Byla 2SA-27-611/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andžej Maciejevski,

3kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės ir Dalios Kačinskienės,

4teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „SIV“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „SIV“ skundą dėl antstolės N.Šiugždaitės veiksmų, suinteresuoti asmenys UAB „Eurorenovacijos“ ir A. V..

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6pareiškėjas UAB „SIV“ kreipėsi į teismą skundu, prašydamas įpareigoti antstolę Nemirą Šiugždaitę surašyti patvarkymus, suteikiančius teisę UAB „Miesto centro turtas“, UAB „Būsto industrijos grupė“, UAB „Vilbaiva“, UAB „SIV grupė“ atsiskaityti su UAB „SIV“ kiekvienos iš jų įsiskolinimo ribose, pervedant pinigines lėšas į areštuotą UAB „SIV“ atsiskaitomąją sąskaitą, esančią AB „Swedbank“ banke ir pripažinti neteisėtais antstolės N.Šiugždaitės veiksmus, atsisakant surašyti patvarkymus, suteikiančius teisę UAB „Miesto centro turtas“, UAB „Būsto industrijos grupė“, UAB „Vilbaiva“, UAB „SIV grupė“ atsiskaityti su UAB „SIV“ kiekvienos iš jų įsiskolinimo ribose, pervedant pinigines lėšas į areštuotą UAB „SIV“ atsiskaitomąją sąskaitą, esančią AB „Swedbank“ banke. Pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2009-02-23 nutartimi areštavo pareiškėjo kilnojamąjį, nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas ir turtines teises bendrai 1 184 418 Lt sumai. Nutarties vykdymas buvo pavestas antstolei Nemirai Žiugždaitei. 2009-02-25 ir 2009-04-06 antstolė areštavo pareiškėjo kilnojamąjį turtą 75 600 Lt sumai. Be to, 2009-02-25 ir 2009-03-04 patvarkymais aprašė pareiškėjo lėšas, esančias AB „Swedbank“. Taip pat antstolė 2009-04-08 surašė patvarkymus, kuriais aprašė pinigines lėšas 1 184 418 Lt sumai, įpareigodama UAB „Miesto centro turtas“, UAB „Būsto industrijos grupė“, UAB „Vilbaiva“ ir UAB „SIV grupė“ saugoti ir neišmokėti aprašytų pinigų sumą skolininkui UAB „SIV“ iki atskiro antstolės nurodymo. Pareiškėjo nuomone, antstolė neturėjo teisės areštuoti pareiškėjo turto daugiau nei yra pareikštas ieškinys, neturėjo teisės taikyti šiam turtui daugiau suvaržymų ir turėjo teisę areštuoti išimtinai tik UAB „SIV“ nuosavybės teise priklausančias pinigines lėšas.

7Antstolė Nemira Šiugždaitė atsiliepimu pareiškėjo skundą prašė atmesti. Nurodė, kad pareiškėjas teismui nepateikė jokių įrodymų, kad antstolė, vykdydama Vilniaus apygardos nutartį, būtų areštavusi daugiau turto negu jo reikalinga ieškiniui užtikrinti. Taip pat, antstolės manymu, UAB „SIV“ neteisingai aiškina bei supranta 2009-02-23 Vilniaus apygardos teismo nutarties rezoliucinę dalį, manydamas, kad antstolė negalėjo areštuoti skolininkui priklausančio turto ar lėšų, esančių pas trečiuosius asmenis. Antstolė 2009-04-08 surašė patvarkymus tretiesiems asmenims, antstolė pareigą įsitikinti, kad skolininko lėšos yra saugomos pas trečiuosius asmenis, atliko. Antstolė pažymi, kad skolininkas į ją dėl galimybės atsiskaityti su išieškotoju nesikreipė. Be to, skolininkas galėjo atsiskaityti ne tik iš savo sąskaitos, bet ir duodamas nurodymus ar teikdamas prašymą tretiesiems asmenims UAB „SIV“ priklausančias lėšas pervesti UAB „Eurorenovacija“ naudai. Be to, UAB „SIV“ antstolei iki šiol nepateikė duomenų apie tai, ar tretieji asmenys yra sulaikę, o jeigu sulaikę – tai kokias pinigų sumas.

8Suinteresuotas asmuo A. V. skundą palaikė. Nurodė, kad antstolės neveikimas vykdomojoje byloje atsisakant duoti patvarkymus užkirta kelią pareiškėjui savo areštuotoje sąskaitoje sukaupti reikiamą pinigų sumą, kuri užtikrintų 2009-02-23 Vilniaus apygardos teismo nutartyje įvardintų priemonių įgyvendinimą (b.l. 46-48).

9Suinteresuotas asmuo UAB „Eurorenovacija“ su skundu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ta aplinkybė, jog tretieji asmenys šiai dienai nėra piniginių sumų pareiškėjui dar sumokėję, negali paneigti fakto, kad jos priklauso pareiškėjui. Taip pat suinteresuotas asmuo nurodė, kad antstolės surašyti 2009-06-15 patvarkymai tretiesiems asmenims dėl lėšų sulaikymo nėra prilyginami tų lėšų areštui, todėl pareiškėjui nėra pagrindo teigi, kad antstolė, vykdydama nutartį, areštavo daugiau pareiškėjo turto nei yra reikalinga suinteresuoto asmens reikalavimo teisei užtikrinti. Be to, antstolei areštavus pareiškėjo sąskaitas esančias AB „Swedbank“, nustatyta, kad abiejose jų lėšų likučiai buvo nurodyti 0 Lt, pareiškėjas nuosavybės teise neturi jokio nekilnojamojo turto.

10Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 15 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė. Teismas nustatė, kad antstolė priėmė vykdyti 2009-02-23 Vilniaus apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, areštuojant turtą, kurio vertė atitinka 1 184 418 Lt (v.b.l. 2). Vykdomojoje byloje buvo pateikta informacija apie skolininko esančias pinigines lėšas – 20,35 Lt (v.b.l. 7-8). Buvo skolininkui buvo išsiųstas antstolės patvarkymas per 7 dienas nuo rašto gavimo dienos raštu nurodyti apie įmonės turimą turtą, jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose, taip pat pateikti kasos knygą, įmonės pagrindinių priemonių sąrašą (v.b.l. 28). Buvo nustatyta, kad UAB „SIV“ piniginės lėšos yra pas trečiuosius asmenis, kurie su UAB „SIV“ dar nėra atsiskaitę. Atsižvelgiant į tai, 2009-04-08 buvo surašyti ir išsiųsti antstolės patvarkymai dėl skolininko lėšų aprašymo, esančių pas trečiuosius asmenis: UAB „Miesto centro turtas“, UAB „Būsto industrijos grupė“, UAB „Vilbaiva“ ir UAB „SIV grupė“ (v.b.l. 71-79). 2009-06-15 UAB „SIV“ buvo įpareigotas pateikti antstolei duomenis apie pinigų sumas, kurias yra sulaikę tretieji asmenys, kurias turi ir gali pervesti į skolininko sąskaitą (v.b.l. 95-96). Reikalingi duomenys nebuvo nepateikti (v.b.l. 97-101). Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, nurodė, jog nėra pagrindo abejoti antstolės veiksmais ar konstatuoti neveikimą. Pažymėjo, jog teismo nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo nustatyta aiški vykdymo tvarka: pirmiausia areštuojamas UAB „SIV“ kilnojamas ir/ar nekilnojamas turtas, esantis pas jį ir/ar trečiuosius asmenis bendrai 1 184 418 Lt sumai, o šio turto nesant ar nepakankant – areštuojamos UAB „SIV“ piniginės lėšos, esančios bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, priklausančias pareiškėjui ir esančias pas jį ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant disponuoti, kitaip suvaržyti turtą, neviršijant reikalavimo sumos, t.y. 1 184 418 Lt. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad antstolė, vykdydama minėtą nutartį nuosekliai laikėsi joje įtvirtintos vykdymo tvarkos: pirmiausia vykdomojoje byloje buvo siekta išsiaiškinti, kokio turto įmonė turi, UAB „SIV“ išsiųstas reikalavimas nurodyti turtą, surašytas įmonės turto aprašas, patikrinti Nekilnojamojo turto registro duomenys.

11Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 15 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės: 1) pripažinti antstolės veiksmus, atsisakant surašyti patvarkymus suteikiančius teisę UAB „Miesto centro turtas“, UAB „Būsto industrijos grupė“, UAB „Vilbaiva“, UAB „SIV grupė“ atsiskaityti su UAB „SIV“ kiekvienos iš jų įsiskolinimo ribose, pervedant pinigines lėšas į areštuotą pareiškėjo sąskaitą, neteisėtais; 2) įpareigoti antstolę surašyti patvarkymus, suteikiančius teise UAB „Miesto centro turtas“, UAB „Būsto industrijos grupė“, UAB „Vilbaiva“, UAB „SIV grupė“ atsiskaityti su UAB „SIV“ kiekvienos iš jų įsiskolinimo ribose, pervedant pinigines lėšas į areštuotą UAB „SIV“ atsiskaitomąją sąskaitą. Apeliantas nurodė, jog antstolė neturėjo areštuoti pareiškėjo turto daugiau nei buvo nustatyta Vilniaus apygardos teismo 2009-02-23. Antstolė, vykdydamas minėtą nutartį, turėjo teisę areštuoti išimtinai tik UAB „SIV“ nuosavybės teise priklausančias pinigines lėšas, kurios būtų laikomos bankuose, kitose kredito įstaigose ar pas trečiuosius asmenis. Be to, taikomu piniginiu lėšų areštu negalėjo būti suvaržytos pareiškėjo galimybės atsiskaityti su ieškovu UAB „Eurorenovacijos“. Pažymėjo, jog pareiškėjui užkertamas kelias pasinaudoti savo procesinėmis teisėmis, išieškoti iš nurodytų skolininkų UAB „SIV“ priklausančias pinigines lėšas teisminiu keliu, nes pastariesiems nustatytas draudimas yra pakankamas teisinis pagrindas nevykdyti savo sutartinių įsipareigojimų UAB „SIV“ atžvilgiu. Pabrėžė, kad draudimas kitiems asmenims perduoti skolininkui turtą arba vykdyti kitas prievoles yra numatytas kaip visiškai atskira laikinoji apsaugos priemonė (LR CPK145 str. l d. 7 p.,), o jos 2009-02-23 nutartimi Vilniaus apygardos teismas UAB „SIV“ atžvilgiu netaikė. Atvirkščiai, nutartyje teismas kaip tik nustatė leidimus atlikti tam tikrus mokėjimus iš areštuotų piniginių lėšų, tame tarpe ir leidimą atsiskaityti su ieškovu UAB Eurorenovacijos“.

12Suinteresuotas asmuo UAB „Eurorenovacija“ su skundu nesutinka, prašo skundžiamą teismo nutartį palikti galioti nepakeistą. Nurodo, jog apeliantui suteiktos visos teisės atsiskaityti su ieškovu, tačiau jis tokio pageidavimo nereiškė. Antstolė teisingai ir pagrįstai vykdė teismo nutartį neišeidama už jos ribų, vadovaudamasi turto arešto seka ir mastu bei siekdama užtikrinti ieškovo reikalavimą.

13Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1, 2 d., 338 str.).

15Antstolis vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus, bet koks veikimas viršijant kompetenciją (ultra vires) vertinamas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Antstolio veiklos ribas visų pirma apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas, šiuo atveju – teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (LR CPK 587 str. 1 p.), kurioje teismas aiškiai nurodė taikomų laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo tvarką ir būdą (LR CPK 152 str. 3 d.).Teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra vykdoma teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka (LR CPK 152 str. 4 d.). Pagal LR CPK 675 str. 3 d. antstolis, vykdydamas teismo nutartį areštuoti turtą, sudaro areštuojamo turto aprašą, tačiau turto arešto akto nesurašo. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad antstolis, vykdydamas teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, negali jų taikyti daugiau nei numatyta teismo nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir gali taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kokios yra numatytos teismo nutartyje (LR CPK 677 str. 2 d., 3 str. 6 d.).

16Tam, kad byloje nustatyti ar antstolės veiksmai, vykdant Vilniaus apygardos teismo 2009-02-23 nutartį, buvo teisėti, būtina išsiaiškinti šia teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias priemones, jų apimtį ir rūšį. LR CPK 145 str. 1 d. numato sąrašą teismo galimų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, šis sąrašas nėra baigtinis, nes kiti įstatymai taip pat gali numatyti galimas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kiekviename minėtos normos punkte numatyta laikinoji apsaugos priemonė yra savarankiška, kuri gali būti taikoma savarankiškai ir/ar kartu su kitomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. LR CPK 145 str. 1 d. 1 p. numato laikinąją apsaugos priemonę – nekilnojamojo turto areštą, 3 p. numato kilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų ar turtinių teisių, priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, areštą, o 7 p. numato draudimą kitiems asmenims perduoti atsakovui turtą arba vykdyti kitas prievoles. Samprata „kitas prievoles“ aiškintina kaip apimanti ir trečiųjų asmenų pinigines prievoles atsakovui. Pagal LR CPK 145 str. 4 d. ir 148 str. 4 d. nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių turi būti konkrečiai įvardijamos taikomos laikinosios apsaugos priemonės ir tik tokios gali būti taikomos atsakovo atžvilgiu. Kaip matyti iš LR CPK 145 str. 1 d. 3 p. ir 7 p. analizės, minėtos normos numato skirtingas savarankiškas laikinąsias apsaugos priemones, kurios negali būti patapinamos ir keičiamos paties antstolio nesant dėl to teismo nutarties. LR CPK 145 str. 1 d. 3 p. numato galimybę areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, tačiau ši laikinoji apsaugos priemonė neapima LR CPK 145 str. 1 d. 7 p. numatyto draudimo kitiems asmenims perduoti atsakovui turtą ar vykdyti kitas prievoles. Pagal LR CPK 145 str. 1 d. 3 p. antstolis turi teisę areštuoti pas trečiuosius asmenis esančias pinigines lėšas, kurios priklauso atsakovui, kai tai neginčijamai nustatyta (pvz., atsakovas išsinuomavęs banke seifą ir jame laiko pinigines lėšas, atsakovas patikėjo saugoti jam priklausančias lėšas kitam asmeniui ar pan.). Esant kitam asmeniui skolingam atsakovui, atsakovas turi reikalavimo teisę į tokį asmenį, t.y. turi turtinę teisę, tačiau neturi nuosavybės teisės į pas skolininką esančias lėšas. Atsakovo skolininko banko ir/ar kitoje kredito įstaigos sąskaitoje ar kasoje esančios lėšos nuosavybės teise priklauso šiam skolininkui iki kol jis jų neperveda į atsakovo sąskaitą, o tokio asmens sąskaitoje ar kasoje esančios lėšos nereiškia, kad jos bus skirtos sumokėti skolą būtent atsakovui, o ne kitam asmeniui.

17Kaip matyti iš bylos duomenų, Vilniaus apygardos teismo 2009-02-23 nutartimi buvo uždėtas areštas atsakovo kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui, esančiam pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, o tokio nesant ar esant nepakankamai, buvo areštuotos atsakovo piniginės lėšos, esančios banko ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, priklausančias atsakovui ir esančios pas jį ar trečiuosius asmenis, ieškinio reikalavimo sumai, t.y. 1184418 Lt sumai (b.l.6-8). Tai reiškia, kad teismas, atsakovui neturint ar turint nepakankamai turto, areštavo atsakovui nuosavybės teise priklausančias piniginės lėšas banko ir/ar kitose kredito įstaigose, esančias pas jį ar trečiuosius asmenis. Teismas netaikė atsakovo turtinių teisių arešto, neuždraudė kitiems asmenims vykdyti prievoles atsakovui UAB „SIV“. Todėl antstolė dėl aukščiau nurodytų motyvų turėjo teisę taikyti tik Vilniaus apygardos teismo nutartyje nurodytas laikinąsias apsaugos priemones. Bet koks kitokios laikinosios apsaugos priemonės pritaikymas reikštų teismo nutartimi nustatytų laikinųjų apsaugos priemonių apimties pažeidimą ir sąlygotų antstolio veiksmų neteisėtumą. Antstolė N.Šiugždaitė, vykdydama Vilniaus apygardos teismo 2009-02-23 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, 2009-04-08 patvarkymais (b.l.29-32) aprašė atsakovui UAB „SIV“ priklausančias pinigines lėšas 1108818 Lt sumai, esančias pas trečiuosius asmenis – UAB „Miesto centro turtas“, UAB „Būsto industrijos grupė“, UAB „Vilbaiva“ ir UAB „SIV grupė“, t.y. areštavo atsakovui UAB „SIV“ priklausančias ir pas minėtus trečiuosius asmenis esančias pinigines lėšas, įpareigodama minėtus asmenis saugoti šias pinigines lėšas neišmokant jų skolininkui iki atskiro antstolio nurodymo. Antstolė, turėdama informaciją apie tai, kad minėti tretieji asmenys yra skolingi atsakovui UAB „SIV“, nepagrįstai nusprendė, kad pas šiuos asmenis esančios piniginės lėšos priklauso atsakovui UAB „SIV“, nesant tam jokio teisinio pagrindo. Kaip minėta, atsakovas turi tik turtinę teisę į minėtus asmenis, kuri nebuvo areštuota teismo nutartimi, tačiau minėtų asmenų sąskaitose ar kasose esančios piniginės lėšos priklauso nuosavybės teise minėtiems asmenims - UAB „Miesto centro turtas“, UAB „Būsto industrijos grupė“, UAB „Vilbaiva“ ir UAB „SIV grupė“, o atsakovas jokių nuosavybės teisių į pas juos esančias pingines lėšas neturi. Tačiau patys savaime minėti antstolės patvarkymai dalyje dėl atsakovo, šioje byloje pareiškėjo UAB „SIV“ piniginių lėšų, esančių pas patvarkymuose nurodytus asmenis, aprašymo, t.y. arešto, nėra neteisėti, nes tokią teisę suteikia Vilniau apygardos teismo 2009-02-23 nutartis. Bet byloje nesant įrodymų, kad minėti asmenys UAB „Miesto centro turtas“, UAB „Būsto industrijos grupė“, UAB „Vilbaiva“ ir UAB „SIV grupė“ pas save turi atsakovui UAB „SIV“ priklausančių piniginių lėšų, tokie patvarkymai yra betiksliai, nes nesukėlė minėtiems asmenims jokių teisinių pasekmių iki kol jie neturi atsakovo lėšų. Ateityje, nustačius, kad šie asmenys turi atsakovui priklasančių piniginių lėšų, tokie patvarkymai galės būti įvykdyti. Teisėjų kolegija dėl aukščiau nurodytų motyvų konstatuoja, kad minėtų asmenų sąskaitose ar kasose esančios piniginės lėšos priklauso minėtiems asmenims UAB „Miesto centro turtas“, UAB „Būsto industrijos grupė“, UAB „Vilbaiva“ ir UAB „SIV grupė“ nuosavybės teise, o ne atsakovui UAB „SIV“. Todėl šie asmenys gali laisvai disponuoti savo sąskaitose ar kasoje turimomis lėšomis, antstolės 2009-04-08 patvarkymai jų nevaržo. Priešingas aiškinimas reikštų trečiųjų asmenų UAB „Miesto centro turtas“, UAB „Būsto industrijos grupė“, UAB „Vilbaiva“ ir UAB „SIV grupė“ nuosavybės teisių varžymus be teisėto pagrindo, nesant dėl to teismo nutarties (sprendimo), nes jų atžvilgiu pagal Vilniaus apygardos teismo 2009-02-23 nutartį laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos. Įrodymų, kad šių asmenų sąskaitose ar kasose esančios piniginės lėšos priklauso atsakovui UAB „SIV“ ar kad atsakovas būtų jiems perdavęs savo pinigines lėšas, nagrinėjamoje civilinėje byloje ar vykdomoje byloje nėra pateikta. 2009-04-08 patvarkymuose nurodytas įpareigojimas UAB „Miesto centro turtas“, UAB „Būsto industrijos grupė“, UAB „Vilbaiva“ ir UAB „SIV grupė“ saugoti ir neišmokėti atsakovui UAB „SIV“ piniginių lėšų 1108818 Lt sumai iki atskiro antstolio nurodymo iš esmės reiškia, kad antstolė pritaikė LR CPK 145 str. 1 d. 7 p. numatytą laikinąją apsaugos priemonę, kuri nebuvo numatyta jos vykdomoje Vilniaus apygardos teismo 2009-02-23 nutartyje. Tokiais veiksmais antstolė neteisėtai peržengė Vilniaus apygardos teismo 2009-02-23 nutartimi nustatytas laikinųjų apsaugos priemonių ribas ir mastą, todėl jos 2009-04-08 patvarkymai dalyje dėl įpareigojimo saugoti pinigines lėšas 1108818 Lt sumai neišmokant jų atsakovui UAB „SIV“ iki atskiro antstolės nurodymo (b.l.29-32) yra neteisėti. Pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino LR CPK penkto skirsnio normas, reglamentuojančias laikinąsias apsaugos priemones, dėl ko neteisingai pritaikė minėtas LR CPK normas, neteisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir padarė nepagrįstas išvadas, kad antstolė turėjo teisę uždrausti tretiesiems asmenims atsiskaityti su pareiškėju (apeliantu) ir ji neviršijo teismo nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių apimties ir masto. Dėl nurodytų priežasčių pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, o kadangi byloje esamų įrodymų pakanka bylai išnagrinėti iš esmės, byla išnagrinėjama iš esmės, pareiškėjo skundas patenkinamas iš dalies (LR CPK 185 str., 329 str. 1 d., 338 str., 337 str. 2p.). Kadangi antstolės priimti patvarkymai, kaip minėta, yra pripažinti iš dalies neteisėtais, todėl tokie patvarkymai neteisėtoje dalyje ex officio turi būti panaikinti, nes antstolio veiksmų neteisėtumo konstatavimas lemia tokių neteisėtų veiksmų pasekmių pašalinimo būtinybę, nes tik tokiu būdu gali būti apgintos apelianto teisės ir teisėti interesai, pasiekti tokio antstolio veiksmų neteisėtumo konstatavimo tikslai bei užtikrintas viešasis interesas ir antstolio veiksmų teisėtumo principas. Kaip matyti iš pareiškėjo skundo bei atskirojo skundo argumentų, pareiškėjas skundą grindžia tuo, kad antstolė neteisėtai uždraudė UAB „Miesto centro turtas“, UAB „Būsto industrijos grupė“, UAB „Vilbaiva“ ir UAB „SIV grupė“ atsiskaityti su juo, nes viršijo Vilniaus apygardos teismo 2009-02-23 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. T.y. įrodinėja, kad antstolės patvarkymai yra neteisėti. Nors pareiškėjas skundžia antstolės neveikimą ir prašo įpareigoti ją priimti patvarkymus leisti minėtiems asmenims atsiskaityti su juo, kaip matyti iš pareiškėjo reikalavimo turinio esmės ir argumentų visumos, jis siekia, kad būtų pakeisti antstolės patvarkymai, kuriais draudžiama tretiesiems asmenims UAB „Miesto centro turtas“, UAB „Būsto industrijos grupė“, UAB „Vilbaiva“ ir UAB „SIV grupė“ su juo atsiskaityti, leidžiant jiems atsiskaityti su apeliantu. Todėl teisėjų kolegija daro išvadą, kad antstolės skundžiamų patvarkymų panaikinimas dalyje dėl draudimo minėtiems tretiesiems asmenims atsiskaityti su apeliantu atitinka jo skundo reikalavimo turinį ir esmę ir todėl neperžengia pareiškėjo skundo ir atskirojo skundo ribų. Atitinkamai dėl aukščiau nurodytų motyvų atmetami suinteresuoto asmens UAB „Eurorenovacijos“ atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai kaip nepagrįsti.

18Teisėjų kolegijai pripažinus skundžiamus antstolės patvarkymus dalyje dėl įpareigojimo trečiuosius asmenis UAB „Miesto centro turtas“, UAB „Būsto industrijos grupė“, UAB „Vilbaiva“ ir UAB „SIV grupė“ saugoti pinigines lėšas 1108818 Lt sumai ir jas neišmokėti pareiškėjui (apeliantui) neteisėtais ir šioje dalyje juos panaikinus, šie asmenys įgija teisę pervesti pinigines lėšas, o apeliantas gauti iš jų atsiskaitymą pagal sudarytas su jais sutartis. Todėl pareiškėjo reikalavimas įpareigoti antstolę priimti patvarkymus leisti minėtiems asmenims atsiskaiyti su apeliantu yra perteklinis ir todėl nepagrįstas, todėl šis reikalavimas netenkinamas.

19Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad minėtiems asmenims pervedus į pareiškėjo UAB „SIV“ areštuotas sąskaitas pinigines lėšas, kadangi šios sąskaitos yra areštuotos, todėl UAB „SIV“ negalės jų panaudoti, išskyrus Vilniaus apygardos teismo 2009-02-23 nutartyje numatytas išimtis, ir tokiu būdu suinteresuoto asmens UAB „Eurorenovacijos“, kurio interesais buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėti interesai bus užtikrinti, nes UAB „SIV“ sąskaitoje bus kaupiamos lėšos, kurios vėliau, teismui sprendimu patenkinus suinteresuoto asmens ieškinį, galės bus panaudotos ieškinio patenkinimui.

20Atsižvelgiant į tai, kad atskirasis skundas buvo patenkintas iš dalies, į patenkintą jo dalį, iš antstolės priteistinos 12,65 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (b.l. 112) (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 2 d.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 2 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

23Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 15 d. nutartį panaikinti.

24Pareiškėjo UAB „SIV“ “(į/k 126313747) skundą patenkinti iš dalies ir antstolės Nemiros Šiugždaitės 2009-04-08 patvarkymą dėl UAB „Miesto centro turtas“įpareigojimo, 2009-04-08 patvarkymą dėl UAB „Būsto industrijos grupė“ įpareigojimo, 2009-04-08 patvarkymą UAB „Vilbaiva“ įpareigojimo, 2009-04-08 patvarkymą dėl UAB „SIV grupė“ įpareigojimo saugoti ir neišmokėti skolininkui UAB „SIV“piniginių lėšų 1108818 Lt sumai iki atskiro antstolio nurodymo pripažinti neteisėtais ir šioje dalyje minėtus antstolės Nemiros Šiugždaitės patvarkymus panaikinti.

25Likusioje dalyje pareiškėjo UAB „SIV“ skundą atmesti.

26Priteisti iš antstolės Nemiros Šiugždaitės 12,60 Lt ( dvylika litų 60 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andžej Maciejevski,... 3. kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės ir Dalios Kačinskienės,... 4. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. pareiškėjas UAB „SIV“ kreipėsi į teismą skundu, prašydamas... 7. Antstolė Nemira Šiugždaitė atsiliepimu pareiškėjo skundą prašė... 8. Suinteresuotas asmuo A. V. skundą palaikė. Nurodė, kad antstolės neveikimas... 9. Suinteresuotas asmuo UAB „Eurorenovacija“ su skundu nesutiko, prašė jį... 10. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 15 d. nutartimi... 11. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009... 12. Suinteresuotas asmuo UAB „Eurorenovacija“ su skundu nesutinka, prašo... 13. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Antstolis vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus,... 16. Tam, kad byloje nustatyti ar antstolės veiksmai, vykdant Vilniaus apygardos... 17. Kaip matyti iš bylos duomenų, Vilniaus apygardos teismo 2009-02-23 nutartimi... 18. Teisėjų kolegijai pripažinus skundžiamus antstolės patvarkymus dalyje dėl... 19. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad minėtiems asmenims pervedus į... 20. Atsižvelgiant į tai, kad atskirasis skundas buvo patenkintas iš dalies, į... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 23. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 15 d. nutartį panaikinti.... 24. Pareiškėjo UAB „SIV“ “(į/k 126313747) skundą patenkinti iš dalies ir... 25. Likusioje dalyje pareiškėjo UAB „SIV“ skundą atmesti.... 26. Priteisti iš antstolės Nemiros Šiugždaitės 12,60 Lt ( dvylika litų 60 ct)...