro, veikia savo rizika. Sutarties 2.6 ir 2.8 punktai atitinka rangos sutarties įstatyminį reguliavimą (CK 6.644 str. l d., 6.681 str. l d., 6.694 str. 1 d. ir 4 d.). Ieškovas darbus priėmė, aktus pasirašė, iš dalies atsiskaitė už darbus; byloje iš viso nėra klausimo, kad ieškovas šių aktų nebūtų pasirašęs, todėl tokia ieškovo iškelta prielaida dėl Civilinio kodekso 6.228 str. taikymo apskritai neatitinka jo paties nurodytos faktinės situacijos; ieškovo argumentai nepagrįsti ir atmestini.

15Teismas atmetė ir ieškovo argumentus dėl savo prievolės vykdymo sustabdymo. Pažymėjo, jog priešpriešinės prievolės sustabdymas yra specifinė savigynos forma, kuriai įstatymas kelia tam tikrus reikalavimus; vienas jų – pareiga informuoti priešingą šalį apie prievolės sustabdymą (tokiu būdu pareikalaujant ir atlyginti nuostolius). Byloje jokių duomenų apie tokį pranešimą atsakovui nėra. Nustatytų aplinkybių kontekste pripažino, kad Civilinio kodekso 6.58 str. nuostatos netaikytinos, ieškovo argumentai nepagrįsti ir atmestini.

16Nurodė, kad vertinant byloje nustatytas faktines aplinkybes, pateiktus įrodymus, teismas neturi pagrindo spręsti, kad ieškovas neteisingai suvokė sudaromo sandorio (ginčijamų aktų) aplinkybes ir padarinius; ar neteisingai suvokė sandorio turinį arba neteisingai buvo išreikšta valia sudaryti sandorį (CPK 178 str.). Esant nurodytam, taikyti Civilinio kodekso 1.90 str. ar 1.91 str. nuostatas nagrinėjamu atveju nėra pagrindo, ieškovo reikalavimai nepagrįsti ir atmestini.

17III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

18Ieškovas TŪB „Energija” apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012-04-26 sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

19Nurodo, kad teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovas UAB „KRS” tinkamai atliko darbus ir neprivalo pateikti atliktų darbų išpildomosios dokumentacijos, ir tokiu būdu pažeidė šalių lygiateisiškumo ir rungimosi principus bei priėmė nepagrįstą sprendimą. Apeliantas nesutinka su teismo pozicija, kad atsakovas neprivalėjo pateikti dokumentacijos. Nurodyta techninė dokumentacija yra būtina siekiant nustatyti, ar atsakovas tinkamai atliko darbus pagal 2009-04-23 statybos rangos sutartį Nr. MNS-01/S-037. Ieškovas teismui paaiškino, kad atsakovas kartu su galutiniu darbų priėmimo-perdavimo aktu nepateikė ieškovui TŪB „Energija” visos privalomos atliktų darbų ir jų atitikties projektui dokumentacijos, todėl sutartis nėra atsakovo tinkamai įvykdyta. Neturint išpildomosios dokumentacijos negali būti užbaigta dujotiekio statyba (pripažinimas tinkamu naudoti), nes ne tik ieškovas, bet ir valstybinės institucijos neturi galimybės patikrinti atsakovo atliktų darbų kokybės, kiekio bei nustatyti, ar darbai yra atlikti saugiai, ar buvo laikomasi įstatymų nustatytų reikalavimų, ar buvo įrengta magistralinio dujotiekio izoliacija povandeninėse perėjose, ar atsakovas ir jo darbuotojai turėjo reikiamą kvalifikaciją dujotiekio tiesimo darbams. Taigi neturint pilnos techninės dokumentacijos nėra galimybės konstatuoti atsakovo atliktų darbų tinkamumą ir atitikimą sutartimi nustatytiems reikalavimams. Vadovaujantis kolegialių institucijų 2001-03-09 įsakymu Nr. 86/146 patvirtintu sritiniu norminiu dokumentu „Dujų sistema. Magistraliniai dujotiekiai. Projektavimas, medžiagos ir statyba. Taisyklės” visuose dujotiekio statybos (tiesimo, montavimo) darbų etapuose turi būti pildoma atliktų darbų ir jų atitikties projektui dokumentacija (9.1. p.). Baigus dujotiekio statybos (tiesimo, montavimo) darbus dokumentacija sukomplektuojama pagal magistralinio dujotiekio pripažinimo tinkamu naudoti dokumentacijos sąrašą (9.2 p.). Teismas, spręsdamas dėl atliktų darbų kokybės, taip pat konstatavo, kad Valstybinės energetikos inspekcijos 2011-08-24 akto Nr. 15.2.ĮP-21 11 punkto reikalavimas dėl dokumentacijos pateikimo yra taikomas tik atviru būdu atliktiems darbams. Apeliantas pažymi, kad net ir tuo atveju, jei minėto akto 11 punkto reikalavimas nėra taikomas atsakovui, atsakovas privalo pateikti visą išpildomąją dokumentaciją vadovaudamasis kolegialių institucijų 2001-03-09 įsakymu Nr. 86/146 patvirtinto sritinio norminio dokumento „Dujų sistema. Magistraliniai dujotiekiai. Projektavimas, medžiagos ir statyba. Taisyklės” reikalavimais bei šalių sudaryta sutartimi. Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad sutartis atsakovo nėra tinkamai įvykdyta, iš ieškovo buvo atimta galimybė įrodyti netinkamą atsakovo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą, todėl teismas priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą, kuris turi būti panaikintas.

20Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ginčijamus darbų priėmimo-perdavimo aktus pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo ir nepagrįstai atsisakė šaukti liudytoju aktus pasirašiusį asmenį, todėl pažeidė šalių lygiateisiškumo ir rungimosi principus bei priėmė nepagrįstą sprendimą. Ieškovas teismui nurodė, kad pagal sutartį įvykdytų darbų priėmimo-perdavimo aktai yra pasirašyti neįgaliotų TŪB „Energija” vardu veikti asmenų. Taip pat ieškovas pateikė teismui TŪB „Energija” 2008-04-28 įsakymą, kurio pagrindu visus ieškovui sukuriančius įpareigojimus dokumentus privalo pasirašyti ieškovo vadovas; kiti darbuotojai, vykdydami jiems priskirtas funkcijas, įgalioti tik vizuoti darbų aktus ir kitą dokumentaciją prieš šiuos dokumentus pasirašant vadovui. Kadangi darbų perdavimo aktai nėra pasirašyti TŪB „Energija” vadovo, jie nesukuria privalomų įsipareigojimų ieškovui ir jų pagrindu TŪB „Energija” negali būti reiškiami jokie finansiniai reikalavimai. Atsakovas, veikdamas nesąžiningai, piktnaudžiaudamas sutarties sąlygomis ir nepateikdamas išpildomosios atliktų darbų dokumentacijos, nuslėpė atliktų darbų trūkumus, t. y. neatskleidė, jog atsakovo įrengtai magistralinio dujotiekio daliai (povandeninėse perėjose) buvo pažeista izoliacija, siekdamas kuo skubiau gauti apmokėjimą, darbų priėmimo-perdavimo aktus pasirašyti pateikė sunkiai lietuvių kalbą suprantantiems ieškovo Gamybos skyriaus inžinierei G. S. bei darbų vadovui J. D., kurie turėjo teisę tik vizuoti dokumentus prieš juos pasirašant TŪB „Energija” vadovui. Kadangi ginčijamuose sandoriuose, pasirašytuose neįgalioto asmens, nurodytos tikrovės neatitinančios aplinkybės apie darbų atlikimą, dėl aukščiau išvardintų aplinkybių ir argumentų 2009-05-29, 2009-06-22 bei 2009-06-30 darbų priėmimo-perdavimo aktai pripažintini niekiniais ir negaliojančiais sandoriais pasirašytais dėl suklydimo (CK 1.90 str.), o nustačius, kad darbų trūkumus atsakovas paslėpė tyčia - sandoriai pripažintini sudaryti dėl apgaulės (CK 1.91 str.). Ieškovas prašė teismo šaukti J. D. liudytoju byloje, tačiau teismas atsisakė patenkinti ir šį ieškovo prašymą ir skundžiamame sprendime taip pat visiškai nemotyvavo tokio atsisakymo. Teismui atsisakius šaukti ginčijamus atliktų darbų aktus pasirašiusį asmenį liudytoju, byloje nebuvo nustatytos nagrinėjamai bylai esminės reikšmės turinčios aplinkybės - darbų priėmimo-perdavimo, darbų aktų pateikimo pasirašymui ir pasirašymo aplinkybes, taip pat pasirašiusio asmens tikroji valia pasirašant darbų aktus. Tokiu būdu iš ieškovo buvo atimta galimybė pagrįsti savo argumentus papildomais įrodymais. Todėl buvo pažeisti šalių lygiateisiškumo ir rungimosi principai (CPK 17 str.).

21Teismas nepagrįstai sprendė, kad nagrinėjant bylą privaloma vadovautis Lietuvos apeliacinio teismo 2011-12-07 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-476/2011, nustatytomis aplinkybėmis ir teisiniais santykiais, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą.

22Nurodytoje susijusioje byloje yra sprendžiamas UAB „KRS” pareikšto reikalavimo dėl skolos pagal sutartį priteisimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimas, o šioje byloje yra nustatinėjamas pagal tą pačią sutartį atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktų galiojimo klausimas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs nurodytą susijusią bylą kasacine instancija, priims galutinę ir neskundžiamą nutartį, kuria konstatuos UAB „KRS” reiškiamų reikalavimų dėl skolos pagal sutartį priteisimo pagrįstumą/nepagrįstumą. Šioje byloje reiškiami reikalavimai dėl atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktų negaliojimo iš esmės taip pat nulemtų ieškovo pareigos apmokėti UAB „KRS” už pagal sutartį atliktus darbus kilimą/nekilimą, todėl akivaizdu, kad šios bylos yra neatsiejamai susijusios ir galutinio sprendimo priėmimas vienoje byloje turės įtakos sprendimui kitoje byloje. Atsižvelgiant į tai, kad teismas sprendime rėmėsi nutartimi, kurioje konstatuotos šiai bylai reikšmingos teisinės išvados, išnagrinėjus TŪB „Energija“ ir jos tikrųjų narių V. D. bei J. K. kasacinį skundą, galimai bus pakeistos, konstatuotina, kad sprendimas yra grindžiamas galutinai nepatvirtintomis aplinkybėmis ir turi būti panaikintas.

23Teismo sprendimu atsakovo naudai priteistos akivaizdžiai per didelės teisinės pagalbos išlaidos. Ieškovas UAB „KRS” prašė teismo priteisti jo naudai 17 836,66 Lt teisinės pagalbos ir atstovavimo teisme išlaidas. Teismas skundžiamu sprendimu prašomą priteisti teisinės pagalbos išlaidų sumą įvertino kaip pernelyg didelę ir priteisė 4 545,60 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Ieškovo nuomone, teismo priteisto dydžio atsakovo išlaidos nėra pagrįstos ir teismo sprendimas šioje dalyje naikintinas. Atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos sudėtingumą ir proceso trukmę, atsakovui priteista 4 545,60 Lt teisinės pagalbos išlaidų suma objektyviai vertintina kaip per didelė. Toje stadijoje, kurioje byla buvo užbaigta, ji vertintina kaip nesudėtinga, procesinių dokumentų ir jų priedų bei kitų įrodymų nėra daug, be to atsakovo atstovai dar iki šios bylos buvo susipažinę su teismui teiktais įrodymais, nes atsakovą aukščiau minėtoje ir su šia byla susijusioje byloje, šiuo metu nagrinėjamoje Lietuvos Aukščiausiame Teisme, atstovauja tie patys atstovai. Byloje įvyko tik vienas teismo posėdis, kuriame atsakovo interesus atstovavo advokato padėjėjas. Taigi atsakovo interesų gynimas nagrinėjamoje civilinėje byloje nereikalavo nei specialių žinių, nei didelių laiko sąnaudų.

24Atsakovas UAB „KRS” atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atmesti kaip nepagrįstą apelianto TŪB „Energija” apeliacinį skundą ir Vilniaus apygardos teismo 2012-04-26 sprendimą palikti nepakeistą. Priteisti iš apelianto atsakovui UAB „KRS” jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra visiškai teisėtas ir pagrįstas, pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė visas bylos aplinkybes ir teisingai pritaikė šiuos santykius reguliuojančias materialinės teisės normas bei nepažeidė procesinių teisės normų. Apeliacinis skundas yra visiškai nepagrįstas, jame išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo sprendimą.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Apeliacinis skundas atmestinas.

27Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribų nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

28Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas TŪB „Energija” ir atsakovas UAB „KRS” 2009-04-23 sudarė statybos rangos sutartį Nr. MNS-01/S-037, su pakeitimais ir papildymais (t. 1, b .l. 6-10, 12-13), kuria atsakovas įsipareigojo įrengti uždarą perėjimą įrengiant plieninį dujotiekio vamzdį D325 mm per Ventos upę (preliminarus ilgis L=303m) ir atlikti uždarą perėjimą įrengiant plieninį dujotiekio vamzdį D325 mm per Varduvos upę (preliminarus ilgis L=295 m). Šalys susitarė, jog vieno metro dujotiekio D325 mm vamzdžio kaina bus lygi 1 072,07 Lt be PVM (sutarties pakeitimai, 1.1 p., 2.1 p.). Šalys sutarties 9.2 p. taip pat sulygo, kad užsakovas (ieškovas) savo atstovu šios sutarties vykdymo tikslais, įskaitant darbų ir reikalavimų priėmimą paskyrė darbų vadovą J. D. 2009-05-29, 2009-06-22, 2009-06-30 šalių atstovų buvo pasirašyti įvykdytų darbų aktai (t. 1, b. l. 16-17); 2009-06-30 buvo pasirašytas darbų priėmimo-perdavimo aktas (t. 1, b. l. 18).

29Apeliantas apeliaciniame skunde teigia, kad atsakovas privalėjo pateikti nutiestų dujotiekio vamzdžių izoliacijos dokumentaciją. Tokie apelianto argumentai nepagrįsti. Iš byloje esančios 2009-04-23 statybos rangos sutarties Nr. MNS-01/S-037 bei jos pakeitimų ir papildymų matyti, kad juose nėra numatyta atsakovo UAB „KRS“ pareiga parengti ir pateikti išpildomąją magistralinio dujotiekio dokumentaciją ar kitą su dujotiekio statyba susijusią medžiagą. Atsakovas šiuo konkrečiu atveju pagal su ieškovu pasirašytą sutartį paties magistralinio dujotiekio nestatė, o atliko betranšėjinius darbus, t. y. vamzdžio prastūmimo darbus po upėmis nekasant tranšėjų. Atsakovas taip pat pateikė ieškovui tokių savo atliktų darbų ataskaitą, t. y. prastumtų vamzdžių padėties po Ventos ir Varduvos upėmis žemės paviršiaus atžvilgiu išilginiame pjūvyje dokumentaciją (t. 1, b. l. 173-174). Iš byloje esančio ieškovo 2009-12-21 pranešimo Nr. 624 atsakovui (t. 1, b. l. 39) matyti, kad pats ieškovas dėl išpildomosios ir kitos magistralinio dujotiekio dokumentacijos parengimo kreipėsi į UAB „Kauno inžineriniai tyrinėjimai” ir užsakė parengti geodezinių darbų ataskaitą. Atitinkamą ataskaitą UAB „Kauno inžineriniai tyrinėjimai” parengė ir perdavė ieškovui 2009-12-30 ataskaitos perdavimo-priėmimo aktu (t. 1, b. l. 40). Valstybinė energetikos inspekcija patvirtino, jog 2011-08-24 akto Nr. 15.2.ĮP-21 (t. 1, b. l. 19-20) 11 p. reikalavimas yra taikomas tik atviru būdu atliktiems magistralinio dujotiekio montavimo darbams ir tik darbams per Ašvos, Vaidmino, Ringio ir Valkstomo upelius. 2011-12-14 Valstybinė energetikos inspekcija rašte Nr. 15.4.OV-247 (t. 1, b. l. 172) taip pat paaiškino, kad dujotiekio izoliacijos pažeidimas taikomas atviru būdu sumontuoto magistralinio dujotiekio per povandenines perėjas atšakoms, siekiant patikrinti, ar vandens srovė ir kiti veiksniai nepažeidė dujotiekio izoliacijos tokiose atkarpose. Tuo tarpu ginčo aplinkybėmis atsakovas įrengė uždarus perėjimus po Ventos ir Varduvos upėmis betranšėjiniu būdu (horizontalaus valdomo gręžimo būdu), kaip ir numatyta sutarties 1.1. punkte, todėl jam reikalavimas dėl magistralinio dujotiekio izoliacijos dokumentų pateikimo nėra taikomas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad apeliantas apeliaciniame skunde nepagrįstai nurodo, jog Valstybinė energetikos inspekcija konstatavo, kad būtent atsakovas UAB „KRS“ privalėjo parengti atliktų darbų išpildomąją dokumentaciją.

30Vadovaujantis sutarties 5.2.11 punktu, ieškovas turi pareigą atlikti baigtų darbų bandymus ar kitokius veiksmus reikalingus, kad objektas būtų pripažintas tinkamu naudotis, jeigu įstatymai numato tokius reikalavimus. 2009-08-05 buvo atlikti magistralinio dujotiekio hidrauliniai bandymai (t. 1, b. l. 175), kurių atlikimo akte nėra nustatyta jokių magistralinio dujotiekio atšakos į Mažeikių naftą mechaninio atsparumo ir sandarumo pažeidimų, darbų kokybės ar neatitikimo keliamiems teisės aktų ar bet kokiems kitiems reikalavimams pažeidimų. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad nėra pagrindo daryti išvadą, jog atsakovas netinkamai atliko darbus.

31Teismų praktikoje yra konstatuota, kad šalių pasirašomas priėmimo-perdavimo aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą. Nagrinėjamu atveju apeliantas skundžiamuose įvykdytų darbų bei darbų priėmimo-perdavimo aktuose nekonstatavo jokių atsakovo pagal sutartį atliktų darbų trūkumų, todėl darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju nėra konstatuoti atsakovo padarytų darbų trūkumai. 2009-04-23 statybos rangos sutarties Nr. MNS-01/S-037 2.8 p. nurodyta, kad darbai pripažįstami atlikti tinkamai ir laiku, kai yra pasirašomas atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas. Vadovaujantis sutarties 2.5 p., visi darbai perduodami baigiamuoju priėmimo-perdavimo aktu. 2009-06-30 UAB „KRS“ su TŪB „Energija” pasirašė baigiamąjį atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo konstatuota, kad atlikti statybos montavimo darbai tenkina projektų, statybos normų ir taisyklių reikalavimus, o apeliantas, remiantis sutarties 2.5, 2.8 p., patvirtino, kad darbai atlikti laiku ir tinkamai. Apeliantas statybos darbų priėmimo metu nenurodė jokių darbų trūkumų, todėl remiantis sutarties 2.8 p. laikoma, kad darbai atlikti laiku ir tinkamai. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apelianto teiginiai dėl netinkamų darbų kokybės ir trūkumų konstatavimo šiuo atveju neatitinka paminėtų tarp šalių sudarytos sutarties nuostatų, todėl apeliantas negali remtis aplinkybe, kad darbai nebuvo atlikti tinkamai, nes jis to nenurodė nei 2009-06-30 baigiamajame atliktų darbų priėmimo-perdavimo akte, nei kituose įvykdytų darbų aktuose.

32Taigi, vadovaujantis 2009-04-23 statybos rangos sutarties Nr. MNS-01/S-037 2.5 p. nuostatomis, visi darbai pripažįstami atlikti tinkamai ir laiku bei už juos kyla pareiga sumokėti pasirašius baigiamąjį priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo konstatuota, kad atlikti statybos montavimo darbai tenkina projektų, statybos normų ir taisyklių reikalavimus.

33Kaip jau minėta, apeliantas su atsakovu pasirašė baigiamąjį atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą 2009-06-30 (t. 1, b. l. 18). Baigiamasis aktas buvo pasirašytas darbų vadovo J. D., t. y. asmens, kuris sutarties 9.2 p. pagrindu buvo paskirtas apelianto generalinio direktoriaus V. D. atstovu sutarties vykdymo tikslais, įskaitant darbų ir reikalavimų priėmimą. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šis asmuo pagal šalių sudarytos sutarties nuostatas buvo apelianto atstovu ir turėjo teisę pasirašyti dokumentus apelianto vardu. J. D. pasirašydamas baigiamąjį darbų priėmimo-perdavimo aktą apelianto vardu, patvirtino, jog visi darbai atlikti tinkamai. Pagal sutarties 9.2 punkto nuostatas atsakovas turėjo visiškai rimtą ir pagrįstą pagrindą manyti, jog darbų priėmimo-perdavimo aktą pasirašo su tinkamai įgaliotu apelianto vardu veikiančiu asmeniu (CK 2.133 str. 9 d.). Apelianto argumentai, susiję su galimu šalių lygiateisiškumo ir rungimosi principų pažeidimu pirmosios instancijos teisme, teismui atsisakius šaukti liudytoju apelianto darbų vadovą J. D., atmestini kaip teisiškai nepagrįsti. Teismas 2012 m. balandžio 12 d. protokoline nutartimi tokio ieškovo prašymo netenkino, kadangi pripažino, jog jis nesusijęs su bylos pagrindu ir dalyku ( t. 2, b. l. 52). Procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla (CPK 329 straipsnio 1 dalis). Dėl tos priežasties, kad pirmosios instancijos teismas atsisakė šaukti į teismo posėdį apelianto prašomą liudytoją, byla nebuvo neteisingai išspręsta, todėl nėra pagrindo pirmosios instancijos teismo sprendimą naikinti ir bylą perduoti naujam nagrinėjimui. Byloje surinkta pakankamai rašytinių įrodymų, kuriais apeliantas grindžia savo reikalavimą, o atsakovas atsikirtimus, kuriuos ištyręs ir įvertinęs, teismas padarė pagrįstą išvadą ieškinio netenkinti.

34Šioje byloje ieškinys buvo grindžiamas sandorio prieštaravimu juridinio asmens veiklos tikslams bei sudarytu pažeidžiant privataus juridinio asmens valdymo organų kompetenciją (CK 1.82, 2.83 str.). Pagal CK 2.83 straipsnio 1 dalį sandoriai, kuriuos sudarė privačiojo juridinio asmens valdymo organai pažeisdami savo kompetenciją, sukelia prievoles juridiniam asmeniui, išskyrus atvejus, kai įrodoma, jog sudarydamas sandorį trečiasis asmuo žinojo, jog sandorį sudarė šios teisės neturintis juridinio asmens valdymo organas, ar dėl aplinkybių susiklostymo negalėjo to nežinoti. Nagrinėjamoje situacijoje sprendžiamas klausimas ne dėl juridinio asmens valdymo organo, bet dėl jo atstovo sudaryto sandorio galiojimo, todėl CK 2.83 straipsnyje įtvirtintas reguliavimas netaikytinas. CK 2.133 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad jeigu sandorį kito asmens vardu sudaro tokios teisės neturintis asmuo, tai sandoris sukelia teisines pasekmes atstovaujamajam tik tuo atveju, kai pastarasis tokį sandorį patvirtina. Tuo tarpu CK 2.133 straipsnio 9 dalyje įtvirtinta, kad jeigu atstovas veikė viršydamas savo teises, tačiau tokiu būdu, jog trečiasis asmuo turėjo rimtą pagrindą manyti, kad sudaro sandorį su tokią teisę turinčiu atstovu, sandoris privalomas atstovaujamajam, išskyrus atvejus, kai kita sandorio šalis žinojo ar turėjo žinoti, kad atstovas viršija savo teises. Pažymėtina, kad atstovui įgaliojimai gali būti suteikti ne tik aiškiai išreiškiant juos išduodamame rašytiniame įgaliojime (CK 2.137 straipsnis), tačiau jie taip pat gali būti numanomi, atsižvelgiant į šalių santykius ir aplinkybes, kuriomis atstovas veikia (CK 2.133 straipsnio 2 dalis). Pagal CK 2.133 straipsnio 2 dalies nuostatas numanomo atstovavimo atveju, jeigu asmuo savo elgesiu davė rimtą pagrindą trečiajam asmeniui protingai manyti ir sąžiningai tikėti, kad jis paskyrė kitą asmenį savo atstovu, tai tokio asmens atstovaujamojo vardu sudaryti sandoriai yra privalomi atstovaujamajam, t. y. sukuria šiam civilinių teisių ir pareigų. Sprendžiant dėl įgaliojimus viršijusio atstovo sudaryto sandorio galiojimo, CK 2.133 straipsnio 6 dalyje numatyta aplinkybė – vėlesnė atstovaujamojo valia patvirtinti tokį sandorį ar jo nepatvirtinti – yra lemiama tik tuo atveju, kai kita sandorio šalis nesiremia CK 2.133 straipsnio 9 dalimi. Kai kita sandorio šalis reikalauja sandorio galiojimo ir įrodinėja, kad turėjo rimtą pagrindą manyti, jog sudaro sandorį su tokią teisę turinčiu atstovu, atstovaujamasis turi ginčyti sandorio galiojimą įrodinėdamas, kad kita sandorio šalis žinojo ar turėjo žinoti, jog atstovas viršija jam suteiktus įgaliojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2007, 2011 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2011). Šioje byloje atstovaujamasis patvirtino atstovo sudarytą sandorį, apmokėdamas už dalį atliktų darbų, taip pat, kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas atsakovas turėjo rimtą pagrindą manyti, jog darbų priėmimo-perdavimo aktą pasirašo su tinkamai ieškovo vardu veikiančiu asmeniu. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog darbų priėmimo-perdavimo aktai buvo pasirašyti tinkamai įgalioto atstovo ir sukūrė atstovaujamajam teises ir pareigas.

35Apeliantas taip pat nurodo, kad jis darbų priėmimo-perdavimo aktus pasirašė dėl suklydimo (CK 1.90 str.) arba buvo apgautas (CK 1.91 str.). Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas aiškindamas Civilinio kodekso normas susijusias su sandorių negaliojimo pagrindais yra konstatavęs, kad būtina nustatyti, ar pagrindai, kuriais yra ginčijami sandoriai, nėra savarankiški ir vienas su kitu nesuderinami sandorių negaliojimo pagrindai. Teismas nustatė, kad tam, jog būtų galima teisiškai kvalifikuoti, kokiu iš įstatyme nustatytų sandorių negaliojimo pagrindų apeliantas kvestionuoja ginčo sandorio galiojimą, turi būti aišku, kokiomis faktinėmis aplinkybėmis grindžiamas jo negaliojimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-532/2011). Nagrinėjamoje byloje apeliantas nenurodo, kodėl remiasi tiek Civilinio kodekso 1.90 str., tiek 1.91 str. Apeliantas nepagrįstai nurodo kelis skirtingus darbų priėmimo-perdavimo aktų pripažinimo negaliojančiais pagrindus. Sandoriai negali būti pripažinti negaliojančiais tuo pačiu metu ir dėl suklydimo, ir dėl apgaulės, kadangi tai yra savarankiški ir vienas su kitu nesuderinami sandorių negaliojimo pagrindai. Tai paaiškinama tuo, kad sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu dėl suklydimo tik dėl pačių apelianto veiksmų, jeigu jis sudarydamas darbų priėmimo-perdavimo aktus rėmėsi klaidingomis prielaidomis (CK 1.90 str.). Tuo tarpu darbų priėmimo-perdavimo aktai gali būti pripažinti negaliojančiais dėl apgaulės tik tuo atveju, jeigu apeliantas įrodytų kito asmens veiksmus, kurie būtų pripažinti apgaule darbų priėmimo-perdavimo aktų sudarymo kontekste (CK 1.91 str.). Šie sandorių negaliojimo pagrindai negali būti taikomi vienu metu ir kartu. Taip pat pažymėtina, kad nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme nustatyta, jog ieškovas dalinai yra atsiskaitęs su atsakovu už jo pagal sutartį atliktus darbus, t. y. ieškovas už atliktus darbus yra sumokėjęs ieškovui 20 000 Lt. Pagal Civilinio kodekso 1.79 str. 2 d. 1 p. preziumuojama, jog šalis sandorį patvirtino, jei po to, kai jis įgijo galimybę sandorį patvirtinti arba nuginčyti, sandorį visiškai ar iš dalies įvykdė. Ieškovo dalinis atsiskaitymas su atsakovu patvirtina faktą, jog ieškovas sutarties tinkamo įvykdymo nekvestionavo ir iš dalies atsiskaitydamas su atsakovu patvirtino tinkamą darbų pagal sutartį atlikimą. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad šiuo konkrečiu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs visus byloje esančius įrodymus, pagrįstai konstatavo, kad nėra pagrindų darbų priėmimo-perdavimo aktus pripažinti niekiniais ir negaliojančiais.

36Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad nagrinėjant šią bylą prejudicinę galią turi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-332/2012, kurioje buvo išnagrinėtas TŪB „Energija“, V. D. ir J. K. kasacinis skundas dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 7 d. sprendimo ir Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „KRS“ ieškinį atsakovams TŪB „Energija“, V. D., J. K. ir J. Č. dėl įsiskolinimo ir delspinigių pagal statybos rangos sutartį priteisimo (CPK 18 str., 279 str. 4 d.).

37Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pakeitė Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Kitą Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutarties dalį paliko nepakeistą. Taigi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas iš esmės paliko galioti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 7 d. sprendimą bei Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartį, kuriais buvo patenkintas UAB „KRS“ ieškinys TŪB „Energija“, V. D., J. K. ir J. Č. dėl skolos priteisimo. Kadangi atsakovai minėtoje byloje savo poziciją grindė tokiomis pačiomis aplinkybėmis ir argumentais kaip ir šioje byloje, nagrinėjant šią bylą privaloma vadovautis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-3-332/2012) nustatytomis aplinkybėmis.

38Kasaciniame skunde teigiama, kad teismai netyrė, ar darbai (rezultatai) atitinka kokybės rezultatus, ar jie turi trūkumų, ir ar tie trūkumai buvo akivaizdūs, galėjo būti pastebėti darbų priėmimo-perdavimo metu. Dėl šio kasacinio skundo argumento Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija pasisakė: „Tiek pirmosios instancijos teismas sprendime, tiek apeliacinės instancijos teismas nutartyje nustatė aplinkybes, susijusias su atliktų darbų priėmimu-perdavimu, t. y. kad užsakovas patvirtino priėmimo-perdavimo aktą, jame nenurodyta darbų trūkumų, iš byloje pateiktų šalių susirašinėjimo dokumentų teismai darė išvadą, jog užsakovas pretenzijų dėl atliktų darbų ar kitų įsipareigojimų vykdymo rangovui (ieškovui) nereiškė, objekto tinkamumą eksploatuoti patvirtino, po darbų priėmimo-perdavimo užsakovas iš dalies atsiskaitė su rangovu, likusios neapmokėtos dalies įsiskolinimą pripažino, neatsiskaitymą grindė sunkia finansine padėtimi. Byloje apeliacinės instancijos teismas įvertino ir tai, kad po atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto sudarymo buvo atlikti 2009 m. rugpjūčio 5 d. statybos objekto - magistralinio dujotiekio atšakos - hidrauliniai bandymai, kurių metu nekonstatuota pastabų dėl objekto tinkamos kokybės; bandymų atlikimo akte nurodyta, kad darbų rezultatas atitinka keliamus reikalavimus. Ieškovo atliktų darbų trūkumai nekonstatuoti ir Valstybinės energetikos inspekcijos 2011 m. rugpjūčio 24 d. akte. Pažymėtina tai, kad, teigdami apie galimus darbų kokybės trūkumus, t. y. apie įrengtų povandeninių dujotiekio vamzdžių izoliacijos galimą pažeidimą, kasatoriai (atsakovai) šio teiginio nepagrindė konkrečiais tai patvirtinančiais įrodymais. Kasatoriai teiginį apie galimus kokybės trūkumus grindžia ieškovo visos su atliktais darbais susijusios dokumentacijos nepateikimu. Bylą nagrinėję teismai pripažino nepagrįstu atsakovų argumentą apie visos reikiamos statybos objekto dokumentacijos nepateikimą, nes užsakovas darbų atlikimo ir jų priėmimo metu nepareikalavo iš rangovo jokių papildomų su objekto statyba susijusių dokumentų. Byloje nenustatyta, kad ieškovas būtų nepateikęs pagal galiojančius teisės aktus visų reikalaujamų šio pobūdžio statybos objektams dokumentų darbų perdavimo metu.“.

39Nagrinėjamoje byloje yra susiklosčiusi analogiška situacija ir apeliantas reiškia analogiškus reikalavimus, tačiau nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepridėjo jokių savo teiginius patvirtinančių įrodymų. Šiuo atveju apelianto reikalavimai ir apeliacinio skundo argumentai dėl atsakovo netinkamai atliktų darbų pagal sutartį yra nepagrįsti, šios aplinkybės yra konstatuotos ir prejudicinę galią turinčioje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-332/2012.

40Apeliantas apeliaciniame skunde nurodė, jog pirmosios instancijos teismas 2012-04-26 sprendimu nepagrįstai priteisė atsakovui 4 545,60 Lt dydžio atstovavimo išlaidas. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šios išlaidos nelaikytinos per didelėmis. Šioje byloje pasirengimas bylos nagrinėjimui vyko paruošiamųjų procesinių dokumentų būdu: atsakovo advokatai parengė atsiliepimą į ieškinį, tripliką. Atstovaujant atsakovą advokatai raštu kreipėsi į Valstybinę energetikos inspekciją dėl ginčui reikšmingos informacijos suteikimo, rengė atsiliepimą į ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei atstovavo atsakovą teismo posėdyje. Taigi atsižvelgiant į Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytus užmokesčių dydžius (8.2, 8.3, 8.16, 8.17, 8.18, 9 p.) konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas sprendimu teisingai ir pagrįstai priteisė iš ieškovo atitinkamą atstovavimo išlaidų atlyginimą.

41Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, priteisimo

42Apelianto apeliacinį skundą atmetus iš jo priteistinos apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.).

43Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantas už apeliacinį skundą turėjo sumokėti 11 629 Lt žyminį mokestį (CPK 80 str. 4 d.), tačiau sumokėjo tik 1 000 Lt (t. 2, b. l. 72). Likusios dalies, t. y. 10 629 Lt, žyminio mokesčio sumokėjimas Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutartimi (t. 2, b. l. 86-87) apeliantui buvo atidėtas iki procesinio sprendimo byloje priėmimo. Apeliacinės instancijos teismui atmetus apelianto apeliacinį skundą iš jo į valstybės biudžetą priteistina nesumokėta 10 629 Lt žyminio mokesčio dalis.

44Kaip matyti iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų (t. 2, b. l. 101-106), atsakovas UAB „KRS“ patyrė 4 454,88 Lt dydžio išlaidas advokato teisinei pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti. Prašymas atlyginti atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas pateiktas iki apeliacinio skundo išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Atsižvelgusi į nagrinėjamos bylos sudėtingumą, ginčo pobūdį, atsakovo advokato, kuris atsakovą atstovavo ir pirmosios instancijos teisme, atliktus procesinius veiksmus – paruoštą atsiliepimą į apeliacinį skundą, į Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytus užmokesčių dydžius bei vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, apeliacinės instancijos teismo kolegija atsakovo naudai priteistinas išlaidas už advokato teisinę pagalbą apeliacinėje instancijoje sumažina, priteisdama atsakovo UAB „KRS“ naudai iš ieškovo TŪB „Energija“ 1 200 Lt (CPK 98 str. 2 d., Rekomendacijų 8.11 p.).

45Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

46Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

47Priteisti iš ieškovo TŪB „Energija“ (į. k. 120202619) į valstybės biudžetą už apeliacinį skundą nesumokėtą 10 629 Lt (dešimt tūkstančių šeši šimtai dvidešimt devyni litai) žyminio mokesčio dalį.

48Priteisti iš ieškovo TŪB „Energija“ (į. k. 120202619) atsakovo UAB „KRS“ (į. k. 133630961) naudai 1 200 Lt (vienas tūkstantis du šimtai litų) atstovavimo išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.Ginčo esmė... 4. Ieškovas TŪB „Energija” kreipėsi į teismą, prašydamas 2009-05-29,... 5. Atsakovas UAB „KRS” su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Paaiškino,... 6. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu ieškinį atmetė... 8. Teismas konstatavo, kad rangos sutartyje nėra numatyta atsakovo pareigos... 9. Nustatė, kad atsakovas paties magistralinio dujotiekio nestatė, tik įrengė... 10. Pagal Ūkio ministerijos 2003-05-15 įsakymu Nr. 4-184 patvirtintų... 11. Teismas sprendime nurodė, kad nagrinėjamoje byloje prejudicinę reikšmę... 12. Byloje nustatyta, kad ieškovas su atsakovu pasirašė baigiamąjį atliktų... 13. Nors ieškovas pateikė į bylą 2008-04-28 įsakymą „Dėl atsakingų... 14. Teismas su ieškovo argumentais dėl sutarties sąlygų, kaip pažeidžiančių... 15. Teismas atmetė ir ieškovo argumentus dėl savo prievolės vykdymo sustabdymo.... 16. Nurodė, kad vertinant byloje nustatytas faktines aplinkybes, pateiktus... 17. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 18. Ieškovas TŪB „Energija” apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 19. Nurodo, kad teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovas UAB „KRS” tinkamai... 20. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad ginčijamus darbų priėmimo-perdavimo... 21. Teismas nepagrįstai sprendė, kad nagrinėjant bylą privaloma vadovautis... 22. Nurodytoje susijusioje byloje yra sprendžiamas UAB „KRS” pareikšto... 23. Teismo sprendimu atsakovo naudai priteistos akivaizdžiai per didelės... 24. Atsakovas UAB „KRS” atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atmesti kaip... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Apeliacinis skundas atmestinas.... 27. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 28. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas TŪB „Energija” ir atsakovas UAB... 29. Apeliantas apeliaciniame skunde teigia, kad atsakovas privalėjo pateikti... 30. Vadovaujantis sutarties 5.2.11 punktu, ieškovas turi pareigą atlikti baigtų... 31. Teismų praktikoje yra konstatuota, kad šalių pasirašomas... 32. Taigi, vadovaujantis 2009-04-23 statybos rangos sutarties Nr. MNS-01/S-037 2.5... 33. Kaip jau minėta, apeliantas su atsakovu pasirašė baigiamąjį atliktų... 34. Šioje byloje ieškinys buvo grindžiamas sandorio prieštaravimu juridinio... 35. Apeliantas taip pat nurodo, kad jis darbų priėmimo-perdavimo aktus pasirašė... 36. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad nagrinėjant šią bylą... 37. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pakeitė Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m.... 38. Kasaciniame skunde teigiama, kad teismai netyrė, ar darbai (rezultatai)... 39. Nagrinėjamoje byloje yra susiklosčiusi analogiška situacija ir apeliantas... 40. Apeliantas apeliaciniame skunde nurodė, jog pirmosios instancijos teismas... 41. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme,... 42. Apelianto apeliacinį skundą atmetus iš jo priteistinos apeliacinės... 43. Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantas už apeliacinį skundą turėjo... 44. Kaip matyti iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų (t. 2, b. l. 101-106),... 45. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 46. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 26 d. sprendimą palikti... 47. Priteisti iš ieškovo TŪB „Energija“ (į. k. 120202619) į valstybės... 48. Priteisti iš ieškovo TŪB „Energija“ (į. k. 120202619) atsakovo UAB...