Byla e2-2370-273/2019
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Izolda Nėnienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama procesinių dokumentų trūkumų pašalinimo klausimą civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Inedia Trans“ ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Kamesta“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio administratorių agentūra“ dėl žalos atlyginimo priteisimo,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme yra priimtas ieškovės UAB „Inedia Trans“ netiesioginis ieškinys atsakovėms UAB „Kamesta“ ir UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, kuriame prašoma iš atsakovių solidariai priteisti BUAB „Skirnuva“ naudai 171 719,63 Eur žalos atlyginimą.

3Teisme gautas ieškovės UAB „Inedia Trans“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovių banko sąskaitas, turtines teises 171 719,63 Eur apimtimi. Prašymas grindžiamas tuo, kad BUAB „Skirnuva“ bankroto administratorius UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ siekia kuo skubiau pabaigti BUAB „Skirnuva“ bankroto procedūras, yra pateikęs prašymą dėl šios bendrovės pabaigos, todėl teismo sprendimo įvykdymas šioje byloje pasunkėtų arba taptų neįmanomas.

4Teisme gautas atsakovės UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ atsiliepimas į ieškinį, kuriame prašoma ieškovės netiesioginį ieškinį atmesti. Atsiliepime nurodoma, kad netiesioginį ieškinį ieškovės vardu pasirašęs L. K. negali būti jos atstovu byloje, nes L. K. Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 14 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-860-638/2018, yra apribota teisė trejų metų laikotarpiu eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas.

5Kauno apygardos teismo 2019 m. gruodžio 12 d. nutartimi ieškovei nustatytas septynių dienų terminas nuo šios nutarties kopijos įteikimo dienos nutartyje nurodytiems ieškinio pareiškimo ir prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo trūkumams pašalinti. Nustatyta, kad ieškovės procesinius dokumentus (ieškinio pareiškimą ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo) pasirašiusiam ir pateikusiam jos direktoriui L. K. Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 14 d. nutartimi yra apribota teisė trejus metus eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu, todėl minėtas asmuo neturi teisės CPK 55 straipsnio pagrindu atstovauti ieškovei nagrinėjamoje byloje. Todėl ieškovė įpareigota pasirašyti ir pateikti nurodytus procesinius dokumentus tinkamo asmens, turinčio įgaliojimą atstovauti ieškovę nagrinėjamoje byloje bei pateikti dokumentą, įrodantį šio ieškovės atstovo teises ir pareigas (CPK 111 str. 5 d., 115 str. 2 d., 296 str. 3 d.). Ieškovei išaiškinta, kad nurodytų trūkumų nepašalinus, ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bus laikomas nepaduotu ir grąžintas jį pateikusiam asmeniui, o ieškovės ieškinio pareiškimas bus paliktas nenagrinėtas.

62019 m. gruodžio 16 d. teisme gautas netiesioginis ieškinys atsakovėms UAB „Kamesta“ ir UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ dėl žalos atlyginimo priteisimo pasirašytas ieškovės UAB „Inedia Trans“ akcininkės D. V., 2019 m. gruodžio 13 d. ieškovės UAB „Inedia Trans“ akcininkės D. V. su advokatu V. T. sudaryta atstovavimo sutartis, kuria advokatui pavedama atstovauti ieškovei Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-2370-273/2019, 2019 m. gruodžio 13 d. ieškovės UAB „Inedia Trans“ akcininkės D. V. išduotas įgaliojimas, kuriuo ieškovės darbuotojas L. K. yra įgaliojamas atstovauti ieškovei Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-2370-273/2019, 2016 m. rugsėjo 16 d. ieškovės UAB „Inedia Trans“ išplėstinis išrašas su istorija iš Juridinių asmenų registro.

7Ieškinio pareiškimas paliktinas nenagrinėtas, prašymas dėl laikinųjų apsaugos taikymo laikytinas nepaduotu ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

8Pagal CK 2.81 straipsnio 1 dalį, juridiniai asmenys įgyja ir įgyvendina civilines teises, prisiima ir vykdo civilines pareigas per savo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir juridinių asmenų steigimo dokumentus. Juridinio asmens valdymo organo kaip atstovo pagal įstatymą teises veikti juridinio asmens vardu ir jo interesais nustato įstatymai ir steigimo dokumentai. Juridiniai asmenys taip pat turi teisę sudaryti sandorius per atstovus (pvz. įgaliojimo pagrindu), išskyrus tuos, kurie dėl savo pobūdžio gali būti asmenų sudaromi tik asmeniškai, ir kitokius įstatymo nurodytus sandorius (CK 2.132 str. 1 d.). Asmuo, veikiantis per atstovą, pripažįstamas veikiantis pats. Taigi, juridinio asmens organai pagal savo kompetenciją gali įgalioti kitą asmenį atlikti tam tikrus veiksmus (atstovauti) juridinio asmens naudai. Bylas juridinių asmenų vardu teisme veda jų vienasmeniai valdymo organai, o įstatymuose ir steigimo dokumentuose nustatyta tvarka – kitų organų nariai ir dalyviai fiziniai asmenys, veikiantys pagal įstatymuose ir steigimo dokumentuose jiems suteiktas teises ir pareigas. Šiais atvejais laikoma, kad bylą veda pats juridinis asmuo (CPK 55 str.). Juridinių asmenų atstovais teisme taip pat gali būti jų darbuotojai ar valstybės tarnautojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, advokatai, advokatų padėjėjai, turintys jų praktikai vadovaujančio advokato rašytinį leidimą atstovauti konkrečioje byloje (CPK 56 str. 2 d.). Kai reikia specialių žinių, susijusių su bylos dalyku, kartu su CPK 55 straipsnyje, 56 straipsnio 2 dalyje nurodytais asmenimis, atstovaujančiais juridiniam asmeniui, atstovais pagal pavedimą gali būti ir kiti asmenys – neteisinių sričių specialistai (auditoriai, buhalteriai, mokesčių konsultantai, patentiniai patikėtiniai ir kt.) (CPK 56 str. 3 d.).

9Iš byloje esančio 2019 m. gruodžio 10 d. ieškovės UAB „Inedia Trans“ Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija matyti, kad D. V. yra UAB „Inedia Trans“ akcininkė. Akcininkų turtines ir neturtines teises nustato Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas (toliau – ABĮ), tačiau šis įstatymas nesuteikia teisės akcininkui (juridinio asmens dalyviui) be atskiro įgaliojimo vesti bylą teisme akcinės bendrovės vardu (ABĮ 14-16 str.). Teismų praktikoje išaiškinta, kad juridinio asmens dalyvio ir vadovo padėties skirtumas yra susijęs su jų atliekamomis funkcijomis ir kompetencija. Dalyvis per se nėra juridinio asmens organas. Dalyvių susirinkimas, skirtingai nei vadovas, nelaikomas valdymo organu (CK 2.82 str. 2 d.), nes neatlieka valdymo organui būdingų kasdienės veiklos organizavimo funkcijų, jam taip pat draudžiama perimti valdymo funkciją (ABĮ 20 str. 2 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2009, 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012).

10Ieškovės akcininkė D. V. teismui nepateikė ieškovės įstatų, kurių pagrindu akcininkei būtų suteikta teisė vykdyti ieškovės vadovo funkcijas, teisė ieškovės vardu įgalioti kitą asmenį atstovauti ieškovei teisme, teisė ieškovės vardu sudaryti sandorius (įskaitant ir ieškovės atstovavimo teisme sandorius). Teismui taip pat nėra pateikta įrodymų, kad ieškovės akcininkė D. V. yra ieškovės darbuotoja, turinti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Taigi, ieškovės akcininkė D. V. neįrodė, kad nagrinėjamoje byloje turi įgaliojimą vesti bylą ieškovės vardu CPK 55 straipsnio pagrindu, neįrodė, kad turi teisę ieškovės vardu sudaryti atstovavimo sutartį su advokatu V. T. dėl atstovavimo ieškovei nagrinėjamoje byloje, neįrodė, kad turi teisę ieškovės vardu įgalioti L. K., neįrodė, kad gali atstovauti ieškovę CPK 56 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu.

11Nustatytų aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad ieškovė nepašalino teismo 2019 m. gruodžio 12 d. nutartimi nustatytų ieškinio pareiškimo ir prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo trūkumų, susijusių su netinkamu ieškovės atstovavimu nagrinėjamoje byloje. Todėl ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo laikytinas nepaduotu ir grąžintinas jį pateikusiam asmeniui (CPK 115 str. 3 d.), o ieškovės ieškinio pareiškimas paliktinas nenagrinėtas (CPK 296 str. 1 d. 3 p., 3 d.). Ieškovei išaiškintina, kad pašalinus aplinkybes, kurios buvo pagrindas ieškinio pareiškimą palikti nenagrinėtą, suinteresuotas asmuo turi teisę vėl kreiptis į teismą su ieškinio pareiškimu bendra tvarka (CPK 297 str. 2 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 115 straipsnio 5 dalimi, 290-291 straipsniais, 296 straipsniu, teismas

Nutarė

13Palikti nenagrinėtiną ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Inedia Trans“ ieškinio pareiškimą atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Kamesta“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio administratorių agentūra“ dėl žalos atlyginimo priteisimo.

14Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Inedia Trans“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo laikyti nepaduotu ir grąžinti jį pateikusiam asmeniui.

15Nutarties kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

16Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai