Byla 2S-931-577/2014
Dėl antstolio I. G. veiksmų, suinteresuotas asmuo AB SEB bankas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos R. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 31 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos R. V. pareiškimą dėl antstolio I. G. veiksmų, suinteresuotas asmuo AB SEB bankas.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4pareiškėja R. V. padavė skundą dėl antstolio I. G. veiksmų, kuriuo prašė sustabdyti varžytynes ir, nustačius realią turto vertę, pardavinėti turtą už jo realią rinkos kainą. Pareiškėja nurodė, kad antstolis I. G. priėmė 2013-07-18 patvarkymą dėl areštuoto nekilnojamojo turto vertės ekspertizės paskyrimo. Iš pareiškėjai priklausančio buto, esančio ( - ), vertinimo ataskaitos Nr. A-13-09-06-K26 matyti, jog buto priverstinio pardavimo vertė 2013-09-06 dienai yra 280 000 Lt. Pareiškėjos nuomone, tai, kad antstolio nustatyta antrųjų varžytynių pardavimo kaina yra 222 000 Lt, savaime prieštarauja teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principams. Pareiškėja su antstolio nustatyta pradine turto pardavimo kaina nesutinka, mano, kad ji nustatyta netiksliai; nurodė, jog parduodamas iš varžytynių turtas turto vertintojų buvo vertintas be jame esančių integruotų baldų, specialiai suprojektuotų ir pagamintų šiam butui, ką galima laikyti pareiškėjos buto priklausiniais ir interjero elementais, nors buto vertę skaičiuojant su jame esančiais priklausiniais pridėtinė buto vertė būtų ganėtinai didesnė.

5Antstolis I. G., nesutikdamas su pareiškėjos skundu, nurodė, kad vykdo Vilniaus miesto 9-ojo notarų biuro 2013-05-03 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. DA-3214 dėl 88 874,77 EUR, 744 Lt bei 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės R. V. išieškotojui AB SEB bankui pagal sutartinės hipotekos sandorį Nr. 01120070000348, įkeistas turtas - butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ). Paaiškino, kad 2013-11-25 patvarkymu paskelbtos įkeisto turto antrosios varžytynės. Nurodė, jog turto vertintojas UAB „Centro kubas - Nekilnojamasis turtas“ nustatė, kad buto, esančio ( - ), rinkos vertė yra 370 000 Lt. Vertinimo ataskaitos, kurioje būtų nustatyta kitokia buto vertė, nepateikė ir skolininkė, todėl antstoliui nesuprantami yra skolininkės teiginiai, susiję su vertinimo ataskaita Nr. A-13-09-06-K26 ir joje nustatyta 280 000 Lt verte, kadangi jokių įrodymų apie tokios vertinimo ataskaitos egzistavimą skolininkė nepateikė. Antstolis pažymėjo, kad su visais patvarkymais skolininkė buvo supažindinta pasirašytinai, tačiau per įstatymo nustatytą terminą neteikė prieštaravimų dėl turto vertintojų nustatytos įkeisto buto rinkos vertės, neprašė atnaujinti termino prieštaravimams pateikti, o skundą pateikė tik prieš varžytynių pradžią. Antstolio teigimu, turto kaina nustatyta objektyviai bei artima rinkos vertei, todėl nėra pagrindo abejoti UAB „Centro kubas-Nekilnojamasis turtas“ vertinimo ataskaitoje nustatyta kaina. Pasak antstolio, nagrinėjamu atveju pradinė turto pardavimo kaina skelbiamose antrosiose įkeisto buto varžytynėse nustatyta tiksliai laikantis įstatymo nuostatų. Dėl pareiškėjos argumentų, susijusių su aplinkybėmis, jog turtas buvo vertintas be jame esančių baldų, antstolis nurodo, jog hipotekos objektu gali būti ir kilnojamasis turtas, jeigu šis turtas hipotekos sandoriu įkeičiamas kartu su nekilnojamaisiais daiktais (CK 4.171), o nagrinėjamu atveju hipotekos lakštu buvo įkeistas tik butas, todėl turto vertintojai nenukrypo nuo 2013-07-18 patvarkymo bei įvertino tik įkeistą butą. Antstolio nuomone, baldai nėra buto priklausiniai, kadangi jie nėra praradę savo individualių požymių ir gali būti eksploatuojami atskirai bei pritaikomi naudoti kitame bute.

6Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas atsiliepime nurodo, jog su pareiškėju skundu nesutinka ir prašo jo netenkinti. Nurodo, jog turto vertė nustatyta tinkamai (CPK 722 str.), jog baldai, esantys bute, negali būti laikomi buto priklausiniais.

7II.

8Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. sausio 31 d. nutartimi pareiškėjos R. V. skundo dėl antstolio I. G. veiksmų netenkino. Pirmos instancijos teismas konstatavo, jog antstolis, vadovaudamasis galiojančiais įstatymais, teisingai nustatė tiek pradinę, tiek varžytynėse parduodamo turto vertę, todėl pareiškėjos pareikštos pretenzijos dėl turto vertės nustatymo yra nepagrįstos. Pareiškėja teismui nepateikė motyvuotų nesutikimo su nustatyta turto verte argumentų, juos pagrindžiančių įrodymų, todėl padarė išvadą, jog šiuo atveju antstolis tiek pradinę, tiek pirmosiose bei antrosiose varžytynėse parduodamo turto vertę nustatė teisingai ir procesinių teisės normų nepažeidė. Taip pat pirmos instancijos teismas atmetė pareiškėjos argumentus dėl to, jog butas buvo vertinamas neatsižvelgiant į jame integruotus baldus, specialiai suprojektuotus ir integruotus šiam butui; akcentavo, kad jeigu hipotekos sandoryje nenustatyta kitaip, hipotekos objektu laikomas pagrindinis daiktas ir visi esami ar būsimi antraeiliai daiktai, išskyrus daikto pajamas. Pirmos instancijos teismo pažymėjo, jog nėra duomenų, kad įkeičiant butą, būtų buvę susitarta ir dėl baldų įkeitimo, todėl sutiko su antstolio teigimu, jog turto vertintojai pagrįstai įvertino tik įkeistą butą.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Pareiškėja R. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 31 d. nutartį ir klausimą dėl antstolio I. G. veiksmų perduoti iš naujo nagrinėti pirmos instancijos teismui. Apeliantės nuomone, vien formalus vertinimas, kad pareiškėja kreditoriui AB SEB bankas yra įkeitusi tik butą be jame esančių baldų pažeidžia CK 1.5 str. įtvirtintus sąžiningumo bei proporcingumo principus pareiškėjos bei jos kreditorių atžvilgiu. Apeliantės įsitikinimu, bute esantys baldai ir interjero detalės yra laikytini antraeiliais buto daiktais, todėl nepaisant to, jog hipotekos su AB SEB bankas sutartyje nebuvo numatyta baldų ar kitų kilnojamųjų daiktų įkeitimo, jie, kaip antraeiliai daiktai, privalo būti laikomi hipotekos objektu. Apeliantės nuomone, antstolis turi atlikti naują turto vertinimą ir nustatyta realią turto rinkos kainą, už kurią ir turėtų būti pardavinėjamas ginčo butas.

12Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad su atskiruoju skundu nesutinka, todėl prašo pirmos instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Suinteresuoto asmens nuomone, apeliantė tokio pobūdžio skundu, kuris yra grindžiamas deklaratyvaus pobūdžio teiginiais, tiesiog siekia vilkinti išieškojimo iš įkeisto turto procesą. Pažymi, jog įstatymas nenumato, jog įkeičiant butą, atskirai dėl to nesusitarus, būtų įkeičiami ir namų apyvokos daiktai.

13Antstolis I. G. atsiliepime į atskirąjį skundą taip pat nurodė, kad su atskiruoju skundu nesutinka, prašo pirmos instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Antstolis pažymi, jog hipotekos lakštu buvo įkeistas tik ginčo butas, baldai įkeisti nebuvo. Pasak antstolio, atliekant turto vertinimą, buvo atsižvelgta į visumą veiksnių, turinčių įtakos įkeisto nekilnojamojo turto vertei. Be to, antstolis atkreipia dėmesį, kad pareiškėja per įstatyme nustatyta terminą nepateikė prieštaravimų dėl turto vertintojų nustatytos įkeisto buto rinkos vertės, neprašė atnaujinti termino prieštaravimams pateikti, o skundą dėl antstolio veiksmų padavė tik prieš antrųjų varžytynių pradžią. Antstolio vertinimu, ginčo turto vertė buvo nustatyta objektyviai, su nustatyta kaina sutiko ir kreditorius, nustatyta įkeisto buto rinkos vertė nėra nuginčyta, todėl nėra jokio pagrindo iš naujo vertinti įkeistą butą.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Pagal CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

16Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju yra kvestionuojama pirmos instancijos teismo nutartis, kuria buvo atmestas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl parduodamo iš varžytynių turto rinkos kainos. Pareiškėja atskirąjį skundą grindžia iš esmės vienu argumentu, kad butas buvo vertinamas neatsižvelgiant į jame integruotus baldus, specialiai suprojektuotus šiam butui, todėl galimai netiksliai buvo nustatyta parduodamo iš varžytynių turto vertė.

17Visų pirma, nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad priverstinio sprendimų vykdymo procesas ? svarbi civilinio proceso stadija, nes tik įvykdžius sprendimą užtikrinamas jo realumas. Vykdymo proceso esmė ir tikslas – užtikrinti realų vykdomojo dokumento įvykdymą ir kreditoriaus reikalavimų patenkinimą, nepažeidžiant vykdymo proceso šalių teisių, pareigų ir teisėtų interesų pusiausvyros. Teisingumas gali būti įvykdytas tik kai bus teisėtai, operatyviai ir veiksmingai įvykdytas teismo sprendimas. Antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634 str. 2 d.). Pabrėžtina, kad antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams apginti, tačiau kartu turi nepažeisti ir kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Šie proporcingumo ir interesų derinimo principai taikytini, atliekant visus vykdymo veiksmus, taip pat ir įkainojant areštuotą turtą pagal CPK 681 straipsnį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. kovo mėn. 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-121/2010).

18Vykdomosios bylos Nr. 8/13/1523 medžiaga patvirtina, kad antstolis I. G. vykdo Vilniaus miesto 9-ojo notarų biuro 2013-05-03 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. DA-3214 dėl 88 874,77 EUR, 744 Lt bei 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės R. V. išieškotojui AB SEB bankui pagal sutartinės hipotekos sandorį Nr. 01120070000348, įkeistas turtas - butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) (vykd. b. l. 1). Antstolis 2013-07-18 patvarkymu skyrė buto, esančio ( - ) turto vertės nustatymo ekspertizę, ekspertizę atlikti pavesdamas UAB „Centro kubas-Nekilnojamasis turtas“ (vykd. b. l. 35). 2013-09-16 turto vertintojas atliko ekspertizę ir ekspertizės akte nurodė, jog vertinamo areštuoto turto rinkos vertė yra 370 000 Lt. Įvertinęs turto vertinimo ataskaitoje nustatytą turto rinkos vertę – 370 000 Lt, antstolis 2013-10-01 patvarkymu nustatė, kad areštuoto turto rinkos vertė yra 370 000 Lt (vykd. b. l. 45). Šiuo patvarkymu antstolis paskelbė ir pirmąsias areštuoto turto varžytynes, nurodydamas pradinę varžytynių kainą – 296 000 Lt. Kaip matyti iš 2013-11-12 patvarkymo pirmosios varžytynės neįvyko, kadangi dalyvauti jose neužsiregistravo nė vienas pirkėjas (vykd. b.l. 55). 2013-11-25 patvarkymu antstolis paskelbė antrąsias varžytynes, informavęs šalis, kad pradinė turto pardavimo kaina, remiantis CPK 722 str., yra 222 000 Lt, kas sudaro 60 proc. nuo nustatytos turto vertės (vykd. b.l. 63). Be to, vykdomosios bylos medžiaga patvirtina, jog 2013-09-17 patvarkymas dėl ekspertizės turto vertei nustatyti išvadų bei 2013-10-01 patvarkymas Nr. 50 8 2013 10 01 1523/13-1V, informuojantis apie paskelbtas pirmąsias įkeisto buto varžytynes, skolininkei buvo įteikti pasirašytinai 2013-10-08 (vykd. b. l. 51). Patvarkymai, informuojantys skolininkę apie neįvykusias pirmąsias įkeisto buto varžytynes bei pasiūlymą hipotekiniam kreditoriui perimti turtą natūra taip pat skolininkei įteikti pasirašytinai 2013-11-14 (vykd b.l. 58).

19Pažymėtina, jog atlikto turto vertinimo nuginčijimas gali būti vykdomas tik CPK 682 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, t.y. išieškotojui ir skolininkui pareiškus motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados bei paprašius antstolio paskirti papildomą arba pakartotinę ekspertizę. Pastebėtina, kad nagrinėjamu atveju viso vykdymo proceso metu pareiškėja neprašė skirti papildomos ar pakartotinės ekspertizės turto vertei nustatyti, skundą dėl antstolio veiksmų pateikė tik prieš antrąsias varžytynes, be to, nei su skundu, nei su atskiruoju skundu nepateikė jokių objektyvių duomenų apie kitokią turto vertę, todėl pareiškėjos argumentai dėl netinkamo turto įvertinimo pirmos instancijos teismo buvo pagrįstai atmesti kaip nepagrįsti. A`q

20tkreiptinas apeliantės dėmesys, kad šalys joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis privalo naudotis sąžiningai, jomis nepiktnaudžiaudamos.

21Apeliacinės instancijos teismas nemato jokio teisinio pagrindo sutikti su apeliantės teiginiu, jog įkeisto buto baldai ir interjero detalės turi būti priskirti buto priklausiniams ir todėl privalo būti laikomi hipotekos objektu. Materialiosios teisės normose įtvirtinti požymiai ir kriterijai sudaro pagrindą skirstyti daiktus į pagrindinius, antraeilius ir į jų rūšis, o pagal tai spręsti dėl jų teisinės padėties ir likimo. CK 4.12 str. pagrindiniai daiktai apibūdinami kaip daiktai, galintys būti savarankiškais teisinių santykių objektais. Jie turi atitikti daiktams keliamus reikalavimus ir neturi būti draudimo jiems savarankiškai būti civilinėje teisinėje apyvartoje. Pagal CK 4.13 str. 1 d. antraeiliais daiktais laikomi trijų rūšių daiktai: 1) egzistuojantys tik su pagrindiniais daiktais; 2) pagrindiniams daiktams priklausantys; 3) kitaip su pagrindiniais daiktais susiję daiktai. Su pagrindiniu daiktu kitaip susiję daiktai gali būti ir savarankiški, ir pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai. Savarankišku daiktu laikytinas daiktas, kuris savo naudingomis savybėmis ar paskirtimi gali būti atskirai naudojamas ir gali atskirai būti civilinėje teisinėje apyvartoje. Tai reiškia, kad jis nėra pagrindinio daikto esminė dalis, kaip pavyzdžiui, daugiabučio gyvenamojo namo įranga, stogas, konstrukcijos ir kt., ar kaip pagrindiniam daiktui priklausantis daiktas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-363/2013).

22Pagal CK 4.19 str. 1 d. priklausiniai yra savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad priklausiniu pripažįstamas toks daiktas, kuris yra skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir yra susijęs su pagrindiniu daiktu bendra ūkine paskirtimi. Konstatuojant teisiškai reikšmingas priklausinio sąsajas su pagrindiniu daiktu yra svarbus ne jų fizinis ryšys (geografinė padėtis, buvimas vieno šalia kito), o funkcinis ryšys, t.y. priklausiniu pripažįstamas daiktas, skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi, taip pat tenkinti pagrindinio daikto poreikiams. Tam, kad pagrindinio daikto ir priklausinio funkcinis ryšys būtų pripažintas teisiškai reikšmingu, jis turi būti nuolatinio pobūdžio ir pasižymėti ne tik kito daikto naudojimu, bet ir nuolatiniu tarnavimu pagrindiniam daiktui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 25 d. nutartis Nr. 3K-3-134/2008). Klausimas, ar tarp daiktų yra teisiškai reikšmingas funkcinis ryšys – ar priklausinys savo ūkine paskirtimi tarnauja pagrindiniam daiktui, yra susijęs su konkrečių faktinių aplinkybių konstatavimu – tai fakto klausimas. Esant ginčui dėl antraeilio daikto statuso, pareiga įrodyti antraeilio daikto atsiradimo pagrindą, jo ryšį su pagrindiniu daiktu ir kitas reikšmingas aplinkybes tenka asmeniui, kuriam priklauso pagrindinis daiktas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2012).

23Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju vien tas faktas, jog baldai ir interjero detalės buvo specialiai suprojektuoti, pagaminti ir integruoti būtent iš varžytynių parduodamame bute, nesuteikia pagrindo išvadai, jog jie yra ginčo buto priklausiniai, be kurių nuolatinio tarnavimo pagrindiniam daiktui, t.y. ginčo butui, buto nebus galimai tinkamai pilnavertiškai naudoti pagal jo paskirtį. Nors ir sutiktina su apeliantės nuomone, jog baldų ir interjero detalių demontavimas turės neigiamos įtakos buto vizualiam vaizdui, tačiau vien ta aplinkybė negali būti pagrindas išvadai, jog nagrinėjamu atveju baldai yra ginčo buto esminė dalis. Akivaizdu, jog baldai, atsižvelgiant į jų paskirtį ir naudingąsias savybes, gali būti civilinėje teisinėje apyvartoje naudojami ir atskirai nuo buto.

24Taip pat nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad išieškojimas iš daikto, kuriam neįregistruota sutartinė hipoteka, reikštų sutartinės hipotekos lakšto turinio keitimą, išplėtimą, įregistruotos hipotekos keitimą, nors įstatymu nustatyta, kad hipoteka keičiama ir padaryti pakeitimai fiksuojami ta pačia tvarka, kaip ir hipoteka (CK 4.186 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių 2010 m. balandžio 23 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-160/2010).

25Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjų atskirąjį skundą dėl antstolio veiksmų. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti skundžiamą teismo nutartį, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 31 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

27Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. pareiškėja R. V. padavė skundą dėl antstolio I. G. veiksmų, kuriuo... 5. Antstolis I. G., nesutikdamas su pareiškėjos skundu, nurodė, kad vykdo... 6. Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas atsiliepime nurodo, jog su pareiškėju... 7. II.... 8. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. sausio 31 d. nutartimi pareiškėjos... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Pareiškėja R. V. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 12. Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė,... 13. Antstolis I. G. atsiliepime į atskirąjį skundą taip pat nurodė, kad su... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Pagal CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas,... 16. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju yra kvestionuojama pirmos... 17. Visų pirma, nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad priverstinio... 18. Vykdomosios bylos Nr. 8/13/1523 medžiaga patvirtina, kad antstolis I. G. vykdo... 19. Pažymėtina, jog atlikto turto vertinimo nuginčijimas gali būti vykdomas tik... 20. tkreiptinas apeliantės dėmesys, kad šalys joms priklausančiomis... 21. Apeliacinės instancijos teismas nemato jokio teisinio pagrindo sutikti su... 22. Pagal CK 4.19 str. 1 d. priklausiniai yra savarankiški pagrindiniam daiktui... 23. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju vien tas faktas,... 24. Taip pat nagrinėjamo klausimo kontekste pažymėtina, kad išieškojimas iš... 25. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytas... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.... 27. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 31 d. nutartį palikti...